הגאון הגדול ר' יששכר מאיר זצוק"ל, מקים עולה של תורה

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
נוטר הכרמים
הודעות: 4700
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm

הגאון הגדול ר' יששכר מאיר זצוק"ל, מקים עולה של תורה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ש' ינואר 01, 2011 8:38 pm

אבל כבד ירד על כל בית ישראל בכלל, ואחינו שבדרום בפרט, עם הגיע הידיעה המרה על סילוקו לשמי רום של מקים עולה של תורה הגאון הגדול רבי יששכר מאיר זצוק"ל, ראש ישיבות הנגב, ומח"ס שכר שכיר.

הגאון זצ"ל נודע בשערים בגודל מפעלותיו האדירים, כמה גדולים מעשי חייא!

הלא הוא הגבר הוקם על, לפני למעלה מיובל שנים יסד את ישיבת הנגב, ע"י קבוצה נבחרת מתלמידיו באותה תקופה-בני ישיבת בני עקיבא כפר הרואה, והיה ראשיתה מצער-בארץ הנגב-המנוגב מכל טובה, ואחריתה ישגא מאוד. כאשר במשך השנים גדלה נטעי נעמנים, קדרים קדרים של תלמידי חכמים ועמלי תורה למאות ולאלפים, ואף תלמידיו עשו פרי והעמידו תלמידים הרבה, ים ודרום ירשה.

מכוחו ומכח כוחו נתייסדו ישיבות אופקים, זרועה, שדרות ועוד ועוד. וניתן לומר כי הוא אבי כל תופסי ישיבה בנגב. הלך חלוץ לפני המחנה בהקמת ישיבות קדושות לתפארה לבני ישיבות תיכוניות, להוציא יקר מזולל, ותחת שרביטו נהפכו לבני תורה אמיתיים.

לפני תקופת מה נתפרסם במוסף ש"ק של יתד נאמן שיחה מרתקת עם אחד מהמייסדים, מגדולי תלמידיו, הגאון ר' יעקב הורביץ זצ"ל ראש ישיבת אופקים, על השתלשלות יסוד המקום ועוצם מסירות נפשו ותעצומות רוחו של ר' יששכר זצ"ל, מי יתן ויעלוהו כאן לקבל מושג מה באהבת תורה.

לא הניח אחריו זש"ק. ברם, מאות בנים אהובים החבים את חייהם הרוחניים לאביהם ורבם הדגול, ממאנים להנחם על האבידה הגדולה.

אעלה כאן כמה זכרונות אישיים מהמנוח זצ"ל.

לפני כט"ו שנים נשא דברי חיזוק והתעוררות לקראת חג מתן תורתינו בהיכל כולל חזו"א בב"ב, בתוך דבריו אמר כדברים האלה:

אני מודה ומשבח להקב"ה שזיכני לעבוד והתגבר על המידות שלי, בהיותי חולה במחלת הצוקע"ר לא עליכם, אין לי הרשות והיכולת ליטול לפי כל דבר מאכל אשר נתעורר לי חפץ אליו, הן זוהי התגברות מופלאה, זהו ציור מוחשי לשכר ועונש, כשאני רואה וחש לאלתר תוצאותיה המרות של בחירה לא נכונה, כל מכשול וסטיה מההוראות הקפדניות מהוה סכנה קיומית. כמה גדול בעבורי הוא הלימוד התדירי הנ"ל, ע"כ דבריו בערך, ומדברים המה בעד עצמם.

לפני כי"ב שנים קניתי שביתת שבת בעיר נתיבות. במהלכה זכיתי אני וחבירי להתוועד עמו כמה שעות לשיחה ארוכה בד"ת, וכן במה שכינה 'השקפה נכונה'.
בתוך הדברים ביכה את מצב הדור שכולו חיצוניות ולא פנימיות, ואז ייחד דברים לנושא שהעיד כי כואב לו מאוד-בני עדות המזרח. הוא תיאר ברגש את יסוד הישיבה בקזבלנקא על ידו, ואת הס"ד הגדולה לה זכה. כמו"כ אמר כי עם השנים חש כי הבחורים הספרדיים בישיבתו לא חשים די בנוח עם הזרות במנהגים ובהליכות וכד'.

ואמר, כי בעקבות כך החליט כי בישיבתו נוסח התפילה יהיה נוסח ספרד, מעין פשרה והתקרבות לנוסח של בני עדות המזרח...

ואסיים בעוד מעשה אופייני.

היה זה בעת הקידושא רבא שנערכה לאחר התפילה בישיבה הק' לרגלי שמחה, ג"א שליט"א האריך בנאומו לשבח את הכשרונות הברוכים שניחונו בהם החתן ואביו וכל המשפחה וכו', לאחר מכן כובד רי"ש זצ"ל לשאת דברים, ומיד הוא ראה צורך למחות את הרושם שנוצר בעקבות דברי קודמו, ואמר בתקיפות: ליהוי ידוע כי לא העיקר זה כשרון, העיקר זה התמדה, היו כאן במשך השנים בעלי כשרון אדירים שלא יצא מהם כלום, ורק השקידה היא זו המצמיחה להיות גדולי תורה...

כמובן שהדברים עשו רושם עצום על כל הנוכחים.

זכותו הכבירה תגן עלינו ועל כל בית ישראל השרויים באבל הגדול הזה, ומן השמים ננוחם.

דראל
הודעות: 698
הצטרף: ה' ספטמבר 16, 2010 8:55 pm

Re: הגאון הגדול ר' יששכר מאיר זצוק"ל, מקים עולה של תורה

הודעהעל ידי דראל » ש' ינואר 01, 2011 10:03 pm

נוטר הכרמים כתב:
ואמר, כי בעקבות כך החליט כי בישיבתו נוסח התפילה יהיה נוסח ספרד, מעין פשרה והתקרבות לנוסח של בני עדות המזרח...


בוודאי היה קושי בפשרה כזו.

ירושלמי
הודעות: 366
הצטרף: ד' יוני 09, 2010 9:58 pm

Re: הגאון הגדול ר' יששכר מאיר זצוק"ל, מקים עולה של תורה

הודעהעל ידי ירושלמי » ש' ינואר 01, 2011 10:33 pm

ברוך דיין האמת.

לא זכיתי להכיר ולו במשהו את המנוח הדגל זצ"ל, רק אכתוב את תחושתי כלפיו וכלפי מפעליו הענפים.

כידוע, ר' יששכר נחשב בבחרותו לאחד מפארי גדוליה של לומז'א ופוניבז', (ע"פ ויקיפדיה הוא נמנה על הקבוצה הראשונה של המייסדים, האמנם?), ואף דובר בו להילקח כחתן אצל מרן בעל אבי עזרי זצ"ל, מה שלא יצא לפועל מסיבות מסויימות. רק נתאר לעצמנו, שבקלות היה מתברג בצמרת ראשי הישיבות ומרביצי התורה, רעיו וידידיו לספסליה של פוניבז', שזכו לעדנה בחממה הישיבתית הקלאסית, ומי מדבר על תארי כבוד ושאר ענינים אותם 'פספס' בשל עליבות הדור ומושגיו הדלים.

אך ר' יששכר - רוח אחרת היתה עמו. אין לו על גבו אלא ה' אלוקיו, והוא, כעבד נאמן, עושה רצונו ומרבה כבודו ית' בעולמו. כך, בהוראת רבו הגרי"ש זצ"ל, עוקר הוא לקזבלנקה להקים מוסדות חינוך, משם מגורש לטנג'יר, מיטלטל לשוייץ, עד ששב ארצה. כאן, לא שב הוא למנוחה ונחלה על גבעת הישיבה וענפיה, אלא כחייל נאמן ניגש הוא ליעד הבא: כפר הרואה, עזתה - הנגב בנתיבות.
בעוד בכל הישיבות מקובל לעסוק במכסות של בני עדות שונות וכד', ר' יששכר מקבל בהינף יד קבוצת תלמידים פליטי צ'רנוביל, ומתאים את הישיבה וארחותיה אליהם.

ושוב, במי מדובר כאן? בנסיך ממלכת הישיבה, שכל ימיו שאף אויר פסגות צח ומרומם, והלך והשפיל עצמו ומעמדו לעפרות הדרום, כל זאת למען שמו ית', לכבודו וכבוד תורתו.

כך בשדרות, בזרועה; כך בנשיאת עולה של נתיבות על כתפיו השבריריות, המצולקות והמסוכרות; כך, עת חבש את הפראק הרבני על כתונת בית החולים, וביסורי גוף ונפש נצמד לרמקול, אליו הגיר את תמצית דמו וחלבו במסירת שיעור כללי בפני בני הישיבה.

לכל הפחות נוכל לומר לבנינו אחרינו: אנחנו עוד ראינו דברים כאלו.

ת.נ.צ.ב.ה.

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: הגאון הגדול ר' יששכר מאיר זצוק"ל, מקים עולה של תורה

הודעהעל ידי מורה צדק » ש' ינואר 01, 2011 10:48 pm

רק אוסיף מעט,

כמה וכמה תלמידי חכמים מעדות המזרח למדו אצלו וקיבלו ממנו הרבה, ובראשם מו"ר הרה"ג ר' יצחק יוסף שליט"א, אשר התחיל בכתיבת חיבורו הגדול "ילקוט יוסף" בזמן לימודו בישיבה אצל הגאון זצ"ל, ועוד תלמידי חכמים רבים המפארים את עולם ההלכה והישיבות, וזאת בזכות גישתו הנכונה לספרדים.

ירושלמי
הודעות: 366
הצטרף: ד' יוני 09, 2010 9:58 pm

Re: הגאון הגדול ר' יששכר מאיר זצוק"ל, מקים עולה של תורה

הודעהעל ידי ירושלמי » ש' ינואר 01, 2011 10:49 pm

כעת הפנה אותי ידיד למראה מקום מופלא, בו ניתן לראות בחוש את ענותנותו של ר' יששכר. מי עוד היה כותב כך על עצמו?
(שורות שכתב לפני מערכת חידו"ת שפרסם בספר הזיכרון להגרמ"ש שפירא זצ"ל, "לשמש שם אהל")

רי מאיר.jpg
רי מאיר.jpg (82.16 KiB) נצפה 2595 פעמים

דעת לנבון נקל
הודעות: 3
הצטרף: ה' דצמבר 30, 2010 11:05 pm

Re: הגאון הגדול ר' יששכר מאיר זצוק"ל, מקים עולה של תורה

הודעהעל ידי דעת לנבון נקל » ש' ינואר 01, 2011 11:38 pm

מורה צדק כתב:רק אוסיף מעט,
כמה וכמה תלמידי חכמים מעדות המזרח למדו אצלו וקיבלו ממנו הרבה, ובראשם מו"ר הרה"ג ר' יצחק יוסף שליט"א, אשר התחיל בכתיבת חיבורו הגדול "ילקוט יוסף" בזמן לימודו בישיבה אצל הגאון זצ"ל, ועוד תלמידי חכמים רבים המפארים את עולם ההלכה והישיבות, וזאת בזכות גישתו הנכונה לספרדים.

אתה מכיר את כל הבוגרים מבני עדות המזרח עד שאתה כופף את כולם תחת ראשו של רבי יצחק יוסף?
האם יש גישה נכונה לספרדים שאינה נכונה לאשכנזים?
האם גישה זו מצדדת בעידוד חיבורים בסגנון ילקוט יוסף בשנות לימוד הישיבה?

תולדות
הודעות: 609
הצטרף: ש' יולי 10, 2010 9:27 pm
יצירת קשר:

Re: הגאון הגדול ר' יששכר מאיר זצוק"ל, מקים עולה של תורה

הודעהעל ידי תולדות » א' ינואר 02, 2011 1:24 am

מסופר בפתח תקוה (וכבר רמזתי על כך בבלוג שלי בכתיבתי הראשונית על רבי יששכר מאיר), כי כאשר נתייתם מאביו, נתמנה אפוטרופוס לנהל את ענייני המשפחה, והלה רצה שר' יששכר יצא לעבוד, לעזור בצרכי הבית. ואך בקושי הסכים שילך שנה אחת לישיבה, אחרי שאחותו של ר' יששכר הרבנית הצדקנית, אשת המשגיח ר' בן ציון במברגר, נטלה על עצמה להשלים את כל השכר שהיה ר' יששכר אמור להכניס משנה שלימה של עבודה.
כמובן, שר' יששכר המשיך בישיבה בסופו של דבר יותר משנה אחת.
נערך לאחרונה על ידי תולדות ב א' ינואר 02, 2011 2:04 am, נערך 2 פעמים בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11007
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: הגאון הגדול ר' יששכר מאיר זצוק"ל, מקים עולה של תורה

הודעהעל ידי איש_ספר » א' ינואר 02, 2011 1:31 am

ר' יששכר מאיר הוא עוד פרי מפואר בגזע משפחת אויערבך: אמו הרבנית לאה היתה בת ר' אהרן אויערבך הי"ד בן הגאון ר' אביעזרי רב [ב]הלברשטאט, בהגאון רצב"א בעל נחל אשכול.

בר ששת
הודעות: 669
הצטרף: ד' יוני 16, 2010 1:01 pm

Re: הגאון הגדול ר' יששכר מאיר זצוק"ל, מקים עולה של תורה

הודעהעל ידי בר ששת » א' ינואר 02, 2011 7:30 pm

ירושלמי כתב:כעת הפנה אותי ידיד למראה מקום מופלא, בו ניתן לראות בחוש את ענותנותו של ר' יששכר. מי עוד היה כותב כך על עצמו?
(שורות שכתב לפני מערכת חידו"ת שפרסם בספר הזיכרון להגרמ"ש שפירא זצ"ל, "לשמש שם אהל")

רי מאיר.jpg


שמא ילמדו בני התורה, לאחיהם החסידים, מה לו לרבי ישכר ולרבי משה שמואל? תלמידו היה?! היכן ?! ובאיזו תקופה?!

בור הגולה
הודעות: 608
הצטרף: ד' דצמבר 01, 2010 1:58 am

Re: הגאון הגדול ר' יששכר מאיר זצוק"ל, מקים עולה של תורה

הודעהעל ידי בור הגולה » א' ינואר 02, 2011 8:25 pm

מסתבר שכוונתו בעת למדו בישיבת לומזא בפ"ת, כשהגרמ"ש היה מהחשובים שם.

נוטר הכרמים
הודעות: 4700
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm

Re: הגאון הגדול ר' יששכר מאיר זצוק"ל, מקים עולה של תורה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' ינואר 02, 2011 8:29 pm

בר ששת כתב:
ירושלמי כתב:כעת הפנה אותי ידיד למראה מקום מופלא, בו ניתן לראות בחוש את ענותנותו של ר' יששכר. מי עוד היה כותב כך על עצמו?
(שורות שכתב לפני מערכת חידו"ת שפרסם בספר הזיכרון להגרמ"ש שפירא זצ"ל, "לשמש שם אהל")

רי מאיר.jpg


שמא ילמדו בני התורה, לאחיהם החסידים, מה לו לרבי ישכר ולרבי משה שמואל? תלמידו היה?! היכן ?! ובאיזו תקופה?!


הדברים מבוארים היטב בדבריו, ונוסיף קצת 'צבע' לענין. רי"ש הגיע כ'יק'ה טרי לישיבת לומזא, ללא הסטוריה ישיבתית, וכפי שכבר נכתב למעלה, ורמ"ש שהיה מבוגר ממנו בלמעלה מעשור, והיה מאריות שבחבורה שהגיעו מישיבות מיר קמניץ וגרודנא ועוד, שהובאו ע"י הרב הראשי דפ"ת בעל דגל ראובן, שת עינו עליו לטובה והגביה את רמתו בהבנה בלימוד.

כך החשיבו לרבו המובהק, ואינני רואה בזה לכשלעצמו ענווה יתירה.

יש לציין עוד, שגם ר' חיים פרידלנדר ו'הזאבינקער' ר' ראובן יוסף גרשונוביץ' ששימשו בקודש בישיבה הק', היו מתלמידי לומזא באותה תקופה, ר' חיים שילם לר' שמואל ע"מ שיקדמו בלימוד, בהמשך נהפך לתלמידו המובהק בישיבת פוניבז'.

אגב, בישיבת הנגב (עזתה) שימשו עוד בקודש, הגאון ר' אליעזר פלצ'ינסקי זצ"ל, הגאון ר' רפאל טיקוצינסקי זצ"ל, וילחט"א הגאונים רבי שלמה פישר שליט"א ור' שמחה שיף שליט"א. זאת בנוסף לגדולי תורה מובהקים שהגיעו לפרקים, כמו הפחד יצחק זצ"ל, ר' נחום פרצוביץ' ועוד.

ירושלמי
הודעות: 366
הצטרף: ד' יוני 09, 2010 9:58 pm

Re: הגאון הגדול ר' יששכר מאיר זצוק"ל, מקים עולה של תורה

הודעהעל ידי ירושלמי » א' ינואר 02, 2011 8:42 pm

ירושלמי כתב:כעת הפנה אותי ידיד למראה מקום מופלא, בו ניתן לראות בחוש את ענותנותו של ר' יששכר. מי עוד היה כותב כך על עצמו?


נוטר הכרמים כתב:כך החשיבו לרבו המובהק, ואינני רואה בזה לכשלעצמו ענווה יתירה.


שים נא ידידי לבך למודגש בדברי. ודאי שהכרתו בו כרבו אינה מעידה על ענותנות, כוונתי היתה לצורת הכתיבה, הישירה והחפה מכל גינונים והסתרות, (לשם דוגמא: "זכורני את השיעורים ששמענו מפיו בישיבת לומז'א, שהרבה קיבלנו מהם לאמיתה של תורה". עתה, השוה זאת לדברים שיצאו מקולמוסו של ר' יששכר).

היא שיחתי
הודעות: 3303
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: הגאון הגדול ר' יששכר מאיר זצוק"ל, מקים עולה של תורה

הודעהעל ידי היא שיחתי » ב' ינואר 03, 2011 2:49 pm

שמעתי שבלומז'ה ר' חיים פרידלנדר למד מר' שמואל רוזובסקי בגרוש, ור' יששכר למד מר' חיים פרידלנדר בחצי גרוש (רח"פ נתמנה אח"כ למשגיח בישיבה)

הביא לישיבתו אנשים שיכלו להעפיל עליו ולא היה איכפת לו כלל דוגמת הר' גרשונוביץ שהיה ה"מלך" בתקופתו כמו"כ הביא את הרב ויסבקר ר"י בית מתתיהו את ר' שלמה פישר את הגר"ד לירפעלד ר"י בית ישראל ויהודה ועוד רבים וטובים
לנתיבות הביא את הבבא סאלי נסע אליו בבקשה שיבוא לעיר
לא מש החיוך מעל פניו, היה עולה לתורה מתוך בכיות, לא היתה לו נגיעות לעצמו בשום דבר, ותרן להפליא, כל מעשיו לשם שמים, אהב את תלמידיו

היא שיחתי
הודעות: 3303
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

תמונה של רבי יששכר מאיר במסירת שיעור

הודעהעל ידי היא שיחתי » ג' ינואר 04, 2011 8:43 am

תמונה שאין לה העתק
untitled.jpg
untitled.jpg (40.31 KiB) נצפה 2216 פעמים

נוטר הכרמים
הודעות: 4700
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm

Re: הגאון הגדול ר' יששכר מאיר זצוק"ל, מקים עולה של תורה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ש' ינואר 08, 2011 11:29 pm

'ר' יששכר ואוצר החכמה'

הנה מה שקבלתי באישי הערב.


אני הייתי מגדולי היושבים לצידו במשך שנים בבתי חולים וזאת מפני היותי נציג אוצר החכמה אצל הרב, הוא היה קורה לי 'ההוא עם המחשב' - וכ"ז מפני שפעם אחת באתי לעשות לילה ליד מיטתו, וכמובן באתי עם המחשב, ואז הוא יכל ללמוד עמי, וא"ל שאני ילמד מתוך המחשב, והסברתי לו את המערכת, ואז הוא ביקש ממני לחפש לו איזה בריסקערב שפעם רבי בערל אמר לו, והוא כבר 40 שנה לא מוצאהו - וכמובן לאחר דקות מספר הדבר נמצא בתוך כתבים שהוציאו בשמו, ומאז הוא היה מחכה לי כל פעם, ודרך אגב הוא לא הסכים שאקריא לו את התוצאות כמו שיצא באוצר אלא לפי סדר הדורות, וכן זכור לי שהוא מאוד נהנה שהיה יוצא איזה 'רבי דוד'.

וכמו כן זכורני שפעם לפני ניתוח בעינו הוא ביקש ממני שאחפש שאלות על איזה נושא בספירת העומר [היה זה בחוה"מ פסח], ואחרי הניתוח הוא הסביר לי שהחומר הרדמה לא משפיע עליו, וע"י השאלות שבמוחו הוא לא הרגיש את הסכין בעין!

נוטר הכרמים
הודעות: 4700
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm

Re: הגאון הגדול ר' יששכר מאיר זצוק"ל, מקים עולה של תורה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' אפריל 26, 2011 10:27 am

והנה דברים מרטיטים שהובאו כהקדמה לחידושי תורתו בענין יסוד חיוב מצה של אפיקומן, מתוך בטאון תורני 'בנתיבות ההלכה' שי"ל ע"י ארגון והגית' לחיזוק ההלכה, שי"ל בימים אלו. [גליון 22 עמ' 15].
קבצים מצורפים
י מאיר.jpeg
י מאיר.jpeg (114.66 KiB) נצפה 1984 פעמים

מן הגורן ומן היקב
הודעות: 32
הצטרף: ש' נובמבר 06, 2010 6:59 pm

Re: הגאון הגדול ר' יששכר מאיר זצוק"ל, מקים עולה של תורה

הודעהעל ידי מן הגורן ומן היקב » ד' אפריל 27, 2011 5:44 pm

והנה תמונה מלימודו בעת חוליו.
CAG1SX4F64.jpg
CAG1SX4F64.jpg (22.95 KiB) נצפה 1963 פעמים

נוטר הכרמים
הודעות: 4700
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm

Re: הגאון הגדול ר' יששכר מאיר זצוק"ל, מקים עולה של תורה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ש' ינואר 21, 2012 8:45 pm

לתשובת השנה.

אגב, במסמך מ'לומזא' שהתפרסם לאחרונה נפקד מקומו, וגם מקום האחים הגאונים הגדולים ר' גרשון ור' יעקב אידלשטיין שליט"א, שכמדומני שמבחינת התקופה מתאימים להכלל ברשימת המצוינים, הלא דבר הוא.

אורייתא!
הודעות: 545
הצטרף: ו' אפריל 29, 2011 4:31 pm

Re: הגאון הגדול ר' יששכר מאיר זצוק"ל, מקים עולה של תורה

הודעהעל ידי אורייתא! » א' ינואר 22, 2012 7:55 pm

ראיתי ספר שיצא כחודש לאחר פטירתו.
ובשם "מאיר עיני חכמים" יקרא.
על תולדותיו ופעולותיו, מסירותו לתלמידיו, ההספדים ועוד.

היא שיחתי
הודעות: 3303
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: הגאון הגדול ר' יששכר מאיר זצוק"ל, מקים עולה של תורה

הודעהעל ידי היא שיחתי » ו' מאי 23, 2014 9:11 am

כעת בחנויות ספר אחרי במדבר
תהפוכות חייו מדהימות


חזור אל “משפחות סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: מיללער, מקדש מלך, תבונה1 ו־ 37 אורחים