מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת בלק (כג, כד)

ביאורים ועיונים, חדושים ובירורים, בתורה בנביאים בכתובים ובתרגומים, ובמפרשיהם, ראשונים ואחרונים, ויבינו במקרא.
תולעת ספרים07
הודעות: 1557
הצטרף: א' פברואר 06, 2011 12:36 am

דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת בלק (כג, כד)

הודעהעל ידי תולעת ספרים07 » ב' יולי 04, 2011 9:39 pm

ברש"י כג פסוק כד הן עם כלביא יקום וגו' כשהן עומדין משינתם שחרית הן מתגברים כלביא וכו' ללבוש ציצית לקרוא את שמע ולהניח תפילין ע"כ
ודבריו קשים ביותר שהרי הקורא ק"ש בלא תפילין כמעיד עדות שקר וכו'
ובכמה ספרי השו"ת כתבו להוכיח מדברי רש"י שבמידה וכוונתו תיכף ומיד להניח תפילין אין בזה כל חשש - האם מישהו אכן נוהג כך.
ואולי יש איזה פשט אחר ברש"י
אשמח לשמוע דעת הרבנים דאתרא קדישא הדין.

יאיר.
הודעות: 455
הצטרף: א' יוני 12, 2011 12:53 am

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי יאיר. » ג' יולי 05, 2011 2:38 am

הפשט הוא שהוא קם 5 דקות לפני סוף זמן ק"ש...אך ק"ק מהרישא "מתגברין כלביא וכו'".
[כתבתי כי ראיתי שלא נכתבה תגובה].

מתפעל
הודעות: 3758
הצטרף: ב' דצמבר 06, 2010 12:35 pm

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי מתפעל » ד' יולי 06, 2011 1:05 pm

הערה יפה
מי מספרי השו"ת מדייק את זה ברש"י?

אמנם היה ניתן לתרץ בעלבתיש שרש"י לא התכוון שקודם קורא קרי"ש ורק אז מניח תפילין ורק מנה את המצוות של הבקר ולאו דוקא כסדר הזה.

מתפעל
הודעות: 3758
הצטרף: ב' דצמבר 06, 2010 12:35 pm

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי מתפעל » ד' יולי 06, 2011 1:09 pm

עוד אפשר לומר שכל הדין שלא לקרוא קרי"ש בלי תפילין זה רק אם זאת הקרי"ש שלו בלחודיה, אמנם אם לאחר מכן בזמן התפילה שוב קורא קרי"ש עם תפילין, לית לן בה.
וראיתי לאחד מזקני האדמורים זצ"ל שנהג לקרוא קרי"ש מוקדם בבקר כדי להיות בטוח שלא יעבור זמן קרי"ש. ולאחר מכן אחרי הכנה דרבה פעמים רבות התעכב מאד בתפילת שחרית והתפלל מאוחר ואז קרא קרי"ש בתוך התפילה עם התפילין.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' יולי 06, 2011 3:54 pm

אצלי בחומש (דפוס וורשה) כתוב ללבוש ציצית ולהניח תפילין ולקרא את שמע. ואין שום קושיה.

הסתכלתי בחומש המאור ועשו מזה שתי גירסאות.

תולעת ספרים07
הודעות: 1557
הצטרף: א' פברואר 06, 2011 12:36 am

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי תולעת ספרים07 » ד' יולי 06, 2011 4:00 pm

רש"י מצטט מדברי התנחומא י"ד ושם להדיא כתוב לקרוא את שמע ולהניח תפילין ועיין מש"ל ובעוד הרבה ספרים.
שו"ת בית יצחק או"ח סימן י"ז ועוד כמה שותי"ם אחרונים ואין הספרים ת"י כעת.
----
גם אני נפלאתי על שתי הגירסאות שלא מצאתי כן בשום מקום וגם מצויין אצלי שהגה"ק מלובלין ז"ל כתב לתרץ את מה שכתבתי לעיל מזה שאם דעתו להניח אח"כ תפילין אין חשש.
ויש להתיישב.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' יולי 06, 2011 5:06 pm

אצלי בתנחומא כתוב רק חוטפין ק"ש ולא מוזכר בכלל תפילין וציצית
וכן בתנחומא באבער

איפה מצאת שכתוב כלשון רש"י שהעתקת?

תולעת ספרים07
הודעות: 1557
הצטרף: א' פברואר 06, 2011 12:36 am

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי תולעת ספרים07 » ד' יולי 06, 2011 5:12 pm

באמת שגם אצלי בתנחומא כך וכתבתי אלא ממה שציין אצלי מפעם.
כיון שמקורו של רש"י הוא כנראה מהתנחומא.
אך במשכיל לדוד להדיא עמד בזה
ואולי שיחקו כאן עם הרש"י - מוזר מאוד מה קורה כאן.
שהרי כל מקורו של רש"י הוא לכאו' בתנחומא.
ואפשר שאוכל עוד מעט להעתיק מדברי השותי"ם בת זמננו.

תולעת ספרים07
הודעות: 1557
הצטרף: א' פברואר 06, 2011 12:36 am

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי תולעת ספרים07 » ד' יולי 06, 2011 5:36 pm

הן עם כלביא יקום. אין אומה בעולם כיוצא בהם. עמדו משינתן שחרית מיד חטופין במצות, בתפילין ובציצית ובק"ש וממליכין להב"ה, ומלחשין ומפליגין לדרך ארץ, ואם נתקל א' מהן ממליך להב"ה. לא ישכב עד יאכל טרף. כשהוא אומ' שמע ישראל וגו' ומלחש אחריו ברוך שם כבוד וכו', המזיקים בורחים ממנו לפי שהוא נמסר ביד המלאכים בזכות ק"ש משומרי יום לשומרי לילה, שנ' נפשי לי"י משומרים וגו', וכשבא לישן מפקיד רוחו ביד הב"ה שנאמר בידך אפקיד רוחי.

מתוך מדרש ילמדנו - מאן - ילקוט תלמוד תורה - פרשת בלק ד"ה כי לא נחש
ואפשר שזהו המקור לגירסה האחרת שהוכנס ברש"י?
ולעניין השות"ים לבטח יש את זה באוצר

יאיר.
הודעות: 455
הצטרף: א' יוני 12, 2011 12:53 am

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי יאיר. » ד' יולי 06, 2011 7:14 pm

אז עכשיו קשה מדוע תפילין לפני ציצית...
ובכל אופן לא מצינו מדרש שכתוב בו ק"ש לפני תפילין כמו שכתבת...

תולעת ספרים07
הודעות: 1557
הצטרף: א' פברואר 06, 2011 12:36 am

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי תולעת ספרים07 » ד' יולי 06, 2011 8:00 pm

אז ככה הגירסה הנכונה ברש"י היא כמו שכתבתי לקרוא את שמע ולהניח תפילין.
מקורו איני יודע אך ידוע לי שגירסה זו היה גם לפני המשכיל דוד [וכן הוא בבאר בשדה כמדומני]
ולעצם הקושיא צ"ל לומר בזה:
שהמדובר הוא רק כלפי פסוק ראשון שמע ישראל וברוך שם שבזה אין קפידא לכאו'
ועיין עניינו או"ח סימן מ"ב ובשע"ת ס"ק י"ד בזה"ל ולפי"ז צריך להניח תפילין מקודם שלא יהא נראה כמעיד עדות שקר כשיאמר וקשרתם עכ"ל ומשמע אבל באמירת שמע ישראל ובשכמל"ו גרידא אין עדות שקר כשיאמר בלא תפילין היות וכל הבעייה היא הוקשרתם.
אמנם הדבר קשה מדברי המ"ב ס"ו ס"ק ט"ז שכתב כי כל תיבה ותיבה של ק"ש מצווה שיהיה עליו תפילין.
ומשמע שאין זה קשור לתיבת וקשרתם ולפי"ז באמת צ"ע אך האחרונים כבר התקשו להבין דברי המ"ב.
זה שאיני רוצה להזכיר את האחרונים... ד"ל
יאיר חשוב טוב לפני שאתה עונה שוב.
השאלה היא אם הבעיה תיבת וקשרתם או סתם יש איסור באמירת קריאת שמע ללא תפילין ולפי"ז גם בפסוק ראשון יש בעיה.
בנוגע למדרשים אפשר לסמוך על ידידינו חכם באשי שימצא את המדרש שמשם רש"י לקח את דבריו אם זה בילקוט שמעוני ועוד.

פרי_העץ
הודעות: 171
הצטרף: ד' מאי 11, 2011 10:20 pm

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי פרי_העץ » ה' יולי 07, 2011 4:12 pm

תולעת ספרים07 כתב:אז ככה הגירסה הנכונה ברש"י היא כמו שכתבתי לקרוא את שמע ולהניח תפילין.


קשה לומר הגרסא הנכונה, אכן בכל הדפוסים הישנים משנת ר"ל עד סוף שנות הש' מוזכר לפי הסדר ציצית ק"ש ותפילין, והשינוי היחיד בין הדפוסים הוא שבחלקם כתוב טלית במקום ציצית. אולם בכתבי יד יש גם גרסאות אחרות שבהם ק"ש הוא אחרון.

ראה גם בקישור דלהלן בעמוד 153 שבו הנוסח "להתעטף בציצית ולהניח תפילין ולקרוא ק"ש
http://jnul.huji.ac.il/dl/mss/rashi/yahheb0228_1h.htm

תולעת ספרים07
הודעות: 1557
הצטרף: א' פברואר 06, 2011 12:36 am

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי תולעת ספרים07 » ה' יולי 07, 2011 7:49 pm

כתבתי הגירסה הנכונה בהיות ואין דרכי ללמוד לפי כתבי יד וכדו' ולא הורגלתי בכך.
אני בדרך כלל נוטה לקבל את הגירסה אשר היה לפני הרא"ם הגו"א המשכיל לדוד ועוד כהנה.
עניין הגירסאות ושינוי הנוסחאות על פי כתבי יד ודפוסים ישנים שלא היה בפני המפרשים טעון אשכול בפני עצמו.
האם ניתן וראוי לתרץ קושייתו של המשכיל לדוד ועוד כהנה על פי כתבי יד וכפי שכבר כתבו לדון לגבי רמב"ם פרנקל כידוע
בכל אופן יישר כוחך גדול אשר הפנית אותי לשם.

עשוי לנחת
הודעות: 2759
הצטרף: ב' יוני 20, 2011 11:10 pm

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי עשוי לנחת » ו' יולי 08, 2011 3:00 pm

בסיעתא דשמיא בדיוק משועמם אחד שלח לי תיקיה עם עשרות עלונים על פרשת שבוע, ושם בקול התאחדותנו של סאטמר ראיתי התייחסות לענין, הוצאתי משם את 2 העמודים שנוגעים לנושא מצ"ב.
[יתכן שהדברים הוזכרו כאן כבר, אך לא היתה לי סבלנות לעבור על הכל.]
וילמדו תו[ל]עים בינה.
קבצים מצורפים
ש ותפילין.pdf
(123.13 KiB) הורד 355 פעמים

תולעת ספרים07
הודעות: 1557
הצטרף: א' פברואר 06, 2011 12:36 am

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי תולעת ספרים07 » א' יולי 10, 2011 12:50 pm

חוששני שהעתיקו מתוך דברי הפורום דוק ותווכח שכתבו להדיא את מה שהעליתי כאן...

תולעת ספרים07
הודעות: 1557
הצטרף: א' פברואר 06, 2011 12:36 am

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי תולעת ספרים07 » ג' יולי 03, 2012 11:36 am

אם מישהו החכים בנושא אשמח אם ישתף אותי
מצאתי תשובת בעל המנחת יצחק בזה.

חיס
הודעות: 1118
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי חיס » ג' יולי 03, 2012 12:46 pm

כן הגירסא ברש"י (רומא) משנת ר"ל (ואדי אלחגארא} משנת רל"ו
קבצים מצורפים
רומא שנת רל.png
רומא שנת רל.png (17.25 KiB) נצפה 4646 פעמים
שנת רלו.png
שנת רלו.png (13.91 KiB) נצפה 4646 פעמים

ברסלב
הודעות: 565
הצטרף: ד' מאי 30, 2012 5:36 pm

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי ברסלב » ג' יולי 03, 2012 1:01 pm

כפי שכתבתי באשכול אחר לא נותר בעולם כת"י מרש"י ועלינו לסמוך על ברלינר פלוס רא"ם מהרש"א גור אריה קצת על יוסף הלל. וספר הזכרון, שתיקנו מדעתם הרחבה הגדולה ואין לי כל ספק שכתבו כן ברוח קדשם, מי לנו גדול מהרא"ם שהמהרש"א מביא בחידושי אגדות, וכותב בתשובה כל שהוא שאין בכוחו לענות בשו"ת כי הוא עסוק רק בדברי רש"י.
אציין שעד נכון להיום טרם יצא רא"ם מתוקן כדבעי.
עיין גם אוה"ח הק' שכותב שרש"י כיוון לדעת חז"ל ממש.

---
ואם כבר אוה"ח לאחרונה כמה הוציאו ספרים ופירושים על אוה"ח הק' ולכן אספר מה אמר הרה"ק מבעלזא כאשר נכנס אליו מישהו בשאלה אם לעשות פי' על האוה"ח והשיב לו שזה מסוכן לבני הבית.
לבעל הסולם הסכים הרה"ק מבעלז לתת הסכמה, ואמר לאחיו להוסיף הסכמה מיוחדת משלו, באומרו, שרשב"י שמח בעולם העליון, על פירוש על הזוהר שנתחבר.... ב...

חיס
הודעות: 1118
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

רש"י כתב יד

הודעהעל ידי חיס » ג' יולי 03, 2012 1:47 pm

בפירוש התורה לרש"י קורטונה רכ"ב המופיע כאן (עמוד 233 ) http://jnul.huji.ac.il/dl/mss/rashi/heb2009_h.htm

ישנו הוספה ברש"י "ולהתפלל" ראה צילום, ולא מצאתי בעוד מקומות.
קבצים מצורפים
כתב יד.png
כתב יד.png (38.77 KiB) נצפה 4633 פעמים
נערך לאחרונה על ידי חיס ב ג' יולי 03, 2012 2:27 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

ברסלב
הודעות: 565
הצטרף: ד' מאי 30, 2012 5:36 pm

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי ברסלב » ג' יולי 03, 2012 2:06 pm

אני לא מאמין שיש כזה דבר כת"י של רש"י.
וגם אם יש דבר כזה בעולם, לא נוכל להפריך בזה לא את הרא"ם ולא את הגור אריה. השווה חזו"א בעניין כת"י ומה שכתב ליברמן בתוספתא ומאמרו של הבלין בנידון.
גם הרב ש"ך התנגד אצל רמב"ם פרנקל שישנו ויתרצו לפי כת"י.
עלינו לקחת את רש"י כפי שראה אותו הנשר הגדול הרא"ם והגור אריה, ולא לפי כת"י - ראה רבי מרדכי ברויאר עם הכתר ועוד הרבה, בחוגים החרדים, לא תירצו לפי כת"י והנושא הוא ארוך, מני יום ובע"ה נמשיך אותו בהמשך.
מוקירך ברסלב

ברסלב
הודעות: 565
הצטרף: ד' מאי 30, 2012 5:36 pm

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי ברסלב » ג' יולי 03, 2012 2:08 pm

אני שמעתי במו אזני ממרן הגר"ח שבדק את ספרי צוה"ל בזה הלשון, דאס איז דאך רש"י ממש.

חיס
הודעות: 1118
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: רש"י כתב יד

הודעהעל ידי חיס » ג' יולי 03, 2012 4:48 pm

חיס כתב:בפירוש התורה לרש"י קורטונה רכ"ב המופיע כאן (עמוד 233 ) http://jnul.huji.ac.il/dl/mss/rashi/heb2009_h.htm

ישנו הוספה ברש"י "ולהתפלל" ראה צילום, ולא מצאתי בעוד מקומות.


בדקתי שוב פעם בכמה כתבי יד ודפוסים ישנים ולא מצאתי כתוב ....מעניין....
קבצים מצורפים
כתב יד.png
כתב יד.png (38.77 KiB) נצפה 4611 פעמים

ברסלב
הודעות: 565
הצטרף: ד' מאי 30, 2012 5:36 pm

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי ברסלב » ג' יולי 03, 2012 5:14 pm

הרב חיס שליט"א יש לנו על זה תשובה במנחת יצחק אולי תוכל להביא אותו, ונבדוק מהו כותב שם. גם הדברי יואל מאריך בעניין.
ואמר לי הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א שעם שו"ת דברי יציב זי"ע ניתן להתווכח, אך עם שות דברי יואל לא ניתן להתווכח.

אגב, כפי הידוע לך את שות דברי יציב לא כתב הוא עצמו אלא הרב שמרלר שליט"א חתנו של רבי מנדל גפנר ז"ל.
וידוע לי שהוא לא נתן להדפיסם כלל את התשובות, ורק כאשר נחלה בשנת תשמ"ח לערך החלו להדפיסם ללא רשותו.
לדעתי הרב שמרלר שליט"א לא ירד לסוף דעתו.
----
אמר לי פעם הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א שאם יש מישהו המזכיר לו את הכשרון של רבי אהרן קוטלר ז"ל זה בעל הדברי יציב.
עוד אספר, שבעת אשר בעל הדברי יציב התארס חזר אל הדברי יואל זי"ע ואז שאלו הדברי יואל לשמחה זו מהי עושה, וענהו בעל הדברי יציב, נבחנתי אצל הייטב לב על הש"ס בעל פה, וענהו הדברי יואל זי"ע תנוח דעתך, ואני נבחנתי אצלו גם על ד' חלקי שו"ע
תחת אחת השיחים.

יין המשמח
הודעות: 434
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 9:19 pm

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי יין המשמח » ג' יולי 03, 2012 6:09 pm

ע"פ דברי המונקאטשער
שבדוקא קורין את שמע ורק אח"כ מניחים תפילין, ולהעיר שכן מייתי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש בלקוטי שיחות - הודפס גם בשערי הלכה ומנהג ח"א.
אין קשה דס"ל כוותי'. וד"ל.

ברסלב
הודעות: 565
הצטרף: ד' מאי 30, 2012 5:36 pm

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי ברסלב » ג' יולי 03, 2012 6:27 pm

יין המשמח כתב:ע"פ דברי המונקאטשער

המונקטשער או הבוטשאשער ודי למבין

צ"ל הבוטשאשער

איני בקי בחיפושים ודי למבין

מפני הניק יין המשמח

חיס
הודעות: 1118
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: רש"י כתב יד

הודעהעל ידי חיס » ג' יולי 03, 2012 9:39 pm

חיס כתב:
חיס כתב:בפירוש התורה לרש"י קורטונה רכ"ב המופיע כאן (עמוד 233 ) http://jnul.huji.ac.il/dl/mss/rashi/heb2009_h.htm

ישנו הוספה ברש"י "ולהתפלל" ראה צילום, ולא מצאתי בעוד מקומות.


בדקתי שוב פעם בכמה כתבי יד ודפוסים ישנים ולא מצאתי כתוב ....מעניין....לפי רש"י הנ"ל כבר לא קשה מה שהקשה כאן
קבצים מצורפים
כתב יד.png
כתב יד.png (38.77 KiB) נצפה 4576 פעמים

אלי_ש
הודעות: 981
הצטרף: ב' אוקטובר 24, 2011 12:07 pm
יצירת קשר:

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי אלי_ש » ד' יולי 04, 2012 12:43 am

במדרש תנחומא כל העניין מוסב רק על קריאת שמע, עיי"ש.

דרך אגב, במדרש תנחומא שאצלי בבית, מהדורת צילום ממהדורת שצ'צ'ין תרכ"ד, טעות מביכה של ה"בחור הזעצער":
כעריות.jpg
כעריות.jpg (45.75 KiB) נצפה 4564 פעמים

אוצרניק
הודעות: 300
הצטרף: ד' מאי 05, 2010 7:55 am

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי אוצרניק » ד' יולי 04, 2012 9:04 am

ברסלב כתב:אמר לי פעם הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א שאם יש מישהו המזכיר לו את הכשרון של רבי אהרן קוטלר ז"ל זה בעל הדברי יציב.
עוד אספר, שבעת אשר בעל הדברי יציב התארס חזר אל הדברי יואל זי"ע ואז שאלו הדברי יואל לשמחה זו מהי עושה, וענהו בעל הדברי יציב, נבחנתי אצל הייטב לב על הש"ס בעל פה, וענהו הדברי יואל זי"ע תנוח דעתך, ואני נבחנתי אצלו גם על ד' חלקי שו"ע
תחת אחת השיחים.


אם נתעקש לומר שהדברי יציב נבחן אצל הייטב לב, ע"כ זה היה הרבה קודם שהשכיחו המלאך.
הייטב לב נפטר ו' אלול תרמ"ג, ו-22 שנה אח"כ נולד הדברי יציב (ד' שבט תרס"ה)

ברסלב
הודעות: 565
הצטרף: ד' מאי 30, 2012 5:36 pm

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי ברסלב » ד' יולי 04, 2012 9:45 am

אתה צודק! כתבתי בלהט הויכוח וחששתי למחוק, אך הכוונה ברורה אצל מי הוא נבחן. וכפי שאמרתי אני מצטמצם לדברי תורה בלבד. המשך עם הניקים שלך עצמך.
תודה.

אלי_ש
הודעות: 981
הצטרף: ב' אוקטובר 24, 2011 12:07 pm
יצירת קשר:

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי אלי_ש » ד' יולי 04, 2012 3:58 pm

מעניין אם הגירסה שהביאו בחומש המאור (והזכיר הרב אוצר החכמה) מצויה כבר בכתבי היד, או שמא היא תיקון מאוחר (אולי בגלל ההערה שהביא תועלת-ספרים), עכ"פ בכת"י מינכן נמצא בסדר הרגיל: "לקרוא את שמע להניח תפילין" [בלי ו']).
ודרך אגב, יש שם שינוי קטן מהנדפס אצלנו:
במקום "הן מתגברין כלביא וכארי" - נכתב: "כארי או כלביא".
רשי כתי מינכן.jpg
רשי כתי מינכן.jpg (73.96 KiB) נצפה 4522 פעמים

מקור: http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00036327/images/index.html?id=00036327&fip=xdsydeayaewqeayaweayawqrseayafsdreaya&no=21&seite=271
נערך לאחרונה על ידי אלי_ש ב ד' יולי 04, 2012 4:08 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

ברסלב
הודעות: 565
הצטרף: ד' מאי 30, 2012 5:36 pm

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי ברסלב » ד' יולי 04, 2012 4:05 pm

כתבתי את זה באישי למישהו אך לא עשה בזה עדיין שימוש
אז אעתיקו כאן

מנחת יצחק חלק ב' סימן קז ד"ה איני זוכר.
אך לא מצאתי שם כעת
גם יש עוד המון פוסקים החל מהציץ אליעזר ועוד
ודומני שעיקר התשובה זה בשות דברי יואל.
מסקנא דמילתא מה שזכרו לי מפעם שאם דעתו תיכף להניח אין בעיה. של הקורא ק"ש בלא תפילין
ב. מספיק פסוק ראשון
לעת עתה בחפזי
מוקירך ברסלב

בברכה המשולשת
הודעות: 11878
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ה' יולי 05, 2012 9:52 am

לגב כתבי יד של רש"י, הואיל והרב ברסלב התייחס למה שכתבתי אני הקטן באשכול אחר- אני התכוונתי לכתבי יד על הגמרא, לא לפירוש התורה.
יתר על כן, לא דברתי על כי"ק של רש"י אלא על כ"י של הפירוש.

ברסלב
הודעות: 565
הצטרף: ד' מאי 30, 2012 5:36 pm

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי ברסלב » ה' יולי 05, 2012 10:03 am

כת"י של הפירוש, מאי רבותא, כבר ברלינר עשה את העבודה, וקיבל את הסכמת הח"ס זי"ע וכפי שכבר כתבתי, הרא"ם מעולם לא מתרץ על פי גירסאות וגם לא הגור אריה, פעמים הזכרון, לאחר שמפרש איך שמפרש, הוא כותב שגם מצא כת"י כזה.
אבל לבנות על זה, כמו חומש אריאל, לא נראה לי.
לא שיש לי משהו נגד אריאל, הגישה היא של חוקרים. וראה מאמרו של הרב הבלין. דעת החזו"א בזה, ומה שאמר לו רבי שאול ליברמן, שנכנע לשיטת הלימוד של הראש ישיבות.
וכבר היה על זה אשכול.

מבקש חכמה
הודעות: 940
הצטרף: ה' יולי 22, 2010 10:35 am

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי מבקש חכמה » ו' יולי 06, 2012 1:36 am

נוסיף כאן את דברי רד"א מנדלבוים שליט"א (מדף על דף מנחות טו המופיע בפרוייקט השו"ת) אף שאין חידוש בתוכן והכל נאמר כאן, יש מקורות רבים ומעניינים בדבריו:
עה"פ (במדבר כ"ג, כד): הן עם כלביא יקום וגו'. כתב רש"י: כשהן עומדים משינתן שחרית, הן מתגברים כלביא וכארי לחטוף את המצוות, ללבוש טלית לקרוא את שמע ולהניח תפילין ע"כ. וכן הביא ברבינו בחיי ע"ש. והקשו המפרשים דהרי אי' בגמ' ברכות (יד ב) אמר עולא, כל הקורא ק"ש בלא תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו וכו' ע"כ, וא"כ איך כתב רש"י הסדר ק"ש לפני הנחת תפילין.
וכתב בספר שם אפרים להגריא"ז מרגליות ז"ל (כאן) דרש"י לא דק, אך זה צ"ע דגם ברבינו בחיי הלשון כן, אך במדרש תנחומא (כאן סי' י"ז) אי' באמת להניח תפילין לפני לקרות ק"ש ע"ש. ובילקוט שמעוני כאן (רמז תשס"ט) אי' רק חוטפין ק"ש ולא נזכר טלית ותפילין ע"ש, וא"כ צ"ע להבין כאן. ובשו"ת תירוש ויצהר (סי' ר"א) מעיד שראה חומש ישן שהגי' ברש"י היא תפילין לפני ק"ש ע"ש. אך לגי' שלפנינו צ"ע.
והנה בשו"ת בית יצחק (או"ח סי' י"ז) נשאל לגבי המנהג שנהגו הרב יראים וחסידים לקרוא ק"ש מיד כשקמים ממיטתם בבוקר קודם הנחת תפילין אי שפיר דמי, או דכיון דאחז"ל וכנ"ל דהקורא ק"ש בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו לא שפיר עבדי.
והאריך שם הרבה, והצדיק מנהג זה מכמה צדדים, וכתב דלפי"ז א"ש דברי רש"י הנ"ל, דנקיט ק"ש לפני הנחת תפילין ודו"ק. והא דאי' בגמ' וכנ"ל דהוי כמעיד עדות שקר בעצמו, הביא בשם הרה"ק החוזה מלובלין זצ"ל דהא דהקורא ק"ש בלא תפילין כאילו העיד וכו', זהו דוקא אם אין דעתו להניח אח"כ תפילין, אבל אם דעתו להניח אח"כ, לית לן בה, וראייתו, דהרי הגמ' מדמה זאת למקריב זבח בלא נסכים. והרי אחז"ל (מנחות ט"ו ב) דמביא אדם זבחו היום ונסכיו מכאן ועד י' ימים ע"ש, וא"כ מבואר דאם דעתו להקריב אח"כ הנסכים שפיר דמי, ה"נ כאן אם דעתו אח"כ להניח תפילין שפיר דמי וא"ש עכ"ד.
וע"ע בספר דור דור ודורשיו, מערכת אסיפת חכמים (אות א ס"ק ג) שהביא בשם הרה"ק מקוצק זצ"ל כחידושו הנ"ל של החוזה מלובלין זצ"ל ע"ש.
ובעצם דברי הרה"ק החוזה מלובלין הנ"ל יש להעיר שכבר קדמו בזה באלפסי זוטא עמ"ס ברכות (י"ד ב), ע"ש שחידש כן להדיא, ובאמת מה"ט הנ"ל דדמי לזבח ונסכים דמהני לאחר זמן וכנ"ל, ודו"ק היטב. ועי' בספר מחשבות בעצה (או"ח סי' ג) שהביא כן בשם האחרונים, ובספר עמק יהושע אחרון (דף קנ"ט ב) בשם הרה"ק החוזה זצ"ל ע"ש, וע"ע בשו"ת לבושי מרדכי (מהדורא תליתאי סי' ה) שהביא כן בשם ספר ליקוטי מנהגים שכ"כ כמה גדולים וצדיקין ושכ"כ בעל התניא ע"ש היטב.
וראה בספר נפש חיה (מרגליות) על שו"ע או"ח (סי' כ"ה סעיף ב) שהביא ראי' חזקה לדברי הרה"ק החוזה מלובלין הנ"ל מדברי הזוה"ק פר' ואתחנן, ע"ש היטב מש"כ עוד בדברי רש"י כאן. ובספר שארית אפרים דב להרה"ק מאמסטוב זצ"ל (דף ע"ח בדפי הספר) מביא שדיבר בענין זה עם השפת אמת זצ"ל, והשיב לו כדברי החוזה הנ"ל, וכראייתו הנ"ל מענין נסכים בקרבנות.
ויש לציין למש"כ בשו"ת האלף לך שלמה להגר"ש קלוגר (סי' שנ"ד) שהקשה לו חכ"א איך אמרינן דהקורא ק"ש בלא תפילין כאילו העיד עדות שקר בעצמו - והרי קי"ל דמביא אדם זבחו היום ונסכיו מכאן ועד י' ימים, וע"ש מש"כ דלא דמו, וס"ל דאמנם הקורא ק"ש בלא תפילין הוי כעדות שקר אפי' אי מניח אח"כ תפילין וקורא עמם שוב ק"ש ע"ש היטב, וזה דלא כמו כל מה שהתבאר לעיל בס"ד.
(פרדס יוסף החדש פר' בלק)

מדבר
הודעות: 307
הצטרף: ג' מאי 01, 2012 10:38 am

Re: דברי רש"י מרפסין אגרין בפרשת השבוע

הודעהעל ידי מדבר » א' יולי 08, 2012 2:01 pm

שיעור מהגאון ר' אשר וייס מליל שישי האחרון


חזור אל “מקרא ותרגום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] ו־ 18 אורחים