מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 450 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איתן נוי
ד' פברואר 24, 2021 9:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סעודת פורים ט"ו מדוע לא ביום שישי?
תגובות: 2
צפיות: 128

Re: סעודת פורים ט"ו מדוע לא ביום שישי?

לבי במערב כתב:ראה נטע"ג פורים המשולש ריש פ"כ, ובשוה"ג שם. 'פורים משולש' להגרש"ד (ב"ב, תשס"ה) ע' נט הע' ס, ובע' קלג (ואילך...) הע' יז.

תודה רבה.
על ידי איתן נוי
ד' פברואר 24, 2021 9:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכילת זרעונים ליל/יום פורים
תגובות: 1
צפיות: 63

אכילת זרעונים ליל/יום פורים

האם יש מקור לאכילת חומוס בליל/יום פורים.
על אורז שמענו, שאר ירקות גם. כמו"כ כרוב.
חומוס ראיתי מביאים בספרים שונים אחרוני זמנינו.
האם יש מקור?
על ידי איתן נוי
ג' פברואר 23, 2021 2:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סעודת פורים ט"ו מדוע לא ביום שישי?
תגובות: 2
צפיות: 128

סעודת פורים ט"ו מדוע לא ביום שישי?

מדוע לא עושים את סעודת פורים ביום שישי (אלא ביום ראשון) שהרי עדיף להקדים (ל-י"ד) ולא לאחר (ל-ט"ז). שרק בפורענות מאחרים ולא מקדימים?
על ידי איתן נוי
ג' פברואר 23, 2021 2:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שכרות/ביסום בפורים חובה או מצוה?
תגובות: 2
צפיות: 120

שכרות/ביסום בפורים חובה או מצוה?

בביאור הלכה סימן תרצה סעיף ב ד"ה חייב איניש וכו' - וא"ת האיך יחייבו חז"ל מה שנזכר בתורה ובנביאים בכמה מקומות השיכרות למכשול גדול וי"ל מפני שכל הניסים שנעשו לישראל בימי אחשורוש היו ע"י משתה כי בתחלה נטרדה ושתי ע"י משתה ובאה אסתר וכן ענין המן ומפלתו היה ע"י משתה ולכן...
על ידי איתן נוי
ג' פברואר 23, 2021 1:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משלוח מנות מוקף לפרוז
תגובות: 4
צפיות: 92

Re: משלוח מנות מוקף לפרוז

יוסף חיים אוהב ציון כתב:עיין בס' הקט עתה באתי שתמהתי על דבריו, וכן עיין למר בריה הגר"ד בתורת המועדים.

למען ה' אודה לך אם תוכל ציין לי בקשה את המקורות בספרים הנ"ל
בחיפוש קל לא מצאתי
על ידי איתן נוי
ב' פברואר 22, 2021 10:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משלוח מנות מוקף לפרוז
תגובות: 4
צפיות: 92

Re: משלוח מנות מוקף לפרוז

יוסף חיים אוהב ציון כתב:עיין בס' הקט עתה באתי שתמהתי על דבריו, וכן עיין למר בריה הגר"ד בתורת המועדים.

תודה.
אם יש עליך את ביאור הדברים אשמח שתעלה לכאן למען רווחת בציבור וזיכוי הרבים. וכן תחסוך ממני זמן.
יש"כ.
על ידי איתן נוי
ב' פברואר 22, 2021 9:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משלוח מנות מוקף לפרוז
תגובות: 4
צפיות: 92

משלוח מנות מוקף לפרוז

הגרע"י זצוק"ל כתב בחזו"ע סוף דיני משלוח מנות (עמ' קסד' סכ"ה) וז"ל: " תושב ירושלים ששלח מנות ביום י"ד לשאר ערי הארץ שקוראים המגילה בי"ד, יצא ידי חובתו. אבל אם שלח מנות להם ביום ט"ו, לא יצא, שאצלם אינו יום שמחת פורים, עבר יומו בטלה שמחתו". עכ"ל. מ...
על ידי איתן נוי
א' פברואר 21, 2021 3:50 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות
תגובות: 4
צפיות: 100

Re: כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות

יבנה כתב:וכן בירו':
תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק ט הלכה א
כשם שאין פרצופין דומין זה לזה כך אין דעתן דומה זה לזה

יישר כח לכולם.
כנראה שזה שוב לשון מושאלת כמו מקומות רבים וכעין פתחו לי פתח כפתחו של מחט ואני אפתח לכם כפיתחו של אולם שאין לזה מקור מדוייק רק מושאל ממדרש שיר השירים רבה.
על ידי איתן נוי
א' פברואר 21, 2021 1:48 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות
תגובות: 4
צפיות: 100

כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות

האם יש מקור למילים אלו?
על ידי איתן נוי
ה' פברואר 18, 2021 10:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשם ייחוד פרשת זכור-הרש"ש
תגובות: 14
צפיות: 177

Re: לשם ייחוד פרשת זכור-הרש"ש

פתחתי שוב את כל המסמכים, ואינני רואה מאומה. כבר העירו כאן כמה פעמים על הצורך לכתוב ברור. שבתי ועיינתי בהודעותיך בפעם השלישית, ועתה אני סבור שלא רצית לדעת את מקור התפילה, ולא חפצת שיעלו לך צילום מסידור היר"א, כל רצונך היה לזכות (את הרבים) בעלון עם פירוש פרשת זכור. ועל כן, נמנתי וגמרתי שלא לעיין...
על ידי איתן נוי
ה' פברואר 18, 2021 4:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשם ייחוד פרשת זכור-הרש"ש
תגובות: 14
צפיות: 177

Re: לשם ייחוד פרשת זכור-הרש"ש

מגדל כתב:למותר לומר שאין מקור לתפילה זו בכתבי האר"י האמיתיים.

כבודו יפתח המסמך שצירפתי ויעיין בהערות ויראה הכל ברור בס"ד.
על ידי איתן נוי
ה' פברואר 18, 2021 3:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשם ייחוד פרשת זכור-הרש"ש
תגובות: 14
צפיות: 177

Re: לשם ייחוד פרשת זכור-הרש"ש

מגדל כתב:
איתן נוי כתב:נכון. אך באמת מקורו ברש"ש.
כן הביא חמדת ימים.בדיוק, רק הפוך; אם בכלל.

לא הבנתי למה אתה מתכוין, מה הפוך
ומה זה אם בכלל?
על ידי איתן נוי
ה' פברואר 18, 2021 3:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשם ייחוד פרשת זכור-הרש"ש
תגובות: 14
צפיות: 177

Re: לשם ייחוד פרשת זכור-הרש"ש

אשמח לקבל את המקורות המצויינים כאן מהרש"ש והאם יש מקור ללשם ייחוד ברבינו האר"י? לזיכוי הרבים נעלה לכאן באותו ענין 'ביאור פרשת זכור'. לצאת יד"ח הפוסקים שצריך להבין את ביאור המילים ואם לאו לא יצא... מומלץ לעבור על זה לפני השבת או בליל שבת ויביא תועלת מרובה לשומע ויזכה למחיית עמלק מהודרת.
על ידי איתן נוי
ה' פברואר 18, 2021 3:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשם ייחוד פרשת זכור-הרש"ש
תגובות: 14
צפיות: 177

Re: לשם ייחוד פרשת זכור-הרש"ש

איתן נוי כתב:
במסתרים כתב:באוצר מצאתי לפום ריהטא רק בכף החיים שכן מנהג מקובלי בית א-ל יכב"ץ

נכון. אך באמת מקורו ברש"ש.
כה"ח סופר קצת שינה מהנוסח.
כן הביא חמדת ימים. מיד אעלה לכאן המקורות.
על ידי איתן נוי
ה' פברואר 18, 2021 3:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשם ייחוד פרשת זכור-הרש"ש
תגובות: 14
צפיות: 177

Re: לשם ייחוד פרשת זכור-הרש"ש

באוצר מצאתי לפום ריהטא רק בכף החיים שכן מנהג מקובלי בית א-ל יכב"ץ נכון. אך באמת מקורו ברש"ש. כה"ח סופר קצת שינה מהנוסח. כן הביא חמדת ימים. מיד אעלה לכאן המקורות. זה מובא בחמדת ימים? א"כ כיצד נכתב ע"י הרש"ש? ע"פ הכתוב בויקיפדיה כשנכתב חמדת ימים הרש"ש טרם חגג ב...
על ידי איתן נוי
ה' פברואר 18, 2021 2:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשם ייחוד פרשת זכור-הרש"ש
תגובות: 14
צפיות: 177

Re: לשם ייחוד פרשת זכור-הרש"ש

במסתרים כתב:באוצר מצאתי לפום ריהטא רק בכף החיים שכן מנהג מקובלי בית א-ל יכב"ץ

נכון. אך באמת מקורו ברש"ש.
כה"ח סופר קצת שינה מהנוסח.
כן הביא חמדת ימים. מיד אעלה לכאן המקורות.
על ידי איתן נוי
ד' פברואר 17, 2021 11:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆
תגובות: 788
צפיות: 147240

סידור הרש"ש

האם יש איפשהוא סידור הרש"ש היר"א הוצאת פרוש. וכן הוצאת הדאיה.
אשמח לעזרה.
על ידי איתן נוי
ד' פברואר 17, 2021 2:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשם ייחוד פרשת זכור-הרש"ש
תגובות: 14
צפיות: 177

לשם ייחוד פרשת זכור-הרש"ש

אשמח לקבל את המקורות המצויינים כאן מהרש"ש
והאם יש מקור ללשם ייחוד ברבינו האר"י?
על ידי איתן נוי
ש' פברואר 13, 2021 9:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבית מוקדמת או אין ריבית?
תגובות: 34
צפיות: 972

Re: ריבית מוקדמת או אין ריבית?

גל של אגוזים כתב:שלא ילמדו ממעשיו כמו משכנתא בנכייתא דאמרי' דאסור לצורבא מרבנן [וכנ' שלסתם אנשים שנושאין ק"ו בעצמן אין את הכלל של דיו לבא מן הדין להיות כנדון].

תודה רבה ישר כחך.
על ידי איתן נוי
ו' פברואר 12, 2021 1:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבית מוקדמת או אין ריבית?
תגובות: 34
צפיות: 972

Re: ריבית מוקדמת או אין ריבית?

יהודה בן יעקב כתב:כן הוא בגמ' ב"מ עג, א. ויש לעיין בראשונים והמפרשים שם.

מה הטעם?
על ידי איתן נוי
ה' פברואר 11, 2021 10:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבית מוקדמת או אין ריבית?
תגובות: 34
צפיות: 972

Re: ריבית מוקדמת או אין ריבית?

חזק וברוך. וכן מורה ע"כ לשון זו הש"ך. וז"ל: (יור"ד סי' קעג ס"ק לא) "לא לזמן פלוני. שאם לא היו מתנין ליתן לזמן פלוני אין כאן הלואה, אלא שליחות הוא. ואפי' היו רוצים לטרוח וגם לקבל עליהם מה בכך כיון דליכא הלואה, ב"י ופרישה". ובס"ק לב: " ואדם חשוב כו'. ו...
על ידי איתן נוי
ה' פברואר 11, 2021 3:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבית מוקדמת או אין ריבית?
תגובות: 34
צפיות: 972

Re: ריבית מוקדמת או אין ריבית?

ג"א התבוננתי בדברי הריטב"א ומצטרף לדברי הרב יהודה בן יעקב והרב עזריאל ברגר, במח"כ הרב איתן נוי הצדק איתם, אולי כדאי שהוא יתבונן ולא ימהר. אין בעיה רק תסביר מה כותב הריטב"א. באותו עניין: מי שקונה מוצר עבור חבירו מחו"ל ובכדי להבטיח את שהקניה שהלה לא יברח ויצטרך להיתקע עם מה ש...
על ידי איתן נוי
ד' פברואר 10, 2021 8:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבית מוקדמת או אין ריבית?
תגובות: 34
צפיות: 972

Re: ריבית מוקדמת או אין ריבית?

עזריאל ברגר כתב:
איתן נוי כתב:
עזריאל ברגר כתב:גם אני מצטרף לדברי האומרים שהריטב"א לא עוסק בהגדרתה של הלוואה אלא בהגדרתה של ריבית.

נו ו?
הבנת את ההשלכות על השאלה הנ"ל?

הבנתי שאין השלכה.

אז כבודו יתבונן היטב בריטב"א, אחר יגיב.
על ידי איתן נוי
ג' פברואר 09, 2021 10:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבית מוקדמת או אין ריבית?
תגובות: 34
צפיות: 972

Re: ריבית מוקדמת או אין ריבית?

עזריאל ברגר כתב:גם אני מצטרף לדברי האומרים שהריטב"א לא עוסק בהגדרתה של הלוואה אלא בהגדרתה של ריבית.

נו ו?
הבנת את ההשלכות על השאלה הנ"ל?
על ידי איתן נוי
ג' פברואר 09, 2021 3:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדולה תשובה זדונות נעשות לו כזכויות...
תגובות: 0
צפיות: 72

גדולה תשובה זדונות נעשות לו כזכויות...

הגמ' יומא (פו ע"ב): "והאמר ריש לקיש: גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות, שנאמר ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם יחיה. לא קשיא; כאן - מאהבה, כאן - מיראה". מהרש"א חידושי אגדות יומא דף פו ע"ב: "אבל בסמוך דקאמר שזדונות נעשו לו כזכיות כו'. הוא לכאורה דבר תמוה דנמצא ח...
על ידי איתן נוי
ב' פברואר 08, 2021 11:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 4239
צפיות: 1158133

Re: מסכה על שום מה

מן הדרום כתב:
איתן נוי כתב:מסכה על שום מה


מי המחבר?

לא יודע
על ידי איתן נוי
ב' פברואר 08, 2021 3:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לפנות לצדדים בשעת אמירת וקרא זה אל זה ואמר
תגובות: 87
צפיות: 7158

Re: לפנות לצדדים בשעת אמירת וקרא זה אל זה ואמר

יוסף חיים אוהב ציון כתב:אם אינם נביאם הם בני נביאים הם וכך נהגו בכל הדורות.

הכל קדוש אבל אין מקור.
כך שאם הגרב"צ מוצפי שליט"א כתב שהנ"ל הם מקורות, כאמור ליתא.
שלחתי פניה למכון טרם נתקבלה תשובה אם בכלל.
על ידי איתן נוי
ב' פברואר 08, 2021 2:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לפנות לצדדים בשעת אמירת וקרא זה אל זה ואמר
תגובות: 87
צפיות: 7158

Re: לפנות ימין ושמאל "וקרא זה אל זה ואמר"

מקיימים כפשוטו את כותרת האשכול לפנות ימין ושמאל. וקרא זה אל זה ואמר עכ"פ: חיטטתי וחיפשתי אין כזה דבר ברש"ש בכמה וכמה נוסחאות, אדרבה שלחתי למכון שיפרנסו מקור. ראייתו העיקרית של הגרב"צ היא מהזוה"ק מפורש: "(פרשת נח דף עא:) : ומאי אמרי קדוש קדוש קדוש יי' צבאות מלא כל הארץ כבודו...
על ידי איתן נוי
א' פברואר 07, 2021 10:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 4239
צפיות: 1158133

Re: מסכה על שום מה

יוסף חיים אוהב ציון כתב:
איתן נוי כתב:מסכה על שום מה

על שום לא להריח ריח של שום.

פתח תראה איזו רמה איזו מקצועיות ורצינות.
בלי לבלבל את המוח קולע השערה.
על ידי איתן נוי
א' פברואר 07, 2021 9:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 4239
צפיות: 1158133

מסכה על שום מה

מסכה על שום מה
על ידי איתן נוי
ב' פברואר 01, 2021 8:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבית מוקדמת או אין ריבית?
תגובות: 34
צפיות: 972

Re: ריבית מוקדמת או אין ריבית?

לא הבנתי. תסביר את המילים שהריטב"א חידש כאן: " ושמעינן מהכא דכל שהמלוה מרויח בסבתו של לוה במעותיו אף על פי שאינו מחסרו כלום כיון שעל ידו הוא בא לו אסור". הריטב"א מחדש שיש איסור להרויח על חשבון השני. וכפי שעולה מדברי הראשונים על הפס' לא תשימון עליו נשך ופס' נוספים שרצון הקב"...
על ידי איתן נוי
ב' פברואר 01, 2021 1:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבית מוקדמת או אין ריבית?
תגובות: 34
צפיות: 972

Re: ריבית מוקדמת או אין ריבית?

כל דברי הריטב"א אינם שייכים כלל לנדון זה. הריטב"א מדבר כשיש "מלוה" ויש "לווה" שנקראים כך כי היתה הלוואה ביניהם. ובזה מחדש הריטב"א שאע"פ שהלווה אינו מפסיד כלום, מ"מ אסור למלוה להרויח מההלוואה שנעשתה ביניהם. אך במקום שלא נעשתה הלוואה כלל, אין שום איסור להר...
על ידי איתן נוי
א' ינואר 31, 2021 9:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבית מוקדמת או אין ריבית?
תגובות: 34
צפיות: 972

Re: ריבית מוקדמת או אין ריבית?

עובד העובד אצל מעסיק שמקבלים שם תשלום במזומן בלבד. והנה הגיע לקוח שיש לו רק כרטיס אשראי או תשלום דיגיטלי דרך אפליקציה הנקראת 'bit', ומעוניין לקנות מוצר ע"ס 100 ₪ אך לא מקבלים ממנו. האם מותר לאחד העובדים לקבל ממנו חשבון שלו 110 ₪ לחשבון הפרטי שלו, והוא ישלם עבורו 100 ₪ מזומן לחשבון החנות עבור ה...
על ידי איתן נוי
ב' ינואר 25, 2021 1:41 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מעשה דהלל. מסכת שבת (לא.)
תגובות: 4
צפיות: 256

Re: מעשה דהלל. מסכת שבת (לא.)

לבי במערב כתב:בפשטות, כעין מש"כ המפרשים על שאלתו הראשונה - בא לבטא זלזול וחציפות, כביכול אינו מאמינו שאכן הוא־הוא.

אגב, בדק"ס כ' דצ"ל 'אם אתה הוא הלל'. וראה ב'בן יהוידע' על־אתר, ד"ה 'והלל לא יקפיד'.

חזק וברוך וברוך.
ויש"כ מיוחד על הרבא"ח.
על ידי איתן נוי
ב' ינואר 25, 2021 1:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מעשה דהלל. מסכת שבת (לא.)
תגובות: 4
צפיות: 256

Re: מעשה דהלל. מסכת שבת (לא.)

HaimL כתב:להבנתי, הפירוש הוא כזה.
אותו אדם סבר שטעה והגיע להלל אחר, ולכן שאלו אם אתה הוא הלל שהמרנו זה את זה עליו, אחרת, לא הפסדתי בהמרה.
משענה לו אני הוא, אמר אם אתה הוא, שבגלל זה אני מפסיד בהמרה, מטעם זה אל ירבו וכו'

נהנתי מהתשובה, יש"כ
על ידי איתן נוי
א' ינואר 24, 2021 8:26 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מעשה דהלל. מסכת שבת (לא.)
תגובות: 4
צפיות: 256

מעשה דהלל. מסכת שבת (לא.)

"אמר לו: אתה הוא הלל שקורין אותך נשיא ישראל? - אמר לו: הן. - אמר לו: אם אתה הוא - לא ירבו כמותך בישראל". ולכאורה לאחר שענה לו הלל שאכן הוא זה נשיאן של ישראל. מדוע כפל הלה את לשון הלל בכך שאמר לו: "אם אתה הוא". היה לו לומר או: "שלא ירבו כמותך בישראל" או: "אם כן, שלא...
על ידי איתן נוי
ו' ינואר 22, 2021 2:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב בית דין בדיני ממונות
תגובות: 27
צפיות: 4795

Re: חיוב בית דין בדיני ממונות

אדם שנתחייב בבית הדין לשלם ממון והוא יודע במאה אחוז שכל דברי הבית דין נסובים על עדים שקרנים, ומעולם לא היה חייב, ואם צריך לצורך העניין הוא גם תלמיד חכם שיודע בעצמו להורות, ויודע כי אין שום סיבה לחייבו. אם יש לו אפשרות לברוח ולהתחמק מהתשלום האם מותר לו לעשות זאת או שמא הואיל ויש פסק בי"ד שהוא ח...
על ידי איתן נוי
ו' ינואר 15, 2021 1:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5457
צפיות: 1008988

Re: תשובת הרב זילברשטיין

יהודה בן יעקב כתב:
איתן נוי כתב:אשמח לקבל תשובת הרב זילברשטיין בעניין החיסון לקורונה

התכוונת לחומר נוסף ממה שהעלית?

כאן מובאים דבריו באריכות יחסית [ודבריו שבמכתב הנ"ל כלולים בו] אך המסקנות שרק אנשים בסיכון יתחסנו, אך לא מי שאינו בסיכון.
חיסונים 1-24.pdf

יישר כח ותודה רבה.
כן את זה חיפשתי
על ידי איתן נוי
ה' ינואר 14, 2021 9:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5457
צפיות: 1008988

תשובת הרב זילברשטיין

אשמח לקבל תשובת הרב זילברשטיין בעניין החיסון לקורונה
252568.jpg
252568.jpg (303.39 KiB) נצפה 2300 פעמים
252570.jpg
252570.jpg (275.6 KiB) נצפה 2300 פעמים
על ידי איתן נוי
ג' ינואר 12, 2021 10:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבית מוקדמת או אין ריבית?
תגובות: 34
צפיות: 972

Re: ריבית מוקדמת או אין ריבית?

למה לא שייך, לכאורה אילו היה גובה רק שכר טירחה ש"ד. אף בלי היתר עיסקה מאחר ולא היתה כאן כלל הלואה אלא רק חליפי מעות. אך בכה"ג דידן לכאורה ניתן לומר דזיל בתר טעמא דחז"ל. באגר נטר שהוא ריבית האיסור הוא דווקא בכה"ג שיכול לסחור בנתיים. ולכאורה אף כאן אמנם לא עבר זמן המתנה אבל בוצע מס...

עבור לחיפוש מתקדם