מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 133 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לעמל יולד
א' ינואר 19, 2020 10:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו
תגובות: 46
צפיות: 800

Re: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו

כבוד הרב "לעמל יולד", האותיות דלהלן מתייחסים לאותיות שבדבריך: א. לא הבנתי כיצד דבריך אלה מתכתבים עם מה שכתבתי אני לעיל. אם באת להסביר כיצד "הצור תמים פעלו" וגו' מתיישב עם מאמרי חז"ל שהזכרתי אנכי לעיל על עונש קולקטיבי הכולל גם את אלה שלא חטאו, לא הבנתי כיצד עשית זאת. עכ"...
על ידי לעמל יולד
א' ינואר 19, 2020 5:38 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו
תגובות: 46
צפיות: 800

Re: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו

ולשאלתך האם יתכן שהקב"ה מדבר בשפה שלא מבינים וממשיך וממשיך, וכו'. התשובה היא חד משמעי לא! ואידך זיל גמור. הארכת לבאר איך שאנחנו לא מבינים את דברי הקב"ה, וסיימת שאנחנו כן מבינים.... כאן טמון היסוד. צריכים אנו להבדיל בין האמונה ומה היא מחייבת, ובין הידיעה/הבנה. האמונה קובע לנו את היסוד של ה...
על ידי לעמל יולד
ו' ינואר 17, 2020 12:36 am
פורום: אספקלריא
נושא: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו
תגובות: 46
צפיות: 800

Re: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו

ודאי שלכל יהודי שנאסף בשואה, היה בהשגחה פרטית בגמול השכר ועונש, וע"י היסורים נסלח לכל עדת ישורון, ובמיתתם בקדושת שמו זכו למה שרבי עקיבא היה מצטער עליו כל ימיו, והצור תמים פעלו. ודאי שיש השגחה פרטית, אבל אין זה נוגע כלל לכך שאין הכרח שכל מה שקרה לכל יהודי בשואה קשור לחטאיו, כנודע ממאמרי חז"...
על ידי לעמל יולד
ה' ינואר 16, 2020 10:34 am
פורום: אספקלריא
נושא: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו
תגובות: 46
צפיות: 800

Re: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו

הרב עקביה 1. לא הצלחתי להבין מה הקשר בין רוב דבריך הראשונים לשאלה האחרונה, שאפשר לסכם אותה בקצרה: מה התועלת של העונשים כאשר אין לנו מושג על מה ולמה אנחנו נענשים. 2. אין ספק שהרבה יותר קל לעבוד את ה' אם הקב"ה היה אומר לנו חטאתם ב.. עונשכם הוא.. בצורה ברורה ומסודרת. ואולי היה זה כך בדורות עברו. ...
על ידי לעמל יולד
ד' ינואר 15, 2020 9:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו
תגובות: 46
צפיות: 800

Re: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו

על עניין עונש כללי כמו השואה, דברי הגרא"מ שך לעיל קילורין לעיניים. לשם הנוחות אני מעתיק את דבריו, כלומר את מה שכתבת לעיל: ו. הגרא"מ שך הקשה על מה שאמרו, "שאלו לחכמים, לנביאים ולזקנים, על מה אבדו הארץ", הלא אם הם לא ידעו מה התביעה לכלל ישראל? וענה הגרא"מ, אכן לא ידעו הנביאים...
על ידי לעמל יולד
ד' ינואר 15, 2020 8:47 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חלוקת בני יוסף בתוך השבטים
תגובות: 7
צפיות: 765

Re: חלוקת בני יוסף בתוך השבטים

הנני מחפש מקור לשיטה שנולדו ליוסף בנים אחרים קודם ביאת יעקב למצרים בפשטות, דבר זה מוקשה מכמה מקראות אבל, האם נמצא כשיטה הזאת הרי מנשה ואפרים היו במנין השבעים נפש, ואם היה ליוסף עוד ילדים קודם ביאת יעקב, למה לא נמנו? (והרמב"ן כתב שטעם שהתורה לא הזכירם כי אין צורך, ועכ"פ מכאן שלא יתכן שהיו ...
על ידי לעמל יולד
ד' ינואר 15, 2020 6:56 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו
תגובות: 46
צפיות: 800

Re: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו

כבוד הרב "לעמל יולד", הארכת בדברים טובים ונפלאים (ואי"צ להתנצל על כך) מצד עצמם, אבל חוששני שאינם פוגעים בנקודה אליה התכוונתי, ועל כך מלמדת בעיקר שורה זו: אבל השאלה כשלעצמו איך הקב"ה מעניש ללא נביא, אינו נכון, כי כבר כתב במפורש בתורה ושנה בנביאים ושילש בכתובים כהנה וכהנה. השאלה ש...
על ידי לעמל יולד
ד' ינואר 15, 2020 12:18 am
פורום: אספקלריא
נושא: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו
תגובות: 46
צפיות: 800

Re: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו

מקובל, בכנסי חיזוק או בקריאות להתעוררות אחרי מוות פתאומי של אנשים צעירים וכיו"ב, להביא את דברי הרמב"ם הידועים: רמב"ם הלכות תעניות פרק א הלכה ג אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים, ותוסיף...
על ידי לעמל יולד
ד' ינואר 15, 2020 12:12 am
פורום: אספקלריא
נושא: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו
תגובות: 46
צפיות: 800

Re: הנהגת הבורא במדות האסורות על בריותיו

ידידי הרב עקביה, ברור מדבריך שמתוך כאב הנך זועק וצועק מדם לבך. הסתפקתי אם להשיב מכמה סיבות, ובעיקר שלא ישמע כאילו שמזלזלים בצערך, ועומד לנגדי דברי חז"ל ואזהרתם במענה חברי איוב, ואני תפילה שלא אכשל בלשוני. מצד שני, עצור במילין לא אוכל, יען בכבוד שמים עסקינן, ואין זה ממנהג החכמים להשאיר את הקושיו...
על ידי לעמל יולד
ג' ינואר 14, 2020 9:27 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קבורת יעקב בארץ- גלגול מחילות
תגובות: 12
צפיות: 356

Re: קבורת יעקב בארץ- גלגול מחילות

שמחתני, תודה רבה!
על ידי לעמל יולד
ג' ינואר 14, 2020 9:23 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בטחון בה' על חשבון אדם אחר
תגובות: 11
צפיות: 531

Re: בטחון בה' על חשבון אדם אחר

גם אם הוא אינו בעל ביטחון אי אפשר לכופו להשכיר את עצמו וכו', מה קשר דין זה לזה שמוטל עליו לפרוע חובו, והוא חייב לשלם ככל חיוב אחר בתורה. ולגבי חובת האדם, רצונו למעט בהשתדלויות אינו טענה לדחות את חובו, ואדרבה הוא חייב להשתדל לקיים מצוותו.
על ידי לעמל יולד
ג' ינואר 14, 2020 8:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קבורת יעקב בארץ- גלגול מחילות
תגובות: 12
צפיות: 356

Re: קבורת יעקב בארץ- גלגול מחילות

אם לא יגרום החטא, איפה מצינו שיש עניין השתדלות האדם שה' יקיים הבטחתו? ואינו השוואה בכלל למיעוט הנס.
(הגם שיש מקומות שמצינו שהנביא השתדל להגשים נבואתו, כגון אצל יוסף בחלומותיו, אבל יתכן שזה היה עצם חלק מהחלום ונבואתו, ךא מצד השתדלות מצד עצמו, ואכ"מ)
על ידי לעמל יולד
א' ינואר 12, 2020 9:23 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קבורת יעקב בארץ- גלגול מחילות
תגובות: 12
צפיות: 356

Re: קבורת יעקב בארץ- גלגול מחילות

רמב"ן בראשית לב יג ואתה אמרת היטב איטיב עמך וכו' אבל הכל מיראת חטא, כי דרך הצדיקים לירא תמיד, והיה מתירא אולי אפילו משיצא משם חטא בבואו בברית עם לבן עובד עבודה זרה או בדבר אחר, ושגיאות מי יבין. שם ו יט ועוד עשו אותה גדולה, למעט בנס, כי כן הדרך בכל הניסים שבתורה או בנביאים לעשות מה שביד אדם לעש...
על ידי לעמל יולד
א' ינואר 12, 2020 9:22 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קבורת יעקב בארץ- גלגול מחילות
תגובות: 12
צפיות: 356

Re: קבורת יעקב בארץ- גלגול מחילות

א"כ למה השביע יעקב את יוסף לקברו בארץ ישראל, הלא הובטח לו כבר. כמדומני שתמיד זו ההנהגה המקובלת, שגם על מה שהובטח לאבותינו, הם דאגו לעשות את מה שבידם כדי שהעניינים יתנהלו כפי שהובטח, ומן הסתם ההבטחה הייתה משען להם שחפץ ה' בידם יצלח. נדמה לי שיש כאן איזה אשכול העוסק בנושא זה. אציין לויק"ר י...
על ידי לעמל יולד
א' ינואר 12, 2020 9:15 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב מפוניבז' זצ"ל, זכרונות.
תגובות: 38
צפיות: 6197

Re: הרב מפוניבז' זצ"ל, זכרונות.

אשמח אם תוכל להעלות קובץ עם הנ"ל. תודה
על ידי לעמל יולד
א' ינואר 12, 2020 9:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעניני השדים
תגובות: 153
צפיות: 11495

Re: בעניני השדים

ז"ל בריש פרשת בלק: ותרא האתון את מלאך ה': מלאכי השם השכלים הנבדלים לא יראו לחוש העינים כי אינם גוף נתפש במראה וכאשר יראו לנביאים או לאנשי הרוח הקודש כדניאל ישיגו אותם במראות הנפש המשכלת כאשר תגיע למעלת הנבואה או למדרגה שתחתיה אבל שיושגו לעיני הבהמה אי אפשר על כן תוכל לפרש "ותרא האתון"...
על ידי לעמל יולד
א' ינואר 12, 2020 1:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעניני השדים
תגובות: 153
צפיות: 11495

Re: בעניני השדים

באותו בהירות תאמר שאף מלאך אפשר לראות. ובזה האריך הרמב"ן טובא בכמה מקומות להבהיר שלא יתכן לראות את המלאך בעיני בשר כי אם לזכי הראות ישיגו בעיני שכלו. וזה דעת הרמב"ן לגבי שדים (אף שהמלאכים שונה בסיבת מניעת הראיה, שהם רוחניים לגמרי, והשדים מצד דקותם בגשמי), והוא ז"ל המשילם לנפש הבהמה שא...
על ידי לעמל יולד
א' ינואר 12, 2020 12:55 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קבורת יעקב בארץ- גלגול מחילות
תגובות: 12
צפיות: 356

Re: קבורת יעקב בארץ- גלגול מחילות

מה שהוקשה לי היה רק בטעם השני של רש"י של גלגול מחילות.
על ידי לעמל יולד
ש' ינואר 11, 2020 9:08 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קבורת יעקב בארץ- גלגול מחילות
תגובות: 12
צפיות: 356

קבורת יעקב בארץ- גלגול מחילות

ברש"י בפרשת ויגש מ"ו ד': ואנכי אעלך הבטיחו להיות נקבר בארץ. א"כ למה השביע יעקב את יוסף לקברו בארץ ישראל, הלא הובטח לו כבר. ויתכן, שלא הובטח מתי ייקבר בארץ, ואולי יעלהו רק אחרי יציאת מצרים כמו עצמות יוסף, ולכן השביע את יוסף להעלותו לארץ מיד. א"כ מובן דברי רש"י בריש פרשת ויחי ...
על ידי לעמל יולד
ש' ינואר 11, 2020 8:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניני השדים
תגובות: 153
צפיות: 11495

Re: בעניני השדים

לדעת הרמב"ן ויקרא י"ז ז, אין השדים נראית לעין בשר בכלל. ודעתו ז"ל שמורכבים מיסודי האש ורוח ומצד זה הם גשמיים אבל לדקותם אינם מושגים לאחת מן ההרגשות. (ומידי דברי בו, אוסיף בעניין מ"מ, עיין בספורנו בכוונת התורה פ"ד, שדעתו שהשדים הם נפשות הרשעים, ונראה שכן דעת הרמב"ן בהקדמ...
על ידי לעמל יולד
ה' ינואר 09, 2020 4:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקורות - האם ישו הנוצרי המוזכר בתלמוד הוא הוא אותו האיש?
תגובות: 41
צפיות: 5291

Re: מקורות - האם ישו הנוצרי המוזכר בתלמוד הוא הוא אותו האיש?

דרך ישרה כתב:
לעמל יולד כתב:
דרך ישרה כתב:מה המקור לכינוי 'אותו האיש'?


סנהדרין קז:

לא ראיתי שם אולי מע"כ יוכל לצטט?


אכן זכרוני הטעני, זה לא לשון הגמ' שם, אני מתנצל.
על ידי לעמל יולד
ד' ינואר 08, 2020 2:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בטחון בה' על חשבון אדם אחר
תגובות: 11
צפיות: 531

Re: בטחון בה' על חשבון אדם אחר

ראובן חייב לשמעון כסף ושמעון חייב ללוי. הולך לוי ומבקש משמעון את כספו. עונה לו שמעון, אין לי כרגע וכשראובן משלם לי אשלם לך. שואל לו לוי, האם בקשת כסף מראובן. עונה לו שמעון, לפני כמה זמן ביקשתי. עונה לו לוי, אולי תבקש שוב. עונה לו שמעון, אני צריך את הכסף יותר ממך, אלא שאת ההשתדלות שלי כבר עשיתי, וכי...
על ידי לעמל יולד
ב' ינואר 06, 2020 9:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ~ הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה ~
תגובות: 29
צפיות: 950

Re: ~ הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה ~

פרשת ויגש (וירא) בראשית מ"ו א וכתב הרב בפרק כז בחלק הראשון במורה הנבוכים, כי תרגום "אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה" - "אנא איחות עמך ואנא אסקינך", ונפלא הרב בזה על דעת אונקלוס, ואמר כי אונקלוס שם כל מאודו להרחיק הגשמות בכל סיפור אשר בתורה וכל אשר ימצא מאלו השמות המור...
על ידי לעמל יולד
ב' ינואר 06, 2020 9:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקורות - האם ישו הנוצרי המוזכר בתלמוד הוא הוא אותו האיש?
תגובות: 41
צפיות: 5291

Re: מקורות - האם ישו הנוצרי המוזכר בתלמוד הוא הוא אותו האיש?

דרך ישרה כתב:מה המקור לכינוי 'אותו האיש'?


סנהדרין קז:
על ידי לעמל יולד
ב' ינואר 06, 2020 9:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקורות - האם ישו הנוצרי המוזכר בתלמוד הוא הוא אותו האיש?
תגובות: 41
צפיות: 5291

Re: מקורות - האם ישו הנוצרי המוזכר בתלמוד הוא הוא אותו האיש?

היכן ברחבי הרשת אפשר להשיג את הספר משיחי השקר וכולי? כי הנני נמצא באחת מקהילות ישראל בעולם אשר אין בסמיכות חנות ספרים שאפשרי לרכוש אותו בה... אולי אוכל לבקש מחד מן חבריא הכא להעלות את הפרק העוסק בנושא, ואגב, בזכרוני מונח שבאחד מכרכי 'ירושתנו' לאותו המו"ל נמצא חלק ממגילת ישו הנוצרי עם הגהות מהח...
על ידי לעמל יולד
ב' ינואר 06, 2020 8:19 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הרן - מראשוני מוסרי הנפש על קידוש ה'. מה ידוע עליו?
תגובות: 4
צפיות: 489

Re: הרן - מראשוני מוסרי הנפש על קידוש ה'. מה ידוע עליו?

בשל"ה במסכת פסחים, מצה עשירה, דרוש שלישי, אות י"ג האריך בזה, ע"ש דבריו הנפלאים.
על ידי לעמל יולד
ב' ינואר 06, 2020 7:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: כתובות ל"ד א' - שור הנסקל אם כתותי מכתת שיעוריה
תגובות: 34
צפיות: 2638

Re: כתובות ל"ד א' - שור הנסקל אם כתותי מכתת שיעוריה

האם כתותי מיכתת זה לא מצד שהוא עומד להישרף?! ושור הנסקל אין דינו להשמדה אלא לקבורה. כתותי מיכתת שיעוריה הוא מצד שעומד להישרף אבל לא מן הדין של כל העומד לשרוף כשרוף דמי שהרי אפי' לרבנן החולקים על ר"ש ולא ס"ל דכשרוף דמי מודים להדין של כתותי מיכתת שיעוריה, והדברים עתיקין. והחילוק יסודו הוא ב...
על ידי לעמל יולד
א' ינואר 05, 2020 10:47 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: בכל לבבכם במשנת הנפש החיים
תגובות: 21
צפיות: 1422

Re: בכל לבבכם במשנת הנפש החיים

ראה נא מה שכתב בזה בעבודת ישראל להרה"ק המגיד מקוזניץ זיע"א בענין זה בפרשת ויגש בתחילת הפרשה. ודו"ק. הסתכלתי שם, ודבריו מכוונים לצדיק המתפלל לאדם הצריך לישועה. אבל דברי הנפה"ח הם אבן יסוד משנתו בתפילה בכלל, ומקטע שציטטת בלבד אי אפשר לדעת אם דעתם שווה בכלל העניין. כוונתי בציון לדב...
על ידי לעמל יולד
א' ינואר 05, 2020 2:17 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: בכל לבבכם במשנת הנפש החיים
תגובות: 21
צפיות: 1422

Re: בכל לבבכם במשנת הנפש החיים

ראה נא מה שכתב בזה בעבודת ישראל להרה"ק המגיד מקוזניץ זיע"א בענין זה בפרשת ויגש בתחילת הפרשה. ודו"ק. הסתכלתי שם, ודבריו מכוונים לצדיק המתפלל לאדם הצריך לישועה. אבל דברי הנפה"ח הם אבן יסוד משנתו בתפילה בכלל, ומקטע שציטטת בלבד אי אפשר לדעת אם דעתם שווה בכלל העניין. כוונתי בציון לדב...
על ידי לעמל יולד
א' ינואר 05, 2020 2:03 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלקים...
תגובות: 0
צפיות: 210

לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלקים...

  בראשית מ"ד  ה וְעַתָּה אַל תֵּעָצְבוּ וְאַל יִחַר בְּעֵינֵיכֶם כִּי מְכַרְתֶּם אֹתִי הֵנָּה כִּי לְמִחְיָה שְׁלָחַנִי אֱלֹהִים לִפְנֵיכֶם. ו כִּי זֶה שְׁנָתַיִם הָרָעָב בְּקֶרֶב הָאָרֶץ וְעוֹד חָמֵשׁ שָׁנִים אֲשֶׁר אֵין חָרִישׁ וְקָצִּיר. ז וַיִּשְׁלָחֵנִי אֱלֹהִים לִפְנֵיכֶם לָשׂוּם לָכֶם שְ...
על ידי לעמל יולד
א' ינואר 05, 2020 1:34 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: בכל לבבכם במשנת הנפש החיים
תגובות: 21
צפיות: 1422

Re: בכל לבבכם במשנת הנפש החיים

ראה נא מה שכתב בזה בעבודת ישראל להרה"ק המגיד מקוזניץ זיע"א בענין זה בפרשת ויגש בתחילת הפרשה. ודו"ק. הסתכלתי שם, ודבריו מכוונים לצדיק המתפלל לאדם הצריך לישועה. אבל דברי הנפה"ח הם אבן יסוד משנתו בתפילה בכלל, ומקטע שציטטת בלבד אי אפשר לדעת אם דעתם שווה בכלל העניין. ועיין ברמב"...
על ידי לעמל יולד
ה' ינואר 02, 2020 12:41 am
פורום: חנוכה
נושא: מתתיהו כהן גדול?
תגובות: 25
צפיות: 3110

Re: מתתיהו כהן גדול?

...(ואגב גם תרי שמעון הוי, כי שמעון הצדיק כיהן אחרי עזרא הסופר (לדעת הרמב"ם בהקדמה לפירוש המשניות). בוודאי. הלא שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה כמבואר בריש מסכת אבות (כמו גם הדוד רבא רבא שלו עזרא שהיה מאנשי כנה''ג כמבואר ברמב'''ם בהקדמה לפי' המשניות), וכידוע לכולם הגמ' ביומא דף ס''ט מספרת ע...
על ידי לעמל יולד
ה' ינואר 02, 2020 12:27 am
פורום: חנוכה
נושא: מתתיהו כהן גדול?
תגובות: 25
צפיות: 3110

Re: מתתיהו כהן גדול?

יוחנן כה''ג שנעשה צדוקי הוא לא יוחנן הורקנוס בנו של שמעון, ואביהם של אריסטובלוס הראשון וינאי המלך (אלכסנדר ינאי)? להרבה דעות (נ"ל שהם הרוב) אתה צודק, ולדעה זו, מדובר ביוחנן השני, בניגוד ליוחנן אבי מתתיהו שהיה יוחנן הראשון. (ואגב גם תרי שמעון הוי, כי שמעון הצדיק כיהן אחרי עזרא הסופר (לדעת הרמב&...
על ידי לעמל יולד
ד' ינואר 01, 2020 9:05 pm
פורום: חנוכה
נושא: מתתיהו כהן גדול?
תגובות: 25
צפיות: 3110

Re: מתתיהו כהן גדול?

יוחנן כה''ג שנעשה צדוקי הוא לא יוחנן הורקנוס בנו של שמעון, ואביהם של אריסטובלוס הראשון וינאי המלך (אלכסנדר ינאי)? להרבה דעות (נ"ל שהם הרוב) אתה צודק, ולדעה זו, מדובר ביוחנן השני, בניגוד ליוחנן אבי מתתיהו שהיה יוחנן הראשון. (ואגב גם תרי שמעון הוי, כי שמעון הצדיק כיהן אחרי עזרא הסופר (לדעת הרמב&...
על ידי לעמל יולד
ג' דצמבר 31, 2019 1:07 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה נתחייבה תמר מיתה
תגובות: 13
צפיות: 1334

Re: למה נתחייבה תמר מיתה

עי רמב"ן ז"ל: ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף": אמר אפרים מקשאה תלמידו של רבי מאיר משום רבי מאיר תמר בתו של שם היתה שהוא כהן לפיכך דנוה בשריפה (ב"ר פה י) זה כתב רש"י ולא פירשו ואני לא ידעתי הדין הזה שבת כהן אינה חייבת שריפה אלא בזנות עם זיקת הבעל ארוסה או נשואה כמו שמפורש בגמרא בס...
על ידי לעמל יולד
א' דצמבר 29, 2019 11:44 pm
פורום: חנוכה
נושא: מתתיהו כהן גדול?
תגובות: 25
צפיות: 3110

Re: מתתיהו כהן גדול?

בהמשך הדיון חכמי הפורום במקורות כמה יוחנן כ"ג איכא. בכסף משנה הלכ' מעשר פ"ט ה"א, דייק ממה שכתב הרמב"ם שם, "בימי יוחנן כהן גדול שהיה אחר שמעון הצדיק", לאפוקי שלא נאמר אותו יוחנן כהן גדול ששימש בכהונה גדולה פ' שנה ולבסוף נעשה צדוקי. (וכן דעת הראב"ד בספר הקבלה). (באמת...
על ידי לעמל יולד
ש' דצמבר 28, 2019 9:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ~ הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה ~
תגובות: 29
צפיות: 950

Re: ~ הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה ~

פרשת מקץ אני מעלה דברים שכתובים אצלי, יתכן שנכתבו בחיפזון וצריכים הם לתיקוני לשון. פרשת מקץ מ"ב ב' באחו: אגם כמו ישגא אחו (איוב ח יא) לשון רש"י ואיננו נכון כי אחו שם העשב הגדל כמו היגאה גומא בלא ביצה ישגא אחו בלי מים עודנו באבו לא יקטף (איוב ח יא-יב) והנה איננו האגם ואולי ירצה לומר שיקרא ...
על ידי לעמל יולד
ש' דצמבר 28, 2019 9:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ~ הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה ~
תגובות: 29
צפיות: 950

Re: ~ הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה ~

כתב רבינו בדרשת 'תורת ה' תמימה' וז'ל: 'וכן הוא אומר שהיה הקב'ה רוצה להודיע לנביאיו העתיד לבוא עליהם ועל זרעם, והיה מוציא הענין מן הכח אל הפועל בהם להיותו שריר וקיים' מבואר שהי'ת הוא זה שעשה באבות את ה'מעשים' כדי להודיעם וכדי ל'קיים' העתיד על כל פנים. ומבואר, שסיבת ה'עשיה' 'בהם' בגלל הבנים. ועוד, אי...
על ידי לעמל יולד
ש' דצמבר 28, 2019 7:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת לשון הקודש שהיא כתורה
תגובות: 6
צפיות: 210

Re: קדושת לשון הקודש שהיא כתורה

אבל לדעתי יש מן הענין לציין שדעת הרמב"ן הוא כמבואר בכוזרי מאמר ב' ס"ח ע"ש (ע"ע אבן עזרא בראשית ל ל"ז, וע"ע רמבן שמות ל כ"ג), היינו שלשון הארמי ולשון קודש קרובים הם וכמשפחה אחד דמיא. ברוב טובו וחסדו האיר ה' עיני שטעיתי בזה, אם כי דעת האבן עזרא כדעת הכוזרי, אין דעת ...

עבור לחיפוש מתקדם