מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

הרב יעקב קלמס

על חכמים ורבנים, צדיקים ויראים, אנשי השם אשר מעולם. לילך באורחות צדיקים ולדבוק במעשי ישרים.
מבקש חכמה
הודעות: 901
הצטרף: ה' יולי 22, 2010 10:35 am

הרב יעקב קלמס

הודעהעל ידי מבקש חכמה » ו' יוני 01, 2012 4:26 pm

רב ייחודי זה אינו ידוע כמעט בימינו למרות שנמנה על גדולי דור דעה.

בויקיפדיה http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7% ... 7%9E%D7%A1 כתב מאן דהוא ערך מושקע בעניינו וראה שם מקורותיו המעניינים:

הרב יעקב קלמס (בכתיב יידי: קעלעמס, אב ה'תר"מ, 1880 - כ"ו בשבט ה'תשי"ג, 1953) היה רבה של מוסקבה וחבר מועצת הרבנות הראשית בימי קום מדינת ישראל.
הרב קלמס למד בישיבות ווילנה וקובנה והוסמך לרבנות על ידי הרב ליב רובין מוילקומיר, הרב יצחק מוילקומיר והרב יחיאל מיכל הלוי אפשטיין. היה רב בפושלוט (1904-1910)‏[1], בסלאק שבפלך קובנה‏[2], ובבוגורודסק (פלך מוסקבה). בראשית שנות ה-20, לאחר פטירת הרב של מוסקבה, הרב שמואל רבינוביץ, נתבקש למלא את מקומו, אך סירב. הוא התפרנס ממסחר, היה רב בית כנסת חב"ד מרינה רושיצא וחבר ועד הקהילה היהודית במוסקבה‏[3]. בין השאר טיפל בענייני הרבנות והקים בית דין בעיר. בשנת תרפ"ח הסכים לקבל על עצמו את רבנות מוסקבה‏[4] ובמהלך כהונתו היה לדמות מרכזית ביהדות ברית המועצות‏[5] ובדאגה להמשך קיום התורה בברית המועצות. ביתו היה פתוח לרבנים שנרדפו, הוא תמך בהם מכספו‏[6] והיווה כתובת לתלמידים ורבנים רבים שחפשו דרך לצאת מברית המועצות‏[7]. היה פעיל בועד הרבנים ברוסיה בהנהגתו של הרב יוסף יצחק שניאורסון, שפעלה לקיום היהדות בברית המועצות.
בכסלו ה'תרצ"ד עלה לארץ ישראל דרך אודסה ביחד עם אשתו ושתי בנותיו‏[8]. בתחילה התיישב ברחוב ביל"ו בתל אביב ופעל כבורר‏[9]. בדצמבר 1936 נבחר למועצת הרבנות הראשית‏[10]. ונבחר מחדש בבחירות ב-1945‏[11]. היה חבר בהתאחדות הרבנים פליטי רוסיא ושאר ארצות, שסייע לרבנים פליטים ולצורך כך נסע בשנת 1940 לאסוף כספים בארצות הברית‏[6]‏[12]. בשנת 1947 יצא שוב בשליחות לארצות הברית לאסוף כסף להקמת שיכון הרבנים בירושלים והרב משולם ראטה מלא את מקומו באופן זמני‏[13]. בינואר 1953 נפטר הרב קלמס מהתקף לב בעת ששמע ברדיו על משפט הרופאים‏[14]‏[15].
השופט חיים כהן תיאר את הרב קלמס כדיין‏[16]:
"הרב קלמס היה מהיר בדיבורו וחד בלשונו. לא הסתיר מבעלי הדין או מעורכי הדין את דעתו השלילית עליהם, ולא היה מוכן לבזבז זמן שיפוטי חינם. שניהם היו בקיאים וחריפים ועוקרי הרים - הרב פרנק הקשיב גם לטענות שלא היה בהן ממש, והרב קלמס הפסיק את הטוען מיד והעמיד אותו על טעותו".


על דברים אלו יש להוסיף שהרב קלמס היה נושא ונתן בדברי תורה עם גדולי ישראל בדורו ורבות מהתשובות של הרב הרצוג מופנות אליו. וכן בכתבי הרב פרנק, הרב יעקב עדס (וראה בשו"ת חדות יעקב או"ח יח- אגב תשובה הנוגעת לגיטין ואיני יודע מדוע היא באו"ח- כך כותב אליו הרב עדס: כבוד מעלת הגאון המפורסם, חנותו של בשם, סיני ועוקר הרים, דובר צדק ומגיד מישרים, נחבאו מפניו שרים, ומלכים יכתירוהו כתרים, דין הוא הדר כקש"ת כמוהרר"י קלמס שליט"א, יהי ה' עמו וירבה את שלומו, וינחהו במעגלי צדק למען שמו.
גאון יעקב ופאר הזמן! קראתי בכל לב דברי הדר"ג ואנהירנהו עיינין בכמה הילכתא גברוותא דאיכא למשמע מינייהו ואני מודה להשי"ת ששם חלקי להיות במחיצתו, וליהנות מזיו תורתו, ומחדש בטובו בכל יום תמיד, פירות הנושרין מפה קדשו הם מתוקים וערבים כפירות גנוסר, יהי רצון שהשי"ת יתמיד בריאותו וקווי ה' יחליפו כח, ויפוצו מעיינותיו חוצה, ומלאה הארץ דעה, ובדעת חדרים ימלאו.
ועתה ירשני הדר"ג לישא וליתן בדב"ק עם היות שיודע אני בעצמי שאיני כדאי ומי יבא אחרי המלך, אמנם איני בא לחלוק אלא להתלמד וכך דרכה של תורה, ומתוך כך רווחא שמעתא. ) ועוד.

בספר הזכרון אדרת אליהו (ראם) נדפסה התכתבות שלו עם החזון איש בעניין כשרות גט מבוכרה.

סיפור מעניין מובא עליו בספר דף על דף ב"ק מא. שר"י קלמס היה שליח להביא שאלה מהאו"ש לרוגאצ'ובר עיי"ש

נשאלת השאלה, איה כתביו של גאון זה? האם קיימים הם ומה נעשה בהם.

יבואו חכמים ויספרו בענייניו ובתורתו.

שי אבי דוד
הודעות: 786
הצטרף: ב' ספטמבר 26, 2011 3:48 pm

Re: הרב יעקב קלמס

הודעהעל ידי שי אבי דוד » ו' יוני 01, 2012 4:46 pm

על פי הידוע, קיבל רבי יעקב קלמס במסורת מן החפץ חיים את ענין גורל הגר"א. האם זהו אכן אותו הרב קלמס?

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11320
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: הרב יעקב קלמס

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' נובמבר 11, 2014 2:32 pm

ר"ז רבינר מביא בספרו אנשי צדקה וחסד, וורט נפלא מר' יעקב קלמס וז"ל:
והנה שמעתי מהרב קלמס ז"ל דבר נאה ומשובח: בחגיגה דף י"ד, כתוב אחד אומר (דניאל ז) כרסיה שביבין די נור גלגלוהי נור דלק וכתוב אחד אומר (שם) עד די כרסיין רמיו ועתיק יומין יתיב, לא קשיא אחד לו ואחד לדוד, כדתניא אחד לו ואחד דברי רבי עקיבא. אמר לו רבי יוסי הגלילי עקיבא עד מתי אתה עושה שכינה חול, אלא אחד לדין ואחד לצדקה. והנה לכאורה הבטוי עד מתי בלתי ברור, מה הוא המכוון בזה, אולם רבי יוסי הגלילי בהשתמשו בלשון זו היתה כוונתו להבליט את תמיהתו על עצם דרשתו של רבי עקיבא ואמר לו, אתה רבי עקיבא הלא כבר פעם עשית שכינה חול, במה שדרשת את ה' אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמים, פסחים כ"ב והשווית מורא של בשר ורם למוראו של הקב"ה ושוב אתה משווה כאן חול לקודש
(והבקיאים ועל צבאם הגרממ"ש זצ"ל עמדו גם על לשון ר"ע עד מתי אתה מכניס ראשיך בין ההרים וגם שם מצאו מים. ואכ"מ).
ומצאתי עתה השלמה מעניינת לזה.
במכילתא שמות פ' דכספא פי"ט, אלהים לא תקלל, ר"ע אומר קודש (מברך השם) ר"י אומר חול. (מקלל דיין) כך היא נוסחת המכילתא שבילקוט וכך היא נוסחת המכילתא בפי כמה קדמונים. אבל בדפו"ר קושטא רע"ה הנוסח בהיפוך, ר"ע אומר חול ר"י אומר קודש. והנה כבר אמרו בגמ' סנהדרין סו שאליבא דכו"ע אלהים לא תקלל הוא אזהרה בין למקלל דיין ובין למברך ה' (גמר קודש מחול או באופו"א יעו"ש), אבל יש נפ"מ לסופרים אם לקדש אלהים זה או לא. ובד' הרמב"ם יש סתירות בזה. (ובהגלות נגלות ספרו שמות קודש וחול ראינו שדעתו נוטה הוא חול), עכ"פ בפירוש מרכבת המשנה למכילתא, כ' שד' הרמב"ם שהוא חול, ומשום שגרסתו במכילתא היתה ר"ע אומר חול. והלכה כר"ע מחבירו. וכתב שם במרכה"מ שיש סמך לגרסה זו, והיא מלשון ר"ע עד מתי אתה עושה שכינה חול, ויהיה המובן שעשה כאן בפירושו אלהים לא תקלל, דיין! ודפח"ח

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16735
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: הרב יעקב קלמס

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ג' נובמבר 11, 2014 3:16 pm

כמדומני שהרב זוין בספר לאור ההלכה בנושא שיילוק, דהיינו האם אדם יכול להתחייב שיקצצו בבשרו, מביא ראייה בשם ר' יעקב קלמס מרש"י בגיטין גבי כותב על העבד שכתב שם רש"י משום שחייב במצוות.

מה שנכון נכון
הודעות: 8945
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: הרב יעקב קלמס

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' נובמבר 11, 2014 3:30 pm

מיבי"א ח"ד יו"ד ס"ג.
לכבוד ידידי... כמהר"ר עובדיה יוסף שליט"א....
לא כתבתי לכת"ר הערות על ספרו, כי אין מדרכי לעורר על הספרים שאני מקבל, וגם אינני משיב על הערות בד"ת שכותבים לי על ספרי, כי אינני אוהב להתפלמס בכתב, שאין לדבר סוף. והגאון ר"י קלמס ז"ל שהיה סופר מהיר, פעם קיבל ממני ספר, והמטיר עלי מבול של הערות, וכתבתי לו שאין דרכי להשיב ולהתפלמס בכתב. אברהם יעקב ניימרק.


הלשון עד מתי נמצאת לאין סוף בתנ"ך ובחז"ל.

ביליצר
הודעות: 1120
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: הרב יעקב קלמס

הודעהעל ידי ביליצר » ב' ינואר 23, 2017 8:59 pm

רב ייחודי זה אינו ידוע כמעט בימינו למרות שנמנה על גדולי דור דעה.


מישהו יודע על צאצאיו?

עיק
הודעות: 426
הצטרף: ש' פברואר 26, 2011 9:15 pm

Re: הרב יעקב קלמס

הודעהעל ידי עיק » ב' ינואר 23, 2017 9:45 pm

ביליצר כתב:רב ייחודי זה אינו ידוע כמעט בימינו למרות שנמנה על גדולי דור דעה.


מישהו יודע על צאצאיו?

ראה הפניה 14 בערכו בויקיפדיה.
(נראה שגם הערה 15 נוגעת לעניין, אבל כדי לראותה במלואה דרוש תשלום של כמה שקלים).

שיף
הודעות: 2186
הצטרף: ב' דצמבר 31, 2012 11:21 pm

Re: הרב יעקב קלמס

הודעהעל ידי שיף » ב' ינואר 23, 2017 9:47 pm

ומה נמצא שם??

עיק
הודעות: 426
הצטרף: ש' פברואר 26, 2011 9:15 pm

Re: הרב יעקב קלמס

הודעהעל ידי עיק » ג' ינואר 24, 2017 2:22 pm

שיף כתב:ומה נמצא שם??
קבצים מצורפים
רי קלמס 2.png
רי קלמס 2.png (5.73 KiB) נצפה 1988 פעמים
רי קלמס.png
רי קלמס.png (6.17 KiB) נצפה 1988 פעמים

עט סופר
הודעות: 583
הצטרף: א' פברואר 27, 2011 9:22 am

Re: הרב יעקב קלמס

הודעהעל ידי עט סופר » ג' ינואר 24, 2017 3:00 pm

כמדומני שבגנזים ושו"ת מהחזו"א יש תשובה שבו התיר גט ע"פ החזו"א, ותקפו אותו והחזו"א עומד לצידו

מבקש חכמה
הודעות: 901
הצטרף: ה' יולי 22, 2010 10:35 am

Re: הרב יעקב קלמס

הודעהעל ידי מבקש חכמה » ג' ינואר 24, 2017 6:48 pm

בלא לעיין בספר גנזים ושו"ת שאינו ת"י, כמדומני שמדובר בפולמוס ידוע שנדפס בספר אדרת אליהו לזכר הגאון רבי אליהו ראם זצ"ל.

פלוריש
הודעות: 799
הצטרף: ה' ינואר 15, 2015 6:17 pm

Re: הרב יעקב קלמס

הודעהעל ידי פלוריש » ג' ינואר 24, 2017 10:51 pm

איש_ספר כתב:ובהגלות נגלות ספרו שמות קודש וחול ראינו שדעתו נוטה הוא חול

כבר האריכו שספר זה אינו מהרמב"ם (אלא כמדומני מבית מדרשו של הרמב"ן)

ברוז
הודעות: 1248
הצטרף: ו' מאי 12, 2017 12:10 am

Re: הרב יעקב קלמס

הודעהעל ידי ברוז » ו' אוקטובר 27, 2017 12:10 am

הספדו של הרב הרצוג על הרב קלמס
קבצים מצורפים
קלמס.pdf
(99.04 KiB) הורד 83 פעמים

חלמישצור
הודעות: 1486
הצטרף: ב' יולי 04, 2016 11:55 am
שם מלא: צוריאל חלמיש

Re: הרב יעקב קלמס

הודעהעל ידי חלמישצור » ה' יוני 14, 2018 3:42 pm

תיק הרבנות הראשית מעלייתו ארצה בארכיון המדינה (http://www.archives.gov.il/archives/#/A ... 06809c9068 עמ' 602-615). על פי התיאור של רש"א וובר: 'הרב הזה הוא רב גדול ועומד בראש הענינים הדתיים של בירת רוסיה הסוב' ומצבו בין הבולשביקים הוא רציני [=קשה] מאוד'. הרב הגיע עם אשתו חסיה ושתי בנותיו, 'קרובים אין לו בארץ עד כמה שידוע לנו'. מי שלקח ערבות כספית על הרב קלמס, הוא הרב חנוך הנדל הבלין מישיבת תורת אמת החב"דית-ירושלמית, הכותב ביחס לר"י קלמס: 'עמד בפרץ והגין על קניני היהדות בעוז ובאומץ, ומפני זה רדפוהו הבולשיביקים וסבל רעות וצרות רבות מהם'.

בקרו טלה
הודעות: 2907
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: הרב יעקב קלמס

הודעהעל ידי בקרו טלה » ה' יוני 14, 2018 3:49 pm


חיי נר
הודעות: 328
הצטרף: ב' פברואר 01, 2016 3:09 pm

Re: הרב יעקב קלמס

הודעהעל ידי חיי נר » ה' יוני 14, 2018 4:40 pm

מכתב תשובה מר' יעקב קלמס להרב הרצוג [ארכיון המדינה]
היק.png
היק.png (1.93 MiB) נצפה 995 פעמים

היק 2.png
היק 2.png (2.31 MiB) נצפה 995 פעמים

חיי נר
הודעות: 328
הצטרף: ב' פברואר 01, 2016 3:09 pm

Re: הרב יעקב קלמס

הודעהעל ידי חיי נר » ה' יוני 14, 2018 4:52 pm

עוד ממנו [מארכיון המדינה]
היק.png
היק.png (3.64 MiB) נצפה 990 פעמים

חיי נר
הודעות: 328
הצטרף: ב' פברואר 01, 2016 3:09 pm

Re: הרב יעקב קלמס

הודעהעל ידי חיי נר » ה' יוני 14, 2018 4:56 pm

היק.png
היק.png (1.31 MiB) נצפה 987 פעמים


חזור אל “משפחות סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Majestic-12 [Bot] ו־ 17 אורחים