מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מי הוא ב"ד "חשוב" שיכול להפקיע ממון ולכתוב "פרוזבול"

דברי תורה, עיוני שמעתתא, חידושי אגדה וכל פטפוטיא דאורייתא טבין
גם זו לטובה
הודעות: 2432
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

מי הוא ב"ד "חשוב" שיכול להפקיע ממון ולכתוב "פרוזבול"

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ה' ספטמבר 10, 2015 1:54 am

עיינתי מקופיא, ואשמח בעזרת חברי "בית המדרש"

איתא בשו"ע (חו"מ סז,יח)
אין פרוזבול נכתב אלא בבית דין חשוב, דהיינו שלשה בקיאים בדין ובענין פרוזבול, ויודעים ענין שמיטה, והמחום רבים עליהם באותה העיר.

ומקור דבריו מבואר בב"י מספר התרומות (מ"ה,טז)
"כגון ב"ד דרב אמי ורב אסי איכא מאן דאמר דהאידנא לית לן בית דין הגדול ולית לן למכתב פרוזבול ואי עבד לא מהני ומסתברא דכל שלשה בקיאין בדין ובענין פרוזבול ויודעים מצות שמטה והמחום רבים עליהם באותה העיר שהם דרים בה הרי הם באותה העיר ובאותו זמן כבי דינא דרב אסי וראויים להפקיע ממון בני עירם כתקנתם הנראה להם כמו הם בדורם"

ומבואר להדיא בתרומות דטעמו משום דהם יכולים להפקיע ממון בני עירם כתקנתם, והיינו כמבואר באורך בחו"מ ס"ב דטובי העיר שהמחום ב"ד עליהם יכולים מכין ועונשין שלא מהדין והפקרן הפקר.

והשתא נחזי אנן
[א] לכ' מהני רק כלפי בני עירם אבל אינן יכולים לכתוב פרוזבול לבני עיר אחרת.
[ב] "המחום עליהם" אין הכוונה שהם דנים דיני חו"מ בין איש לרעהו אלא שהם פרנסי ומנהיגי העיר, [וכידוע דלשון ב"ד בחז"ל ומשם לפוסקים אינו מתפרש רק לדיינים הדנים דיני חו"מ, ואכמ"ל] וכ"פ דמ"ש התרומות "ב"ד חשוב" אין הכוונה שבעיר אחת כל ב"ד חשוב יכול לכתוב פרוזבול, אלא הכוונה הב"ד החשוב של העיר שעליו מוטל תקנת בני העיר]
[ג] נראה דכיום אין הצבור מחלוק לערים אלא לקהילות [וכבר האריכו בזה לעניין דין קדימה בבני העיר] וע"כ יתכן שבני העדה"ח יכולים לכתוב פרוזבול אצל ב"ד, וכן חסידי בעלזא אצל האדמו"ר וב"ד ואידך זיל גמור.
[ד] לפ"ז לא מובן הנהגת החזו"א לכתוב פרוזבול אצל רב צעיר כגרש"ו, ואדרבה הגרש"ו היה צריך לכתוב פרוזבול אצל החזו"א שהוא הוא היה המנהיג והקרבניט של העיר ב"ב, וביותר דהיה גדול הדור, וכמבואר דגדול הדור יכול להפקיע ממון,
[ה] ובקיצור אמרים- אם יש כיום ב"ד חשוב היינו או ב"ד דקהילה פלונית, או זקני וקרבניטי הדור שהם הם טובי העיר שהמחום רבים עליהם

בברכה המשולשת
הודעות: 12287
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מי הוא ב"ד "חשוב" שיכול להפקיע ממון ולכתוב "פרוזבול"

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ה' ספטמבר 10, 2015 7:55 am

זה בהחלט גם קשור לגדרי חו"מ ולדיון מסביב לבית דין קבוע שהזכיר הרמ"א בעניין זבל"א (שאם יש ב"ד קבוע לא יכול הנתבע לבקש זבל"א אלא חייב לידון בפניהם)
ועל בין בי"ד קבוע בזה"ז יעויין במאמרו של הרה"ג נתן חי באחד מקבצי אמונת עתיך של השנים האחרונות (למיטב ידיעתי מצוי באוצר)
איברא, דביחס לפרוזבול נהגו רבים לקבוע דיינים חשובים, אף שאינם יושבים יחד

גימפעל
הודעות: 3031
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 10:35 pm

Re: מי הוא ב"ד "חשוב" שיכול להפקיע ממון ולכתוב "פרוזבול"

הודעהעל ידי גימפעל » ה' ספטמבר 10, 2015 8:08 am

וכנראה גם שהחזו"א נהג כמו כל עם ישראל כפסק הרמ"א שאי"צ בי"ד קבוע וחשוב.

ברזילי
הודעות: 3235
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: מי הוא ב"ד "חשוב" שיכול להפקיע ממון ולכתוב "פרוזבול"

הודעהעל ידי ברזילי » ה' ספטמבר 10, 2015 9:48 am

דומה שבזמננו אין בכלל בית דין חשוב שיכול לכפות להופיע לפניו (לבתי הדין הממלכתיים יש אפשרות כפיה, אבל סמכותם מוגבלת לעניני נישואין וגירושין ומסתבר שאין בזה די כדי לכתוב פרוזבול, אם צריך ב"ד חשוב), וכ"ש להוציא ממון בתקנה. אולי בקהילות סגורות, דוגמת חסידויות וכדומה, יש בכח בי"ד לצוות על פלוני להופיע בפניו; ברוב הקהילות אנשים בוחרים בפני איזה בי"ד להופיע, אם בכלל.

בברכה המשולשת
הודעות: 12287
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: מי הוא ב"ד "חשוב" שיכול להפקיע ממון ולכתוב "פרוזבול"

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ה' ספטמבר 10, 2015 2:18 pm

ברזילי כתב:דומה שבזמננו אין בכלל בית דין חשוב שיכול לכפות להופיע לפניו (לבתי הדין הממלכתיים יש אפשרות כפיה, אבל סמכותם מוגבלת לעניני נישואין וגירושין ומסתבר שאין בזה די כדי לכתוב פרוזבול, אם צריך ב"ד חשוב), וכ"ש להוציא ממון בתקנה. אולי בקהילות סגורות, דוגמת חסידויות וכדומה, יש בכח בי"ד לצוות על פלוני להופיע בפניו; ברוב הקהילות אנשים בוחרים בפני איזה בי"ד להופיע, אם בכלל.


א. נושא זה נדון במאמר שציינתי לעיל.
ב. כמדומני שראיתי מאמר של הרב רא"ם הכהן שעורר שאכן יש לפנות לבתי דין העוסקים בממונות ויש להם סמכות בקהילה שלהם (כמדומני שכתב שהעלה זאת בפני הגרז"ן)

גם זו לטובה
הודעות: 2432
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: מי הוא ב"ד "חשוב" שיכול להפקיע ממון ולכתוב "פרוזבול"

הודעהעל ידי גם זו לטובה » א' ספטמבר 13, 2015 2:37 am

שמחתי לראות שמטו משמיה דהגריש"א שאין כיום ב"ד שיכול להפקיע ממון, אלא רק מופלג שבדורו, ולכן עשה הגרי"ש פרוזבול אצל הגרש"ו [והשנה ר' דרזי ערך פרוזבול אצל הגרח"ק משום שס"ל שהוא מופלג בדורו, ברם שמעתי שר 'שריאל רצה לערוך פרוזבול אצל הגרח"ק, והגרח"ק סירב באומרו שאינו דיין, וראה לישנא דמהר"י קורקוס (שמיטה ט,יז) מכל מקום בית דינא דרבי אמי ורבי אסי לאו דוקא אלא כל שהוא גדול וחשוב בדור לדיין כותב פרוזבול ]

פלוריש
הודעות: 1402
הצטרף: ה' ינואר 15, 2015 6:17 pm
שם מלא: אריאל דוד

Re: מי הוא ב"ד "חשוב" שיכול להפקיע ממון ולכתוב "פרוזבול"

הודעהעל ידי פלוריש » א' ינואר 17, 2021 12:45 am

בברכה המשולשת כתב:ב. כמדומני שראיתי מאמר של הרב רא"ם הכהן שעורר שאכן יש לפנות לבתי דין העוסקים בממונות ויש להם סמכות בקהילה שלהם (כמדומני שכתב שהעלה זאת בפני הגרז"ן)

הנה המאמר: https://www.inn.co.il/Articles/Article.aspx/13867
ושם הביא שהעלה זאת בפני הרב דיכובסקי (ולא הגרז"ן), שבתור דיין ומנהל בתי הדין הרבניים אף הוא הודה שאין להם כוח לענין פרוזבול.
וכתב ש"שבתי הדין שיהיו כתובים בפרוזבול יהיו בתי דין לממונות הקבועים והוולנטריים בכל אזור... יש לנסח שחתימה על שטר הפרוזבול מהווה חתימה על שטר בוררות גם ביחס לחובות בהם הכותב הוא לווה, וממילא יהיה כוח בשטר הפרוזבול להוציא ממון על ידי בית הדין מכוח שטר הבוררות".


חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 166 אורחים