מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

אין הלל פחות משלשה בני אדם

הלכות חג בחג, חקרי מנהג, מאמרים לעיון והורדה
עזריאל ברגר
הודעות: 9862
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

אין הלל פחות משלשה בני אדם

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' מרץ 24, 2020 8:34 pm

כתב ידידי הרמ"מ והבה ב"הלכה יומית" שהוא מפרסם:
האם יש הנהגות מיוחדות למי שאומר את ההלל ביחיד?

עקב המצב בעולם, עם בהלת נגיף הקורונה ר"ל, כאשר בעוונותינו הרבים מרבית בתי-הכנסת סגורים ולא מתקיימים מניינים כדי למנוע את התפשטות הנגיף, רבים יתפללו את תפילת ראש חודש וההלל ביחידות, ונשאלת השאלה האם קיימת איזו הנהגה שונה באמירת ההלל ביחיד, בעוד תפלה זו מטבעה היא תפלת שבח והלל של ציבור.
ואכן, כתבו הפוסקים שכאשר לא ניתן לומר את ההלל בציבור, ישתדלו לומר את ההלל ב'זימון', כלומר בקרבת שלשה אנשים, כאשר הכוונה המקורית היא לשלשה בני מצוות, אם כי אין חובה לחזר אחריהם. אך בתקופה זו, שגם מ'התקהלות' כזו ממליצים הרופאים להימנע, הרי שמובא בפוסקים שניתן לעשות זאת גם עם בני ביתו, כמו אשתו וילדיו שהגיעו לחינוך, שנכון שיאמרו יחד את ההלל ויאמר עמם פסוקי "הודו לה' כי טוב" וגו' והם ישיבוהו, כמו בציבור.

[מקורות: רמ"א סי' תכב ס"ב ובנו"כ שם. שו"ע אדה"ז סי' תעט ס"ו. נטעי גבריאל הל' יום טוב פמ"ה סי"ג]

עזריאל ברגר
הודעות: 9862
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: הלל ב"זימון"

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' מרץ 24, 2020 8:37 pm

עפ"ז לכאורה נשים שמתפללות תמיד בלא מנין - ראוי להן ג"כ לומר את ההלל באופן שאחת אומרת הודו והשאר עונות אחריה.
ותמהני מדוע לא מלמדים אותן שינהגו כך.

ובפרט לפי דברי הביה"ל (תכב ד"ה הלל) ש"חיוב" נשים וגברים בהלל דר"ח וכיו"ב - שווה הוא!

לענין
הודעות: 3471
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: הלל ב"זימון"

הודעהעל ידי לענין » ג' מרץ 24, 2020 10:12 pm

מאותו טעם שאינן מזמנות.

סמל אישי של המשתמש
נהר שלום
הודעות: 2977
הצטרף: ב' יוני 09, 2014 6:56 pm
מיקום: דע מאין באת ולאן אתה הולך

הלל בשלשה גם בתפילה?

הודעהעל ידי נהר שלום » ב' אפריל 06, 2020 7:05 am

האם העניין שיהיו שלשה באמירת ההלל הוא גם בתפילות אם אין מניין?

אמריקנר
הודעות: 19
הצטרף: ד' מרץ 21, 2018 6:25 pm

Re: הלל בשלשה גם בתפילה?

הודעהעל ידי אמריקנר » ג' אפריל 14, 2020 8:27 am

הרמ"א מביא שהלל ביחיד יאמר לשנים שיאמרו עימו ראשי פרקים כדי שיהא נחשב כרבים עיין תכב סוף ס"ב

עזריאל ברגר
הודעות: 9862
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: הלל בשלשה גם בתפילה?

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' אפריל 19, 2020 10:21 am

נהר שלום כתב:האם העניין שיהיו שלשה באמירת ההלל הוא גם בתפילות אם אין מניין?

אכן. viewtopic.php?p=609757#p609757

נ.ב. האשכולות מוזגו.

Chortkov
הודעות: 131
הצטרף: ו' אפריל 17, 2020 5:05 am
מיקום: ברוקלין נ.י.
שם מלא: משה דוד ישראל

Re: הלל בשלשה גם בתפילה?

הודעהעל ידי Chortkov » ג' אפריל 21, 2020 10:22 pm

נהר שלום כתב:האם העניין שיהיו שלשה באמירת ההלל הוא גם בתפילות אם אין מניין?

כך שמעתי ממו"ר הגה"צ רבי בנימין אייזנברגער שליט"א רב דקהל היכל התפלה בב"פ:
שמעתי פעם מהמשפיע המפורסם רבי מנדל פוטרפאס זצ"ל מחב"ד שאם אינו יכול להתפלל במנין, עכ"פ יתפלל בשלשה.

והמשיך מו"ר: "חשבתי אז שהוא כעין "מזומן" כמו בברכהמ"ז אבל שו"ר באוה"ח הק' [שכחתי איפה - ובל"נ כשאמצא המ"מ המדויק אודיע לכם] שכתב שיש כח לשלשה כעין מנין".

לבי במערב
הודעות: 7446
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.

Re: הלל בשלשה גם בתפילה?

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' אפריל 22, 2020 1:52 am

קיים וידאו מפורסם מהרה"ח הנ"ל, בו אומר כדברים האלה - בשם רבו, כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע מליובאוויטש.

נוטר הכרמים
הודעות: 8265
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

אין הלל פחות משלשה בני אדם

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' מרץ 16, 2021 4:42 pm

כתב הרא"ש בפרק ערבי פסחים (סי' לב):
ועוד י"ל משום דעיקר ארבע כוסות לא נתקנו ליחיד דאמרינן במדרש תהלים הקוראים צריך שיהיו שלשה כדי שיאמר אחד לשנים הודו. דאי לא תימא הכי שצריך לחזר אחר זימון אלא אף ביחיד טעונה ברכת המזון כוס. אמאי קרי לה ד' כוסות הא ליכא אלא שנים דטופיינא. דקידוש וברכת המזון בעלמא נמי איתנייהו. אלא ודאי בעלמא א"צ לחזר אחר שלשה ובלילי פסח צריך לחזר.

וכנוסח זה שהטעם הוא מחמת שיאמר אחד לשנים 'הודו', כן איתא בהרבה ראשונים ופוסקים (בטור ובספרי רש"י (באיסור והיתר ובסידורו) ובמחזור ויטרי וברוקח ובראבי"ה ובארחות חיים ובכל בו ובאבודרהם ובהאגור ומהרי"ל ועוד).

וכן הוא ברמ"א: והגדול שבהן אומר הודו ואנא, והאחרים עונין אחריו (כל בו).

אולם באמת בלשון מדרש שוחר טוב שלפנינו (מזמור קיג) איתא
[הללו יה הללו עבדי ה' הללו את שם ה'], מכאן אמרו חכמים אין הלל פחות משלשה בני אדם, למי אומר הללו לשנים [והאומר אחד הרי כאן שלשה].
וכן הוא בילקוט שמעוני רמז תתעב.
וכן באור זרוע הל' ק"ש סי' מד, ולפלא שבהל' פסחים סי' רנו העתיק 'כדי שיאמר האחד לשנים הודו'.

ולפי"ז יש לדון במה שכתב המשנ"ב שם ס"ק ט:
אחר זימון - הסכימו האחרונים דהאי זימון אינו לענין בהמ"ז דבשביל זה אינו מחוייב להדר יותר מבשאר ימות השנה והכא לענין הלל מיירי שמצוה להדר לומר הלל בשלשה כדי שיהא אחד אומר לשנים הודו והם יענו פסוק שאחר זה ואותו שיקראוהו לזימון זה לא יאכל ולא ישתה ולא יסייע לברך ברכת הזימון אלא ישמע הודו ויענה עמהם ויחזור לביתו,

ולכאורה לפי הנוסחא שלפנינו יש לו לומר מתחילת ההלל.

צופה_ומביט
הודעות: 845
הצטרף: ד' אפריל 29, 2015 5:26 pm

Re: אין הלל פחות משלשה בני אדם

הודעהעל ידי צופה_ומביט » ג' מרץ 16, 2021 6:40 pm

לכאורה אי"ז מחלוקת [רק] בנוסחאות אלא [תליא ב-] מחלוקת בצורת/מנהג אמירת ההלל.

והמשנ"ב כתב את הנכון לפי מנהגנו, ואין להביא ע"ז כקושיא מקורות שנאמרו לפי מנהג אחר, ולעשות כמותם למנהגנו אין בו שום טעם.

כלומר:

במנהג אשכנז [לא בדקתי כעת מקורותיו] הציבור עונה לחזן רק בפסוקי הודו הנ"ל, ואומרים אחריו "הודו וגו' חסדו" ד"פ.

אבל ברס"ג וברמב"ם מבואר סדר אמירת הלל בציבור, שהחזן מקריא את ההלל כולו [ומוציא בו את הרבים יד"ח] והציבור עונים אחריו לאורך כל ההלל אחרי כל פסוק ופסוק, פעם עונים "הללויה" ופעם "הודו וגו' חסדו" ופעם חוזרים אחריו את כל הפסוק שאמר, עיי"ש סדר הדברים.

ממילא פשוט שכל אחד כתב כמנהגו:

היכן שמתחילת ההלל החזן אומר לציבור "הללו וגו'", כשהוא מקריא והם עונים, והציבור עונים אחריו "הללויה" על כל פסוק ופסוק מתחילת ההלל - אכן צריך שיהיו ג' מתחילת ההלל, שאחד יאמר לשנים "הללו" והשנים יענו אחריו "הללויה".

אבל היכן שעושים כמנהגנו שכולם אומרים הכל בעצמם, ועניה אחרי החזן יש רק בד' פסוקי "הודו וגו'" - אי"צ שיהיו ג' אלא רק בפסוקי "הודו".

כנ"ל פשוט.
נערך לאחרונה על ידי צופה_ומביט ב ד' מרץ 17, 2021 8:08 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

נוטר הכרמים
הודעות: 8265
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: אין הלל פחות משלשה בני אדם

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' מרץ 16, 2021 8:29 pm

אכן יתכן מאוד כדבריך. יישר כח.

ולחיבת הענין אני מצרף בזה עוד דברים בקובץ.
קבצים מצורפים
זימון.docx
(19.26 KiB) הורד 32 פעמים


חזור אל “פסח”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 27 אורחים