מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1759
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ג' ינואר 07, 2020 6:41 pm

ב.
רש"י ד"ה האשה נקנית. לבעלה:
ולכן כתיב "ה"אשה ב"ה' המיוחדת לבעלה ובזה יתורץ קושית התוספות.
עוד פרפרת שהרי מסכת קידושין היא אחר מסכת גיטין והכוונה "לבעלה" שגם למי שהיה בעלה והוא מחזיר גרושתו צריך לעשות אותם הקינינים, ולכן גם כתב התנא "האשה" דאין אשה נקראת אשה עד שנישאת, ואכן בדף האחרון של מסכת גיטין הוזכר ברש"י מחזיר גרושתו (צ.)לא יוכל לשלחה כל ימיו. ואמרינן במס' מכות (דף טו.) דהאי כל ימיו קרא יתירא הוא ובא ללמדך לא יוכל לשלחה ואם שלח לא יהא בשלוחה כל ימיו שב''ד כופין אותו להחזירה ואינו לוקה על שילוחו שנתקו הכתוב לעשה של עמוד והחזר מכלל דלכל המגרשים אינם בעמוד והחזר דאי כל מגרשי נשותיהן בעמוד והחזר למה לי לגלויי בהאי:
וגם בדרך רמז הוזכר ברש"י האחרון בגיטין הפסוק על את עוריך כלפי קב"ה שנשוב אליו

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1759
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ג' ינואר 07, 2020 6:43 pm

ד.
רש"י אן כסף. בלא יו''ד כדכתיב מאן יבמי:
רש"י מסביר את מה שהגמרא תסביר בהמשך אבל נקט דווקא את הדוגמה השניה של הגמרא מפני השייכות למשנתינו "היבמה" ובזה יוסבר שגם הגמרא הוסיפה את זה באגב, כי בפסוק הזה נכתב וְאָֽמְרָה֙ מֵאֵ֨ן יְבָמִ֜י לְהָקִ֨ים לְאָחִ֥יו שֵׁם֙ בְּיִשְׂרָאֵ֔ל לֹ֥א אָבָ֖ה יַבְּמִֽי וה"אין" ברור שאינ רק במשמעות סירוב,
אלא שהפלא הוא שבכל המקומות שכתוב בתורה "וימאן" (בראשית) ואם מאן (שמות) מאן בלעם (במדבר) מאן יבמי (דברים) כולם תרגומם סרב למעט אחד שהוא מופיע בפרשת בלק לפני הפסוק מאן בלעם להלוך עמנו נאמר על ידי בלעם מאן ה' לתתי להלוך וכו' והתרגום שם אֲרֵי רַעֲוָא קֳדָם ה' דְּלָא לְמִשׁבְּקִי לְמֵיזַל עִמְכוֹן , וכל העניין דרוש ביאור נוסף מדוע הגמרא בחרה בדווקא את הפסוק מאן בלעם?
נערך לאחרונה על ידי אהרן תאומים ב ג' ינואר 07, 2020 7:22 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

שמואל דוד
הודעות: 5807
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' ינואר 07, 2020 6:54 pm

אהרן תאומים כתב:ה.
רש"י ד"ה האי שטרא לחוד והאי שטרא לחוד. בזה כתוב לשון כניסה וזה מפורש לשון יציאה:
רש"י נקט גבי שטר קידושין בלשון כתוב וגבי שטר גירושין נקט בלשון מפורש, ונראה לומר שהסיבה לכך שבשטר גירושין יותר מפורש מה פעולתו כי כתיב ביה שם המגרש ושם המתגרשת ומפורש עוד שבזה היא מותרת לכל אדם, מה שאין כן בשטר קידושין שכתוב בו רק הרי את מקודשת לי ואין מפורש מי המקדש וגם אין מפורש שעל ידי זה נאסרת לכולא עלמא, וכדאיתא ברש"י בהמשך העמוד ד"ה כסף וביאה הנאתן מרובה. אבל שטר אירוסין אין בו לה שום הנאה שהרי אין כתוב בו אלא הרי את מקודשת לי:

כמדומני שהגאון רב משה שמואל שפירא ז״ל (שידוע שהיה מדייק מאוד בכל אות של רש״י ז״ל) העיר בזה בספרו שערי שמועות.

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1759
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ג' ינואר 07, 2020 7:22 pm

ה.
רש"י ד"ה האי שטרא לחוד והאי שטרא לחוד. בזה כתוב לשון כניסה וזה מפורש לשון יציאה:
רש"י נקט גבי שטר קידושין בלשון כתוב וגבי שטר גירושין נקט בלשון מפורש, ונראה לומר שהסיבה לכך שבשטר גירושין יותר מפורש מה פעולתו כי כתיב ביה שם המגרש ושם המתגרשת ומפורש עוד שבזה היא מותרת לכל אדם, מה שאין כן בשטר קידושין שכתוב בו רק הרי את מקודשת לי ואין מפורש מי המקדש וגם אין מפורש שעל ידי זה נאסרת לכולא עלמא, וכדאיתא ברש"י בהמשך העמוד ד"ה כסף וביאה הנאתן מרובה. אבל שטר אירוסין אין בו לה שום הנאה שהרי אין כתוב בו אלא הרי את מקודשת לי:

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5622
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ה' ינואר 09, 2020 4:02 pm

קידושין ו. מיוחדת לי מהו

פירש"י: לשון והיו לבשר אחר

בפשטות, מיוחדת היינו שהוא מיחדה לו מלשון יחוד ואין זה דוקא ע"ש הכתוב, אלא כמו הרי את ברשותי או שאר לשונות שאע"פ שאינם לשונות המקרא, הלשון עצמה מורה לענין יחוד וקידושין. (אולם ככה"נ פירש רש"י כן משום דבהדי הנך שהם לשונות המקרא נקטינהו וכמ"ש התוס' בד"ה עצורתי, אבל לפי"ז הוו"ל למימר הרי את מאוחדת לי בא' מלשון אחד)

ולכאורה למה אכן לא נפשטה האיבעיא על זה ומאי שנא משאר הנך לשונות של קידושין דאמרינן דהרי הוא מקודשת?

ומה הדין באומר הרי את מוזמנת לי?

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1759
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ה' ינואר 09, 2020 5:29 pm

רש"י בפסוק מפרש "לבשר אחד" - הולד נוצר ע"י שניהם ושם נעשה בשרם אחד (שם נח) וראה מה שהשיג הרמב"ן על כך, ואפשר שאכן "לבשר אחד" הוא ע"ש הולד אבל כלפי איש ואישה יותר נכול לומר שהם יחד ולא אחד דע"י שהם יחד נהיה האחד

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5622
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ה' ינואר 09, 2020 6:01 pm

אהרן תאומים כתב:רש"י בפסוק מפרש "לבשר אחד" - הולד נוצר ע"י שניהם ושם נעשה בשרם אחד (שם נח) וראה מה שהשיג הרמב"ן על כך, ואפשר שאכן "לבשר אחד" הוא ע"ש הולד אבל כלפי איש ואישה יותר נכול לומר שהם יחד ולא אחד דע"י שהם יחד נהיה האחד

קושיתי היתה על הפירוש בדברי הגמרא, כשאדם אומר לאשה 'הרי את מיוחדת לי' למה נאמר שכוונתו היתה ע"ש הכתוב והיו לבשר אחד, ולכן יש לנו איבעיא אם זה לשון קידושין או לא כמו בשאר לשונות המקרא כגון עזרתי או נגדתי, ולמה לא נפרש את דבריו בלשון בני אדם, שהוא מייחד ומזמן ומקדש את האשה להיות לו לאשה, כפשטות לשון יחוד?

ביקורת תהיה
הודעות: 2459
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ו' ינואר 10, 2020 3:58 am

מיללער כתב:קידושין ו. מיוחדת לי מהו. פירש"י: לשון והיו לבשר אחד.
בפשטות, מיוחדת היינו שהוא מיחדה לו, מלשון יחוד, ואין זה דוקא ע"ש הכתוב, אלא כמו הרי את ברשותי או שאר לשונות שאע"פ שאינם לשונות המקרא, הלשון עצמה מורה לענין יחוד וקידושין.
ולכאורה למה אכן לא נפשטה האיבעיא על זה ומאי שנא משאר הנך לשונות של קידושין דאמרינן דהרי היא מקודשת?
ומה הדין באומר הרי את מזומנת לי?
ביתר שאת היה לו למר להקשות: הרי כל עצמה של 'מקודשת לי' אינה אלא משמעות של 'מיוחדת לי', כמו שכתבו התוספות בריש פרקין, ואם כן, הצד לומר שבלשון 'מיוחדת לי' לא תהא מקודשת נשמע פרדוכסלי.
אכן התשובה פשוטה למדי:
הדברים שאומר האיש לאישה בשעת מעשה הקנין צריך שיהיה משמעם שהוא קונה אותה בזה לאשה, והואיל ואין הלשון 'מיוחדת לי' מורה על יחוד לאישות, הדין נותן שלא יהיה בר-תוקף בקנין אשה;
אולם מאחר שיש במשמע 'מיוחדת' – מאוחדת (כמו 'אֵל המיוחד', 'אחד יחיד ומיוחד'), ומצינו לשון אחדות אצל איש ואשה ('והיו לבשר אחד'), יש מקום לומר שיועיל לשון זה לקנין אשה. ועלה הדבר בספק.
ומינה: אמר לה 'הרי את מזומנת לי' – אין חוששין לקידושיו כלל.

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1759
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ד' ינואר 22, 2020 12:42 am

יח: רש"י ד"ה יעוד. אמר לאמתו העבריה הרי את יעודה לי בכסף מקנתיך: וכן איתא בדף ו ע"א ברש"י מיועדת. לשון אשר לא יעדה (שמות כא) שהוא לשון קידושין באמה העבריה: ומשמע משלון זה ברש"י כשמיעד אמה העבריה זה חייב להיות שגם אומר לה בלשון ייעוד, וצריך להבין אם רק בקשר לשאילת הגמרא ייעוד נשואין עושה או אירוסין ורש"י למד מכך שהספק רק בלשון זה אבל אם יאמר לאמה הרי את מקודשת לי בכסף מקנתך אז זה יהיה רק אירוסין, ואין לומר שלשון קידושין רגיל לא יתפוס באמה כי זה אותו חיסרון כשאומר לסתם אישה הרי את מיועדת לי שזה בעיה בגמרא, וכן אם יאמר לאמה בלשון מקודשת זה יהיה בעיה, דהרי ברייתא ערוכה בדף י"ט ע"ב ת''ר כיצד מצות יעוד אומר לה בפני שנים הרי את מקודשת לי הרי את מאורסת לי, וא"כ הדרא קושיא לדוכתא מה כיוון רש"י לומר

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5622
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ג' ינואר 28, 2020 5:33 am

כב:
קידושין כב: במשנה: עבד כנעני נקנה בכסף בשטר ובחזקה, וקונה את עצמו בכסף ע"י אחרים ובשטר ע"י עצמו דברי ר"מ, וחכ"א בכסף ע"י עצמו ובשטר ע"י אחרים ובלבד שיהא הכסף משל אחרים.

דכו"ע מיהת שעבד כנעני יוצא לחירות על ידי כסף ונחלקו רק באיזה אופן מקבל האדון הכסף, ובגמרא לקמן (כג.) רבא אמר כסף קבלת רבו גרמה לו. פירש"י: שמקבל רבו הכסף גרמו לו להשתחרר מאליו (דהיינו שאין זה כמו שחרור בשטר שהתורה נתנה כח להאדון לשחררו, רק שזה כמו שהאדון מוכר את העבד לעצמו וממילא משוחרר הוא).

לכאורה לא מצינו כאן בקידושין שהגמרא יביא מקור לזה שעבד כנעני יוצא מעבדות ע"י כסף, וזה פלא שהרי בכל אלו הקנינים שנמנו במשנתינו מבואר בגמרא המקור לבר מהכא, והדבר צריך תלמוד.

והנה בגיטין (דף לח: ולט:) מביא הגמרא ברייתא המקדיש נכסיו והיו בהן עבדים אין הגזברין רשאין להוציאן לחירות אבל מוכרים אותם לאחרים ואחרים מוציאין אותם לחירות, רבי אומר אומר אני אף הוא נותן דמי עצמו ויוצא מפני שהוא כמוכרו לו (ופירש"י דהיינו אם ימצא אדם שיהא נותן לו כסף ע"מ שאין לבעליו רשות בו, והוא כשיטת חכמים דמתני' כאן בקידושין).

ועלה קאמרי' שם (לט:) דלרבי כסף גומר בעבד ואינו צריך אח"כ גט שחרור, אבל רבי שמעון חולק ע"ז וסבירא ליה מלימוד מפרשת שפחה חרופה שפדיון כסף בעבד כנעני לא מהני רק לסלק את השעבוד, אבל להתירו בבת ישראל אינו מותר אלא בשטר שחרור. ורש"י פי' שם (בד"ה או בכסף) שרבי סובר דאיתקש פדיון כסף לשטר דכתיב והפדה לא נפדתה או חופשה לא ניתן לה (וחידוש הוא שכל זה לא נמצא בגמרא, ורש"י פחרש כן מדנפשיה).

השאלה הוא אם מה דנשנה כאן בקידושין שעבד קונה את עצמו בכסף (ע"י עצמו או ע"י אחרים) זה כשיטת רבי בגיטין שכסף גומר בעבד, או שמא מיירי כאן רק לענין השעבוד והדין הוא לכו"ע, ובפשטות משמע כן מדברי הגמרא ופירש"י שקבלת רבו גרמה לו, דמשמע שזה סברא ולא לימוד מקרא ובוודאי שזה שייך רק להפקיע השעבוד אבל לא את האיסור שבו וצ"ע.

(והשנית: שמואל דס"ל בגיטין (לח.) המפקיר עבדו יצא לחירות וא"צ גט שחרור ולמד כן מהפסוק וכל עבד איש מקנת כסף. לכאורה לשיטתו כש"כ שבכסף א"צ גט שחרור, דבוודאי לא גרע מאם הפקירו, וא"כ לדבריו יש לנו מקור נוסף על זה שעבד יוצא לחירות בכסף וצ"ע)

סמל אישי של המשתמש
אהרן תאומים
הודעות: 1759
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: מאנטריאל קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ד' פברואר 12, 2020 6:00 am

קידושין לט ע"א אריוך רש"י לא פירש כלום, על כך ועוד במאמר המצו"ב
קבצים מצורפים
אריוך.docx
(18.34 KiB) הורד 108 פעמים

יערוסלב
הודעות: 97
הצטרף: ו' דצמבר 20, 2013 3:31 am

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי יערוסלב » ג' פברואר 25, 2020 10:34 pm

כב ע"ב
יליף שעבד כנעני נקנה בכסף שטר וחזקה, משדה אחוזה, והקשה הגמרא אי מה שדה אחוזה חוזרת לבעלים ביובל אף עבד כנעני חוזר לבעלים ביובל, ומתרץ.
והקשה לי אחד מהתלמידים, ומה לגבי שאר הלכות שיש בשדה אחוזה למה לא קיימי הני הלכות לגבי עבד כנעני, דשם אין התירוץ של הגמרא דכתיב לעולם?
חפשתי עד שידי כהה מגעת ולא מצאתי מענה לשאלה זו המתבקשת מאליה.
על כן אני פונה היום לידידנו הגאונים חברי הפורום כאן, אם יש להם איזה מהלך או תירוץ. בתודה מראש.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5622
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ג' פברואר 25, 2020 11:19 pm

יערוסלב כתב:כב ע"ב
יליף שעבד כנעני נקנה בכסף שטר וחזקה, משדה אחוזה, והקשה הגמרא אי מה שדה אחוזה חוזרת לבעלים ביובל אף עבד כנעני חוזר לבעלים ביובל, ומתרץ.
והקשה לי אחד מהתלמידים, ומה לגבי שאר הלכות שיש בשדה אחוזה למה לא קיימי הני הלכות לגבי עבד כנעני, דשם אין התירוץ של הגמרא דכתיב לעולם?
חפשתי עד שידי כהה מגעת ולא מצאתי מענה לשאלה זו המתבקשת מאליה.
על כן אני פונה היום לידידנו הגאונים חברי הפורום כאן, אם יש להם איזה מהלך או תירוץ. בתודה מראש.

אולי קיבלו חז"ל שלמדים משדה אחוזה 'דיני קנינים' גרידא, וזה שהשדה חוזרת ביובל הוא כמו תנאי בהקנין.

כלפי איזה הלכות רצו ללמוד משדה אחוזה לעבד כנעני?

יערוסלב
הודעות: 97
הצטרף: ו' דצמבר 20, 2013 3:31 am

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי יערוסלב » ד' פברואר 26, 2020 12:11 am

מיללער כתב:אולי קיבלו חז"ל שלמדים משדה אחוזה 'דיני קנינים' גרידא, וזה שהשדה חוזרת ביובל הוא כמו תנאי בהקנין.

כלפי איזה הלכות רצו ללמוד משדה אחוזה לעבד כנעני?


בתחילה עלה בלבי לתרץ כן, אבל הא דשדה חוזר ביובל, אין לו שייכות בדיני קנינים.

איזה הלכות? כל דיני גאולה ששייך אצל שדה אחוזה

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5622
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ג' מרץ 03, 2020 1:26 am

קידושין כח. הקורא לחבירו רשע יורד עמו לחייו ולהלן בדף נט. עני המהפך בחררה ובא חבירו ונטלו נקרא רשע - פירש"י מפני שיורד עמו לחייו

מצינו כאן דבר והפיכו, מי שיורד לחיי חבירו נקרא רשע ומי שקורא לחבירו רשע מותר לירד עמו לחייו

האם יש מי שעמד בזה?

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5622
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ג' מרץ 03, 2020 6:38 am

מיללער כתב:קידושין כח. הקורא לחבירו רשע יורד עמו לחייו ולהלן בדף נט. עני המהפך בחררה ובא חבירו ונטלו נקרא רשע - פירש"י מפני שיורד עמו לחייו

מצינו כאן דבר והפיכו, מי שיורד לחיי חבירו נקרא רשע ומי שקורא לחבירו רשע מותר לירד עמו לחייו

האם יש מי שעמד בזה?

הג"ר שמואל דוד שליט"א ציין לי באישית שעמד בזה הב"ח בחו"מ ריש סי' רל"ז - תשוח"ח לו וברוך שכוונתי

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5622
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ה' מרץ 12, 2020 12:31 am

קידושין סו: במתני' וכל מקום שיש קידושין ויש עבירה הולד הולך אחר הפגום ואיזה זו זו אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לנתין ולממזר

לכאורה הלשון 'הולד הולך אחר הפגום' אינה מתיישבת היטב על הציור של אלמנה לכ"ג וגרושה לכהן הדיוט כמו בממזר וממזרת, דשם הממזר או הממזרת הוא/הפגום, אבל אלמנה או גרושה אינם פגומים אלא שהנישואין אסורים להכהן גדול או הכהן הדיוט.

ביקורת תהיה
הודעות: 2459
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: מסכת קידושין - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ה' מרץ 12, 2020 3:00 am

כבר העיר זאת רבינו משה בן מימון בפירוש המשנה.


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 50 אורחים