מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

המצוות החדשות שבחומש דברים

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
עושה חדשות
הודעות: 7961
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' יוני 11, 2017 11:29 pm

ז"ל הרמב"ן בהקדמה לפירושו על ספר דברים -

...ועוד יוסיף בספר הזה כמה מצות שלא נזכרו כלל כגון היבום ודין המוציא שם רע והגרושין באשה ועדים זוממין וזולתן וכבר נאמרו לו כולן בסיני או באוהל מועד בשנ' הראשונ' קודם המרגלי' כי בערבות מואב לא נתחדשו לו אלא דברי הברית כאשר נתפרש בו וע"כ לא נאמר בספר הזה וידבר ה' אל משה לאמר צו את בני ישראל או דבר אל בני ישראל ואמרת אליה' מצוה פלונית אבל לא נכתבו המצות בספרי' הראשוני' שידבר עם יוצאי מצרים כי אולי לא נהגו באותן המצות רק בארץ אף על פי שהן חובת הגוף כאשר בא בענין הנסכים או מפני שאינן תדירות לא הזכיר רק בבנים נוחלי הארץ...

שמעתי מג"א שליט"א שאמר דהנך דברי הרמב"ן הם רק ליישב פשוטו של מקרא, בטעם הדבר שלא נאמרו מצוות אלו בספרים הראשונים. אבל אליבא דקבלת חז"ל פשיטא שכל המצוות האלו נהגו כבר במדבר.

אני מחפש מקורות על נושא זה.

דרומי
הודעות: 5305
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי דרומי » א' יוני 11, 2017 11:31 pm

המצוות שציטטת מהרמב"ן הם בענינים בלתי רצויים כמו גירושין, ולמה לנו להתעקש שהיו במדבר?

בקרו טלה
הודעות: 3058
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' יוני 12, 2017 1:54 am

עי' בבית אלהים למבי"ט שער היסודות פל"ז

עושה חדשות
הודעות: 7961
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' יוני 15, 2017 11:44 pm

תודה על הציון לדברי המבי"ט.

אגב, יש במהר"ל בכמה מקומות אריכות ליישב למה הנך קל וחומר שעשה משה נקרא "הוסיף מדעתו", ומבאר כי עדיין לא ניתנו כל המצוות ואולי נימא 'יוכיח'. (וזכורני שר"ת בסה"י מתרץ דאין ק"ו קודם מ"ת. ואולי זה כמו שאין ק"ו מהלכה, אבל צ"ע מסנהד' דפ"ט "כיון דאיתיהיב קל וחומר למידרש").

וילה"ק בד' הרמב"ן הנ"ל מהאמור בזבחים דק"ב לגבי צרעת מרים דאין קרוב רואה את הנגעים, והמקור הוא מהיקש לפסול קרוב לעדות, ולא נאמר דבר זה אלא בחומש דברים. ויש ליישב דאין כוונת הרמב"ן על הפרטים, אלא רק מצוות כלליות מחודשות.

דרומי
הודעות: 5305
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי דרומי » ה' יוני 15, 2017 11:53 pm

מזוזה כתובה לראשונה בספר דברים. ואעפ"כ במדרשים על פרשת קרח מבואר שקרח שאל על בית מלא ספרים שהוא חייב במזוזה כו'.

ואכן, רש"י בפירושו על התורה - בדרך הפשט - לא הביא קושיא זו של קרח, אלא רק את הקושיא מטלית שכולה תכלת. וכנראה ס"ל שבדרך הפשט לא היה אז מזוזה.

עושה חדשות
הודעות: 7961
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' יוני 15, 2017 11:58 pm

דרומי כתב:מזוזה כתובה לראשונה בספר דברים. ואעפ"כ במדרשים על פרשת קרח מבואר שקרח שאל על בית מלא ספרים שהוא חייב במזוזה כו'.
ואכן, רש"י בפירושו על התורה - בדרך הפשט - לא הביא קושיא זו של קרח, אלא רק את הקושיא מטלית שכולה תכלת. וכנראה ס"ל שבדרך הפשט לא היה אז מזוזה.

זה גם נוגע לשאלה האם פרשיות שמע והיה נאמרו לפני חומש דברים, (ובכלל יהיה מה לכתוב במזוזה), ונחלקו בזה בעל ספר המנהיג ובעל הפירוש המיוחס לרשב"א על מנחות, כמבו' כאן.

החתן סופר
הודעות: 216
הצטרף: ב' מאי 11, 2015 9:58 pm

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי החתן סופר » ו' יוני 16, 2017 9:45 am

בנצי"ב בתחילת הספר על פסוק ג יש משהו

עושה חדשות
הודעות: 7961
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' יוני 23, 2017 1:49 pm

לפי הרמב"ן, שלא נהגו קידושין וגירושין במדבר, אז המכוון הוא שזה היה בדיוק כמו קודם מ"ת כמתואר ברמב"ם? וע"ע יומא עה. איש ואשה באים למשה לדין וכו'.
(יש משהו בשם רבי אליעזר טעלזער, אולי הביאו הגרי"ש כהנמן, שבישראל ג"כ שייך אישות דבני נח עד השתא. כן?)

עושה חדשות
הודעות: 7961
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' יוני 23, 2017 1:59 pm

ועל עצם דברי הרמב"ן, יעויין בהקד' האברבנאל לחומש דברים שהאריך לחלוק עליו בזה.

**

ואגב ענינא דפרה"ש וסדרי המאורעות במדבר, אצטט בזאת מתוך שיעורו של הגרמ"ש זצ"ל -
קורח.png
קורח.png (121.66 KiB) נצפה 2711 פעמים

עושה חדשות
הודעות: 7961
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' יוני 28, 2017 9:27 pm

וע"ע הקדמת החינוך לספר דברים, ושו"ת רדב"ז חלק ו סימן ב אלפים קמג.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17495
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' יוני 28, 2017 10:00 pm

עושה חדשות כתב:ועל עצם דברי הרמב"ן, יעויין בהקד' האברבנאל לחומש דברים שהאריך לחלוק עליו בזה.

**

ואגב ענינא דפרה"ש וסדרי המאורעות במדבר, אצטט בזאת מתוך שיעורו של הגרמ"ש זצ"ל -
קורח.pngאני מבין שכוונתו לומר שאין מפורש בתורה בפירוש מתי היה מחלוקת קורח. אבל בראשונים ביארו בזה עיין בתוספות ב"ב קיט א.

דרומי
הודעות: 5305
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי דרומי » ד' יוני 28, 2017 10:07 pm

יש על זה אשכול טרי יחסית בפורום מקרא ותרגום - על זמן המחלוקת

עושה חדשות
הודעות: 7961
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' יולי 02, 2017 8:55 pm

לדעת הרמב"ן, שמצוות אלו נהגו רק בארץ, מה היה בשבע שכבשו ושבע שחלקו?

דרומי
הודעות: 5305
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי דרומי » א' יולי 02, 2017 10:12 pm

מה ההיגיון שלא ינהגו?

יש כמה מצוות שעליהם מפורש שצריך לחכות לאחר ירושה וישיבה, אבל אלו מצוות השייכות להתיישבות בארץ ואכילת פירותיה כמו ביכורים

אך אין הגיון שבמצות גירושין לדוגמא יתחייבו רק לאחר ירושה וישיבה

עושה חדשות
הודעות: 7961
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' יולי 17, 2017 9:28 pm


עושה חדשות
הודעות: 7961
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' יולי 20, 2017 9:51 pm

דא"ג, ז"ל הרמב"ן בהקד' לחומש ויקרא "הספר הזה הוא תורת כהנים והלוים", איזה מצוות נתפרשו שם ללוים?

דרומי
הודעות: 5305
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי דרומי » ה' יולי 20, 2017 9:53 pm

יש בפ' שמיני מצוה שצוה משה את מישאל ואלצפן: שאו את אחיכם מאת פני הקודש אל מחוץ למחנה

[אגב, משה עצמו לכאורה הוא לוי...]

בן אדם
הודעות: 335
הצטרף: ג' ינואר 10, 2017 6:15 pm

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי בן אדם » א' יולי 30, 2017 2:28 pm

עושה חדשות כתב:ועל עצם דברי הרמב"ן, יעויין בהקד' האברבנאל לחומש דברים שהאריך לחלוק עליו בזה.
קושיות האברבנאל חזקות הן, ויש לעיין טובא מה יענה הרמב"ן ע"ז.

ויש לציין גם למה שמצינו בגמ' חגיגה דף ו' דנחלקו התנאים אם כל המצוות נאמרו בהר סיני או מקצתן באוהל מועד, ומשמע מזה שלית מאן דפליג שלפחות באוה"מ כבר נשלמה כל המצוות כללותיהן ופרטותיהן:
רבי ישמעאל אומר: כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד, ורבי עקיבא אומר: כללות ופרטות נאמרו בסיני, ונשנו באהל מועד, ונשתלשו בערבות מואב.

עושה חדשות
הודעות: 7961
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' אוגוסט 07, 2017 5:18 pm

מה המקור של הריב"ש למש"כ בסי' צו "וגם עדין לא נצטוו בשביתת המועדות עד לאחר שהוקם המשכן"?

איש גלילי
הודעות: 2409
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי איש גלילי » ב' אוגוסט 07, 2017 5:44 pm

עושה חדשות כתב:מה המקור של הריב"ש למש"כ בסי' צו "וגם עדין לא נצטוו בשביתת המועדות עד לאחר שהוקם המשכן"?

לא ראיתי את הריב"ש בפנים, אבל שביתת המועדות נזכרת לראשונה בפר' אמור (מלבד פסח, שנזכר כבר בפר' בא).

דורשי יחודך
הודעות: 688
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 3:06 pm

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי דורשי יחודך » ד' אוגוסט 09, 2017 8:39 am

בן אדם כתב:
עושה חדשות כתב:ועל עצם דברי הרמב"ן, יעויין בהקד' האברבנאל לחומש דברים שהאריך לחלוק עליו בזה.
קושיות האברבנאל חזקות הן, ויש לעיין טובא מה יענה הרמב"ן ע"ז.

ויש לציין גם למה שמצינו בגמ' חגיגה דף ו' דנחלקו התנאים אם כל המצוות נאמרו בהר סיני או מקצתן באוהל מועד, ומשמע מזה שלית מאן דפליג שלפחות באוה"מ כבר נשלמה כל המצוות כללותיהן ופרטותיהן:
רבי ישמעאל אומר: כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד, ורבי עקיבא אומר: כללות ופרטות נאמרו בסיני, ונשנו באהל מועד, ונשתלשו בערבות מואב.

/1/
יש כאן שני נידונים, א] מתי נאמרו המצוות המופיעות לראשונה בס' דברים; ב] מתי התחילו לנהוג אותם.
הרמב"ן כתב שכולם נאמרו בסיני, ולאחר שחידש כן, הוצרך לפרש מדוע לא הוזכרו בתורה עד ס' דברים, כדי ליישב זאת מחדש שלא נהגו עד שנכנסו לארץ.
הרדב"ז שהובא למעלה, חולק על ההנחה הראשונה וסובר שהמצוות נאמרו למשה רבינו לראשונה בערבות מואב.
על הרמב"ן לא קשה מה שהובא מגמרא חגיגה ו', הרי הרמב"ן מסכים שנאמרו בסיני למשה רבינו, רק שמשה לא אמרן עד עתה משום שלא נהגו. אבל זה יקשה על הרדב"ז.

עושה חדשות
הודעות: 7961
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' מאי 16, 2019 12:08 am

עמש"כ הרמב"ן דיבום היא מצוה מחודשת, ואולי לא נהגה עד כניסתם לארץ, יש להעיר ממשמעות הגמ' בב"ב קיט: בטענת בנות צלפחד, דנהג יבום במדבר.


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 5 אורחים