◆ חיפוש מקור ◆

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
מה שנכון נכון
הודעות: 8828
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ו' מאי 04, 2018 12:40 am

ושא_נס כתב:אור התורה איכה סימן א' עמ' אלף ס"ו: "ופירוש אזכיר את שמי, היינו שיומשך גילוי אור אין סוף מבחינת אתה קדוש לבחינת ושמך קדוש, והוא ענין היחוד העליון, ועל ידי זה יומשך הברכה במי שממשיך גילוי זה. ועל ידי ברכה זו הקדוש ברוך הוא משמרם, כענין יברכך ה' וישמרך. ועיין ברהמ"ז [רעיא מהימנא זוהר?? הרמ"ז=ר' משה זכות??] פרשת עקב דף רע"א (ע"א) מענין אזכיר את שמי".
אודה למי שיפתור הספק הנ"ל בתיבת "ברהמ"ז".

אכן צ"ל בהרמ"ז, והכוונה לפי' ר"מ זכות. הוזכר במפורש במקו"א בספרי הצ"צ, וכן הציון דלהלן לפקודי. [ומעיון בפי' הרמ"ז נראה לכאו' שהדברים מתאימים].

בן_אליעזר
הודעות: 745
הצטרף: ב' נובמבר 03, 2014 6:59 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי בן_אליעזר » ב' מאי 07, 2018 7:13 pm

ראיתי מי שמביא מהרמב"ם (מבלי לציין מ"מ מדוייק), שהוא מדבר בענין הזהירות שצ"ל בתירגום וכן ה'חסרונות' שייתכנו בזה.

מאי-ידיעה, הייתי משער שהוא באגרותיו (לאבן תיבון וכיו"ב), אך כמובן אשמח באם יוכלו חו"ר הפורום לציין או ללנקק למ"מ מדוייק מתוך ספריו של הרמב"ם בענין זה.

י. אברהם
הודעות: 1237
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי י. אברהם » ב' מאי 07, 2018 7:22 pm

בהקדמה לפיה"מ
"והנני אסרתיהו על כל אשר מלין מעתיק"
(עכ"פ לפי רי"ק שמפרש כוונתו כך)

מה שנכון נכון
הודעות: 8828
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ב' מאי 07, 2018 7:33 pm

כונתך לזה? וכי"ב כתבו רבים.

בן_אליעזר
הודעות: 745
הצטרף: ב' נובמבר 03, 2014 6:59 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי בן_אליעזר » ב' מאי 07, 2018 8:25 pm

ייש"כ לשניכם, ושניהם מועילים לענין כמובן באופן כזה או אחרת

שבענו מטובך
הודעות: 468
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 8:36 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי שבענו מטובך » ב' מאי 07, 2018 10:40 pm

מצאתי בספר של לפני מאתיים שנה, שכתב כדבר פשוט שאליהו הנביא נגלה להאריז"ל.
אני מבין שיש לזה מקורות קדומים, אבל מה המקור הכי טוב לידיעה זו?

מה שנכון נכון
הודעות: 8828
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ב' מאי 07, 2018 11:22 pm

שבענו מטובך כתב:מצאתי בספר של לפני מאתיים שנה, שכתב כדבר פשוט שאליהו הנביא נגלה להאריז"ל.
אני מבין שיש לזה מקורות קדומים, אבל מה המקור הכי טוב לידיעה זו?

הרח"ו בהקדמתו לשער ההקדמות ולע"ח.

פייביש אופטובסקי
הודעות: 544
הצטרף: ב' אפריל 07, 2014 1:40 pm

יורדת אלינו ממרומי מרומים

הודעהעל ידי פייביש אופטובסקי » ג' מאי 08, 2018 10:34 pm

נתבקשתי לשאול בפורום דכאן:
היכן הרב צבי יהודה קוק מביא בשיחות לשבועות את השורה 'יורדת אלינו ממרומי מרומים',

שבענו מטובך
הודעות: 468
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 8:36 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי שבענו מטובך » א' מאי 13, 2018 4:01 pm

בזוהר מובא פעמים רבות "תנן" על מאמרי אמוראים. אני זוכר בערפול שהרמ"ק מתיחס לזה באיזה מקום, ומן הסתם גם היעב"ץ במטפחת.
כל ציון בנידון זה יתקבל בברכה.

דורון רונן
הודעות: 1
הצטרף: ג' מאי 24, 2016 2:26 am

חיפוש מדרש

הודעהעל ידי דורון רונן » ב' מאי 14, 2018 1:05 pm

היעבץ בספרו עץ אבות על פרקי אבות פרק ו כותב שבמדרש רבה איתא על ריב"ל ור׳ חייא שהיו אוכלים הרבה ונמצא דבר גוזמא במאכלם, האם משהו יוכל לעזור לי לגלות היכן נמצא מדרש זה?

מה שנכון נכון
הודעות: 8828
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: חיפוש מדרש

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ב' מאי 14, 2018 1:15 pm

דורון רונן כתב:היעבץ בספרו עץ אבות על פרקי אבות פרק ו כותב שבמדרש רבה איתא על ריב"ל ור׳ חייא שהיו אוכלים הרבה ונמצא דבר גוזמא במאכלם, האם משהו יוכל לעזור לי לגלות היכן נמצא מדרש זה?

איכה רבה ג, ו
ר' חייא רבא אזל לדרומא ואיתקבל גבי ריב"ל אייתו לקמיה עשרים וארבעה תבשילין, א"ל בשבתא מה אתון עבדין אמר ליה אנן כפלין להון, לבתר יומין אתא ריב"ל לטבריא ואיתקבל גבי ר' חייא רבא ויהב לתלמידוי דר' יהושע דרכמונין ואמר להון זילו ועבידו לרבכון כמנהגיה.
אמנם מבואר כאן רק על ריב"ל ולא על ר"ח.

לבנון
הודעות: 370
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי לבנון » ג' מאי 15, 2018 1:18 am

מובא בספר זרע שמשון פרשת שלח:
וזהו רמז למה שאמרו ז"ל קבל עולמו בחייו בדבר מועט

היכן נזכר בדברי חז"ל מאמר זה?
תודה למשיבים

מה שנכון נכון
הודעות: 8828
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' מאי 15, 2018 1:28 am

לבנון כתב:מובא בספר זרע שמשון פרשת שלח:
וזהו רמז למה שאמרו ז"ל קבל עולמו בחייו בדבר מועט

היכן נזכר בדברי חז"ל מאמר זה?
תודה למשיבים

אולי כוונתו לערכין טז ע"ב כל שעברו עליו מ' יום בלא ייסורין קבל עולמו (ומובא מאמר זה בספר במקו"א), ו"בדבר מועט" הוא תוספת הסבר שלו.

לבנון
הודעות: 370
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי לבנון » ג' מאי 15, 2018 1:30 am

מה שנכון נכון כתב:
לבנון כתב:מובא בספר זרע שמשון פרשת שלח:
וזהו רמז למה שאמרו ז"ל קבל עולמו בחייו בדבר מועט

היכן נזכר בדברי חז"ל מאמר זה?
תודה למשיבים

אולי כוונתו לערכין טז ע"ב כל שעברו עליו מ' יום בלא ייסורין קבל עולמו (ומובא מאמר זה בספר במקו"א), ו"בדבר מועט" הוא תוספת הסבר שלו.

מסתבר
ישר כחך!!

המכון
הודעות: 61
הצטרף: ב' אוגוסט 29, 2016 6:58 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי המכון » ג' מאי 15, 2018 5:42 pm

היכן נכתב הסיפור הבא, והאם יש לכך מקור:
מסופר על המהר"ם שיק (מתלמידי החת"ס) ששמע יום אחד את תלמידיו מתדיינים האם אשה יכולה להיות נזירה, ומצאו כמה ראיות עקיפות שאין מניעה והתפלאו מדוע זה לא נתפרש במשנה במישרין ושאלו לחוות דעתו של רבם. וכך אמר הוא להם; יש לי בבית, ספר קטן הנקרא "תורת משה" ומצאתי שכבר נתפרש בו "איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'"...

תודה רבה.

בקרו טלה
הודעות: 2769
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי בקרו טלה » ג' מאי 15, 2018 6:41 pm

המכון כתב:היכן נכתב הסיפור הבא, והאם יש לכך מקור:
מסופר על המהר"ם שיק (מתלמידי החת"ס) ששמע יום אחד את תלמידיו מתדיינים האם אשה יכולה להיות נזירה, ומצאו כמה ראיות עקיפות שאין מניעה והתפלאו מדוע זה לא נתפרש במשנה במישרין ושאלו לחוות דעתו של רבם. וכך אמר הוא להם; יש לי בבית, ספר קטן הנקרא "תורת משה" ומצאתי שכבר נתפרש בו "איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'"...
תודה רבה.

viewtopic.php?f=7&t=3661&p=405816#p406753

מנקיי הדעת שבירושלים
הודעות: 36
הצטרף: ה' אפריל 20, 2017 7:56 pm

יושב בטל בחברון

הודעהעל ידי מנקיי הדעת שבירושלים » ג' מאי 15, 2018 7:56 pm

בספר שער החצר רמז שפ, הוא מצטט פרקי דרבי ישמעאל שיושב בטל בחברון כלומד דמי, האם ידוע מהו פרקי דרבי ישמעאל שהוא המקור לציטוט זה?
נערך לאחרונה על ידי מנקיי הדעת שבירושלים ב ב' מאי 21, 2018 5:08 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

חד ברנש
הודעות: 2375
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

היכן מקורן של הלכות מעניינות אלו?

הודעהעל ידי חד ברנש » ג' מאי 15, 2018 8:45 pm

בחיבור כת"י, שנתחבר כנראה בתחילת המאה ה-15, לכל המאוחר, המביא מלוא חופניו מחיבורי הראשונים באשכנז, צרפת, פרובאנס (וגם קצת מאיטליה) הביא כמה הלכות תחת כינוי מסויים, ומדובר בהלכות די מעניינות, שלא מצאתין -לפום ריהטא- במקורות.
אני מעלה כאן כמה הלכות, ואשמח אם מישהו יצליח למצוא את כולן באותו חיבור.
1. אם דוחף אדם חבירו כשהוא מתפלל י"ח ונענע רגליו, יחזור לתפלה למקום שהניח, באותה תיבה (לו.)

2. טעה בהבדלה בתפילה ועל הכוס, שאמר 'גפן' 'נר' ו'בשמים' ולא הבדיל, יחזור ויתפלל נמי בלא ברכ' גפן ובלא נר ובשמים (לו.)

3. בא"י הטוב שמך ולך. יש חותמים 'הטוב שמך ולך נאה', ויש אומרים: 'הטוב ולך נאה', וזה וזה טועים, כי בכל י"ח חותמים נוכח ונסתר, לכך יש לומר: 'הטוב לו להודות'. (לו:)

4. בין יחיד בין ש"צ ששכח לומר 'ענינו', אין חוזר אלא אומ' באלהי נצור, אצל יהי רצון כו' (לו. נ"י).

יקר
הודעות: 135
הצטרף: ד' ספטמבר 14, 2016 4:03 pm

שלא לבטל תנאים

הודעהעל ידי יקר » ג' מאי 15, 2018 10:42 pm

ידוע בשם הגר"א שעדיף להתחתן ולהתגרש, ולא לבטל תנאים.

אני מחפש אחר מקור השמועה, וכן להבין את הסברא בזה.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16399
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: שלא לבטל תנאים

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' מאי 15, 2018 10:45 pm

לפי הזכור לי זה מובא בכתר ראש.
הסברא בזה באמת לא מובנת.

דרומי
הודעות: 4351
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי דרומי » ד' מאי 16, 2018 12:10 am

יש ספר של נטעי גבריאל על שידוכים ותנאים. חזקה עליו שהביא את כל מה שדיברו בזה...

לבנון
הודעות: 370
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי לבנון » ב' מאי 21, 2018 4:58 pm

כתב בספר זרע שמשון (סוף פרשת מסעי)
שכתב הרב אלגאזי על פסוק אין דן דינך למזור רפאות תעלה אין לך, אף על פי שאין דן דינך למזור, דהיינו בסנהדרין שפתחה כולה לחובה שהדין נותן שיצא הדין לזכות, עם כל זה רפאות תעלה אין לך שיצאתה חייבת. עכ"ל.

האם מישהו יודע מי הוא הרב אלגאזי הנ"ל, ובאיזה ספר מדובר? הלא רבנים רבים לבית אלגאזי היו, וספרים רבים מהם נמצאים באוצרנו.

מה שנכון נכון
הודעות: 8828
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ב' מאי 21, 2018 5:07 pm

לבנון כתב:כתב בספר זרע שמשון (סוף פרשת מסעי)
שכתב הרב אלגאזי על פסוק אין דן דינך למזור רפאות תעלה אין לך, אף על פי שאין דן דינך למזור, דהיינו בסנהדרין שפתחה כולה לחובה שהדין נותן שיצא הדין לזכות, עם כל זה רפאות תעלה אין לך שיצאתה חייבת. עכ"ל.

האם מישהו יודע מי הוא הרב אלגאזי הנ"ל, ובאיזה ספר מדובר? הלא רבנים רבים לבית אלגאזי היו, וספרים רבים מהם נמצאים באוצרנו.

ר' שלמה בגופי הלכות.

לבנון
הודעות: 370
הצטרף: א' ספטמבר 01, 2013 11:00 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי לבנון » ב' מאי 21, 2018 5:25 pm

מה שנכון נכון כתב:
לבנון כתב:כתב בספר זרע שמשון (סוף פרשת מסעי)
שכתב הרב אלגאזי על פסוק אין דן דינך למזור רפאות תעלה אין לך, אף על פי שאין דן דינך למזור, דהיינו בסנהדרין שפתחה כולה לחובה שהדין נותן שיצא הדין לזכות, עם כל זה רפאות תעלה אין לך שיצאתה חייבת. עכ"ל.

האם מישהו יודע מי הוא הרב אלגאזי הנ"ל, ובאיזה ספר מדובר? הלא רבנים רבים לבית אלגאזי היו, וספרים רבים מהם נמצאים באוצרנו.

ר' שלמה בגופי הלכות.

יישר כחך!!

פלפלת בחכמה
הודעות: 69
הצטרף: ד' נובמבר 15, 2017 12:03 am

תגובת הנודע ביהודה למי ששאל אי אשה יכולה להיות נזיר

הודעהעל ידי פלפלת בחכמה » ג' מאי 22, 2018 7:00 am

בגירסא דינקותא שמעתי כי מישהו שלח בירור ארוך להנודע ביהודה אי אשה יכולה לקבל על עצמה נזירות והנוב״י השיב בזה״ל: ספר קטן יש לי וחומש שמו, ושם כתוב איש אשה כי יפליא נדר נזיר להזיר לה׳...״

היכן מובא הסיפור?


סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16399
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: תגובת הנודע ביהודה למי ששאל אי אשה יכולה להיות נזיר

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' מאי 22, 2018 7:53 am

זה בדיחה שמישהו חשב עליה כשקרא את הפסוק השאלה היא רק על מי הוא הלביש אותה.

פלתי
הודעות: 2229
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2012 1:14 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי פלתי » ג' מאי 22, 2018 7:56 am

המכון כתב:והתפלאו מדוע זה לא נתפרש במשנה במישרין

נזירה.jpg
נזירה.jpg (42.48 KiB) נצפה 3198 פעמים

שבענו מטובך
הודעות: 468
הצטרף: ה' אפריל 26, 2018 8:36 pm

Re: יושב בטל בחברון

הודעהעל ידי שבענו מטובך » ג' מאי 22, 2018 7:57 am

מנקיי הדעת שבירושלים כתב:בספר שער החצר רמז שפ, הוא מצטט פרקי דרבי ישמעאל שיושב בטל בחברון כלומד דמי, האם ידוע מהו פרקי דרבי ישמעאל שהוא המקור לציטוט זה?

רבים קראו לספר היכלות בשם פרקי רבי ישמעאל. אבל כמדומה לי ששם אין זכר להנ"ל.
יש גם פרקי רבי ישמעאל שנדפסו מכת"י בספר 'ילקוט מדרשים' של ר' עידן דשא (חלק ד עמ' פו-קח). וגם שם לא מצאתיו.

מה שנכון נכון
הודעות: 8828
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' מאי 22, 2018 8:05 am

למען הדיוק אציין שקטע זה שבספר שער החצר הוא ממה "שמצא בכתבי אחד קדוש", והוא המצטט את "מה שאמרו בשם פרקי רי"ש".

יהודה בן יעקב
הודעות: 877
הצטרף: ה' יוני 16, 2016 7:55 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי יהודה בן יעקב » ד' מאי 23, 2018 12:20 am

שמעתי בשם הגר"ח מוואלז'ין זצ"ל, או מי מבאי ביתו של הגר"א זצ"ל, כי להתפלל מנחה גדולה הוא לכתחילה.
חיפשתי מעט בכתר ראש ולא מצאתיו. אשמח לדעת מקור לדין זה [שלכא' הוא נגד פסק השו"ע].

חיימקה
הודעות: 870
הצטרף: א' ספטמבר 04, 2011 2:30 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי חיימקה » ד' מאי 23, 2018 12:27 am

יהודה בן יעקב כתב:שמעתי בשם הגר"ח מוואלז'ין זצ"ל, או מי מבאי ביתו של הגר"א זצ"ל, כי להתפלל מנחה גדולה הוא לכתחילה.
חיפשתי מעט בכתר ראש ולא מצאתיו. אשמח לדעת מקור לדין זה [שלכא' הוא נגד פסק השו"ע].

סי' רלג מ"ב ס"ק א ושעה"צ ס"ק ג.

חבר פורום אוצר החכמה
הודעות: 744
הצטרף: א' ינואר 15, 2017 9:05 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי חבר פורום אוצר החכמה » ש' מאי 26, 2018 11:04 pm

היכן המקור הקדום ביותר למשפט "דרך ארץ קדמה לתורה"?
כלומר בלשון הנ"ל דייקא (מלבד לשונות המדרשים)

עושה חדשות
הודעות: 7149
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' מאי 26, 2018 11:05 pm

חבר פורום אוצר החכמה כתב:היכן המקור הקדום ביותר למשפט "דרך ארץ קדמה לתורה"?
כלומר בלשון הנ"ל דייקא (מלבד לשונות המדרשים)

כמדומה, תנא דבי אליהו.

חד ברנש
הודעות: 2375
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

ירושלים עתידה להאיר כשמש והיא תנחה את ישראל

הודעהעל ידי חד ברנש » א' מאי 27, 2018 1:07 pm

בשיר שאני מהדיר (בתרגום משפה זרה) נאמר כך:
ירושלים שמחתי / היא שתדריך אותי / יותר משמש תזרח

ואני מתקשה למצוא לעניין מקור מוחלט.
כוונת הדברים, שאורה הגדול של ירושלים ינחה לישראל את הדרך להגיע אליה בגאולה העתידה. אך לא מצאתי לכך מקור מדרשי ברור. על אורה של ירושלים לעתיד לבוא, שיהיה כאור השמש, ראה שמו"ר, טו כא: "שהוא [=הקב"ה] בונה את ירושלים באבן ספיר... ואותן אבנים מאירות כשמש, ועובדי כוכבים באין ורואין בכבודן של ישראל, שנאמר (ישעיה ס ג): 'והלכו גוים לאורך'". וכעין זה במדרש ויושע (בית המדרש, א, עמ' 56): "ואחר כך יקבץ הקב"ה ישראל הנפזרים לכאן ולכאן... ויהיו תלוים בירושלם שבעים ושתים מרגליות שהן מבהיקות מסוף העולם ועד סופו, ואומות העולם ילכו לאותה אורה, שנאמר: 'והלכו גוים לאורך, ומלכים לנוגה זרחך'". אך שני המדרשים מדברים על אומות העולם שיילכו לאורה של ירושלים ולא על ישראל.

דרומי
הודעות: 4351
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: ירושלים עתידה להאיר כשמש והיא תנחה את ישראל

הודעהעל ידי דרומי » א' מאי 27, 2018 9:49 pm

כשקראתי דבריך נזכרתי בפסוק בישעי' "ושמתי כדכד שמשותייך". לא התעמקתי לבדוק עד כמה זה באמת קשור.

חד ברנש
הודעות: 2375
הצטרף: ב' יוני 20, 2016 11:48 am

Re: ירושלים עתידה להאיר כשמש והיא תנחה את ישראל

הודעהעל ידי חד ברנש » א' מאי 27, 2018 9:59 pm

בשמו"ר שם מקשרים את העניין לפסוק שהזכרת, אך לא יותר מכך.

גרשיים
הודעות: 39
הצטרף: ה' מרץ 26, 2015 8:51 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי גרשיים » ב' מאי 28, 2018 9:45 pm

חיפוש מקורות בחזו"א:
א היכן מכנה החזו"א את התורה 'מדע עליון'.
ב. היכן כותב החזו"א על הפלא שמוח גשמי יכול להכיל תורה רוחנית.

מנחם-כהן
הודעות: 265
הצטרף: ש' מאי 07, 2016 11:04 pm

אינה דומה שמיעה מראיה - מקור

הודעהעל ידי מנחם-כהן » ד' מאי 30, 2018 12:33 am

הנה מה שמצאתי מהר"ד לאו:

בחז''ל המקור שמופיע הוא על דרך השלילה, ''שלא תהא שמיעה גדולה מראיה'' הגמרא בראש השנה כה עמוד ב כותבת זאת כשאלה רטורית, ורש''י במקום מפרש שהמקור לזה הוא מעדות קידוש החדש שנאמר עליה כזה ראה וקדש, כלומר קדש את החדש על פי הראיה.
מקור נוסף שזכור לי הוא בתוספות בבבא קמא דף צ עמוד ב, ובחידושי הרמב''ן בבא בתרא דף קיג.
אלו המקורות שזכורים לי הרגע, אם תעיין במפרשים סביב סוגיות אלו תמצא ביאורם של הדברים


יש בזה מר"ש אשכנזי?

מעט דבש
הודעות: 2841
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הודעהעל ידי מעט דבש » ד' מאי 30, 2018 2:24 pm

שמו"ר מו, א
א [לד, א] ויאמר ה' אל משה פסל לך, הה"ד (איוב יא) ויגד לך תעלומות חכמה, אתה מוצא בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לך רד כי שחת עמך היה תופס בלוחות ולא היה מאמין שחטאו ישראל, אמר אם איני רואה איני מאמין שנא' (שמות לב) ויהי כאשר קרב משה אל המחנה, שלא שברן עד שראה בעיניו, אי להם לבני אדם שהם מעידים מה שאינם רואים, אפשר שלא היה משה מאמין בהקב"ה שאמר לו כי שחת עמך אלא הודיע משה דרך ארץ לישראל אפילו שיהא אדם שומע דבר מן יחידי נאמן אסור לקבל עדותו לעשות דבר על פיו אם אינו רואה.

ועיין ספר העיקרים (ד, טו) ומה שכתב עליו באג"מ (א, רכג).


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: זאב ערבות ו־ 85 אורחים