מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 208 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי דורש טוב לעמו
ד' יוני 02, 2021 4:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כוס חד פעמי לקידוש
תגובות: 34
צפיות: 4810

Re: כוס חד פעמי לקידוש

לאגרות משה (או”ח ג, לט) אין לכוס חד פעמית חשיבות, ולכן היא פגומה מיסודה, ואין ראוי לברך עליה, אבל כשאין לו כוס אחרת אולי אפשר להקל. למנחת יצחק (י, כג), כוס שעומדת להיזרק אחר שימוש אחד אינה נחשבת כלי, ולכן היא פסולה לקידוש ונטילת ידיים. וכשאין ברירה, הפתרון שיחליט להשתמש בכוס כמה פעמים ועל ידי כך תיח...
על ידי דורש טוב לעמו
ד' מאי 19, 2021 12:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אזעקה באמצע תפילה
תגובות: 16
צפיות: 646

Re: אזעקה באמצע תפילה

עיינו במצורף ... הסברה שלי היא שהאזעקה אינה סכנה אלא מתריעה בפני סכנה והסכנה עצמה רחוקה. אם אדם מזהה שטיל עלול ליפול עליו באמצע תפילה ברטר שהוא צריך לצאת ולברוח אם יש לאן. רק כיוון שהאזעקה היא כללית אז אולי אין זה נקרא כסכנת עקרב אבל יתכן שצודקים מי שכתבו כאן שיש לחוש. ק"ק לומר סברא זו לענ&quo...
על ידי דורש טוב לעמו
ג' מאי 18, 2021 8:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אזעקה באמצע תפילה
תגובות: 16
צפיות: 646

Re: אזעקה באמצע תפילה

עיינו במצורף ... ממילא יוצא שכאשר יש סכנה ברורה כגון אזעקה, חובה לעצור מתפילתו ולהזדרז ללכת למקום מוגן. אם אין צורך להפסיק בדיבור אין לדבר, אך אם כדי להגיע למקום המוגן צריך לדבר יש לדבר. סכנה ברורה כגון אזעקה? מנין שהסכנה שמתריעה עליה האזעקה היא יותר ברורה מסכנת נחש ואולי היא רק כסכנת נחש ולא כסכנת...
על ידי דורש טוב לעמו
ג' מאי 18, 2021 4:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אזעקה באמצע תפילה
תגובות: 16
צפיות: 646

Re: אזעקה באמצע תפילה

עיינו במצורף הדברים אינם מדויקים. על הלכה זו של נחש יש שני סיוגים, הגמרא (ברכות לג.) אומרת שדין זה רק בנחש אך בעקרב פוסק מתפילתו. וביאר רש"י: "לפי שהעקרב מסוכן לעקוץ יותר משנחש מוכן לישוך". ובירושלמי (ה, א) כתוב שגם כאשר הנחש בא לכיוונו כעוס סימן שבא להזיק ומותר לפסוק. וכך פסק השו&qu...
על ידי דורש טוב לעמו
ה' מאי 06, 2021 6:11 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבינו חיים ן' עטר - האור החיים הקדוש
תגובות: 87
צפיות: 16222

Re: רבינו חיים ן' עטר - האור החיים הקדוש

וכן בספר אור דניאל על פרשות השבוע, פרשת בחוקותי. נמצא באוצר.
על ידי דורש טוב לעמו
ב' מאי 03, 2021 10:14 am
פורום: אספקלריא
נושא: אסון מירון תשפ"א - וגם דמם הנה נדרש
תגובות: 467
צפיות: 24846

Re: אסון מירון תשפ"א - וגם דמם הנה נדרש

איך אפשר לומר ולפרסם שהאסון קרה בגלל עבירות מסוימות?? זה דבר שלא יעלה על הדעת, וכמו שאמר פה אחד מהחכמים שלהתחזק בתשובה וצניעות זהו דבר הנצרך תמיד ללא קשר לאסון מסוים. וכבר אמרו בגמרא בברכות (י.) בהדי דכבשי רחמנא למה לך?. לדעתי, הרבה פעמים שיש אסונות בסדר גודל כזה, אנשים פעמים רבות לא יכולים להכיל את...
על ידי דורש טוב לעמו
ב' מרץ 08, 2021 7:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק דרבנן שעיקרו דאורייתא
תגובות: 5
צפיות: 286

Re: ספק דרבנן שעיקרו דאורייתא

בדין ספק דרבנן שעיקרו דאורייתא אם הולכים לחומרא או לקולא, ראיתי כמה סתירות בדין שביעית בזה"ז - הרא"ש [מכות פ"א סי' ג] כתב במח' אי המלוה חבירו לעשר שנים שמיטה משמטת או לא, דאזלי' לקולא משום דשביעית בזה"ז דרבנן, ומבו' דאף שעיקר הספק בדאו' אזלי' בדרבנן לקולא. - החזו"א [שביעית ...
על ידי דורש טוב לעמו
ג' ינואר 12, 2021 5:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה זה לא הפסק?
תגובות: 9
צפיות: 827

Re: למה זה לא הפסק?

בשיעור בעלי בתים שאלו את המג"ש, איך אפשר לדבר לאחר אכילת חלק מהמאכל, והרי לכאורה הברכה נאמרת על כל המאכל ולא רק על מה שבבליעה ראשונה, וא"כ בכדי שלא יהא הפסק בין הברכה לאכילה צריך שלא לשוח במילי דעלמא. (והעלה צד אולי הברכה רק על מה שנאכל בתחילה, והשאר נפטר ואינו צריך ברכה. אבל זה מחודש מאד...
על ידי דורש טוב לעמו
א' ינואר 03, 2021 9:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: ניחום אבלים אחרי השבעה
תגובות: 4
צפיות: 299

Re: ניחום אבלים אחרי השבעה

כתוב בשו"ע יו"ד שפה, ב: "המוצא את חבירו אבל בתוך ל' יום מדבר עמו תנחומין ואינו שואל בשלומו". יש פוסקים שהשמיטו עניין זה, ומשמע שאולי לדעתם הניחום לאחר השבעה אינו אלא רשות. והאדמו"ר מלובביץ' ('תורת מנחם - מנחם ציון' ח"א עמ' 39) אכן כתב שלאחר השבעה רצוי לנחם בנוסח אחר. ומ...
על ידי דורש טוב לעמו
ה' דצמבר 31, 2020 9:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השמות מאחורי המזוזה
תגובות: 6
צפיות: 959

Re: השמות מאחורי המזוזה

ביריעות שלמה כתב שמי שלא נוהג בזה, לא יכתוב שמות אלו. והוא עפ"י הרב עובדיה זצ"ל.
על ידי דורש טוב לעמו
ד' דצמבר 30, 2020 9:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לתעד בצילום מת - אחר פטירתו?
תגובות: 6
צפיות: 797

Re: האם מותר לתעד בצילום מת - אחר פטירתו?

ישנו ציור של ׳השאגת אריה׳ שצויר לאחר פטירתו. מזה וודאי א"א ללמוד מקור להיתר. בכל אופן, הרב יעקב רוז'ה שליט"א הוציא חוברת של הלכות לזק"א, ושמה כתוב כמה וכמה פעמים שאין לצלם מת, מטעם של ביזיון המת, איסור הנאה מהמת, וסכנה לחיים. וכל מי שעושה כן חייב לבקש מהם מחילה כדת וכדין. ההיתר הוא ד...
על ידי דורש טוב לעמו
ד' דצמבר 30, 2020 9:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לתעד בצילום מת - אחר פטירתו?
תגובות: 6
צפיות: 797

Re: האם מותר לתעד בצילום מת - אחר פטירתו?

לאחר פטירתו של איש מישראל, האם יש היתר לתעדו ולצלמו, או שיש בכך ניוול המת. ובמידה והתשובה לאיסור, השאלה היא האם זהו מעיקר הדין, או שזוהי מעלה או מידת חסידות. רק בשורות טובות. אומרים שהתמונה המפורסמת ממהר"י אסאד צולמה לאחר פטירתו http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=19&t=13377 עיינת יותר ...
על ידי דורש טוב לעמו
ד' דצמבר 30, 2020 12:08 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: משיח בן יוסף אינו אדם אלא סמל של תהליך. הגר''א בקול התור?
תגובות: 3
צפיות: 423

Re: משיח בן יוסף אינו אדם אלא סמל של תהליך. הגר''א בקול התור?

הובא כתב בקול התור (עמ' 35-36) שבכל אחד מעמ"י קיים משיח בן יוסף, בכל איש מעשה מעמ"י, שהתפקיד שלו הוא בעצם לקרב את הגאולה. אולי זו הכוונה. עיין במאמר הזה בהרחבה, בחלקים ממנו מבואר העניין של התהליך שאכן מסמל משיח בן יוסף גם בדברי הגר"א בקול התור, וגם בדברי מרן הרב קוק זצ"ל: https:/...
על ידי דורש טוב לעמו
ב' דצמבר 28, 2020 10:48 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מנהג ומקורו - או....??
תגובות: 13
צפיות: 1245

Re: מנהג ומקורו - או....??

ישנו מנהג בעדות שונות לשטוף את הבית בצהרי תשעה באב כהכנה לבואו של המשיח מאיפה מקורו?

עיין (ברכ”י תקנט, ז) שהביא זה, וכתב שאין למחות בנשים הנוהגות כן, והוא מתוך ציפייה למשיח שנולד בתשעה באב
על ידי דורש טוב לעמו
ה' דצמבר 24, 2020 4:55 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב משה צבי נריה
תגובות: 39
צפיות: 4144

Re: הרב משה צבי נריה

שטויות והבלים כתבת עכשיו. זו תגובה שטחית. כל הפרוכות ותיקי הטליתות של הדתיים לאומיים שראיתי אינם שונים משמעותית מאלה של החרדים. אלא אם כן יש לחרדים קטלוג צבעים מוגדר שלא שמענו עליו. אם כבר, אז ארון הקודש בהיכלי פוניבז', מכיל "קיטש" מוזהב מודרני, יותר מכל ישיבות ההסדר ביחד (וכן, אני יודע ש...
על ידי דורש טוב לעמו
ב' דצמבר 21, 2020 7:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק ברכות להקל וספיקות בכלל (דיון פילוסופי הלכתי)
תגובות: 4
צפיות: 612

Re: ספק ברכות להקל וספיקות בכלל (דיון פילוסופי הלכתי)

שלום וברכה! כתבתי מאמר על הגדרות המושגים "ספק" ו"ודאי" ועל ההשלכה המעשית שלהם בסוגיית ספק ברכות להקל ובעיקר על הכלל "אמרינן סב"ל במחלוקת הפוסקים". אשמח להערותיהם של חברי הפורום. הערות הנוגעות לתוכן לסגנון לצורה ולכל דבר אחר יתקבלו בברכה גדולה! ברוכים תהיו! יישר כח...
על ידי דורש טוב לעמו
ב' דצמבר 21, 2020 5:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מליח כרותח בשאר דברים
תגובות: 3
צפיות: 363

Re: מליח כרותח בשאר דברים

ידוע דין מליח כרותח בבשר ובדגים (יו"ד קה) ואף בגבינה (סי' צא), שאלתי היא האם יש דין מליח כרותח בשאר דברים כגון בפירות, ירקות ביצים וכו', הדברים סתומים ולא נתבארו בשום מקום (עד כמה שמצאתי וכבר דיברתי על כך עם ראש כולל). לשואלים למה לא? מבואר בגמ' שדין מליח כרותח נובע מהטמאים לאבור צירן ורוטבן מ...
על ידי דורש טוב לעמו
ד' דצמבר 16, 2020 5:33 pm
פורום: חנוכה
נושא: ימי החנוכה-להשכיחם תורתך?
תגובות: 40
צפיות: 9205

Re: ימי החנוכה-להשכיחם תורתך?

לענ"ד צריך לומר שהעניין של החופשות השונות שיש בישיבות בימי החנוכה, מה שמכונה בפי רבים 'בין הזמנים דרבנן', הוא גם בגלל העובדה שאצל רבים חג החנוכה נתפס כזמן למפגשים משפחתיים וכד', שכן זהו חג ויש חופשים לרבים וכד', וזה לא חג שיש בו שביתה ממלאכה, או מגבלות שונות כמו סוכה וכה"ג. ואז ממילא נוצרה...
על ידי דורש טוב לעמו
ה' דצמבר 10, 2020 12:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מאכל הנקרא סושי
תגובות: 31
צפיות: 3570

Re: ברכה על מאכל הנקרא סושי

לפי ההיכרות שלי עם המאכל, הדג הוא העיקר. העיקרון של המאכל הוא שקשה לאכול דג ים צפוני נא מחמת שמנוניותו ולכן מצפים אותו באורז. אין לדון דין רוב משום שאין בהו תערובות, כל אחד מונח בפנ"ע כשהאורז סובב את הדג. אין לברך על האורז בנפרד, משום שהטועם מן הטפל בנפרד נכנס לספק שהכל כמבואר במ"ב. ע&quo...
על ידי דורש טוב לעמו
ד' דצמבר 09, 2020 11:40 am
פורום: חנוכה
נושא: הדלקת נר חנוכה בחשמל או בגז
תגובות: 2
צפיות: 310

Re: הדלקת נר חנוכה בחשמל או בגז

לעניין הדלקה בנר חשמל, עיין פניני הלכה זמנים יב, ח. בואר שם בהרחבה.
על ידי דורש טוב לעמו
א' יולי 19, 2020 1:14 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: לבישת מסיכה בתפלה
תגובות: 64
צפיות: 6290

Re: לבישת מסיכה בתפלה

שמואל שלומוביץ כתב:פסק הלכה. קיבלתי. לא יודע אם זה אמיתי או ליצנות.
מסקע.jpeg


גם אם זה אמיתי זה לא תקף לרוב ככל הציבור, אנחנו לא במדינת 'פלסטין'. לא ידוע לי שמקבלים פסקים של עוכרי ישראל.
על ידי דורש טוב לעמו
ג' יולי 07, 2020 3:22 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגירת היכלי התורה והתפלה
תגובות: 160
צפיות: 25139

Re: סגירת היכלי התורה והתפלה

(למעט מיזם הקפסולות שזוכה להצלחה יוצאת דופן מכל הבחינות, כאשר שמעתי מקרוב, וזו דוגמא טובה להצלחה חרדית). בהמשך לדבריו של הרב 'ישא ברכה', קצת נתונים רשמיים על ישיבות ההסדר. מתוך 8116 תלמידים, רק 14 בלבד התגלו כחולי קורונה. כולם למדו במתווה הקפסולות, וב"ה בזכות זה יכולנו להמשיך את שגרת הלימוד בי...
על ידי דורש טוב לעמו
ג' יולי 07, 2020 1:18 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגירת היכלי התורה והתפלה
תגובות: 160
צפיות: 25139

Re: סגירת היכלי התורה והתפלה

הזוי הזוי לגמרי מה שאתה כותב!! קודם כל, מה שאומרים 'לצעירים אין סכנה', זה דברי הבל. ראשית משום שתראה את הנתונים של היום, יש כמות גדולה של מונשמים בגילאים הנעים בין 18-65. דבר שני, קראתי סיפורים רבים של אנשים צעירים ללא מחלות רקע וכו', שכתבו על מה שהרגישו, ועד כמה נוראה הייתה המחלה הזאת, וכמה צער היא...
על ידי דורש טוב לעמו
ג' יולי 07, 2020 11:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: שריפת חומר מסיונרי
תגובות: 6
צפיות: 897

Re: שריפת חומר מסיונרי

ספרי תנ"ך שנדפסו על ידי מיסיונרים יחד עם הברית החדשה, והגיעו לידי ישראל כדי להעבירם על דתם ולמושכם לעבודה זרה, יש לשרוף או לאבד באופן אחר, כדי שלא
להניח להם שם (עי' ציץ אליעזר טו, לב, ג; ועי' אג"מ יו"ד ח"א קעב, יו"ד ח"ב קלז).
על ידי דורש טוב לעמו
א' יולי 05, 2020 7:26 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: ימים נוראים בצל הקורונה
תגובות: 13
צפיות: 1886

Re: ימים נוראים בצל הקורונה

קודם כל, בע"ה שה' יסיר מעלינו את המגיפה הנוראה עד ימי הרחמים והסליחות. אם כי אסור להתעלם מהמציאות, והיא נראית כרגע לא פשוטה. אך נראה, שבמידה ועדיין יהיו הגבלות באותם זמנים, הדבר ברור שצריך לקיימן, גם עם כל הקושי. דהיינו, מניינים מצומצמים, מסיכות, כל מה שצריך, שלא יצא שכרנו בהפסדנו. וכן, למרות ש...
על ידי דורש טוב לעמו
א' יולי 05, 2020 7:17 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מחפש מקור למנהג אבילות
תגובות: 3
צפיות: 531

Re: מחפש מקור למנהג אבילות

עזריאל ברגר כתב:למיטב ידיעתי אין בזה שום ענין אמיתי, אלא רק חוסר דרך-ארץ למזוג "כלאחר יד".


אכן ראיתי תשובה באתר של ישיבת 'כסא רחמים', ששאלו בעניין זה, וענה הרב שם שאף ששמע על כאלו שנוהגים כך, אין מקור ידוע למנהג זה.
על ידי דורש טוב לעמו
ד' יולי 01, 2020 4:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השלמת קריאת שמו"ת
תגובות: 16
צפיות: 1566

Re: השלמת קריאת שמו"ת

אכן לא ברור שיש חיוב ממש בעניין קריאת שמו"ת אין חיוב? אז על מה כתב השו"ע: "אף על פי שאדם שומע כל התורה כולה כל שבת בצבור, חייב לקרות לעצמו בכל שבוע פרשת אותו השבוע שנים מקרא ואחד תרגום אפילו עטרות ודיבן". בעניין ההשלמה אין חיוב לחלק מהפוסקים אך בעניין הקריאה אין החי מכחיש את החי...
על ידי דורש טוב לעמו
ד' יולי 01, 2020 3:59 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 9274
צפיות: 2221455

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

רואים כאן את הגרב"צ אבא שאול, הרב וואזנר זצ"ל מסיים?
על ידי דורש טוב לעמו
ד' יולי 01, 2020 3:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השלמת קריאת שמו"ת
תגובות: 16
צפיות: 1566

Re: השלמת קריאת שמו"ת

באר לנו תחילה את טיבו של החיוב להשלים את הפרשיות עם הצבור, ולאחר מכן נוכל להתייחס אל השאלה שהעלית. אכן לא ברור שיש חיוב ממש בעניין קריאת שמו"ת, וכפי שציין הרב ביקורת תהיה. עיין בהרחבה בפס"ת בריש סי' רפה בהערות שם, שהביא כמה ראשונים שלדעתם רק 'ראוי', והוכיחו כן מלשון הגמ' בברכות המוזכרת כאן.
על ידי דורש טוב לעמו
ד' יוני 24, 2020 9:32 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע
תגובות: 382
צפיות: 86322

Re: אדמו"ר הרמ"מ מליובאוויטש זי"ע

אראל כתב:אוצר אדיר של תמונות וסרטים מחיי הרבי
https://www.rebbedrive.com/


וואו!! נכנסתי עכשיו, מדהים!! הצלחתי להגיע רק לקומץ מהדברים, ייש"כ גדול.
על ידי דורש טוב לעמו
ג' יוני 23, 2020 7:07 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: תמוז - זמני תשובה ממשמשים ובאים, מקור רמז זה?
תגובות: 6
צפיות: 1209

Re: תמוז - זמני תשובה ממשמשים ובאים, מקור רמז זה?

עיין ס' אור למאיר לר' מאיר יהודא מבוקאווסק פר' שלח

גבעת פנחס ראש השנה אות ב

ובכל ספרי החסידות בשם ספרים הקדושים ובשם תלמידי הבעש"ט.

והרעיון (בלי הר"ת) מובא בבני יששכר מאמרי חודש תמוז - אב מאמר א - מהות החדשים.
על ידי דורש טוב לעמו
ג' יוני 23, 2020 5:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בירור הורים או סבא וסבתא אצל זוג נשוי כמה כסף קיבלו – חשש לשה"ר או גילוי סוד?
תגובות: 11
צפיות: 1593

Re: בירור הורים או סבא וסבתא אצל זוג נשוי כמה כסף קיבלו – חשש לשה"ר או גילוי סוד?

ואם ההוא נתן למשל 1000 שקלים ואני נתתי רק 500, האם יש לו טענה עלי? . זה דרך אגב גם סיבה מדוע כל אחד עושה חתונה כפי שעש חבירו בכדי לא להיראות זול ושיאמרו עליו תראו איזה תפרן. בהמשך לדבריו של הרב זאב ערבות, הנה עוד דבר אחד שכדאי שיישאר אצלנו מתקופת מגיפת הקורונה. ההסתפקות במועט, חתונות מכובדת בשביל ה...
על ידי דורש טוב לעמו
ג' יוני 23, 2020 5:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בירור הורים או סבא וסבתא אצל זוג נשוי כמה כסף קיבלו – חשש לשה"ר או גילוי סוד?
תגובות: 11
צפיות: 1593

Re: בירור הורים או סבא וסבתא אצל זוג נשוי כמה כסף קיבלו – חשש לשה"ר או גילוי סוד?

ואם ההוא נתן למשל 1000 שקלים ואני נתתי רק 500, האם יש לו טענה עלי? .[/quote]

אין הכוונה מצד 'טענה', אלא פשוט יש כאלו שמקפידים/משתדלים להחזיר כמה שנתנו להם או לפחות קרוב, לא בגלל שאז תהיה טענה מצד המקבל, אלא זו הרגשה של חלק מהאנשים, כדי מה שנקרא לצאת 'פייר'.
על ידי דורש טוב לעמו
ג' יוני 23, 2020 4:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתיבת אותיות יה'
תגובות: 51
צפיות: 8090

Re: מילה שנגמרת בסיום "יה"

עיין בפנה"ל ליקוטים א', פ"ו, יא: וכן הדין לגבי שמות אנשים שמסתיימים בשם השם, כגון: ישראל, שמואל, אריאל, או: ידידיה, טוביה. שהואיל ושמות אלו הפכו לשמות אנשים, אף שנקראו על שם ה', אין בכוונת כתיבתם קדושה, ומותר לזרוק דפים שכתובים בהם שמות אלו. וכן כאשר כותבים שם ידידיה אין צורך לכתוב קו מפרי...
על ידי דורש טוב לעמו
ג' יוני 23, 2020 12:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בירור הורים או סבא וסבתא אצל זוג נשוי כמה כסף קיבלו – חשש לשה"ר או גילוי סוד?
תגובות: 11
צפיות: 1593

Re: בירור הורים או סבא וסבתא אצל זוג נשוי כמה כסף קיבלו – חשש לשה"ר או גילוי סוד?

עוד נקודה חשובה שראוי לציין, שלפעמים ההורים רוצים לדעת כמה הביאו אנשים מסוימים, שהם חברים של ההורים למשל, כדי לדעת כמה למשל לתת להם חזרה באירוע שלהם. זהו דבר נפוץ שהרבה פעמים יצא לי לשמוע, וגם ראיתי בעצמי מהוריי.
על ידי דורש טוב לעמו
א' יוני 21, 2020 9:39 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חגיגה דף ג: איזהו שוטה - גדרי שוטה להלכה ולמעשה
תגובות: 3
צפיות: 1617

Re: חגיגה דף ג: איזהו שוטה - גדרי שוטה להלכה ולמעשה

בהמשך לדוגמא שהובאה, גם בבית הכנסת שלנו היה אדם שלצערנו נפטר לפני מספר חודשים, שחלה בדימנציה, ומעת לעת בתקופה מהירה מאוד מצבו הדרדר, ואף שהמשיך לפקוד את בית הכנסת, היה מתנהג בצורה לא רגילה, והיה דיון גם האם אפשר להעלותו לתורה וכד' (היו פעמים שהוא פשוט החליט שהוא עולה). לצערנו זה מקרים שקורים אצל הרב...
על ידי דורש טוב לעמו
א' יוני 21, 2020 5:59 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חיפוש מקור בבה"ל ר' סי' שמ
תגובות: 2
צפיות: 743

Re: חיפוש מקור בבה"ל ר' סי' שמ

המ"א בסק"א כתב דלמ"ד דמשאצ"ל פטור מיירי בשצריך לשערן. אלא דקשה על דבריו דלפ"ז אמאי פסק דבמלקט לבנות מתוך שחורות אפילו באחת חייב הא מ"מ א"צ להשער גופא דאף אם נימא דמיירי שצריך להשערה האחת שליקט הא בעצמה בלבד לית בה שיעורא לחיוב וכי משום דעושה תועלת היפוי בליקוט השע...
על ידי דורש טוב לעמו
א' יוני 21, 2020 4:04 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: סגולה שקטן יתחיל לילך
תגובות: 6
צפיות: 1098

Re: סגולה שקטן יתחיל לילך

האם מישהו שמע או יודע מקור לסגולה בכדי שילד קטן ילך בכוחות עצמו, להעבירו ע"ג סכין לאחר ברכת המוציא ולפני בציעת הפת? ראיתי לעניין דיבור משהו דומה עם סכין שחיטה: בספר "זכרון יעקב יוסף" מביא שהיה ילד שאיבד את כח הדיבור כתוצאה ממחלה ל"ע, והורה להם צדיק אחד להעביר על יד פיו של הילד ס...
על ידי דורש טוב לעמו
א' יוני 21, 2020 4:02 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: סגולה שקטן יתחיל לילך
תגובות: 6
צפיות: 1098

Re: סגולה שקטן יתחיל לילך

יענקלה הכונס כתב:האם מישהו שמע או יודע מקור לסגולה בכדי שילד קטן ילך בכוחות עצמו, להעבירו ע"ג סכין לאחר ברכת המוציא ולפני בציעת הפת?


להעבירו ע"ג סכין??? מה בדיוק הכוונה?

עבור לחיפוש מתקדם