החיפוש הניב 3165 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי היא שיחתי
ש' אוקטובר 06, 2018 8:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זכרונות פעסיל וונגרוב
תגובות: 9
צפיות: 676

Re: זכרונות פעסיל וונגרוב

אליסף כתב:נכתב בגרמנית, תורגם לאנגלית, ובטוחני שגם לעברית

כפה"נ הבטוחני אינו נכון
על ידי היא שיחתי
ה' ספטמבר 27, 2018 1:32 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינת עראי בנסיעות
תגובות: 29
צפיות: 657

Re: שינת עראי בנסיעות

לא ראיתי בפנים את הפסקים הנל אך בוודאי הם לא איירו אלא במי שנוסע לטיול למרחק שאינו גדול כל כך, ובא לאכול מחוץ לסוכה או לישון, אבל לא ברכב עצמו, אלא באחת התחנות, דלא חשיב הולך דרכים ואף שדבר זה עצמו אינו מובן לי כלל אבל כאן מדובר באדם שנרדם ברכב עצמו, שהוא דבר רגיל ושכיח בכל אדם ואף שיש לו בית, והוא ...
על ידי היא שיחתי
ה' ספטמבר 27, 2018 12:41 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינת עראי בנסיעות
תגובות: 29
צפיות: 657

Re: שינת עראי בנסיעות

נראה לפשוט דמותר
כדין הולכי דרכים
על ידי היא שיחתי
א' ספטמבר 23, 2018 11:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: כמה נסוכין נסך יעקב אבינו
תגובות: 1
צפיות: 165

Re: כמה נסוכין נסך יעקב אבינו

הניסוח גם דומה
אפשר ושאבו שניהם מאותו מקור?
או האחד מהשני?
מעניין מאוד!
על ידי היא שיחתי
ה' ספטמבר 20, 2018 2:02 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור
תגובות: 23
צפיות: 1501

Re: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור

מצו"ב מארחות רבינו שהחזו"א האריך קצת יותר מבכל השנה ביוה"כ
על ידי היא שיחתי
ה' ספטמבר 20, 2018 12:48 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור
תגובות: 23
צפיות: 1501

Re: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור

אני הבנתי כי הגרי"ש אלישיב לא היה מאריך
כמו כן נראה לי שבגור לא מאריכים

ובארחות רבינו כתב כמדומה על החזו"א שהאריך בימים נוראים רק מעט יותר מכל השנה
על ידי היא שיחתי
ד' ספטמבר 19, 2018 10:09 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור
תגובות: 23
צפיות: 1501

אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור

האם יש איזה מאמר בנושא?
להבנתי כמה מגדולי הדור לא היו מאריכים בתפילתם, ואף בימים הנוראים לא האריכו כ"כ מעבר להרגלם

היום הרבה מאוד מהציבור מאריך ביותר בשמונ"ע.

האם באמת כולם מכוונים, או שחלק מהאריכות בשמונ"ע היא בגלל 'חלומות' של המתפללים?

מה דעתכם?
על ידי היא שיחתי
ד' ספטמבר 05, 2018 4:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בר חיובא
תגובות: 12
צפיות: 580

Re: ספק בר חיובא

זכורני שיש דברים מפורשים, אבל נעלמו ממני כעת. בהא דאמרי' ספק דאו' לחומרא, איך הדין כאשר הספק הוא - דלמא אינו בר חיובא כלל, כגון ספק יהודי ספק גוי, ספק קטן ספק גדול, ספק שוטה, ספק סומא (למ"ד), וכו', האם אמרי' בזה ספק דאו' לחומרא, והאם יש חילוק בין המקרים הנ"ל. כמדומה פרי חדש גבי ספק טומטום...
על ידי היא שיחתי
ש' אוגוסט 11, 2018 11:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת נוטה - תפילין בשבת
תגובות: 8
צפיות: 656

Re: דעת נוטה - תפילין בשבת

וראיתי עוד בחיפוש ברשת http://media.nermichoel.org.s3.amazonaws.com/1454670287_tfilin-bshabbos-and-tashlumin-for-kiddush-and-havdalah.pdf מתו אחיו מחמת מילה בספר תרומת הדשן (פסקים וכתבים סימן קח) העיר שלפי טעם הסמ"ג מכח שני עדים, מי שמתו אחיו מחמת מילה יניח תפילין בשבת, שאין לו אלא אות אחת. אבל...
על ידי היא שיחתי
ש' אוגוסט 11, 2018 11:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דעת נוטה - תפילין בשבת
תגובות: 8
צפיות: 656

Re: דעת נוטה - תפילין בשבת

מתוך פורום אחר איתא בגמ' עירובין צו. יכול יניח אדם תפילין בשבתות ויו"ט ת"ל והיה לך לאות על ידך, מי שצריכין אות, יצאו אלו (שבתות ויו"ט) שהן גופן אות. והק' הסמ"ג דהרי גם בחול יש אות דמילה. ותירץ דכתיב "על פי שנים עדים יקום דבר" ובעי ב' עדים ולכן בחול יש ב' עדים, מילה ותפי...
על ידי היא שיחתי
ד' אוגוסט 01, 2018 2:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור הריגת טריפה
תגובות: 11
צפיות: 1004

Re: איסור הריגת טריפה

תוספות רי"ד מסכת שבת דף קלו עמוד א מאי לאו בהא קמיפלגי דמ"ס חי הוא. פי' חשוב חיותו קצת ולפיכך שחיטתו מטהרתו והה"נ דחשיב חיותו שאסור לחבול בו בשבת דלא כמחתך בשר מת דמי. ומש"ה אין מלין אותו בשבת. דאע"ג דאמרי' חי הוא לאו שנחלל עליו את השבת דכיון דקים לן שאינו יכול לחיות לאו בר ...
על ידי היא שיחתי
א' יולי 29, 2018 12:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד עדי בדיקה האם חשיב ת"ת?
תגובות: 20
צפיות: 1203

Re: לימוד עדי בדיקה האם חשיב ת"ת?

ברוך00 כתב:ביום שישי השיב הגר"ח קניבסקי שזה נחשב לת"ת וצריך לברך לפני זה ברכת התורה ואסור ללמוד את זה בת"ב.

מי שאל אותו?
מה נוסח השאלה ומה נוסח התשובה
והאם יש הקלטה
אשמח לפירוט, תודה רבה!
על ידי היא שיחתי
ג' יולי 17, 2018 9:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: מיגו בטוען איני יודע
תגובות: 12
צפיות: 682

Re: מיגו בטוען איני יודע

כפי שהעירו כאן
הוא אכן קובץ שיעורים שהקשה דנאמין לשמא במיגו דיטען ברי
[ונפק"מ טפי בשמא גרוע היינו לגבי ברי עדיף בברי טוב ושמא גרוע, דיש חשש משקר, ונאמינו במיגו]
על ידי היא שיחתי
ד' מאי 23, 2018 5:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מתי המבצעים הכי טובים לשידרוג דיסק האוצר?
תגובות: 5
צפיות: 667

Re: מתי המבצעים הכי טובים לשידרוג דיסק האוצר?

היא שיחתי כתב:יש פרסום בעיתונות על שבוע הספר באוצה"ח
האם זה גם על שידרוגים??
על ידי היא שיחתי
ב' מאי 21, 2018 12:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מתי המבצעים הכי טובים לשידרוג דיסק האוצר?
תגובות: 5
צפיות: 667

Re: מתי המבצעים הכי טובים לשידרוג דיסק האוצר?

יש פרסום בעיתונות על שבוע הספר באוצה"ח
האם זה גם על שידרוגים?
על ידי היא שיחתי
ד' מאי 09, 2018 9:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שבר חלון, האם יש בתי דין או דיינים הפוטרים?
תגובות: 2
צפיות: 348

Re: שבר חלון, האם יש בתי דין או דיינים הפוטרים?

לגבי דפיקת רכב שמעתי משם הגר"י סילמן דאם המכה עומדת לתיקון, חייב לשלם אבל אם באופן רגיל אין המכה עומדת לתיקון, ולא ירד ערך הרכב, אף שבעל הרכב יתקן את המכה משום שהוא 'פדנט', פטור המזיק וסברתי שטעמו הוא על דרך הגר"ח, דאף שהתיקון עולה כסף, מכל מקום אין כאן נזק בפועל, הואיל ומחיר הרכב אינו משת...
על ידי היא שיחתי
ג' אפריל 24, 2018 10:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזקה על הצד
תגובות: 17
צפיות: 1168

Re: חזקה על הצד

זה חזקה שלא נתבררה בשעתה
על ידי היא שיחתי
ו' אפריל 20, 2018 1:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך אומרים היסטוריה בלשון הקודש
תגובות: 16
צפיות: 1416

Re: איך אומרים היסטוריה בלשון הקודש

'היסטוריה בלע"ז'
על ידי היא שיחתי
ה' אפריל 05, 2018 1:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד
תגובות: 233
צפיות: 13670

Re: ספר חדש: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד

אכן הספר חורג להרבה נושאים שאינם קשורים לגוף הספר אך דווקא מטעם זה קניתי את הספר.. ספר על הנחת תפילין בחול המועד אינו מצדיק תפיסת סנטימטרים יקרים על מדף הספרים המצומצם שלי [כידוע מחירי הדירות בצפת עיה"ק עלו מאוד בשנים האחרונות ומחיר ס"מ מרובע בעירנו הוא כ 500 ש"ח] אבל ספר הכולל בתוכו ...
על ידי היא שיחתי
ב' מרץ 26, 2018 5:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מוריה - ניסן תשע"ח
תגובות: 18
צפיות: 2080

Re: מוריה - ניסן תשע"ח

האם זה מוריה העבה ביותר אי פעם?
על ידי היא שיחתי
ג' מרץ 20, 2018 12:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים
תגובות: 23
צפיות: 2097

Re: תיקון רוחני - ש"ס ופוסקים

מעין הנזכר לעיל יש מחיצה המתרת בשבת
על ידי היא שיחתי
ד' מרץ 14, 2018 9:21 am
פורום: על שולחן האוצר
נושא: מיזם חדש של אוצר החכמה
תגובות: 66
צפיות: 74227

Re: מיזם חדש של אוצר החכמה

רעיון יפה מאוד
על ידי היא שיחתי
ב' מרץ 05, 2018 10:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תבנית מנורת המקדש
תגובות: 64
צפיות: 52990

Re: תבנית מנורת המקדש

עלה לארכיון המדינה
תיעוד נוסף של קנה מנורה עגול
http://www.archives.gov.il/archives/#/A ... 068090238a
על ידי היא שיחתי
א' פברואר 18, 2018 10:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכתבי רבנים הנמצאים בארכיון המדינה
תגובות: 307
צפיות: 30234

Re: מכתבי רבנים הנמצאים בארכיון המדינה

הסמכות הרב אלישיב לבקשת הרב הרצוג
על ידי היא שיחתי
א' פברואר 18, 2018 10:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: פגישת בן גוריון עם מרן החזון איש זצ"ל
תגובות: 36
צפיות: 5169

Re: פגישת בן גוריון עם מרן החזון איש זצ"ל

פרוטוקול פגישת חזוא ובן גוריון
על ידי היא שיחתי
ש' ינואר 27, 2018 7:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טעויות דפוס בספר חידושי רבינו חיים הלוי
תגובות: 9
צפיות: 770

Re: טעויות דפוס בספר חידושי רבינו חיים הלוי

ואני הק' שמעתי מבריסקע'ר אדוק
כשלמדנו חידושי הגר"ח והייתה חסרה נקודה בסוף הקטע
שמקובלנו שאף הנקודות והפסיקים קיומן או היעדרן הכל בדקדוק מופלג..
על ידי היא שיחתי
ש' נובמבר 25, 2017 9:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרעה בלשון איטליא סיפר
תגובות: 8
צפיות: 1155

Re: פרעה בלשון איטליא סיפר

לא מבין מה הבעיה במובאות שהביאו מעלי הרומאים הם שבט מסויים שהשתלט על איטליה כולה הלשון הלטינית היא קדומה [או משהו דומה ללטינית] והיא מהשבעים לשונות שהתפצלו בדור הפלגה פרעה דיבר בשבעים לשון וביניהם לטינית [או משהו הדומה ללטינית] בגמ' בע"ז הלשון אינה של הרומאים אלא לקחוה מאיזה שבטים לטיניים אחרים...
על ידי היא שיחתי
ב' נובמבר 20, 2017 2:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התייחסות הביאור הלכה למשנה ברורה בגוף שלישי
תגובות: 11
צפיות: 1076

Re: התייחסות הביאור הלכה למשנה ברורה בגוף שלישי

1 לכתוב עי' .. במה שכתבתי, הוא קצת סרך גאווה לדבק מאוד במצוות הענווה
2 לפי הידוע שחלק מהמשנ"ב כתב בנו של החפץ חיים, אזי יש סברא לכתוב לעולם בלשון נסתר
על ידי היא שיחתי
ה' נובמבר 09, 2017 7:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "הקב"ה מתגאה" וכו'
תגובות: 5
צפיות: 671

Re: "הקב"ה מתגאה" וכו'

אולי מכאן סמך לזה ילקוט שמעוני תהלים רמז תתמז כיון שנברא אדם קם על רגליו, והיה מתואר בדמות אלהים, והיה קומתו מן המזרח למערב, וראו אותו כל הבריות ונתיראו מלפניו, סבורים שהוא בוראם ובאו להשתחוות לו, אמר להם מה אתם באים להשתחוות לי?! בואו אני ואתם ונלביש גאות ועוז ונמליך עלינו למי שבראנו. באותה שעה פתח...
על ידי היא שיחתי
ב' אוקטובר 23, 2017 5:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על איזו הוצאה של ירושלמי הייתם ממליצים לנער בן 15?
תגובות: 18
צפיות: 1487

Re: על איזו הוצאה של ירושלמי הייתם ממליצים לנער בן 15?

חד ברנש כתב:אברך ופלגינן,
מישהו שאל אם ראוי לנער בן 15 ללמוד תלמוד ירושלמי? מדוע אתם נדרשים לעניין שהשואל לא ביקש?

עצה טובה קמ"ל...
על ידי היא שיחתי
ב' אוקטובר 23, 2017 4:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה ידוע על זמן כתיבת חידושי רבינו חננאל לש"ס?
תגובות: 1
צפיות: 282

מה ידוע על זמן כתיבת חידושי רבינו חננאל לש"ס?

מצאתי את זה [הקדמה לספר פירושי רבינו חננאל ובית מדרשו לב"ב]
על ידי היא שיחתי
ו' אוקטובר 20, 2017 1:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגרות החזון איש לשר נכרי
תגובות: 4
צפיות: 584

Re: אגרות החזון איש לשר נכרי

יחיעם מלח הארץ כתב:בראון (עמ' 97) כותב כדבר ברור שהאיגרת נכתבה עבור משפט בייליס ולא נשלחה (אולי עלתה במחשבה להישלח אבל לא בא הדבר לידי מעשה ולכן לא נידונה אפשרות התרגום).

בזמן משפט בייליס (תרע"ג) היה החזו"א בן 35.

על מה הוא מסתמך?
על ידי היא שיחתי
ו' אוקטובר 20, 2017 1:26 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: יהוסף יעבץ - הנקודה הישראלית במגילת אסתר
תגובות: 9
צפיות: 1650

Re: יהוסף יעבץ - הנקודה הישראלית במגילת אסתר

אגב יהוסף יעבץ באידך עניינא איקלע לידי מאמר זה..

הרעיון עצמו על עמלק כתיאור כללי לשבטים נודדים, [כמדומה] כבר נהגה ונכתב על ידי פרופסור יואל אליצור בספרו מקום בפרשה
על ידי היא שיחתי
ו' אוקטובר 20, 2017 1:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9507
צפיות: 682167

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

היא שיחתי כתב:אבקש מתוך קובץ ישורון לא את עמודים 650-668


כמו כן מחבילת 'אהבת שלום' בספר בית ההוראה חו"מ א, מעמוד 129-175

תודה רבה!


ואכפול בקשתי..
על ידי היא שיחתי
ו' אוקטובר 20, 2017 12:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגרות החזון איש לשר נכרי
תגובות: 4
צפיות: 584

Re: אגרות החזון איש לשר נכרי

צריך לבדוק בן כמה היה החזו"א אז
יש גיל שכולנו תמימים, גיל הנערות
על ידי היא שיחתי
ד' אוקטובר 18, 2017 5:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 10 % אספרסו
תגובות: 17
צפיות: 1749

Re: 10 % אספרסו

קלונימוס הזקן כתב:
היא שיחתי כתב:ואולי זקננו קלונימוס יביא לנו המאמר מהיכלא


רחימאי, אם היו בידי מאמרי ההיכלא זמינים להעלאה, הם היו עולים מזמן לאשכול. אני רק מדווח מה שמדווחים לי.

היינו דקאמר מר, אולי כן ואולי לא, אלי כתיב, או או לאיי, כלפי לייא, אם למקרא ואם למסורת

עבור לחיפוש מתקדם