◆ חיפוש מקור ◆

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
מנחם-כהן
הודעות: 265
הצטרף: ש' מאי 07, 2016 11:04 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי מנחם-כהן » ד' מאי 30, 2018 6:33 pm

מעט דבש כתב:שמו"ר מו, א
א [לד, א] ויאמר ה' אל משה פסל לך, הה"ד (איוב יא) ויגד לך תעלומות חכמה, אתה מוצא בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לך רד כי שחת עמך היה תופס בלוחות ולא היה מאמין שחטאו ישראל, אמר אם איני רואה איני מאמין שנא' (שמות לב) ויהי כאשר קרב משה אל המחנה, שלא שברן עד שראה בעיניו, אי להם לבני אדם שהם מעידים מה שאינם רואים, אפשר שלא היה משה מאמין בהקב"ה שאמר לו כי שחת עמך אלא הודיע משה דרך ארץ לישראל אפילו שיהא אדם שומע דבר מן יחידי נאמן אסור לקבל עדותו לעשות דבר על פיו אם אינו רואה.

ועיין ספר העיקרים (ד, טו) ומה שכתב עליו באג"מ (א, רכג).

תודה. אך עדין, לא מצאתי כאן את הלשון 'אינה דומה שמיעה מראיה'.
וראיתי מציינים למכילתא יתרו יט, ט וללקח טוב שלח יג, יח

להודות ולהלל
הודעות: 171
הצטרף: ה' ספטמבר 01, 2016 5:54 pm

◆ חיפוש מקור ◆ להעמיד מצבה כשלא יודעין במדויק היכן מקום קבורתו

הודעהעל ידי להודות ולהלל » ה' מאי 31, 2018 7:12 pm

פעם שמעתי דאיתא בזוה"ק, שגם כשלא יודעים במדויק היכן קבור הנפטר,
ניתן להעמיד מצבה באזור של מקום קבורתו, והנמה יורדת על אותו מקום.
האן מאן דהו יודע מקור לכך?

שברי לוחות
הודעות: 1750
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: ◆ חיפוש מקור ◆ להעמיד מצבה כשלא יודעין במדויק היכן מקום קבורתו

הודעהעל ידי שברי לוחות » ה' מאי 31, 2018 7:36 pm

להודות ולהלל כתב:פעם שמעתי דאיתא בזוה"ק, שגם כשלא יודעים במדויק היכן קבור הנפטר,
ניתן להעמיד מצבה באזור של מקום קבורתו, והנמה יורדת על אותו מקום.
האן מאן דהו יודע מקור לכך?

עיין שו"ת להורות נתן יו"ד פ"א אות ו להיפך מזה

להודות ולהלל
הודעות: 171
הצטרף: ה' ספטמבר 01, 2016 5:54 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆ להעמיד מצבה כשלא יודעין במדויק היכן מקום קבורתו

הודעהעל ידי להודות ולהלל » ה' מאי 31, 2018 9:40 pm

שברי לוחות כתב:
להודות ולהלל כתב:פעם שמעתי דאיתא בזוה"ק, שגם כשלא יודעים במדויק היכן קבור הנפטר,
ניתן להעמיד מצבה באזור של מקום קבורתו, והנמה יורדת על אותו מקום.
האן מאן דהו יודע מקור לכך?

עיין שו"ת להורות נתן יו"ד פ"א אות ו להיפך מזה


יישר כח!
האם שייך להעלות כאן את שו"ת?

שברי לוחות
הודעות: 1750
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: ◆ חיפוש מקור ◆ להעמיד מצבה כשלא יודעין במדויק היכן מקום קבורתו

הודעהעל ידי שברי לוחות » ה' מאי 31, 2018 9:42 pm

להודות ולהלל כתב:
שברי לוחות כתב:
להודות ולהלל כתב:פעם שמעתי דאיתא בזוה"ק, שגם כשלא יודעים במדויק היכן קבור הנפטר,
ניתן להעמיד מצבה באזור של מקום קבורתו, והנמה יורדת על אותו מקום.
האן מאן דהו יודע מקור לכך?

עיין שו"ת להורות נתן יו"ד פ"א אות ו להיפך מזה


יישר כח!
האם שייך להעלות כאן את שו"ת?

זה ציטוט לשונו:

ו) ובשו"ת חיים שאל להגאון הרב חיד"א ז"ל (ח"א סי' ע"א אות ו') כתב, במי שציוה שלא ישימו לו מצבה, שלא ישמעו לו בכל רק יעשו איזו מצבה קטנה, שיש תקון לנפש בזה לפי דברי רבינו האריז"ל, וכמבואר בשער המצוות אשר סידר מהר"ש ויטאל (פ' ויחי), ומשנתינו היא זו (סופ"ב משקלים) בונין לו נפש על קברו עכ"ד. ובס' לקוטי תורה להאריז"ל (טעמי המצוות פ' ויחי) כתב, דהאדם יש לו נשמה פנימית ומקיף, וכשנפטר מתקשרים על הנפש בקבר, ובנין הציון הוא לתת כח אל המקיף לעמוד שם עיין שם. והנה לטעם זה נראה דלא שייך להקים מצבה אלא על מקום קבורת הגוף ממש, כי המקיף מתקשר אל הנפש בקבר וא"כ שורה במקום הסמוך להקבר, ואם יעמידו המצבה בריחוק מקום אפשר דאין בזה כדי ליתן כח להמקיף, כי המקיף מקומו ליד הקבר ממש. גם יתכן דהיכי שנשרף הגוף ולא נשאר אלא אפר אפשר דלא שייך בזה לומר שהמקיף שורה שם, דהא חזינן שהאפר אינו מטמא, וזה מוכח לכאורה שאינו בגדר שיירי המת, וא"כ אין למקיף שייכות אליו, כיון דפקע שם גופו של המת ממנו. וא"כ כיון דקדושים אלו נשרפו יתכן דלא שייך טעמו של האריז"ל להעמדת מצבה. והנה כל דברינו בזה הם בגדר מילי דסברא באין הכרח, כי אין אתנו יודע בענינים אלו עד מה והוא בכלל אמרם במופלא ממך אל תדרוש.

חיימקה
הודעות: 870
הצטרף: א' ספטמבר 04, 2011 2:30 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי חיימקה » ו' יוני 01, 2018 3:50 pm

חסיד בא לפני רבו ושאלתו בפיו: מה הנפקא מינה שיש ביני לבין
הרב'ה? שנינו אוכלים תפוחים, ובכך אנו שוים. שנינו מברכים
ברכה לפני האכילה ואחריה, וגם בכך אנו שוים. אם כן מה ההבדל
הגדול שיש בינינו?
נענה רבו ואמר לו: "אני מחפש להודות לקב"ה ולברך לשמו,
ומכיון שאין לברך ברכה לבטלה, אני אוכל תפוח, כדי שאוכל
לברך. אתה מחפש לאכול תפוח, אלא שאין לאכול בלי ברכה,
לכן אתה מברך כדי שתוכל לאכול. נמצא, אפוא, שההבדל בינינו
הוא שאני אוכל תפוח כדי לברך, ואתה מברך כדי לאכול תפוח".
השאלה המרכזית היא, היכן מונח ראשו של האדם – בתפוח או
בברכה?

שמעתי פעם שסיפרו זאת על ר' אהרון הגדול מקרלין.
יש לזה מקור כתוב?
או לחילופין האם יש מקור דומה על יהודי שרק רוצה לברך - רק אין לו ברירה ובכדי שהברכה לא תהיה לבטלה הוא חייב לאכול.

בקרו טלה
הודעות: 2768
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי בקרו טלה » ו' יוני 01, 2018 4:15 pm

חיימקה כתב:חסיד בא לפני רבו ושאלתו בפיו: מה הנפקא מינה שיש ביני לבין
הרב'ה? שנינו אוכלים תפוחים, ובכך אנו שוים. שנינו מברכים
ברכה לפני האכילה ואחריה, וגם בכך אנו שוים. אם כן מה ההבדל
הגדול שיש בינינו?
נענה רבו ואמר לו: "אני מחפש להודות לקב"ה ולברך לשמו,
ומכיון שאין לברך ברכה לבטלה, אני אוכל תפוח, כדי שאוכל
לברך. אתה מחפש לאכול תפוח, אלא שאין לאכול בלי ברכה,
לכן אתה מברך כדי שתוכל לאכול. נמצא, אפוא, שההבדל בינינו
הוא שאני אוכל תפוח כדי לברך, ואתה מברך כדי לאכול תפוח".
השאלה המרכזית היא, היכן מונח ראשו של האדם – בתפוח או
בברכה?

שמעתי פעם שסיפרו זאת על ר' אהרון הגדול מקרלין.
יש לזה מקור כתוב?
או לחילופין האם יש מקור דומה על יהודי שרק רוצה לברך - רק אין לו ברירה ובכדי שהברכה לא תהיה לבטלה הוא חייב לאכול.

עי' בקול חוצב
[אי' כעי"ז מהרה"ק ר' הירש מרימינאב [בארת המים לר"ח אלול] ובאמרות טהרות - קאברין. על מה שאומרים בכל מקדש ...סועדים בו לברך שלש פעמים
[בשם החוזה מלובלין - באבן ישראל (ברוין), ושם כתב ג"כ בשם הרה"ק [ר' מ"מ?] מרימינאב]
ועי' עוד בזמירות מתיבתא - עוז והדר על הפיסקא הנ"ל במעשיות בסוה"ס
קבצים מצורפים
קול חוצב.PDF
(218.61 KiB) הורד 54 פעמים

קאצ'קלה
הודעות: 1288
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆ להעמיד מצבה כשלא יודעין במדויק היכן מקום קבורתו

הודעהעל ידי קאצ'קלה » א' יוני 03, 2018 5:32 am

להודות ולהלל כתב:פעם שמעתי דאיתא בזוה"ק, שגם כשלא יודעים במדויק היכן קבור הנפטר,
ניתן להעמיד מצבה באזור של מקום קבורתו, והנשמה יורדת על אותו מקום.
האן מאן דהו יודע מקור לכך?

לא ראיתי בענין הנשמה היורדת, אבל יש תשובה בחזון נחום אודות מצבה שספק אם הונחה במקומה.
חזון נחום.pdf
(242.76 KiB) הורד 49 פעמים

והנה קטע קצר מתוך התשובה (וראה בהמשך מה שכתב למסקנא):
חזון נחום.JPG
חזון נחום.JPG (45.97 KiB) נצפה 3018 פעמים

להודות ולהלל
הודעות: 171
הצטרף: ה' ספטמבר 01, 2016 5:54 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆ להעמיד מצבה כשלא יודעין במדויק היכן מקום קבורתו

הודעהעל ידי להודות ולהלל » א' יוני 03, 2018 8:30 pm

קאצ'קלה כתב:
להודות ולהלל כתב:פעם שמעתי דאיתא בזוה"ק, שגם כשלא יודעים במדויק היכן קבור הנפטר,
ניתן להעמיד מצבה באזור של מקום קבורתו, והנשמה יורדת על אותו מקום.
האן מאן דהו יודע מקור לכך?

לא ראיתי בענין הנשמה היורדת, אבל יש תשובה בחזון נחום אודות מצבה שספק אם הונחה במקומה.
חזון נחום.pdf

והנה קטע קצר מתוך התשובה (וראה בהמשך מה שכתב למסקנא):
חזון נחום.JPG


שמעתי מאחד שזה מובא בספר גשר החיים מאת הרב יחיאל מיגל טוקצינסקי.
האם מאן דהו יכול לצרף לכאן פרק כ"ה (מצבה וציון) מאוצר החכמה?

בקרו טלה
הודעות: 2768
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆ להעמיד מצבה כשלא יודעין במדויק היכן מקום קבורתו

הודעהעל ידי בקרו טלה » א' יוני 03, 2018 9:05 pm

להודות ולהלל כתב:שמעתי מאחד שזה מובא בספר גשר החיים מאת הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי.
האם מאן דהו יכול לצרף לכאן פרק כ"ה (מצבה וציון) מאוצר החכמה?

viewtopic.php?f=7&t=7217&p=461521#p461521

להודות ולהלל
הודעות: 171
הצטרף: ה' ספטמבר 01, 2016 5:54 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆ להעמיד מצבה כשלא יודעין במדויק היכן מקום קבורתו

הודעהעל ידי להודות ולהלל » א' יוני 03, 2018 10:30 pm

בקרו טלה כתב:
להודות ולהלל כתב:שמעתי מאחד שזה מובא בספר גשר החיים מאת הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי.
האם מאן דהו יכול לצרף לכאן פרק כ"ה (מצבה וציון) מאוצר החכמה?

viewtopic.php?f=7&t=7217&p=461521#p461521


אני לא מוצא בפרק זה אודות הקמת מצבה לנפטר אף כשלא יודעים את המקום המדויק.
אולי בפרק אחר...

שברי לוחות
הודעות: 1750
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

בקשת מקור: לדחות את היצר

הודעהעל ידי שברי לוחות » ב' יוני 04, 2018 5:15 pm

הנני מבקש מקור מהספרים הקדושים לרעיון
שבמלחמת היצר ידחה אותו ויאמר לו אעשה כן בעוד שבוע וכו' ועד אז תתקרר תאוותו, וכדומה לזה


תודה רבה!

מחולת המחנים
הודעות: 2703
הצטרף: ה' דצמבר 13, 2012 12:49 pm

Re: בקשת מקור: לדחות את היצר

הודעהעל ידי מחולת המחנים » ב' יוני 04, 2018 5:31 pm

אפשר לומר בדרך הדרוש עפ"י דברי הגמ' בע"ז דף כ"ה ע"ב "ישראל שנזדמן לו עובד כוכבים בדרך וכו', ירחיב לו את הדרך כדרך שעשה יעקב אבינו לעשו הרשע", ופירש"י "ירחיב לו את הדרך - אם היה צריך לו לילך עד פרסה יאמר לו ב' פרסאות אני צריך לילך, אולי ימתין העובד כוכבים מלהכותו עד פרסה שניה, וזה יפרוש ממנו קודם לכן".

יבנה
הודעות: 1756
הצטרף: ד' אפריל 15, 2015 6:28 pm

Re: בקשת מקור: לדחות את היצר

הודעהעל ידי יבנה » ב' יוני 04, 2018 6:13 pm

שברי לוחות כתב:הנני מבקש מקור מהספרים הקדושים לרעיון
שבמלחמת היצר ידחה אותו ויאמר לו אעשה כן בעוד שבוע וכו' ועד אז תתקרר תאוותו, וכדומה לזה


תודה רבה!

סוטה מז. ע"ש במאירי
תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבת

ובמו"ק יז.
רבי אילעאי אומר אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וילבש שחורים ויתעטף שחורים ויעשה מה שלבו חפץ ואל יחלל שם שמים בפרהסיא
וכתבו תוס'
אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו - וכתב ר"ח חס ושלום לא הותר לו לעשות עבירה אלא ע"י כך יכנע לבו בפ"ק דקדושין (דף מ. ושם) פירשתי.

וע"ע בגמ' קידושין שם בתחלת העמוד.

שברי לוחות
הודעות: 1750
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי שברי לוחות » ב' יוני 04, 2018 6:25 pm

זה קרוב, אבל לא ממש

אחד מעיר
הודעות: 609
הצטרף: א' אוגוסט 15, 2010 10:11 pm

מקור אין הנחתום מעיד על עיסתו

הודעהעל ידי אחד מעיר » ב' יוני 04, 2018 8:19 pm

נשאלתי על אין הנחתום מעיד על עיסתו
בבר-אילן מצאתי ביטוי זה בהקדמת שו"ת בית אפרים
יש במדרש רבה עלובה עיסה שנחתומה מעיד עליה
אם זה עלה כאן נא להפנות

בקרו טלה
הודעות: 2768
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: בקשת מקור: לדחות את היצר

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' יוני 04, 2018 8:21 pm

שברי לוחות כתב:הנני מבקש מקור מהספרים הקדושים לרעיון
שבמלחמת היצר ידחה אותו ויאמר לו אעשה כן בעוד שבוע וכו' ועד אז תתקרר תאוותו, וכדומה לזה
תודה רבה!
קבצים מצורפים
ספר הזכרון לבעל המכתב מאליהו.PDF
(172.74 KiB) הורד 59 פעמים

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16399
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: מקור אין הנחתום מעיד על עיסתו

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ב' יוני 04, 2018 8:51 pm

יש באוצר ספר בשם שגרא דלישנא
כך הוא כותב על העניין:

אין הנחתום מעיד על עיסתו ובלשון המדרש ב"ר ל"ד י"ב עלובה היא העיסה שהנחתום מעיד עליה שהיא רעה וכ"ה בפס"ז בראשית ח כ"א


הנה הקישור
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?164173&pageid=16417300031

שברי לוחות
הודעות: 1750
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: בקשת מקור: לדחות את היצר

הודעהעל ידי שברי לוחות » ב' יוני 04, 2018 9:14 pm

בקרו טלה כתב:
שברי לוחות כתב:הנני מבקש מקור מהספרים הקדושים לרעיון
שבמלחמת היצר ידחה אותו ויאמר לו אעשה כן בעוד שבוע וכו' ועד אז תתקרר תאוותו, וכדומה לזה
תודה רבה!

תודה

פרי יהושע
הודעות: 2852
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי פרי יהושע » ב' יוני 04, 2018 10:22 pm

האם יש מקור שכהנים הוזהרו על טומאת ע"ז ותקרובתיה שמטמאת בהאהל כמו מטומאת מת עכ"פ מדרבנן (כ"מ בשלהי עירובין אבל אני מחפש מקור מפורש יותר)?.

בתודה מראש למסייע

תל אביבי
הודעות: 131
הצטרף: ב' נובמבר 07, 2016 5:19 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי תל אביבי » ג' יוני 05, 2018 7:49 pm

(לחבד־ניקים שבנינו:) ראיתי בעבר מאמר מאחד מאדמור"י חב"ד לפרש את דברי הגמרא בברכות ד, א: למד לשונך לומר איני יודע שמא תתבדה ותאחז, והקושיה ברורה: וכי ילמדו אותנו חז"ל ללמד את לשוננו לומר דבר שקר? ומובא משמו: למד לשונך לומר איני יודע, כי אכן אינני יודע איך אתה הולך להעביר את הדיבור, כי כל אחד מאיר נקודה אחרת.
מאד חשוב לי המקור לזה. בתודה מראש.

שייף נפיק
הודעות: 1612
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

מקור קדום לזה שמי ששב בתשובה שלא יחשוב בעבירות שעשה

הודעהעל ידי שייף נפיק » ד' יוני 06, 2018 12:28 am

כי זה מזיק ופוגם?

עובדיה חן
הודעות: 1016
הצטרף: א' מאי 21, 2017 7:27 am

Re: מקור קדום לזה שמי ששב בתשובה שלא יחשוב בעבירות שעשה

הודעהעל ידי עובדיה חן » ד' יוני 06, 2018 1:53 am

יסוד התשובה לרבינו יונה.לא כי זה מזיק אלא כי לא כך היא דרך התשובה.

עובדיה חן
הודעות: 1016
הצטרף: א' מאי 21, 2017 7:27 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי עובדיה חן » ו' יוני 08, 2018 4:02 pm

מצד אחד יש עניין לעשות שותפות עם אדם בר מזל אמנם מצד שני יש מצב שזה שהוא בר מזל,יסבול שיעקב מזלו בגלל השותפות , מחפש חומר על זה.

עינא דשפיר חזי
הודעות: 240
הצטרף: ג' אפריל 03, 2018 4:21 pm

Re: מקור אין הנחתום מעיד על עיסתו

הודעהעל ידי עינא דשפיר חזי » ו' יוני 08, 2018 4:54 pm

אחד מעיר כתב:נשאלתי על אין הנחתום מעיד על עיסתו
בבר-אילן מצאתי ביטוי זה בהקדמת שו"ת בית אפרים
יש במדרש רבה עלובה עיסה שנחתומה מעיד עליה
אם זה עלה כאן נא להפנות


ראה כאן:
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7 ... 7%AA%D7%95

אותה אבקש
הודעות: 325
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 10:15 pm

Re: מקור קדום לזה שמי ששב בתשובה שלא יחשוב בעבירות שעשה

הודעהעל ידי אותה אבקש » ש' יוני 09, 2018 10:27 pm

שייף נפיק כתב:כי זה מזיק ופוגם?

אמנם איני יודע ממקור קדום אך בחידושי הרי"ם (לעריו"כ) אי' כן וכדבריו [איני זוכר במדויק והספר אינו תח"י]: "לא להתעסק בסור מרע כי אם בעשה טוב כי אם תהפוך בבוץ הרי תשאר בבוץ ומה יצא מזה, לומר על חטא במהירות ולא לשקוע בהם אלא רק בותמלוך אתה ה' לבדך".
עיי"ש באריכות.

אוהב עמו
הודעות: 356
הצטרף: ג' יוני 05, 2018 9:48 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי אוהב עמו » א' יוני 10, 2018 12:15 am

עובדיה חן כתב:מצד אחד יש עניין לעשות שותפות עם אדם בר מזל אמנם מצד שני יש מצב שזה שהוא בר מזל,יסבול שיעקב מזלו בגלל השותפות , מחפש חומר על זה.

מענין לענין לא כ"כ באותו ענין, אבל אולי יהיה לתועלת
בספרו של בנו של החפץ חיים עה"ת מבאר שיעקב אבינו לא רצה לעבוד כשכירו של לבן אלא לרעות את צאנו שלו שבבעלותו משום שפעמים נגזר על האדם הטבה או שפע וכיוון שהפרנסה מגיעה לו דרך אדם רשע אזי הוא מפסיד את הטוב שנגזר עליו

יקוב
הודעות: 25
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 7:15 pm

מקור?

הודעהעל ידי יקוב » א' יוני 10, 2018 11:59 pm

דאיתא בגמרא שכר מצוה בהאי עלמא ליכא (קידושין לט:), וכתב בספר עשרה מאמרות (.....) הטעם מפני שהמצוה הוא נצחיי לכן צריך להיות השכר גם כן נצחיי, לפיכך שכר מצוה בהאי עלמא ליכא
(חנוכת התורה)

בקרו טלה
הודעות: 2768
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: מקור?

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' יוני 11, 2018 4:13 am

-
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב ב' יולי 02, 2018 10:17 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

תל אביבי
הודעות: 131
הצטרף: ב' נובמבר 07, 2016 5:19 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי תל אביבי » ב' יוני 11, 2018 9:38 am

תל אביבי כתב:(לחבד־ניקים שבנינו:) ראיתי בעבר מאמר מאחד מאדמור"י חב"ד לפרש את דברי הגמרא בברכות ד, א: למד לשונך לומר איני יודע שמא תתבדה ותאחז, והקושיה ברורה: וכי ילמדו אותנו חז"ל ללמד את לשוננו לומר דבר שקר? ומובא משמו: למד לשונך לומר איני יודע, כי אכן אינני יודע איך אתה הולך להעביר את הדיבור, כי כל אחד מאיר נקודה אחרת.
מאד חשוב לי המקור לזה. בתודה מראש.

הקפצה. אנא; חשוב לי מאד המקור.

גם זה יעבור
הודעות: 207
הצטרף: ה' יוני 20, 2013 1:33 pm

חיפוש מקור לדברי ה'קיצור שו"ע'

הודעהעל ידי גם זה יעבור » ב' יוני 11, 2018 3:11 pm

בסימן ע"א סעיף ה': יפשוט מלבושיו מעליו ואל יישן במלבושיו.

מה המקור?
מה הסברה?
והאם פוסקים אחרים דיברו מזה?

חלמישצור
הודעות: 1348
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: חיפוש מקור לדברי ה'קיצור שו"ע'

הודעהעל ידי חלמישצור » ב' יוני 11, 2018 3:32 pm

אמרי פנחס א - שער תורת האדם כא - תשסג עמ תכג.png
אמרי פנחס א - שער תורת האדם כא - תשסג עמ תכג.png (30.56 KiB) נצפה 3070 פעמים

ויעוין הל' בית הבחירה ח, ו; זכר עשה, תשס"ז, עמ' שסח; מאיר עוז א, עמ' 58.

גם זה יעבור
הודעות: 207
הצטרף: ה' יוני 20, 2013 1:33 pm

חיפוש מקור לדברי ה'קיצור שולחן ערוך

הודעהעל ידי גם זה יעבור » ב' יוני 11, 2018 8:44 pm

בסימן ע"א סעיף ה': יפשוט מלבושיו מעליו ואל יישן במלבושיו.

מה המקור?
מה הסברה?
והאם פוסקים אחרים דיברו מזה?

קאצ'קלה
הודעות: 1288
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: חיפוש מקור לדברי ה'קיצור שולחן ערוך

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ג' יוני 12, 2018 3:55 am

גם זה יעבור כתב:בסימן ע"א סעיף ה': יפשוט מלבושיו מעליו ואל יישן במלבושיו.

מה המקור?
מה הסברה?
והאם פוסקים אחרים דיברו מזה?

במנהגי חת"ס מובא שהיה ישן כשהוא לבוש ברוב בגדיו:
מנהגי חתס.JPG
מנהגי חתס.JPG (20.15 KiB) נצפה 3028 פעמים

בקרו טלה
הודעות: 2768
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי בקרו טלה » ג' יוני 12, 2018 5:01 am

-
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב ו' יולי 27, 2018 9:00 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

מה שנכון נכון
הודעות: 8828
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: חיפוש מקור לדברי ה'קיצור שולחן ערוך

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' יוני 12, 2018 9:52 am

גם זה יעבור כתב:בסימן ע"א סעיף ה': יפשוט מלבושיו מעליו ואל יישן במלבושיו.

מה המקור?
מה הסברה?
והאם פוסקים אחרים דיברו מזה?

אולי כדי שלא יגע במלבושיו קודם נט"י. (וראה שו"ע הגר"ז ס"א ס"ז בב' המהדורות, והוא א' ממקורות הקצוש"ע).

דרומי
הודעות: 4351
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי דרומי » ג' יוני 12, 2018 10:39 am

ואולי כדי שיוכל לברך 'מלביש ערומים' כראוי?

או בכלל ענין של נימוס ונקיות?

מחולת המחנים
הודעות: 2703
הצטרף: ה' דצמבר 13, 2012 12:49 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי מחולת המחנים » ג' יוני 12, 2018 2:10 pm

בשערי תשובה לרבינו יונה (א, לה) כתב "וכן אמרו רבותינו ז"ל הצדיקים באותו דבר שחוטאים בו מתרצים".

האם ידוע מקורו טהור, (יש קצת בדומה לזה בשמו"ר כג, ג ובמדרש תנחומא בשלח, כד).

מה שנכון נכון
הודעות: 8828
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' יוני 12, 2018 2:24 pm

מחולת המחנים כתב:בשערי תשובה לרבינו יונה (א, לה) כתב "וכן אמרו רבותינו ז"ל הצדיקים באותו דבר שחוטאים בו מתרצים".

האם ידוע מקורו טהור, (יש קצת בדומה לזה בשמו"ר כג, ג ובמדרש תנחומא בשלח, כד).

ראה גם גבי רחב ותורידם בחבל וגו' וברש"י באלו חטאתי באלו מחול לי, ובדבריו זבחים קטז ע"ב.
נערך לאחרונה על ידי מה שנכון נכון ב ג' יוני 12, 2018 2:24 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

זקן ששכח
הודעות: 2630
הצטרף: ג' מאי 25, 2010 12:03 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי זקן ששכח » ג' יוני 12, 2018 2:24 pm

מחולת המחנים כתב:בשערי תשובה לרבינו יונה (א, לה) כתב "וכן אמרו רבותינו ז"ל הצדיקים באותו דבר שחוטאים בו מתרצים".

האם ידוע מקורו טהור, (יש קצת בדומה לזה בשמו"ר כג, ג ובמדרש תנחומא בשלח, כד).סנהדרין דף ע ע"ב: רבי נחמיה אומר תאנה היה שבדבר שקלקלו בו נתקנו שנאמר ויתפרו עלה תאנה.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Majestic-12 [Bot], איש פלוני, לעשות רצונך ו־ 57 אורחים