שלשלת היוחסין 'פרנקל תאומים'

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
פרנקל תאומים
הודעות: 1824
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

שלשלת היוחסין 'פרנקל תאומים'

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » א' אוגוסט 28, 2016 1:26 pm

אחד היקרים שאלני באישי אם ידוע לי המעשה המצביע על מקור שם המשפחה 'פרנקל תאומים'.
והנה אם זכרוני אינו בכזיב, המעשה הנודע הוא בערך כדלהלן:
מעשה בבנו של השר הג"ר שאול וואהל קצנלבויגן זצ"ל (בן המהרשי"ק בן מהר"ם פאדווה שהיה חתן ר' אברהם בן המהר"י מינץ), שאחרי שהמלך או המושל התוודא לחכמתו ועודו נער,התאווה לחתנו עם ביתו, וכדי להימלט מן האסון מבלי לפגוע במלך ולהסתכן בחייו, קידש הנער איזו אישה חולנית מבוגרת יחסית שנטתה למות, והודיע למלך "שלצערו" אינו יכול לההיענות לבקשתו "המחמיאה", כיוון שקידש לו מכבר אישה אחרת.
כעבור זמן, החלימה הגוססת באופן מעורר פליאה, ובנו של ר' שאול וואהל, אע"פ שמעיקרא קידשה רק כדי להינצל מן המלך, ומתוך הנחה שתוך זמן קצר היא תילקח לב"ע, החליט לשאת אותה לאישה ולא לגרשה, ע"מ שלא לביישה ולצערה, אע"פ שלכאו' כבר לא היתה בת בנים, וכעבור שנה נולדו להם תאומים, ויהי לנס ופלא. הבן היניק וחכים הזה היה אח"כ לאחד מגדולי הדור, הלא הוא הג"ר מאיר וואהל קצנלבויגן אב"ד בריסק, הבת שבין התאומים נישאה להג"ר יונה תאומים מח"ס 'קיקיון דיונה', שקרא שם משפחתו כן על שום הנס שבעטיו באה אשתו לעולם, ומאיתו השתלשלה משפחת 'פרנקל תאומים'.

והנה זה זמן רב התקשיתי אודות טיבה של אגדה זו, מהטעם הפשוט שחתנו של הג"ר מאיר אב"ד בריסק, היה כנ"ל ה"קיקיון דיונה"(ואכן מאיתו השתלשלה משפחת 'פרנקל תאומים'), וזה האחרון לא היה הראשון במשפחתו שכונה "תאומים", גם אביו הג"ר ישעיה וסבו הג"ר אהרן משה זצ"ל נקראו "תאומים", ומעיקרא דדינא פירכא.
אומנם יתכן שגרעין המעשה אמת, אלא שהתרחש עם אביו או חמיו של הג"ר אהרן משה תאומים מפראג הנ"ל, ובמרוצת הדורות נכרך הסיפור עם נכדו ה'קיקיון דיונה' ועם חמיו ואבי חמיו השר ר' שאול וואהל, היות שהשר היה אישיות הסטורית מפורסמת שנכרכו בשמה אגדות(כמו "מלך פולין ליום אחד").

ברצוני לשאול את החכמים דכאן, אם יש מי מהם שידע לענות על השאלות הבאות:
א) היכן הופיעה מעשיה זו לראשונה, או עכ"פ מי יודע על מקור קדום יחסית שכתב עליה?
ב) האם יש לה גירסא המתיישבת עם מה שהקשיתי לעיל שכבר סבו של ה'קיקיון דיונה' נקרא בשם "תאומים"?
ג) מי הראשון בשלשלת המשפחה שצירף גם את השם "פרנקל", ובעיקר מאיזה טעם נקרא גם בתוספת זו (שמא שימש ברבנות בצרפת? ואולי כבר ה'קיקיון דיונה' נקרא כן, ובאמת דומני ששימש ברבנות מץ)?
ד) האם ישנו כבר מידע ברור כיצד היה רבינו ה'פרי מגדים' (הג"ר יוסף תאומים זצ"ל), נכד ל'קיקיון דיונה' או לאביו או סבו.

בתודה מראש.

ירון
הודעות: 189
הצטרף: ד' נובמבר 23, 2011 8:39 pm

Re: שלשלת היוחסין 'פרנקל תאומים'.

הודעהעל ידי ירון » ב' אוגוסט 29, 2016 10:07 pm

א. מקור הסיפור בהקדמת ספר 'בינת לב' לר' נפתלי הירץ תאומים, תרצ"ח (1938), וכותב שם "שמקורו נדפס במכ"ע מאינצר אזרלית מד"ר להמן .. וזה מקרוב שהי' נדפס במכ"ע אנגלי כפי שדודי הגאון ר' יוסף תאומים אבד"ק דטראיט מיש נ"י מצא בספרים וכתבי יד עתיקים בביבלטקן, וכפי מסורת אבות ... וזהו תוכן הספור..."

ב. לעניו"ד אין גרסה המתיישבת, אולי יבואו אחרים ויביאו.

ג. ככל שראיתי, ר' יונה ואבותיו נקראו תמיד רק בשם תאומים. השם "פרנקל" מופיע לראשונה אצל בנו ר' יצחק מאיר פרנקל (שהיה מכונה "ר' מאיר פרנקל"). כנראה באמת נקרא כך ע"ש מקום רבנותו של אביו במץ שבצרפת, ואכן ראיתי שבן אחר של ר' יונה, ר' ישראל, היה מכונה "ר' ישראל צרפת" (יש מנחילין).

ד. לדעתי אין עדיין מידע ברור ליחוס ה'פרי מגדים'. אביו, ר' מאיר תאומים מלוברטוב ולבוב, בנו של ר' יוסף תאומים שנפטר בצעירותו, בנו של ר' שמואל תאומים מפראג, בנו של ר' יוסף תאומים אב"ד קראקא, שלפי השערתו של רצ"ה הורוויץ מדרזדן היה חתנו של ר' ישעיה תאומים מפראג, אביו של הקיקיון דיונה. אלא שהשערתו של הרב מדרזדן נשענת על הכתוב בפנקס ביכה"כ דרבי פנחס בפראג, בו נרשם "ונשמת מו"ה יוסף תאומים, ונשמת אשתו חיה בת מ' ישעיה תאומים", והוא לא מזכיר מקור נוסף שיתמוך בהשערתו. במג"י בר"ס 'דבר משה' מובאת גרסת היחוס של הפמ"ג לקיקיון דיונה, ולפיה היה ר' יוסף יוסקא הנ"ל בנו של ר' יהושע יחזקאל פייבל בן הקיקיון. ואולם, היחוס לקיקיון דיונה לא מופיע כלל בחיבורי הפמ"ג ובני משפחתו, וספק אם למחבר היחוס ב-'דבר משה' היתה ידיעה ממשית, כאשר הוא עצמו איננו מענף זה של משפחת תאומים.

הסרפד
הודעות: 742
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 11:40 pm

Re: שלשלת היוחסין 'פרנקל תאומים'.

הודעהעל ידי הסרפד » ג' אוגוסט 30, 2016 1:41 am

שתי נקודות נוספות בענין שמות המשפחה:
א. ישנם ענפים שנקראו רק תאומים, ויש שנקראו רק פרענקל, ויש שהשתמשו לפעמים בשם אחד ולפעמים באחד, ויש שנקראו בשניהם יחד, ואין ראיה בכל זה מאב על בנו ומאיש על אחיו.
ב. בדורות הראשונים של המשפחה (לפני הקיקיון דיונה) היתה ערבוביא דומה בין שמות 'תאומים' ל'לעמל'. (והענף שממנו יצא הקיקיון דיונה נקרא גם 'מונק'.)

פרנקל תאומים
הודעות: 1824
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: שלשלת היוחסין 'פרנקל תאומים'.

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ג' אוגוסט 30, 2016 3:06 pm

ירון,
תודה רבה, מה היינו עושים בלעדיך. אשריך שאתה עוסק ב"דע מאין באת", הלוואי שנזכה להיות ראויים לאבותינו.

א) הספר הזה נמצא באוצר? מי זה ד"ר להמן? הרב מאיר להמן?
ב) א"כ צ"ל או כהשערתי הנ"ל או שמעשה הזה לא היה מעולם.
ג) הלא גם צאצאיו של ר' יהושע יחזקאל פייבל אבד"ק פרעמישלא וברעסלא בנו של הקיקיון נקראו פרנקל משלב מסויים ואילך(בן נינו רבינו ה"ברוך טעם" מלייפניק), האם רק אחרי דור או שניים נזכרו שהסבא היה רב בצרפת?
ד) האם בני משפחת פרנקל תאומים לדורותיהם (בפרט בדורות מוקדמים יותר), התייחסו לרבינו הפרי מגדים כבן משפחתם?

הסרפד,
א) אאל"ט, ככלל, בדורות הראשונים נקראו 'תאומים' בלבד, ובדורות המאוחרים נקראו כולם פרנקל תאומים או תאומים פרנקל, כמובן שלשם הקיצור השתמשו לפעמים רק בשם הראשון, אבל במקומות שחתמו בשמם המלא או שהיה חשוב להם לציין את יחוס משפחתם כתבו את שתי השמות.
ב)לא מצאתי לא את השם לעמל ולא את השם מונק אצל ר' אהרן משה תאומים מפראג זצ"ל ולא אצל צאצאיו שהם בן אחר בן. היכן ראית זאת?
מונק הם בדר"כ משפחה של כהנים.

ירון
הודעות: 189
הצטרף: ד' נובמבר 23, 2011 8:39 pm

Re: שלשלת היוחסין 'פרנקל תאומים'.

הודעהעל ידי ירון » ג' אוגוסט 30, 2016 3:30 pm

פרנקל תאומים כתב:י
א) הספר הזה נמצא באוצר? מי זה ד"ר להמן? הרב מאיר להמן?


בהיברו בוקס:

http://hebrewbooks.org/1775

http://hebrewbooks.org/50697

לגבי המקור שמציין, אין לי מושג, זה נראה לי כאחד מכתבי העת באידיש או גרמנית שאני לא יודע איך להגיע אליהם ...

ג) הלא גם צאצאיו של ר' יהושע יחזקאל פייבל אבד"ק פרעמישלא וברעסלא בנו של הקיקיון נקראו פרנקל משלב מסויים ואילך(בן נינו רבינו ה"ברוך טעם" מלייפניק), האם רק אחרי דור או שניים נזכרו שהסבא היה רב בצרפת?


נדמה לי שרק בענף של הברוך טעם, אולי החליטו לעשות כן כדי להבדיל עצמם מ-"תאומים" אחרים שאינם מצאצאי הקיקיון? או אולי התחילו להשתמש בשם פרנקל מסיבה כלשהי בפני הרשויות - יש להניח שהשם היה קל יותר לפולנים או לאוסטרים מ-"תאומים". רק השערות.

הסרפד,

ב)לא מצאתי לא את השם לעמל ולא את השם מונק אצל ר' אהרן משה תאומים מפראג זצ"ל ולא אצל צאצאיו שהם בן אחר בן. היכן ראית זאת?
מונק הם בדר"כ משפחה של כהנים.


ר' משה אהרן תאומים, סבו של הקיקיון, היה מכונה גם "לעמלין", כנראה ע"ש סבו ר' שמעון לעמיל. ראה למשל בשער ספר 'דרושים לכל חפציהם', קראקא שס"ט, לנכדו (בן בנו) ר' נתן פייטל (מחכמי וינה), שם מכונה: "כבוד המשולשל בתורה בעבודה ובג"ח החסיד השלם כמהר"ר משה אהרן תאומים לעמלן ז"ל ה"ה מק"ק פראג". זו רק דוגמא, ונדמה לי שהכינוי גם מופיע על גבי מצבות בני המשפחה בפראג ו/או וינה.

לגבי מונק - לפי כותבי הקורות, הכינוי "מונק" ניתן על ידי הרשויות, גם לבני משפחת הורוויץ בפראג. הכינוי מופיע בתעודות רשמיות, כך נקראו כל בעלי הפריבילגיות כשמאים וגובי מיסים, משורש "נזיר", בעל מעמד מכובד בעדה.

פרנקל תאומים
הודעות: 1824
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: שלשלת היוחסין 'פרנקל תאומים'.

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ג' אוגוסט 30, 2016 4:03 pm

שוב תודה.

א"כ ר' אהרן משה היה בנו של ר' נתן ווידל שהיה בנו של ר' שמעון לעמל ז"ל.
האם ר' שמעון לעמל הוא הראשון במשפחה(בן אחר בן) שידוע לנו עליו, או שיש מידע גם על אביו ולמעלה ממנו?

לגבי 'מונק', כלומר היות וחמיו של ר' אהרן משה היה ר' ישראל הלוי הורוויץ פרנס פראג (וכן הסבא ר' אהרן משולם זלמן הורוויץ שימש כפרנס, וכן ר' אהרן משה תאומים ובנו ר' משולם זלמן), אזי בתעודות רשמיות נקראו גם "מונק"?
בכל אופן, תקן אותי אם אני טועה, בשיח הפנים יהודי ובספרות שלו הם לא נקראו כן, אני צודק?

הסרפד
הודעות: 742
הצטרף: ה' מרץ 29, 2012 11:40 pm

Re: שלשלת היוחסין 'פרנקל תאומים'

הודעהעל ידי הסרפד » ג' אוגוסט 30, 2016 8:26 pm

מצאנו שהשתמשו בשם מונק מצאצאי ר' אהרן משה, אצל זקניו של הבית מאיר שהיה נכדו בא"ב.

ירון
הודעות: 189
הצטרף: ד' נובמבר 23, 2011 8:39 pm

Re: שלשלת היוחסין 'פרנקל תאומים'

הודעהעל ידי ירון » ג' אוגוסט 30, 2016 9:09 pm

לעניין ר' שמעון לעמיל (למלין) - לפי מאורי גליציה, ועדיין לא עמדתי על מקורו, היה בנו של ר' אהרן משולם זלמן, חתן ר' מנחם מנדל מפראג, בנו של ר' ישעיה הלוי מבוהמיה.

לעניין "מונק" - צודק כמובן הרב סרפד. וזו שאלה מעניינת, כמה משפחות המשיכו לשאת את שם המשפחה מונק, ובעצם מתייחסים לאחת המשפחות הורוויץ, תאומים, או משפחות אחרות שבניהן היו מראשי הקהילה בוינה או פראג ...

אבן זועקת
הודעות: 429
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2013 1:36 am

Re: שלשלת היוחסין 'פרנקל תאומים'

הודעהעל ידי אבן זועקת » ג' אוגוסט 30, 2016 9:17 pm

ירון כתב:לעניין ר' שמעון לעמיל (למלין) - לפי מאורי גליציה, ועדיין לא עמדתי על מקורו, היה בנו של ר' אהרן משולם זלמן, חתן ר' מנחם מנדל מפראג, בנו של ר' ישעיה הלוי מבוהמיה.


נדמה לי שקראתי פעם מאמר הטוען שאפילו הייחוס לר"נ ויידל הוא רק השערה המסתברת (בכל אופן רצ"ה הורוויץ כותב את זה בתורת השערה) ולמעלה ממנו כלל לא ידוע לנו.

אבן זועקת
הודעות: 429
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2013 1:36 am

Re: שלשלת היוחסין 'פרנקל תאומים'

הודעהעל ידי אבן זועקת » ג' אוגוסט 30, 2016 9:43 pm

בספר בגדי אהרן יש מבוא לתולדות המשפחה מרב"ש המבורגר ויש באוצר החכמה גם ספר לתולדות משפחת מונק.

פרנקל תאומים
הודעות: 1824
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 5:26 pm

Re: שלשלת היוחסין 'פרנקל תאומים'

הודעהעל ידי פרנקל תאומים » ד' אוגוסט 31, 2016 2:12 pm

תודה לכולכם,
עד עתה ידעתי שר' אהרן משה תאומים היה חתן ר' ישראל ב"ר אהרן משולם זלמן הלוי הורוויץ בנו של ר' ישעיה הלוי הורוויץ אבי משפחת הלוי הורוויץ(קנה את העיירה הורוויץ הסמוכה לפראג).
והנה ל'מאורי גליציה' שהביא ר' ירון, ר' שמעון לעמלין-סבו של ר' אהרן משה מצד אביו, היה בנו של ר' אהרן משולם זלמן חתן ר' מנדל הלוי מפראג ב"ר ישעיה הלוי.
כלומר לא ברור האם ר' אהרן משולם זלמן היה בנו של ר' ישעיה המפורסם או נשוי לנכדתו.
והאם ר' אהרן משה היה נשוי לנכדת ר' אהרן משולם זלמן, או שהוא היה נינו בן אחר בן.

האם ישנם כיום 'מונק' שאינם כהנים?

שיף
הודעות: 2151
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: שלשלת היוחסין 'פרנקל תאומים'

הודעהעל ידי שיף » ד' נובמבר 22, 2017 10:46 pm

פרנקל תאומים כתב:האם ישנם כיום 'מונק' שאינם כהנים?

ברור שישנם משפ' מונק שאינם כהנים


חזור אל “משפחות סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: דודי צח ו־ 25 אורחים