מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

מה המקור להידור בשמן זית דומיא דמנורה

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
החושב
הודעות: 1121
הצטרף: ש' יולי 08, 2017 9:41 pm

מה המקור להידור בשמן זית דומיא דמנורה

הודעהעל ידי החושב » ו' דצמבר 15, 2017 12:07 am

מקובל שיש הידור להדליק נר חנוכה בשמן זמן מפני שזה היה השמן במנורה. ומכאן הוסיפו גם להדר בשמן הראוי למאכל.
מה המקור בחז"ל או ראשונים להידור זה?
הרי בש"ס, לכאורה, מבואר שאין שיקול כזה.

תלמוד בבלי מסכת שבת דף כג עמוד א
אמר אביי: מריש הוה מהדר מר אמשחא דשומשמי, אמר: האי משך נהורי טפי. כיון דשמע לה להא דרבי יהושע בן לוי מהדר אמשחא דזיתא, אמר: האי צליל נהוריה טפי.

תוספות מסכת שבת דף כג עמוד א
מריש הוה מהדר מר אמשחא דשומשמי - נראה דאנר חנוכה קאי ומשום טעמא דמסיק דנפיש נהוריה טפי אבל לנר שבת פשיטא דשמן זית מצוה מן המובחר לפי שנמשך אחר הפתילה טפי מכולהו כדמוכח במתניתין דכולהו מודו ביה דמדליקין.


הרי מבואר שכאשר אמוראים חיזרו אחרי הידורים בנר חנוכה, השיקולים היו אך ורק מצד איכות הנר (משך נהורי, צליל נהוריה), ולא התחשבו בנושא הדמיון של לשמן המנורה.

סעדיה
הודעות: 1361
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: מה המקור להידור בשמן זית דומיא דמנורה

הודעהעל ידי סעדיה » ו' דצמבר 15, 2017 12:12 am

עי' במאירי שם, וכן מבואר בכלבו.

החושב
הודעות: 1121
הצטרף: ש' יולי 08, 2017 9:41 pm

Re: מה המקור להידור בשמן זית דומיא דמנורה

הודעהעל ידי החושב » ו' דצמבר 15, 2017 12:21 am

סעדיה כתב:עי' במאירי שם, וכן מבואר בכלבו.

עיינתי. לא הבנתי למה כוונתך.
אם תוכל בבקשה לצטט.

סעדיה
הודעות: 1361
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: מה המקור להידור בשמן זית דומיא דמנורה

הודעהעל ידי סעדיה » ו' דצמבר 15, 2017 12:50 am

החושב כתב:
סעדיה כתב:עי' במאירי שם, וכן מבואר בכלבו.

עיינתי. לא הבנתי למה כוונתך.
אם תוכל בבקשה לצטט.

ממה שכתבנו למדת שנרות של שעוה מותרות לנר חנוכה ומ"מ נויי מצוה הוא לעשות בשמן אחר שהנס היה בשמן והוא שאמרו למטה כל השמנים יפים לנר ושמן זית מן המובחר

לענין
הודעות: 1853
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: מה המקור להידור בשמן זית דומיא דמנורה

הודעהעל ידי לענין » ו' דצמבר 15, 2017 12:55 am

צריך לדעת שכאן במאירי לא מבואר מעלת שמן זית מפני שבו נעשה הנס, אלא רק מעלת שמן בעלמא על פני נרות שעוה. כך מדויק במ''ב, והאריך בזה באגרות משה בחלק האחרון. - אגב, מכאן יש לפלפל שמא המדליק בשמן קרוש חשיב כמדליק בנרות ולא בשמן, ויש לפלפל.

החושב
הודעות: 1121
הצטרף: ש' יולי 08, 2017 9:41 pm

Re: מה המקור להידור בשמן זית דומיא דמנורה

הודעהעל ידי החושב » ו' דצמבר 15, 2017 10:45 am

סעדיה כתב:
ממה שכתבנו למדת שנרות של שעוה מותרות לנר חנוכה ומ"מ נויי מצוה הוא לעשות בשמן אחר שהנס היה בשמן והוא שאמרו למטה כל השמנים יפים לנר ושמן זית מן המובחר

תודה רבה!
נראה בדברי המאירי שכך הוא מפרש את הגמרא בדף כג.
ממה שכתבנו למדת שנרות של שעוה מותרות לנר חנוכה ומ"מ נויי מצוה הוא לעשות בשמן אחר שהנס היה בשמן והוא שאמרו למטה כל השמנים יפים לנר ושמן זית מן המובחר ואף על פי שקצת מפרשים פירשוה לענין שבת בתוספות פירשוה לענין חנוכה ומטעם שכתבנו:

מעניין איך זה מסתדר עם דברי הגמרא. שכן הגמרא (כג.) מפרשת את המימרא של ריב"ל (כל השמנים כולן יפין לנר, ושמן זית מן המובחר) מטעם ששמן זית 'צליל נהוריה' (וגם מבואר שלולא זה היו מעדיפים שמן אחר), ואילו מאירי מפרש שהוא מטעם שכך היה הנס.

עקביה
הודעות: 2615
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: מה המקור להידור בשמן זית דומיא דמנורה

הודעהעל ידי עקביה » ש' דצמבר 16, 2017 9:08 pm

שולחן ערוך אורח חיים הלכות חנוכה סימן תרעג
הגה: ומיהו שמן זית מצוה מן המובחר (מרדכי וכל בו ומהרי"ל), ואם אין שמן זית מצוי מצוה בשמנים שאורן זך ונקי; ונוהגים במדינות אלו להדליק בנר של (ד) שעוה, כי אורן צלול כמו שמן.

משנה ברורה סימן תרעג ס"ק ד
(ד) שעוה - ומ"מ מצוה בשל שמן [ד] טפי מנרות של שעוה דע"י השמן נעשה הנס:

שער הציון סימן תרעג ס"ק ד
(ד) תשובת מהר"י ברונא סימן ל"ט. והנה דעת מהר"ל מפרא"ג בספרו נר מצוה שלא להדליק כלל בנר שעוה וחלב אלא דוקא בשמן מפני שהנס נעשה בשמן, אבל אין נוהגין כוותיה. מחצית השקל:

מדברי הגמ' שהביא הרב החושב וכן מהציטוטים הנ"ל, נראה שאין שום עדיפות לשמן זית על פני שמן אחר (וכך שמעתי מר' אשר וייס), כי אם מצד ששמן זית נחשב למעולה לעניין איכות ההדלקה, ונ"ל שאיכות זו אינה קיימת בשמן זית למאור בו אנו רגילים להשתמש.

החושב
הודעות: 1121
הצטרף: ש' יולי 08, 2017 9:41 pm

Re: מה המקור להידור בשמן זית דומיא דמנורה

הודעהעל ידי החושב » ב' דצמבר 18, 2017 12:17 am

עקביה כתב:
שולחן ערוך אורח חיים הלכות חנוכה סימן תרעג
הגה: ומיהו שמן זית מצוה מן המובחר (מרדכי וכל בו ומהרי"ל), ואם אין שמן זית מצוי מצוה בשמנים שאורן זך ונקי; ונוהגים במדינות אלו להדליק בנר של (ד) שעוה, כי אורן צלול כמו שמן.

משנה ברורה סימן תרעג ס"ק ד
(ד) שעוה - ומ"מ מצוה בשל שמן [ד] טפי מנרות של שעוה דע"י השמן נעשה הנס:

שער הציון סימן תרעג ס"ק ד
(ד) תשובת מהר"י ברונא סימן ל"ט. והנה דעת מהר"ל מפרא"ג בספרו נר מצוה שלא להדליק כלל בנר שעוה וחלב אלא דוקא בשמן מפני שהנס נעשה בשמן, אבל אין נוהגין כוותיה. מחצית השקל:

מדברי הגמ' שהביא הרב החושב וכן מהציטוטים הנ"ל, נראה שאין שום עדיפות לשמן זית על פני שמן אחר (וכך שמעתי מר' אשר וייס), כי אם מצד ששמן זית נחשב למעולה לעניין איכות ההדלקה, ונ"ל שאיכות זו אינה קיימת בשמן זית למאור בו אנו רגילים להשתמש.


ישר כח!
אכן נראה שהמקורות (כולל מאירי) שהזכירו את מעלת השמן מצד זה שכך היה הנס, לא באו להסביר בזה למה שמן זית עדיף. אלא למה שמן עדיף משעווה.
ולפי זה נראה שכיום אין מעלה בשמן זית על פני שמן סויה או שמן קנולה (מלאתי היום שמן קנולה בשמש, ולא ראיתי שום הבדל בינו לנרות עם שמן זית).

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11398
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: מה המקור להידור בשמן זית דומיא דמנורה

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' דצמבר 18, 2017 1:06 am

שמעתי בעבר ברשת איזו הרצאה מהרב פייבלזון (תלמיד ר' משה שפירא וכו') בין שאר הפנינים שם ("הגר"א לא התעניין בנגלה" "החת"ס כתב בעיקר באגדה" ועוד ועוד) הוא מתרעם (או מתגולל) על צורת הלימוד הנהוגה כיום, בין היתר הוא מביא דוגמא לעמרצות הפושה עקב לימוד לא רציני, את ענין השמן זית, הוא טוען שם שהמקור הראשון בו מוזכר שמן זית משום שדומה לנס הוא בפמ"ג בשם מהר"ל, ומשם לשעה"צ, ומכאן ואילך הכל סבורים שכך הוא. אף שבאמת, המהר"ל לא התכוון כלל למה שהפמ"ג מביא בשמו, כמבואר למעיין בדבריו, וטעה הפמ"ג שהסיק ממנו מה שהסיק, ואחריו הלך המ"ב, ואחריהם כל עמ"י כסומים. ע"כ ציטוט מדבריו. לא בדקתי שום דבר.

החושב
הודעות: 1121
הצטרף: ש' יולי 08, 2017 9:41 pm

Re: מה המקור להידור בשמן זית דומיא דמנורה

הודעהעל ידי החושב » ב' דצמבר 18, 2017 1:29 am

ראיתי כעת שאכן יש מקורות לכאורה לשמן זית דווקא.

ספר כלבו סימן מד
אמנם המצוה המובחרת בשמן זית לפי שבו היה הנס

חיי אדם חלק ב-ג (הלכות שבת ומועדים) כלל קנד סעיף ח
ומכל מקום מצוה מן המובחר ליקח שמן זית, דומיא דנס שבמקדש שהיה בשמן זית.


אלא שכאמור, לכאורה, הדבר לא מסתדר עם דברי הגמרא.
וראיתי שהרב שמואל ברוך גנוט כתב (http://din.org.il/2010/11/30/%D7%94%D7% ... %9B%D7%94/) בעניין זה, שבאמת לא לכך כיוון הכל בו ושאר ראשונים (איני יודע לאיזה ראשונים כוונתו)
הני ראשונים הנ”ל דס”ל דבעי’ להדליק בשמן זית דוקא, כיון שבו נעשה הנס, כוונתם היא דבזמנם היו ב’ סוגי הבערה צלולים ויפים, שמן זית ונר שעוה, (וכדמשמעות לשונם), ואיכא העדפה להדלקת השמן מבין שניהם, כיון דב”שמן” נעשה הנס, אך אין כוונתם לזה ש”שמן זית” הוא, דלפימשנ”ת היותו עשוי מזית הוא פרט שאינו מגופיה דהנס. ומה שנקטו “שמן זית” דוקא, היינו מפני שאורו של שמן הזית צלול ודולק יפה טפי משאר השמנים, ואכן כשיימצא שמן שאורו צלול ויפה כשמן זית, אזי אין שום מניעה להעדיף את שמן הזית על פניו, וכדמשמעות הש”ס דשמן זית עדיף כיון דצליל נהורא טפי.

לי אישית נראה שמדברי הכל בו והחיי אדם לא נראה כך, אלא כוונתם לשמן זית בדווקא מפני שכך היה הנס.

עם זאת, גם אם נגיד שהכל בו והחיי אדם התכוונו לשמן זית בדווקא, לכאורה ניתן לראות את שיטתם כשיטה מחודשת, שמפשטות הגמרא ומסתימת שאר הפוסקים לא נראה כך.
(למיטב הבנתי, בשו"ע ומשנה ברורה אין שום זכר להעדפת שמן המופק מזית מצד הדמיון לנס, וכפי שהעיר הרב עקביה).

דרומי
הודעות: 4923
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: מה המקור להידור בשמן זית דומיא דמנורה

הודעהעל ידי דרומי » ב' דצמבר 18, 2017 1:42 am

מזה שהשוו לענין זה בין נרות חנוכה לנרות שבת (לדוגמא שועה"ר סרס"ד סי"ב), משמע שאין לזה קשר עם הנס דוקא, שהרי בנר שבת אינו שייך, אלא מצד מעלת שמן זית כשלעצמו שאורו צלול.

אך בלבוש סתרע"ג ס"ב משמע שהוא מצד הנס.

וראה לקוטי שיחות חכ"א ע' 382: "לא ראיתי אף פעם אחת שידליקו בשמן (זית וכיו"ב) בנרות ש"ק ויו"ט, כי אם בנרות חלב; והיפוכו בנרות חנוכה. טעם ע"ז לא שמעתי".

אוצרניק
הודעות: 282
הצטרף: ד' מאי 05, 2010 7:55 am

Re: מה המקור להידור בשמן זית דומיא דמנורה

הודעהעל ידי אוצרניק » ב' דצמבר 18, 2017 8:21 am

גם בקיצור שו"ע מופיע
[סי' קלט סעי' ד] כָּל הַשְּׁמָנִים כְּשֵׁרִים לְנֵר חֲנֻכָּה. וּמִכָּל מָקוֹם מִצְוָה מִן הַמֻּבְחָר לָקַחַת שֶׁמֶן זַיִת, דֻּמְיָא דְּנֵס שֶׁבַּמִּקְדָּשׁ שֶׁהָיָה בְּשֶׁמֶן זַיִת.

מעט דבש
הודעות: 3008
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: מה המקור להידור בשמן זית דומיא דמנורה

הודעהעל ידי מעט דבש » ב' דצמבר 18, 2017 10:05 am

האריך בזה הגר"מ פיינשטיין זצ"ל, בדברות משה (והועתק משם לאג"מ כרך ט, או"ח ו, מט).

ותמצית דבריו:

א. מוכח בגמרא שאין עדיפות לשמן זית מחמת הנס, אלא רק מחמת צלילות אורו.

ב. הטעם שאין עדיפות מחמת שבו נעשה הנס, משום ששמן שכשר למנורה אינו מצוי, ושמן זית סתם אינו דומה למקדש.

ג. הטעם שכתב המהר"ל ששמן עדיף משום שבו נעשה הנס, אינו להעדיף שמן זית, אלא להעדיף שמן על פני שעוה.

ד. וכן משמע שהבין המ"ב את כוונת המהר"ל.

ה. אבל בערוך השולחן הביא טעם זה כדי להעדיף שמן זית, וצ"ע.

דברות משה - שמן זית בחנוכה.PNG
דברות משה - שמן זית בחנוכה.PNG (253.93 KiB) נצפה 2547 פעמים


דברות משה - שמן זית בחנוכה.PDF
(384.87 KiB) הורד 97 פעמים
נערך לאחרונה על ידי מעט דבש ב ג' דצמבר 19, 2017 5:36 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

במסתרים
הודעות: 349
הצטרף: ד' מאי 26, 2010 4:05 am

Re: מה המקור להידור בשמן זית דומיא דמנורה

הודעהעל ידי במסתרים » ג' דצמבר 19, 2017 2:33 am

יש לעיין בבנין עולם סימן לד, הובא במשנה ברורה
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... &pgnum=235

מתון
הודעות: 292
הצטרף: ב' מאי 18, 2015 5:15 pm

Re: מה המקור להידור בשמן זית דומיא דמנורה

הודעהעל ידי מתון » ג' דצמבר 19, 2017 5:22 pm

דרוש נאה ע"ד אגדה ומחשבה בשורש מעלת "שמן זית", והשפעת האור והחסד היורד על ידי הדלקתה, וטעם הדלקה בשמן זית במקדש ובמנורת חנוכה.

טעמו וראו כי טוב!

מאת הג"ר שלמה בן הג"ר משולם זלמן הכהן
קבצים מצורפים
Pages from בתי נפש - בית משתה - לחנוכה(2).pdf
(95.32 KiB) הורד 91 פעמים

פי האתון
הודעות: 396
הצטרף: ה' יוני 25, 2015 12:27 am

Re: מה המקור להידור בשמן זית דומיא דמנורה

הודעהעל ידי פי האתון » ה' דצמבר 21, 2017 10:06 am

איש_ספר כתב:שמעתי בעבר ברשת איזו הרצאה מהרב פייבלזון (תלמיד ר' משה שפירא וכו') בין שאר הפנינים שם ("הגר"א לא התעניין בנגלה" "החת"ס כתב בעיקר באגדה" ועוד ועוד) הוא מתרעם (או מתגולל) על צורת הלימוד הנהוגה כיום, בין היתר הוא מביא דוגמא לעמרצות הפושה עקב לימוד לא רציני, את ענין השמן זית, הוא טוען שם שהמקור הראשון בו מוזכר שמן זית משום שדומה לנס הוא בפמ"ג בשם מהר"ל, ומשם לשעה"צ, ומכאן ואילך הכל סבורים שכך הוא. אף שבאמת, המהר"ל לא התכוון כלל למה שהפמ"ג מביא בשמו, כמבואר למעיין בדבריו, וטעה הפמ"ג שהסיק ממנו מה שהסיק, ואחריו הלך המ"ב, ואחריהם כל עמ"י כסומים. ע"כ ציטוט מדבריו. לא בדקתי שום דבר.


2222.jpg
2222.jpg (75.01 KiB) נצפה 2461 פעמים

שומע ומשמיע
הודעות: 1661
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: מה המקור להידור בשמן זית דומיא דמנורה

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ג' דצמבר 26, 2017 10:45 pm

המהר"ל מתחיל שלא מקפידים על שמן זית אלא רק נוקטים את זה כהידור בגלל דומיא דמקדש.
והוא ס"ל שזה מעיקר הדין בגלל שנר שעווה הוא לא נר אלא אבוקה [לכאורה נרוני חימום שהם בתוך כלי מתכת יהיו כשרים גם לשיטתו, יעוי"ש.]

אברהם ארנטרוי
הודעות: 32
הצטרף: ה' נובמבר 17, 2016 9:48 pm

Re: מה המקור להידור בשמן זית דומיא דמנורה

הודעהעל ידי אברהם ארנטרוי » ו' מאי 25, 2018 4:38 pm

איש_ספר כתב:שמעתי בעבר ברשת איזו הרצאה מהרב פייבלזון (תלמיד ר' משה שפירא וכו') בין שאר הפנינים שם ("הגר"א לא התעניין בנגלה" "החת"ס כתב בעיקר באגדה" ועוד ועוד) הוא מתרעם (או מתגולל) על צורת הלימוד הנהוגה כיום, בין היתר הוא מביא דוגמא לעמרצות הפושה עקב לימוד לא רציני, את ענין השמן זית, הוא טוען שם שהמקור הראשון בו מוזכר שמן זית משום שדומה לנס הוא בפמ"ג בשם מהר"ל, ומשם לשעה"צ, ומכאן ואילך הכל סבורים שכך הוא. אף שבאמת, המהר"ל לא התכוון כלל למה שהפמ"ג מביא בשמו, כמבואר למעיין בדבריו, וטעה הפמ"ג שהסיק ממנו מה שהסיק, ואחריו הלך המ"ב, ואחריהם כל עמ"י כסומים. ע"כ ציטוט מדבריו. לא בדקתי שום דבר.

שאלתי בעניין זה את הרב פייבלזון והגיב שטענותיך מעניינות מאד אך הוא מעולם לא אמרם. שבת שלום.


חזור אל “חנוכה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 3 אורחים