מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

שיטת הפסיקה של עדות המזרח

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
הוגה
הודעות: 1166
הצטרף: ד' אוקטובר 05, 2011 5:08 pm

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי הוגה » ה' נובמבר 15, 2018 12:29 am

מגדל כתב:אך לגבי דברי האר"י, קיימו הספרדים בעצמם ארי ישאג, מי לא יירא. וכל מי שחושב אחרת, אשתמש בביטויו של הגר"ע, על חכם אחד, "אינו ראוי להיקרא רב, וכל השומע יצחק לו".

תראה כי גדולי ספרד כמרן החבי"ב מאמ"ר ופתה"ד וכו' לא תמיד הלכו בדרך זו.

ושוב אודה למי שיאיר עיני מה טעם ומה תועלת בסגנון הזה. סך הכל מדובר כאן במחלוקת פנימית, שנוגעת לכו"כ הלכות, אבל בכל מקרה תמיד אתה תעשה כמו דעה מסויימת, כדעת מרן או כדעת האר"י, כמו המנהג הישן או כמו החדש וכו', ומה בכך ובדר"כ אין כאן שאלה של איסור. ומדוע מלחמות כאילו מדובר בעיקרי הדת.
נערך לאחרונה על ידי הוגה ב ה' נובמבר 15, 2018 12:40 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

מה שנכון נכון
הודעות: 10120
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ה' נובמבר 15, 2018 12:39 am

תם מה הוא אומר כתב:מדוע היום לחסידי הגר"ע יוסף זצ"ל (שרבים-רבים הם כידוע מהלוויתו) אין דין "קבלת הוראות מרן היבי"א"?

כבר נשמעת כיום טענה זו.
וע"ד ממ"נ: אם יש לחזור למנהגים המקוריים - אז יש לחזור להוראות מרן הב"י. ואם אפשר להחזיק בשינוי המאוחר - כיום נתפשטו (עכ"פ לדבריהם) הוראות הרע"י (ולא משנה הסיבה), וממילא זה המנהג המקומי והעכשווי הקובע.

ישראל אליהו
הודעות: 1761
הצטרף: ב' מרץ 02, 2015 9:32 pm

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי ישראל אליהו » ה' נובמבר 15, 2018 12:54 am

מנהגים שלא נזכרו בפוסקים לא נחשבים מנהגים, והטעם לכך משום שהפוסקים לא הסכימו למנהג זה.
תוקף המנהג אף נגד השו"ע הוא משום שאם בכל הקהילות, על רבניהם, במשך מאות שנים, נהגו מנהג מסויים, והזכירוהו לשבח בספריהם, יש בכוחם לחלוק אף על השו"ע. ["קבלנו הוראות מרן" פירושו שבד"כ נסמכים על שלחנו, ולא שאין אפשרות להחמיר/להקל כשיש סיבה משמעותית. וכבר כתבו כאן בזה].
ומעתה, אף אילו יתפשטו הוראות חכם אחד [מכמה סיבות], מ"מ אם שאר חכמי הדור צווחים כנגד, אלא שאין בידם כח [מכמה סיבות], לא נראה שיש לזה את תוקף המנהג. (וזו אחת הסיבות שיש תועלת בכ"ז להמשיך ולכתוב בספרים, ואף אם רבים לא ישמעו עתה, מ"מ למען יראו בדורות הבאים שרבים מחכמי הדור לא היתה דעתם נוחה).
[יודעני על מישהו ששאל את הגריש"א, אם אשה מבנות ספרד שינתה והתחילה לברך ואח"כ להדליק, וענה שתחזור למנהג הקדום. ולא החשיב דבר זה ל"מנהג שהשתנה"].

תם מה הוא אומר
הודעות: 1343
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 11:28 am

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי תם מה הוא אומר » ה' נובמבר 15, 2018 1:00 am

הרב ישראל אליהו,

איני מבין כוונת מר, אם המנהג השתנה, וכך נוהגים רוב בני התורה הספרדים [וכבר העיר מי שהעיר שזה בגלל ש"ס וכו' וכו' וכו'], למעשה, כך המנהג, מדוע לא להמשיך לנהוג כך?

לפו"ר, אחד הטעמים של כח המנהג, שהקב"ה לא יכשיל את כל כלל ישראל שנהגו כך דור אחר דור. טעם זה לא שייך כאן?


ומי המה החולקים שאין יכולים להביע דעה? האם הם ת"ח מופלגים בעלי שיעור קומה של הגר"ע יוסף?

ישראל אליהו
הודעות: 1761
הצטרף: ב' מרץ 02, 2015 9:32 pm

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי ישראל אליהו » ה' נובמבר 15, 2018 1:10 am

חלקם מביעים, והביעו. דוגמת הגר"ע עטיה, הגרב"צ א"ש, הגר"מ אליהו, הגריח"ס וכו'.
כוונתי היתה שאין להם כח משמעותי להפצת דבריהם וכו', או מחמת אופיים שאינם מעוניינים בקרבות.

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2808
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי נהר שלום » ה' נובמבר 15, 2018 1:59 am

כיון והדברים התארכו (וגם נפלו קצת שברים חדשים ממגדל בבל), אעיר בזה כמה הערות בנושא ברכת הנותן ליעף כח (אף שכבר הערתי וכ"כ הרב ישא ברכה, שאין כאן סתירה בכללי הרב עובדיה אלא קושיא מדוע פסק לברך הנותן ליעף כח).

לענ"ד ההגדרה של הרב ישראל אליהו למנהג טעות - מוטעת, הרי כל ברכה שהורו לברך על אף שהיו צריכים לומר סב"ל - הוי מנהג טעות, וא"כ מתי שייך הכלל דלא אמרינן סב"ל במקום מנהג??? [וגם לי אין הבנה ברורה בזה].
מ"מ הרב עובדיה לא ראה סתירה בין כך שאמרינן סב"ל נגד האר"י ז"ל לכך שאנו מברכים הנותן ליעף כח. וכנראה שאם יש הרבה ראשונים שפסקו לברך, אף אם המנהג התפשט (לא התחיל מכיון וכבר בשו"ע כתוב שיש נוהגים לברכה) ע"פ האר"י ז"ל - אין זה מנהג טעות [ועוד שהביא היבי"א שיש בזה ספק ספיקא לברך, בצירף דעת רש"י, וכמבואר בעין יצחק ח"ב עמ' תקה אף שאין לברך לכתחלה במקום ס"ס אין זה ברכה לבטלה].
ויש עוד לברר בדעת מרן הגרע"י שיש כמה מקומות שנשתנה המנהג אף לאחר מרן השו"ע, ולא אמרינן דהוי מנהג טעות, כגון לגבי התחלת אתה חונן קודם אתה חוננתנו (וראה בזה עוד כמה דוגמאות בעין יצחק ח"ג עמוד שעא והלאה), וכן בהרבה מענייני התפילה דנהגינן כהאר"י נגד השו"ע אם לא במקום סב"ל, והכא לגבי ברכת הנל"כ בצירף עוד טעמים לא אמרינן סב"ל נגד המנהג שנהגו כהאר"י.

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2808
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי נהר שלום » ה' נובמבר 15, 2018 2:05 am

ישראל אליהו כתב:אגב, עיין ב"יראת ההוראה" שביאר את שיטת הפסיקה של החיד"א והבא"ח. אמנם הם לא כתבו ספרי כללים מסודרים, ואולי מחמת כן כתבת "דורות של עמעום", אבל היתה שיטה מסודרת למבין.

יראת ההוראה זה קונטרס חצוף שכותב בהקדמתו שלרב עובדיה לא היה יראת ההוראה (ברמז כמובן), והעמעום נשאר ורק נכתב על ספר. ואכמ"ל. ולומר שדרך החיד"א והבא"ח היינו הך זה טעות

ישראל אליהו
הודעות: 1761
הצטרף: ב' מרץ 02, 2015 9:32 pm

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי ישראל אליהו » ה' נובמבר 15, 2018 2:21 am

נהר שלום כתב:כיון והדברים התארכו (וגם נפלו קצת שברים חדשים ממגדל בבל), אעיר בזה כמה הערות בנושא ברכת הנותן ליעף כח (אף שכבר הערתי וכ"כ הרב ישא ברכה, שאין כאן סתירה בכללי הרב עובדיה אלא קושיא מדוע פסק לברך הנותן ליעף כח).

לענ"ד ההגדרה של הרב ישראל אליהו למנהג טעות - מוטעת, הרי כל ברכה שהורו לברך על אף שהיו צריכים לומר סב"ל - הוי מנהג טעות, וא"כ מתי שייך הכלל דלא אמרינן סב"ל במקום מנהג??? [וגם לי אין הבנה ברורה בזה].

"לא אמרינן סב"ל במקום מנהג" הוא למשל כשיש מחלוקת הפוסקים [למשל רמב"ם נגד רשב"א], ובעיקרון היינו צריכים לעשות סב"ל, אבל כבר נהגו כדעה מסויימת, בגלל שמאות רבנים (חלקם כתבו ספרים וחלקם לא) למדו את הסוגיא והכריעו כאותה דעה מסויימת וכך הנהיגו בקהילותיהם. אבל שתי הדיעות לגיטימיות.
בברכת הנותן ליעף, הסיבה שהתחילו לנהוג היא מחמת שהם הבינו שאילו מרן היה רואה את דברי האר"י, היה חוזר בו.
הגרע"י חולק על הבנתם זו. וממילא זה נקרא (לדעתו) מנהג בטעות, וחובה לבטלו. וכמו שהשתדל לבטל מנהגים אחים שלדעתו הונהגו בטעות.

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2808
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי נהר שלום » ה' נובמבר 15, 2018 2:32 am

תם מה הוא אומר כתב:
ישא ברכה כתב:המנהג לברך אחרי הדלקת נרות, אינו קדמון כ"כ, כפי הנראה בימות הראשונים הוא לא היה נפוץ בעדות ספרד. והוא נכנס לציבור הספרדי בתקופות מאוחרות יותר. וגם ישנם עדויות לכאן ולכאן, ולכן היב"א מעיז כנגדו יותר.

אתה רוצה להגיע גם לזמן התנאים?
הראשונים לא דנים אלא לגבי הדין שיהיה עובר לעשייתן. ותו לא.
אגב, נדמה לי שיש ראיה מאיזה רבינו יונה שכך נהגו כבר בזמנו (ואיני יודע כעת המקור בדיוק).
והגרי"ח סופר שליט"א מביא מדברי ספר הנייר בענין זה. ועוד ראשונים.

ואין עדויות לכאן ולכאן!
תחפש מישהו אחד שמעיד שהמנהג אצל הספרדים לברך ואחר כך להדליק!
[ולאידך גיסא יש רשימה ארוכה מאד..]

טעות הוא בידך,
למיטב ידיעתי יש רק ראשון אחד שכותב לברך אחרי, והוא המהרי"ו שכתב שכן נהגו מקצת נשים (אולם בהלכות ומנהגים כתב שמברך אח"כ מדליק) [על ספר הנייר כבר השיבו לו שיתכן וזה הוספה מאוחרת על ספר הנייר].
ומנגד יש הרבה ראשונים שכתבו מפורש לברך קודם: הרמב"ם, הרב המגיד בשם "כל האחרונים" וסדר רב עמרם גאון, הראבי"ה, אור זרוע, מרדכי. כל אלה ראיתי שציטט לשונם הרב עובדיה שכתבו כן במפורש, ויש עוד הרבה ראשונים שהמשמעות מדבריהם כן.
וכעת לגבי פוסקי האחרונים הספרדים ביקשת אחד, אז נביא כמה שהובאו בחזו"ע שבת ח"א: מאמר מרדכי, גדולת אלישע, מהר"ש קמחי, שתילי זיתים ועוד מפוסקי התימנים, יפה ללב, יין הטוב (וע"ש שאף בבגדאד קודם הבא"ח היו רק חלק מהנשים נוהגות לברך אח"כ).
אולם אכן זו הלכה תמוה שהרבה מהפוסקים כתבו לברך אח"כ נגד כל הראשונים, ובכל מקרה יפה צפורנם של ראשונים מכרסם של אחרונים.

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2808
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי נהר שלום » ה' נובמבר 15, 2018 4:04 am

ישראל אליהו כתב:
נהר שלום כתב:כיון והדברים התארכו (וגם נפלו קצת שברים חדשים ממגדל בבל), אעיר בזה כמה הערות בנושא ברכת הנותן ליעף כח (אף שכבר הערתי וכ"כ הרב ישא ברכה, שאין כאן סתירה בכללי הרב עובדיה אלא קושיא מדוע פסק לברך הנותן ליעף כח).

לענ"ד ההגדרה של הרב ישראל אליהו למנהג טעות - מוטעת, הרי כל ברכה שהורו לברך על אף שהיו צריכים לומר סב"ל - הוי מנהג טעות, וא"כ מתי שייך הכלל דלא אמרינן סב"ל במקום מנהג??? [וגם לי אין הבנה ברורה בזה].

"לא אמרינן סב"ל במקום מנהג" הוא למשל כשיש מחלוקת הפוסקים [למשל רמב"ם נגד רשב"א], ובעיקרון היינו צריכים לעשות סב"ל, אבל כבר נהגו כדעה מסויימת, בגלל שמאות רבנים (חלקם כתבו ספרים וחלקם לא) למדו את הסוגיא והכריעו כאותה דעה מסויימת וכך הנהיגו בקהילותיהם. אבל שתי הדיעות לגיטימיות.
בברכת הנותן ליעף, הסיבה שהתחילו לנהוג היא מחמת שהם הבינו שאילו מרן היה רואה את דברי האר"י, היה חוזר בו.
הגרע"י חולק על הבנתם זו. וממילא זה נקרא (לדעתו) מנהג בטעות, וחובה לבטלו. וכמו שהשתדל לבטל מנהגים אחים שלדעתו הונהגו בטעות.

ואיך היה מותר ל"מאות רבנים" הללו לפסוק לברך במקום לומר סב"ל, ומה חילוק אם זה מחלוקת רמב"ם ורשב"א או שו"ע ואר"י ז"ל בשתיהם יש לומר סב"ל

סמל אישי של המשתמש
מגדל
הודעות: 621
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2018 12:21 am

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי מגדל » ה' נובמבר 15, 2018 9:37 am

ישראל אליהו כתב:חלקם מביעים, והביעו. דוגמת הגר"ע עטיה, הגרב"צ א"ש, הגר"מ אליהו, הגריח"ס וכו'.
כוונתי היתה שאין להם כח משמעותי להפצת דבריהם וכו', או מחמת אופיים שאינם מעוניינים בקרבות.

מכיוון שכשם שניתן לראות באשכול זה, כל מי שפוצה פה חלילה כנגד האוטוריטה, מקבל קיתונות של בוז ומחלוקות. וההבדל הוא שבעולם שבחוץ, זה גינויים פומביים, חרמות, עיתונים, רדיו ושאר אמצעי אריה דרעי הי"ו.

למה זה לא נקרא שהשתנה המנהג? מכיוון שכמו שאמרתי כבר קודם לכן, אין בני הציבור הספרדי רואים בציבור הרב עובדיה, בשר מבשרם, אלא זרם חדש, ומכיוון שכך, אין בקבלתם כדי לקבוע מנהג חדש לעדת הספרדים, אלא לעצמם.

סמל אישי של המשתמש
מגדל
הודעות: 621
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2018 12:21 am

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי מגדל » ה' נובמבר 15, 2018 9:39 am

נהר שלום כתב:
ישראל אליהו כתב:אגב, עיין ב"יראת ההוראה" שביאר את שיטת הפסיקה של החיד"א והבא"ח. אמנם הם לא כתבו ספרי כללים מסודרים, ואולי מחמת כן כתבת "דורות של עמעום", אבל היתה שיטה מסודרת למבין.

יראת ההוראה זה קונטרס חצוף שכותב בהקדמתו שלרב עובדיה לא היה יראת ההוראה (ברמז כמובן), והעמעום נשאר ורק נכתב על ספר. ואכמ"ל. ולומר שדרך החיד"א והבא"ח היינו הך זה טעות

כמו שכתבתי כבר בהתחלה, וודאי שלכל פוסק יש את הגוון והשיטה שלו, אבל כולם הסכימו לאותן הנחות מטא הלכתיות, ולכן לא הרי היחס בין הבא"ח לחיד"א, כהיחס בין הגר"ע לשאר חכמי ספרד.

עובר ושב
הודעות: 2162
הצטרף: א' אפריל 01, 2018 1:05 am

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי עובר ושב » ה' נובמבר 15, 2018 11:51 am

וונדרבר כתב:מי שחושב שהמחלוקת בין הגרע"י לשאר פוסקים ספרדים, היא על היחס לתורת הקבלה, היחס לבן איש חי, או היחס למנהגים, מחסיר את הנקודה העיקרית שממנה נובעים החילוקים האלו.
הנושא העיקרי הוא שיטת הגרע"י שפוסקים רק כמרן הבית יוסף בלבד ולא מתחשבים עם פסקי האחרונים בחמש מאות שנה שעברו.
ועל שיטתו זו עיקר המחלוקת


לא, זאת טעות. רובם מקבלים את הכלל של "קבלנו הוראות מרן". רק שבכל כלל יש יוצא מן הכלל, כגון סב"ל, מנהג קדום, ועוד.

המחלוקת בין הגר"ע יוסף לשאר הפוסקים הספרדים היא על מנהגים שהוא ראה לנכון לבטל, ומאידך גיסא מנהגים שהוא ראה לנכון לקיים, בטענה של "מנהג ירושלים" שדוחה את השו"ע, וראה מה שכתבתי כאן ואילך.

כאשר הגר"ע יוסף הכריע לבטל מנהג, הוא טען שמנהג זה היה קיים בחו"ל, אבל כאשר אותם בני חו"ל עלו לארץ, עליהם לבטל דעתם מפני מרן השו"ע ולנהוג כמנהג א"י שמרן הוא מרא דאתרא בה.

דא עקא, שבארץ ישראל אין מנהג אחיד, ואין מרא דאתרא...

כאשר קהילות רבות הגיעו לארץ ישראל, שלא היה בה מנהג אחיד, הרי בזה שייכים דברי מרן בשו"ת אבקת רוכל (סי' ל"ב): "אפי' רבו באותה העיר קהלות שנוהגים כהרא"ש וזולתו אינם יכולים לכוף למיעוט הקהלות שנוהגים כהרמב"ם ז"ל לנהוג כמותם, וליכא משום לא תתגודדו דהואיל וכל קהל נוהג כמנהגו הראשון הוה ליה כשתי בתי דינים בעיר אחת". ובאותה תשובה מדובר על קהילות רבות שהגיעו למקום אחד, כאשר אירע בארץ ישראל במאה השנים האחרונות, והשו"ע פסק שכל קהילה תמשיך במנהגה, גם אם היא מיעוט.

וכן הביא בספר מגן אבות (עמ' תקס"ו, ראה שם באורך), שנחלקו בזה מרן השו"ע והמבי"ט, בתשובה שנדפסה בשו"ת בית יוסף (דיני כתובות ב'), האם הבאים מארצות ספרד צריכים להתבטל למנהגי תושבי הארץ המסתערבים, והמבי"ט טען "הרי המנהג של תושבי הארץ הוא קבוע גם עלינו", ומרן השו"ע השיב לו "אין מנהג ארצות תולדות אבותינו בספרד כן", והוסיף "שאפילו אם היה מתברר שאיזה בית דין קבוע נהג במדינה זו כמה פעמים.. כמנהג תושבי הארץ, לא היה מנהג תושבי הארץ קבוע עלינו, אלא אם כן נתפרסם הדבר לכל הקהילות", ומה נענה כיום שיש קהילות רבות בארץ ישראל וכל קהילה עם דינים ומנהגים משלה ולא בטלה ברוב. והספרדים רבים על האשכנזים, ומבין הספרדים קהילת המרוקאים היא הגדולה ביותר. וע"ז כתב מהר"ם קורדובירו (נדפסו דבריו שם לאחר דברי רבי יוסף קארו) "ומה שכתב שאנו נגררים אחר מנהג תושבי הארץ, אדרבה אנו רואים דתושבי הארץ בטלי אגב הבאים מארץ מרחק הספרדים, שהם רוב דמינכר עד שתושבי הארץ אדרבה בטלי לגבייהו".

ובנותן טעם לצטט דברים אחדים ממה שכתב הגאון רבי אליהו אברז'ל שליט"א, ראש אבות בתי הדין בירושלים עיה"ק, בספרו דברות אליהו (חלק ז' סי' א'), על חשיבות מנהגי אבותינו: "הנה מודע לבינה שמאז עלות נר המערב הגאון הגדול מרנא ורבנא המאור הגדול צדיק יסוד עולם חסידא קדישא הרב שלום משאש זצ"ל, הרב הראשי וראב"ד דעיר הקודש ירושלים ת"ו... היה אומר שאין לבטל שום מנהג, ולא טובים אנו מאבותינו, וכל גדולי מרוקו לדורותיהם זה מאות בשנים, אף אחד לא הרהר לבטל שום מנהג, וק"ו אנן יתמי דיתמי, דאין לנו רשות לבטלם ולא לשמוע לשום חכם בזה, יהיה אשר יהיה".

"וכדברים האלה כתב הגאון המפורסם ראב"ד לעדת המערבים, הרב אליעזר בן טובו זצ"ל, בספרו פקודת אלעזר (או"ח סי' קל"ג) וזה לשונו, דאין לנו לשנות המנהגים שנהגו אבותינו הקדושים חסידים ואנשי מעשה, ועל כיוצא בזה אמרו הנח להם לישראל, אם אינם נביאים וכו', ואפילו סתם מנהג אין שומעים לו (לבטלו) ואין לחלק בין מנהג למנהג כו', ואפילו יהיה ספק בדין, כיון שכבר נהגו ונעשה ברבים, אין בידינו לבטל המנהג".

"ועיין עוד לגאון שו"ת קרית חנה דוד (חלק א' יו"ד סי' י"א) וזה לשונו, ומכאן תוכחה מגולה שלא יקל אדם במנהג שנהגו בית ישראל, הגם שיראה לו שאין באותו מנהג שום טעם, יאחז במעשה אבותיו, ולא יהיה חכם בעיניו, שאם הוא נראה ריק הוא מכם, ובוודאי כי לא לחינם הוקבעו, כי הראשונים היו בקיאים בכל דבר, צופים אמרום ויסדום ביסוד מוסד".

"עיין בשו"ת לב חיים להגר"ח פלאג'י (ח"ב סי' ט') וזה לשונו.. לא לעבדים ולשפחות נמכרנו ליטוש תורת אמנו, ולערבב ולבלבל סדר תפילתנו שנתגדלנו עליו מנעורינו עד עתה, או כדי לשנות מנהג הקדמונים אשר נחלו לנו זקנינו וחכמינו, כי ידוע לכל יודעי דת ודין כי לכל מנהג [=נוסח] מלאך ממונה וחלון ברקיע לקבל תפילות, וכל המשנה ממנהג אבותיו ומסבב נחלה ממטה למטה אחר, יורד מטה מטה, עד שאמרו כל המשנה ידו על התחתונה ועובר על לא תיטוש... ולא רק בנוסח התפילות עצמן נאמר אלא בשינוי איזה מנהג שיהיה, אפילו מכוער הרבה משל הקדמונים. עושה חדשות בעל מלחמות".

"ובשו"ת בית יהודה (עייאש, ח"א סי' ס') כתב וזה לשונו, ולא ראינו ולא שמענו מי שפוצה פה ואפילו לחשוב שום מחשבה לשנות שום מנהג מהמנהגים הקבועים, דכל דבר ודבר יושב על עיקרו ויסודו יתד שלא תמוט, וכל המשנה ידו על התחתונה... וזאת תורת האדם השלם לאחוז במעשה האבות ולא יטה ימין ושמאל, ולכן כל מורה צדק סמך ידו בחזקה לחזק במסמרים מנהג מי שקדמו, ובדרך זו אנו דורכין מעתה ועד עולם".

"וכן דעת הגאון רבי רפאל ברוך טולידנו זצ"ל ראב"ד מקנס, והגאון האדמו"ר ראב"ד תפיללת ואגפיה, הגאון רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל, שנזפו במי שלא שמר על מנהגי אבותיו, כגון מי שלא ענה ברוך הוא וברוך שמו על ברכה שהוא יוצא בה ידי חובה, או שהניח תפילין בתשעה באב בבוקר, בניגוד למנהג ולדברי מרן בשו"ע".

"ותימה גדולה דראינו אפילו באתרא דמרן בעיר צפת דנהגו בהרבה הלכות דלא כפסק בשו"ע, עיין ויקרא אברהם קונטרס מקום שנהגו (אות ג') ובשו"ת מנחת שלום (חלק ז' סי' ב') שמנה מעלה ממאה דברים בארבעת חלקי השו"ע דנהגו דלא כמרן השו"ע, אלא ודאי דבמקום מנהג, המנהג במקומו קיים, ולא לבטלו, שכן הוא דעת מרן כפי דאמרינן, במקום שיש מנהג ישארו במנהגם".
"ומעתה כמה תוכחת מגולה לחדשים מקרוב באו ובמצח נחושה ופני אבותיהם וזקניהם ירהבו וילבינו, לפגוע בגדולי תורה אשר הנהיגו ונהגו כן את עדתם מימי קדם, ונוטשים תורת אמם ומבזים כבודה, ולא עוד אלא יש כאלו שעשו סידורי תפילה ומחקו והוסיפו וחסרו כפי ראות עיניהם, כאילו הם אנשי כנסת הגדולה, דבר אשר לא יעשה, ואין זה אלא רמות רוחא לשנות את המקובל מדורי דורות מסברות מדומות, מי נתן רשות לאנשים כאלו להעיז ולשלוח יד, ובמיוחד בנוסח התפילה וברכותיה, שכן דרכם של המתחדשים שהעיזו לשלוח יד בנוסח רחמנא ליצלן, שרצו להיות מדקדקים וחכמים יותר מקודמיהם".

"אשר על כן, כל עדה תמשיך במנהגיה ולא לשנות מאומה, דהמשנה ידו על התחתונה, וכבר אמרו פוק חזי מאי עמא דבר (ברכות מ"ה), ובגמ' פסחים (ס"ו) הנח להם לישראל, אם אינם נביאים בני נביאים הם... המורם מכל האמור דאסור לבטל שום מנהג בעם ישראל, וקל וחומר נוסחי התפילה, שהיום יבטל מנהג אחד ולמחר יבוא לבטל עיקר התורה ותשתכח תורה מישראל" (והבאנו רק פנינים מדבריו, ראה שם שהאריך להביא מדברי האחרונים).

[הנ"ל ציטוט מתוך הקדמת ספר "דבר הלכה" כת"י של אחד ממחברי זמננו].

מכון חכמי ספרד
הודעות: 978
הצטרף: ו' מרץ 03, 2017 10:26 am

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי מכון חכמי ספרד » ה' נובמבר 15, 2018 12:22 pm

1.

מגדל כתב:
עיקר האי הבנה נובעת מכל מיני חסידים שוטים שדבקותם ברב עובדיה יוסף זצ"ל, נבעה מכל מיני שלהובים פוליטים של הרב החשוב, מאיר עיני ישראל אריה מכלוף דרעי הי"ו נר"ו יע"א, ואלו כמעט לא קראו שום דבר תורני שנכתב ע"י מישהו אחר מהגר"ע יוסף, ובוודאי ובוודאי שאינם בוגרי ישיבות, היודעים צורת סוגייה, וצורת פסיקה.


2.

מגדל כתב:
לתועלת הדיון, יועילו החכמים הנפלאים להביא מקורות וסברות לדבריהם, כדי להחכים את כולנו, ולא רק להגיב תגובות אמוציונליות.


ולקינוח (כמדרשו),

מגדל כתב:אנא לתועלת כולם, שפרו את רמת הדיון, השיבו כהלכה, דברו בהגיון, הביאו סימוכין לדבריכם, ואל תמהרו לתקוף בצורה בוטה וילדותית כל מי שעוד לא זכה למוחין דגדלות אשר ניחנתם בהם.נודה לכבודו אם יואיל נא לשמור על עקביות בדעותיו.

יישר כח

עובר ושב
הודעות: 2162
הצטרף: א' אפריל 01, 2018 1:05 am

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי עובר ושב » ה' נובמבר 15, 2018 12:28 pm

נהר שלום כתב:למיטב ידיעתי יש רק ראשון אחד שכותב לברך אחרי, והוא המהרי"ו שכתב שכן נהגו מקצת נשים (אולם בהלכות ומנהגים כתב שמברך אח"כ מדליק) [על ספר הנייר כבר השיבו לו שיתכן וזה הוספה מאוחרת על ספר הנייר].
ומנגד יש הרבה ראשונים שכתבו מפורש לברך קודם: הרמב"ם, הרב המגיד בשם "כל האחרונים" וסדר רב עמרם גאון, הראבי"ה, אור זרוע, מרדכי. כל אלה ראיתי שציטט לשונם הרב עובדיה שכתבו כן במפורש, ויש עוד הרבה ראשונים שהמשמעות מדבריהם כן.
וכעת לגבי פוסקי האחרונים הספרדים ביקשת אחד, אז נביא כמה שהובאו בחזו"ע שבת ח"א: מאמר מרדכי, גדולת אלישע, מהר"ש קמחי, שתילי זיתים ועוד מפוסקי התימנים, יפה ללב, יין הטוב (וע"ש שאף בבגדאד קודם הבא"ח היו רק חלק מהנשים נוהגות לברך אח"כ).
אולם אכן זו הלכה תמוה שהרבה מהפוסקים כתבו לברך אח"כ נגד כל הראשונים, ובכל מקרה יפה צפורנם של ראשונים מכרסם של אחרונים.


מקור המנהג בדברי מהרי"ל שהביאו הרמ"א, והוא אחד מהראשונים. וכן הוא בכתב יד אחד מבעלי התוספות, רבינו יצחק, הנקרא ר"י הזקן: "הנשים שלנו שנהגו שלא לברך על נר שבת עד אחר שהדליקה פתילה האחרונה הדין עמהם וכשר הדבר בעיני האלהים".

וכן כתב החיד"א (ספר מחזיק ברכה אות ד'), ובספר חסד לאלפים, ובן איש חי (פרשת נח אות ח'). והטעם שבברכת הנרות מקבלת שבת, ואיך תדליק אח"כ. וכן כתב הגאון רבי משה כלפון הכהן בספר מנהגי ג'רבה. והגאון רבי יהודה עייאש מאלג'יר, בספר מטה יהודה (סי' רס"ג אות ב'). ודלא כפי שהבינו בספר מנוחת אהבה (ח"א פרק ד'). והרב יעקב חיים סופר הביא בספרו "מאמר יעקב" (סי' כ"ב) שכן דעת י"ד מגדולי ספרד, וביניהם: רבי מסעוד רקח מטריפולי בספרו מעשה רוקח (הלכות שבת), וכן דעת ר' חיים פלאג'י מתורכיה בספרו הגדה של פסח, וכן דעת רבי אברהם חמוי מארם צובא, וכן היה המנהג בבית ר' יהודה צדקה, ור' יעקב מוצפי, והגאון בעל איש מצליח מג'רבה.

ולגבי מה שתמהת, יתכן שהמנהג התפשט בכלל ישראל מזמן מהרי"ו ואילך, בתחילה היו "קצת נשים" ולאחר מכן פשט המנהג בכלל ישראל. והפוסקים חיזקו את המנהג, שיש לו על מי לסמוך, מחמת שיש לו מקור בראשונים.

למעשה, כן היה המנהג הפשוט ברוב העולם, גם אצל הנשים ברוב עדות המזרח והמערב (מרוקו, תוניס, עירק, ותורכיה), וגם אצל האשכנזים.

וכך פסק מרן הגר"ש משאש בשו"ת שמש ומגן (ח"ב או"ח סי' ע"ב אות א'). ובחלק ג' (או"ח סי' ע"א) אף כתב לחזק המנהג ודקדק לשון השו"ע "כשידליק יברך".

אמנם בספר "דברי שלום ואמת" (חלק ב' עמ' נ"ב) כתב שהיו במרוקו גם כאלה שנהגו לברך ואח"כ להדליק הנרות, ובספר ילקוט שמש הביא תשובה שהושמטה משו"ת שמש ומגן, ושם כתב מרן הגר"ש משאש "דאשה חכמה שיש לה דעת לחזור ממנהגה לברך קודם ההדלקה, הנה מה טוב חלקה ומה נעים גורלה". אך כתב הרה"ג ר' זכריה זרמתי שמרן רבי שלום משאש עידן את הוראתו בזה, מפני השלום, ואין לנו אלא דבריו הקודמים בארבעה תשובות שכתב. למסקנה, כל אחת תמשיך במנהגה הקודם, ואחת שאין לה מנהג - תמשיך במנהג אבותיה.

סמל אישי של המשתמש
מגדל
הודעות: 621
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2018 12:21 am

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי מגדל » ה' נובמבר 15, 2018 2:26 pm

מכון חכמי ספרד כתב:1.

מגדל כתב:
עיקר האי הבנה נובעת מכל מיני חסידים שוטים שדבקותם ברב עובדיה יוסף זצ"ל, נבעה מכל מיני שלהובים פוליטים של הרב החשוב, מאיר עיני ישראל אריה מכלוף דרעי הי"ו נר"ו יע"א, ואלו כמעט לא קראו שום דבר תורני שנכתב ע"י מישהו אחר מהגר"ע יוסף, ובוודאי ובוודאי שאינם בוגרי ישיבות, היודעים צורת סוגייה, וצורת פסיקה.


2.

מגדל כתב:
לתועלת הדיון, יועילו החכמים הנפלאים להביא מקורות וסברות לדבריהם, כדי להחכים את כולנו, ולא רק להגיב תגובות אמוציונליות.


ולקינוח (כמדרשו),

מגדל כתב:אנא לתועלת כולם, שפרו את רמת הדיון, השיבו כהלכה, דברו בהגיון, הביאו סימוכין לדבריכם, ואל תמהרו לתקוף בצורה בוטה וילדותית כל מי שעוד לא זכה למוחין דגדלות אשר ניחנתם בהם.נודה לכבודו אם יואיל נא לשמור על עקביות בדעותיו.

יישר כח


הבאת אמירה מדברי, ואת הביאור לה. אי עקביות לא מצאתי.

מכון חכמי ספרד
הודעות: 978
הצטרף: ו' מרץ 03, 2017 10:26 am

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי מכון חכמי ספרד » ה' נובמבר 15, 2018 2:51 pm

לא נורא, יקירנו, תתאמץ

ישא ברכה
הודעות: 1904
הצטרף: ש' יוני 06, 2015 11:50 pm

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי ישא ברכה » ו' נובמבר 16, 2018 12:30 am

בעזרת הבורא ית"ש

הרב תם,

אחרי שהמתגוששים מצאו להם זירות קרב אחרות במרחבי הפורום הקדוש, ניתן לשוב וללבן את הנושאים שעלו כאן בפורום.

עלו כאן נושאים שונים, ויש לדון בכל אחד מהם.

לגבי הנושא של הברכה בהדלקת נרות. אני מסכם את הצדדים כראות עיני, ואני לא רואה את המסקנה של היבי"א משוללת כ"כ.

מחד גיסא, מהרבה ראשונים המשמעות שמברכים לפני, ואין איזכור למנהג כל שהוא באופן אחר. הראשון היחיד שהביאו שכתב את המנהג לברך אח"כ הוא כת"י של ר"י הזקן (האשכנזי). (מהרי"ל במחילה אינו משתייך לקטגוריה של הרי"ף/הרמב"ם/הרמב"ן/בעלי התוס' וכו', הוא בשלהי ימות הראשונים, ומשקלו שונה. וגם הוא היה באשכנז). הב"י גם כותב את הברכה כפי שהוא כותב על כל הברכות ואינו מציין את העובדה שמברכים אחרי, והמשמעות הפשוטה שמברכים לפני ככל הברכות. (והרמ"א מזכיר את המנהג לברך אחרי. מכלל שהוא לא ראה את זה בדברי השו"ע), במיוחד בב"י יש משמעות ברורה שמברך לפני.

לכאורה נראה שהמנהג הקדמון הספרדי היה לברך לפני. (גם באשכנז כפי שרואים מדברי מהרי"ו היו קצת שנהגו לברך אחרי ומשמע שהיו הרבה שנהגו לברך לפני, ובזמן הרמ"א, כבר התרחש השינוי, והמשמעות היא שהמנהג התפשט).

מאידך, ברור שרוב מוחלט מהספרדים כיום, מנהג אבותיהם או יותר נכון אמותיהם הוא לברך אחרי. כפי הנראה זה כבר המנהג הרווח אצל רוב בני ספרד במאות שנה האחרונות הוא לברך אחרי. כפי שאני מבין, המקורות הראשונים למנהג הם בערך מלפני 250 שנה. אבל מאידך אין המון מקורות על כך. ביבי"א מנסה למצוא בקיעים במנהג, הוא מוצא קצת מאד פוסקים ספרדים שכותבים לברך אחרי. אם כי יש את דברי הרב בעל יין טוב (הגר"י ניסים) שכותב שהמנהג לא היה חד משמעי. (צריך גם להודות שה250 שנה האחרונות לא היו תור הזהב בעדת ספרד - למשל בהשוואה לאחותה האשכנזית בשנים אלו. ואנחנו מסתובבים סביב כמות לא גודלה של פוסקים גדולים. אולי הגזמתי קצת, אבל אני חושב שיש בזה קצת מן האמת). בכל מקרה אנחנו עדים למנהג קיים, שכמעט בהכרח או שהוא נוסד ע"י גדולי עולם, או שהוא לכל הפחות היה בהסכמת גדולי עולם.

לכאורה אנחנו עדים לתופעה שצריכה הסבר, איך השתנה המנהג הספרדי, ואיך לכאורה פסקו בשונה מדברי הראשונים. ובמיוחד איך כמעט אין התיחסות לשינוי.

גם כשמנסים לעמוד על שורש המנהג יש קצת מבוכה, האם אכן יש צד משמעותי שהאשה מקבלת שבת בברכה, ומשכך קבעו לברך אחרי. גם זה לא פשוט, והיבי"א מוכיח ששיטת הב"י היא לכאורה שאין קבלת שבת בברכה, וכרגיל הוא מביא להקת ראשונים גדולה. וגם אם נניח כך, קשה להבין איך פתאום התקבל פסיקה חדשה כנגד מה שהיה.

בקיצור, הדילמא היא בין הראשונים והמנהג הקדום לבין מנהג שנוהגים כמה מאות שנים שכמעט קרוב לוודאי נוסד עפ"י גדולים. ואיך שלא יהיה, זו מוכרבות הילכתית גדולה וקשה.

רוב הפוסקים בסיטואציה שכזו, פוסקים מנהג אבותינו בידינו. אדם בעל שיעור קומה של דורות, יש לו כתפיים להתמודד גם אל מול גדולי עולם מדורות קודמים (אולי ניתן להביא כדוגמא את הגר"א והחזו"א ששינו מנהגים מסוימים שנהגו בדורם, גם מנהגים ותיקים.).

היבי"א ללא ספק כאדם בעל גדלות תורנית בתחומים מסוימים בלתי נתפסת. באמת בלתי נתפסת. ראה (ובצדק) שיש לו את הזכות להכריע בשאלה מורכבת זו, והוא מכריע שהצורך לברך לפני חזק בהרבה מהנימוק לברך אחרי. הוא מוסיף להביא ראיות לדעתו. והוא גם נוטה קצת להפחית בעוצמת המנהג ולדעתו הוא חדר הרבה מחמת המנהג אצל בני אשכנז, (ללא ספק זהו דוחק גדול). למרות כל הביקורת עליו אי אפשר לזלזל ביכולת ההלכתית שלו, גם בתחומי הניתוח והמבנה ההלכתי, שלא לדבר על ידע מטורף.

בהחלט ניתן להבין את הצד השני, שפוסק להמשיך לקיים את המנהג למרות הכל מעצם העובדה שהיו גדולי עולם, וליישב בדחוקים שלו את המנהג מול המשמעות שבימים קדמונים הוא לא נהג. אבל אי אפשר להתיחס ליבי"א כמי שאין לו מקום.

ישראל אליהו
הודעות: 1761
הצטרף: ב' מרץ 02, 2015 9:32 pm

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי ישראל אליהו » ו' נובמבר 16, 2018 12:46 am

כמי שחקר את הנושא [וכפי שכתבת לעיל], בבקשה אם תוכל לתת לנו נתונים.
1. בכל שאר המקומות ביב"א ובשאר ספריו, בנתונים תואמים לאלו שכתבת [כלומר: כשיש מחלוקת הפוסקים לענין ברכה, ומצאנו מנהג לברך, אבל לא מצאנו מקורות לקיום מנהג זה יותר מאשר 250 שנה];
האם הוא סובר שיש לבטל את המנהג? [כפי שפסק בהדלקת נרות]
או שפוסק כפי המנהג - ושאין אומרים סב"ל במקום מנהג?

2. גם מה שכתבת ש"לדעתו מנהג זה חדר מבני אשכנז", מה הכוונה "לדעתו"? האם הוא מבסס טענה זו?
ואם ביסס, לא הבנתי מאי גריעותא יש בזה? הרי מנהג לא צומח יש מאין. ומה זה משנה אם התחילו לנהוג מחמת שהחיד"א ועוד פוסקים ראו שכך נהגו האשכנזים, ולדעתם מנהג זה מתאים יותר, או שמעצמם החליטו לנהוג כן - מבלי שראו זאת אצל האשכנזים?

3. האם הוא פסק באופן עקבי שיש לבטל כל מנהג שחדר מהאשכנזים (ואף אם גדולי חכמי ספרד הסכימו להנהיג מנהג זה)?

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2808
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי נהר שלום » ו' נובמבר 16, 2018 1:45 am

עובר ושב כתב:
נהר שלום כתב:למיטב ידיעתי יש רק ראשון אחד שכותב לברך אחרי, והוא המהרי"ו שכתב שכן נהגו מקצת נשים (אולם בהלכות ומנהגים כתב שמברך אח"כ מדליק) [על ספר הנייר כבר השיבו לו שיתכן וזה הוספה מאוחרת על ספר הנייר].
ומנגד יש הרבה ראשונים שכתבו מפורש לברך קודם: הרמב"ם, הרב המגיד בשם "כל האחרונים" וסדר רב עמרם גאון, הראבי"ה, אור זרוע, מרדכי. כל אלה ראיתי שציטט לשונם הרב עובדיה שכתבו כן במפורש, ויש עוד הרבה ראשונים שהמשמעות מדבריהם כן.
וכעת לגבי פוסקי האחרונים הספרדים ביקשת אחד, אז נביא כמה שהובאו בחזו"ע שבת ח"א: מאמר מרדכי, גדולת אלישע, מהר"ש קמחי, שתילי זיתים ועוד מפוסקי התימנים, יפה ללב, יין הטוב (וע"ש שאף בבגדאד קודם הבא"ח היו רק חלק מהנשים נוהגות לברך אח"כ).
אולם אכן זו הלכה תמוה שהרבה מהפוסקים כתבו לברך אח"כ נגד כל הראשונים, ובכל מקרה יפה צפורנם של ראשונים מכרסם של אחרונים.


מקור המנהג בדברי מהרי"ל שהביאו הרמ"א, והוא אחד מהראשונים. וכן הוא בכתב יד אחד מבעלי התוספות, רבינו יצחק, הנקרא ר"י הזקן: "הנשים שלנו שנהגו שלא לברך על נר שבת עד אחר שהדליקה פתילה האחרונה הדין עמהם וכשר הדבר בעיני האלהים".

וכן כתב החיד"א (ספר מחזיק ברכה אות ד'), ובספר חסד לאלפים, ובן איש חי (פרשת נח אות ח'). והטעם שבברכת הנרות מקבלת שבת, ואיך תדליק אח"כ. וכן כתב הגאון רבי משה כלפון הכהן בספר מנהגי ג'רבה. והגאון רבי יהודה עייאש מאלג'יר, בספר מטה יהודה (סי' רס"ג אות ב'). ודלא כפי שהבינו בספר מנוחת אהבה (ח"א פרק ד'). והרב יעקב חיים סופר הביא בספרו "מאמר יעקב" (סי' כ"ב) שכן דעת י"ד מגדולי ספרד, וביניהם: רבי מסעוד רקח מטריפולי בספרו מעשה רוקח (הלכות שבת), וכן דעת ר' חיים פלאג'י מתורכיה בספרו הגדה של פסח, וכן דעת רבי אברהם חמוי מארם צובא, וכן היה המנהג בבית ר' יהודה צדקה, ור' יעקב מוצפי, והגאון בעל איש מצליח מג'רבה.

ולגבי מה שתמהת, יתכן שהמנהג התפשט בכלל ישראל מזמן מהרי"ו ואילך, בתחילה היו "קצת נשים" ולאחר מכן פשט המנהג בכלל ישראל. והפוסקים חיזקו את המנהג, שיש לו על מי לסמוך, מחמת שיש לו מקור בראשונים.

למעשה, כן היה המנהג הפשוט ברוב העולם, גם אצל הנשים ברוב עדות המזרח והמערב (מרוקו, תוניס, עירק, ותורכיה), וגם אצל האשכנזים.

וכך פסק מרן הגר"ש משאש בשו"ת שמש ומגן (ח"ב או"ח סי' ע"ב אות א'). ובחלק ג' (או"ח סי' ע"א) אף כתב לחזק המנהג ודקדק לשון השו"ע "כשידליק יברך".

אמנם בספר "דברי שלום ואמת" (חלק ב' עמ' נ"ב) כתב שהיו במרוקו גם כאלה שנהגו לברך ואח"כ להדליק הנרות, ובספר ילקוט שמש הביא תשובה שהושמטה משו"ת שמש ומגן, ושם כתב מרן הגר"ש משאש "דאשה חכמה שיש לה דעת לחזור ממנהגה לברך קודם ההדלקה, הנה מה טוב חלקה ומה נעים גורלה". אך כתב הרה"ג ר' זכריה זרמתי שמרן רבי שלום משאש עידן את הוראתו בזה, מפני השלום, ואין לנו אלא דבריו הקודמים בארבעה תשובות שכתב. למסקנה, כל אחת תמשיך במנהגה הקודם, ואחת שאין לה מנהג - תמשיך במנהג אבותיה.

א. צ"ל מהרי"ו מש"כ במקורות לרמ"א זה ט"ס. ב. היכן כת"י ר"י? ג. על הדיוק מהשו"ע כבר השיב הרב עובדיה. ד. יש הבדל בין מקור בראשונים (מאחרוני הראשונים שרק מעתיק את מה שהתחילו לנהוג קצת נשים) לבין ראשון שכותב שכך צריך לעשות. ה. בין המהרי"ו לחיד"א יש כ300 שנה מדוע לפניו פוסקי הספרדים לא הזכירו מנהג זה? ו. לא ידעתי שכך פסק האיש מצליח, בנו מגודולי המחזקים את דברי הרב עובדיה בזה, אפשר לציין מקור? ז. אולי העידון מפני השלום היה דווקא זה שהגר"ש מאשאש כתב לחזק את המנהג בתשובה.
[וכעת ראיתי שהרב ישא ברכה כבר ביאר יפה מאד את הנידון]

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2808
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי נהר שלום » ו' נובמבר 16, 2018 1:46 am

ישראל אליהו כתב:כמי שחקר את הנושא [וכפי שכתבת לעיל], בבקשה אם תוכל לתת לנו נתונים.
1. בכל שאר המקומות ביב"א ובשאר ספריו, בנתונים תואמים לאלו שכתבת [כלומר: כשיש מחלוקת הפוסקים לענין ברכה, ומצאנו מנהג לברך, אבל לא מצאנו מקורות לקיום מנהג זה יותר מאשר 250 שנה];
האם הוא סובר שיש לבטל את המנהג? [כפי שפסק בהדלקת נרות]
או שפוסק כפי המנהג - ושאין אומרים סב"ל במקום מנהג?

2. גם מה שכתבת ש"לדעתו מנהג זה חדר מבני אשכנז", מה הכוונה "לדעתו"? האם הוא מבסס טענה זו?
ואם ביסס, לא הבנתי מאי גריעותא יש בזה? הרי מנהג לא צומח יש מאין. ומה זה משנה אם התחילו לנהוג מחמת שהחיד"א ועוד פוסקים ראו שכך נהגו האשכנזים, ולדעתם מנהג זה מתאים יותר, או שמעצמם החליטו לנהוג כן - מבלי שראו זאת אצל האשכנזים?

3. האם הוא פסק באופן עקבי שיש לבטל כל מנהג שחדר מהאשכנזים (ואף אם גדולי חכמי ספרד הסכימו להנהיג מנהג זה)?

על אף שהשאלות לא מפונות אלי
לגבי 3 הרב עובדיה כותב באיזהו מקומן על מנהגים שהאשכנזים הנהיגו והספרדים הסכימו בעל כרחם, כגון לגבי נישואים מי"ז בתמוז.
יעויין עוד בילקוט יוסף שבת ח"א כרך ב' קונטרס אחרון סימן ב' שפקפק קצת על כך שהחיד"א הסכים לברך אחרי ההדלקה, ועי"ש גם קצת יישובים מדוע יתכן והפוסקים לא חשבו שיש בזה חשש ברכה לבטלה.

ישראל אליהו
הודעות: 1761
הצטרף: ב' מרץ 02, 2015 9:32 pm

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי ישראל אליהו » ו' נובמבר 16, 2018 1:58 am

נהר שלום כתב:
ישראל אליהו כתב:כמי שחקר את הנושא [וכפי שכתבת לעיל], בבקשה אם תוכל לתת לנו נתונים.
1. בכל שאר המקומות ביב"א ובשאר ספריו, בנתונים תואמים לאלו שכתבת [כלומר: כשיש מחלוקת הפוסקים לענין ברכה, ומצאנו מנהג לברך, אבל לא מצאנו מקורות לקיום מנהג זה יותר מאשר 250 שנה];
האם הוא סובר שיש לבטל את המנהג? [כפי שפסק בהדלקת נרות]
או שפוסק כפי המנהג - ושאין אומרים סב"ל במקום מנהג?

2. גם מה שכתבת ש"לדעתו מנהג זה חדר מבני אשכנז", מה הכוונה "לדעתו"? האם הוא מבסס טענה זו?
ואם ביסס, לא הבנתי מאי גריעותא יש בזה? הרי מנהג לא צומח יש מאין. ומה זה משנה אם התחילו לנהוג מחמת שהחיד"א ועוד פוסקים ראו שכך נהגו האשכנזים, ולדעתם מנהג זה מתאים יותר, או שמעצמם החליטו לנהוג כן - מבלי שראו זאת אצל האשכנזים?

3. האם הוא פסק באופן עקבי שיש לבטל כל מנהג שחדר מהאשכנזים (ואף אם גדולי חכמי ספרד הסכימו להנהיג מנהג זה)?

על אף שהשאלות לא מפונות אלי
לגבי 3 הרב עובדיה כותב באיזהו מקומן על מנהגים שהאשכנזים הנהיגו והספרדים הסכימו בעל כרחם, כגון לגבי נישואים מי"ז בתמוז.
יעויין עוד בילקוט יוסף שבת ח"א כרך ב' קונטרס אחרון סימן ב' שפקפק קצת על כך שהחיד"א הסכים לברך אחרי ההדלקה, ועי"ש גם קצת יישובים מדוע יתכן והפוסקים לא חשבו שיש בזה חשש ברכה לבטלה.

מה קשור כאן המנהג לגבי נישואין מיז בתמוז [כאן באר"י] שלדעת הגרע"י היה זה בעל כרחם של הספרדים?
כאן עוסקים שבכל ארצות בני ספרד כולל בא"י נהגו רובם ככולם להדליק ואח"כ לברך. איפה ראית כאן כפייה?
והאם באופן עקבי כל מנהג שנכנס מדברי הרמ"א למשל או מהש"ך או המג"א, נגד דברי השו"ע, יש לבטלו?

תם מה הוא אומר
הודעות: 1343
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 11:28 am

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי תם מה הוא אומר » ו' נובמבר 16, 2018 2:05 am

לגבי נר שבת, אי"ה אגיב על זה בהמשך.

הנני להביא בזה מדברי הגה"צ רבי יוסף ליס זצ"ל,

הוא מדבר על הפלאשים,

מצו"ב תמונת השער של הספר,
אם מישהו יוכל להרחיב מעט אודותיו,

אני עדיין מנסה לחפש את ההסכמה שהסטייפלער כותב שאינו רואה צורך לתת הסכמה אחרי שקיבלו הסכמה מהיבי"א והוא משבחו
קבצים מצורפים
יוסף דעת ליס-כנד היבי''א.PDF
(350.68 KiB) הורד 137 פעמים
image001.png
image001.png (27.07 KiB) נצפה 5260 פעמים

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2808
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי נהר שלום » ו' נובמבר 16, 2018 2:08 am

תם מה הוא אומר כתב:
אני עדיין מנסה לחפש את ההסכמה שהסטייפלער כותב שאינו רואה צורך לתת הסכמה אחרי שקיבלו הסכמה מהיבי"א והוא משבחו

מעניין. איפה שמעת על הסכמה זו?

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2808
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי נהר שלום » ו' נובמבר 16, 2018 2:10 am

ישראל אליהו כתב:
נהר שלום כתב:
ישראל אליהו כתב:כמי שחקר את הנושא [וכפי שכתבת לעיל], בבקשה אם תוכל לתת לנו נתונים.
1. בכל שאר המקומות ביב"א ובשאר ספריו, בנתונים תואמים לאלו שכתבת [כלומר: כשיש מחלוקת הפוסקים לענין ברכה, ומצאנו מנהג לברך, אבל לא מצאנו מקורות לקיום מנהג זה יותר מאשר 250 שנה];
האם הוא סובר שיש לבטל את המנהג? [כפי שפסק בהדלקת נרות]
או שפוסק כפי המנהג - ושאין אומרים סב"ל במקום מנהג?

2. גם מה שכתבת ש"לדעתו מנהג זה חדר מבני אשכנז", מה הכוונה "לדעתו"? האם הוא מבסס טענה זו?
ואם ביסס, לא הבנתי מאי גריעותא יש בזה? הרי מנהג לא צומח יש מאין. ומה זה משנה אם התחילו לנהוג מחמת שהחיד"א ועוד פוסקים ראו שכך נהגו האשכנזים, ולדעתם מנהג זה מתאים יותר, או שמעצמם החליטו לנהוג כן - מבלי שראו זאת אצל האשכנזים?

3. האם הוא פסק באופן עקבי שיש לבטל כל מנהג שחדר מהאשכנזים (ואף אם גדולי חכמי ספרד הסכימו להנהיג מנהג זה)?

על אף שהשאלות לא מפונות אלי
לגבי 3 הרב עובדיה כותב באיזהו מקומן על מנהגים שהאשכנזים הנהיגו והספרדים הסכימו בעל כרחם, כגון לגבי נישואים מי"ז בתמוז.
יעויין עוד בילקוט יוסף שבת ח"א כרך ב' קונטרס אחרון סימן ב' שפקפק קצת על כך שהחיד"א הסכים לברך אחרי ההדלקה, ועי"ש גם קצת יישובים מדוע יתכן והפוסקים לא חשבו שיש בזה חשש ברכה לבטלה.

מה קשור כאן המנהג לגבי נישואין מיז בתמוז [כאן באר"י] שלדעת הגרע"י היה זה בעל כרחם של הספרדים?
כאן עוסקים שבכל ארצות בני ספרד כולל בא"י נהגו רובם ככולם להדליק ואח"כ לברך. איפה ראית כאן כפייה?
והאם באופן עקבי כל מנהג שנכנס מדברי הרמ"א למשל או מהש"ך או המג"א, נגד דברי השו"ע, יש לבטלו?

לענ"ד פשוט שלא. אבל צריך למצוא דוגמאת בספרי הגרע"י.

ישראל אליהו
הודעות: 1761
הצטרף: ב' מרץ 02, 2015 9:32 pm

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי ישראל אליהו » ו' נובמבר 16, 2018 2:11 am

נהר שלום כתב:
ישראל אליהו כתב:והאם באופן עקבי כל מנהג שנכנס מדברי הרמ"א למשל או מהש"ך או המג"א, נגד דברי השו"ע, יש לבטלו?

לענ"ד פשוט שלא. אבל צריך למצוא דוגמאת בספרי הגרע"י.

אם פשוט שלא, אז זה לא סתירה בדברי היב"א? אחה"מ.

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2808
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי נהר שלום » ו' נובמבר 16, 2018 4:28 am

ישראל אליהו כתב:
נהר שלום כתב:
ישראל אליהו כתב:והאם באופן עקבי כל מנהג שנכנס מדברי הרמ"א למשל או מהש"ך או המג"א, נגד דברי השו"ע, יש לבטלו?

לענ"ד פשוט שלא. אבל צריך למצוא דוגמאת בספרי הגרע"י.

אם פשוט שלא, אז זה לא סתירה בדברי היב"א? אחה"מ.

????

ישראל אליהו
הודעות: 1761
הצטרף: ב' מרץ 02, 2015 9:32 pm

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי ישראל אליהו » ו' נובמבר 16, 2018 8:39 am

נהר שלום כתב:
ישראל אליהו כתב:
נהר שלום כתב:
ישראל אליהו כתב:והאם באופן עקבי כל מנהג שנכנס מדברי הרמ"א למשל או מהש"ך או המג"א, נגד דברי השו"ע, יש לבטלו?

לענ"ד פשוט שלא. אבל צריך למצוא דוגמאת בספרי הגרע"י.

אם פשוט שלא, אז זה לא סתירה בדברי היב"א? אחה"מ.

????

ישא ברכה טוען שאחד הסיבות לפסיקת הגרע"י שיש לבטל את מנהג ברכת הנרות הוא משום שלדעתו מנהג זה חדר מאשכנז. וקשה, וכי זו סיבה לביטול מנהג?
וענית שלדעתך פשוט זו לא סיבה לבטל מנהג.

סמל אישי של המשתמש
מגדל
הודעות: 621
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2018 12:21 am

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי מגדל » ו' נובמבר 16, 2018 9:05 am

נהר שלום כתב:
תם מה הוא אומר כתב:
אני עדיין מנסה לחפש את ההסכמה שהסטייפלער כותב שאינו רואה צורך לתת הסכמה אחרי שקיבלו הסכמה מהיבי"א והוא משבחו

מעניין. איפה שמעת על הסכמה זו?


גם אני אשמח לראות דבר זה.
אני לא יודע מה יותר מוזר, שהסטייפלער נתן הסכמה, או תוכן ההסכמה שפירטת.

ישא ברכה
הודעות: 1904
הצטרף: ש' יוני 06, 2015 11:50 pm

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי ישא ברכה » ו' נובמבר 16, 2018 10:22 am

ישראל אליהו כתב:
נהר שלום כתב:
ישראל אליהו כתב:
נהר שלום כתב:
ישראל אליהו כתב:והאם באופן עקבי כל מנהג שנכנס מדברי הרמ"א למשל או מהש"ך או המג"א, נגד דברי השו"ע, יש לבטלו?

לענ"ד פשוט שלא. אבל צריך למצוא דוגמאת בספרי הגרע"י.

אם פשוט שלא, אז זה לא סתירה בדברי היב"א? אחה"מ.

????

ישא ברכה טוען שאחד הסיבות לפסיקת הגרע"י שיש לבטל את מנהג ברכת הנרות הוא משום שלדעתו מנהג זה חדר מאשכנז. וקשה, וכי זו סיבה לביטול מנהג?
וענית שלדעתך פשוט זו לא סיבה לבטל מנהג.


לדעתי הקטנה, צריך לעשות אבחנה בין מנהגים שהם תוספת על עיקר ההלכה, לבין מנהגים שהם נוגעים בגופה של הלכה. ברור שמנהגים כמו קטניות בפסח, שזה בסך הכל חומרא שהחמירו על עצמם, לא כ"כ משנה אם מקורו באשכנז ומשם הוא חדר לחלק קהילות ספרד או לא. אבל מנהגים שמשמעותם פסיקת הלכה מסוימת (כמו ברכת הדלקת נרות), אם הוא סבור שלפי הפסיקה הספרדית זה טעות, זה מעורר בעיה לא פשוטה. אלא מאי שלשנות מנהג זה לא פשוט בכלל, ובמיוחד שנהגו בו גם גדולי עולם. כאן, נכנס לתמונה צירוף של כל נתונים שהקלו עליו לעשות את השינוי, חלק מהם הוא ההשערה (זה רק השערה ולא מעבר) שיש מקום להניח שהמנהג חדר מאשכנז (צריך להוסיף שזה לא סתם השערה אולי.. אלא יש לה מקום. כשבודקים את המקורות זה נראה שבאשכנז התחילו עם המנהג הזה כפי העדויות שכבר הובאו. כמו"כ העיקרון שבברכה מקבלים ע"ע שבת, מופיע בעיקר בפוסקים האשכנזים כמו המרדכי ועוד. כמובן זה לא מוכרח).

אינני יודע איך היבי"א מתיחס למנהגים ספרדים שנכנסו מהאשכנזים, אבל כאן זה מנהג שיושב על משבצת שונה ממנהגי חסידות שנכנסו, ואלו שני ענינים שונים.

משה1
הודעות: 80
הצטרף: ג' דצמבר 06, 2016 1:24 pm

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי משה1 » ו' נובמבר 16, 2018 11:03 am

שו"ת יביע אומר ח"ז או"ח סימן "ט אות א' כתב תוכחה לחכם אחד: מנהג ישראל תורה הוא והרי אפילו מנהג תמוה וזר עלינו לעשות כל טצדקי ללמד זכות על מה סמכו שנהגו כן, וכמ"ש בשו"ת מהר"ם פדואה (סימן עח), ושכן עשו כל קדמונינו כשמצאו איזה מנהג תמוה וכו'. והביאו הגר"ח פלאג'י בספר משא חיים (מנהגים, אות רנח), ושכן כתבו בשו"ת משאת משה ח"א (חיו"ד ר"ס טוב). והרב פרח מטה אהרן ח"א (סימן כא דף נה ע"א). ע"ש. וע"ע בשו"ת מהרשד"ם (חיו"ד סימן קצג). ע"ש. וכל שכן מנהג זה שאין לבטלו אלא למצוא לו סמך בדברי הפוסקים. וחזר וכתב כן שם יו"ד סימן כ"א אות ז'.

האם הגרע"י ז"ל עצמו נהג כן שאפילו מנהג תמוה וזר עלינו לעשות כל טצדקי ללמד זכות על מה סמכו שנהגו כן ?

אליעזר בלוי
הודעות: 389
הצטרף: ד' מרץ 01, 2017 10:16 am
מיקום: גבעת זאב
שם מלא: אליעזר בלוי

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי אליעזר בלוי » ו' נובמבר 16, 2018 11:10 am

מאוד מענין
האם באשכנז לא היה את בעלי התוספות מול המהריל ובית מדרשו?
וכן בספרד לא היה את החידא מול המחנה אפרים ושאר מפרשי הרמבם?
איך נהיה שספרד הכונה ליקוט שיטות כוח דהתירא שינוי מנהגים
או בדברים מסוימים (ציצית בפנים) אי שינוי מנהגים
ואשכנז הכונה בכל הדברים הפוך...?
אולי בכל הדורות ישבו ולמדו ולא חישבנו כ"כ את ארץ המוצא של הפוסקים
וממילא לא היה צריך את כל ההתפלפלויות האלה

ישא ברכה
הודעות: 1904
הצטרף: ש' יוני 06, 2015 11:50 pm

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי ישא ברכה » ו' נובמבר 16, 2018 11:24 am

משה1 כתב:שו"ת יביע אומר ח"ז או"ח סימן "ט אות א' כתב תוכחה לחכם אחד: מנהג ישראל תורה הוא והרי אפילו מנהג תמוה וזר עלינו לעשות כל טצדקי ללמד זכות על מה סמכו שנהגו כן, וכמ"ש בשו"ת מהר"ם פדואה (סימן עח), ושכן עשו כל קדמונינו כשמצאו איזה מנהג תמוה וכו'. והביאו הגר"ח פלאג'י בספר משא חיים (מנהגים, אות רנח), ושכן כתבו בשו"ת משאת משה ח"א (חיו"ד ר"ס טוב). והרב פרח מטה אהרן ח"א (סימן כא דף נה ע"א). ע"ש. וע"ע בשו"ת מהרשד"ם (חיו"ד סימן קצג). ע"ש. וכל שכן מנהג זה שאין לבטלו אלא למצוא לו סמך בדברי הפוסקים. וחזר וכתב כן שם יו"ד סימן כ"א אות ז'.

האם הגרע"י ז"ל עצמו נהג כן שאפילו מנהג תמוה וזר עלינו לעשות כל טצדקי ללמד זכות על מה סמכו שנהגו כן ?


בהחלט. הוא הבין את הערך של מנהגים ולא זלזל בהם (כמו שיש שמנסים להציג אותו). אבל מאידך, הוא לא התעלם ממקורות ההלכה, מהמנהגים הקודמים. הוא בהחלט ראה בכל הלכה את כל התמונה הגדולה, את כל השתלשלות ההלכה (כמעט מהפסוק בתורה). כך שבסך הכל היו פעמים שהוא הכריע כנגד המנהג, והיו פעמים שהכריע בעד המנהג.

אפשר כמובן להתווכח ולדון בדבריו.

ישא ברכה
הודעות: 1904
הצטרף: ש' יוני 06, 2015 11:50 pm

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי ישא ברכה » ו' נובמבר 16, 2018 11:28 am

אליעזר בלוי כתב:מאוד מענין
האם באשכנז לא היה את בעלי התוספות מול המהריל ובית מדרשו?
וכן בספרד לא היה את החידא מול המחנה אפרים ושאר מפרשי הרמבם?
איך נהיה שספרד הכונה ליקוט שיטות כוח דהתירא שינוי מנהגים
או בדברים מסוימים (ציצית בפנים) אי שינוי מנהגים
ואשכנז הכונה בכל הדברים הפוך...?
אולי בכל הדורות ישבו ולמדו ולא חישבנו כ"כ את ארץ המוצא של הפוסקים
וממילא לא היה צריך את כל ההתפלפלויות האלה


לא הבנתי מה אתה רוצה. תגדיר במדויק טענה ונבחן אותה לגופו של ענין.
מוזר לי שכל ברי הפלוגתא של היבי"א התלבשו על האשכול להוציא קיטור.

אני לא אומר שאני מבין את כל דרכו, אבל בואו נברר באופן עניני,

האם אתה מתכוין לשאול למה בכלל יש חלוקה בין בני אשכנז לבני ספרד?

אליעזר בלוי
הודעות: 389
הצטרף: ד' מרץ 01, 2017 10:16 am
מיקום: גבעת זאב
שם מלא: אליעזר בלוי

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי אליעזר בלוי » ו' נובמבר 16, 2018 1:20 pm

ישא ברכה כתב:
אליעזר בלוי כתב:מאוד מענין
האם באשכנז לא היה את בעלי התוספות מול המהריל ובית מדרשו?
וכן בספרד לא היה את החידא מול המחנה אפרים ושאר מפרשי הרמבם?
איך נהיה שספרד הכונה ליקוט שיטות כוח דהתירא שינוי מנהגים
או בדברים מסוימים (ציצית בפנים) אי שינוי מנהגים
ואשכנז הכונה בכל הדברים הפוך...?
אולי בכל הדורות ישבו ולמדו ולא חישבנו כ"כ את ארץ המוצא של הפוסקים
וממילא לא היה צריך את כל ההתפלפלויות האלה


לא הבנתי מה אתה רוצה. תגדיר במדויק טענה ונבחן אותה לגופו של ענין.
מוזר לי שכל ברי הפלוגתא של היבי"א התלבשו על האשכול להוציא קיטור.

אני לא אומר שאני מבין את כל דרכו, אבל בואו נברר באופן עניני,

האם אתה מתכוין לשאול למה בכלל יש חלוקה בין בני אשכנז לבני ספרד?

אין חילוק!!
יש והיו מעיינים ובקיאים בשתיהם

ישראל אליהו
הודעות: 1761
הצטרף: ב' מרץ 02, 2015 9:32 pm

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי ישראל אליהו » ו' נובמבר 16, 2018 2:47 pm

ישא ברכה כתב:לדעתי הקטנה, צריך לעשות אבחנה בין מנהגים שהם תוספת על עיקר ההלכה, לבין מנהגים שהם נוגעים בגופה של הלכה. ברור שמנהגים כמו קטניות בפסח, שזה בסך הכל חומרא שהחמירו על עצמם, לא כ"כ משנה אם מקורו באשכנז ומשם הוא חדר לחלק קהילות ספרד או לא. אבל מנהגים שמשמעותם פסיקת הלכה מסוימת (כמו ברכת הדלקת נרות), אם הוא סבור שלפי הפסיקה הספרדית זה טעות, זה מעורר בעיה לא פשוטה. אלא מאי שלשנות מנהג זה לא פשוט בכלל, ובמיוחד שנהגו בו גם גדולי עולם. כאן, נכנס לתמונה צירוף של כל נתונים שהקלו עליו לעשות את השינוי, חלק מהם הוא ההשערה (זה רק השערה ולא מעבר) שיש מקום להניח שהמנהג חדר מאשכנז (צריך להוסיף שזה לא סתם השערה אולי.. אלא יש לה מקום. כשבודקים את המקורות זה נראה שבאשכנז התחילו עם המנהג הזה כפי העדויות שכבר הובאו. כמו"כ העיקרון שבברכה מקבלים ע"ע שבת, מופיע בעיקר בפוסקים האשכנזים כמו המרדכי ועוד. כמובן זה לא מוכרח).

אינני יודע איך היבי"א מתיחס למנהגים ספרדים שנכנסו מהאשכנזים, אבל כאן זה מנהג שיושב על משבצת שונה ממנהגי חסידות שנכנסו, ואלו שני ענינים שונים.

שים לב כמה אתה נדחק בכדי ליישב את דבריו, ועושה כל טצדקי ולו בכדי "להבין" אותו, כלומר לומר שאינו משולל כל הבנה.
אבל הדבר ידוע שכאשר ישנם בהלכה ב' דעות חלוקות, בד"כ לא מצוי שדעה אחת ממש משוללת כל הבנה וטיעון, וכמובן שאם נרצה נוכל לנסות להבינו.
אבל מ"מ הפוסק שרואה ב' דעות כאלו צריך שישקול איזו דעה יותר מחוורת, ואיזו רק "ניתן להבינה ואינה משוללת כל הגיון", ועליו לפסוק כמי נוטה הדעת.

לענ"ד ישנם דוגמאות בגופי הלכות שהוא נדחק בכדי ליישב את המנהג, הגם שחדר מחמת פסיקת הרמ"א וכדו'. אבל אין לי כח להתכתש על כל פרט ופרט. עייפתי.
הרוצה יבדוק בעצמו, וינסה להפעיל שיקול דעת להיכן הדעת נוטה יותר.

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2808
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי נהר שלום » ו' נובמבר 16, 2018 4:15 pm

ישראל אליהו כתב:
נהר שלום כתב:
ישראל אליהו כתב:
נהר שלום כתב:
ישראל אליהו כתב:והאם באופן עקבי כל מנהג שנכנס מדברי הרמ"א למשל או מהש"ך או המג"א, נגד דברי השו"ע, יש לבטלו?

לענ"ד פשוט שלא. אבל צריך למצוא דוגמאת בספרי הגרע"י.

אם פשוט שלא, אז זה לא סתירה בדברי היב"א? אחה"מ.

????

ישא ברכה טוען שאחד הסיבות לפסיקת הגרע"י שיש לבטל את מנהג ברכת הנרות הוא משום שלדעתו מנהג זה חדר מאשכנז. וקשה, וכי זו סיבה לביטול מנהג?
וענית שלדעתך פשוט זו לא סיבה לבטל מנהג.

ומה הסתירה?

ישראל אליהו
הודעות: 1761
הצטרף: ב' מרץ 02, 2015 9:32 pm

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי ישראל אליהו » ש' נובמבר 17, 2018 6:54 pm

סליחה, לא סתירה,
קושיא.

תם מה הוא אומר
הודעות: 1343
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 11:28 am

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי תם מה הוא אומר » ש' נובמבר 17, 2018 8:45 pm

לכל השואלים על הסכמת הסטייפלער שבה מזכיר להגר"ע יוסף זצ"ל,
טרחתי לברר אצל יודעי דבר, והנה הוא לפניכם,
הספר נקרא "כרמי שלי", לרבי מקיקץ שלי, נמצא באוצר,
קבצים מצורפים
הסטייפלער הסכמה משבח להגר''ע יוסף (2).png
הסטייפלער הסכמה משבח להגר''ע יוסף (2).png (248.65 KiB) נצפה 5118 פעמים

תם מה הוא אומר
הודעות: 1343
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 11:28 am

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

הודעהעל ידי תם מה הוא אומר » ש' נובמבר 17, 2018 8:46 pm

התאריך הוא שמיטה תשכ"ו,
מאימתי הגר"ע יוסף החל למסור שיעורים בב"ב?
מתי תאריך פרסום דעתו לגבי היתר מכירה?


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 116 אורחים