מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
שמואל דוד
הודעות: 5527
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' אוקטובר 16, 2019 5:26 pm

ב.

מתני׳ וחכ״א לא כדברי זה ולא כדברי זה כו׳.רש״י לא כדברי זה - שהחמיר יותר מדאי כו׳ ולא כדברי זה - שמיקל יותר מדאי.

יש להעיר, מדוע האריך תנא דמתני׳ וכתב ״לא כדברי זה ולא כדברי זה״
עוד יש להעיר מדוע פירש״י ״לא כדברי זה״ אהלל ולא אשמאי.

שמואל דוד
הודעות: 5527
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' אוקטובר 16, 2019 5:29 pm

ב.

רש״י ד״ה ואפי׳ לימים הרבה - אבל הנך דמקמי בדיקה קמייתא טהורות דהא כשבדקה עצמה מצאתה טהורה.

לכאורה צ״ע, הרי זה דבר פשוט, ומה ההו״א שאם בדקה עצמה ומצאתה טהורה מ״מ טמאות הן.

שמואל דוד
הודעות: 5527
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' אוקטובר 16, 2019 5:30 pm

ב.

רש״י ד״ה הרי זו כפקידה כו׳ והיא שמשה בצהרים כו׳. ראיתי בס״א שהעיר שהרי אסור לשמש ביום ומדוע נקט רש״י ציור זה.

שמואל דוד
הודעות: 5527
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' אוקטובר 16, 2019 5:33 pm

ב:

להלל קשיא ודאי דאילו מעת לעת כו׳

לכאורה צ״ע, הרי שיטת הלל מפקידה לפקידה ולא מעת לעת.
ועיין רש״י שהרגיש בזה וכתב דאילו מעת לעת כו׳ דמעת לעת לרבנן וה״ה מפקידה לפקידה דהלל. ועדיין יש לעיין בזה.

אהרן תאומים
הודעות: 1266
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ד' אוקטובר 16, 2019 7:06 pm

שמואל דוד כתב:ב.
רש״י ד״ה הרי זו כפקידה כו׳ והיא שמשה בצהרים כו׳. ראיתי בס״א שהעיר שהרי אסור לשמש ביום ומדוע נקט רש״י ציור זה.

ממה שנמצא תחת ידי
דף ב ע"א
על יד. על כח מפקידה לפקידה הוא בא וממעטו כמו פוסל על ידו דיבמות (דף צו.) וכן הרבה:
ראה מה שכתבתי בחולין כ"ט https://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=42328
המשמשת בעדים. שבדקה עצמה בעד דהיינו בסדין קודם תשמיש ולאחר תשמיש:
רש"י נקט סדין מפני שהוא לבן ונראה בו היטב הדם, וכן מזכיר רש"י כמה פעמים במסכת זו סדין שקנחה בו וכד' וכדאיתא בגמרא בדף נח שאין לך אשה שאינה טהורה לבעלה שאין לך כל סדין וסדין שאין בו כמה טיפי דם וכו'
וכפי שפירש רש"י במנחות לח: אמר ליה לא נצרכא אלא לסדין בציצית, ופי' להכי נקיט סדין משום דלבן הוא:
(עדים בגימטריא סדין.)

הרי זו כפקידה וממעטת על יד כו'. ואם ראתה דם אחר כך בבדיקת ערבית והיא שמשה בצהרים בעדים לא מטמאינן טהרות דמבדיקת שחרית עד תשמיש שהרי קודם תשמיש בדקה ומצאתה טהורה וליכא למימר מקמי הכי הוה אלא הנך דמתשמיש ואילך טמאות:
שמשה בצהריים, וראה בדף ט"ז שהרי בלילה אי אפשר לבדוק את העד או בנר או בהמתנה לבוקר, וכאן בודקת אמנם לצורך תשמיש אבל מיד מתעסקת בטהרות ע"פ בדיקה זו, ומה גם שבפשטות בלילה לא מתעסק בטהרות, ע"כ העדיף רש"י להעמיד הדבר בתשמיש ביום אף שאינו לכתחילה.
(וראיתי לש"ס שוטנשטיין שהפכו וכתבו שימשה בלילה והראיתי לח"א ואמר לי שעל כן שוטנשטיין הוא לע"ה שאסור לשמש ביום)
נערך לאחרונה על ידי אהרן תאומים ב ה' אוקטובר 17, 2019 3:00 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

שמואל דוד
הודעות: 5527
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' אוקטובר 18, 2019 9:14 pm

ג.

והלל כותלי בית הרחם העמידוהו, ושמאי כותלי בית הרחם לא מוקמי דם. נחלקו במציאות?

שמואל דוד
הודעות: 5527
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' אוקטובר 18, 2019 9:54 pm

ג:

איכא בינייהו למרמי חבית ומקוה ומבוי. לכאורה הול״ל ״מקוה, חבית, ומבוי״ וצ״ע קצת.

עזריאל ברגר
הודעות: 9465
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ש' אוקטובר 19, 2019 10:01 pm

שמואל דוד כתב:ג.

והלל כותלי בית הרחם העמידוהו, ושמאי כותלי בית הרחם לא מוקמי דם. נחלקו במציאות?

אינני יודע אם עמדו בזה חכמי הדורות, אבל הנראה לפענ"ד בביאור מחלוקות כאלו:
כנראה שבדרך כלל אין כתלי בית הרחם מעמידים את הדם, אלא לעיתים רחוקות. והמחלוקת היא עד כמה "חיישינן למיעוטא".

ועד"ז בכל מקום כך נלפענ"ד לבאר.

יוֹסֵפֶר
הודעות: 251
הצטרף: ה' יוני 13, 2019 10:35 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי יוֹסֵפֶר » ש' אוקטובר 19, 2019 11:11 pm

וכן משמע שרש''י בביצה (כג: סוף פרק שני) רוצה לפרש
Screenshot_2019-10-19-23-08-24-1.png
Screenshot_2019-10-19-23-08-24-1.png (55.51 KiB) נצפה 4637 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 5527
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' אוקטובר 20, 2019 5:44 am

יישר כח!! ועיין בספר יד דוד מש״כ בזה.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5312
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ה' אוקטובר 24, 2019 6:06 am

ז.
וכולן טהורין לבני הכנסת. פירש"י לאוכלין חוליהן בטהרה. ובתוס' שם (ד"ה וכולן) הקשו דכאן קרי ליה בני הכנסת החברים האוכלים חולין בטהרה ובמס' בכורות משמע דבני הכנסת היינו הדיוטות, ותירצו דהכא נמי קרי להו בני הכנסת לגריעותא כלומר שרק אוכלין חולין בטהרה אבל אינם אוכלים תרומה, עכת"ד וכן כ' בתוס' הרא"ש.

ובפי' מלאכ"ש על המשנה זבים (פ"ג מ"ב) מביא גם מהרא"ש באריכות קצת יותר ומוסיף שלשון בני הכנסת הם הפחותין במעלה מן השנוים אצלם מלשון קבוץ המון עם, עיי"ש. ועדיין צריכנא למודעי למה הפחותין במעלה נקראים בני הכנסת, ועוד יותר מזה למה זה מוכרח שהאוכלין חולין בטהרה 'אינם אוכלים תרומה' אדרבא, האם אינם אוכלים בטהרה דוקא משום שאוכלים תרומה וצריכים ליזהר בטהרה?

(ובדאך אגב, דבר נפלא, הרמב"ם שם בפיהמ"ש פירוש בני הכנסת בשונה מרש"י ותוס' דהיינו שלגבי שימנע מבית הכנסת לא אמרן שנחמיר על הטומאות השנוין במשנה, היינו שהטמאים כזבים ומצורעים היו נמנעים מלבא לבית הכנסת. ובפי' חזון נחום על המשנה שם כ' דמזה יש מקור וסמך לדברי הרמ"א באו"ח סי' פ"ח ס"א דאשה נדה בימי ראייתה לא תיכנס לביהכנ"ס, ע"כ. והוא דבר מתוק)

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5312
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » א' אוקטובר 27, 2019 4:50 am

ו:
מעשה בשפחתו של רבן גמליאל שהיתה אופה ככרות של תרומה וכו'

למסקנא מיירי בתרומת לחמי תודה - לפי ההו"א דמיירי בתרומה לכאורה הרי ר"ג לא היה כהן, ולמה אפתה שפחתו ככרות של תרומה, האם אין הישראל נותן התרומה לכהן בעודנה תבואה?

פלתי
הודעות: 2282
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי פלתי » א' אוקטובר 27, 2019 7:12 am

111.jpg
111.jpg (23.78 KiB) נצפה 4477 פעמים

עבודה ברורה

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5312
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » א' אוקטובר 27, 2019 5:12 pm

פלתי כתב:
111.jpg

עבודה ברורה

תודה

שמואל דוד
הודעות: 5527
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' אוקטובר 31, 2019 10:39 pm

ז:

נתנה בנה למניקה, גמלתו, או מת כו׳. מדוע נקט ג׳ אופנים?

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5312
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » א' נובמבר 03, 2019 3:30 am

יב: א"ל סודני לא דמגניא באפיה. ופירש"י תלמיד חכם על שם סוד ה' ליראיו ובפירוש אחר סודני מטיל שכר.

בערוך ערך סדן (ה) פירוש ירא שמים כדכ' סוד ה' ליריאיו (והמפרש שם בל"א פירוש ביערברייע"ר שזה דלא כדברי הערוך). ולכאורה הרי הביטוי הזה נמצא ג' פעמים בש"ס (ברכות מד, מנחות עא ונדה יב) וכל הג' פעמים הוא על רב פפא שהיה ידוע כמטיל שכר, והאם אין זה ראי' מספקת שהפירוש הוא אכן מטיל שכר וכדברי רש"י שהביא מהגמ' פסחים קיג. שכלי שעושים בה שכר נקרא בי סודנא.

עזריאל ברגר
הודעות: 9465
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' נובמבר 03, 2019 1:05 pm

שמואל דוד כתב:ז:

נתנה בנה למניקה, גמלתו, או מת כו׳

מדוע נקט ג׳ אופנים?

מסברא היה מקום לחלק ביניהם, וכדחזינן בהלכות נשיאת מינקת חבירו.

שמואל בארג
הודעות: 97
הצטרף: ב' פברואר 15, 2016 10:32 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל בארג » א' נובמבר 03, 2019 5:24 pm

מיללער כתב:יב: א"ל סודני לא דמגניא באפיה. ופירש"י תלמיד חכם על שם סוד ה' ליראיו ובפירוש אחר סודני מטיל שכר.

בערוך ערך סדן (ה) פירוש ירא שמים כדכ' סוד ה' ליריאיו (והמפרש שם בל"א פירוש ביערברייע"ר שזה דלא כדברי הערוך). ולכאורה הרי הביטוי הזה נמצא ג' פעמים בש"ס (ברכות מד, מנחות עא ונדה יב) וכל הג' פעמים הוא על רב פפא שהיה ידוע כמטיל שכר, והאם אין זה ראי' מספקת שהפירוש הוא אכן מטיל שכר וכדברי רש"י שהביא מהגמ' פסחים קיג. שכלי שעושים בה שכר נקרא בי סודנא.


השכר ג"כ נקרא סודנא ע"ש הסוד נאה שמעשרת, החילוק בין שתי הלשונות הוא אם סודני פירושו סוד או כסודנא שפירושו סוד.
נערך לאחרונה על ידי שמואל בארג ב א' נובמבר 03, 2019 5:49 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5312
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » א' נובמבר 03, 2019 5:33 pm

שמואל בארג כתב:
השכר ג"כ נקרא סודנא ע"ש הסוד נאה שמעשרת, החילוק בין שתי הלשונות (במנחות מביא רש"י ב' הפירושים) הוא אם סודני פירושו סוד או כסודנא שפירושו סוד.

א. מה שאמרו בגמ' שהכלי/מקום לעשיית שכר נקרא סודנא מלשון סוד נאה, בוודאי הכוונה כמו אפותיקי מלשון פה תהאי קאי או דייתיקי מלשון דא תהא למיקם ועוד הרבה לשונות בארמית, שכבר ביארו הקדמונים שאין זה ממש פירוש המלה אלא שחז"ל רמזו בהלשון עצמה את פירושה והדברים עתיקים. אבל לומר על חכם ויר"ש סודני מלשון סוד ה' ליראיו, נראה שזה ממש בדרך רמז.

ב. אם עשיית שכר נקרא סודנא (לא משנה למה) ורב פפא היה מטיל שכר ונקרא סודני - האם אין זה 1 + 1 שלכן נקרא סודני ע"ש פרנסתו? ולמה נצטרך לבקש פירוש חדש שהיה נקרא כן על שם חכמתו ויראת חטאו?

שמואל בארג
הודעות: 97
הצטרף: ב' פברואר 15, 2016 10:32 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל בארג » א' נובמבר 03, 2019 5:49 pm

בברכות נראה בהדיא שרבא רצה לרמז לו שמטיל שכר הוא, ולכן פי' רש"י רק לישנא דשכר.

כאן בגמ' שרב פפא רצה להחמיר על עצמו, נראה יותר שרבא קראו בלשון סודני ע"ש סוד ה' ליראיו.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5312
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » א' נובמבר 03, 2019 5:54 pm

תודה, ואולי כוונת רש"י שלכן קרא לו 'עכשיו' בלשון הזה, לרמז בה לשון סוד השם ליראיו, על אף שעיקר פירושה היא הטלת שכר ודו"ק.

שמואל דוד
הודעות: 5527
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' נובמבר 03, 2019 6:35 pm

ח:

וכמה הכרת העובר סומכוס אומר משום ר״מ שלשה חדשים ואע״פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר כו׳ זכר לדבר, קרא כתיב וראיה גדולה היא כו׳
ת״ר הרי שהיתה בחזקת מעוברת וראתה דם כו׳ ואע״ג שאין ראיה לדבר זכר לדבר כו׳ זכר לדבר הרי ראיה גדולה היא כו׳

קשה לי בשינוי הלשון, בתחילה מקשה ״קרא כתיב, וראיה גדולה היא״ ולבסוף מקשה רק ״ראיה גדולה היא״ וצ״ע.

שמואל דוד
הודעות: 5527
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' נובמבר 03, 2019 6:50 pm

ט:

איכא בינייהו בושה ואינה מקפדת.

לכאורה היה אפשר לומר ״מקפדת ואינה בושה״ (ואולי לא מצוי).

בברכה המשולשת
הודעות: 12285
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » א' נובמבר 03, 2019 6:52 pm

שמואל דוד כתב:ז:

נתנה בנה למניקה, גמלתו, או מת כו׳. מדוע נקט ג׳ אופנים?


כי אלו האופנים שיש

שמואל בארג
הודעות: 97
הצטרף: ב' פברואר 15, 2016 10:32 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל בארג » א' נובמבר 03, 2019 7:07 pm

שמואל דוד כתב:ט:

איכא בינייהו בושה ואינה מקפדת. לכאורה היה אפשר לומר ״מקפדת ואינה בושה״ (ואולי לא מצוי).


אם לא בושה אמאי מקפדת

שמואל דוד
הודעות: 5527
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' נובמבר 03, 2019 7:11 pm

בברכה המשולשת כתב:
שמואל דוד כתב:ז:
נתנה בנה למניקה, גמלתו, או מת כו׳. מדוע נקט ג׳ אופנים?

כי אלו האופנים שיש

אבל מה החידוש בכל אחד? אטו כי רוכלא כו׳

שמואל דוד
הודעות: 5527
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' נובמבר 03, 2019 7:12 pm

שמואל בארג כתב:
שמואל דוד כתב:ט:
איכא בינייהו בושה ואינה מקפדת. לכאורה היה אפשר לומר ״מקפדת ואינה בושה״ (ואולי לא מצוי).

אם לא בושה אמאי מקפדת

לא בכל פעם שיש קפידה בדבר יש בושה.

עזריאל ברגר
הודעות: 9465
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' נובמבר 03, 2019 7:13 pm

שמואל דוד כתב:
בברכה המשולשת כתב:
שמואל דוד כתב:ז:

נתנה בנה למניקה, גמלתו, או מת כו׳

מדוע נקט ג׳ אופנים?


כי אלו האופנים שיש

אבל מה החידוש בכל אחד? אטו כי רוכלא כו׳

כפי שציינתי להלכות מינקת חבירו:
נתנה למניקה - ייתכן שהמינקת תחזור בה.
גמלתו - ייתכן שיחזור לינק.
אבל מת - איננו מצפים למעשה ניסים...

ואולי יש לחלק באופן אחר, כגון שעצם הטיפול בתינוק יש לו השפעה "הורמונאלית" וכיו"ב.

ועכ"פ קמ"ל שבשלשתם נחלקו.

שמואל בארג
הודעות: 97
הצטרף: ב' פברואר 15, 2016 10:32 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל בארג » א' נובמבר 03, 2019 7:22 pm

שמואל דוד כתב:
שמואל בארג כתב:
שמואל דוד כתב:ט:
איכא בינייהו בושה ואינה מקפדת. לכאורה היה אפשר לומר ״מקפדת ואינה בושה״ (ואולי לא מצוי).

אם לא בושה אמאי מקפדת

לא בכל פעם שיש קפידה בדבר יש בושה.


אין אנו דנין בסתם קפידות, קפידה הוא שלב בזקנה לפני בושה ואינה מקפדת.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5312
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ג' נובמבר 05, 2019 5:04 am

יד: מאי לאו בזקנותו קאי, הא בילדותו טימא משום נדה שמע מינה.

בדר"כ בש"ס המילים 'מאי לאו' באים כהוו"א, ואח"כ הגמרא אומרת 'לא' וכו' וכאן קאי המאי לאו.

שמואל דוד
הודעות: 5527
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' נובמבר 05, 2019 6:00 am

עיין שדי חמד מערכת המם כלל פט.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5312
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ג' נובמבר 05, 2019 6:50 am

יישר כח

שמואל בארג
הודעות: 97
הצטרף: ב' פברואר 15, 2016 10:32 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל בארג » ג' נובמבר 05, 2019 10:27 pm

ייש"כ לשניכם

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5312
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ד' נובמבר 06, 2019 1:06 am

שמואל דוד כתב:עיין שדי חמד מערכת המם כלל פט.

והנה דבריו ז"ל
קבצים מצורפים
Screenshot_20191105-180545~2.png
Screenshot_20191105-180545~2.png (277.77 KiB) נצפה 4127 פעמים

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5312
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ד' נובמבר 06, 2019 4:11 am

טו.
ר"י בנו של ריב"ז אומר בעלה נכנס להיכל ומקטיר קטורת

האם יש מי שמבאר (בדרך פרד"ס) למה נקט דוקא הציור של הקטרת קטורת ולא שאר עבודה במקדש?

שמואל דוד
הודעות: 5527
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' נובמבר 06, 2019 4:37 am

מיללער כתב:טו. ר"י בנו של ריב"ז אומר בעלה נכנס להיכל ומקטיר קטורת

האם יש מי שמבאר (בדרך פרד"ס) למה נקט דוקא הציור של הקטרת קטורת ולא שאר עבודה במקדש?

פני אריה:
Screenshot 2019-11-05 at 9.36.37 PM - Edited.png
Screenshot 2019-11-05 at 9.36.37 PM - Edited.png (118.53 KiB) נצפה 4109 פעמים

מגופת חבית
הודעות: 136
הצטרף: ד' אוגוסט 07, 2019 9:58 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מגופת חבית » ד' נובמבר 06, 2019 4:40 am

וי''ל, דכבר כ' האחרונים דע''כ איירי שלא גמר ביאתו דא''כ הוי בעל קרי ואסור משום בעל קרי, ואך יש להוסיף עי' אג''מ אבן העזר סי' ע''ב שאפי' אם אינו מוציא זרע עדיין הוא בכלל תקנת עזרא, וי''ל דלזה רמז הגמ' כאן שאילו להקריב קרבנות גרידא היות שאין כאן חיוב גמור לטבול בודאי א''א לעכבו, אבל כאן שהוא עבודת ציבור שאין קטורת באה נדבה אולי יש לעכבו היות שלא טבל, וזהו קמ''ל שאין בידינו לעכבו אע''פ שהוא עבודת ציבור, והקב''ה חדי בפלפולא דאורייתא.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5312
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ד' נובמבר 06, 2019 4:44 am

שמואל דוד כתב:
מיללער כתב:טו. ר"י בנו של ריב"ז אומר בעלה נכנס להיכל ומקטיר קטורת

האם יש מי שמבאר (בדרך פרד"ס) למה נקט דוקא הציור של הקטרת קטורת ולא שאר עבודה במקדש?

פני אריה:
Screenshot 2019-11-05 at 9.36.37 PM - Edited.png

תודה רבה!

אמירה נעימה.
נערך לאחרונה על ידי מיללער ב ד' נובמבר 06, 2019 4:50 am, נערך 2 פעמים בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5312
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ד' נובמבר 06, 2019 4:46 am

מגופת חבית כתב:וי''ל, דכבר כ' האחרונים דע''כ איירי שלא גמר ביאתו דא''כ הוי בעל קרי ואסור משום בעל קרי, ואך יש להוסיף עי' אג''מ אבן העזר סי' ע''ב שאפי' אם אינו מוציא זרע עדיין הוא בכלל תקנת עזרא, וי''ל דלזה רמז הגמ' כאן שאילו להקריב קרבנות גרידא היות שאין כאן חיוב גמור לטבול בודאי א''א לעכבו, אבל כאן שהוא עבודת ציבור שאין קטורת באה נדבה אולי יש לעכבו היות שלא טבל, וזהו קמ''ל שאין בידינו לעכבו אע''פ שהוא עבודת ציבור, והקב''ה חדי בפלפולא דאורייתא.

כל פטפוטי טבין!

(לא גמר ביאתו זה דברי הגמרא ולא אחרונים)

מגופת חבית
הודעות: 136
הצטרף: ד' אוגוסט 07, 2019 9:58 am

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מגופת חבית » ד' נובמבר 06, 2019 4:49 am

לא הסתכלתי בפנים וזוהי התוצאה


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 38 אורחים