מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
גימפעל
הודעות: 3156
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי גימפעל » ד' יולי 18, 2018 10:43 pm

עזריאל ברגר כתב:לא בדיוק "ענינא דיומא", אבל הדף של תענית תשעה באב יעסוק כולו בדיני אונן ואבל, ולכאורה מותר ללמוד אותו בו ביום.

viewtopic.php?f=43&t=40905

עזריאל ברגר
הודעות: 9959
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ה' יולי 19, 2018 10:58 am

גימפעל כתב:
עזריאל ברגר כתב:לא בדיוק "ענינא דיומא", אבל הדף של תענית תשעה באב יעסוק כולו בדיני אונן ואבל, ולכאורה מותר ללמוד אותו בו ביום.

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=43&t=40905

אכן. כאותו אחד ששאלוהו למקור דבריו, ואמר "נדפסו במקום פלוני, בשמי...".

גימפעל
הודעות: 3156
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי גימפעל » א' אוגוסט 05, 2018 8:07 am

בדף קיג הנלמד בשב"ק פרשת עקב בתוד"ה לא ירד מבול מובא פסוק מהפרשה.

בקרו טלה
הודעות: 3737
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי בקרו טלה » א' אוגוסט 05, 2018 9:37 am

זבחים דף קיד ע"א
לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום
בע"ב
רבי שמעון אומר: מנין לזובח פסח בבמת יחיד בשעת איסור הבמות שהוא בלא תעשה? ת"ל: לא תוכל לזבוח את הפסח

מקדש מלך
הודעות: 3769
הצטרף: ג' ינואר 31, 2017 9:16 am

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי מקדש מלך » א' אוגוסט 05, 2018 1:32 pm

בשבת קודש היה גם בדף היומי בבלי וגם בירושלמי.
בבלי - כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה. קריאה של מנחה.
ירושלמי- ואכלת ושבעת וברכת. קריאה של שחרית.

בקרו טלה
הודעות: 3737
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי בקרו טלה » ד' אוגוסט 08, 2018 8:47 pm

זבחים דף קיח ע"א
א"ר אושעיא דאמר קרא השמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה וכו', א"ר ינאי אמר קרא שם תעלה ושם תעשה.

עזריאל ברגר
הודעות: 9959
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ה' אוגוסט 09, 2018 4:13 pm

במשך השבוע הזה לומדים הרבה על דיני הקרבה בבמות, שנלמדים מפסוקי פרשת ראה...

בשבת יהיה סיום המסכת, ויהיה "יומא טבא לרבנן", שזה מתאים לסיום הפרשה שמדברת על החגים, "ושמחת בחגך".

שמואל דוד
הודעות: 5792
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' אוגוסט 26, 2018 4:09 am

איסור כלאים בפרשת כי תצא
ועיין גמרא ורש״י מנחות יד: כלאים בכרם

ההוא דאמר
הודעות: 1491
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ו' אוגוסט 31, 2018 12:40 am

אלול - חודש הרחמים והסליחות
[מנחות כ, א] "אדרבה כפרה ושמחה".
וברש"י
אדרבה. לצורך דם אתו דהכי אורחא לאחר כפרת דם שכיפר על החטא בא היין המשמח אלהים ואנשים דמי שנתכפר חטאו שמח:


שנזכה, להשיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני.

שמואל דוד
הודעות: 5792
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' ספטמבר 12, 2018 7:33 am

מנחות כט:
עניני תשובה ועיין מהרש״א

בברכה המשולשת
הודעות: 12652
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ד' ספטמבר 12, 2018 9:07 am

מנחות ל:
נזכר "לפני ר"ה... ואחרי ר"ה"

ההוא דאמר
הודעות: 1491
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ש' ספטמבר 22, 2018 9:12 pm

ערב סוכות
מנחות מב, א
והתנן לולב שיש בו ג' טפחים כדי לנענע בו כשר אלא אין לו שיעור למעלה אבל יש לו שיעור למטה

דתניא העושה סוכה לעצמו אומר ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה בא לישב בה אומר ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לישב בסוכה

חג כשר ושמח!

מיני ומינך
הודעות: 410
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 4:16 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי מיני ומינך » ו' אוקטובר 12, 2018 7:34 am

מנחות דף סג עמוד א
מרחשת דאתיא ארחושי, כדאמרי אינשי: הוה מרחשן שיפתותיה.
קול מבשר ח"ג - חודש מרחשון
שמענו בשם רבינו הקדוש זצוקללה"ה מפרשיסחא, טעם לשם החודש הזה מרחשוון, שהוא כענין אומרם ז"ל (מגילה כז ע"ב), ד' אמות של תפלה, רחושי מרחשן שפוותיה. לכן החודש הזה שאחר החודש תשרי, שכל ישראל צועקים בו בתפלות ובקשות נקרא מרחשוון, שעדיין מרחשן שפתותינו בתפלה. ודפח"ח. [אמרי אמת - לובלין - תרכ"ג פ' נח לסעודה שלישית]

[וכעי"ז כתב הצמח צדיק בשם חותנו הרה"ק מרוז'ין זצ"ל, וכן איתא בשם מהרי"ד מבעלזא ועוד, ולאו כרוכלא וכו']

מיני ומינך
הודעות: 410
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 4:16 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי מיני ומינך » ש' ינואר 26, 2019 7:11 pm

חולין דף ס - שב"ק
ספורנו שמות פרק כ פסוק יז
ובעבור תהיה יראתו על פניכם. כטעם מה שהשיב רבי יהושע לקיסר, באמרו יומא דחד מן שמשי דקיימי קמיה דקודשא בריך הוא, אמרת לא מצינא לאסתכלא ביה, שכינה לא כל שכן.

אוצרניק
הודעות: 308
הצטרף: ד' מאי 05, 2010 7:55 am

אשר לא/לו יעדה והפדה

הודעהעל ידי אוצרניק » א' פברואר 03, 2019 8:06 am

בפרשת משפטים קראנו, אם רעה בעיני אדוניה אשר לו יעדה והפדה. הכתיב הוא 'לא', והקרי הוא 'לו'.
בצורת הביטוי אין שום הבדל, אך ברור שלפחות ה'טייטש' - הביאור שמבארים, צריך להיות כהקרי.
אך כששאלתי כמה וכמה שיגידו פשט פסוק, אמר כל אחד את הפירוש עם 'לא',
אם האמה העבריה היתה רעה בעיני אדוניה, והוא לא ייעד = כנס אותה לשם אישות, והפדה, - יסייע בפדיונה.
אך מה הפירוש לפי הקרי ?
והתוס' בחולין דף ס"ה ע"א (הדף הנלמד ביום חמישי שעבר) ד"ה אע"פ, מבארים:
וכן אשר לא יעדה והפדה, ומתרגמינן דקיימי ליה. פי' שהיה לו לקיימה וליעדה, דמצות יעידה קודמת. ומהאי קרא דרשי' ליה בפ"ק דבכורות (דף יג.) דמצות יעידה קודמת למצות פדייה, שנאמר אשר לא יעדה והפדה. ואע"ג דכתיב באל"ף, דרשינן כאילו כתיב בוי"ו, כלומר שהיה לו ליעדה ואינו רוצה והפדה. והיינו טעמא, דלמה ליה למכתב אשר לא יעדה פשיטא דבלא יעדה מישתעי קרא דאם יעדה היתה צריכה גט, וגם לא היתה צריכה פדיית אב, שבשעת ייעוד פקע שעבוד שפחות מינה.

התוס' מבארים שזה המשך לתחילת הפסוק, אם רעה בעיני אדוניה, כלומר שהיא לא מצאה חן בעיני אדוניה, מה שהיה לו (=עליו) ליעדה.

שמואל דוד
הודעות: 5792
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' פברואר 24, 2019 2:10 am

חולין פח:

תוספות ד״ה שחיקת כלי מתכות. וא"ת והא מגדל צמחים הוא דתנן בפרק כל הצלמים (ע"ז דף מג:) רבי יוסי אומר שוחק וזורה לרוח אמרו לו אף היא נעשית זבל ובשל מתכות איירי דמייתי עלה קרא דעגל וי"ל דבפ"ע אין מגדל צמחים אלא שמועיל לזבל ור"ת תירץ דע"י שרפה מגדל צמחים דהתם ע"י שרפה איירי דכל עבודה זרה תחלתה בשרפה דומיא דעגל

שמואל דוד
הודעות: 5792
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' מרץ 11, 2019 11:14 pm

חולין קד:
ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי

בקרו טלה
הודעות: 3737
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי בקרו טלה » ה' מרץ 14, 2019 10:58 pm

שמואל דוד כתב:חולין קד:
ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי

כמדומני שכבר הובא בעבר מה שכתב מרן האמרי אמת מגור
קבצים מצורפים
מכתבי תורה.PDF
(201.5 KiB) הורד 245 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 5792
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' מרץ 14, 2019 11:09 pm

בקרו טלה כתב:
שמואל דוד כתב:חולין קד:
ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי

כמדומני שכבר הובא בעבר מה שכתב מרן האמרי אמת מגור

יפה. יישר כח.

שייף נפיק
הודעות: 2756
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שייף נפיק » ו' מרץ 15, 2019 12:56 am

ידוע ומפורסם -
שהשנה יהיה סיום מסכת חולין אי"ה בי"ד ניסן תענית בכורות ויזכו הלומדים לסיים בזמן הסיומים
ותיכף מתחילים מסכת בכורות..

גימפעל
הודעות: 3156
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי גימפעל » ו' מרץ 15, 2019 7:25 am

שייף נפיק כתב:ידוע ומפורסם -
שהשנה יהיה סיום מסכת חולין אי"ה בי"ד ניסן תענית בכורות ויזכו הלומדים לסיים בזמן הסיומים
ותיכף מתחילים מסכת בכורות..

הסיום בי"ג ניסן.

מיני ומינך
הודעות: 410
הצטרף: ג' מרץ 03, 2015 4:16 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי מיני ומינך » א' מרץ 24, 2019 4:28 am

סוגיא דיד ושומר - פרשת שמיני

שמואל דוד
הודעות: 5792
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' אפריל 05, 2019 5:56 pm

פרשת תזריע - מצורע
צרעת באבן שבזוית (קכח:)

שמואל דוד
הודעות: 5792
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' אפריל 10, 2019 4:23 am

קלג. טהרת מצורע

שייף נפיק
הודעות: 2756
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שייף נפיק » ה' אפריל 11, 2019 11:56 pm

שמעתי רמז על החללית 'בראשית' בדף של היום -
''ראשית הפסיק הענין''...

עזריאל ברגר
הודעות: 9959
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ו' אפריל 12, 2019 2:58 pm

שייף נפיק כתב:שמעתי רמז על החללית 'בראשית' בדף של היום -
''ראשית הפסיק הענין''...

מענין לענין באותו ענין, הרבי הרש"ב מליובאוויטש אמר פעם "בראשית היא פרשה שמחה, למרות שהסוף אינו נעים כל כך..." (היום יום ג חשוון).

ונתנו ידידים
הודעות: 820
הצטרף: ה' יולי 14, 2016 9:27 am

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי ונתנו ידידים » א' אפריל 14, 2019 12:19 am

עזריאל ברגר כתב:
שייף נפיק כתב:שמעתי רמז על החללית 'בראשית' בדף של היום -
''ראשית הפסיק הענין''...

מענין לענין באותו ענין, הרבי הרש"ב מליובאוויטש אמר פעם "בראשית היא פרשה שמחה, למרות שהסוף אינו נעים כל כך..." (היום יום ג חשוון).

רק הסוף? הרי רובו אינו נעים.

סמל אישי של המשתמש
בוצינא
הודעות: 256
הצטרף: א' דצמבר 22, 2013 1:31 am

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי בוצינא » א' אפריל 21, 2019 4:29 am

תחילת מסכת בכורות ביום תענית בכורות

.השוחט
הודעות: 764
הצטרף: א' פברואר 17, 2019 7:23 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי .השוחט » א' אפריל 21, 2019 4:13 pm

בקטע האחרון של חולין הנלמד בכל תפוצות הדף היומי בערב הפסח עצמו, יש מקור להרחמן ייחודי הנאמר רק בפעם בשנה בליל הסדר, הרחמן... ליום שכולו טוב ליום שכולו ארוך, שמקורו מגמרא זו.

בברכה המשולשת
הודעות: 12652
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » א' אפריל 21, 2019 6:34 pm

.השוחט כתב:בקטע האחרון של חולין הנלמד בכל תפוצות הדף היומי בערב הפסח עצמו, יש מקור להרחמן ייחודי הנאמר רק בפעם בשנה בליל הסדר, הרחמן... ליום שכולו טוב ליום שכולו ארוך, שמקורו מגמרא זו.


למיטב זכרוני היו בזה מנהגים שונים בעבר בעניין אמירת הרחמן הזה

שייף נפיק
הודעות: 2756
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שייף נפיק » ב' אפריל 22, 2019 11:00 am

היום יום ב' קראו בקריאת התורה פרשתת פטר חמור שגם נלמד בדף היומי
(התפללתי בביהמ''ד צאנז והגבאי טרח להודיע את כל זה קודם קריאת התורה יחד עם ההודעה שכ''ק אדמור שליט''א מקיים היום בנתניה את מצוות פטר חמור)

ביקורת תהיה
הודעות: 2447
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » א' אפריל 28, 2019 8:58 pm

שייף נפיק כתב:כ''ק אדמור שליט''א מקיים היום בנתניה את מצוות פטר חמור.
איזו מצוה - פדיון או עריפה?

שייף נפיק
הודעות: 2756
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שייף נפיק » ב' אפריל 29, 2019 9:36 am

לא הייתי שם

ביקורת תהיה
הודעות: 2447
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ב' אפריל 29, 2019 10:33 am

לא היתה כאן כל כוונה של קנטור, חס ושלום;
ההערה באה מתוך רצון לרענן את זכרונה של מצות עריפת פטר חמור, שכמו נשכחה מן התודעה.

בברכה המשולשת
הודעות: 12652
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' אפריל 29, 2019 12:59 pm

ביקורת תהיה כתב:לא היתה כאן כל כוונה של קנטור, חס ושלום;
ההערה באה מתוך רצון לרענן את זכרונה של מצות עריפת פטר חמור, שכמו נשכחה מן התודעה.


לא כ"כ פשוט שזו מצוה עצמית שצריך לקיימה (אבל אני נוגע בדבר...)

גימפעל
הודעות: 3156
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי גימפעל » ב' אפריל 29, 2019 2:26 pm

ביקורת תהיה כתב:לא היתה כאן כל כוונה של קנטור, חס ושלום;
ההערה באה מתוך רצון לרענן את זכרונה של מצות עריפת פטר חמור, שכמו נשכחה מן התודעה.

כנראה שאתה לומד דף היומי לפי הסדר ולכן לא הגעת למשנה בדף יג ע"א.

ביקורת תהיה
הודעות: 2447
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ב' אפריל 29, 2019 3:04 pm

בברכה המשולשת כתב:לא כ"כ פשוט שזו מצוה עצמית שצריך לקיימה.
אולם כלל ישראל לדורותיו אימץ את עריפת פטר החמור למצות עשה, ומונה אותה אחת מרמ"ח עשיין.

בברכה המשולשת
הודעות: 12652
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' אפריל 29, 2019 3:05 pm

ביקורת תהיה כתב:
בברכה המשולשת כתב:לא כ"כ פשוט שזו מצוה עצמית שצריך לקיימה.
אולם כלל ישראל לדורותיו אימץ את עריפת פטר החמור למצות עשה, ומונה אותה אחת מרמ"ח עשיין.


והשבת גזילה?

גימפעל
הודעות: 3156
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי גימפעל » ב' יוני 24, 2019 7:42 am

בכ"ג סיון - יום שליחת האיגרות שניות, הולכים ללמוד דף י ערכין שם מוזכר פורים.

גימפעל
הודעות: 3156
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי גימפעל » ג' יוני 25, 2019 5:02 pm

דף יא ערכין נלמד ביום חמישי פרשת קרח ומוזכר בה פסוק מפרשת קרח.


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 21 אורחים