כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש נגד טלביזיה –וק"ו לאינטרנט הגרוע ממנו

המערכה על השימוש בפיתוחי תקשורת פרי הטכנולוגיה המתחדשת
לעד
הודעות: 36
הצטרף: ו' פברואר 07, 2014 2:38 am
מיקום: נתנתק מטרבלינקה הוירטואלי

כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש נגד טלביזיה –וק"ו לאינטרנט הגרוע ממנו

הודעהעל ידי לעד » ד' ינואר 28, 2015 12:44 pm

כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש נשיא דורינו נגד טלוויזיה – וק"ו לאינטרנט הגרוע פי אלף (תורת מנחם כרך י"ב עמוד 190 ואילך)

ה. כמו כן בנוגע ל"טלוויזיא" ("טעלעוויזשאָן"): זוהי פרצה גדולה שאין כמוה. אפילו הגויים יצאו עתה ברעש נגד ה"טלוויזיא", המביאה הרס וחורבן ("מאַכט אַ תל") על הילדים, וחושבים כיצד לחזור מזה עד כמה שאפשר. אבוי לנו ("אָך און וויי") שבנ"י צריכים ללמוד מהגוים.
ובפרט מה שאירע לאחרונה עם ארבעה ילדים מישראל, ומקרים דומים נוספים של הרג ורצח בני-אדם. הכל מודים שאחת הסיבות לכך היא – ה"טלוויזיא" והסרטים, שבהם מתבוננים בבני-אדם ההורגים ויורים זה בזה.
ובקשר לה"טענה" שזהו ענין של הכרח – מה הי' מצב העולם לפני עשר שנים, לפני שהופיעה ה"טלוויזיא"? וכי אז לא התנהל העולם עם כל הענינים?!

ו. ועוד ענין בזה:
אפילו אם יחשוב אדם שהוא יסתכל רק בתכניות ה"דתיות" של ה"טלוויזיא", שבהן מותר להסתכל – כיצד יכולים ההורים לערוב לילדיהם שלא יסתכלו בתכניות אחרות, שבהן אסור להסתכל, בטענה, שמכיוון שההורים מסתכלים ב"טלוויזיא", יכולים גם הם להסתכל במה שברצונם! ובפרט כאן ב"אמריקא", שהילדים אינם שומעים כ"כ בקול הוריהם...
ומי יכול לערוב עבור ההורים עצמם, שהם עצמם לא ייכשלו; היום מסתכלים הם בתכנית המותרת, ומחר יחטפו מבט קצר על תכנית אחרת, ולאט לאט יהי' "הותרה לו" לגמרי.
ריעותא נוספת תצא מזה בנוגע לאנשים אחרים – שיידעו שלפלוני בן פלוני יש "טלוויזיא", עם היותו עטור זקן מלא, והרי הלה לא יידע אם שם מסתכלים רק בתכניות שבהם מותר להסתכל, והוא יסתכל בכל התכניות, אפילו אלו שאסור להסתכל בהם, על סמך ה"היתר" של הראשון.

ז. מה ששואלים: מדוע לפלוני בן פלוני יש "טלוויזיא"? וגם ליהודים יראי-שמים, ואפילו ליהודים חסידיים, וא"כ, יש להביט עליהם, הרי זה, למשל, כמו שבגשמיות ישנם רמ"ח אברים, ולא כל האברים בריאים אצל האדם, אצל א' חלש כח הראי', אצל חבירו אבר אחר, וכדומה – וכי יאמר אדם, שמכיוון שפלוני חולה בעיניו, צריך גם הוא להיות חולה בעיניו?!...
וכן הוא גם ברוחניות: אין אדם שהוא בשלימות, אלא עושים כפי היכולת בקיום התורה והמצוות. וא"כ, לשם מה ללמוד מהזולת ענין בלתי-רצוי?
כל אלו שיש ברשותם "טלוויזיא" – הרי אף אחד מהם לא יאמר שקנה זאת כדי שעי"ז יתוספו אצלו יראת-שמים ומדות טובות. לכל אחד יש "תירוץ" על כך – אם עבור רהיט כלשהו ("אַ שטיק פאָרניטשער") בבית, או בגלל האשה, או שאומר שקיבלה במתנה, ומה יעשה – האם יזרקנה?...

ח. פעם נהגו להזהר שלא לעבור בסמוך לבית-תיפלתם, והיו מעדיפים ללכת מסביב. אמא לא היתה מניחה לבנה להתקרב לבית-תיפלתם, או לראות שתי וערב. ואילו היום – הרי ע"י ה"טלוויזיא" מביאים אל תוך הבית את בית-תיפלתם, את ה"גלח" ואת השתי וערב רח"ל!
רב צעיר א', דוקא הגון וירא-שמים מישיבה אדוקה בתומ"צ, סיפר שהוא מקשיב ומסתכל ב"טלוויזיא" בכל יום מהשעה 12 עד 1. בזמן זה מדבר "גלח", ומדרשתו ("ספּיטש") של ה"גלח" לומד הוא מה לדרוש בבימה אצלו בבית-הכנסת! – הוא אמר זאת בתמימות, ואף חשב שהוא עושה זאת לשם שמים, כדי שיהי' לו מה לדרוש בביהכנ"ס, והוא עצמו כלל אינו מרגיש את האיסור הגדול שבזה.
פעם היו מוסרים נפשם שלא לשמוע את דרשתו של ה"גלח", והיום, ע"י ה"טלוויזיא", מביאים את ה"גלח" הביתה, ועוד מכניסים זאת בקדושה – "לשם שמים"...

ט. זו היתה דרכם של המשכילים הראשונים בסיסמתם "יהודי בביתך ואדם בצאתך", שביניהם היו גם רבנים מוסמכים.
ואף שלכאורה מדוע לא הי' הדבר כדבעי – בשולחן ערוך אין שום איסור על זה, ואמנם אין צורך לילך בשוק ולהכריז "אני אדוק בתומ"צ", וא"כ מה הי' האיסור בהסיסמא שלהם? – ומ"מ, ראינו במציאות מה נעשה מהם, ומבניהם ומבני בניהם לא נשאר שום זכר של יהדות.
סיפרו על שוחט בעיירה ל. שלבש "ערדליים" ("קאַלאָשען", "ראָבערס"), והעבירוהו מהשחיטה. ואף שלכאורה מהו האיסור בזה – כ"ק מו"ח אדמו"ר בעצמו הלך גם הוא ב"ערדליים"! אלא שבאותו הזמן של השוחט הי' זה דבר חדש, ולבשום רק אלו מבני ישראל שהתלבשו והתנהגו במנהג ה"פריצים", נטלו חלק במסיבות ההוללות שלהם ("אין זייערע בעלער און הוליינקעס") וכדומה, ומי שלבשם – ידעו שסר מן הדרך ("אַז ער איז קאַליע געוואָרען"), והסוף הי' – שנתגלה שאכן סר מן הדרך, וגם בני ביתו.

י. פעם בא לליובאוויטש יהודי, ושאל: וכי "קונץ" הוא לשבת בליובאוויטש, להסתגר בחדרו ולהיות יהודי ירא-שמים? להיות בפּעטערבורג, ללכת ברחוב, ושם לא לחטוא – זהו דבר משמעותי ("דאָס איז אַ זאַך"). ומוסיף ואומר: וגם זה איננו "קונץ"; להיות בפּעטערבורג, להכנס לתיאטרון, ולשבת בעיניים עצומות ולא לחטוא – זהו דבר משמעותי. ומוסיף ואומר: וגם בזה לא די; לשבת בתיאטרון בפּעטערבורג בעיניים פקוחות, ואז לא לחטוא – זהו דבר משמעותי. ומוסיף היהודי ואומר: וגם בזה לא די; להכנס לתיאטרון, ולעמוד קרוב לבימה ("סטיידזש") שעלי' משחקים ה"שחקנים", ולא לחטוא – זהו דבר גדול ומשמעותי. וכך מנה פתק שלם.
ובכן: יכול כאו"א לתאר לעצמו שחשבון כזה יכול להסיר את האדם מן הדרך לשאול תחתית.

ראו לתקן ענינים אלו בעירכם, וביכלתכם להתחיל בזה אפילו בנ.י. כיון שכאן נדרש ביותר לתקן ענינים אלו.

תוכן
הודעות: 3509
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש נגד טלביזיה –וק"ו לאינטרנט הגרוע

הודעהעל ידי תוכן » ד' ינואר 28, 2015 12:55 pm

ידוע לי באופן אישי שלכמה מחסידי חב"ד יש טלויזיה בהתאם לכך שהרמ"ש אמר שראוי להשתמש בכל חידושי הטכנולוגיה לעבודת ה'. הם מכניסים את הטלויזיה לבית כדי לצפות בו בשיחות ובהתוועדויות וכדומה.

זיסע יונגאלע
הודעות: 301
הצטרף: ה' אוגוסט 18, 2011 2:02 pm

Re: כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש נגד טלביזיה –וק"ו לאינטרנט הגרוע

הודעהעל ידי זיסע יונגאלע » ד' ינואר 28, 2015 2:50 pm

תוכן כתב:ידוע לי באופן אישי שלכמה מחסידי חב"ד יש טלויזיה בהתאם לכך שהרמ"ש אמר שראוי להשתמש בכל חידושי הטכנולוגיה לעבודת ה'. הם מכניסים את הטלויזיה לבית כדי לצפות בו בשיחות ובהתוועדויות וכדומה.

אינני יודע עד כמה הברנשים הנ"ל הם "חסידי חב"ד" במובן הרגיל של המילה (לא בעל-תשובה טרי, ולא אדם שמצד עצמו -בלי שום קשר לחב"ד- בהתנהגות מוזרה כללית שגם אם לא היה בחב"ד אלא בחוג שלך, לא היית נותן לילדיך לדרוך בביתו. אני בטח לא).
בכל אופן, אני לא חסיד חב"ד - רבים מהקוראים יודעים בדיוק מיהו בעל ניק זה - אולם אחי/אחיות אמי כולם חבדניקים. מעולם לא עלה על דעת אחד מהם, ואל דעת אף אחד מהרמה שלהם, והכרתי הרבה, וכיום אני מכיר הרבה, להכניס טלביזיה בבית.
--------------
יש פה נקודה כואבת אחרת, האינטרנט.
זה אין ספק שאינטרנט לא מוגן ולא חסום - גרוע בהרבה מאשר טלויזיה.
ורבני חב"ד זעקו וזועקים על זה.
מי שנשמע לקול הרבנים - אשרי חלקו.
מי שלא - איש בעוונו יומת.

לבב
הודעות: 203
הצטרף: ג' אפריל 17, 2012 7:47 pm

Re: כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש נגד טלביזיה –וק"ו לאינטרנט הגרוע

הודעהעל ידי לבב » ד' ינואר 28, 2015 4:47 pm

כל מי שהסתובב בכפר חב"ד בזמנו וראה את הגגות, וכל מי שמסתובב כיום בריכוזי חב"ד ורואה את הטלפונים, וכל מי שקורא כפר חב"ד וראה בזמנו את הפרסומות לטלפונים גם לאחר שבשום עיתון חרדי לא פרסמו אותם, וכל מי שעיניים לו בראשו, יודע בדיוק את האמת.
ואיני אומר איזה אמת הוא רואה, אבל הוא רואה את האמת.

זיסע יונגאלע
הודעות: 301
הצטרף: ה' אוגוסט 18, 2011 2:02 pm

Re: כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש נגד טלביזיה –וק"ו לאינטרנט הגרוע

הודעהעל ידי זיסע יונגאלע » ה' ינואר 29, 2015 9:42 am

לבב כתב:וכל מי שמסתובב כיום בריכוזי חב"ד ורואה את הטלפונים,

איזה טלפונים רואה, כל מי שמסתובב בריכוזי חב"ד וריכוזים חרדיים כמו ליטאים/חסידים/ספרדים, מלבד קהילות קדושות מוגדרות ששם מתביישים להוציא כאלו מכשירים מהכיס ?
הטלפונים בהכשר של הרב סילמן, ור' שריאל ? את זה רואים, כולם בעיניים ? את האמת הזו ?

לבב
הודעות: 203
הצטרף: ג' אפריל 17, 2012 7:47 pm

Re: כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש נגד טלביזיה –וק"ו לאינטרנט הגרוע

הודעהעל ידי לבב » ה' ינואר 29, 2015 4:53 pm

רגיל היה על לשונו של הרבי באגרותיו שאין להאריך בדבר המצער והמכאיב, ובפרט, הוא כותב, כשנראה שזו שיטה.
אני לא יודע עד כמה אתה מצוי בכפר חב"ד ובשאר ריכוזי חב"ד ועד כמה אתה רואה את המצב.
ברור שניתן למצוא כאלה שמחזיקים סלולריים בהכשר כזה או אחר, וברור שישנם נשים שפאותיהם לא מגיעות עד הברכיים, וברור שהיה גג אחד או שניים בלי אנטנות, וברור שיש כאלה שאינם משיחיסטים.
אולם מה המצב בכללות - אתה מוזמן לבוא ולראות בעיניך.
אני לא רוצה לכתוב את הדברים בשפה ברורה, אבל מעניין מה היה עולה אילו היית בודק את תושבי הכפר וכו' במבדק חרדיות סביר, ולו יצויר שבחורים משם היו מבקשים להכנס לתפרח - מה היו אחוזי הקבלה? או אילו בנות משם היו מבקשות להכנס לסמינר הרב וולף - כמה היו נכנסות, כשכוונתי לקריטריונים הבסיסיים של בית חרדי.
אין זה רק התגשמות האמור (שופטים פרק יז, ו) "בַּיָּמִים הָהֵם אֵין מֶלֶךְ בְּיִשְׂרָאֵל אִישׁ הַיָּשָׁר בְּעֵינָיו יַעֲשֶׂה", אלא במקרים רבים גם אידיאלוגיה.

זיסע יונגאלע
הודעות: 301
הצטרף: ה' אוגוסט 18, 2011 2:02 pm

Re: כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש נגד טלביזיה –וק"ו לאינטרנט הגרוע

הודעהעל ידי זיסע יונגאלע » ה' ינואר 29, 2015 7:17 pm

האדם יראה לעיניים, וה' יראה ללבב
רבינו לבב היקר.
הגבתי 2 תגובות על חב"ד.
הראשונה לגבי ההגדרה : "חסידי חב"ד עם טלביזיה בבית" הגבתי את זה viewtopic.php?f=17&t=21004#p206559
לגבי כמה אחוזים זה מכלל חסידי חב"ד. לא בדקתי מעבר למי שאני מכיר, ואני מכיר הרבה הן ממשפחתי הרחבה והן מהסובבים אותם. כפי שכתבתי שם.
התגובה השניה, זו viewtopic.php?f=17&t=21004#p206646
לא התכוונתי להכשיר את הפושעים בחב"ד.
ואין שם גם רמז לזה.
אולם כן התכוונתי למילים שאותם ציטטתי, והדגשתי ועליהם הגבתי: "רואים את הטלפונים".
וכאן כפי שציטטת את אדמו"ר מליובוויטש זי"ע : "אין להאריך בדבר המצער".
כי מה אתה יכול לבוא בטענות לפושעים כאלו ואחרים.
בשעה שגדולי ישראל הצליחו במשך שנים במערכת האייפונים, שמשפחה שמכבדת את עצמה חסידים/ליטאים/ספרדים, "שיינע יוד'ן" לא תשתדך, או על-כל-פנים תראה כגנאי ופחיתות כבוד להשתדך עם משפחה שיש בה מכשירי אייפון.
כל זמן שזה הצליח - הצליח.
אח"כ היה שלב שהכשירו מכשירים ניידים לקבלת מיילים ולא לדיבור, כדי שדיבור יהיה בטלפון נפרד, וכולם "יראו בעיניים" (המילים מספיק גדולות ומודגשות ?) שבטלפון שמדברים, אין SMS ואין מיילים. ומי שהותר לו מכשיר כשר לSMS מיילים הוא לא מדבר לזה.
ובזאת נבדל חרדי, ירא ושלם, מדקדק בקלה ובחמורה, "שיינע יוד",
מאשר "מודרני".
כל זה הסתיים עם החורבן של הפלפונים הכשרים שהוזכרו שם, שבהם שילבו את הדיבור עם המיילים וSMS וגלישה בהכשר.
"אין להאריך בדבר המצער".
היות והנושא נפיץ. (כיוון שמסתבר שהאמוציות כאן יעלו ויגאו, וכ"א ינסה להסביר למה "הישר והטוב בעיני ה' " זה דווקא הדרך שהוא (ובני ביתו, וחבר מריעיו) הולכים בה, ע"כ) לא אגיב יותר. הן אם בעלי ענין ויכולת ימחקו את האשכול, והן אם לא.
אני בין כה וכה מספיק להדפיס מיד ולתעד את האשכול עד כאן.
הפורש מכם באהבה
ז.י.

שליטא
הודעות: 698
הצטרף: ב' אוגוסט 30, 2010 7:41 pm

Re: כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש נגד טלביזיה –וק"ו לאינטרנט הגרוע

הודעהעל ידי שליטא » ב' פברואר 02, 2015 12:16 am

מבלי להכנס לעובי הקורה בענייני חב"ד חשוב להזכיר ששורש כל הענין נובע מהעסקנים הרשעים שבגללם השתלשל כל ענין האייפון

האיסור אמור להיות אינטרנט בלבד ואולי גם הודעות. אם כן מדוע לא נותנים הכשר על פלאפון שמנותק ממנו האינטרנט לחלוטין אבל יש בו מצלמה ואם פי שלש??

הסיבה לזה היא בגלל שהעסקים רוצים לעשות מזה כסף!! (כי אם העסקנים יכשירו פון בלי אינטרנט אבל עם מצלמה וMP3 אז חברות הסלולר יעשו את הכל בעצמם לכן הם מכשירים פון בלי מצלמה והיינו שוברים את המצלמה כדי שחברות הסלולר יצטרכו את ההכשר של ה"רבנים" וכך העסקים הרשעים ירוויחו )

99%-85% מהאברכים הבני תורה לא מחזיקים ברשותם אייפון או פון פרוץ וכד' (כיום יש פון כשר עם הודעות )

אבל כמעט 80-99 אחוז ממי שאינו בן תורה הוא מחזיק ברשותו אייפון או פון פרוץ והכל בגלל העסקים הרשעים.

רק רציתי לשתף שהמושג יראת שמים זה מושג רחב ולא כל כך מצומצם כמו שהעסקים רוצים שנחשוב.

תוכן
הודעות: 3509
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש נגד טלביזיה –וק"ו לאינטרנט הגרוע

הודעהעל ידי תוכן » ב' פברואר 02, 2015 3:44 pm

שכחת להוסיף שהעסקנים הם גם אלו שהורידו את בנייני התאומים. לא שאני חסיד גדול של העסקנים, אבל לומר שכל מכת האייפונים זה בגלל העסקנים זה קצת הרבה מוגזם.

שליטא
הודעות: 698
הצטרף: ב' אוגוסט 30, 2010 7:41 pm

Re: כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש נגד טלביזיה –וק"ו לאינטרנט הגרוע

הודעהעל ידי שליטא » ב' פברואר 02, 2015 8:38 pm

אז במקום כל תכתוב רוב זה לא הענין

(חוץ מזה שהם הרסו ופילגו את כל היהדות ורק בגלל יש מחלוקות שלא לשם שמים ביהדות מה שנראה לי קצת יותר חמור מהרס בנין התאומים

עשוי לנחת
הודעות: 2762
הצטרף: ב' יוני 20, 2011 11:10 pm

Re: כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש נגד טלביזיה –וק"ו לאינטרנט הגרוע

הודעהעל ידי עשוי לנחת » ג' פברואר 03, 2015 9:39 am

למה אתה נזקק לתירוץ הוותיק מימות משה רבינו שהעסקנים מנהלים את הדור, כלך לך ישר לטענתכם על כל צדיקי הדור שבסה"כ הם 'מפורסמים של שקר'...

שליטא
הודעות: 698
הצטרף: ב' אוגוסט 30, 2010 7:41 pm

Re: כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש נגד טלביזיה –וק"ו לאינטרנט הגרוע

הודעהעל ידי שליטא » ג' פברואר 03, 2015 11:51 am

אף צדיק הוא לא מפורסם של שקר אם הוא באמת צדיק. כ"ש כאשר מדובר בצדיק של הדור שלעולם הוא לא יכול להיות מפורסם של שקר כי שוב הוא צדיק הדור.

אלא מה?

צדיק הדור צריך להזהר שלא יחזיקו ממנו מה שלא בכוחו/תפקידו לעשות וזה כבר ענין אחר לגמרי ואפילו צדיקי האמת מפחדים מזה שלא יטעו (בחיריק) בהם ושח"ו הם לא יטעו (בפתח) אחרים כידוע סיפורים אפילו מגדולי הליטאים כמו החפץ חיים וכד'.

ואגב רק נשמת משה רבינו לא מפחדת מהענין הזה כי לא משנה מה נחשוב עליה ואיך נחזיק ממנה תמיד זה יהיה פחות ממה שהיא באמת (בגלל הענווה והסתר הפנים שלה) הראיה הכי פשוטה היא אהרון ומרים שהכירו את משה רבינו 80 שנה כמעט, ולמרות זאת לא הכירו אותו בכלל!! כידוע ממה שה' ית' נזף בהם וגילה להם שבכל ביתי נאמן הוא כו'


חזור אל “הבה נתחכמה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ואורח אחד