מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 3266 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי היא שיחתי
א' ינואר 19, 2020 12:43 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 149
צפיות: 6081

Re: בית מדרש הגר"א

לגבי העובדה שנכתבה כאן שבית מדרש הגרא נולד מהשטח ומבחורים שפנו. יכול מאוד להיות.

עובדה ברורה אחרת היא שבאים בחורים שלא היו להם שאלות מקודם. כך מבירור קל שערכתי
על ידי היא שיחתי
ה' ינואר 16, 2020 11:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בית מדרש הגר"א
תגובות: 149
צפיות: 6081

Re: בית מדרש הגר"א

מבלי לדבר על הרב אוריה, ששמעתי עליו מאנשים המכירים אותו אישית שהינו אדם ראוי בתכלית. ממה ששמעתי שיעורים שלו המופיעים באתר, זה לא 'דרך חדשה' בלימוד, או 'גישה מקורית' בלימוד כפי שמנסים להציג כאן. הוא לוקח מושגים פילוסופיים קיימים, אגב, לתחושתי בלא הבנה מעמיקה באמת בתחומים הפילוסופיים בהם הוא עוסק, אלא...
על ידי היא שיחתי
ג' דצמבר 17, 2019 5:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות עד בדבר שבערווה
תגובות: 9
צפיות: 255

Re: כשרות עד בדבר שבערווה

שמא יש לדון עוד ולחלק אם עשה תשובה. ולא ירדתי לעומקא דדינא לברר עניינה של תשובה, אבל כך הדין דאם לקה ועשה תשובה כשר לעדות. וחיוב מלקות הרי מעיקרא לא חייל בלא עדים, ואם אדם מרשיע את עצמו ללקות. והנה, אם בא אדם ואמר גזלתי והחזרתי וחזרתי בתשובה, הרי פשיטא דכשר לעדות, דהפה שאסר הוא הפה שהתיר. אך אם אחר ...
על ידי היא שיחתי
ב' דצמבר 16, 2019 9:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות עד בדבר שבערווה
תגובות: 9
צפיות: 255

Re: כשרות עד בדבר שבערווה

עוד מהתוכנת חיפוש דרך פקודיך הקדמות הקדמה ו יז) הנה המשכיל על דבר יראה כי זעירין אינון הכשרים לעדות [מדברי תורה, ומכל שכן שיהיו כשרים] גם מדבריהם. והן אמת הבית דין בבוא לפניהם עדים [להעיד] אינם מחוייבים לחוש שמא פסולים הם כי כל ישראל בחזקת כשרות לאוקמוה אחזקתייהו זולת כשיתוודע להם בבירור איזה פסול. ...
על ידי היא שיחתי
ב' דצמבר 16, 2019 9:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות עד בדבר שבערווה
תגובות: 9
צפיות: 255

Re: כשרות עד בדבר שבערווה

אך בגרש"ש צל"ע דכתב משום שהוא יודע שזה האמת ואם כן בעדות קיום עדיין צ"ע חידושי ר' שמעון שקופ כתובות סימן י אמנם לענין עדות צע"ק אם נאמר דגם שם איכא איסור לפ"ע אם מביא עדים פסולים דאז היה ראוי להיות איסור לקבלו לעד, אבל ענין זה אם יודע בעצמו שהוא רשע אם אסור להעיד פסק התומים ...
על ידי היא שיחתי
ב' דצמבר 16, 2019 8:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות עד בדבר שבערווה
תגובות: 9
צפיות: 255

Re: כשרות עד בדבר שבערווה

נתיבות המשפט חידושים סימן כח (ב) תועלת בעדותו. לאפוקי אם רק הודה לפניהם שלא על ידי תביעה שיכול לומר שלא להשביע [עצמי כיוונתי, כמ"ש לקמן סעיף ח'], וכן אפילו [אם] על ידי תביעה [הודה] יכול לומר להשטות [נתכונתי] ואין תועלת בעדות. [סמ"ע סק"ד]. ואם אין יודע מההודאה רק על פי העדים, חייב להעי...
על ידי היא שיחתי
ב' דצמבר 16, 2019 8:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות עד בדבר שבערווה
תגובות: 9
צפיות: 255

Re: כשרות עד בדבר שבערווה

לא שמענו שבפלוני רבעני לרצוני דפלגינן דיבוריה, שיהיה אסור לו להעיד
על ידי היא שיחתי
ג' אוקטובר 29, 2019 9:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סדר רב עמרם גאון
תגובות: 9
צפיות: 373

Re: סדר רב עמרם גאון

ידוע שבסידור רבי עמרם נכנסו הרבה נוסחאות מאוחרות ותיקונים שונים
על ידי היא שיחתי
ו' אוקטובר 25, 2019 1:03 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דופן עקומה מהפרוץ המועט
תגובות: 20
צפיות: 1164

Re: דופן עקומה מהפרוץ המועט

הסיבה שמן הצד פוסל גם כשאינו מהלך ע"פ כולה, הוא כי אז הדפנות לא מגיעות לסכך. אבל במקום שלא צריך דופן, לא צריך שהסכך יגיע. ואז יוכשר גם בסכך פסול יותר מד' אמות? אכן ברור. אבל לא יוכשר מתחת לסכך הפסול!!! כמו שכתבתי, כל הנושא של הד' אמות מן הצד הוא לדופן עקומה לאשוויי דופן, זה לא קשור לנושא של סכ...
על ידי היא שיחתי
ו' אוקטובר 25, 2019 3:23 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דופן עקומה מהפרוץ המועט
תגובות: 20
צפיות: 1164

Re: דופן עקומה מהפרוץ המועט

אם יש בירוק ז' אז הכל כשר בין כך לכל הפחות מדין פסל
ואם אין בירוק ז' אזי הכל פסול
בעיקרון הירוק מחובר אז השחור לא משנה כלום
הנידון הוא כשהשחור חוצץ לחלוטין בין שתי הירוקים באופן שבכל אחד אין ז' לחוד
וראה תוספות בסוכה טז. או יז. שסגי בחיבור קצת לחבר הסכך הירוק, וכן הוא ברא"ש שם ונפסק בשו"ע
על ידי היא שיחתי
ו' אוקטובר 25, 2019 2:36 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: דופן עקומה מהפרוץ המועט
תגובות: 20
צפיות: 1164

Re: דופן עקומה מהפרוץ המועט

למה לא שמענו? הרי לדופן עקומה צריך שהדופן תגיע לסכך לכמה מהשיטות, ולכו"ע אם אין דופן כלל איך נאמר דו"ע? ואם כן במועט הפרוץ ליכא דו"ע ואותו החלק יהיה פסול רק דדין ד' טפחים דסכך פסול, נאמר לא לעניין לישב תחתיו, שהרי לישב תחתיו לא יושבים אף בג' טפחים אם אינני טועה. אלא דין ד' טפחים נאמר ...
על ידי היא שיחתי
ו' אוקטובר 18, 2019 9:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר חוות דעת עם ביאור, האם יש?
תגובות: 3
צפיות: 301

Re: ספר חוות דעת עם ביאור, האם יש?

יש חוות דעת עם הערות, כמדומה לפחות שני ספרים, אבל אם כוונתך לביאור על דרך שוטנשטיין ומתיבתא, זאת אינני יודע
על ידי היא שיחתי
ב' אוקטובר 14, 2019 11:01 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: היודע שעתידים לירד גשמים בלילה, הוי מצטער?
תגובות: 10
צפיות: 521

Re: היודע שעתידים לירד גשמים בלילה, הוי מצטער?

תודה רבה. שם במקום ראיתי כעת במשנ"ב דרשו דלגבי שינה היא פלוגתת הגריש"א זצ"ל והגר"נ קרליץ שליט"א מה הבדל בין שינה לאכילה? צריך לפתוח ספר שוב... אבל החילוק לכאורה פשוט, באכילה כל טעימה עומדת לעצמה, אתה יכול לאכול סנדוויץ אחד לפני הגשם, ואחד אחר בבית בזמן הגשם. השינה היא חטיבה...
על ידי היא שיחתי
ב' אוקטובר 14, 2019 10:45 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: היודע שעתידים לירד גשמים בלילה, הוי מצטער?
תגובות: 10
צפיות: 521

Re: היודע שעתידים לירד גשמים בלילה, הוי מצטער?

תודה רבה.
שם במקום ראיתי כעת במשנ"ב דרשו דלגבי שינה היא פלוגתת הגריש"א זצ"ל והגר"נ קרליץ שליט"א
על ידי היא שיחתי
ב' אוקטובר 14, 2019 9:04 pm
פורום: חנוכה
נושא: ספר "חשמונאים"? - "המקב"י?/מכב"י?
תגובות: 38
צפיות: 6144

Re: ספר "חשמונאים"? - "המקב"י?/מכב"י?

מביאים משם בזה"ל (ניתן למצוא באוצר): "ויחוגו את חנוכת המזבח שמונה ימים ויעלו בשמחת לבם עולות וזבחים לרוב ויזכרו ימים מקדם בחגגם את חג הסוכות בדלותם בהתחבאם בהרים ובמערות כבהמות השדה ויחוגו עתה שמונה ימים אלה כימי חג הסוכת ויקחו ערבי נחל ענפי עץ עבות 'וענפי הדר' וכפות תמרים וישירו הודיה לה...
על ידי היא שיחתי
ב' אוקטובר 14, 2019 8:14 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: היודע שעתידים לירד גשמים בלילה, הוי מצטער?
תגובות: 10
צפיות: 521

היודע שעתידים לירד גשמים בלילה, הוי מצטער?

האם ידיעת העתיד לבוא באמצע הלילה, שיירדו גשמים, הוי פטור מעיקרא? כמו כן, הלא אין התחזית תמיד מתקיימת, ושמא לא יירדו. עוד יל"ע אם יש חילוק במי שבקל יעבור מהסוכה לביתו, לעומת מי שיש לו איזה טורח לעבור מהסוכה לבית, כגון שצריך להעביר מיטתו, או שהסוכה בריחוק מביתו, וכל כה"ג, דילמא הוי מצטער מלכ...
על ידי היא שיחתי
א' אוקטובר 13, 2019 10:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי השמיט הסכמת הגה"ק בעל נפש חיה זצ"ל מספר משנה ברורה
תגובות: 20
צפיות: 3513

Re: מי השמיט הסכמת הגה"ק בעל נפש חיה זצ"ל מספר משנה ברורה

צריך לבדוק את השנים של הדפוסים וההשמטות, אולי השמיטו את הסכמתו רק לאחר פטירתו, כדי לא לפגוע
ואילו למשל את הסכמת ר' יצחק אלחנן השאירו כי חי עוד 7 שנים לאחר הנפש חיה,
כמובן בדרך העלאת צד וצריך לבדוק אם מתאים מבחינת שנות ההדפסה
על ידי היא שיחתי
ו' אוקטובר 11, 2019 2:26 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מפטיר יונה סגולה לעשירות-מקור
תגובות: 11
צפיות: 3996

Re: מפטיר יונה סגולה לעשירות-מקור

גם זו לטובה כתב:בקיצור אין לסגולה זו, לא מקור ולא טעם.

טעם יש לה, תוכל לשאול את גבאי הבתי כנסיות..
על ידי היא שיחתי
ג' אוקטובר 08, 2019 3:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)
תגובות: 92
צפיות: 13545

Re: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)

גם אנוכי אבקש את מחילת באי המקום הזה, ובפרט אבקש ממי שנפגע ממני בשנה זו באשכול על חבורות המקרא
על ידי היא שיחתי
א' ספטמבר 15, 2019 6:57 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת החזון איש בענין הצבעה בבחירות
תגובות: 685
צפיות: 60179

החזו"א לא הצביע. ומצוות ועשית ככל וכו' לא תסור וכו' מה תהא עליה???

כידוע החזו"א לא הצביע, אך הורה לאחרים להצביע. והנה, דעת החזו"א בקובץ אגרות ח"ב אגרת מא שדבר שהסכימו עליו חכמי ישראל הרי הוא כסנהדרין בלשכת הגזית, ולכאורה מכללא דאיכא עליה לא תסור וכדעת הדברי סופרים בסימן ב', ומן הסתם כן נקט החזו"א דהעובר על דברי התלמודים הרי הוא בלא תסור. אשר מעת...
על ידי היא שיחתי
ש' ספטמבר 14, 2019 11:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שימוש של ר' אלחנן בשערי יושר
תגובות: 3
צפיות: 359

שימוש של ר' אלחנן בשערי יושר

הגרש"ש הוציא את שערי יושר למעלה מעשור לפני עלייתו של הגרא"ו למרום על קידוש השם, בחיפוש בפרוייקט השו"ת נמצא כי רק פעם אחת הוא מוזכר בקובץ שיעורים. מאידך, ר' אלחנן מביא מידי פעם דברים ששמע באופן אישי מהגרש"ש. מה פשר דבר שאינו מצטט את השערי יושר? הרי בסה"כ יש דימיון רב בהרבה ענ...
על ידי היא שיחתי
ו' ספטמבר 13, 2019 1:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איסור בצילום דפים בודדים מתוך ספר העומד למכירה?
תגובות: 19
צפיות: 1195

Re: האם יש בזה איסור ?

דרומי כתב:אם כבר שילם - למה לא לקח הספר עמו?...

וזה למה לו?
על ידי היא שיחתי
ד' ספטמבר 04, 2019 3:15 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?
תגובות: 14
צפיות: 869

Re: 'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?

בספר המנהיג אני רואה כי חלוק בזה מנהג הצרפתים מהאשכנזים ספר המנהיג הלכות ראש השנה עמוד שכח-שכט מנהג צרפת להתחיל מר"ח אלול ואילך לתקוע בכל יום, ויש לי סמך לדבר בפרקי ר' אליעזר, בר"ח אלול אמ' הקדוש ברוך הוא למשה עלה אלי ההרה והעבירו שופר בכל המחנה שהרי משה עלה להר ואל יתעו עוד ישראל אחר ע&qu...
על ידי היא שיחתי
ד' ספטמבר 04, 2019 3:08 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?
תגובות: 14
צפיות: 869

Re: 'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?

מצאתי מקומו: הלכות רי"ץ גיאת הלכות תשובה עמוד נח ואמר רב כהן צדק מנהג בב' ישיבות לומר תחנונים בי' ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים. משכימים בכל יום לבית הכנסת לפני עמוד השחר ומבקשים רחמים. ומתחיל שליח צבור ואומר תהילה לדוד ועונין אחריו ועומד ואומר קדיש ומתחיל ש"ץ ואומר תחנונים. וכשמסיים וא...
על ידי היא שיחתי
ד' ספטמבר 04, 2019 3:05 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מאי אלול
תגובות: 3
צפיות: 1157

Re: מאי אלול

עמד בענין זה הדעת זקנים דברים י,י ושהה שם ארבעים יום שנ' ואתנפל לפני ה' ארבעים יום כראשונה ושלמו בכ"ח באב אמר לו ית' פסל לך ועלה בכ"ט ואמר להם לישראל למחר ביום שלשים באב יהיה ר"ח אלול שיתחילו תקעו שופר כדי שלא תטעו בירידתו כמו שטעיתם בראשונ' וזכר לדבר אנו תוקעין ביום ר"ח אלול שהו...
על ידי היא שיחתי
ד' ספטמבר 04, 2019 3:04 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ארבעים יום שמר"ח אלול עד יו"כ, כיצד הגיעו ל40 יום?
תגובות: 12
צפיות: 537

Re: ארבעים יום שמר"ח אלול עד יו"כ, כיצד הגיעו ל40 יום?

עמד בענין זה הדעת זקנים דברים י,י ושהה שם ארבעים יום שנ' ואתנפל לפני ה' ארבעים יום כראשונה ושלמו בכ"ח באב אמר לו ית' פסל לך ועלה בכ"ט ואמר להם לישראל למחר ביום שלשים באב יהיה ר"ח אלול שיתחילו תקעו שופר כדי שלא תטעו בירידתו כמו שטעיתם בראשונ' וזכר לדבר אנו תוקעין ביום ר"ח אלול שהו...
על ידי היא שיחתי
ד' ספטמבר 04, 2019 3:01 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?
תגובות: 14
צפיות: 869

Re: 'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?

מאידך בשה"ל הוא 'בראש חודש אלול' ומשם הפרקי דר"א ספר שבלי הלקט סדר ראש השנה סימן רפא דין ראש חודש אלול למה נהגו לתקוע בשופר. יש מקומות שנוהגין לתקוע בשופר בלילי ראש חודש אלול ומצאתי לרבינו נסים ז"ל מה שנוהגין החכמים שתוקעין בשופר בראש חדש אלול מצאתי לו עיקר במדרש וכך כתוב במקצת הגדות ...
על ידי היא שיחתי
ד' ספטמבר 04, 2019 3:00 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?
תגובות: 14
צפיות: 869

Re: 'אלול!!!' יסודו מחסידי אשכנז?

ובטור סימן תקפא כתב תניא בפרקי ר"א בר"ח אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה עלה אלי ההרה שאז עלה לקבל לוחות אחרונות והעבירו שופר במחנה משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר ע"ג והקב"ה נתעלה א)באותו שופר שנאמר (תהלים מ"ז) עלה אלהים בתרועה וגו' ב)לכן התקינו חז"ל שיהו תוקעין בר"ח אל...
על ידי היא שיחתי
ד' ספטמבר 04, 2019 2:56 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?
תגובות: 14
צפיות: 869

Re: 'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?

האם יש בזה מקום לומר כי חסידי אשכנז יסדו וחידשו את יחודו של ה'אלול'? האם באחד מהגאונים או חכמי ספרד הקדומים מצינו איזכור לעניין האלול? הטור בסי' תקפ"א הביא שנהגו לומר תחנונים מר"ח אלול, וראה בב"ח שהוא מדברי רי"ץ גיאת מצאתי מקומו: הלכות רי"ץ גיאת הלכות תשובה עמוד נח ואמר רב ...
על ידי היא שיחתי
ד' ספטמבר 04, 2019 2:48 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?
תגובות: 14
צפיות: 869

Re: 'אלול!!!' יסודו מחסידי אשכנז?

ובטור סימן תקפא כתב תניא בפרקי ר"א בר"ח אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה עלה אלי ההרה שאז עלה לקבל לוחות אחרונות והעבירו שופר במחנה משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר ע"ג והקב"ה נתעלה א)באותו שופר שנאמר (תהלים מ"ז) עלה אלהים בתרועה וגו' ב)לכן התקינו חז"ל שיהו תוקעין בר"ח אל...
על ידי היא שיחתי
ד' ספטמבר 04, 2019 12:10 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?
תגובות: 14
צפיות: 869

Re: 'אלול!!!' יסודו מחסידי אשכנז?

ובטור סימן תקפא כתב תניא בפרקי ר"א בר"ח אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה עלה אלי ההרה שאז עלה לקבל לוחות אחרונות והעבירו שופר במחנה משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר ע"ג והקב"ה נתעלה א)באותו שופר שנאמר (תהלים מ"ז) עלה אלהים בתרועה וגו' ב)לכן התקינו חז"ל שיהו תוקעין בר"ח אלו...
על ידי היא שיחתי
ד' ספטמבר 04, 2019 12:03 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?
תגובות: 14
צפיות: 869

'אלול!' יסודו מחסידי אשכנז?

מקורות לתשובה ועבודה באלול בפרט, יש ברבינו יונה, בספר היראה ובשע"ת. לאחר מכן מצינו בטור ובמהר"ח אור זרוע, כמו כן יש מאוחר יותר במהרי"ל. ורבינו יונה הלא למד מתורתם של חסידי אשכנז, ובוודאי שהטור והמהר"ח המאוחרים יותר למדו הימנה, וכ"ש המהרי"ל. האם יש בזה מקום לומר כי חסידי...
על ידי היא שיחתי
א' ספטמבר 01, 2019 10:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3339
צפיות: 698763

Re: בשורת ספרים חדשים

זה לא ספר ישן?
על ידי היא שיחתי
ש' אוגוסט 31, 2019 11:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור
תגובות: 37
צפיות: 1489

Re: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור

שמעתי בעבר סיפור על ראש ישיבה אחר בפוניבז' זצ"ל, שהלך באמצע קדושה (שכח שקדושה) לפתוח ספר, מוכר לכם?
על ידי היא שיחתי
ה' אוגוסט 29, 2019 11:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור
תגובות: 37
צפיות: 1489

Re: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור

מסכים שהדברים מחודשים, בפרט מ"ש "גמרא מפורשת" וזה לא כ"כ שייך. אבל הרעיון ברור, עומדים קהל לקבל שבת מלכתא, מזמרים ומשבחים לקב"ה, ויחיד פורש מן הציבור, ויושב ללמוד תורה. זה זלזול בכל ה"קבלת שבת" של כל הציבור. המטרה היא לעבוד את ה', ולימוד תורה זו עבודת ה', וממילא ז...
על ידי היא שיחתי
ה' אוגוסט 29, 2019 10:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור
תגובות: 37
צפיות: 1489

Re: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור

מזמורי קבלת שבת הם מנהג בעלמא, מנא ליה לרב משה סופר להעדיף האי מנהג ממצוות תלמוד תורה שמפורשת היא בקרא?
ועוד לקרוא לזה 'זלזול'! אתמהה
על ידי היא שיחתי
ה' אוגוסט 29, 2019 10:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3339
צפיות: 698763

Re: בשורת ספרים חדשים

לא יודע אם העירו, 'האתרוג של מוסד הרב קוק' אינו חדש, הוא לפחות בן שנה
על ידי היא שיחתי
ג' אוגוסט 20, 2019 11:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגרות הרמב"ם, מהדורות וספרים
תגובות: 4
צפיות: 301

Re: אגרות הרמב"ם, מהדורות וספרים

יש תשובות פאר הדור של מכון ירושלים, בעריכת רבי דוד יוסף שליט"א, שם נכללות תשובות שונות, הוא ספר תשובות הרמב"ם שנדפסו לראשונה באמסטרדם שנת תקכ"ה. בשנים האחרונות הוציא לאור פרו' ר' יהושע בלאו שיחי' את תשובות הרמב"ם בד' כרכים / חלקים ראה כאן היש מי שכרך הכל בכריכה אחת? גם האיגרות, ...
על ידי היא שיחתי
ג' אוגוסט 20, 2019 10:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגרות הרמב"ם, מהדורות וספרים
תגובות: 4
צפיות: 301

אגרות הרמב"ם, מהדורות וספרים

אשמח אם מישהו יעשה לי סדר באגרות הרמב"ם: יש אגרות שהרמב"ם כתב, כאגרת השמד, תימן ועוד, כמו כן, יש תשובות הרמב"ם, לחכמי לוניל ועוד, מלבד זאת יש תשובות מהגניזה. אני מבין שיש אגרות הרמב"ם הוצאת שילת, שם נכללות האגרות, יש תשובות פאר הדור של מה"ק שם נכללות תשובות שונות, ויש תשובות...
על ידי היא שיחתי
ג' אוגוסט 20, 2019 11:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימה מסודרת של ההבדלים בנוסח המקרא
תגובות: 7
צפיות: 550

Re: רשימה מסודרת של ההבדלים בנוסח המקרא

יוסף פרץ, התורה בכתבי יד, בתיקוני סופרים ובספרי תורה אשכנזיים בתקופת ימי הביניים – נוסח, פרשיות פתוחות וסתומות וצורות השירות, עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר־אילן, תשס"ח. יש עוד וכלה כוחי מלציינם. בנוסף ישנם מחקרים על תפוצות אחרות ואציין שנים מהם: איטליה: אורלית קולודני, התורה במצחפים ובתיקוני סופ...

עבור לחיפוש מתקדם