מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
בקרו טלה
הודעות: 3426
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי בקרו טלה » ה' ינואר 14, 2021 3:44 am

שמואל דוד כתב:נג.

נפקא מינה למקח וממכר וכו׳

מרן הגרח"ק שליט''א
דרך שיחה.jpg
דרך שיחה.jpg (29.51 KiB) נצפה 202 פעמים
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב ה' ינואר 14, 2021 7:08 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

כדכד
הודעות: 5207
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי כדכד » ה' ינואר 14, 2021 6:02 pm

נג:
"אמר רב יהושע דרש רבא"..
לא מצינו בשום מקום רב יהושע מתלמידי רבא.
היעב"ץ הגיה שצ"ל "רב יהושע בריה דרב הונא" אולם אני לא זוכר גם אמורא בשם רב יהושע שהיה בנו של רב הונא כי אם להיפך מצינו הבה "רב הונא בריה דרב יהושע" והוא היה מתלמידי רבא.
שמא יש להגיה "רב הונא בריה דרב יהושע? או שמא יש לומר "רב יהושע אביו דרב הונא" במקום "בריה דרב הונא" שבהגהות היעב"ץ?
נערך לאחרונה על ידי כדכד ב ה' ינואר 14, 2021 7:04 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

י. אברהם
הודעות: 1919
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי י. אברהם » ה' ינואר 14, 2021 6:42 pm

כדכד כתב:נג:
"אמר רב יהושע דרש רבא"..

בכת"י ליתא לתיבות אמר רב יהושע, עי' דק"ס והכי גרסינן.

כדכד
הודעות: 5207
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי כדכד » ה' ינואר 14, 2021 7:05 pm

אין הכי נמי
ראיתי בעוז והדר שהביאו שבכת"י לא גרסו מלים אלו
שאלתי למי שכן גורס

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5311
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי מיללער » ו' ינואר 15, 2021 3:05 am

נג.

רש"י ד"ה בן בתירא מתיר בסוס. לפי שמלאכתו לרכיבה ונסיוני דידיה ליכא למיגזר בהן דאין בה אלא משום שבות, דאין רוכבין ע"ג בהמה גבי שבות תנן לה במס' ביצה.

קצת צ"ע שרש"י השמיט הטעם בהיתר בן בתירה בסוס משום שמה שהסוס נושא את האדם אין בה משום מלאכת הוצאה דחי נושא את עצמו כמו דאיתא במס' שבת, ונקט השבות של אין רוכבין ע"ג בהמה שזה איסור על האדם הרוכב בה ולא מלשום מלאכת ושביתת בהמה.

עמק חברון
הודעות: 7
הצטרף: ג' דצמבר 29, 2020 8:16 pm

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי עמק חברון » ו' ינואר 15, 2021 8:41 am

מיללער כתב:נג.

רש"י ד"ה בן בתירא מתיר בסוס. לפי שמלאכתו לרכיבה ונסיוני דידיה ליכא למיגזר בהן דאין בה אלא משום שבות, דאין רוכבין ע"ג בהמה גבי שבות תנן לה במס' ביצה.

קצת צ"ע שרש"י השמיט הטעם בהיתר בן בתירה בסוס משום שמה שהסוס נושא את האדם אין בה משום מלאכת הוצאה דחי נושא את עצמו כמו דאיתא במס' שבת, ונקט השבות של אין רוכבין ע"ג בהמה שזה איסור על האדם הרוכב בה ולא מלשום מלאכת ושביתת בהמה.


נראה שלא נקט לה מפני שלא גרע מהמוציא את החי במטה שפטור (שבת צג, ב) ואין כאן משום מלאכת הוצאה

שמואל דוד
הודעות: 5526
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' ינואר 15, 2021 1:16 pm

מיללער כתב:נג.

רש"י ד"ה בן בתירא מתיר בסוס. לפי שמלאכתו לרכיבה ונסיוני דידיה ליכא למיגזר בהן דאין בה אלא משום שבות, דאין רוכבין ע"ג בהמה גבי שבות תנן לה במס' ביצה.

קצת צ"ע שרש"י השמיט הטעם בהיתר בן בתירה בסוס משום שמה שהסוס נושא את האדם אין בה משום מלאכת הוצאה דחי נושא את עצמו כמו דאיתא במס' שבת, ונקט השבות של אין רוכבין ע"ג בהמה שזה איסור על האדם הרוכב בה ולא מלשום מלאכת ושביתת בהמה.

עיין מהר״ם חלאווה שהזכיר טעם זה.

שמואל דוד
הודעות: 5526
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' ינואר 17, 2021 6:48 am


י. אברהם
הודעות: 1919
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי י. אברהם » א' ינואר 17, 2021 8:52 am

מיללער כתב:רש"י ד"ה בן בתירא מתיר בסוס. לפי שמלאכתו לרכיבה ונסיוני דידיה ליכא למיגזר בהן דאין בה אלא משום שבות, דאין רוכבין ע"ג בהמה גבי שבות תנן לה במס' ביצה.

קצת צ"ע שרש"י השמיט הטעם בהיתר בן בתירה בסוס משום שמה שהסוס נושא את האדם אין בה משום מלאכת הוצאה דחי נושא את עצמו כמו דאיתא במס' שבת, ונקט השבות של אין רוכבין ע"ג בהמה שזה איסור על האדם הרוכב בה ולא מלשום מלאכת ושביתת בהמה.

ראיתי מציינים לתוס' בע"ז י"ד ע"ב ד"ה ובן בתירא.
"ולא דק דודאי במיוחד לרכיבת אדם אמרינן בפ' המצניע דאפילו רבנן מודו דליכא חיוב חטאת משום דחי נושא את עצמו, ולא פליגי אלא בסוס המיוחד לעופות".

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5311
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי מיללער » א' ינואר 17, 2021 4:24 pm

תודה רבה

התוס' אינם מקשים אותה הקושיא על רש"י, אבל שם ברש"י נראה שמאחד ב' הענינים איסור השבות של רכיבה ע"ג בהמה (שהוא משום שמא יחתוך זמורה) עם הטעם של חי נושא את עצמו וזה צ"ע כמו שכתבתי, שלכאורה הם ב' ענינים נפרדים, השבות של אין רוכבים הוא על האדם הרוכב (אפי' על בהמה של עכו"ם) וההיתר של חי נושא א"ע הוא על מלאכת הבהמה שטסורה משום שביתת בהמתו (אפי' אם נכרי רוכב עליה).

התוס' רק הקשו שבזה אף רבנן דפליגי עליה דבן בתירא מתירים ולא נחלקו רק בסוס המיוחד לעופות אי גם בעופות אמרי' חי נושא את עצמו. (ועיי"ש בחי' הרעק"א)

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5311
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

הודעהעל ידי מיללער » ד' ינואר 20, 2021 2:52 am

נט.

בשלמא לת"ק יבא עשה דפסח שיש בו כרת וידחה עשה דהשלמה שאין בו כרת, אלא לר"י בנו של ריב"ב מאי אולמיה דהאי עשה מהאי עשה וכו' רב פפא אמר מעלה ומלינה בראשה של מזבח.

לתירוצו של רב פפא שיש עצה של מעלה ומלינה כדי שלא יעברו על עשה דהשלמה האם למעשה יעשו כן אף בערב פסח? ואע"פ שיש לומר יבא עשה שיש בו כרת וכו' אין זה אלא דחיה, אבל בכל מקום שיש לנו לקיים שניהם אין אומרין יבא עשה וידחה.

ועוד שהתוס' במס' שבת הובא כאן בגלה"ש הקשו וכי אומרים לו לאדם חטא בשביל שיזכה חבירך? ותירצו דמיירי שלא פשע. וכאן הקשו הרי בעידנא דמיעקר הלאו לא מקיים העשה וכו' ולפי תירוצו של רב פפא אולי אכן אין אומרים כן ורק מעלה ומלינה.


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 16 אורחים