"לב מלכים ושרים ביד ה'" - מקור המאמר

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
י. בנימין
הודעות: 232
הצטרף: ד' יוני 16, 2010 1:40 pm

"לב מלכים ושרים ביד ה'" - מקור המאמר

הודעהעל ידי י. בנימין » ד' יולי 07, 2010 1:32 pm

האם מישהו יודע לציין למקור המאמר הידוע הזה?

חכם באשי
הודעות: 9995
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: "לב מלכים ושרים ביד ה'"

הודעהעל ידי חכם באשי » ד' יולי 07, 2010 1:59 pm

סליחה לר' גרשום מאור הגולה, הפותחת 'אתה מקדם א'להינו' (במנהג של היום, אומרים את הסליחה ביום רביעי דעשי"ת):
"פַּלְגֵי מַיִם בְּיָדְךָ לֵב מְלָכִים וְשָֹרִים. הַטֵּה לִבָּם לְצֶדֶק וּמֵישָׁרִים. צְפֵה כִּי עַמְּךָ רַכִּים וּנְעָרִים. וְאֵין יְכֹלִים לִסְבֹּל פֻּרְעָנוּת וְיִסּוּרִים".

יאיר
הודעות: 9266
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: "לב מלכים ושרים ביד ה'"

הודעהעל ידי יאיר » ד' יולי 07, 2010 2:01 pm

אין לזה מקור..זה עיוות של הפס' במשלי כא: "פלגי מים לב מלך ביד ה', על כל אשר יחפוץ יטנו".
אמנם יש הרבה ספרים שכתבו כמו שכתבת..צריך למצוא את המקור הקדום ביותר..

גם זו לטובה
הודעות: 2079
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: "לב מלכים ושרים ביד ה'"

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ה' יוני 07, 2012 1:59 pm

יאיר כתב:אין לזה מקור..זה עיוות של הפס' במשלי כא: "פלגי מים לב מלך ביד ה', על כל אשר יחפוץ יטנו".
אמנם יש הרבה ספרים שכתבו כמו שכתבת..צריך למצוא את המקור הקדום ביותר..


תוכן הפיתגם מבוואר בפסוק -וא"כ מה הנפק"מ הראשון שאמר פיתגם זה.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 10176
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: "לב מלכים ושרים ביד ה'"

הודעהעל ידי איש_ספר » ה' יוני 07, 2012 2:08 pm

נפק"מ לאחרונים חשובים שפלפלו בענין המן ובחירתו, שאף אם לא היה מלך אבל היה שר והרי לב מלכים ושרים וכו'.
(בנוגע לביאור הג"מ בקום עלינו אדם זה המן וכו' ולביאור מהרצ"ח שם והדברים עתיקים)
ועיין בית ישי דרשות עמ' ש"ס בהערה החילוק בין מאי דמרגלא בפומיה דאינישי לב מלכים, שנוגד לעקרון הבחירה, לבין הפסוק המקורי, הממשילו לפלגי מים.

גם זו לטובה
הודעות: 2079
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: "לב מלכים ושרים ביד ה'"

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ה' יוני 07, 2012 2:30 pm

איש_ספר כתב:נפק"מ לאחרונים חשובים שפלפלו בענין המן ובחירתו, שאף אם לא היה מלך אבל היה שר והרי לב מלכים ושרים וכו'.
(בנוגע לביאור הג"מ בקום עלינו אדם זה המן וכו' ולביאור מהרצ"ח שם והדברים עתיקים)
ועיין בית ישי דרשות עמ' ש"ס בהערה החילוק בין מאי דמרגלא בפומיה דאינישי לב מלכים, שנוגד לעקרון הבחירה, לבין הפסוק המקורי, הממשילו לפלגי מים.


וכי יש נפקותא בין מלך לשר? הרעיון ברור שאדם שיש לו שליטה.. הקב"ה לצורך ניהול עולמו מטהו להיכן שירצה.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 10176
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: "לב מלכים ושרים ביד ה'"

הודעהעל ידי איש_ספר » ה' יוני 07, 2012 2:59 pm

אני רואה שלא הובנתי בגלל הקיצור.
בגמ' אמרו בקום עלינו אדם זה המן, וכתבו לפרש (יערות דבש ומהרצ"ח כמדומני) שלב מלכים ביד ה', אבל אדם יש לו בחירה וזה היתה הצרה הגדולה בהמן.
והקשו עליהם (לא אנקוב בשם) שהרי מקרא מלא לב מלכים ושרים ביד ה' וא"כ אף אם המן לא היה מלך אבל היה שר.
נקוה שעכשיו מובן יותר.

אליהוא
הודעות: 1060
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: "לב מלכים ושרים ביד ה'"

הודעהעל ידי אליהוא » ה' יוני 07, 2012 6:39 pm

הציטוט מהגמ': "בקום עלינו אדם ולא מלך"

למאי_נמ?
הודעות: 785
הצטרף: ב' מרץ 19, 2012 2:28 pm

Re: "לב מלכים ושרים ביד ה'"

הודעהעל ידי למאי_נמ? » ה' יוני 07, 2012 10:40 pm

להרב 'איש_ספר',

למה לא ינקוב מר בשם, הרי הרב 'חכם באשי' מצא שמקור הדברים ברבנו גרשון?

<><><>

להלן לקט מדיון בפורום הישיבות:
לאור דברי הפס' "לב מלך ביד ה' " (משלי כא, א), ז"א שה' מחליט למלך מה יעשה, והרלב"ג האריך בזה שלמלך אין בחירה חופשית בעיניני הכלל, מנמק את טעמו בכך ש"אילו היה פועל המלך מסור בליבו לאלו העינינים בשלמות כדרך המסור לבחירתו פעולותיו לעצמו, היה זה העניין סכנה נפלאה (= חמורה) אל העם אשר תחת המלך ההוא" וכו', ע"ש. לנימוק זה אין הבדל בין מלך לראש ממשלה, ולהפך, ראש ממשלה בישראל הוא - אולי - הדמות הכי חסרת בחירה, בכל היקום (כי עמ"י הוא כלב באברים). וא"כ, לכאו', אין לראות בשום מהלך פוליטי שחיתות של רה"מ, אלא החלטה א-לוקית, שהוא חסר בחירה בה. יש לציין, שאף המלבי"ם הסביר את הפס' כרלב"ג.
וכדבריו משמע בגמרא (ברכות נה, א, וכ"ה בילקוט שמעוני פר' עקב רמז תתס', וישעי' רמז תמב'): אמר רב י'הודה אמר רב - ג' צריכים רחמים: מלך טוב דכתיב לב מלך ביד ד', וברש"י (שם ד"ה צריכים רחמים): לפי שהם בידו של הקב"ה ואין להם רשות לבוא אלא ברשותו. [אכן, כאן עדיין אין ראיה שאין למלך בחירה חופשית, אלא שמעשיו הם מושגחים מאת הא-לוה, וכלשון הפס' (ישעי' כו,יב): גם כל מעשינו פעלת לנו" - וזה ביחוד במלך, ודו"ק.]
אך יש לציין שברמב"ם משמע שלא כדברי הרלב"ג הנ"ל, שכן הרמב"ם (הקדמה לאבות - שמונה פרקים, פ"ח, וכן פ"ו מהל' תשובה ה"ג) מתקשה כיצד הכביד ה' לב פרעה, הרי זה נגד הבחירה החופשית, והוא מתרץ שזה היה עונש על חטאו. ולפ"ד הרלב"ג קושייתו מעיקרה ליתא, כי למלך אין בחירה חופשית.
גם בספר האמונות ודעות לרס"ג (מאמר רביעי סוף ד"ה ואומר אחרי) מאריך להוכיח את הבחירה החופשית, ובתוך דבריו מביא שמונה סוגי מקורות בתנ"ך שיש מקום לטעות בהם ולחשוב שאין בחירה חופשית. "והשביעי - ההפלגה במאמר, יסבור השומע כי הוא דבר מיוחד, כאומרו: פלגי מים לב מלך ביד ה' - סובר שיש למלכים דבר מיוחד שיפיל [ה'] בליבם מה שיחפוץ" - וכדעת הרלב"ג,
"אבל זה הפלגה [=הגזמה] הוא אומר" וכו' - וברור שמתכוון לשלול פירוש הרלב"ג.
וראה דברי הרב דוב ליאור והרב בנימין במברגר שליט"א.

יאיר
הודעות: 9266
הצטרף: א' מאי 23, 2010 11:54 pm

Re: "לב מלכים ושרים ביד ה'"

הודעהעל ידי יאיר » ה' יוני 07, 2012 10:45 pm

למאי_נמ? כתב:להרב 'איש_ספר',

למה לא ינקוב מר בשם, הרי הרב 'חכם באשי' מצא שמקור הדברים ברבנו גרשון?

משום ש"לב מלכים ושרים ביד ה'" אינו מקרא מלא...
[אגב, המודגש לא מופיע ברבנו גרשום].

עושים פסים
הודעות: 65
הצטרף: א' יוני 23, 2013 6:00 pm

Re: "לב מלכים ושרים ביד ה'"

הודעהעל ידי עושים פסים » ג' נובמבר 08, 2016 7:40 pm

למאי_נמ? כתב:להרב 'איש_ספר',


גם בספר האמונות ודעות לרס"ג (מאמר רביעי סוף ד"ה ואומר אחרי) מאריך להוכיח את הבחירה החופשית, ובתוך דבריו מביא שמונה סוגי מקורות בתנ"ך שיש מקום לטעות בהם ולחשוב שאין בחירה חופשית. "והשביעי - ההפלגה במאמר, יסבור השומע כי הוא דבר מיוחד, כאומרו: פלגי מים לב מלך ביד ה' - סובר שיש למלכים דבר מיוחד שיפיל [ה'] בליבם מה שיחפוץ" - וכדעת הרלב"ג,
"אבל זה הפלגה [=הגזמה] הוא אומר" וכו' - וברור שמתכוון לשלול פירוש הרלב"ג.
וראה דברי הרב דוב ליאור והרב בנימין במברגר שליט"א.


האם יכול מי שהוא בבקשה להעלות את המאמר של הרבנים הגאונים הרב דוב ליאור והרב בנימין במברגר שליט"א

תודה מראש

עושה חדשות
הודעות: 5950
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: "לב מלכים ושרים ביד ה'" - מקור המאמר

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' נובמבר 11, 2016 10:41 am

ההצעה של הרס"ג בפי' הפסוק, גם היא מחודשת קצת, לא כך?
רס"ג בהאמונות והדעות כתב:ואומר אחרי הדברים האלה, כי הבורא אין לו שום הנהגה במעשי בני אדם, ואיננו מכריחם לעבודה ולא למרי ... ואחר כן אחבר אל הדברים האלה כל הפסוקים אשר יש בהם ספקות ושבושים בענין ההכרח, ומפני רובם בעבור רוחב הלשון כאשר זכרתי במאמר היחוד, כי הלשון אם לא תרחיב, לא ימצא בה כי אם הדבר בלבד ... והשביעי ההפלגה במאמר, יסבר השומע כי הוא דבר מיוחד, כאמרו (שם כ"א ח') פלגי מים לב מלך ביד יי' וגו'. סובר שיש למלכים דבר מיוחד שיפיל בלבם מה שיחפץ, אבל זה הפלגה הוא אומר, אפילו המלך בעבודת הבורא, כמו המים ביד עצמו, כאשר יחפץ המלך יטנו וישתמש בו ...


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: חיימשה, פייביש אופטובסקי ו־ 14 אורחים