מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

הגאון בעל אמרי משה וישיבת תורת חסד בבריסק

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
נוטר הכרמים
הודעות: 5757
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

הגאון בעל אמרי משה וישיבת תורת חסד בבריסק

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' דצמבר 26, 2010 8:21 am

היום מלאו שמונים שנה לפטירת הגאון המובהק רבי משה סוקולובסקי זצ"ל, בעל אמרי משה ומלאכת יום טוב, ראש ישיבת תורת חסד בבריסק ותורת חיים בוורשא.

נולד בשנת תרכ"ח, למד אצל הגאון בעל בית הלוי. על תולדותיו ופעליו לא נתפרסם כמעט, נביא כאן תיאור מיוחד המופיע בספר ברכת הארץ לתלמידו ר' יהודה לייב מאשבוים, וז"ל:

אביא כאן מה שסיפר לי איש מהימן...והיה לו בביתו חדר מיוחד ומוסגר בעדו כדי שלא יפריעוהו ממשנתו, והיה יושב ולומד שם בהתמדה רבה ועצומה, ופעם אירע שהיה צריך לו האיש אודות עניןמ הכרחי ודפק בדלת החדר המוסגר ולא פתח הדלת וגם לא ענהו דבר, וכך היה חצי שעה. ויתמהו האנשים וייראו ויפחדו אנשי ביתו כי שמא נתעלף, ויגשו וישברו את הדלת וימצאוהו והנה הוא יושב ומעיין בענין עמוק, וכשסיפרו לו כל זאת תמה ואמר: לא שמעתי ולא הרגשתי כלל.

וכן כשהיה הולך לומר השיעור בהישיבה היו כל חושיו ומחשבותיו בהענין שעליו סובב השיעור, עד שהרבה פעמים הלך ונתקל בעצים ולא היה מרגיש מרוב עיונו בתורה, ולא לחנם העיד עליו אחד מגדולי זמנינו שיכול לעיין ולחשוב בדבר אחד לערך ט"ז שעות, ומי יוכל תאר גודל כח חידושו בתורה.

--------------------------------

גם ישיבתו 'תורת חסד' בבריסק לא זכתה לפרסום הראוי, כידוע שימש בה כראש ישיבה לפני האמרי משה, הדיין ר' שמחה זעליג זצ"ל. הגה"צ ר' ישראל חיים קפלן זצ"ל, חתנו של ר' ירוחם היה המנהל רוחני. כמדומה שגם ר' אברהם יעקב גורדון שימש שם כמנהל רוחני.

בין תלמידיה ידועים: הגר"מ סולאוויציק מציריך, הגר"ש שעפס, הגר"ז גרז, הגרב"י זילבר, הגר"ז אידלימאן, זצ"ל, וילחט"א הגראי"ל שטינמן שליט"א.

ידוע כי מרן הגרי"ז אמר שם שיעורים בפתיחת הזמן, ושמעתי מת"ח אחד שליט"א כי דק ומצא שהחידו"ת בעניני נשים נזיקין המצויים בספרו הגדול על הרמב"ם הינם בד"כ מתחילת מסכתות (יבמות-צרת ערוה, גיטין- ערעור דבעל השטר, ב"ק-גדרי התולדות של אבות נזיקין, גם בקידושין על סבלונות, שכנראה למדו בתחילת הזמן), ושמע כי הינם השיעורים שמסר בישיבה זו.

נשמח על כל תוספת פרטים, כל הנכתב כאן הוא רק זעיר פה זעיר שם מן הזכרון.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11584
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: הגאון בעל אמרי משה וישיבת תורת חסד בבריסק

הודעהעל ידי איש_ספר » ב' דצמבר 27, 2010 4:49 pm

נשמט כאן אחד מן התלמידים היותר חשובים, ה"ה הגאון ר' אריה פומרנצ'יק בעל תורת זרעים ועמק ברכה. בראש ספרו הנדפס בשנים האחרונות יהגה האריה, נדפס מכתב הגאון זצ"ל בו העלה את רשמיו מן הישיבה והאוירה המוסרית הנעלית שששרה שם תחת הנהגת הגה"צ רא"י גארדאן:
כבוד מורינו ורבינו הגאון הצדיק האמיתי מוהר"ר אברהם יעקב גארדאן שליט"א מנהל הרוחני דישיבת בריסק... בואו להישיבה רוח חדש תחלוף על פניה, חידש את לימוד המוסרי באופן נעלה ונועם אמרותיו ושיחותיו המלאות דעת ויראת ה' בהעמקה ובהיקף גדול בדבדי חז"ל הי' כטל תחיה על לבות התלמידים וכל כך גדלה השפעתו עד שכולם נמשכו אליו והתלמידים הגדולים והמצויינים שבהישיבה התנדבו ויצרו ועד ליגיעת היראה ועבודת ה' ותיקון המידות והועד הזה היה קיים זמן רב ונשא פרי רב בהישיבה.

ביחוד הצטיין בהשפעתו על הבחורים הגדולים שהיה נושא ונותן עם כל או"א וכולם התפעלו על הנהגתו וגם היו אז בהישיבה בחורים כאלה אשר כבר היו בגדר עצמות יבישות והוא החזירם לתחיה כנודע אז והשפעתו הזאת לא נשארה מצומצמת בתוך כותלי הישיבה אלא גם עברה חוץ כותלי הישיבה על פני רחבי בריסק ובכל העיר היתה ניכרה השפעתו הלזו עד שכולם הריחו ביראת ה' והיראים והחרדים לדבר ה' מבעלי הבתים התחילו לבוא להישיבה לשמוע נועם שיחותיו המוסריות והיה אז קידוש ה' גדול בכל העיר וגם בכל הישיבות ובין גדולי התורה יצא שם ישיבת בריסק לשם ולתפארת וכולם התפעלו על מרכז התורה והיראה שנוצר בבריסק וזכורני שאז נתקיימה בוילנא אסיפה של רבנים ורמי"ם וכולם הביעו הכרת תודה לאדמו"ר המשגיח שליט"א עבור זה והשפעתו הלזו השפיעה הרבה גם על שקידת התורה כמובן נתרבו השקדנים וגם הרחיב והגדיל הרבה בענין יגיעת התורה על כולם הטיל חוב לחדש איזה חידוש בפלפולה של תורה וממילא נתרבה עי"ז הדיבוק חברים ופלפול התלמידים וגם עשה אזניים לתורתו של אדמו"ר הר"מ זצ"ל הטיל חוב על כל הישיבה תיכף אחרי השיעורים לחזור את השיעורים בחבורות חבורות עד שנתגדל עי"ז המשא ומתן של תורה עם הר"מ זצ"ל עצמו וכל הישיבה נעשית כמרקחה.

תקופת האלול וימים נוראים הפכה לתקופה היותר נעלה מכל תקופות השנה ע"י אמירת התעוררות ודברי כיבושים עד שהיה מחזיר את כולם בתשובה ותקופה זו נעשית לתקופה של התעלות נפלאה עד שנעשית למעיין ומקור שממנה היו שואבים רוחניות לכל השנה לא אתבייש להגיד שגם אנכי כיום אשר כבר חי אני בתקופה אחרת בתקופה של אברך וכבר ב"ה סמוך אני על שולחן עצמי ואולי כבר אני נחשב למשפיע לא אתבייש להגיד שעוד אני חי מהתקופה ההיא ואני מקוה שאותם זיקי הרוחניות שנכנסו אז בקרבי לא יכבו מתוך לבי עד נקודה אחרונה בחיי.

יום ד' תשרי תרצ"ט פה פתח תקוה ת"ו
ארי' פומרנצ'יק


נוטר הכרמים
הודעות: 5757
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: הגאון בעל אמרי משה וישיבת תורת חסד בבריסק

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ב' דצמבר 27, 2010 7:02 pm

ייש"כ על ההוספה החשובה. דברים מהגרא"י גורדון מובאים לרוב גם בספרי הגרב"י זילבר זצ"ל. ראיתי פעם גם דבר אחד באילת השחר עה"ת.

ר"מ צינוביץ מספר כי התמנותו של האמרי משה לראש ישיבה היה ע"י הגר"ח, היה נחשב כתלמידו, וכל שיעור שמסר בישיבה ביקש מהגר"ח את חוו"ד עליו.

אגב דאגב, היו עוד שני ישיבות תורת חסד לפני המלחמה, ישיבת תורת חסד סלונים בברנוביץ בראשות הגרא"ש הירשוביץ והגר"מ מידנר. וישיבת תורת חסד בלודז' מיסודו של הנגיד ר' סנדר דיסקין.

שומר
הודעות: 713
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 9:23 pm

Re: הגאון בעל אמרי משה וישיבת תורת חסד בבריסק

הודעהעל ידי שומר » ב' דצמבר 27, 2010 9:33 pm

מקורות מתוך הספר בריסק דליטא עלה בעדכון 9
קבצים מצורפים
בית המדרש משמר.PDF
(385.34 KiB) הורד 189 פעמים
דמויות בבריסק.PDF
בריסק 1
(406.33 KiB) הורד 163 פעמים
ישיבה.PDF
בריסק
(194.13 KiB) הורד 194 פעמים

שומר
הודעות: 713
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 9:23 pm

Re: הגאון בעל אמרי משה וישיבת תורת חסד בבריסק

הודעהעל ידי שומר » ב' דצמבר 27, 2010 9:34 pm

תלמידי בית הלוי
קבצים מצורפים
תלמידי בית הלוי.PDF
(211.45 KiB) הורד 146 פעמים

שומר
הודעות: 713
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 9:23 pm

Re: הגאון בעל אמרי משה וישיבת תורת חסד בבריסק

הודעהעל ידי שומר » ב' דצמבר 27, 2010 9:50 pm

בית מדרש משמר שם היתה ישיבת תורת חסד

נוטר הכרמים
הודעות: 5757
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: הגאון בעל אמרי משה וישיבת תורת חסד בבריסק

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ש' ינואר 14, 2012 6:52 pm

לתשובת השנה.

מסופר כי תורת ה'אמרי משה' זכתה לעדנה אחר המלחמה בהדפסה מחודשת בזכות 'תורת חסד', הא כיצד? מרן הסטייפלער זי"ע כבן ישיבה בליטא השתוקק מאוד לספר זה, ולא היו לו מלא סך המעות, ונתן לו הגהמ"ח במתנה [או עכ"פ פחות ממחירו], ואחר המלחמה כאשר חיפשו תלמידיו של ר' משה לאדפוסי אידרא, נמצא העותק הזה ששרד את המלחמה. לקיים מה שנאמר שלח לחמך וגו'. [כך מפי השמועה, איני אחראי על אמיתותה].

תוך כדי דיבור
הודעות: 1347
הצטרף: ה' מאי 20, 2010 1:59 pm

Re: הגאון בעל אמרי משה וישיבת תורת חסד בבריסק

הודעהעל ידי תוך כדי דיבור » ש' ינואר 14, 2012 8:37 pm

כיון דעל, הרי לנחת רוח המבקרים, תמונת מחזור של הישיבה והעומדים בראשה משנת תר"ץ.

תורת חסד.jpg
תורת חסד.jpg (233.03 KiB) נצפה 2462 פעמים


והנה תקריב על תמונות סגל הישיבה. למעלה מימין - האמרי משה:

תורת חסד - תקריב.jpg
תורת חסד - תקריב.jpg (191.8 KiB) נצפה 2462 פעמים


[כפי שאפשר לראות, תורת חסד היתה בעיקרה 'ישיבה קטנה'].

_____

נ.ב. גם אני שמעתי כמה גירסאות של הסיפור הזה. איני יודע מה נכון, אבל אפשר להבין מדוע נצרכים לסיפור מסוג כזה כדי להסביר את התפוצה הרחבה של הספר אמרי משה בעולם הישיבות. לא שהספר אינו הולם למעמדו חס ושלום, אלא שבאותו דור (במובן הרחב של המילה) נכתבו לא מעט ספרים הדומים לכאורה במתכונתם ובסגנונם לאמרי משה, ורובם לא זכור לקנות שביתה אצל לומדי התורה בדור שאח"כ.
נערך לאחרונה על ידי תוך כדי דיבור ב ש' ינואר 14, 2012 8:47 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

בן אליהו
הודעות: 548
הצטרף: ב' מאי 31, 2010 10:05 pm

Re: הגאון בעל אמרי משה וישיבת תורת חסד בבריסק

הודעהעל ידי בן אליהו » א' ינואר 15, 2012 6:54 pm

מהגאון רבי אשר ווייס שמעתי בעבר שהסיבה שהאמרי משה התקבל יותר מספרו על ענייני יו"ט נעוצה בכך שאת האמרי משה כתב לאחר שהתקרב לתורת בריסק ובלשון תלמידי החכמים דליטא: "האמרי משה נכתב לאחר מתן תורה" עכ"ד הגר"א ווייס שליט"א
נערך לאחרונה על ידי בן אליהו ב א' ינואר 15, 2012 8:31 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

עמקן
הודעות: 1251
הצטרף: ו' יוני 17, 2011 2:48 pm

Re: הגאון בעל אמרי משה וישיבת תורת חסד בבריסק

הודעהעל ידי עמקן » א' ינואר 15, 2012 8:28 pm

נוטר הכרמים כתב:הגה"צ ר' ישראל חיים קפלן זצ"ל, חתנו של ר' ירוחם היה המנהל רוחני.

הגה"צ ר' ישראל חיים קפלן זצ"ל לא היה המנהל רוחני. הוא היה הראש ישיבה אחר פטירת הגאון בעל אמרי משה. הוא נבחר על הגרי"ז זצ"ל על פני המעומד האחר הגאון ר' אליעזר מ"מ ש"ך זצ"ל.

נוטר הכרמים
הודעות: 5757
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: הגאון בעל אמרי משה וישיבת תורת חסד בבריסק

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' ינואר 15, 2012 8:34 pm

עמקן כתב:
נוטר הכרמים כתב:הגה"צ ר' ישראל חיים קפלן זצ"ל, חתנו של ר' ירוחם היה המנהל רוחני.

הגה"צ ר' ישראל חיים קפלן זצ"ל לא היה המנהל רוחני. הוא היה הראש ישיבה אחר פטירת הגאון בעל אמרי משה. הוא נבחר על הגרי"ז זצ"ל על פני המעומד האחר הגאון ר' אליעזר מ"מ ש"ך זצ"ל.


מה המקור? [במיוחד החלק של הסיפא....].

עמקן
הודעות: 1251
הצטרף: ו' יוני 17, 2011 2:48 pm

Re: הגאון בעל אמרי משה וישיבת תורת חסד בבריסק

הודעהעל ידי עמקן » ב' ינואר 16, 2012 12:26 am

אני שמעתי זה מהגאון ר' מאיר סאלאוויציק שליט"א ור' יוסף קפלן שליט"א בנו של הגרי"ח זצ"ל, אבל זה דבר ידוע בלאו הכי.
לא שמעתי החלק השני מהם אלא מאחד שהסתובב הרבה אצל הרבה תלמידי מיר ושאר ישיבות מקודם המלחמה. יש המשך להסיפור שאיני יודע אם הוא ראוי להזכיר ברבים.

ציבור
הודעות: 505
הצטרף: א' ינואר 01, 2012 4:02 pm

Re: הגאון בעל אמרי משה וישיבת תורת חסד בבריסק

הודעהעל ידי ציבור » ב' ינואר 16, 2012 12:34 am

עמקן כתב:אני שמעתי זה מהגאון ר' מאיר סאלאוויציק שליט"א ור' יוסף קפלן שליט"א בנו של הגרי"ח זצ"ל, אבל זה דבר ידוע בלאו הכי.
לא שמעתי החלק השני מהם אלא מאחד שהסתובב הרבה אצל הרבה תלמידי מיר ושאר ישיבות מקודם המלחמה. יש המשך להסיפור שאיני יודע אם הוא ראוי להזכיר ברבים.


כאן זה בדיוק המקום להעתקת שמועות כגון אלו.
אין זה רבים במובנו השלילי כי אם בית מדרש לשוחרי דעת.

גלאגוזים
הודעות: 800
הצטרף: ב' ינואר 31, 2011 1:55 pm

Re: הגאון בעל אמרי משה וישיבת תורת חסד בבריסק

הודעהעל ידי גלאגוזים » ב' ינואר 16, 2012 10:30 am

נוטר הכרמים כתב:לתשובת השנה.

מסופר כי תורת ה'אמרי משה' זכתה לעדנה אחר המלחמה בהדפסה מחודשת בזכות 'תורת חסד', הא כיצד? מרן הסטייפלער זי"ע כבן ישיבה בליטא השתוקק מאוד לספר זה, ולא היו לו מלא סך המעות, ונתן לו הגהמ"ח במתנה [או עכ"פ פחות ממחירו], ואחר המלחמה כאשר חיפשו תלמידיו של ר' משה לאדפוסי אידרא, נמצא העותק הזה ששרד את המלחמה. לקיים מה שנאמר שלח לחמך וגו'. [כך מפי השמועה, איני אחראי על אמיתותה].


המהדורה הראשונה שנדפסה לאחר השואה יצאה לאור ע"י הרבנים הגאונים ר' יוסף רוזובסקי זצ"ל ור' זאב וילנסקי זצ"ל.

נוטר הכרמים
הודעות: 5757
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: הגאון בעל אמרי משה וישיבת תורת חסד בבריסק

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ב' ינואר 16, 2012 7:44 pm

גלאגוזים כתב:
נוטר הכרמים כתב:לתשובת השנה.

מסופר כי תורת ה'אמרי משה' זכתה לעדנה אחר המלחמה בהדפסה מחודשת בזכות 'תורת חסד', הא כיצד? מרן הסטייפלער זי"ע כבן ישיבה בליטא השתוקק מאוד לספר זה, ולא היו לו מלא סך המעות, ונתן לו הגהמ"ח במתנה [או עכ"פ פחות ממחירו], ואחר המלחמה כאשר חיפשו תלמידיו של ר' משה לאדפוסי אידרא, נמצא העותק הזה ששרד את המלחמה. לקיים מה שנאמר שלח לחמך וגו'. [כך מפי השמועה, איני אחראי על אמיתותה].


המהדורה הראשונה שנדפסה לאחר השואה יצאה לאור ע"י הרבנים הגאונים ר' יוסף רוזובסקי זצ"ל ור' זאב וילנסקי זצ"ל.


ומה חלקו של תלמידו ר' דוד פרידלס ז"ל, בהדפסת 'מלאכת יום טוב'?

גלאגוזים
הודעות: 800
הצטרף: ב' ינואר 31, 2011 1:55 pm

Re: הגאון בעל אמרי משה וישיבת תורת חסד בבריסק

הודעהעל ידי גלאגוזים » ג' ינואר 17, 2012 12:29 pm

נוטר הכרמים כתב:לתשובת השנה.

מסופר כי תורת ה'אמרי משה' זכתה לעדנה אחר המלחמה בהדפסה מחודשת בזכות 'תורת חסד', הא כיצד? מרן הסטייפלער זי"ע כבן ישיבה בליטא השתוקק מאוד לספר זה, ולא היו לו מלא סך המעות, ונתן לו הגהמ"ח במתנה [או עכ"פ פחות ממחירו], ואחר המלחמה כאשר חיפשו תלמידיו של ר' משה לאדפוסי אידרא, נמצא העותק הזה ששרד את המלחמה. לקיים מה שנאמר שלח לחמך וגו'. [כך מפי השמועה, איני אחראי על אמיתותה].

היום מובאת עובדה זו בעיתון "משפחה" משמו של מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א.

עט סופר
הודעות: 583
הצטרף: א' פברואר 27, 2011 9:22 am

Re: הגאון בעל אמרי משה וישיבת תורת חסד בבריסק

הודעהעל ידי עט סופר » ג' ינואר 17, 2012 1:27 pm

למיטב ידיעתי הרבנים הגאונים רבי מאיר מלין זצ"ל, ואחיו יבלחט"א רבי נחמיה מלין למדו שם. הם בנים של הדיין בבריסק רבי איסר יהודה מלין. ובני דודים של רבי אריה לייב מלין. הם פתחו ישיבה בשם כנסת יהודה, לאחר כשנתיים היא נסגרה ובמקומה נפתח כולל וחיידר [וכיום גם ישיבה קטנה] שהם עמדו בראשה.
אם הבנתי נכון ישיבתו של האמרי משה היתה ישיבה קטנה.

תוך כדי דיבור
הודעות: 1347
הצטרף: ה' מאי 20, 2010 1:59 pm

Re: הגאון בעל אמרי משה וישיבת תורת חסד בבריסק

הודעהעל ידי תוך כדי דיבור » ג' ינואר 17, 2012 1:31 pm

עט סופר כתב:אם הבנתי נכון ישיבתו של האמרי משה היתה ישיבה קטנה.


תוך כדי דיבור כתב:כפי שאפשר לראות, תורת חסד היתה בעיקרה 'ישיבה קטנה'.

משה ששון
הודעות: 158
הצטרף: ג' דצמבר 06, 2011 11:04 pm

Re: הגאון בעל אמרי משה וישיבת תורת חסד בבריסק

הודעהעל ידי משה ששון » ג' ינואר 17, 2012 9:57 pm

שמעתי שהיה בשנתו מדבר בדברי תורה (כמ"ש שחולם מהרהורי ליבו)

ידידיה
הודעות: 1075
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2011 4:15 pm

Re: הגאון בעל אמרי משה וישיבת תורת חסד בבריסק

הודעהעל ידי ידידיה » ד' ינואר 18, 2012 11:46 am

[quote="תוך כדי דיבור"]כיון דעל, הרי לנחת רוח המבקרים, תמונת מחזור של הישיבה והעומדים בראשה משנת תר"ץ.

תורת חסד.jpg


אולי יש מי שיכול ליתן שמות גם לתמונות פניהם של בני הישיבה? יש כח

בן אליהו
הודעות: 548
הצטרף: ב' מאי 31, 2010 10:05 pm

Re: הגאון בעל אמרי משה וישיבת תורת חסד בבריסק

הודעהעל ידי בן אליהו » ד' ינואר 18, 2012 12:24 pm

נזכרתי היום שקראתי בעבר,לא זוכר היכן, את חציו הראשון של הסיפור של הסטייפלר והאמרי משה. לפי המסופר הסטייפלר התקשה מבוקר עד ערב בסוגייה בפרק מרובה ב"ק {כנראה ענייני יאוש וש"ר עליהם הניף ידו האמר"מ בהרחבה} ולא מצא דרך סלולה בסוגייה ואז פתח את האמרי משה ,שעד אז לא התוודע אליו, ואורו עיניו להבין שמועה. ומכאן התעורר בו הרצון להשיג לעצמו את הספר וההמשך ידוע


חזור אל “משפחות סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: בן ירושלים, חלמישצור ו־ 19 אורחים