מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 287 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל שלומוביץ
ג' ספטמבר 17, 2019 11:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחירון שדרוג אוצר החכמה לגירסה 17 וימי השדרוג
תגובות: 5
צפיות: 343

Re: מחירון שדרוג אוצר החכמה לגירסה 17 וימי השדרוג

ג"א שדרגתי ונהנתי מאד מהשירות והמאפשרות לחיבור המקוון בימי ההמתנה, העברתי את אוצר החכמה לכונן פנימי ואני מרוצה מאד, מהיר יותר, פשוט יותר, זמין יותר, ובכך אני משתמש יותר ומקבל תועלת הרבה יותר.
תודה רבה
על ידי שמואל שלומוביץ
א' ספטמבר 15, 2019 12:17 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: גמ"ח לפרסום הספר שלך באינטרנט בחנות וירטואלית
תגובות: 9
צפיות: 2089

Re: גמ"ח לפרסום הספר שלך באינטרנט בחנות וירטואלית

התפרסם כאן: https://sfarim.online/2019/09/13/%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%94-%d7%9e%d7%a9%d7%9e%d7%97%d7%aa-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%a2%d7%9c/ כעת התקנו באתר מערכת ספקים מתקדמת המאפשרת לרשום מוצרים ...
על ידי שמואל שלומוביץ
ב' ספטמבר 09, 2019 4:51 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד נרפא מחוליינו ומבוכותינו הציבוריים <הנחת תפילין כל היום>
תגובות: 114
צפיות: 4710

Re: כיצד נרפא מחוליינו ומבוכותינו הציבוריים <הנחת תפילין כל היום>

אגב בסוף תשובתו של השבט הלוי שם כתב מה ששאל בענין יוהרא יראה דסתם אדם אפי' בן תורה אם אינו מפורסם לת"ח גדול ובעל מעשה שייך יוהרא. והרי מפורסמים דברי הגר"א דליכא בזה יוהרא. בדקתי שוב, ואכן כן הוא בס' כתר ראש אות טו. אבל במעשה רב סי' יח מבואר שאכן יש לחוש ליוהרא, ועל כן יניח לכה"פ תש&q...
על ידי שמואל שלומוביץ
ה' ספטמבר 05, 2019 11:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'ייחוד ברכה וקדושה' - מאת הגרא"מ פייבלזון שליט"א
תגובות: 25
צפיות: 1507

Re: 'ייחוד ברכה וקדושה' - מאת הגרא"מ פייבלזון שליט"א

צר לי להשבית את ההתפעלות מהווארט, אבל בפשטות ה"אמונה כל זאת וקיים עלינו כי הוא ה' אלו'" מוסב על "ה' אלו' אמת" דסמיך ליה, ולא על "ה' אלו' ה' אחד" המרוחק ממנו, למרות שינוי הלשון מ"אלקיכם" ל"אלקינו"- המתבקש לפי עניין הברכה הנאמרת בלשון נוכחים. דיברתי ע...
על ידי שמואל שלומוביץ
א' ספטמבר 01, 2019 9:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "מנהג" לשתות יין בער"ש
תגובות: 8
צפיות: 200

Re: "מנהג" לשתות יין בער"ש

ומכאן שלא שיבח המנהג ההוא, כפי שלא שיבח את ביטול תפילת המנחה על ידם. ואכילת תבשיל הערב מבעוד יום. וביטול כבוד לילה.
ורק מזכיר גם שמירת שבת שלהם.
וכנראה שמתאר כאן מנהג המוסתערבים יושבי הארץ.
על ידי שמואל שלומוביץ
א' ספטמבר 01, 2019 8:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "מנהג" לשתות יין בער"ש
תגובות: 8
צפיות: 200

Re: "מנהג" לשתות יין בער"ש

לא מצאתי. עולה בדעתי לבדוק אם אין הכוונה למבואר בכ"מ בירושלמי ובראשונים שנהגו בטבריה שהיו מבשמים את הכלים בערב שבת ובציפורי במוצ"ש, ואולי יש שפירש 'מבשמים' שמבושמים בשתיית יין. ולגופו של ענין יש שכתבו שמנהג לטעום התבשיל הוא כדי שיתאוה לאוכלו בלילה. וזה שייך גם ביין טוב, אבל השתיה המרובה עד...
על ידי שמואל שלומוביץ
א' אוגוסט 25, 2019 5:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1091
צפיות: 39919

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

"בענין 'קול התור'.. אמר לי הגאון ר' יואל קלופט (שליט"א) [זצוק"ל] שהוא מאמין שזה ספר אותנטי, ומה שישנם בו דברים המפליאים אותנו - אין בזה כל ראיה שלא נישנו הדברים בבית מדרשו של הגר"א" ("אגרות וכתבים" להגר"ש וולבה זצוק"ל, תשס"ו, חלק א' עמוד רכז). אין ט...
על ידי שמואל שלומוביץ
ש' אוגוסט 24, 2019 10:07 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כי הנשים במקום אחר באו
תגובות: 7
צפיות: 294

Re: כי הנשים במקום אחר באו

את הנוסח של מק"ג הכתר ניתן לראות באתר מק"ג הכתר.
לפי זה הכוונה הנשים לבנות מואב שבאו להחטיאם ובאו למקום שבט שמעון והם שחטאו וניגפו.
האמנם?
על ידי שמואל שלומוביץ
ו' אוגוסט 23, 2019 12:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי כדאי לפרוס את המפות לשבת?
תגובות: 17
צפיות: 505

Re: מתי כדאי לפרוס את המפות לשבת?

כיון שעיקר הכוונה כדי שיהיה ניכר שזה לכבוד שבת, א"כ דור דור ומנהגיו ואורחותיו. בעבר היו חוזרים מן השדה ביום שישי לעת ערב, כמפורש בגמרא, כך שלא כ"כ הכירו שיום שישי הוא 'ערב שבת', וגם כיום יש הרבה נוהגים כן, בארה"ב החרדית למשל שעתיים לפני שבת נראה כיום חול, והחנויות פתוחות עד כמה דקות ...
על ידי שמואל שלומוביץ
ו' אוגוסט 23, 2019 1:12 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מנהג העמידה ב'ויברך דוד'
תגובות: 5
צפיות: 237

Re: מנהג העמידה ב'ויברך דוד'

טעם ה'נפש חיה' ודחייתו בספר נפש חיה להגר"ר מרגליות כתב טעם למנהג זה, וז"ל, יעויין להלן סי' ריט מג"א ס"ק ב שבברכות ההודאה מהטוב שיעמוד, וברוך שאמר וישתבח הן הם ברכות הודאה, וגם בויברך דוד כתיב ברוך אתה ד' וכו'. ויש להעיר על כך, חדא, עצם הדבר שבברכות ההודאה טוב שיעמוד נזכר שם במג&...
על ידי שמואל שלומוביץ
ד' אוגוסט 21, 2019 7:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי כדאי לפרוס את המפות לשבת?
תגובות: 17
צפיות: 505

Re: מתי כדאי לפרוס את המפות לשבת?

כמה מילים בסוגיא עצמה, מחובת כבוד שבת ציוו חכמים שכל אדם יהיה בביתו נר דולק ושולחן ערוך ומיטה מוצעת, וחובת כל אלו שיהיו מוכנים מבעוד יום, כמו שאמרו 'לעולם יסדר אדם שולחנו בערב שבת...', ונתפרש שחובת סידור השולחן בליל שבת ובמוצאי שבת היא כדי לכבדו בכניסתו וביציאתו בשולחן ערוך, ובשעת הכנסת שבת צריך שיה...
על ידי שמואל שלומוביץ
ג' אוגוסט 20, 2019 12:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנין התלמידים המירבי לכיתה
תגובות: 3
צפיות: 137

Re: מנין התלמידים המירבי לכיתה

אני למדתי אצל ר"מ קלצקין מייסד שיטת זכרו תורת משה והקפידו שלא יהיו יותר מ-25 בכיתה.
איני יודע מה קורה היום?
על ידי שמואל שלומוביץ
ב' אוגוסט 19, 2019 11:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד נרפא מחוליינו ומבוכותינו הציבוריים <הנחת תפילין כל היום>
תגובות: 114
צפיות: 4710

Re: כיצד נרפא מחוליינו ומבוכותינו הציבוריים

קשה מאד לקרא על מצוות ה' ברה לשונות מזלזלים כמו : פתרון 'טכני' מחובת האיברים. אין מאחוריה שום תוכן אמיתי וממשי. קוד חברתי. השוואות מקוממות בנוסח : כגון סגולות, הליכה לקברים, ח"י רוטל, ישועות ע"י תרומה לקופת העיר. וכל זאת ביחס לאות שניתן לישראל מאביהם שבשמים לקבל ע"ע עי"ז עול מלכו...
על ידי שמואל שלומוביץ
ב' אוגוסט 19, 2019 9:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מגילת קהלת וספר משלי <ושאר מגילות>
תגובות: 21
צפיות: 2338

Re: על פי מה איכה נקראת 'מגילה'?

מגילת קינות נקראה כן הרבה בירושלמי ובמדרשים. ירושלמי שבת פרק טז הלכה א דלמא רבי ורבי חייא רבא ור' ישמעאל בי רבי יוסה היו יושבין ופושטין במגילת קינות ערב תשעה באב שחל להיות בשבת מן המנחה ולמעלה. ובירמיהו פרק לו נזכרה מגילת ספר שכתב ירמיהו הנביא וחז"ל פירשו שהיא מגילת איכה. אמנם בב"ב יד ע&qu...
על ידי שמואל שלומוביץ
ב' אוגוסט 19, 2019 3:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד נרפא מחוליינו ומבוכותינו הציבוריים <הנחת תפילין כל היום>
תגובות: 114
צפיות: 4710

Re: כיצד נרפא מחוליינו ומבוכותינו הציבוריים

מנחות דף מג ע"ב
רבי אליעזר בן יעקב אומר כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו הכל בחיזוק שלא יחטא שנאמר והחוט המשולש לא במהרה ינתק ואומר חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם
על ידי שמואל שלומוביץ
ב' אוגוסט 19, 2019 3:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד נרפא מחוליינו ומבוכותינו הציבוריים <הנחת תפילין כל היום>
תגובות: 114
צפיות: 4710

Re: כיצד נרפא מחוליינו ומבוכותינו הציבוריים

אם אנחנו נותנים אמון בדבר ה' אמת לישראל, שהתורה ומצוותיה הם המעמידים אותו בקרן אורה, זה נראה לי סביר להניח שכך זה אמור להיות.
זו השאלה בעצם. אם אנו בוטחים ונותנים אמון בתורה או שלא, דומני שיש ע"ז בדברי הגר"א בספר משלי ביחס לבטחון הזה. ואיני זוכר כעת.
על ידי שמואל שלומוביץ
ב' אוגוסט 19, 2019 1:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: מסר משמיים - הרגשה סובייקטיבית
תגובות: 66
צפיות: 6424

Re: מסר משמיים - הרגשה סובייקטיבית

פעם דיבר אמו"ר שליט"א בבית כנסת בליל שבת, ואחד מן החבורה נפטר באותו השבוע, ודאגה החבורה, ואמר, שוודאי א"א לדעת מה החטא ומה גרם, אבל הרי כולם מתעוררים בדברים נכונים, שאובייקטיבית נכון להתעורר בהם כאשר לב יודע מרת נפשו, ולכן כל מה שמתעוררים ודאי הוא בכלל כוונת מסבב הסיבות שהעיר ישנים מת...
על ידי שמואל שלומוביץ
א' אוגוסט 18, 2019 12:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע לא מצינו שאהרן גם התפלל על כניסתו לארץ?
תגובות: 14
צפיות: 505

Re: מדוע לא מצינו שאהרן גם התפלל על כניסתו לארץ?

נהר שלום כתב:ראית תשובה לזה בספר ומתוק האור בשם ספר מנחה בלולה, שאהרן לא רצה שירננו העם שכל רצונו הוא לקבל את התרומות ושאר מתנות כהונה באר"י.
וצ"ע דהרי גם משה רבינו היה לוי ומקבל המעשרות.

לפי תשובה זו אהרן לא היה צריך שלא להתפלל, היה יכול להתפלל ולא לספר על כך לעם, אולי זה מה שהוא באמת עשה....
על ידי שמואל שלומוביץ
א' אוגוסט 18, 2019 10:04 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע לא מצינו שאהרן גם התפלל על כניסתו לארץ?
תגובות: 14
צפיות: 505

Re: מדוע לא מצינו שאהרן גם התפלל על כניסתו לארץ?

מנין שלא התפלל, אם התורה לא הייתה מעתיקה את נאום התוכחה של משה לישראל, שבו הוא מספר שהתחנן להכנס לארץ והקב"ה התעבר בו בגלל ישראל ולא שמע לתפילתו, גם לא היינו יודעים שהוא התפלל להכנס לארץ.
סביר להניח שאהרן היה מפלל זימנין תלתא ביומא כתקנת האבות, וכמעט לא ידוע לנו דבר מתפילותיו הללו.
על ידי שמואל שלומוביץ
ש' אוגוסט 17, 2019 11:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חלשה דעתו של אהרון
תגובות: 10
צפיות: 509

Re: חלשה דעתו של אהרון

צריך להבחין שהקרבנות הובאו ע"י הנשיאים ואהרן לא היה נשיא במובן הפשוט של הדברים, ושמא זה הסיבה שאהרן לא היה בחנוכת הנשיאים, ואדרבה צריך לדון לבסוף מאי קסבר, אלא שלכאו' לשבט לוי אין נשיא כללי, (רק נשיא בית אב לכל משפחה ונשיא נשיאי הלוי הוא אלעזר), מפני שלא היו בנחלת הארץ והנשיאים הם מנחילי הארץ, ...
על ידי שמואל שלומוביץ
ה' אוגוסט 15, 2019 1:19 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: חון אום המיחדים שמך פעמים בכל יום תמיד באהבה
תגובות: 4
צפיות: 303

Re: חון אום המיחדים שמך פעמים בכל יום תמיד באהבה

פשוט שנקטו רק מצוות קריאת שמע הנאמרת כדי לקבל עול מלכות שמים ויחוד שמו כדין תורה, ולא קריאת שמע הנאמרת לשמירה ויראת שמים. והרי אם ירצה שלא לישן אינו אומר קריאת שמע שעל המיטה מן הדין. ומפני שהוא תלוי בפעולה ולא בזמן. וקריאת שמע דקרבנות ודאי אינו חיוב, ואדרבא לדעת הגר"א למשל אינו אומר שם קריאת שמ...
על ידי שמואל שלומוביץ
ד' אוגוסט 14, 2019 10:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 607
צפיות: 61442

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

המצגת מצורפת באדיבות הרב ענבל. מתחילה סברתי להמתין להעלאת קבצי ההקלטה, כי המצגת ללא ההרצאה הנלווית כמוה כגוף בלי נשמה, אך מאחר וגם אלו שהשתתפו רוצים להשלים פרטים, יש מקום להעלותה כבר עתה. כותב לי: "הארכיון בתבנית בלתי ידועה או שהוא פגום"... אפשר לנסות להעלות שוב? מצאתי דרך אחרת להעלות לכא...
על ידי שמואל שלומוביץ
ד' אוגוסט 14, 2019 10:29 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם הס"מ אורב לפורום אוצר החכמה ?
תגובות: 61
צפיות: 3060

Re: האם הס"מ אורב לפורום אוצר החכמה ?

אם דנים על היחס לבחורים זו משנה מפורשת, אבות ג, יב רבי ישמעאל אומר הוי קל לראש ונוח לתשחורת והוי מקבל את כל האדם בשמחה : (...ונוח לתשחורת - ל אדם בחור ששערותיו שחורות אינך צריך להקל עצמך כל כך, אלא תעמוד לפניו בנחת ובישוב: והוי מקבל וכו' - נגד כל אדם בין ראש בין תשחורת תעמוד בשמחה . רע"ב) וכמוב...
על ידי שמואל שלומוביץ
ד' אוגוסט 14, 2019 2:37 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: פסוקי ברכת כהנים שלאחר ברכות התורה
תגובות: 14
צפיות: 407

Re: פסוקי ברכת כהנים שלאחר ברכות התורה

מסתברא מילתא שאף מה שאמרו על "דברים הרעים" שבירמיהו לא בא לומר שאם יש פסוקי נחמה בתוך נבואה שלימה של פורענות יש לדלגם, אלא בא לאפוקי מנבואות שלימות של נחמה או על פורעניות האומות [פרקים ל-לג וסוף הספר] . אם מסתבר לך כן שפיר, אני יכול לדון בזה בכמה צדדים אבל לא רואה סיבה לתקוע את עצמי בזה ב...
על ידי שמואל שלומוביץ
ד' אוגוסט 14, 2019 7:27 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: פסוקי ברכת כהנים שלאחר ברכות התורה
תגובות: 14
צפיות: 407

Re: פסוקי ברכת כהנים שלאחר ברכות התורה

ולענין הטעם שאינו מדלג בספר איוב ראה כאן.
על ידי שמואל שלומוביץ
ד' אוגוסט 14, 2019 7:24 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: פסוקי ברכת כהנים שלאחר ברכות התורה
תגובות: 14
צפיות: 407

Re: פסוקי ברכת כהנים שלאחר ברכות התורה

במחשבה שניה דברי אודות קריאת התורה בת"ב לכאורה טעות הם, כי הקריאה הם מהדברים המותרים. בוודאי לא כולה מהדברים המותרים. ואפי' בירמיה צריך לדלג נחמות ודברי שבח שיש בו, ובוודאי שאם היה בירמיה סדר כתובים כמו שהוא מ'כי שאל נא' (פ' לב) לכאו' היינו מורים לדלג. גם באיכה יש פסוקי נחמה שלא מדלגים באיכה ו...
על ידי שמואל שלומוביץ
ד' אוגוסט 14, 2019 7:04 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון שמיני אב תשע"ט
תגובות: 11
צפיות: 1174

Re: כתב העת למקרא 'פשטות המתחדשים' גיליון שמיני אב תשע"ט

הקישור תקין.
אם לא נפתח בלחיצה, אולי תעתיק אותו לשורת הכתובת בכרטיסיה.
תמיד אפשר להשתמש בחיפוש (צדקתו של צדקיהו).
על ידי שמואל שלומוביץ
ד' אוגוסט 14, 2019 1:50 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: פסוקי ברכת כהנים שלאחר ברכות התורה
תגובות: 14
צפיות: 407

Re: פסוקי ברכת כהנים שלאחר ברכות התורה

קרית מלך כתב:במחשבה שניה דברי אודות קריאת התורה בת"ב לכאורה טעות הם, כי הקריאה הם מהדברים המותרים.

בוודאי לא כולה מהדברים המותרים.
ואפי' בירמיה צריך לדלג נחמות ודברי שבח שיש בו, ובוודאי שאם היה בירמיה סדר כתובים כמו שהוא מ'כי שאל נא' (פ' לב) לכאו' היינו מורים לדלג.
על ידי שמואל שלומוביץ
ג' אוגוסט 13, 2019 5:51 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: פסוקי ברכת כהנים שלאחר ברכות התורה
תגובות: 14
צפיות: 407

Re: פסוקי ברכת כהנים שלאחר ברכות התורה

הרי התירו בת"ב לומר כל סדר היום, וזה כולל גם פרשת התמיד איזהו מקומן וברייתא דר"י שהנהיגו הגאונים כדי שיקיים כל אדם שליש במקרא במשנה ובתלמוד, וזה נועד בהדיא לת"ת, אלא שלא ביטלו מפני האבלות הקריאה העיקרית בסדר היום, הגם שהיא ממש לימוד תורה וזה ברור. והגם שברכת כהנים אחר ברכה"ת היא ...
על ידי שמואל שלומוביץ
ג' אוגוסט 13, 2019 2:10 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: קינות בתשעה באב מאימתי?
תגובות: 4
צפיות: 206

Re: קינות בתשעה באב מאימתי?

ר"א הקליר שחיבר הרבה מהקינות שלנו היה מתקופת הגאונים, ולפניו גם היו מתחברים קינות ע"י יניי וחבריו שהזכירו הראשונים, וקרוב הדבר שאף קודם לכן היו מחדשים התפילות בפיוטים וקינות לפי העת והשעה, ובמדרש אמרו על ר"א בר"ש שהיה פייטן וכמו שהביאו התוס' עד שצידדו שאולי ר"א הקליר הוא ר&q...
על ידי שמואל שלומוביץ
א' אוגוסט 11, 2019 9:54 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כפיית המטה בת"ב
תגובות: 7
צפיות: 419

Re: כפיית המטה בת"ב

בתשעה באב יש למעט מכבודו ומהנאתו כמו שמבואר בשו"ע, ואם אין כאן מיעוט הנאה מיעוט כבוד יש כאן.
וגם הרגשת האבילות מתגברת בזה שלא יסיח דעתו.
על ידי שמואל שלומוביץ
ג' אוגוסט 06, 2019 11:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 607
צפיות: 61442

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

בן מיכאל כתב:שמח לבשר כי בעז"ה יוצג העתק נדיר ממנסרת סנחריב.

נשמע שכולם יודעים במה מדובר,
רק אני כזה ע"ה.

מה זה העתק נדיר, א"א לייצר עוד העתקים?

מהיכן אתה מביא אתו?

מה המשמעות של זה ולאיזה הרצאה זה מתקשר?
על ידי שמואל שלומוביץ
א' אוגוסט 04, 2019 7:16 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם יש מי שסובר שתענית אסתר הראשונה הייתה ג' ימים מי"א ועד י"ג באדר?
תגובות: 2
צפיות: 383

Re: האם יש מי שסובר שתענית אסתר הראשונה הייתה ג' ימים מי"א ועד י"ג באדר?

ואם הכוונה לשאול אם יתכן שהיה זה באדר של שנה שעברה, גם זה לא יתכן שהרי הגזירה לא התפרסמה עד יג ניסן שבו הפיל המן את הפור, ונקראו סופרי המלך בחודש הראשון בשלשה עשר יום בו, ואז נבוכה העיר ומרדכי זעק זעקתו, וגזרה אסתר התענית או מי"ג עד ט"ו בניסן, או בי"ד עד ט"ז בניסן, כדאי' כ"ז...
על ידי שמואל שלומוביץ
א' אוגוסט 04, 2019 11:09 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים
תגובות: 101
צפיות: 4494

Re: האם ההלכה היא בהכרח פירוש הפסוקים

אברבנאל במדבר טו: ואמרו על כנפי בגדיהם רמז אל הכסות העליון והטעם שבזמניהם היו נוהגים ללבוש על כל בגדיהם מעיל בעל ארבע כנפים ומתעטפים במעיל ההוא כצורת הטלית אשר לנו היום וכנפי המעיל מתפשטים אנה ואנה וצוה יתברך שהציציות תהיינה תלוים בהם וזהו ענין וראיתם אותו. ואמר ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורות...
על ידי שמואל שלומוביץ
ש' אוגוסט 03, 2019 11:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין
תגובות: 1091
צפיות: 39919

Re: עליית תלמידי הגר"א - גירסת רש"ז ריבלין

לאור ריבוי ההודעות לא בדקתי אם הדברים דלהלן כבר הופיעו כאן. אך כמדומני שיש כאן ידיעה חדשה אודות עשרת השבטים במשנת הגר"א זצלה"ה. כך כתב בקובץ מבקשי תורה גליון סז "הנני להביא מה שמצאתי בספרו של הגאון רבי צבי הירש פרבר (מרבני לונדון הותיקים) "שיח צבי" על סדר התפלה מכל השנה (עמ...
על ידי שמואל שלומוביץ
ו' אוגוסט 02, 2019 5:12 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: א'להי נצור במוסף
תגובות: 15
צפיות: 988

Re: א'להי נצור במוסף

לדעת הגר"א אין אומרים בקשות קבועות בשבת, ולכן אין אומרים 'אלהי נצור', ראה סידור אזור אליהו, אבל זה מטעם איסור בקשת צרכים בשויו"ט ואינו תלוי התאמה של תחנונים לתפילה. ובפשטות תפילה רחמי היא שייך גם בשבת ויו"ט (ואולי במוסף לא), אלא שאין התיר לבקש אלא בטופס הברכה ולא בתחנונים בפנ"ע א...
על ידי שמואל שלומוביץ
ד' יולי 31, 2019 11:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 607
צפיות: 61442

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

מה גם שיתכן והשתתפותם 'מוזילה' את כל הכנס מבחינה כלכלית... אולי מישהו יסביר לי, אלו הוצאות עצומות יש בארגון הכנס? כמה כבר עולה לשכור אולם או היכל בית כנסת עם כיבוד? מי דיבר על הוצאות עצומות ? מה שעולה אולם, מרצים, הגברה, הסרטה, מסכים, בדיקת תכנים, פרסום, הנחיה, כיבוד.... וכו'. האמת אני לא יודע כמה ...
על ידי שמואל שלומוביץ
ד' יולי 31, 2019 11:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית
תגובות: 607
צפיות: 61442

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית

הייתי בשנה שעברה ולמרות השתתפות נשים לא הרגשתי שהכינוס ברמה נמוכה מהמצופה, באופן טבעי הרצאות העוסקות בתחומים המשיקים לארכיאולוגיה הם פחות כבדים מ'קרן כעין שגנב' או מ'מיגו להוציא' ונשים חכמניות עשויות להתענין בהם או לחפוץ בכך לצרכי 'גמולים', מה גם שיתכן והשתתפותם 'מוזילה' את כל הכנס מבחינה כלכלית...
על ידי שמואל שלומוביץ
ד' יולי 31, 2019 10:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיום בדבר טוב. לאשמה בה - לאל אשר שבת וגו' ועוד
תגובות: 44
צפיות: 5005

Re: סיום בדבר טוב. לאשמה בה - לאל אשר שבת וגו' ועוד

בסוף מגילת איכה (ה, כב): כִּ֚י אִם־מָאֹ֣ס מְאַסְתָּ֔נוּ קָצַ֥פְתָּ עָלֵ֖ינוּ עַד־מְאֹֽד. .... הדברים נפלאים וברורים. ומה מאירים הדברים ששני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, וזה שאמר ישעיהו : ישעיהו נד, ז-ח כִּי כְאִשָּׁה עֲזוּבָה וַעֲצוּבַת רוּחַ קְרָאָךְ יְיָ וְאֵשֶׁת נְעוּרִים כִּי תִמָּאֵס אָמַר אֱלֹה...
על ידי שמואל שלומוביץ
ד' יולי 31, 2019 8:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג עוקר הלכה ? עדיף לא להתפלל בכלל מאשר להתפלל הביננו?
תגובות: 71
צפיות: 1425

Re: מנהג עוקר הלכה ? עדיף לא להתפלל בכלל מאשר להתפלל הביננו?

אוצר החכמה כתב:האם המשך חכמה התכוון למה שהעלו קודם שלא היה לנוסח הזה ברכת צמח דוד. או שהתכוון רק שבבונה ירושלים היו חותמים באלוקי דוד ומחמת זה הזכירו מעין החתימה את דוד.

אלו שהיו חותמים אלקי דוד, הוא מפני שהיו כוללים של דוד בבונה ירושלים, ואז לא היו אומרים ברכת את צמח כמנהג א"י הקדום.

עבור לחיפוש מתקדם