מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

כבר היה לעולמים - בד"ץ על בורית

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
עשוי לנחת
הודעות: 2759
הצטרף: ב' יוני 20, 2011 11:10 pm

כבר היה לעולמים - בד"ץ על בורית

הודעהעל ידי עשוי לנחת » ב' אפריל 15, 2013 6:54 pm

הכשר על סבון.jpg
הכשר על סבון.jpg (63.67 KiB) נצפה 2399 פעמים

[מאתר כת"י של ה"ב]

ואנכי חשבתי שהדבר הומצא בשנים האחרונות...
מישהו יודע מאיזה תאריך הודעה זו?

כרם
הודעות: 738
הצטרף: ב' אוגוסט 01, 2011 11:48 pm

Re: כבר היה לעולמים - בד"ץ על בורית

הודעהעל ידי כרם » ב' אפריל 15, 2013 9:34 pm

לתשומת לב
מדובר על רחיצת כלי סעודה
ולא על רחיצת הגוף!

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12436
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: כבר היה לעולמים - בד"ץ על בורית

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' אפריל 15, 2013 9:49 pm

וגם רחיצת הגוף יש כבר במ"ב להזהר לפי הגר"א שסיכה כשתיה בכל איסור

סמל אישי של המשתמש
מאיר סובל
הודעות: 1612
הצטרף: ד' דצמבר 21, 2011 4:14 pm
מיקום: אלעד יצ"ו
שם מלא: פלוני אלמוני

Re: כבר היה לעולמים - בד"ץ על בורית

הודעהעל ידי מאיר סובל » ב' אפריל 15, 2013 11:19 pm

הבעיה ברחיצה וסיכה של הגוף היא רק באיסורי חמץ או ערלה או יין נסך וכדומה. למשך השנה לא מסתבר שיהיו חייבים הכשר לחשוש שזה עשוי מאותם דברים, אם לא ידוע שזה נעשה מהם.

אבל רחיצת כלים חמיר טפי, אם רוחצים את כלי האוכל ברותחים הרי הבורית נבלע, ואם זה איסור אכילה יהיה אח"כ צריך להכשיר את הכלי.

תוכן
הודעות: 5266
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: כבר היה לעולמים - בד"ץ על בורית

הודעהעל ידי תוכן » ג' אפריל 16, 2013 9:27 am

בעבר סבון נעשה משומן בהמה והיה זקוק להכשר כמובן.

תוך כדי דיבור
הודעות: 1347
הצטרף: ה' מאי 20, 2010 1:59 pm

Re: כבר היה לעולמים - בד"ץ על בורית

הודעהעל ידי תוך כדי דיבור » ג' אפריל 16, 2013 10:03 pm

ראשית בעבר לא היה שום מושג של "הכשר" לסבון, אלא מרבית הסבונים היו עשויים מחֵלֶב נו"ט ומקצתם מחומרים אחרים, והמנהג מדורי דורות היה להקל גם בשל חֵלֶב (עי' ערוה"ש יו"ד סו"ס קי"ז). ושנית אין זה 'כמובן' אלא מחלוקת הפוסקים, מפני שהסבונים נעשו באופן שהיו פגומים הרבה ולא ראויים כלל למאכל (ואגב יש בעניין הזה שיחה נאה בין הגרי"א הענקין להגר"מ פיינשטיין, שפעם בער"פ בדרכם למקווה נשאלו אם יש חשש חמץ בבורית כזו, והגרמ"פ השיב שמותר מפני שאינו ראוי לאכילת כלב, והגרי"א העיר לו, הלא במו עיני ראיתי בסלוצק איך שכלב אוכל בורית כזו? וענה הגרמ"פ, אין ללמוד מכלבים של סלוצק שהיו רעבים הרבה, משא"כ הכלבים דאמריקה... וזכור לי שראיתי במקום אחד שמועה להיפך, שאין ללמוד מהכלבים של ארה"ב משום שמפונקים הם, אבל איני זוכר הפרטים כעת).

אמנם לדעת האוסרים אעפ"כ אין לסוך בה לכתחילה כמו שאין לאכול לכתחילה איסור פגום, ואילו לדעת המתירים מלבד הבירור בדין סיכה כשתיה שלא ביוהכ"פ סוברים דעכ"פ אין להשוות חומרתו למאכל כשמיירי בדבר פגום (וכן משמע בכל האחרונים שהזכירו רחיצה בבורית ולא העירו ולא מידי). והמשנ"ב לא פסק ממש כאוסרים כמו שמשמע כאן, אלא כתב שבמקום שאפשר בוודאי נכון לחוש לדעתם; וע"ע בחזו"א דמאי סי' ט"ו אות א' שכתב כמתירים.

ולעניין סבון כלים כשהוא פגום הוא נידון פשוט יותר, עי' בשו"ת איגרו"מ יו"ד ח"ב סי' ל' שלא אחז כמודעת הבד"צ הנ"ל.

לייטנר
הודעות: 5282
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2011 9:42 pm

Re: כבר היה לעולמים - בד"ץ על בורית

הודעהעל ידי לייטנר » ג' אפריל 16, 2013 10:10 pm

תוך כדי דיבור כתב:(ואגב יש בעניין הזה שיחה נאה בין הגרי"א הענקין להגר"מ פיינשטיין, שפעם בער"פ בדרכם למקווה נשאלו אם יש חשש חמץ בבורית כזו, והגרמ"פ השיב שמותר מפני שאינו ראוי לאכילת כלב, והגרי"א העיר לו, הלא במו עיני ראיתי בסלוצק איך שכלב אוכל בורית כזו? וענה הגרמ"פ, אין ללמוד מכלבים של סלוצק שהיו רעבים הרבה, משא"כ הכלבים דאמריקה... וזכור לי שראיתי במקום אחד שמועה להיפך, שאין ללמוד מהכלבים של ארה"ב משום שמפונקים הם, אבל איני זוכר הפרטים כעת).

viewtopic.php?f=7&t=6873&hilit=%D7%9B%D7%9C%D7%91+%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%AA&start=40

שיבר
הודעות: 774
הצטרף: ב' מאי 17, 2010 12:07 am

Re: כבר היה לעולמים - בד"ץ על בורית

הודעהעל ידי שיבר » ג' אפריל 16, 2013 11:18 pm

הרב המחמיר הגר"מ ברנדסדורפר בס' על הל' פסח מפסקיו מובא שא"צ הכשר לסבון כלים גם לפסח, ומשום שנפסל מאכילת כלב.

עתניאל בן קנז
הודעות: 1884
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: כבר היה לעולמים - בד"ץ על בורית

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » ו' יולי 05, 2013 2:37 am

מאיר סובל כתב:הבעיה ברחיצה וסיכה של הגוף היא רק באיסורי חמץ או ערלה או יין נסך וכדומה. למשך השנה לא מסתבר שיהיו חייבים הכשר לחשוש שזה עשוי מאותם דברים, אם לא ידוע שזה נעשה מהם.

אבל רחיצת כלים חמיר טפי, אם רוחצים את כלי האוכל ברותחים הרי הבורית נבלע, ואם זה איסור אכילה יהיה אח"כ צריך להכשיר את הכלי.

אינו נכון, אלא תלוי במחלוקת הפוסקים הקדמונים

ט"ז יורה דעה סימן קיז
כתב ב"י בשם א"ח דאסור לסוך בשרו בחלב חזיר דסיכה בכלל שתייה היא ונראה דלא קי"ל כן דבהדיא כתב התוספות פרק בתרא דיומא (דף ע"ז) דמותר לאדם לסוך בחלב דלא אשכחן סיכה כשתיה אלא ביום כיפור ואיסורי הנאה משום דאיכא אסמכתא אבל חלב דהיתירא הנאה מותר וכ"כ בפרק בנות כותים בשם ר"ת וכ"כ ב"י סי' קכ"ג בשם רשב"א בתשובה שמותר לסוך בחלב חזיר אפילו שלא במקום סכנה אלא שבאו"ה סוף כלל ל"ט ראיתי שכ' דאין היתר סיכה בחלב או בחזיר אלא היכא דאיכא צערא אבל אדם בריא משום תענוג לא וע"כ אין לסוך תינוק בחלב חזיר שאין זה אלא לתענוג אבל מניחין עובד כוכבים לסוכן ולהאכילן שאין (אומר) [אמור] להזהיר גדולים על הקטנים אלא לסוך אותם בידים עכ"ל וכן עיקר ובלבוש חילק מסברתו לאסור בסיכת חלב חזיר ולא בשאר חלב ולא דק במקורן של דברים כי אין חילוק בהם לגמרי:

וכמובן שפעם שעשוי את הבורית בשומן מן החי היה זקוק להכשר.

ואודות הטענה שהבורית פגומה - אף זה תלוי במחלוקת

שבנו"כ דביו"ד צה, ה. משמע אכן שה'לויג' (חומר נקוי כעין משחת כלים כיום) היה פגום. ואילו ברמ"א פז, ו. משמע שיש בזה איסור. ואכמ"ל

סמל אישי של המשתמש
מאיר סובל
הודעות: 1612
הצטרף: ד' דצמבר 21, 2011 4:14 pm
מיקום: אלעד יצ"ו
שם מלא: פלוני אלמוני

Re: כבר היה לעולמים - בד"ץ על בורית

הודעהעל ידי מאיר סובל » ו' יולי 05, 2013 2:55 am

יישר כחו וחילו שהעמידני על האמת. מה שכתבתי היה מתוך עמארצות מוחלטת.

מאן מלכי
הודעות: 163
הצטרף: ב' יוני 11, 2012 4:04 pm

Re: כבר היה לעולמים - בד"ץ על בורית

הודעהעל ידי מאן מלכי » ו' יולי 05, 2013 3:52 am

מענין זה - ר' שאול ברזם בשם החזו"א - מספר זכרון שאול
קבצים מצורפים
ללא שם.jpg
ללא שם.jpg (164.61 KiB) נצפה 2131 פעמים

מאן מלכי
הודעות: 163
הצטרף: ב' יוני 11, 2012 4:04 pm

Re: כבר היה לעולמים - בד"ץ על בורית

הודעהעל ידי מאן מלכי » ו' יולי 05, 2013 3:55 am

ובדינים והנהגות לחזו"א זצ"ל\
קבצים מצורפים
ללא שם.png
ללא שם.png (43.25 KiB) נצפה 2131 פעמים

למאי_נמ?
הודעות: 784
הצטרף: ב' מרץ 19, 2012 2:28 pm

Re: כבר היה לעולמים - בד"ץ על בורית

הודעהעל ידי למאי_נמ? » ה' אפריל 17, 2014 2:40 amחזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 123 אורחים