מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

"היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו".

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
מעט דבש
הודעות: 3382
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: "היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו".

הודעהעל ידי מעט דבש » ג' נובמבר 05, 2019 12:09 am

שבט הלוי י, רכג
באתי בזה בתשובה קצרה בענין בנין בית שני בגיל הזקנה. הנה פשוט להלכה דאעפ"י שקיים פ"ו בילדותו, וכבר עברו הימים דיהי' אפשר לקיים דין בערב אל תנח ידיך שיהי' לו בנים גם בימי זקנותו, מכ"מ איכא דין שלישי שלא יעמוד בלי אשה, ומשמע בהלכה דזה החיוב אינו פקע מן האדם לעולם, אב"א משום האי דר' נחמן ביבמות ס"א ע"ב דאעפ"י שיש לו לאדם כמה בנים דאסור לעמוד בלא אשה והיינו משום חשש הרהור עבירה כמש"כ הרמב"ם פט"ו מאישות הלכה ט"ז, ואב"א משום דהשרוי בלא אשה שרוי בלא תורה בלא שמחה וכו' ביבמות שם ס"ב ע"ב וכמש"כ בתרומת הדשן סוס"י רס"ג.
וכ' בתרומת הדשן שם ופסקו הרמ"א ס"א ס"ח דדין זה דאסור לעמוד בלא אשה אינו נדחה גם משום חשש דשמא האשה אינה בת מדות טובות, דמכ"מ חשש הרהור עבירה עדיף מזה כמש"כ בבי"ש שם.
ובשו"ע ופוסקים אינו מוזכר גבול בזה ומשמע דגם בזקנה גבוהה ולמעלה משמונים שנה, ומכ"מ פשוט דאם האשה בת מדות רעות ובעלת קטטה כל כך דלפי טבעו לא יהי' יכול לסבול אותה ובטל טעם התורה דיהי' לו יותר בטול תורה מאשר לפני זה, וגם לא תועיל לו גם לענין הרהור עבירה דאי אפשר לחייבו גם לשיטת התה"ד והרמ"א.
או דלפי מצבו בימי הזקנה קשה לו לסבול ולקבל בת קטטה וכיו"ב, ורק נשמה יקרה שתהא עזר ושמחה לו בשנות הזקנה וכל הנשואים חוץ מזה אינם אלא רע בשבילו לא טובה כלל גם ברוחניות, שאין זה בכלל החיוב של לא יעמוד בלא אשה, לכן על פי הנזכר, אם מרגיש האדם בנפשו לפי תכונתו ולפי מצבו ומעמדו דאם לא אשה כשרה ונשמה יקרה ובעלת מדות יוצא מן הכלל, במקרה דילי' יצא שכרו בהפסדו כי תגרום לו ח"ו ירידה, וגם אבדון שמחה היפך המבוקש, א"כ אין בכחינו לחייבו בנשואין גם לדעת התה"ד ורמ"א, או אם יהי' חשש לנזק הגוף ח"ו.

דודי צח
הודעות: 622
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2016 6:20 pm

Re: "היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו".

הודעהעל ידי דודי צח » ג' נובמבר 05, 2019 8:50 am

מה בדבר לשאת אשה בגיל הזקנה - גם אשה שאינה בת בנים.

כמדומה, שבחו"ל הדבר מקובל יותר, הרבה רבנים ואדמורי"ם נושאים נשים בגילים מאוחרים ומופלגים. שלא לשם פו"ר. ולכאורה אף לא לשם עזר וסיוע ושימוש (יש להם מספיק משבקי"ם) ואף לא לשם קשר ידידות וכדומה שלא יהיו 'לבדו' במובן הפשוט (הרבי מסקולען נשא אשה כשכבר היה עיוור)

דומה שכאן בארץ, ובמיוחד אצל המגזר הליטאי פחות שומעים מדברים אלה.

אולי בגלל העניין הקבלי של לא להיות "פלג גופא"?

.השוחט
הודעות: 649
הצטרף: א' פברואר 17, 2019 7:23 pm

Re: "היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו".

הודעהעל ידי .השוחט » ג' נובמבר 05, 2019 8:57 am

ר' איצלה בלאזר - פעטערבורגער.
הדפיס את ספרו פרי יצחק לעת זקנה כדי שיהא לו שם ושארית, היות שלא זכה לזש"ק.
נראה שם מלשונו שלא היו לו שום ציפיות.
וכידוע אשתו נפטרה ונשא אשה צעירה, והתנה עמה מה שהתנה כידוע,
וממנה בנו (דומני ר' שלמה, אולי יש עוד) ובתו הרבנית מישקובסקי, אמא של ר' אליהו, שממנה משפחה עניפה ביותר.

עזריאל ברגר
הודעות: 8684
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: "היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו".

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' נובמבר 05, 2019 9:03 am

דודי צח כתב:מה בדבר לשאת אשה בגיל הזקנה - גם אשה שאינה בת בנים.

כמדומה, שבחו"ל הדבר מקובל יותר, הרבה רבנים ואדמורי"ם נושאים נשים בגילים מאוחרים ומופלגים. שלא לשם פו"ר. ולכאורה אף לא לשם עזר וסיוע ושימוש (יש להם מספיק משבקי"ם) ואף לא לשם קשר ידידות וכדומה שלא יהיו 'לבדו' במובן הפשוט (הרבי מסקולען נשא אשה כשכבר היה עיוור)

דומה שכאן בארץ, ובמיוחד אצל המגזר הליטאי פחות שומעים מדברים אלה.

אולי בגלל העניין הקבלי של לא להיות "פלג גופא"?

שמעתי סיפור על יהודי זקן שהתייעץ עם א' מגדולי הדור האם לשאת אשה שניה אחרי שהתאלמן, באמרו שלכאורה אין לו צורך.
וענה לו, שכדאי להינשא, כדי שהאשה החדשה תעביר עליו ביקורת, כי מסתמא רוב הסובבים אותו מכבדים אותו ולא מדברים איתו על חסרונותיו...

בברכה המשולשת
הודעות: 12131
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: "היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו".

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' נובמבר 05, 2019 9:22 am

.השוחט כתב:ר' איצלה בלאזר - פעטערבורגער.
הדפיס את ספרו פרי יצחק לעת זקנה כדי שיהא לו שם ושארית, היות שלא זכה לזש"ק.
נראה שם מלשונו שלא היו לו שום ציפיות.
וכידוע אשתו נפטרה ונשא אשה צעירה, והתנה עמה מה שהתנה כידוע,
וממנה בנו (דומני ר' שלמה, אולי יש עוד) ובתו הרבנית מישקובסקי, אמא של ר' אליהו, שממנה משפחה עניפה ביותר.


viewtopic.php?f=17&t=30719&hilit=%D7%91%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%AA+%D7%90%D7%A6%D7%9C%D7%9B%D7%9D&start=40#p324872

וצ"ע ליישב.

.השוחט
הודעות: 649
הצטרף: א' פברואר 17, 2019 7:23 pm

Re: "היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו".

הודעהעל ידי .השוחט » ג' נובמבר 05, 2019 1:42 pm

מה הצ"ע? ממה שכתבתי נפטרה?
פשוט טעיתי. לא נפטרה אלא גירשה, אם המקור שהבאתם נכון.
אבל גרעין הסיפור הוא אותו דבר בדיוק.

בברכה המשולשת
הודעות: 12131
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: "היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו".

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' נובמבר 05, 2019 2:12 pm

הצ"ע היה בדיוק על נפטרה מול גירשה, שהרי בזה עסקו באשכול אליו ציינתי.

.השוחט
הודעות: 649
הצטרף: א' פברואר 17, 2019 7:23 pm

Re: "היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו".

הודעהעל ידי .השוחט » ג' נובמבר 05, 2019 3:05 pm

אבל באשכול הזה היה דיון אחר לגמרי...

גם בויקיפדיה כתוב לאמר:

בתקופת פטרבורג חיבר והדפיס את ספרו "פרי יצחק". בהקדמתו לספר הוא כותב שהמניע לחיבור ספרו הוא היות שלא זכה לילדים, כדי להשאיר אחריו זכר לפחות בכתובים, ולכן הוא קורא לספר פרי יצחק. בגיל 50 החליטה אשתו, בניגוד לרצונו, שיתגרשו כדי שיוכל להנשא ולהביא ילדים, ולשם כך הייתה צריכה לקרוא אותו לדין תורה. הוא נשא אשה צעירה ונולדו לו ממנה בנו שלמה בלזר ובתו בריינה. במקביל הוא דאג מאוד לצורכי גרושתו, שהייתה שולחת לו קבלות עם דברי שבח יוצאים מן הכלל.

כלומר פשוט כתבתי מזיכרון וטעיתי, ומלכתחילה באשכול זה שלא היה הדיון גרושין וכו', אלא רשימת גדולים שנשאו בזקנותם והולידו, פרט זה לא היה חשוב.

בברכה המשולשת
הודעות: 12131
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: "היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו".

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ד' נובמבר 06, 2019 8:53 am

תודה רבה על ההבהרה, וסליחה שהטרחתי את הדר"ג שליט"א.

.השוחט
הודעות: 649
הצטרף: א' פברואר 17, 2019 7:23 pm

Re: "היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו".

הודעהעל ידי .השוחט » ד' נובמבר 06, 2019 3:47 pm

איזו הטרחה?
ובכלל וכי לא היה הכל כדאי כדי לקבל מכם "הדר"ג"?

אש משמים
הודעות: 2030
הצטרף: ב' אפריל 24, 2017 7:14 pm

Re: "היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו".

הודעהעל ידי אש משמים » ד' נובמבר 06, 2019 8:01 pm

עם הזמן תכיר את הרב 'בברכה' והקושיות יתורצו מאליהן.

לבי במערב
הודעות: 4619
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: "היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו".

הודעהעל ידי לבי במערב » ה' נובמבר 07, 2019 3:49 am

.השוחט כתב: . . גם בויקיפדי' כתוב לאמר . .

הלא איכא דרכא אחרינא!
ערכו ב'המכלול' [ושם נכתב שנפטרה; לפו"ר, לא ראיתי דיון באשכול שקושר לעיל].

.השוחט
הודעות: 649
הצטרף: א' פברואר 17, 2019 7:23 pm

Re: "היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו".

הודעהעל ידי .השוחט » ה' נובמבר 07, 2019 8:33 am

אם כתב שם שנפטרה, וזה אינו, אע"פ שהיה לפניו מה שנכתב, הרי שדי נרגא בהגדרתו כדרכא אחרינא....

יענק'ל
הודעות: 108
הצטרף: ד' יולי 03, 2013 6:04 pm

Re: "היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו".

הודעהעל ידי יענק'ל » ה' נובמבר 07, 2019 12:27 pm

ידוע שגירשה אחרי שנים רבות לפי רצונה שיזכה לזר"ק ושלחה לארץ ישראל ודאג לפרנסתה בכבוד

לבי במערב
הודעות: 4619
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: "היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו".

הודעהעל ידי לבי במערב » ג' נובמבר 12, 2019 3:42 am

.השוחט כתב:אם כתב שם שנפטרה, וזה אינו, אע"פ שהי' לפניו מה שנכתב . .

אפשר שתוקן בויקי' אחר העתקת הערך ל'המכלול'.

שמש
הודעות: 1302
הצטרף: ג' דצמבר 01, 2015 9:19 pm

Re: "היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו".

הודעהעל ידי שמש » ג' נובמבר 12, 2019 11:53 am

לבי במערב כתב:
.השוחט כתב:אם כתב שם שנפטרה, וזה אינו, אע"פ שהי' לפניו מה שנכתב . .

אפשר שתוקן בויקי' אחר העתקת הערך ל'המכלול'.

זה עדיין לא אומר שיש כאן 'דרכא' שיכולה בכלל להיות 'אחרינא' (אם בכל תיקון הם יישארו עם הטעות הישנה)...

לבי במערב
הודעות: 4619
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: "היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו".

הודעהעל ידי לבי במערב » א' נובמבר 17, 2019 9:47 pm

'דרכא אחרינא' יש כאן, ויוכיחו על כך עשרות אלפי הערכים האחרים, שבחלקם אף מעודכנים יותר מבויקי'.
בכדי שכל תיקון בויקי' יעודכן ב'המכלול' - זקוקים לכמה שיותר מתנדבים לפרוייקט; כת"ר מוזמן אף הוא להיות מהמעשים ועושים למען ה', תורתו ועמו.

שמשון
הודעות: 215
הצטרף: ב' אפריל 18, 2016 7:19 pm

Re: "היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו".

הודעהעל ידי שמשון » ב' נובמבר 25, 2019 8:12 pm

.השוחט כתב:אבל באשכול הזה היה דיון אחר לגמרי...

גם בויקיפדיה כתוב לאמר:

בתקופת פטרבורג חיבר והדפיס את ספרו "פרי יצחק". בהקדמתו לספר הוא כותב שהמניע לחיבור ספרו הוא היות שלא זכה לילדים, כדי להשאיר אחריו זכר לפחות בכתובים, ולכן הוא קורא לספר פרי יצחק. בגיל 50 החליטה אשתו, בניגוד לרצונו, שיתגרשו כדי שיוכל להנשא ולהביא ילדים, ולשם כך הייתה צריכה לקרוא אותו לדין תורה. הוא נשא אשה צעירה ונולדו לו ממנה בנו שלמה בלזר ובתו בריינה. במקביל הוא דאג מאוד לצורכי גרושתו, שהייתה שולחת לו קבלות עם דברי שבח יוצאים מן הכלל.

כלומר פשוט כתבתי מזיכרון וטעיתי, ומלכתחילה באשכול זה שלא היה הדיון גרושין וכו', אלא רשימת גדולים שנשאו בזקנותם והולידו, פרט זה לא היה חשוב.

שמעתי מנכד ר' איצלה הגר בבית שמש דבר נפלא. שאשתו בזיוו"ר נישאה לאחר שנתגרשה וזכתה לזש"ק ונכדיה מתגוררים בליקווד. עד כדי כך שבשמחה שערך בליקווד הגיע נכדה להשתתף.

עושה חדשות
הודעות: 9540
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: "היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו".

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' דצמבר 06, 2019 9:09 am

אם עדיין לא הובא, ז"ל הרמב"ן במלחמות במס' יבמות -
...נפקא מיניה למידע קושטא דמלתא ומיהו לענין דינא נמי נפקא מינה דאי דאורייתא היה מכין אותו כענין שאמרו במי שאומרין עשה לולב ואינו עושה סוכה ואינו עושה שהיו מכין אותו עד שתצא נפשו והיו משמתין ומחרימין ועושין הרדפה אבל משום מצוה דרבנן דלאו תקנתא היא אלא כעין יישוב דרך ארץ אין מחמירין עליו כ"כ.


חזור אל “משפחות סופרים וימות עולם”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 67 אורחים