מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

השלמות ותיקונים לרמב"ם מה' פרנקל זמנים

מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
הבונה
הודעות: 1131
הצטרף: ד' מרץ 09, 2011 6:05 pm

השלמות ותיקונים לרמב"ם מה' פרנקל זמנים

הודעהעל ידי הבונה » ב' מאי 14, 2012 2:19 pm

כפי הנשמע הוצאת ש"פ הולכת לההדיר מחדש את הרמב"ם חלק זמנים, שהעבודה עליו נופלת בטיבה משל יתר הכרכים, כי הוא היה הכרך הראשון.
כיון שיש לי מעט תיקונים והשלמות, אכתוב אותם כאן, אני מניח שיש כאן מישהו שידע כיצד להעביר אותם אליהם. יתכן והם מודעים אליהם, בכל זאת אכתוב למקרה שלא, (כמדומה שגם הוסיפו תיקונים במשך השנים, ואולי הם כבר תוקנו אך בטופס שבידי אינם מופיעים), ואולי זה יגרום שעוד חברים כאן, יוסיפו הערות משלהם.
כדי לא להעמיס בהודעות ארוכות, שלא תמיד יש את אורך הרוח ההדרוש לקרא אותם, אכתוב כל הערה בהודעה נפרדת.

בהלכות שבת פ"א ה"א כתב הרמב"ם: שביתה בשביעי ממלאכה מצות עשה שנאמר (שמות כ"ג) וביום השביעי תשבות, וכל העושה בו מלאכה ביטל מצות עשה ועבר על לא תעשה שנאמר (שמות כ') לא תעשה כל מלאכה.

וכתב המגדל עוז: ומה שכתב שהיא מצות עשה מקרא מלא הוא וזיל קרי בי רב הוא.

ובאמת הדברים אינם פשוטים, לכאורה לא נמצא בחז"ל באף מקום שיש עשה על שביתת שבת, להבדיל מיו"ט שנזכר בגמ' כמה פעמים שהוא עשה ול"ת. והאריך מאד בענין זה בקונטרס שביתת השבת שבריש ספר פרי צדיק להרה"ק צדוק הכהן מלובלין. ודן במקורות מחז"ל לעשה זה, וגם העלה שלדעת התוס' ביבמות ועוד מראשוני אשכנז אין עשה בשבת.

חבל שבס' המפתח לא ציינו על אתר לקונטרס הנ"ל ולא לאף מקור אחר הדן בזה, ומן הראוי לתקן במהדורא הבאה.

בשולי הדברים:
א. הקונטרס הנ"ל הוא עוד שריד מחיבור הכהן על סדר המצוות, חלק אחד נדפס בתוך דברי סופרים מהנ"ל בשם ס' הזכרונות, חלק נוסף (שחיברו כנראה מוקדם יותר) נדפס אחר כך בספר בפני עצמו באותו שם: ס' הזכרונות (וקצת מבלבל שנדפסו מאותו מחבר שני ספרים בשם זהה), קונטרס זה הוא חלק נוסף. לא ברור לי אם בסופו של דבר סיים הרה"ק המחבר על כל המצוות אלא שלא נדפס, או שכמו יוזמות רבות אחרות שלו, החיבור לא בא לכלל סיום. בכל מקרה נראה שלא כל מה שכן הספיק לחבר מחיבור זה אכן נדפס.

ב. באותו קונטרס מאריך הכהן, אם יש איסור כללי מן התורה לטרוח בשבת כולל דברים שאינם נכללים בל"ט מלאכות. וראיתי בחיבורו המומנטלי של הרר"ה יפהן על ריטב"א יבמות ח"א עמ' עא, שדן בענין זה בהערות. ומצטט מתורה שלמה כי תשא אות קמג, עברתי על דבריו רק מקופיא, וגם לא עיינתי בפנים התו"ש, אבל כמדומה שאין בדבריהם חידוש בענין שלא נזכר בקונטרס הנ"ל.

(המשך הערות יבוא)
נערך לאחרונה על ידי הבונה ב ב' מאי 14, 2012 7:51 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

הבונה
הודעות: 1131
הצטרף: ד' מרץ 09, 2011 6:05 pm

Re: השלמות ותיקונים לרמב"ם מה' פרנקל זמנים

הודעהעל ידי הבונה » ב' מאי 14, 2012 2:37 pm

במפרש להל' קדה"ח פי"א ה"א:

ושאר האומות יש מהם מי שעושה חדשי הלבנה הזמן שמקיבוץ (=מולד) לקיבוץ. ויש מהם מי שעושה החדשים חדשי החמה, שמחלקים שנת החמה לשנים עשר חלק וקורין כל חלק חדש מחדשי החמה, ועושין מקצת החדשים פחות משלשים, וקצתן יותר משלשים והם הרומיים. ויש מי שעושה החדשים כל חדש שלשים יום ומוסיפין חמשה ימים והם הנוצרים והפרסיים. אבל כשבאו ההגריים (=הערבים, הישמעאלים בני הגר) והיתה סברתם שיעשו חדשיהם על הראיה (=ראית מולד הירח)...

מה שסימנתי תמוה מאד הלוח הנוצרי שהפך להיות הלוח הכללי, הוא הלוח הרומי, אותו הזכיר כבר המחבר קודם לכן, ולא כפי שמביר כאן, והמפורסמות אינן צריכין ראיה. כנראה צ"ל "המצרים", האות – 'מ' נפרדה לאותיות – 'נ ו', טעות שכיחה בכתבי יד. ואכן המצרים וגם הפרסים בתקופה מסוימת, השתמשו בלוח בו כל החדשים בני 30 יום, ומוסיפים לשנה חמשה ימים. ראה אצל חיוטין מ' (1993), מלחמת לוחות השנה בתקופת בית שני, ת"א, פרק 3: לוח השמש המצרי.

בשולי הדברים:
זו כנראה טעות עתיקה היא כבר מופיעה בשלשלת הקבלה "דרוש על הגלגלים" שהעתיק דברי המפרש הנ"ל.

(המשך יבוא)

הבונה
הודעות: 1131
הצטרף: ד' מרץ 09, 2011 6:05 pm

Re: השלמות ותיקונים לרמב"ם מה' פרנקל זמנים

הודעהעל ידי הבונה » ב' מאי 14, 2012 2:54 pm

נמחק כי אולי יחסתי כאן למהדירים דברים שלא התכוונו להם.

(המשך יבוא)
נערך לאחרונה על ידי הבונה ב ב' מאי 28, 2012 1:08 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.

הבונה
הודעות: 1131
הצטרף: ד' מרץ 09, 2011 6:05 pm

Re: השלמות ותיקונים לרמב"ם מה' פרנקל זמנים

הודעהעל ידי הבונה » ג' מאי 15, 2012 1:25 pm

בפירוש קדמון ממצרים, הנד' לראשונה במהדורת פרנקל, פי"ג הי"ח (בין התרשים השני לשלישי), מופיע הקטע הבא:
וי"א שרוחב העגלות היה לרוחב רה"ר ובפרק י"ב נ[ת]באר זה היטב.
חצאי הלבינה שסביב ה-ת' מורים שבכת"י הופיע - נבאר, אך היות ופי"ב קודם לפי"ג תיקנו ל-נתבאר.
דא עקא שבפי"ב לא נמצא דבר מענין זה, ורק בפי"ד (הבא אחרי פי"ג) ה"א, מופיע הענין.
בקיצור במקום לתקן י"ד תחת י"ב עוד שיבשו את המילה נבאר לנתבאר
ויש כמובן לתקן ובפרק י"ד נבאר...

וכין שהפירוש הנ"ל אתא לידן אעיר על כמה דברים שמן הראוי לשנותם/להוסיפם במהדורה החדשה:
כאשר נדפס לראשונה רמב"ם פרנקל עדיין לא ידעו המדפיסים מיהו בעל פירוש זה לכן כינוהו "פירוש קדמון ממצרים", בינתיים נודע כי הפירוש נזכר בשו"ת מהרלב"ח סי' קה עם שם בעליו ר' יעקב אמושט שם ישנו גם קטע שחסר ברובו בכ"י, בשל הקשיים הטכניים הסתפקו המדפיסים בהערה קצרה, אולם אם מדפיסים מחדש היה כדאי:
א. להחזיר את החיבור לבעליו ולכנותו פי' ר' יעקב אמושט
ב. להוסיף מתוך מהרלב"ח הנ"ל ומהר"י בי רב סי' נה, מה שנחסר בכ"י בפ"ו ה"כ
ג. לציין בהערה על אתר לשני השותי"ם הנ"ל שדנים בדברי המחבר
ד. לציין לרלב"ח הנ"ל בסוף התשובה, גם בהט"ו בפרק כ', שגם על דברי המחבר שם דן המהרלב"ח הנ"ל.

אברימי
הודעות: 40
הצטרף: ב' נובמבר 01, 2010 5:58 am

Re: השלמות ותיקונים לרמב"ם מה' פרנקל זמנים

הודעהעל ידי אברימי » ג' מאי 15, 2012 2:09 pm

הבונה כתב:כפי הנשמע הוצאת ש"פ הולכת לההדיר מחדש את הרמב"ם חלק זמנים, שהעבודה עליו נופלת בטיבה משל יתר הכרכים, כי הוא היה הכרך הראשון.


בסו"ס גדולי הראשונים עמ"ס סוכה (ירושלים תשמ"ח) פרסם הרב אברהם יוסף גראס הרבה הוספות לספר המפתח (רק ?) של סדר זמנים הנזכר.


האם ידפיסו שם גם את הגה"מ ד"ק שנדפסו בשאר הכרכים? (כידוכ ההגש"פ שלהם כללה את הל' פסח במהד' מחודשת אך ללא ההג"מ האלו).

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: השלמות ותיקונים לרמב"ם מה' פרנקל זמנים

הודעהעל ידי אליהוא » ג' מאי 15, 2012 5:04 pm

כידוע שמהדפסה להדפסה נעשו שינויים ותיקונים רבים שלא צויינו וכבר העירו ע"ז.

מאיר חכמים
הודעות: 533
הצטרף: ד' יוני 02, 2010 2:50 pm

Re: השלמות ותיקונים לרמב"ם מה' פרנקל זמנים

הודעהעל ידי מאיר חכמים » ה' מאי 17, 2012 11:54 am

תיקונים נוספים רבים באתר מכון הלכה ברורה:

http://www.halachabrura.org/tikunim/tikun3.htm

מאיר חכמים
הודעות: 533
הצטרף: ד' יוני 02, 2010 2:50 pm

Re: השלמות ותיקונים לרמב"ם מה' פרנקל זמנים

הודעהעל ידי מאיר חכמים » ו' יולי 20, 2012 11:20 am

הבונה כתב:בפירוש קדמון ממצרים, הנד' לראשונה במהדורת פרנקל...

וכין שהפירוש הנ"ל אתא לידן אעיר על כמה דברים שמן הראוי לשנותם/להוסיפם במהדורה החדשה:
כאשר נדפס לראשונה רמב"ם פרנקל עדיין לא ידעו המדפיסים מיהו בעל פירוש זה לכן כינוהו "פירוש קדמון ממצרים", בינתיים נודע כי הפירוש נזכר בשו"ת מהרלב"ח סי' קה עם שם בעליו ר' יעקב אמושט שם ישנו גם קטע שחסר ברובו בכ"י, בשל הקשיים הטכניים הסתפקו המדפיסים בהערה קצרה, אולם אם מדפיסים מחדש היה כדאי:
א. להחזיר את החיבור לבעליו ולכנותו פי' ר' יעקב אמושט
ב. להוסיף מתוך מהרלב"ח הנ"ל ומהר"י בי רב סי' נה, מה שנחסר בכ"י בפ"ו ה"כ
ג. לציין בהערה על אתר לשני השותי"ם הנ"ל שדנים בדברי המחבר
ד. לציין לרלב"ח הנ"ל בסוף התשובה, גם בהט"ו בפרק כ', שגם על דברי המחבר שם דן המהרלב"ח הנ"ל.


עוד יש להוסיף שהפירוש הנ"ל נדפס כבר בעבר בתוך "קובץ תשובות הרמב"ם ואגרותיו", לפסיא (לייפציג) תריט. מן הראוי לציין עובדה זו, ולהשוות ביניהם.

הוגה ומעיין
הודעות: 1707
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: השלמות ותיקונים לרמב"ם מה' פרנקל זמנים

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » ג' ינואר 15, 2019 3:59 pm

מאיר חכמים כתב:
הבונה כתב:בפירוש קדמון ממצרים, הנד' לראשונה במהדורת פרנקל...

וכין שהפירוש הנ"ל אתא לידן אעיר על כמה דברים שמן הראוי לשנותם/להוסיפם במהדורה החדשה:
כאשר נדפס לראשונה רמב"ם פרנקל עדיין לא ידעו המדפיסים מיהו בעל פירוש זה לכן כינוהו "פירוש קדמון ממצרים", בינתיים נודע כי הפירוש נזכר בשו"ת מהרלב"ח סי' קה עם שם בעליו ר' יעקב אמושט שם ישנו גם קטע שחסר ברובו בכ"י, בשל הקשיים הטכניים הסתפקו המדפיסים בהערה קצרה, אולם אם מדפיסים מחדש היה כדאי:
א. להחזיר את החיבור לבעליו ולכנותו פי' ר' יעקב אמושט
ב. להוסיף מתוך מהרלב"ח הנ"ל ומהר"י בי רב סי' נה, מה שנחסר בכ"י בפ"ו ה"כ
ג. לציין בהערה על אתר לשני השותי"ם הנ"ל שדנים בדברי המחבר
ד. לציין לרלב"ח הנ"ל בסוף התשובה, גם בהט"ו בפרק כ', שגם על דברי המחבר שם דן המהרלב"ח הנ"ל.


עוד יש להוסיף שהפירוש הנ"ל נדפס כבר בעבר בתוך "קובץ תשובות הרמב"ם ואגרותיו", לפסיא (לייפציג) תריט. מן הראוי לציין עובדה זו, ולהשוות ביניהם.


נראה שרשימת התיקונים שהציע הרב הבונה אכן קוימה, מלבד שינוי הכותרת בראש הדפים של הפירוש.

עוד יש להוסיף שפירוש זה נמצא בכתב יד נוסף, הונט. 597, כפי שזיהיתי לאחרונה. כתב יד זה מגיע רק עד פי"ז, אבל הוא שלם בהרבה ואפשר להשלים על פיו מקומות רבים החסרים במהדורת פרנקל.

אלא שאחרי דברי מהרלב"ח צ"ע כמה להשקיע בו...

לכתב היד הנ"ל, שהיה בבעלותו של רבי דוד ב"ר יהושע הנגיד (ב"ר אברהם השני ב"ר דוד הראשון ב"ר אברהם בן הרמב"ם), חשיבות רבה דווקא מצד גליונותיו המלאים העתקות מחיבורים שלא נשמרו, מהגאונים ועד הראשונים. סקירה מופיעה כאן וכאן. החשוב שבהם, "המספיק לעובדי ה'" לר' אברהם בן הרמב"ם הלכות שבת פרק ההוצאה, יפורסם בעז"ה בקובץ באו"י הקרוב (ניסן תשע"ט), והשאר - ככל שה' גומר עלינו.

אגב, מכך שכתב היד כבר היה בבעלותו של ר' דוד, נדחית השערתו של רח"ז דימיטרובסקי שצ"ל בתשובת מהר"י בירב שהיה תלמידו של הרע"ב, וצ"ל, ככל שזה מוזר, שהלה היה תלמידו של הרמב"ם עצמו.


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 131 אורחים