נפתלי <532> נעתק

פרויקט משותף של חברי מדרש אוצר החכמה, לההדרת חיבור שם הגדולים השלישי של ר'משה מרקוביץ ז"ל
סוקולקה
הודעות: 246
הצטרף: ג' אוגוסט 14, 2012 9:50 pm

נפתלי <532> נעתק

הודעהעל ידי סוקולקה » ג' ינואר 16, 2018 8:25 pm

532.jpg
532.jpg (2.29 MiB) נצפה 399 פעמים
נערך לאחרונה על ידי סוקולקה ב ד' ינואר 17, 2018 8:23 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

הרע במיעוטו
הודעות: 456
הצטרף: ש' דצמבר 10, 2016 10:22 pm
מיקום: ישראל
שם מלא: אופנהיימר

Re: נפתלי <532>

הודעהעל ידי הרע במיעוטו » ג' ינואר 16, 2018 11:06 pm

(קפ"ח) הרב מוה"ר נפתלי ב"ר מרדכי הכהו ראפאפארט הגאון המופלא שהיה אבד"ק טארהאווצק פלך קיעוו, ואח"כ אבד"ק האלטא, פלך חערסאן,
(קפ"ט) הרב מו"ה נפתלי דוד מוסינזון הגאון המופלא החו"ב שהיה אבד"ק פאדזעלוו, ובק"ק וואראנאווא, ואח"כ אבד"ק סוויר נפטר בשנת תרפ"ה ביום כ"ו מנחם אב בן ששים שנה חבר חדושים על יו"ד, ועל חו"מ, וחבר חבור על דרושים [עיין בחלק שני במערכת הספרים] בן הגאון מו"ה דוד יהודה אבד"ק הוודיצישאק בהגאון מו"ה דוד שהיה ראש ישיבה בישיבת ר' מיילא בווילנא אחי הגאון מאוה"ג שר התורה מוה"ר [מרדכי] זעלצער אב"ד ור"מ דק"ק לידא, ואחי הגאון מו"ה שלמה רב ומו"צ דק"ק שווינצאו שהיו בניו של הרה"ג, מו"ה אשר מעיר ווילנא שנפטר בשנת תקפ"א בן הגאון מו"ה יצחק אייזיק דיין גדול דק"ק וואלקאמיר אחי הגאון הגדול בדורו מו"ה יום טוב ליפמאן אבד"ק קאפוליע בעל ספר "מלאכת יום טוב" וספר "קדושת יום טוב" ועוד ספרים בניו של הגאון הגדול מו"ה אברהם אשר אבד"ק אליק בהגאון הגדול בדורו מו"ה ישראל איסר אבד"ק פינסק, ובק"ק בריסק, שנפטר בשנת תקכ"ט בן הגאון הגדול המקובל איש אלקי מו"ה אברהם אבא מארי אבד"ק נאוורדאק ובשאר קהלות [חתן של הגאון הגדול מו"ה ישראל איסר אבד"ק לובלין בהגאון הגדול מאוה"ג שר התורה מו"ה משה אב"ד ור"מ דק"ק לובלין נפטר בשנת תכ"ט בעל מחבר ספר "מהדורא בתרא" על הש"ס [חתן הגאון רבינו שמואל אדליש אבד"ק אסטראה הנודע בשם מהרש"א ז"ל], ובן האלוף הגאון מו"ה יצחק מעיר קראקא בהגאון מו"ה יוסף [חתן הגאון מו"ה שמחה בונם מקראקא בהגאון מו"ה אברהם מייזלש] חתן הגאון רבי (...משה............ונין..)
(ק"צ) הרב(.............
–כאן הטקסט מוסתר בינתיים על ידי פיתקה שנוספה:
הרב מוה"ר נפתלי טראפ הגאון המופלא והמובהק שהיה ראש ישיבה ומנהל בישיבת ראדין נח נפשו בשנת תרפ"ח במוצאי ראש השנה, הוא היה אחד מגדולי התורה של דורנו, שבמשך שלושים שנה היה מנהלה הוציאה כמה חכמים וגאונים מרביצי תורה בכל תפוצות הגולה, אחד גדולי הדור, [עיין מכתב עתי "הנאמן" גליון י' שנת תרפ"ח ט"ו] --


..............) על התורה] ובן הגאון מו"ה שמואל רובין קארטשין, נין ונכד להגאון הגדול בדורו רשכבה"ג מו"ה נפתלי צבי הירש הורוויץ אבד"ק ראפשיטץ ונין ונכד להגאון איש אלקי מו"ה אלימלך אדמו"ר דק"ק ליזענסק בעל ספר "נועם אלימלך" על התורה,
(קצ"א) האב מו"ה נפתלי דוב ב"ר טוביה זאב קאהןטערמאהן הגאון המובהק אבד"ק ארעל פלך חערסאן חבר חדושים על שני חלקי שו"ע יו"ד בכ"י,
(קצ"ב) הרב מו"ה נפתלי שרייבער הגאון המופלא דומ"צ דק"ק קליינווארדייין במדינת אונגארן, תלמיד של הגאון המופלא מוה"ר משה שיק אבד"ק חוסט בעל "שו"ת מהר"ם שיק"
(קצ"ג) הרב מו"ה נפתלי הלבערשטאם הגאון המופלא הצדיק המפורסם אבד"ק קרשאנוב בהגאון רשכבה"ג מו"ה חיים הלבערשטאם אבד"ק צאנז בעל ספר "דברי חיים" על התורה ועל שו"ת,
(קצ"ד) הרב מו"ה נפתלי טייטעלבוים הגאון המובהק אבד"ק ?עהר?באטור במדינת אונגארין אחי הגאון מו"ה משה דוד אבד"ק מאד??וארלאפיש בניו של הגאון מו"ה ישראל יעקב יוקל אבד"ק בערגעשט ובק"ק גארליץ ובק"ק וואלאוע בן הגאון הצדיק מו"ה שמואל אבד"ק גארליץ אחי הגאון הגדול הצדיק יסוד עולם מו"ה יקותיאל יהודה זלמן ליב טייטעלבוים אבד"ק סיגעט בעל ספר "ייטב לב" וספר "אבני צדק" וספר "רב טוב" ועוד ספרים שהיו בניו של הגאון הצדיק המפורסם מו"ה אליעזר ניסן אבד"ק דראהביטש בן הגאון הגדול המפורסם בדורו קדוש עליון צדיק יסוד עולם מו"ה משה טייטלבוים אבד"ק אוהל ובק"ק פרעמסלא בעל ספר "ישמח משה" וספר "השיב משה" ועוד ספרים, וחתנו של הגאון הנ"ל הוא הרה"ג מו"ה יוסף מנחם רובין בהגאון מו"ה יצחק טוביה אבד"ק צאנז
(קצ"ה) הרב מו"ה נפתלי יוסף הלוי פריינד הגאון החו"ב בש"ס ופוסקים שהיה אבד"ק קאבני ובק"ק באשניץ וכעת אבד"ק ראזאן פלך לאמזא חבר ספר "פני לוי" על שו"ת וחבר חדושים ועוד שו"ת [עיין חלק שני במערכת הספרים] שהיה תלמיד של הגאון הצדיק המפורסם וכו' מו"ה אביגדור יהודה הלוי אב"ד ור"מ דק"ק קויל אשר הובא אותו בספרו "פני לוי" בסימן ג' [וחתן של הרה"ג מו"ה משה גינצבורג בהגאון המפורסם מו"ה מנחם נחום גינצבורג אבד"ק סאכטשאב] ואחי של הרבנים המפולגים מו"ה עמנואל אהרן הלוי פריינד מווארשא המובא אותו בספרו "פני לוי" בסימן ז' ובסימן י"ט ומו"ה יצחק אליעזר הלוי פריינד המובא בספרו "פני לוי" סימן מ"א בניו של הרב המופלג מו"ה אברהם מנחם הלוי פריינד בהמופלג החסיד מו"ה אליעזר בן הרב החסיד איש אלקים המפורסם בדורו מוה"ר

סוקולקה
הודעות: 246
הצטרף: ג' אוגוסט 14, 2012 9:50 pm

Re: נפתלי <532>

הודעהעל ידי סוקולקה » ד' ינואר 17, 2018 3:47 pm

הרע במיעוטו כתב:הרב מו"ה נפתלי דוד מוסינזון הגאון המופלא...

האם יש קשר משפחתי לבן-ציון מוסינזון ממייסדי תל-אביב שבגלל תכניותיו בלימוד התנ"ך פרשו חלק מן המזרחי לאגו"י ? עליו רשום שאביו היה דיין ושמו צבי דוד (אבל בן-ציון מוסינזון נולד רחוק מאוד מליטא)

בראנסוויל
הודעות: 271
הצטרף: ה' דצמבר 09, 2010 11:54 pm

Re: נפתלי <532>

הודעהעל ידי בראנסוויל » ד' ינואר 17, 2018 5:54 pm

הרע במיעוטו כתב:(קצ"ד) הרב מו"ה נפתלי טייטעלבוים הגאון המובהק אבד"ק נירבאטור במדינת אונגארין אחי הגאון מו"ה משה דוד אבד"ק מאדיארלאפוש בניו של הגאון מו"ה ישראל יעקב יוקל אבד"ק בערגעשט ובק"ק גארליץ ובק"ק וואלאוע בן הגאון הצדיק מו"ה שמואל אבד"ק גארליץ אחי הגאון הגדול הצדיק יסוד עולם מו"ה יקותיאל יהודה זלמן ליב טייטעלבוים אבד"ק סיגעט בעל ספר "ייטב לב" וספר "אבני צדק" וספר "רב טוב" ועוד ספרים שהיו בניו של הגאון הצדיק המפורסם מו"ה אליעזר ניסן אבד"ק דראהביטש בן הגאון הגדול המפורסם בדורו קדוש עליון צדיק יסוד עולם מו"ה משה טייטלבוים אבד"ק אוהל ובק"ק פרעמסלא בעל ספר "ישמח משה" וספר "השיב משה" ועוד ספרים, וחתנו של הגאון הנ"ל הוא הרה"ג מו"ה יוסף מנחם רובין בהגאון מו"ה יצחק טוביה אבד"ק צאנז


חזור אל “לתעלומה נקרא אור”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 0 אורחים