מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 90 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הולשטיין
ד' יולי 03, 2019 9:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ס' עשייתו של גדול
תגובות: 259
צפיות: 22274

Re: ס' עשייתו של גדול

ברויאר תרגם: גידולו של גדול
על ידי הולשטיין
ב' מרץ 25, 2019 9:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיפורים סותרים זא״ז אי הגר״ח מבריסק אמר הלל בליל פסח בביהמ״ד
תגובות: 14
צפיות: 1089

Re: סיפורים סותרים זא״ז אי הגר״ח מבריסק אמר הלל בליל פסח בביהמ״ד

שמעתי שהרב זוין פרסם ספור זה בחיי הגרי"ז ומרן ז"ל אמר להד"ם היכן פרסם זאת הרב זוין (ואיזה סיפור פרסם, שהגר"ח כן אמר או שלא אמר..?) - האם נדפס באחד מספריו אולי הכוונה למה שמובא בעובדות והנהגות "שקר גמור" לא ברור על מה נזעקו להכריז "שקר גמור". באישים ושיטות לא ...
על ידי הולשטיין
ד' אוקטובר 17, 2018 8:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט
תגובות: 58
צפיות: 3608

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

רמב"ם הלכות אישות פרק יג יא: גנאי הוא לאשה שתהיה יוצאה תמיד פעם בחוץ פעם ברחובות, ויש לבעל למנוע אשתו מזה ולא יניחנה לצאת אלא כמו פעם אחת בחודש או פעמים בחודש כפי הצורך, שאין יופי לאשה אלא לישב בזוית ביתה שכך כתוב +תהלים מ"ה+ כל כבודה בת מלך פנימה. רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק יב י: לא ת...
על ידי הולשטיין
ה' אוקטובר 04, 2018 7:19 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ערך מלין
תגובות: 2
צפיות: 528

ערך מלין

האם ספרי שי"ר אינם באוצר מחמת משכילותו?
וכן יריעות שלמה להנ"ל.

עוד שני ספרים שהתאכזבתי להיעדרם:
הרב מלאדי ומפלגת חב"ד (טייטלבום)
ספרי ההלכה של אדמו"ר הזקן (מונדשיין)
על ידי הולשטיין
א' אפריל 22, 2018 9:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סוטה כב: - מי הם ה"צבועין" מפניהם הזהיר ינאי המלך?
תגובות: 16
צפיות: 1303

Re: סוטה כב: - מי הם ה"צבועין" מפניהם הזהיר ינאי המלך?

העירני ת"ח מופלג דמצינו בתוספתא ובירושלמי כלי זכוכית צבועה [ועכ"ז אמר שהוא "קונה" את הפירוש כי עיקר לשון צביעה קשור לטבילה וניח"ל שמדובר בכת]
על ידי הולשטיין
ג' אפריל 17, 2018 2:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 831
צפיות: 46138

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

ספר החינוך מצוה צה:
"וכלל הדברים כי גם בפשטים לא נמצא ידינו ורגלינו בלתי סעד המקובלים, ואליהם נכרע אפים ויפתחו לנו בכל אלה העינים".
למי כוונתו?
על ידי הולשטיין
ו' אפריל 13, 2018 11:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סוטה כב: - מי הם ה"צבועין" מפניהם הזהיר ינאי המלך?
תגובות: 16
צפיות: 1303

Re: סוטה כב: - מי הם ה"צבועין" מפניהם הזהיר ינאי המלך?

יישר כח . שינוי משמעותי יש שם בחילופי הדברים בין הפרושים לטובלי שחרין
על ידי הולשטיין
ד' אפריל 11, 2018 1:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סוטה כב: - מי הם ה"צבועין" מפניהם הזהיר ינאי המלך?
תגובות: 16
צפיות: 1303

Re: סוטה כב: - מי הם ה"צבועין" מפניהם הזהיר ינאי המלך?

היא מופיעה לרוב בהקשר של גוון כמובן. אלא סבור הייתי שתמיד היא כוללת גם טבילה, דהיינו מדובר בהחלפת גוון בדרך של טבילה בצבע ולא בדרך של מריחת צבע, והתברר שהמשנה נגעים סותרת הנחה זו.
על ידי הולשטיין
ג' אפריל 10, 2018 5:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סוטה כב: - מי הם ה"צבועין" מפניהם הזהיר ינאי המלך?
תגובות: 16
צפיות: 1303

Re: סוטה כב: - מי הם ה"צבועין" מפניהם הזהיר ינאי המלך?

העירוני כי בנגעים יא ג מופיע בתים צבועים
על ידי הולשטיין
ג' אפריל 10, 2018 11:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סוטה כב: - מי הם ה"צבועין" מפניהם הזהיר ינאי המלך?
תגובות: 16
צפיות: 1303

Re: סוטה כב: - מי הם ה"צבועין" מפניהם הזהיר ינאי המלך?

התשבי כדרכו עשוי לשמש עדות אודות שימושי סלנג ופולקלור ופירושים רווחים, שכן לא הבחין בין שימוש תקני לבין סלנג. לדוג' ראה דבריו בערך "אחור"
על ידי הולשטיין
ג' אפריל 10, 2018 1:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סוטה כב: - מי הם ה"צבועין" מפניהם הזהיר ינאי המלך?
תגובות: 16
צפיות: 1303

Re: סוטה כב: - מי הם ה"צבועין" מפניהם הזהיר ינאי המלך?

אפשר צילום מדברי רש"ל?
פשיטא שהפירוש המקובל נשמע פשוט והגיוני. אחרת הוא לא היה מקובל. ואינני חושב שפירושי המחודש הוא מוכח. איני אלא מציע להתבונן מחדש לאור הדיוקים שהעליתי, בתקוה שיימצא מי שיאשר או יפריך את הצעתי מתוך ראיות ברורות יותר.
על ידי הולשטיין
ב' אפריל 09, 2018 5:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סוטה כב: - מי הם ה"צבועין" מפניהם הזהיר ינאי המלך?
תגובות: 16
צפיות: 1303

Re: מי הם ה"צבועין" מפניהם הזהיר ינאי המלך?

בכל כת רוחנית שאינה מחוברת לשלטון, יש פוטנציאל של סכנה לשלטון והרס סדרו של עולם.
ועכ"פ זיהוי טובלי שחרין עם האיסיים אינו ודאי. מה שברור יותר הוא שטובלי שחרין היוו כת.
על ידי הולשטיין
ב' אפריל 09, 2018 4:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סוטה כב: - מי הם ה"צבועין" מפניהם הזהיר ינאי המלך?
תגובות: 16
צפיות: 1303

Re: מי הם ה"צבועין" מפניהם הזהיר ינאי המלך?

א. ציטוט מויקי: עם זאת, מציין פלוסר כי הפציפיזם של האיסיים היה פציפיזם על תנאי ולא כפי שמתארים אותם יוסף בן מתתיהו ופילון. הפציפיזם של האיסיים היה מושתת על שנאה מוסתרת כלפי שאר ישראל וציפייה למלחמה הסופית - "מלחמת בני אור בבני חושך", שבה יושמד הרשע. ב. נכון, אבל אין לשכוח שאנו מושפעים מהמש...
על ידי הולשטיין
ב' אפריל 09, 2018 3:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סוטה כב: - מי הם ה"צבועין" מפניהם הזהיר ינאי המלך?
תגובות: 16
צפיות: 1303

סוטה כב: - מי הם ה"צבועין" מפניהם הזהיר ינאי המלך?

כשנאמר בתורה "וכבס בגדיו" לא תמיד ברור האם הכוונה לכיבוס או להטבלה לצורך טהרה. המפרש הראשון אונקלוס מבחין בכך בעקביות. כיבוס של טהרה הוא מתרגם "ויצבע לבושוהי" ואילו כיבוס שעניינו ליבון וניקוי כגון "וכבסו שמלותם" הוא מתרגם "ויחוורון". וכדברי רש"י בפרשתנו (...
על ידי הולשטיין
ג' אפריל 03, 2018 12:12 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: כד יתבין ישראל...
תגובות: 57
צפיות: 13098

Re: כד יתבין ישראל...

http://www.bhol.co.il/forum/topic.asp?whichpage=2&topic_id=1925615&forum_id=771 ומה יעשו חסומי המחשב? שם הובאה הצעה שהמקור ששימש השראה מעורפלת או תיעתע בזכרונו של מחבר השיר הוא בזהר ויקרא כב א: "... קודשא בריך הוא כניש לפמליא דיליה, ואמר חמו בני רחימי, דאינון דחיקין בגלותא, ושבקין צערא...
על ידי הולשטיין
ד' פברואר 07, 2018 2:22 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: תמונות החיד"א האר"י ומהרח"ו - זיהוי מוכר או מוזר?
תגובות: 21
צפיות: 2539

Re: תמונות החיד"א האר"י ומהרח"ו - זיהוי מוכר או מוזר?

רוב הצורות בשער השו"ע מנטובה כמובן דמיוניות לגמרי, אבל מסתבר שאפשר ללמוד מעט פרטים בנוגע למראהו של רבי גור אריה הלוי (שמאל למטה), שלא היה מופלג בזמן.
הבדל כיסויי הראש בין רמב"ם למהרי"ל למשל, לא נראה אקראי.
על ידי הולשטיין
א' דצמבר 17, 2017 9:56 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל
תגובות: 285
צפיות: 52435

Re: דברי חכמה ושנינות מרבינו הגראי''ל זצוק''ל

זכור לי איזה סיפור בערך כך שראש כולל אחד אמר לו שיש לו אהבת תורה ולכן הוא מחזיק את האברכים,ואז הוא אמר לו האם אתה יכוול להחזיק גם אברכים של כולל אחר..? הזכיר לי מש"כ באוצרות יוסף להגר"י ענגיל זצוק"ל, סוף דרוש ה' "... חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים, אף שכבר אמר חיים שיש בהם י...
על ידי הולשטיין
א' אוקטובר 22, 2017 6:06 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ילקוט שמעוני - לאיזו מהדורה לציין?
תגובות: 2
צפיות: 474

Re: ילקוט שמעוני - לאיזו מהדורה לציין?

למי זה יביא תועלת? המהדורה לא כ"כ מצויה
עיקר בקשתי לידע איזו מהדורה היא הנפוצה ביותר האידנא
על ידי הולשטיין
א' אוקטובר 22, 2017 4:10 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ילקוט שמעוני - לאיזו מהדורה לציין?
תגובות: 2
צפיות: 474

ילקוט שמעוני - לאיזו מהדורה לציין?

לילקוט שמעוני כידוע לא די לציין את ה"רמז" אלא מציינים גם הדיבור המתחיל.
אני שואל בנוגע לספר הנמצא בשלבי ההדרה, המביא הרבה מן הילקוט. האם לציין למהדורת וילנא או וגשל? בוגשל פיסקו את הקטעים הארוכים ונוצרו ד"ה חדשים
על ידי הולשטיין
א' אוגוסט 27, 2017 7:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול מכירת ספרים
תגובות: 309
צפיות: 58021

Re: אשכול מכירת ספרים

מעוניין למכור ש"ס מלא עוז והדר מהדורת פנינים (25/18 ס"מ), כחדש, כרכת דמוי עור, כ"ה כרכים, כמעט ללא שימוש - תמורת ש"ס מהדורת ארץ ישראל (בלום) או מסורת הש"ס וילנא, או ווגשל, בגודל זה. 0527667559 http://www.zolsefer.co.il/image/users/171616/ftp/my_files/%D7%A2%D7%95%D7%96%20%D7...
על ידי הולשטיין
ו' אוגוסט 25, 2017 11:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆
תגובות: 557
צפיות: 64489

Re: ◆ היכן אפשר לקנות ספר ... ◆

מעונין בש"ס מהדורת ארץ ישראל גודל פנינים
מוכן לתת בתמורה ש"ס עוז והדר מהדורה מלאה גודל הנ"ל כחדש
0527667559
על ידי הולשטיין
ב' אוגוסט 21, 2017 1:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלחמי משפטים
תגובות: 10
צפיות: 1528

Re: הלחמי משפטים

איתא ביבמות סא עמוד א: תניא וכן היה ר"ש בן יוחאי אומר, קברי עובדי כוכבים אינן מטמאין באהל, שנא': ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם, אתם קרויין אדם, ואין העובדי כוכבים קרויין אדם. הפסוק במלואו [יחזקאל לד פסוק לא]: וְאַתֵּן צֹאנִי צֹאן מַרְעִיתִי אָדָם אַתֶּם אֲנִי אֱלֹהֵיכֶם נְאֻם אֲדֹנָי יְיִ: בהרבה...
על ידי הולשטיין
ה' אוגוסט 17, 2017 1:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחבר ההגהות על פירוש ר"ח בש"ס ווילנא
תגובות: 18
צפיות: 2328

Re: מחבר ההגהות על פירוש ר"ח בש"ס ווילנא

מחולת המחנים כתב:בעוז והדר הדפיסו הגהות אלו על שמו על סמך דברי החשק שלמה שכתב זאת בעצמו בחיבורו (בבא בתרא דף קכ"ח ע"ב)
כי כל ההגהות הנדפס בשולי הדף על פי' רב נסים גאון ופי' הר"ח והגרמ"ה ז"ל הכל מאתי יצאו הדברים בעז"ה.

אולי בכותבו זאת טרם הושלם הש"ס וילנא, ובהמשך השתנה הדבר?
על ידי הולשטיין
ה' אוגוסט 17, 2017 1:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2288
צפיות: 219675

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

מה שלא נידון דיו: השערות על צווארו (שעל שמן מכונה נזיר) מפריעות לשחיטה ויש להסירן קודם. לכאורה אילו היה זן זה מקובל בעבר היינו אמורים למצוא זכר לבעיה טכנית זו בספרות ההלכה.
על ידי הולשטיין
א' אוגוסט 06, 2017 7:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2751
צפיות: 238128

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אבקש מקור לדבר הבא:

שהיו בעלי חסד נטפלים למביאי החטאות ונלווים אליהם בעת הילוכם עם הבהמה לביהמ"ק, ועי"כ לא היה ניכר כ"כ מיהו החוטא, כי היה נבלע בין המלווים אותו. (לא מצאתי המקור לזה, רק הירושלמי הדומה קצת: במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת לפני ה', שלא לפרסם את החטאים.

תודה מראש
על ידי הולשטיין
ב' יולי 31, 2017 3:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שערים מצויירים בדפוסים קדמונים
תגובות: 25
צפיות: 3149

Re: שערים מצויירים בדפוסים קדמונים

הדמויות הן אדם וחוה, משה ויהודית. שאלת "היתכן" היא אנכרוניסטית. א. עד לעידן המחשב, עושי המלאכה עשו ככל העולה על רוחם, בעלי הדפוס היו תלויים בהם וכ"ש שהשפעת המחבר היתה מזערית, וכפי שניתן לראות בהתנצלויות המחברים על כי לא התאפשר להם להגיה כראוי. ב. והוא העיקר, אך מורכב מעט יותר: יהודי ב...
על ידי הולשטיין
ו' יולי 21, 2017 2:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראשונים במעלה - רשימה מתפתחת
תגובות: 74
צפיות: 7235

Re: ראשונים במעלה - רשימה מתפתחת

אם אפשר להגדיר בתוכנה שכל ספר שנפתח ג"פ יבלוט בדרך כלשהי לאותו משתמש, כגון גוון שונה - הדבר יענה על הצורך הנדון
על ידי הולשטיין
ו' יולי 21, 2017 2:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול מכירת ספרים
תגובות: 309
צפיות: 58021

Re: אשכול מכירת ספרים

ש"ס גרינוולד (ד"צ רגיל, מעלתו בגודל ובאיכות הנייר) כחדש. 400 שקל. נמצא בביתר. פרטים באישי
על ידי הולשטיין
ד' יוני 28, 2017 10:02 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מהר"ם מרוטנבורג- סירובו לפדיונו
תגובות: 18
צפיות: 2663

Re: מהר"ם מרוטנבורג- סירובו לפדיונו

במאמרו של עמנואל מוזכרים כמה אישים במהלך הדורות שעמלו לפענח את הכתב על מצבת המהר"ם. המצבה הניצבת כהיום הזה אינה קשה לפיענוח. האם היא אורגינלית? אם לא, אזדא לה השערת הרא"ה הי"ד שהפרטים בתעודה הנמצאה ע"י רי"ל קירכום הועתקו מהמצבה. הכיתוב על המצבה מוזר גם בהתמקדו בפרטים טכניים ...
על ידי הולשטיין
ב' מאי 15, 2017 3:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מודעה רבה על הגוים בזמן הזה...
תגובות: 43
צפיות: 3635

Re: מודעה רבה על הגוים בזמן הזה...

מי ישיב לי אבידתי: נלאיתי מלהיזכר בשמו של ספר זכרונות/אוטוביוגרפיה של ניצול שואה מליטא. כמדו' שמו שפירא. ושם כותב בין היתר אודות השתדלותו של בעל ערוך השולחן לפאר כבור המלכות וכיו"ב בהקדמתו והערותיו, כדי לקבל אישורים מהירים מהצנזור ועוד זאת אבקש עצה: בהדרה של ספר בו נכתבה הערה שהנדון הוא לפלפולא...
על ידי הולשטיין
ג' פברואר 21, 2017 2:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: וא"י פ"י- מי יודע?
תגובות: 6
צפיות: 1029

Re: וא"י פ"י- מי יודע?

אולי שאינו יודע מה פי' או מה הענין ש"לא יהא נקרא אגרת"
על ידי הולשטיין
ה' ינואר 26, 2017 7:57 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8070
צפיות: 982820

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

אולי כאן המקום להעלות תמיהה: אותם דיוקנאות של רבנים, ציורים עתיקים שמשתמרים במוזיאונים, כגון התוי"ט והחכ"צ, למה אין אנו זוכים מעת לעת לראות צילום מדויק ועדכני של אותן תמונות - מטעם המוזיאון?
על ידי הולשטיין
ה' ינואר 26, 2017 1:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "דומה ללהבות"
תגובות: 15
צפיות: 1354

Re: "דומה ללהבות"

ומהו כ"ף הדמיון ד"כקנה"?
על ידי הולשטיין
ד' ינואר 25, 2017 5:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2751
צפיות: 238128

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

לפני שנים ראיתי בשם אחד מגדולי החסידות כי המחככים פצעיהם הרי"ז דומה לניאוף מכיוון שיודעים שיתחרטו על כך (בערך). ואיני זוכר מי ומה.
ובדומה לזה כזכור לי שהרמב"ם מזכיר איסור עידון הבשר.
וכל מקור האוסר חיכוך וגירוד הבשר, יועיל.
יש"כ למוצא.
על ידי הולשטיין
ג' ינואר 17, 2017 9:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל
תגובות: 75
צפיות: 8005

Re: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

ביק העתיק מן העותק דלהלן [אם כי כדרכו ברשלנות]
http://rosetta.nli.org.il/delivery/Deli ... IE12757688
על ידי הולשטיין
ג' ינואר 17, 2017 2:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2751
צפיות: 238128

חיפוש מקור: כוכבי הלכת אינם לוקים

כתב הגאון רבי יוסף ענגל (אוצרות יוסף דרשת שבת הגדול): "ואמרו עוד כי זהו רק בלבנה אשר הוא הכוכב האחרון מכוכבי לכת, ומקומו למטה מכולם, ועל כן הוא יותר קרוב אל הארץ מכולם. מה שאין כן שאר כוכבי לכת הגבוהים ממנה, כמו שבתאי צדק מאדים נוגה כוכב, אף שגם הם חשוכים בעצמותם ואך השמש יופיע אורו להם, עם כל ...
על ידי הולשטיין
ג' דצמבר 20, 2016 10:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בארות המים -הגהות עוז והדר
תגובות: 9
צפיות: 1953

Re: בארות המים -הגהות עוז והדר

גם הגהות הרש"ש הן מסברא. ההבדל הוא בטיב הסברא ובנחיצות התיקון.
ו אחת הסיבות להעדיף ש"סים בהם נדפסו על הגליון הגהות הרש"ש. שדי בהם כדי לא להיתקע בהבנה. ואילו עוז"ה בחלק גדול מהערותיהם סתם מטריחים את הלומד ללא תועלת.
על ידי הולשטיין
ב' דצמבר 19, 2016 4:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כיתובים מעניינים/מוזרים על מצבות
תגובות: 210
צפיות: 35900

Re: כיתובים מעניינים/מוזרים על מצבות

בצוואתו של הגאון רבי יעקב עטייה זצ"ל ראש מוסדות 'ישועות יעקב' בבת ים ורב העדה הלבנונית שנפטר לפני שבוע - נכתב כי יש לחקוק על המצבה "נבזה וחדל אישים עני ורש במצוות ובמעשים". ללא תוארי כבוד. יקיימו את דבריו? קויימו http://cache.bhol.co.il/imagebank/orig/orig_6ec29fbbe964405bba5b98e5a1b...
על ידי הולשטיין
ג' נובמבר 29, 2016 9:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ג' מילי דתמיהי בתורת רבינו הגרעק"א?
תגובות: 68
צפיות: 9527

Re: ישוב קושיותיו של הגרעק"א בגליון הש"ס

רבי עקיבא איגר מסכת שבת דף י עמוד א שם ועוד ליקו הכי וליצלי. תמהני דמה בכך הא מ"מ כיון דהוי התחילו להכנת סעודה מקרי התחיל דאין מפסיקי' וכמו דבאין דנין דאם התעטפו הדייני' דאין מפסיקי' אף דיכולי' להתפלל כך מעוטף, ועיין במהרש"א דכ"כ להדי' גבי שרי המייני', וצלע"ג. (ד"ז הועבר עלי...
על ידי הולשטיין
ה' נובמבר 24, 2016 9:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הסכמות מתנגדות
תגובות: 147
צפיות: 24635

Re: הסכמות מתנגדות

במסגרת הסכמה שבעל פה (כנהוג בגור) של האדמו"ר ה"בית ישראל" לרא"מ אלברט על ספרו "מעשר כספים", הביע הסתייגות מגישתו המחמירה לחייב (כידוע בפולין לא כולם נהגו לעשר)
עמ' 9
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?151262&

עבור לחיפוש מתקדם