מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

המצוות החדשות שבחומש דברים

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
עושה חדשות
הודעות: 9711
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' יוני 11, 2017 11:29 pm

ז"ל הרמב"ן בהקדמה לפירושו על ספר דברים -

...ועוד יוסיף בספר הזה כמה מצות שלא נזכרו כלל כגון היבום ודין המוציא שם רע והגרושין באשה ועדים זוממין וזולתן וכבר נאמרו לו כולן בסיני או באוהל מועד בשנ' הראשונ' קודם המרגלי' כי בערבות מואב לא נתחדשו לו אלא דברי הברית כאשר נתפרש בו וע"כ לא נאמר בספר הזה וידבר ה' אל משה לאמר צו את בני ישראל או דבר אל בני ישראל ואמרת אליה' מצוה פלונית אבל לא נכתבו המצות בספרי' הראשוני' שידבר עם יוצאי מצרים כי אולי לא נהגו באותן המצות רק בארץ אף על פי שהן חובת הגוף כאשר בא בענין הנסכים או מפני שאינן תדירות לא הזכיר רק בבנים נוחלי הארץ...

שמעתי מג"א שליט"א שאמר דהנך דברי הרמב"ן הם רק ליישב פשוטו של מקרא, בטעם הדבר שלא נאמרו מצוות אלו בספרים הראשונים. אבל אליבא דקבלת חז"ל פשיטא שכל המצוות האלו נהגו כבר במדבר.

אני מחפש מקורות על נושא זה.

דרומי
הודעות: 7006
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי דרומי » א' יוני 11, 2017 11:31 pm

המצוות שציטטת מהרמב"ן הם בענינים בלתי רצויים כמו גירושין, ולמה לנו להתעקש שהיו במדבר?

בקרו טלה
הודעות: 3428
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' יוני 12, 2017 1:54 am

עי' בבית אלהים למבי"ט שער היסודות פל"ז

עושה חדשות
הודעות: 9711
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' יוני 15, 2017 11:44 pm

תודה על הציון לדברי המבי"ט.

אגב, יש במהר"ל בכמה מקומות אריכות ליישב למה הנך קל וחומר שעשה משה נקרא "הוסיף מדעתו", ומבאר כי עדיין לא ניתנו כל המצוות ואולי נימא 'יוכיח'. (וזכורני שר"ת בסה"י מתרץ דאין ק"ו קודם מ"ת. ואולי זה כמו שאין ק"ו מהלכה, אבל צ"ע מסנהד' דפ"ט "כיון דאיתיהיב קל וחומר למידרש").

וילה"ק בד' הרמב"ן הנ"ל מהאמור בזבחים דק"ב לגבי צרעת מרים דאין קרוב רואה את הנגעים, והמקור הוא מהיקש לפסול קרוב לעדות, ולא נאמר דבר זה אלא בחומש דברים. ויש ליישב דאין כוונת הרמב"ן על הפרטים, אלא רק מצוות כלליות מחודשות.

דרומי
הודעות: 7006
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי דרומי » ה' יוני 15, 2017 11:53 pm

מזוזה כתובה לראשונה בספר דברים. ואעפ"כ במדרשים על פרשת קרח מבואר שקרח שאל על בית מלא ספרים שהוא חייב במזוזה כו'.

ואכן, רש"י בפירושו על התורה - בדרך הפשט - לא הביא קושיא זו של קרח, אלא רק את הקושיא מטלית שכולה תכלת. וכנראה ס"ל שבדרך הפשט לא היה אז מזוזה.

עושה חדשות
הודעות: 9711
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' יוני 15, 2017 11:58 pm

דרומי כתב:מזוזה כתובה לראשונה בספר דברים. ואעפ"כ במדרשים על פרשת קרח מבואר שקרח שאל על בית מלא ספרים שהוא חייב במזוזה כו'.
ואכן, רש"י בפירושו על התורה - בדרך הפשט - לא הביא קושיא זו של קרח, אלא רק את הקושיא מטלית שכולה תכלת. וכנראה ס"ל שבדרך הפשט לא היה אז מזוזה.

זה גם נוגע לשאלה האם פרשיות שמע והיה נאמרו לפני חומש דברים, (ובכלל יהיה מה לכתוב במזוזה), ונחלקו בזה בעל ספר המנהיג ובעל הפירוש המיוחס לרשב"א על מנחות, כמבו' כאן.

החתן סופר
הודעות: 244
הצטרף: ב' מאי 11, 2015 9:58 pm

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי החתן סופר » ו' יוני 16, 2017 9:45 am

בנצי"ב בתחילת הספר על פסוק ג יש משהו

עושה חדשות
הודעות: 9711
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' יוני 23, 2017 1:49 pm

לפי הרמב"ן, שלא נהגו קידושין וגירושין במדבר, אז המכוון הוא שזה היה בדיוק כמו קודם מ"ת כמתואר ברמב"ם? וע"ע יומא עה. איש ואשה באים למשה לדין וכו'.
(יש משהו בשם רבי אליעזר טעלזער, אולי הביאו הגרי"ש כהנמן, שבישראל ג"כ שייך אישות דבני נח עד השתא. כן?)

עושה חדשות
הודעות: 9711
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' יוני 23, 2017 1:59 pm

ועל עצם דברי הרמב"ן, יעויין בהקד' האברבנאל לחומש דברים שהאריך לחלוק עליו בזה.

**

ואגב ענינא דפרה"ש וסדרי המאורעות במדבר, אצטט בזאת מתוך שיעורו של הגרמ"ש זצ"ל -
קורח.png
קורח.png (121.66 KiB) נצפה 5493 פעמים

עושה חדשות
הודעות: 9711
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' יוני 28, 2017 9:27 pm

וע"ע הקדמת החינוך לספר דברים, ושו"ת רדב"ז חלק ו סימן ב אלפים קמג.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' יוני 28, 2017 10:00 pm

עושה חדשות כתב:ועל עצם דברי הרמב"ן, יעויין בהקד' האברבנאל לחומש דברים שהאריך לחלוק עליו בזה.

**

ואגב ענינא דפרה"ש וסדרי המאורעות במדבר, אצטט בזאת מתוך שיעורו של הגרמ"ש זצ"ל -
קורח.pngאני מבין שכוונתו לומר שאין מפורש בתורה בפירוש מתי היה מחלוקת קורח. אבל בראשונים ביארו בזה עיין בתוספות ב"ב קיט א.

דרומי
הודעות: 7006
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי דרומי » ד' יוני 28, 2017 10:07 pm

יש על זה אשכול טרי יחסית בפורום מקרא ותרגום - על זמן המחלוקת

עושה חדשות
הודעות: 9711
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' יולי 02, 2017 8:55 pm

לדעת הרמב"ן, שמצוות אלו נהגו רק בארץ, מה היה בשבע שכבשו ושבע שחלקו?

דרומי
הודעות: 7006
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי דרומי » א' יולי 02, 2017 10:12 pm

מה ההיגיון שלא ינהגו?

יש כמה מצוות שעליהם מפורש שצריך לחכות לאחר ירושה וישיבה, אבל אלו מצוות השייכות להתיישבות בארץ ואכילת פירותיה כמו ביכורים

אך אין הגיון שבמצות גירושין לדוגמא יתחייבו רק לאחר ירושה וישיבה

עושה חדשות
הודעות: 9711
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' יולי 17, 2017 9:28 pm


עושה חדשות
הודעות: 9711
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' יולי 20, 2017 9:51 pm

דא"ג, ז"ל הרמב"ן בהקד' לחומש ויקרא "הספר הזה הוא תורת כהנים והלוים", איזה מצוות נתפרשו שם ללוים?

דרומי
הודעות: 7006
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי דרומי » ה' יולי 20, 2017 9:53 pm

יש בפ' שמיני מצוה שצוה משה את מישאל ואלצפן: שאו את אחיכם מאת פני הקודש אל מחוץ למחנה

[אגב, משה עצמו לכאורה הוא לוי...]

בן אדם
הודעות: 418
הצטרף: ג' ינואר 10, 2017 6:15 pm

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי בן אדם » א' יולי 30, 2017 2:28 pm

עושה חדשות כתב:ועל עצם דברי הרמב"ן, יעויין בהקד' האברבנאל לחומש דברים שהאריך לחלוק עליו בזה.
קושיות האברבנאל חזקות הן, ויש לעיין טובא מה יענה הרמב"ן ע"ז.

ויש לציין גם למה שמצינו בגמ' חגיגה דף ו' דנחלקו התנאים אם כל המצוות נאמרו בהר סיני או מקצתן באוהל מועד, ומשמע מזה שלית מאן דפליג שלפחות באוה"מ כבר נשלמה כל המצוות כללותיהן ופרטותיהן:
רבי ישמעאל אומר: כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד, ורבי עקיבא אומר: כללות ופרטות נאמרו בסיני, ונשנו באהל מועד, ונשתלשו בערבות מואב.

עושה חדשות
הודעות: 9711
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' אוגוסט 07, 2017 5:18 pm

מה המקור של הריב"ש למש"כ בסי' צו "וגם עדין לא נצטוו בשביתת המועדות עד לאחר שהוקם המשכן"?

איש גלילי
הודעות: 2570
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי איש גלילי » ב' אוגוסט 07, 2017 5:44 pm

עושה חדשות כתב:מה המקור של הריב"ש למש"כ בסי' צו "וגם עדין לא נצטוו בשביתת המועדות עד לאחר שהוקם המשכן"?

לא ראיתי את הריב"ש בפנים, אבל שביתת המועדות נזכרת לראשונה בפר' אמור (מלבד פסח, שנזכר כבר בפר' בא).

דורשי יחודך
הודעות: 1037
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 3:06 pm

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי דורשי יחודך » ד' אוגוסט 09, 2017 8:39 am

בן אדם כתב:
עושה חדשות כתב:ועל עצם דברי הרמב"ן, יעויין בהקד' האברבנאל לחומש דברים שהאריך לחלוק עליו בזה.
קושיות האברבנאל חזקות הן, ויש לעיין טובא מה יענה הרמב"ן ע"ז.

ויש לציין גם למה שמצינו בגמ' חגיגה דף ו' דנחלקו התנאים אם כל המצוות נאמרו בהר סיני או מקצתן באוהל מועד, ומשמע מזה שלית מאן דפליג שלפחות באוה"מ כבר נשלמה כל המצוות כללותיהן ופרטותיהן:
רבי ישמעאל אומר: כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד, ורבי עקיבא אומר: כללות ופרטות נאמרו בסיני, ונשנו באהל מועד, ונשתלשו בערבות מואב.

/1/
יש כאן שני נידונים, א] מתי נאמרו המצוות המופיעות לראשונה בס' דברים; ב] מתי התחילו לנהוג אותם.
הרמב"ן כתב שכולם נאמרו בסיני, ולאחר שחידש כן, הוצרך לפרש מדוע לא הוזכרו בתורה עד ס' דברים, כדי ליישב זאת מחדש שלא נהגו עד שנכנסו לארץ.
הרדב"ז שהובא למעלה, חולק על ההנחה הראשונה וסובר שהמצוות נאמרו למשה רבינו לראשונה בערבות מואב.
על הרמב"ן לא קשה מה שהובא מגמרא חגיגה ו', הרי הרמב"ן מסכים שנאמרו בסיני למשה רבינו, רק שמשה לא אמרן עד עתה משום שלא נהגו. אבל זה יקשה על הרדב"ז.

עושה חדשות
הודעות: 9711
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' מאי 16, 2019 12:08 am

עמש"כ הרמב"ן דיבום היא מצוה מחודשת, ואולי לא נהגה עד כניסתם לארץ, יש להעיר ממשמעות הגמ' בב"ב קיט: בטענת בנות צלפחד, דנהג יבום במדבר.

עושה חדשות
הודעות: 9711
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' יולי 24, 2020 5:24 pm

מצות "ואהבת את ה' אלוקיך" אליבא דהרמב"ן, האם לא נהגה עד בואם אל הארץ?

חיים שאול
הודעות: 1057
הצטרף: ג' אוגוסט 13, 2019 8:39 pm

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי חיים שאול » ו' יולי 24, 2020 5:36 pm

לפני כמה שנים אחרי מוסף בשבועות מישהו שאל את מרן הגרד"ל שליט"א על הרמב"ן הזה והגרד"ל נסער מאד והתיישב ועבר עם השואל על כל חומש דברים לבדוק את כל המצוות הכתובות בו

בערקע חייט
הודעות: 60
הצטרף: ד' מאי 13, 2020 12:42 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי בערקע חייט » ו' יולי 24, 2020 5:40 pm

מעניין שאף אחד לא ציין לרש"י הראשון בפרשת בהר:

ונראה לי שכך פירושה, לפי שלא מצינו שמיטת קרקעות שנשנית בערבות מואב במשנה תורה, למדנו שכללותיה ופרטותיה כולן נאמרו מסיני, ובא הכתוב ולמד כאן על כל דבור שנדבר למשה שמסיני היו כולם כללותיהן ודקדוקיהן, וחזרו ונשנו בערבות מואב.

עושה חדשות
הודעות: 9711
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' יולי 24, 2020 5:48 pm

בערקע חייט כתב:מעניין שאף אחד לא ציין לרש"י הראשון בפרשת בהר:
ונראה לי שכך פירושה, לפי שלא מצינו שמיטת קרקעות שנשנית בערבות מואב במשנה תורה, למדנו שכללותיה ופרטותיה כולן נאמרו מסיני, ובא הכתוב ולמד כאן על כל דבור שנדבר למשה שמסיני היו כולם כללותיהן ודקדוקיהן, וחזרו ונשנו בערבות מואב.
זה לא נוגע לכאן, הרמב"ן בא להסביר למה זה לא נכתב בחומשים הראשונים.


חיים שאול כתב:לפני כמה שנים אחרי מוסף בשבועות מישהו שאל את מרן הגרד"ל שליט"א על הרמב"ן הזה והגרד"ל נסער מאד והתיישב ועבר עם השואל על כל חומש דברים לבדוק את כל המצוות הכתובות בו
ואותו ציטטתי בהודעה הראשונה באשכול זה. (אבל לא רציתי לכתוב את שמו בפירוש, כי לא נאמר ע"ד לפרסם).

ונתנו ידידים
הודעות: 766
הצטרף: ה' יולי 14, 2016 9:27 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי ונתנו ידידים » ש' יולי 25, 2020 11:35 pm

א. הרמב"ן כתב מפורש דכונתו רק על אלו המצוות שלא נזכרו כלל ולא על אלו שכתבן להוסיף להן ביאור, וכן על כמה מן הקושיות שהוזבר כאן לק"מ.
אהבת ה ומזוזה עיי"ש ברמב"ן שהוא מן המבוארות כי נרמז כבר בחומשים הקודמים וכן תפילין ומצוות כאלו נאמרו כבר ונתחייבו כבר ורמזן אלא שכאן כתבו מפורש.
ב. הוזכר כאן קידושין והנה הרמב"ן הזכיר רק גירושין ומסתמא קידושין כן נתחייבו וצריך למצוא איפה נרמז כבר, וראי' לזה הוא דברי הרמב"ן בהמשך דבריו שכתב 'או מפני שאינן תדירות לא הזכיר רק בבנים נוחלי הארץ' ותינח גירושין י"ל שאינו תדיר אבל קידושין ודאי תדיר הוא.

עושה חדשות
הודעות: 9711
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' יולי 25, 2020 11:47 pm

ונתנו ידידים כתב:אהבת ה' ומזוזה עיי"ש ברמב"ן שהוא מן המבוארות כי נרמז כבר בחומשים הקודמים
על מזוזה הרמב"ן מסתפק, על אהבת ה' לא מצאתי.

ונתנו ידידים
הודעות: 766
הצטרף: ה' יולי 14, 2016 9:27 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי ונתנו ידידים » א' יולי 26, 2020 8:14 am

עושה חדשות כתב:
ונתנו ידידים כתב:אהבת ה' ומזוזה עיי"ש ברמב"ן שהוא מן המבוארות כי נרמז כבר בחומשים הקודמים
על מזוזה הרמב"ן מסתפק, על אהבת ה' לא מצאתי.

נכון. אבל משמעות דבריו משמע דאינו מחודש כי במצות היחוד כתב מצוה מבוארת וב'והיו הדברים האלה וגו' כתב גם זה מצוה מבוארת ואילו היה ואהבת את ה מצוה מחודשת היה אומר זו מצוה מחודשת הי וכדרכו בכ"מ ובפרט כאן שפסוק לפני ולאחרי התיחס לזה. ולכן נראה לי שבאיזשהו אופן גם זה נכלל בכלל אנכי וכמו מצות היחוד ואינו יודע בדיוק ההסבר

מקדש מלך
הודעות: 3338
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי מקדש מלך » א' יולי 26, 2020 8:43 am

עושה חדשות כתב:עמש"כ הרמב"ן דיבום היא מצוה מחודשת, ואולי לא נהגה עד כניסתם לארץ, יש להעיר ממשמעות הגמ' בב"ב קיט: בטענת בנות צלפחד, דנהג יבום במדבר.

מנין לנו שאין כוונתן על העתיד, שכשיכנסו לארץ תתיבם אמם ליבם?
אלא שיש לחקור, האם מי שנתאלמנה לפני החיוב כבר לא יחול עליה חיוב יבום, או שמא לא שנא?

לעמל יולד
הודעות: 606
הצטרף: א' יולי 07, 2019 11:36 pm

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי לעמל יולד » א' יולי 26, 2020 9:05 pm

דורשי יחודך כתב:
בן אדם כתב:
עושה חדשות כתב:ועל עצם דברי הרמב"ן, יעויין בהקד' האברבנאל לחומש דברים שהאריך לחלוק עליו בזה.
קושיות האברבנאל חזקות הן, ויש לעיין טובא מה יענה הרמב"ן ע"ז.

ויש לציין גם למה שמצינו בגמ' חגיגה דף ו' דנחלקו התנאים אם כל המצוות נאמרו בהר סיני או מקצתן באוהל מועד, ומשמע מזה שלית מאן דפליג שלפחות באוה"מ כבר נשלמה כל המצוות כללותיהן ופרטותיהן:
רבי ישמעאל אומר: כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד, ורבי עקיבא אומר: כללות ופרטות נאמרו בסיני, ונשנו באהל מועד, ונשתלשו בערבות מואב.

/1/
יש כאן שני נידונים, א] מתי נאמרו המצוות המופיעות לראשונה בס' דברים; ב] מתי התחילו לנהוג אותם.
הרמב"ן כתב שכולם נאמרו בסיני, ולאחר שחידש כן, הוצרך לפרש מדוע לא הוזכרו בתורה עד ס' דברים, כדי ליישב זאת מחדש שלא נהגו עד שנכנסו לארץ.
הרדב"ז שהובא למעלה, חולק על ההנחה הראשונה וסובר שהמצוות נאמרו למשה רבינו לראשונה בערבות מואב.
על הרמב"ן לא קשה מה שהובא מגמרא חגיגה ו', הרי הרמב"ן מסכים שנאמרו בסיני למשה רבינו, רק שמשה לא אמרן עד עתה משום שלא נהגו. אבל זה יקשה על הרדב"ז.


הרמבן סלל לעצמו דרך אחר על פי פשוטו של מקרא, ודעתו שהמצות נאמרו כולם בהר סיני או באהל מועד, אבל הוסיף פרטים לבארם גם בערבות מואב. הנה לדעת רבי עקיבא הכל נתנה מסיני (ויתכן שלרמב"ן גם האהל מועד נקרא מסיני, וסיני ממש היינו הר סיני, ואוהל מועד היה במדבר סיני, כמו שכתב הרמבן ויקרא ז לח) ולא הוסיף ביאור אח"כ רק שנה ושילש, ולרבי ישמעאל כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד, ולא הזכיר כלל ערבות מואב, והנה הרמב"ן מבאר שמה שנשנו בערבות מואב היה בכדי לבאר את הפרטים.

והאמת שדעת הרמב"ן נראה שהכל נאמר מסיני ואוהל מועד, רק מה שנשנו היה בכדי לבאר הפרטים, ולכאורה כוונתו שגם הפרטים ההם נאמרו למשה מסיני, רק לא ביאר משה את הפרטים לישראל כי לא היו נצרכות כ"כ או משום שטרם נהגו במצוות אלו או משום שאינם תדירות. והנה אין דעתו לא כדעת רבי ישמעאל ולא כדעת רבי עקיבא.

לעמל יולד
הודעות: 606
הצטרף: א' יולי 07, 2019 11:36 pm

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי לעמל יולד » א' יולי 26, 2020 9:07 pm

בערקע חייט כתב:מעניין שאף אחד לא ציין לרש"י הראשון בפרשת בהר:

ונראה לי שכך פירושה, לפי שלא מצינו שמיטת קרקעות שנשנית בערבות מואב במשנה תורה, למדנו שכללותיה ופרטותיה כולן נאמרו מסיני, ובא הכתוב ולמד כאן על כל דבור שנדבר למשה שמסיני היו כולם כללותיהן ודקדוקיהן, וחזרו ונשנו בערבות מואב.


הרמב"ן כאן אינו הולך לפי דברי חז"ל אלו, אלא לפשוטו של מקרא, כמו שביאר שם בבהר, ובפרשת צו, וכאן.

לעמל יולד
הודעות: 606
הצטרף: א' יולי 07, 2019 11:36 pm

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי לעמל יולד » א' יולי 26, 2020 9:22 pm

בדרך אפשר למדתי את דברי הרמבן קצת אחרת.
אבל לא נכתבו המצות בספרי' הראשוני' שידבר עם יוצאי מצרים כי אולי לא נהגו באותן המצות רק בארץ אף על פי שהן חובת הגוף כאשר בא בענין הנסכים או מפני שאינן תדירות לא הזכיר רק בבנים נוחלי הארץ
הרי כתב רבינו שתי סיבות שלא נכתבו המצוות שבספר זה קודם לכן, ואולי ביאור דבריו הוא אבל לא נכתבו המצות בספרי' הראשוני' שידבר עם יוצאי מצרים כי אולי לא נהגו באותן המצות רק בארץ אף על פי שהן חובת הגוף כאשר בא בענין הנסכים, כוונתו על המצוות שנכתבו בספר במדבר, למה לא נכתבו כבר בספרים הראשונים שדברו ליוצאי מצרים ורק בספר האחרון (במדבר) שדיבר אליהם נכתבו, כגון מצוות נסכים שנכתב רק בספר במדבר, והיינו טעמא שמשום שלא נהגו במדבר במצות אלו, נכתבו רק לבסוף.
והמשיך רבינו: או מפני שאינן תדירות לא הזכיר רק בבנים נוחלי הארץ, וזה הטעם כתב לאלו המצות שכתובים בספר דברים שבספר הזה דיבר לבנים, שאף שמצות אלו נהגו במדבר, אבל עכ"פ לא היו תדירות, ולא הוצרך לבאר כל פרטיהם כ"כ ליוצאי מצרים, ורק כתבם וביארם לבנים נוחלי הארץ.

וידעתי שבדברי יש מן החידש ואולי הפרזתי על המידה, אבל אם כנים הם דברי רבינו מיושבים מאד (למשל, למה הביא רבינו דוגמא של מצות נסכים כמצוה שנהגו בארץ, והלא מצוה זו נזכרת בספר במדבר, ולמה לא הביא דוגמא למצוה שנזכר בספר דברים? ולפי הדברים הנ"ל אין כאן קושיא (ובאמת שם בעניין הנכסים כתב רבינו שם טעם למה נאמר אז). וכן לעוד כמה עניינים שהעלו כבר באשכול המכובד הלזה).

ונתנו ידידים
הודעות: 766
הצטרף: ה' יולי 14, 2016 9:27 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי ונתנו ידידים » א' יולי 26, 2020 11:56 pm

דבריך לענ"ד מוזרים מאד בביאור דברי הרמב"ן הללו, אמנם בזה צדקת שדעת הרמב"ן דכל המצוות שנאמרו בחומש במדבר אינן אלא לאחר שיכנסו לארץ, עי' מש"כ במדבר כח ב

לעמל יולד
הודעות: 606
הצטרף: א' יולי 07, 2019 11:36 pm

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי לעמל יולד » ב' יולי 27, 2020 12:04 am

ונתנו ידידים שירות הארות והערות, חן חן לך, תודה.
אשמח לשמוע מחכמי הפורום מה יאמרו על דברים אלו.
שוב אציין אני מסכים שיש כאן חידוש גדול מאד, אבל יתכן שהדברים נכונים, וא"כ כל דברי רבינו מתיישבים.


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 76 אורחים