מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

חידושים על מסכת כתובות באירופה בשנות השי"ן-תי"ו

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
ושא_נס
הודעות: 1100
הצטרף: א' אוגוסט 14, 2016 11:43 pm

חידושים על מסכת כתובות באירופה בשנות השי"ן-תי"ו

הודעהעל ידי ושא_נס » ו' אוגוסט 03, 2018 4:05 am

בע"ה

מחפש אני ספרים שנתחברו במדינות אירופה על מסכת כתובות בשנות השי"ן-תי"ו.

איני שואל על ספרים שנתחברו רק על מסכת כתובות, אלא גם ספרים שנדפסו בהם חידושים על כמה מסכתות, אך מכללן מסכת כתובות.

יש כמובן ספר חכמת שלמה למהרש"ל, וספר חידושי הלכות ואגדות למהרש"א, וספר מאיר עיני חכמים למהר"ם מלובלין, וכן ספר מהר"ם שיף.

כמו כן אשאל האם יש עדויות שמסכת זו היתה נלמדת אצל גדולי חכמי פולין בישיבותיהם בשנות השי"ן-תי"ו.

אודה להוספות, יישר כוח.

*
בהזדמנות זו אשאל האם הקטע דלהלן מוכר ומופיע באיזה ספר כל שהוא.
תוספות מסכת כתובות דף עו עמוד א
ומודה ר"מ לחכמים במומין הבאין כו' - להאי גירסא קשה דהשתא משמע דחכמים מייפין כח הבעל טפי מר"מ מדקאמר מודה ר"מ לחכמים דהכא יפה כח הבעל מכח האב אף על גב דבעלמא לא מייפה ר"מ כח הבעל כמו חכמים ובמתני' לא משמע הכי אלא ר"מ מייפה כח הבעל טפי מחכמים דאפי' מומין הנבדקים יכול לטעון וחכמים פליגי עליה על כן נראה כפירוש רבינו חננאל דגריס ומודים חכמים לר"מ ומיהו גם זה אינו מיושב דלא שייך מודה הואיל ולא פליגי בכה"ג ובקונטרס גריס ומודה ר' מאיר ותו לא וקשה מודה למאן.

"ולא פליגי בכי האי גוונא - התוספות אזלי לטעמייהו ש[...] לעיל דף ע"ה ע"ב בסוף ד"ה [...] כו' דפליגי אם יכול לטעון [...] אפילו אם הביא הבעל רא[...]. ודוק".

חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 31 אורחים