מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 45 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אתי שפיר
ו' יוני 26, 2020 9:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבטחון פועל שכך יהי' - מדוע?
תגובות: 32
צפיות: 3387

Re: הבטחון פועל שכך יהי' - מדוע?

מה יקרה אם שני אנשים יקנו כרטיס הגרלה שרק אדם אחד יכול לזכות, ושניהם יאמינו באמונה שלימה שיקבלו פרס ראשון. מזכיר לי, משום מה, את השאלה ששאל אותו קיסר את החכם היהודי: אתם מתפללים כל שבת תפילת הנותן תשועה למלכים, שאנצח במלחמתי את אומה פלונית, והיהודים שבאומה פלונית מתפללים גם כן כל שבת הנותן תשועה למ...
על ידי אתי שפיר
ד' יוני 10, 2020 3:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: להפסיק אחר עניית ברכו במעריב
תגובות: 27
צפיות: 641

Re: להפסיק אחר עניית ברכו במעריב

אם כן למה מתלונן המשנ"ב כי בעוה"ר הרבה אנשים נכשלים בדין זה - והרי יתכן שבדעתם היה להמשיך בדיבורם אחר ברכו, ומי לנו 'דן לכף זכות' גדול ממרן החפץ חיים, ובפרט בדבר כזה שאינו תלוי בראות העין רק במחשבת האדם, למה לא דן אותם לכף זכות דמסתמא כן היה בדעתם, ובפרט אם התחילו בשיחתם קודם ברכו והמשיכו...
על ידי אתי שפיר
ג' יוני 09, 2020 11:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להפסיק אחר עניית ברכו במעריב
תגובות: 27
צפיות: 641

Re: להפסיק אחר עניית ברכו במעריב

בפשטות נראה, דמש"כ המ"ב (רל"ו ס"ק א') אחר שהביא מה שכתב בסי' נ"ד ס"ק י"ג דאחר ברכו של תפילת ערבית הוי כבאמצע הפרק, "ולפי"ז צריך ליזהר מאוד שלא לספר אחר ברכו דערבית, אפילו קודם שהתחיל לברך הברכה ראשונה, 'אם דעתו להפלל אז מעריב עם הציבור' ובעו"ה הרבה א...
על ידי אתי שפיר
ד' יוני 03, 2020 11:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3651
צפיות: 911567

Re: בשורת ספרים חדשים

יש משנה ברורה בלי ניקוד, הוצאת ספרים 'מיר'.
על ידי אתי שפיר
א' מאי 31, 2020 7:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'דבר בשם אומרו'
תגובות: 34
צפיות: 1678

Re: לומר דבר בשם אומרו

החיד"א זצ"ל באיזהו מקומן (סליחה ששכחתי איה מקום כבודו) דן בזה באריכות, ומסיק שצריך לומר הראשון והאחרון בשלשלת השמועה, זאת אומרת, בשם מי ששמעת אותו, ובשם הראשון שאמרה למאמר ההוא ולהשמיט כל אלו שבאמצע שהיו מעתיקי השמועה. אך יש לעיין אם שייך זה כשאומר מפי ספרים מלקטים המפורסמים לכל, אם צריך ל...
על ידי אתי שפיר
א' מאי 31, 2020 7:19 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: "...ולא מצאו מה לאכול"? - הלא היה להם מן
תגובות: 9
צפיות: 2324

Re: "...ולא מצאו מה לאכול"? - הלא היה להם מן

ידוע דברי המ"ב תצ"ד י"ב בטעם מנהג מאכלי חלב בשבועות משום דכשחזרו לביתם "לא מצאו מה לאכול תיכף...", וצ"ע, דהלא כבר ירד להם המן (ג' שבועות מקודם לכן בט"ו אייר), ואיך שייך לומר דלא מצאו מה לאכול תיכף? מתן תורה היה בשבת, והכל היה צריך להיות מוכן מלפני שבת, כמאמר הכתוב...
על ידי אתי שפיר
ג' מאי 26, 2020 11:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דברים מופלאים בתורה - באידיש
תגובות: 19
צפיות: 901

Re: דברים מופלאים בתורה - באידיש

אני מנסה להבין מה אמורים להוציא מכל זה. אז נגיד שכתוב 613 פעמים בתורה משה וכו', מה זה מרמז לנו? ונניח שיש הרבה מילים שמופיעים בתורה במנין הגמטריא שלו, אז מה? אני שואל בכנות איזה תובנות רמוזים כאן, איזה הבנה נוספת יש כאן בתורה? הכשרון מפליא, ומן הסתם מדובר בת"ח גדול, אבל הרבה ממה שכתב לא מרשים ...
על ידי אתי שפיר
ד' אפריל 22, 2020 2:50 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חגיגה טז. - למה כל נשיא סובר שלא לסמוך וכל אב"ד סובר לסמוך
תגובות: 15
צפיות: 828

Re: חגיגה טז. - למה כל נשיא סובר שלא לסמוך וכל אב"ד סובר לסמוך

והיא, שידוע שקבעו הלכה כבית הלל משום שהיו ענוותנים, וכמו שאמרו, שתמיד אמרו גם דעתם של בית שמאי "ולא עוד, אלא הקדימו דברי בית שמאי לדבדריהם" וכמו שאיתא בכל מקום בש"ס, שמאי אומר, הלל אומר וכו', אינני חושב שיש קשר בין סידורם בכלל המשניות בית שמאי לפני בית הלל לנאמר בעירובין י"ג: מפ...
על ידי אתי שפיר
ג' אפריל 21, 2020 8:24 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חגיגה טז. - למה כל נשיא סובר שלא לסמוך וכל אב"ד סובר לסמוך
תגובות: 15
צפיות: 828

Re: חגיגה טז. - למה כל נשיא סובר שלא לסמוך וכל אב"ד סובר לסמוך

אחר שהעמידו אותי על טעותי במשנה ובגמ' מפורשת (שנבעה מכך שמישהו שאל אותי לברר לו דבר זה, ומרוב עצלות לא הסתכלתו אפי' בגמ', וחפשתי בכמה מפרשים ולא מצאתי לאף אחד שהגיב על נקודה זו [כמובן מטעם שלהד"מ...] החלטתי להעלות את התמיה אל האתר), הנה עיינתי שם בסוגי' ונתעוררתי לנקודה מעניינת, והיא, שידוע שקב...
על ידי אתי שפיר
ג' אפריל 21, 2020 6:39 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חגיגה טז. - למה כל נשיא סובר שלא לסמוך וכל אב"ד סובר לסמוך
תגובות: 15
צפיות: 828

Re: חגיגה טז. - למה כל נשיא סובר שלא לסמוך וכל אב"ד סובר לסמוך

שש ושמח כתב:אצלי במשנה מבואר שבשלשת הדורות הראשונים הנשיא ס"ל שלא לסמוך ואב"ד לסמוך, ובשני הדורות האחרונים הנשיא ס"ל לסמוך ואב"ד שלא לסמוך.


יישר כח גדול שהעמדת אותי על טעיתי
על ידי אתי שפיר
ג' אפריל 21, 2020 4:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חגיגה טז. - למה כל נשיא סובר שלא לסמוך וכל אב"ד סובר לסמוך
תגובות: 15
צפיות: 828

Re: חגיגה טז. - למה כל נשיא סובר שלא לסמוך וכל אב"ד סובר לסמוך

לא ברור לי כוונת מעכ"ת האם הכוונה לומר, שלא הסמיכו רק למי שסבר כמו הרב הסומך בדין סמיכה ביום טוב?
על ידי אתי שפיר
ג' אפריל 21, 2020 1:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חגיגה טז. - למה כל נשיא סובר שלא לסמוך וכל אב"ד סובר לסמוך
תגובות: 15
צפיות: 828

חגיגה טז. - למה כל נשיא סובר שלא לסמוך וכל אב"ד סובר לסמוך

שאלה לחכמי האתר, האם יש מי שיכול לברר, או להראות על מראי מקומות שיבהירו השאלה דלהלן, במשנה (חגיגה ט"ז ע"א) מבואר שורה ארוכה של נשיאי ישראל וראשי בית דין במשך כמה דורות, המוכרים כ"זוגות", שנחלקו אם מותר לסמוך על בהמה הקרבה ביום טוב, או שאסור לסמוך, ובמשך כל הדורות, הנשיא סב"ל...
על ידי אתי שפיר
ה' פברואר 20, 2020 8:36 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חיפוש מקור למאמר בשם המקובלים
תגובות: 5
צפיות: 1242

Re: חיפוש מקור למאמר בשם המקובלים

כבר עסקתי בחיפוש מקור למאמר זו, ולפי ידיעתי המקור היחיד היא בדברי החיד"א הנ"ל
על ידי אתי שפיר
ד' ינואר 29, 2020 10:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קודם חטא אדם הראשון היו הדגים עולים ליבשה
תגובות: 12
צפיות: 697

Re: קודם חטא אדם הראשון היו הדגים עולים ליבשה

יש לעיין גם לפי מה שאמרו חז"ל (כלים יז יג) כל שבים טהור חוץ מכלב הים מפני שבורח ליבשה, ולפי חידוש הנ"ל שעד חטא אדם הראשון היו כל החיות שבים עולות ליבשה הרי כל חיות הים בשורשם טמאים, והאיך נטהרו ע"י חטא אדם הראשון שמאז הפסיקו לברוח ליבשה? יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא, דייקא על ידי החטא...
על ידי אתי שפיר
ג' ינואר 28, 2020 11:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קודם חטא אדם הראשון היו הדגים עולים ליבשה
תגובות: 12
צפיות: 697

Re: קודם חטא אדם הראשון היו הדגים עולים ליבשה

חידוש נפלא, נא לציין מספר הדף בספר תורה והלכה, שנוכל לעיין במקור הדברים.
על ידי אתי שפיר
ג' ינואר 14, 2020 4:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טבילה קודם התפילה כנגד עבודה -<רמ"ש מפארצאווע>
תגובות: 35
צפיות: 3885

Re: טבילה קודם התפילה כנגד עבודה -<רמ"ש מפארצאווע>

איש_ספר כתב:אולי כוונתו לחיבורו מצוות תפילין שיצא בידי ר"מ קרויזר (ואינו באוצר)


אכן לספר זה התכוונתי, אך אינו תחת ידי כעת כדי לצלם או לצטט מתוכו
על ידי אתי שפיר
ב' ינואר 13, 2020 7:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טבילה קודם התפילה כנגד עבודה -<רמ"ש מפארצאווע>
תגובות: 35
צפיות: 3885

Re: טבילה קודם התפילה כנגד עבודה -<רמ"ש מפארצאווע>

צריך להזהר עם הנוסחאות הללו שכן רוב מקוואות הגברים מכילות ארבעים סאה מים שאובים בלבד, ואינן מועילות לחיוב טבילה קודם כניסה לעזרה.... יתכן שיש מקואות גברים שאינם רק מ' סאה שאובים [כנראה בהמשכה] לבד, בכל זאת אי אפשר לשנות נוסח הדברים, שהם סך הכל העתק דברי השל"ה הק' ודינא דגמרא בטבילת כהנים. על ה...
על ידי אתי שפיר
ב' ינואר 13, 2020 5:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טבילה קודם התפילה כנגד עבודה -<רמ"ש מפארצאווע>
תגובות: 35
צפיות: 3885

Re: טבילה קודם התפילה כנגד עבודה -<רמ"ש מפארצאווע>

אכן שם בשו"ת זכר יצחק מדבר הרבה מחובת טבילת עזרא, והחיוב להשתתף בהוצאות מקוה לטבילת גברא, וכמדומני שבתוך הדברים כותב, דמה שבטלו לטבילת עזרא היה שלא ברצון חכמים , והדברים נוראים על החיוב בה אף אחר שבטלוהו ועל עיקר נושא ההאשכול באתי, שיוצא מדברי השל"ה הק' חיוב טבילה אף בלי טומאה שהשל"ה ...
על ידי אתי שפיר
ג' ינואר 07, 2020 8:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בענין גרם כיבוי בהדלקת נרות עם lighter [מצית]
תגובות: 18
צפיות: 2003

Re: שאלה בענין גרם כיבוי בהדלקת נרות עם lighter [מצית]

אם יש בעי' בהסרת האצבע, נראה כי באמת יש כאן בעי', כי לכאורה להמשיך להחזיק את האצבע כדי שימשיך לדלוק, הרי זה כעושה בידיים ממש פעולה שידלק (כי לכאורה כל רגע שממשיך ללחוץ על הכפתור, הרי זה עשי' מחדש, ולא רק כהמשך אוטומטי מהלחיצה הראשונה) אפשר ללחוץ פעם אחת ולעזוב, ואז כשמדליק זה מכח מה שלחץ קודם לכן ו...
על ידי אתי שפיר
ג' ינואר 07, 2020 8:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראיה עצומה לשיטת הרמ"א שבהמה שאכלה איסורים אסורה באכילה
תגובות: 11
צפיות: 775

Re: ראיה עצומה לשיטת הרמ"א שבהמה שאכלה איסורים אסורה באכילה

אולי כדמות ראיה לדברי הרמ"א ראינו כאן, ואדרבה, אחר שנוכחנו לדעת שהרמ"א כתב כדברים אלו, נוכל לפרש לפיהם גם פרשת אשת מנוח, אבל להוכיח דברי רמ"א מפרשת אשת מנוח, הרי תלוי תניא בדלא תניא, דלא שייך להגיד שזו ראיה בכלל, ובפרט ראי' עצומה, רק אם מוכרחין לפרש טעם הציוו כמו שפירשת, אבל יש עוד כמ...
על ידי אתי שפיר
ב' דצמבר 23, 2019 5:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בענין גרם כיבוי בהדלקת נרות עם lighter [מצית]
תגובות: 18
צפיות: 2003

Re: שאלה בענין גרם כיבוי בהדלקת נרות עם lighter [מצית]

אם יש בעי' בהסרת האצבע, נראה כי באמת יש כאן בעי', כי לכאורה להמשיך להחזיק את האצבע כדי שימשיך לדלוק, הרי זה כעושה בידיים ממש פעולה שידלק (כי לכאורה כל רגע שממשיך ללחוץ על הכפתור, הרי זה עשי' מחדש, ולא רק כהמשך אוטומטי מהלחיצה הראשונה)
על ידי אתי שפיר
ד' דצמבר 18, 2019 4:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שמותר לצער יהודי כדי להצילו מדין של מעלה??
תגובות: 26
צפיות: 1382

Re: היתכן שמותר לצער יהודי כדי להצילו מדין של מעלה??

מהו ההוי אמינא בכלל, שאם מישהו רואה בחוש שחבירו עלול להנזק בגדול שאינו "מחוייב" להצילו אפילו ע"י הלבנת פניו ברבים? לאן נעלם הציוו של לא תעמוד על דם רעך?! ודאי לאנשים קרוצים מחומר כמונו, לא שייך לעשות כמו שעשה הבאבא סאלי והקדוש רבי ברוך ממעז'יבוז' זכותם יגן עלינו, שמה שהם ראו בחוש הראו...
על ידי אתי שפיר
ב' דצמבר 02, 2019 10:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכר פסיעות
תגובות: 17
צפיות: 4287

Re: שכר פסיעות

מענין לענין, יש לעיין בהנוגע לפרשת השבוע ויצא, האם נחסר ליעקב שכר פסיעות ע"י שקפצה לו הארץ בלכתו להתפלל במקום שהתפללו אבותיו?
על ידי אתי שפיר
א' דצמבר 01, 2019 6:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהו "פיליפ" המוזכר במלבי"ם?
תגובות: 5
צפיות: 654

Re: מהו "פיליפ" המוזכר במלבי"ם?

קול מבשר כתב:
י. אברהם כתב:אוצרות המלבי"ם להרב צוריאל: "פרח לוכד זבובים"


תודה!

האם הוא מעלה זאת כהשערה או מביא מקור?


כן כתוב בספר הברית (איני מוצא כרגע את המראה מקום, אבל בטוח שכן כתוב שם), שהפרח הזה שלוכד זבובים הוא הממוצא בין הצומח להחי.
על ידי אתי שפיר
ה' נובמבר 21, 2019 9:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?
תגובות: 20
צפיות: 948

Re: יש בידו ספק מצה ספק חמץ-מה יעשה בליל הסדר?

הדבר מפורש בפרי מגדים הל' פסח סי' תנ"ד סעיף ג' א"א ד', לענין חלוטה בזמה"ז דאסרוהו הגאונים מטעם דהאידנא לית מאן דידע למיחלט, וז"ל, והאידנא דאסרו חליטה דאין אנו בקיאין, אם אין לו מצה כי אם כזו, מהו, וכו' כאן גזירה שמא אין בקי ויש בו חשש חימוץ דין תורה, שב ואל תעשה עדיף וכו' עיי&quo...
על ידי אתי שפיר
א' נובמבר 17, 2019 7:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נודות נפוחים- איך המלאכים יודעים עתידות בחירת האדם?
תגובות: 14
צפיות: 640

Re: נודות נפוחים- איך המלאכים יודעים עתידות בחירת האדם?

להחזיר עטרת האשכול ליושנה, ולענות על השאלה: עניין הקטרוג של מלאכי השרת על ישמעאל, שעתידים בניו להמית את ישראל, קצת תמוה, איך יתכן שהמלאכים ידעו עתידות בבחירתם של בני ישמעאל להמית את ישראל? יש קטע נפלא בספה"ק נועם אלימלך בפרשת בהעלותך על הפסוק וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו שדרשוהו חז"ל במ...
על ידי אתי שפיר
ה' אוקטובר 24, 2019 6:33 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן רבינו הגר"נ קרליץ זצ"ל
תגובות: 174
צפיות: 21098

Re: מרן רבינו הגר"נ קרליץ זצ"ל

מה. סיפר חתנו [ממלא מקומו ברבנות השכונה] הג"ר מנדל לובין שמעולם לא העיר לו כלום. חוץ מפעם אחת ויחידה שהוא זוכר. היתה שמחה משפחתית, עליה לתורה, וזה נקבע במנין בזמן השני, ודיברו בליל שבת מי יילך להתפלל שם וכו', ואמר לו הרב "אתה לא הולך לשם" ! ידוע שחלק מתלמידי החזו"א סבורים שדעת ה...
על ידי אתי שפיר
ה' אוקטובר 24, 2019 6:24 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 825
צפיות: 212661

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

מעט דבש כתב:
אתי שפיר כתב:האם יש באיזשהו מקום דיון על נידון ספיקא דיומא דיום הכיפורים?

viewtopic.php?p=542601#p542601


יישר כח לכבוד הרב מעט דבש
על ידי אתי שפיר
ה' ספטמבר 19, 2019 12:00 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מדוע מזל חודש אלול הוא בתולה
תגובות: 12
צפיות: 3038

Re: מדוע מזל חודש אלול הוא בתולה

"מזל אלול בתולה" בגימטריא "שופר" עם הכולל.
על ידי אתי שפיר
ג' ספטמבר 17, 2019 4:16 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 825
צפיות: 212661

Re: ◆ מפתח פורום 'אלול וימים נוראים' ◆

האם יש באיזשהו מקום דיון על נידון ספיקא דיומא דיום הכיפורים?
על ידי אתי שפיר
ד' ספטמבר 11, 2019 8:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רוח הקודש בעת נתינת שם לתינוק/תינוקת
תגובות: 16
צפיות: 1042

Re: רוח הקודש בעת נתינת שם לתינוק/תינוקת

ומה קורה כשבהמשך החיים משנים את השם? (אי משום מחלה ל''ע, אי משום חזרה בתשובה, אי משום סתם חוסר חיבה לשם שנתנו ההורים וכיו''ב). באמת היו גדולים מאוד מאוד לא החזיקו מלהוסיף שם לחולה מטעם זה, כמדומני ששמעתי על הרה"ק בעל שפע חיים מצאנז - קלויזנבורג זי"ע שבקושי הוסיף שם לחולה, ואמר שרק מי שבקי...
על ידי אתי שפיר
ג' ספטמבר 10, 2019 9:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רוח הקודש בעת נתינת שם לתינוק/תינוקת
תגובות: 16
צפיות: 1042

Re: רוח הקודש בעת נתינת שם לתינוק/תינוקת

בהני כבשי דרחמנא למה לן, אך בכל זאת מסתבר בדורותינו אלו של עיקבתא דמשיחא, שאמר הקדוש האר"י ז"ל שאין נשמות חדשות, בודאי שיש כאן איזה רוח הקודש לכון השם שההורים נותנים להשם שהנשמה שהם מורידים נושא בעצמו, ושלא כבדורות הראשונים שהיו נשמות חדשות, שאולי היה מתאים לתת שם ע"פ המאורע וכדו', אב...
על ידי אתי שפיר
ב' ספטמבר 09, 2019 3:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: זמן המאוחר ביותר לתפלת מנחה בדיעבד להגאונים
תגובות: 6
צפיות: 418

Re: זמן המאוחר ביותר לתפלת מנחה בדיעבד להגאונים

וביותר לא נתברר לי למה לגבי תענית לא מקילים, דכאמור יש כאן רק ספק דרבנן, שהתענית אינו אלא דרבנן, והצורך שמאן דהוא קשה עליו הצום, ולמנחה יחמירו בדיעבד כאילו כבר לילה
על ידי אתי שפיר
ב' ספטמבר 09, 2019 3:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: זמן המאוחר ביותר לתפלת מנחה בדיעבד להגאונים
תגובות: 6
צפיות: 418

Re: זמן המאוחר ביותר לתפלת מנחה בדיעבד להגאונים

יישר כחכם על התגובה
הנני לבקש מכבוד מעלתכם אם יש בידכם איזהו מראי מקומות וכדו' שתעלהו לאשכול, כדי שאוכל לבדוק אותם עד כמה הקילו בזה הספרדים, ומאיזה טעם, וכו'
על ידי אתי שפיר
ב' ספטמבר 09, 2019 12:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: זמן המאוחר ביותר לתפלת מנחה בדיעבד להגאונים
תגובות: 6
צפיות: 418

Re: זמן המאוחר ביותר לתפלת מנחה בדיעבד להגאונים

א. פשוט שעדיף להתפלל ביחידות לפני השקיעה. (רצוי לעיין במאמר הגרע"מ בירחון האוצר האחרון). נכון שכן פסק המשנה ברורה, ושכן ראוי לנהוג עפ"י פסקו, ובנקודה זו לא נכנסתי, רק היות שיש מהפוסקים הסוברים שעדיף להתפלל בציבור אחר השקיעה, וגם אם נקלע מישהו למצב ששכח להתפלל מנחה לפני השקיעה, והוא הולך ת...
על ידי אתי שפיר
א' ספטמבר 08, 2019 9:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זמן המאוחר ביותר לתפלת מנחה בדיעבד להגאונים
תגובות: 6
צפיות: 418

זמן המאוחר ביותר לתפלת מנחה בדיעבד להגאונים

הנני להציע לחכמי ורבני הפורום, ולשמוע חוות דעתכם, עד מתי - הכי מאוחר - אפשר בדיעבד להתפלל מנחה לשיטת הגאונים, ובהצטרף כמה נקודות. רקע השאלה נתעורר בארה"ב שרבים וגם שלמים מחזיקים בשיטת ר"ת ומתפללים מנחה עד כשעה אחר השקיע ואפי' יותר, ומזדמן למי שמחזיק בשיטת הגאונים לפעמים שאין לו מנין להתפלל...
על ידי אתי שפיר
ג' אוגוסט 13, 2019 9:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: סקר - חלומות בדברי תורה
תגובות: 57
צפיות: 8269

Re: סקר - חלומות בדברי תורה

לחלום בדברי תורה זה דבר טוב, שמראה כמה ראש האדם מלא בדברי תורה בתת מודע, כמובן שזה בא מעסק התורה בפועל אבל להתפאר בזה, לאנשים כערכנו זה דבר מוזר, כי אם מצאת נכון לגלות החלומות של דברי תורה, שהם אחד מני אלף, תשתתף אותנו לפחות באחוז אחד משאר החלומות... כדי שנוכל לקבל תמונה שלימה מאיש החולם חלום. פעם ח...
על ידי אתי שפיר
ג' אוגוסט 06, 2019 8:50 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יחודיותו של ספר דברים
תגובות: 69
צפיות: 12909

Re: יחודיותו של ספר דברים

גם יש להבין דברי השפת אמת בפשטות, מתוך מאמרם ז"ל גיורא עד עשרה דרי לא תתבזי ארמאה באפיה.
על ידי אתי שפיר
ג' אוגוסט 06, 2019 8:47 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יחודיותו של ספר דברים
תגובות: 69
צפיות: 12909

Re: יחודיותו של ספר דברים

פליטת הקולמוס היה כאן, התכוונתי לבאר דברי הרב אשר תאפו, ולא 'גם יש לומר'.
על ידי אתי שפיר
ג' אוגוסט 06, 2019 8:44 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יחודיותו של ספר דברים
תגובות: 69
צפיות: 12909

Re: יחודיותו של ספר דברים

ותו, האם לא זוכים הגרים למעלת ישראל?! אולי כוונת השפ"א לגרים קודם שנתגיירו. וכן משמע באמרי פנחס פרשת חקת אות ש"מ. גם יש לומר, על פי דברי החיד"א שביאר מאמרם ז"ל שנקטו בלשונם תמיד 'גר' שנתגייר, הול"ל 'גוי' שנתגייר, וביאר שבאמת בשעה שהחזיר הקב"ה את התורה לכל אומה ולשון שי...

עבור לחיפוש מתקדם