מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 100 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מחשבות
ב' ינואר 11, 2021 12:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור בסוגיא עובי רקיע וגלגל קבוע פסחים צד
תגובות: 2
צפיות: 514

ביאור בסוגיא עובי רקיע וגלגל קבוע פסחים צד

עובי רקיע, גלגל קבוע, בלילה חמה למעלה מן הרקיע, במציאות!!!
על ידי מחשבות
ה' נובמבר 12, 2020 10:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שני לטומאה נמנה על קרבן פסח?
תגובות: 19
צפיות: 1091

Re: שני לטומאה נמנה על קרבן פסח?

שני לטומאה מדאורייתא שייך רק בטבו"י וכאמור טבול יום נמנה על הפסח
ושני לטומאה מדרבנן הרי יכול לטבול גם בלילה דאין טבול יום בטומאה דרבנן אלא טובל ואוכל מיד, ומה הוא שונה מאונן ביום שצריך טבילה בלילה ונמנה על הפסח
על ידי מחשבות
ו' אפריל 03, 2020 1:32 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: שחזור סיסמא
תגובות: 5
צפיות: 1903

Re: שחזור סיסמא

איך פונים למנהלים
על ידי מחשבות
ו' אפריל 03, 2020 1:23 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: שחזור סיסמא
תגובות: 5
צפיות: 1903

שחזור סיסמא

בימים האחרונים נעלם לי הסיסמא, לא מצליח לשחזר ולא מקבל למייל סיסמא חילופית, הרב דביר אומר שלא מתעסק בזה עכשיו
[ותודה לניק הרב 'מחשבות' שהרשה לי לפרסם הודעה זו דרכו
על ידי מחשבות
ה' ינואר 16, 2020 12:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 177
צפיות: 26900

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

והנה המציאות בארצנו מראה שהדמדומים אינם שוקעים פחות מכשעה אחרי השקיעה. וכמו שמעידים רבים וטובים על עובדה גלויה ברורה ופשוטה לכל מתבונן. כך שלפני כן אין לסמוך על הכוכבים ואין זה תחילת הלילה. ובכל אופן המשנה ברורוה חולק על כל החושבים בדעת הגר"א שהוא הולך כהגאונים. ולדעת המשנה ברורה דעת הגר"...
על ידי מחשבות
ש' ינואר 11, 2020 10:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 177
צפיות: 26900

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

חלילה לשנות משהו בגלל מה שנראה לנו כקושייה מהמציאות. המכריע הוא המנהג. מצב החושך בשמיים שבו נהגו אבותינו דין לילה הוא המצב שאנו ננהג בו דין לילה. וכן נוהגים. וממילא אין מה להמתין יותר . והכל בהרחבה באשכול ההוא. יש לך פה כמה טענות חזקות, ובעצם יש להתיחס לכל אחד, אבל תרשה לי להתיחס בראשונה לטענתך &qu...
על ידי מחשבות
ו' ינואר 10, 2020 12:52 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 177
צפיות: 26900

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

[ יש מישהו שהוציא שבת לפני שיש ג כוכבים???? הזמנים הנל טובים בדאורייתא רק כשיש ג כוכבים. לך חפש אותם בקייץ בזמנים ההם. באשכול המלונקק למיטב זכרוני יש גם תמונות מפריז ... אולי יבדוק כבודו ואנא עיין בביאור הלכה. לפי שאלתך נראה שאנו צריכים להתחיל את הסוגיה מ א ב אבל נהיה הוגן, או שנלך בדרך בו אנו הולכ...
על ידי מחשבות
ה' ינואר 09, 2020 8:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 177
צפיות: 26900

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

זו לא טעות אלא כיון שאחר 72 דקות שוות שורר אור יום ממש לא מלאם ליבם לציין כאילו יש שיטה שזמן זה לילה הוא. מה זאת אומרת לא מלאם ליבם, כשהם מביאים 6 או 7 דיעות לציון הלילה לפני 72 דקות שוות, ואם לדבריך זה לא טעות, אזי זה מוצר חדש, שלא שערום אבותינו, ולדידי פשוט שזה טעות. וכדאי לך לבדוק בלוח של תשע&qu...
על ידי מחשבות
ה' ינואר 09, 2020 9:44 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 177
צפיות: 26900

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

זו לא טעות אלא כיון שאחר 72 דקות שוות שורר אור יום ממש לא מלאם ליבם לציין כאילו יש שיטה שזמן זה לילה הוא. מה זאת אומרת לא מלאם ליבם, כשהם מביאים 6 או 7 דיעות לציון הלילה לפני 72 דקות שוות, ואם לדבריך זה לא טעות, אזי זה מוצר חדש, שלא שערום אבותינו, ולדידי פשוט שזה טעות. וכדאי לך לבדוק בלוח של תשע&qu...
על ידי מחשבות
ה' ינואר 09, 2020 2:43 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 177
צפיות: 26900

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה" - את מה החוש מכחיש ומי מוכחש

טענת הגר"א- א. עלות השחר הוא כשמתחיל להאיר, ולפני"ז אין שום אור. ב. ממילא יוצא שעד עלות השחר 'כל' הכוכבים נראים, שהרי אין אור שיסתיר אותם. ג. מפורש בגמ' שביציאת ג' כוכבים בינונים הוי לילה, ואי"צ לחכות ליציאת כל הכוכבים. ד. א"כ לא יתכן שהאורך בין שקיעה"ח ללילה [הזמן בין כשהש...
על ידי מחשבות
ד' ינואר 08, 2020 4:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 177
צפיות: 26900

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

שמעתי זאת מנכדו הרה"ג (איני זוכר את שמו הפרטי)שוארץ שליט"א, שסיפר לי, ששמע מהרב רבי חיים דרוק זצ"ל מחבר ספר אורות חיים, שדיבר עם סבו הגה"ק רבי אהרן קוטלר זצוק"ל, על זמן ר"ת, ואמר לו הגרא"ק זצ"ל שהוא נוהג כר"ת, ולפליאתו של ר"ח, איך יתכן שר' אהרן שכל כ...
על ידי מחשבות
ד' יוני 26, 2019 8:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 150
צפיות: 35782

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

אם אתם חושבים שהאורות שיש לנו כיום עוזרות לראות את ההחשכה, הייתי מציע לעשות ניסיון כזה, לשבת בחדר מואר רגיל ועדיף אם יש לו חלון לכיוון מערב בזמן של כחצי שעה ויותר אחרי השקיעה, ואז יראה שבחוץ כאילו החושך כסה ארץ, ועכשיו אם יכבו את האור בחדר, תראו פתאום שבחוץ עדיין מואר, ותראו שלא יאומן כמה האור מפריע...
על ידי מחשבות
ג' יוני 25, 2019 1:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 150
צפיות: 35782

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

בס"ד אם התמונות הכוונה לקונטרס "לעשות את השבת לדרתם ברית עולם" הרי רואים שם ברור שהתחתון אדום עד כשעה אחרי השקיעה והעליון עדיין בהיר ומה לא מסתדר לכם שם, וגם נכון שהצבעים שם לא מספיק חדים כי המצלמה הוא מאד פשוטה ועיין במג"א סי' רלג ס"ק ז מגן אברהם סימן רלג דהיינו צ"ה. ו...
על ידי מחשבות
ה' יוני 20, 2019 4:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 150
צפיות: 35782

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

לא ידוע לי על איזה תמונות אתם מדברים, עברתי על כל האשכול ולא ראיתי שום תמונה
על ידי מחשבות
ה' יוני 20, 2019 3:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!
תגובות: 150
צפיות: 35782

Re: בזמן הגאונים עשו מלאכות בערב שבת אחרי השקיעה!!

לא ענית על השאלה העיקרית. א. למה זה קורה? הרי האור מגיע מלמטה ולמה שהתחתון ישחיר (או יאפיר) ב. איפה הגבול. כלומר הרי המזרח משחיר תחילה והולך למערב באיזה נקודה העניין מתהפך? אני לא טוען שהדבר בלתי אפשרי כי אע"פ שברור שמבחינה מציאותית התנועה קצובה יתכן שלמראה עיניים או מסיבות מסויימות יש תחושה ש...
על ידי מחשבות
ה' יוני 06, 2019 2:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "וגם שם [ח"ו] דברי הגמרא מוכחש בחוש"
תגובות: 2
צפיות: 1000

Re: מה כוונת הגר"א "וגם שם [ח"ו] דברי הגמרא מוכחש בחוש"

הכוונה שבמציאות הוא שעושים הבדלה במוצ"ש בוילנא ולא מחכים ליום ראשון, ולא שמע מעולם אחד שנהג אחרת השאלה שלי: כשהגר"א מתחיל את דברו "ובזה מתורץ שלא תוכחש מ"ש הרמב"ם" וכו' הרי שהוא בא להסביר משהו שמאוד מאוד קשה, ובא לתרץ שדברי הגמ' על אופקם ועל כך שאלתי, שאם הקושיא שלפי ה...
על ידי מחשבות
ג' יוני 04, 2019 5:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "וגם שם [ח"ו] דברי הגמרא מוכחש בחוש"
תגובות: 2
צפיות: 1000

מה כוונת הגר"א "וגם שם [ח"ו] דברי הגמרא מוכחש בחוש"

בביאורי הגר"א או"ח סי' רס"א וביו"ד סי' רס"ב, בויכוחו עם תוס' אודות זמן צאת הכוכבים, כתב "והזמן של הד' מילין ושל ג' רביעי מיל הכל על אופק שלהם בא"י ובבבל, אבל כאן מארכת יותר, וכן הזמן על הימים השוים בתקופת ניסן ותשרי שבהן הכל משתער. ובזה מתורץ שלא תוכחש מ"ש הרמ...
על ידי מחשבות
ד' מאי 08, 2019 4:15 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 176
צפיות: 21640

Re: שיטת הרב עובדיה והרב טיקוצינסקי בצאת הכוכבים

מענין שבשאר דברים הנוגעים לאיסורי מיתה וכריתות לא מצאנו את התעשייה הזאת להמציא שהאחרונים חולקים על הראשונים ולהביא סיפורים לגבב קולות על גבי קולות וכו'. אבל כאן לגבי שיטת ר"ת חברו להם כמה גורמים עלומים משכילים ופורקי העול שהחליטו להכשיל את כל הציבור באיסור דאורייתא והצילחו להכניס דבריהם בתוך ס...
על ידי מחשבות
ד' מאי 08, 2019 4:12 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 176
צפיות: 21640

Re: שיטת הרב עובדיה והרב טיקוצינסקי בצאת הכוכבים

___________________________________________________________________________________ 'הכתב והמכתב' כתב (לעיל): " מענין שבשאר דברים הנוגעים לאיסורי מיתה וכריתות לא מצאנו את התעשייה הזאת להמציא שהאחרונים חולקים על הראשונים ולהביא סיפורים לגבב קולות על גבי קולות וכו'. אבל כאן לגבי שיטת ר"ת חב...
על ידי מחשבות
ד' מאי 08, 2019 3:48 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 176
צפיות: 21640

Re: שיטת הרב עובדיה והרב טיקוצינסקי בצאת הכוכבים

בס"ד ומנין לך שלא חזר בו במהד"ב? לפי הסיפור חייבים לומר שבזקנתו הוא החכים יותר וכי לא פשוט שמעשה רב דוחה תשובה מפורשת? במציאות זה יתכן, אבל להלכה לא דוחים תשובה מפורשת מפני מעשה רב, כי לאו מר בר רב אשי חתים עלייהו. לבנות סיפור עסיסי חייב כמה תנאים א. לשום אותו על אדם שתמיד הבין ברור כר&qu...
על ידי מחשבות
ד' מאי 08, 2019 3:44 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 176
צפיות: 21640

שיטת הרב עובדיה והרב טיקוצינסקי בצאת הכוכבים

בס"ד
ומנין לך שלא חזר בו במהד"ב? לפי הסיפור חייבים לומר שבזקנתו הוא החכים יותר וכי לא פשוט שמעשה רב דוחה תשובה מפורשת?
על ידי מחשבות
ד' מאי 08, 2019 3:39 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 176
צפיות: 21640

שיטת הרב עובדיה והרב טיקוצינסקי בצאת הכוכבים

אפשר להסביר ולתרץ את קושיתך בהרבה דרכים ראשית צריך אתה להבין שלמזלך הגעת בדור דיעה שבו הופיעו הרבה כוכבים חדשים תרתי משמע וכשתצרף את כולם תראה ותבין שלכל קושיא יש ק"ן תירוצים ובמספר כפול מנהגים ומסורת א. ראשית חייבים לדעת שהראיה לא דומה מדור לדור שבזמן המשנה רועה מסוגל לראות ט"ז מיל ובזמננ...
על ידי מחשבות
ג' ינואר 29, 2019 1:43 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 177
צפיות: 26900

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה" - את מה החוש מכחיש ומי מוכחש

טענת הגר"א- א. עלות השחר הוא כשמתחיל להאיר, ולפני"ז אין שום אור. ב. ממילא יוצא שעד עלות השחר 'כל' הכוכבים נראים, שהרי אין אור שיסתיר אותם. ג. מפורש בגמ' שביציאת ג' כוכבים בינונים הוי לילה, ואי"צ לחכות ליציאת כל הכוכבים. ד. א"כ לא יתכן שהאורך בין שקיעה"ח ללילה [הזמן בין כשהש...
על ידי מחשבות
ה' ינואר 24, 2019 2:44 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 177
צפיות: 26900

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

אתה רואה אנשים סביבך שלא מבינים את החוצפה בהתבטאות זאת וחושבים זאת להתבטאות רגילה בין החכמים אז מה הבעיה? ואתה שוב מנסה להבהיר עד כמה יש חוצפה בהתבטאות זו, ושוב אני לא מבין ושוב... יש הרבה שינוים בין התבטאות של חכמים לנושא המדובר א. שונה, חכמים בני דור אחד, ושונה, יחיד מול יחיד, ושונה, חכם שזה שיגו...
על ידי מחשבות
ג' ינואר 22, 2019 12:24 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 177
צפיות: 26900

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

נכון. ברור שהוא מתכוון למה שהוא כותב. וכוונתו שלפי תפיסתו המציאות אינה מתאימה עם שיטת ר"ת. חבל לגרור את הויכוח ל'עד כמה אנו מדייקים בדברי הגר"א' בס"ד לומר שהמציאות אינה מתאימה עם שיטת ר"ת מספיק להתבטא ועינינו רואות, וגם אם רצונו להתבטאות במאד חריף עדיין נסבל לומר והחוש מכחישו, א...
על ידי מחשבות
ש' ינואר 19, 2019 11:24 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 176
צפיות: 21640

..

..
על ידי מחשבות
ו' ינואר 18, 2019 5:25 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 176
צפיות: 21640

..

..
על ידי מחשבות
ה' ינואר 17, 2019 10:10 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 176
צפיות: 21640

..

..
על ידי מחשבות
ה' ינואר 17, 2019 1:03 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 176
צפיות: 21640

..

..
על ידי מחשבות
א' ינואר 13, 2019 11:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה
תגובות: 10
צפיות: 1816

Re: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה

בס"ד מהלך הלבנה סביב כדור הארץ הוא באליפסה ולכן כשהיא נמצאת בקצוות זמן הילוכה מתארכת וכשהיא עוברת את הקצה והולכת בעיגול הרגיל היא מתקדמת בזמן קצר יותר והיינו דקאמר רבן גמליאל לחכמים (ר"ה כה.)כך מקובלני מבית אבי אבא פעמים שבא בארוכה ופעמים שבא בקצרה ויתכן שבזה נתקשה משה איך נחשב לדורות מתי ...
על ידי מחשבות
א' ינואר 13, 2019 12:32 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 177
צפיות: 26900

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

א. כוונת הביאור הלכה לכל היותר שאין לסמוך על 13 דקות. הביאור הלכה אומר מפורש את דבריו, ולא כמו שאתה מנסה לשים בפיו כוונתו, כשהוא מדבר על כוכבים הנראים אחר שהכסיף העליון והשוה לתחתון ב. השקיעה עצמה לא ברורה לכן יש להחמיר עוד כמה דקות. בגר"א מבואר ברס"א דכבר הוא משוער בפסחים השיעור דד' מיל ...
על ידי מחשבות
א' ינואר 13, 2019 12:18 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 177
צפיות: 26900

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

בס"ד
אתם מתייחסים רק לכותרת אבל בכיתוב התייחסתי לחפץ חיים וכפי הנראה הוא הבין אחרת את הגר"א ואני פשוט רוצה להבין איך הביאור הלכה הבין את הגר"א
על ידי מחשבות
ה' ינואר 10, 2019 1:06 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 177
צפיות: 26900

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

אני חושב שיש כאן עניין עקרוני שהכותבים צריכים לשים לבם אליו. כאשר אנו באים לטעון שדברים מסויימים לא יצאו מתחת יד מי שמיוחסים לו. והדברים כבר נדפסו מזמן ורבו הגדולים שסברו שהוא כתבם, טיעון זה תלוי בנימוק בו אנו משתמשים. אם אנו טוענים שנתגלה כתב יד חדש ובו אין את הדברים האמורים או שהתגלה מקור סותר או...
על ידי מחשבות
א' ינואר 06, 2019 4:03 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 177
צפיות: 26900

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

בסי' תקסב כתב הגר"א "ואף שבתה"א (הרמב"ן בספר תורת האדם אבילות ישנה סי' קה) פי' הירושלמי לענין ב' השקיעות, דת"ק סבר שקיעה ראשונה הוא בה"ש ור' חנינא אמר שקיעה שניה , אין פירושו מכוון דהא אמר כ"ז שפני כו' והוא אחר שקיעה שניה כמ"ש בספ"ב דשבת אלא דהכל קאי על ש...
על ידי מחשבות
ד' ינואר 02, 2019 2:30 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 177
צפיות: 26900

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

הרב מחשבות העניין הולך ונהיה גרוע מרגע לרגע. אם קודם לא קיבלת את זה שהגר"א יכול לחלוק על ראשונים. עתה אתה אומר בערך משהו כזה. זה שהוא חולק על ראשונים אני יודע ואין בזה חידוש אבל הגר"א מתבטא בצורה חצופה. אולי מישהו ימציא תירוץ למה הוא עושה את זה. אני חושב שההתבטאות שלך מאד חצופה. אני דן או...
על ידי מחשבות
ב' דצמבר 31, 2018 2:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 9157

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

מפורש בזוהר הקדוש פרשת תרומה דף קעא:, 'רוב משריין דככביא ומזלי כלהו נפקין בראשיתא דלילא עד תלת שעתי חסר רביעא, מתמן ולהלאה לא נפקין בר זעירין. ואינון ככביא כלהו לא משמשי לבטלה ולא אתחזון לבטלה, ואית ככביא דקא משמשי כל ליליא בגין לאצמחא ולגדלא כל אינון מלין דאתפקדו עלייהו, ואית ככביא דקא משמשי עד פלג...
על ידי מחשבות
ב' דצמבר 31, 2018 2:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 9157

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

נראה לי שיש צורך בהסבר על כוכבים הנראים רק בסוף הנשף כדעת הגאונים וראשונים הנוקטים ה' מיל, והם לא כתבו ש'אין אנו בקיאין בכוכבים'. ההסבר לדעה של ה' מיל, שעולא ורבא בפסחים סוברים שהנשף ה' מיל והגם שאיתותבו מדברי רבי יהודה הסברנו בדברי רש"י, שהתיובתא הוא לא מד' וה' מיל, כי רבי יהודה דיבר בקו המשוה...
על ידי מחשבות
ב' דצמבר 31, 2018 12:38 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 177
צפיות: 26900

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה" - את מה החוש מכחיש ומי מוכחש

בקיצור במקום להגיד שאתה רוצה להבין מה אומר הגר"א אתה אומר איך הגר"א מעיז להגיד משהו נגד ראשונים? הוא כנראה יכול להעיז ולומר אע"פ שמלבב ומחשבות חושבים שלא. העניין הוא שאתם שואלים את השאלה הזאת בכל מיני צורות כל הזמן בפורום. וקיבלתם תשובה ברורה מחברי הפורום. אתם יכולים לחשוב שזו לא תשו...
על ידי מחשבות
א' דצמבר 30, 2018 1:42 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 177
צפיות: 26900

Re: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה" - את מה החוש מכחיש ומי מוכחש

החוש של כל רואה אומר ששלושה כוכבים בינוניים (ואפילו קטנים רצופים) יוצאים הרבה לפני השקיעה של רבנו תם. מה לא ברור בזה. שאתם החלטתם שבינוניים זה משהו אחר? בס"ד על מי הכוונה "שאתם החלטתם שבינוניים זה משהוא אחר" בשלמא אם קטלא קניא באגמא היה אומר שאין כלל כוכבים לפני ד' מיל עדיין נשמע הטע...
על ידי מחשבות
ש' דצמבר 29, 2018 11:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"
תגובות: 177
צפיות: 26900

מה כוונת הגר"א "והחוש מכחיש לכל רואה"

בביאורי הגר"א באו"ח סי' רס"א סעי' ב "וכל זה הוא לשיטת התוס', אבל ליתא דא"כ מע"ה עד הנץ שוה כמן השקיעה עד צאת הכוכבים ובאמת אינו כן כמ"ש לעיל והחוש מכחיש לכל רואה שמע"ה הוא שיעור גדול הרבה מאד על צה"כ אחר השקיעה" בהמשך כתב "כי ודאי שיציאת הכוכבים...

עבור לחיפוש מתקדם