מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 625 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עליך עיננו
ו' יולי 23, 2021 1:15 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם מצינו צדיקים שעסקו בתורה כרגיל בתשעה באב?
תגובות: 24
צפיות: 588

Re: האם מצינו צדיקים שעסקו בתורה כרגיל בתשעה באב?

נכון, אבל למעשה הוא לא התיר (וגם פחד להתיר) אז א"א לצרף את זה להלכה.
על ידי עליך עיננו
ד' יולי 21, 2021 9:36 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: לעתיד לבא תהיה הלכה כרמב"ם
תגובות: 2
צפיות: 77

Re: לעתיד לבא תהיה הלכה כרמב"ם

כאן תמצא כמה ביאורים בענין
viewtopic.php?t=9904
על ידי עליך עיננו
ג' יולי 20, 2021 11:38 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אם משה היה מוסיף עוד תפילה אחת היה נכנס לארץ?
תגובות: 4
צפיות: 80

Re: אם משה היה מוסיף עוד תפילה אחת היה נכנס לארץ?

צודק. (וחיפשתי קודם ולא מצאתי..)
על ידי עליך עיננו
ג' יולי 20, 2021 11:29 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אם משה היה מוסיף עוד תפילה אחת היה נכנס לארץ?
תגובות: 4
צפיות: 80

אם משה היה מוסיף עוד תפילה אחת היה נכנס לארץ?

בהרבה ספרים מביאים את זה כדרוש של חז"ל ולא מצאתי לו מקור.
על ידי עליך עיננו
ב' יולי 19, 2021 12:55 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם מצינו צדיקים שעסקו בתורה כרגיל בתשעה באב?
תגובות: 24
צפיות: 588

Re: האם מצינו צדיקים שעסקו בתורה כרגיל בתשעה באב?

ז"ל הערוך השולחן סי' שפד' על דברי הירושלמי הנ"ל: אך לפי זה אינו מובן מאי דאיתא בירושלמי דמועד קטן (שם): תני: אם היה להוט אחר התורה – מותר. עיין שם. ואם הטעם משום שמחה – הלא אדרבא כשלהוט יש לו יותר שמחה, ואיך התירו זה? ואמת שהפוסקים לא הביאו זה, ונראה דסבירא להו כיון דלא מתנייא בש"ס די...
על ידי עליך עיננו
ה' יולי 15, 2021 7:47 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם מצינו צדיקים שעסקו בתורה כרגיל בתשעה באב?
תגובות: 24
צפיות: 588

Re: האם מצינו צדיקים שעסקו בתורה כרגיל בתשעה באב?

בכל אופן לא מצינו מגדולי הדורות שהקלו בזה.
ופלא שראיתי בכמה מקומות שמציינים לגבי קריאת תהילים וכדו' להקל בצירוף זה שיש מקילים ללמוד ממש בת"ב,ועדין לא מצאתי לזה שום מקור כתוב מלבד הסיפורים הנ"ל.
על ידי עליך עיננו
ה' יולי 15, 2021 7:21 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם מצינו צדיקים שעסקו בתורה כרגיל בתשעה באב?
תגובות: 24
צפיות: 588

Re: האם מצינו צדיקים שעסקו בתורה כרגיל בתשעה באב?

לבי במערב כתב:
עליך עיננו כתב:אם אסור זה ודאי לא רצון הקב"ה
לא ראיתי שנטען להפך.

כתוב מוטב שילקוהו עבור לימוד ת"ב!
על ידי עליך עיננו
ה' יולי 15, 2021 7:11 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם מצינו צדיקים שעסקו בתורה כרגיל בתשעה באב?
תגובות: 24
צפיות: 588

Re: האם מצינו צדיקים שעסקו בתורה כרגיל בתשעה באב?

ייש"כ.
כמובן שתמוה מאד ענין זה.
אם אסור זה ודאי לא רצון הקב"ה, האם יש לחלק בין איסור לימוד תורה בת"ב לאיסורים אחרים?
על ידי עליך עיננו
ה' יולי 15, 2021 4:13 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם מצינו צדיקים שעסקו בתורה כרגיל בתשעה באב?
תגובות: 24
צפיות: 588

Re: האם מצינו צדיקים שעסקו בתורה כרגיל בתשעה באב?

זאינץ כתב:
דרומי כתב:הרבי מליובאוויטש סיפר כמה פעמים על ה'מלמד' שלו בימי נערותו, שהיה מבני ליטא, ש'תפס' אותו הרבי לומד בתשעה באב כרגיל ומה שהשיב לו ה'מלמד'...

(בספר 'שנים ראשונות' שיצאו לאחרונה פיענחו מי הוא ואינו תח"י כרגע)

זהו הרב איסר ניסן דריבין מקובנה.

ייש"כ
ומה הוא ענה?
על ידי עליך עיננו
ד' יולי 14, 2021 10:51 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם מצינו צדיקים שעסקו בתורה כרגיל בתשעה באב?
תגובות: 24
צפיות: 588

האם מצינו צדיקים שעסקו בתורה כרגיל בתשעה באב?

ידוע מה שמספרים על הרוגוצובר שעסק כרגיל בתורה בזמן אבילות כי אמר שאמנם אסור אבל לא נצטוונו למסור את החיים על זה.
האם גם למד בת"ב? (א"כ מה מיוחד על ימי אבילות?)
והאם שמענו על עוד צדיקים שעסקו כרגיל בתורה בזמנים הנ"ל?
על ידי עליך עיננו
א' יולי 11, 2021 9:47 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: הקדימו פה לעין
תגובות: 3
צפיות: 183

Re: הקדימו פה לעין

יוסף חיים אוהב ציון כתב:גם לגר"מ שפירא יש מאמר בזה.

אכן
על ידי עליך עיננו
ה' יולי 08, 2021 12:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מאמרי "אריה הכהן"
תגובות: 34
צפיות: 8596

Re: הכרת הטוב

יש להעיר שגבי נקמת מדין הקב"ה אמר להדיא למשה שינקום,ולא יתכן ששינה משום הכרת הטוב, ואינו דומה למכות שאמר להדיא למשה שיבקש מאהרן מחמת הכרת הטוב. וראיתי שהעיר בזה הרב קארפ בספרו מההמדרש הנ"ל, וכ' שע"כ משה לא שינה מציוי ה' מחמת הכרת הטוב, אלא שלח שליח מדין ומדין שלוחו של אדם הוי כמו שהוא...
על ידי עליך עיננו
ד' יולי 07, 2021 4:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם זמרי בן סלוא השתחוה לפעור?
תגובות: 6
צפיות: 133

Re: האם זמרי בן סלוא השתחוה לפעור?

עי' משך חכמה סוף פ' בלק שהוכיח מדברי הגמ' שטענת פנחס היתה שזמרי הנשיא עבד ע"ז מחמת התאוה, ולכן אין טענה על כל העם שנפלו בזה. וידוע בשם הגר"א שקיבל איש מפי איש עד משה רבנו (כלשונו של הרמ"מ משקלאוו) שכל עבודה זרה היה צריך דבר ערוה ולכן בכל מקום שני הדברים כתובים יחד.(וכ"כ על דבר פע...
על ידי עליך עיננו
ד' יוני 30, 2021 11:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האיך יתכן שמשה רצה להוריש לבניו את ההנהגה
תגובות: 19
צפיות: 1544

Re: האיך יתכן שמשה רצה להוריש לבניו את ההנהגה

בכתב סופר פי' שכיון שלא יתכן שאדם ישמש כמנהיג אם אין לו דוגמא של הנהגה איך להנהיג ואיך לנהוג עם ציבור,וזולת זה כמעט לא יוכל איש לעמוד ולשרת בקודש. ולכן היה פשוט לו שמי שיש לו ניסיון בכל זה אלו בניו שראו אותו בהנהגה ולמדו את הדרך, וגם יהושע ראוי מצד זה אבל לא העלה בדעתו כלל שה' יבחר בו כי איך יכבדוהו...
על ידי עליך עיננו
ד' יוני 23, 2021 3:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עושים מעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחס דוקא?
תגובות: 2
צפיות: 163

Re: עושים מעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחס דוקא?

ראה בהמצו"ב "עיונים ברש"י עפ"י לקוטי שיחות" שפירש שאצל זמרי וגם אצל פינחס מצינו ענין של 'צביעות', אלא שבזמרי לגריעותא - שהיה אכזרי והציג עצמו כחסדן - ובפינחס למעליותא - שהיה אוהב ישראל והציג עצמו כלפי חוץ כבעל מדות רעות (מסקנת הביאור בעמוד יז, אבל חשובה האריכות שלפני זה כדי...
על ידי עליך עיננו
ד' יוני 23, 2021 11:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: עושים מעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחס דוקא?
תגובות: 2
צפיות: 163

עושים מעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחס דוקא?

מה הכוונה שכר כפנחס? ברית שלום? כהונה?
ורש"י פירש שמבקשים שיכבדו אותם כפנחס, א"כ מה ענין שכר כפנחס לכאן?
והאם זה רק משל? א"כ למה ינאי דוקא דוגמא זו כדי לומר שהם צבועין? יכל לומר עושים מעשה עשיו ומבקשים שכר כיעקב? (בשלמא לפי' שני ברש"י שזה גבי צניעות א"ש אבל לפי' ראשון קשה)
על ידי עליך עיננו
ה' יוני 17, 2021 5:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע אהרן לא נכנס לארץ ישראל?
תגובות: 3
צפיות: 1679

Re: מדוע אהרן לא נכנס לארץ ישראל?

יש לציין לדברי רש"י בפ' וזאת הברכה עה"פ תריבהו על מי מריבה
נסתקפת לו לבוא בעלילה אם משה אמר שמעו נא המורים אהרן ומרים מה עשו?
(ובד"א, קצת פלא שמשמע מרש"י שהחטא היה מה שאמר שמעו נא המורים וכדברי הרמב"ם, אמנם בפ' חוקת פי' שהחטא הוא שהכה במקום לדבר וצ"ע)
על ידי עליך עיננו
ב' יוני 14, 2021 5:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק וסת
תגובות: 10
צפיות: 411

Re: ספק וסת

כל ספק שאפשר לברר לא נחשב ספק? האם זה מוסכם לכו"ע זכור לי שנחלקו בזה האחרונים ורובם נקטו שבדרבנן גם שאפשר לברר קי"ל לקולא.
על ידי עליך עיננו
ה' יוני 10, 2021 9:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איידי דזוטר מירכס
תגובות: 29
צפיות: 1765

Re: איידי דזוטר מירכס

יאיר אתמר כתב:
עושה חדשות כתב:לפרה"ש:

מסורת משה - הגר''מ פינשטיין.png

ייש"כ! (אולי ראוי לאשכול בפנ"ע, אם אין כבר)

viewtopic.php?t=13913
על ידי עליך עיננו
ב' יוני 07, 2021 1:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלצה מהפמ"ג בגנות המחלוקת.
תגובות: 18
צפיות: 3459

Re: הלצה מהפמ"ג בגנות המחלוקת.

עי' תפארת ישראל בהקדמה למסכת עדויות בשם אביו שכ' בפשיטות שאין כל איסור לומר רק שמועה זו נאה. (לא ראיתי שהובא ביבי"א הנ"ל)
על ידי עליך עיננו
ב' יוני 07, 2021 1:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ונהי בעינינו כחגבים
תגובות: 9
צפיות: 1955

Re: ונהי בעינינו כחגבים

עי' בגו"א כאן שביאר היטב את דברי רש"י למה כ' נמלים (ולא כדברי הרא"מ שיש כאן טעות סופר)
על ידי עליך עיננו
א' יוני 06, 2021 9:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משחקים בשבת (לפי א-ב). הערות פרקטיות יתקבלו בברכה
תגובות: 67
צפיות: 12997

Re: משחקים בשבת (לפי א-ב). הערות פרקטיות יתקבלו בברכה

לא מובן לי מה הנידון לאסור משחקים שיש בהם הידוק, (קליקס מקליקונים וכד'), לכאו' זה ממש כיסויי הכלים שנועדו להרכבה ופירוק שמותרים גם בהידוק בחוזק, (ובין לביאור הגר"ז שזה 'עראי' ובין לביאור החזו"א שזה לא 'מתאחד' בבניה, לכאו' ה"ה במשחקים אלו) וזאת בנוסף לקולא של החזו"א להדק דבר שאין...
על ידי עליך עיננו
א' יוני 06, 2021 7:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היאה לאומר לשמש דום-לשאת מי שהיתה כזו פרוצה?
תגובות: 37
צפיות: 1243

Re: היאה לאומר לשמש דום-לשאת כזו פרוצה?

מדרש רבה פרשה ח' סי' ט': כְּשֵׁם שֶׁמָּצִינוּ בְּרָחָב הַזּוֹנָה עַל שֶׁהִכְנִיסָה אֶת הַמְרַגְּלִים לְבֵיתָהּ וּמִלְּטָה אוֹתָם הֶעֱלָה עָלֶיהָ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כְּאִלּוּ עִמּוֹ עָשְׂתָה וְנָתַן לָהּ שְׂכָרָהּ, וְכֵן הוּא אוֹמֵר (יהושע ב, ד): וַתִּקַּח הָאִשָּׁה אֶת שְׁנֵי הָאֲנָשִׁים, וַתִ...
על ידי עליך עיננו
ה' יוני 03, 2021 8:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אסור לדבר לה"ר על עץ ואבן?
תגובות: 10
צפיות: 2142

Re: אסור לדבר לה"ר על עץ ואבן?

ממו"ר ר' משה שפירא זצ"ל
על ידי עליך עיננו
ד' יוני 02, 2021 5:21 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: סלחתי כדבריך בחטא העגל?
תגובות: 3
צפיות: 286

Re: סלחתי כדבריך בחטא העגל?

ייש"כ ועדין נשאר ק"ק למה הביאו בפשטות את הפסוק הנ"ל על העגל (הרמב"ן כ' מפורש שלא היה סליחה על המרגלים ומשה לא ביקש על זה,משא"כ בעגל) וגם אני חשבתי כדבריך שמוכח מהפסוקים ולהדיא ברש"י וברמב"ן ועוד שיש קשר הדוק בין המרגלים והעגל,וחשבתי לפי זה לתרץ למה באמת זכו שבט לוי...
על ידי עליך עיננו
ד' יוני 02, 2021 1:15 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: סלחתי כדבריך בחטא העגל?
תגובות: 3
צפיות: 286

סלחתי כדבריך בחטא העגל?

ברש"י בפ' כתב כדבריך, שאמרת למה יאמרו הגוים מבלתי יכולת ה' וכ'ו וכך הוא בברכות לב' וא"כ תימה מה שמביאים מהסדר עולם שכ' שזה מיירי על חטא העגל והכוונה על ריצוי של יוהכ"פ לדורות,וכן הוא להלכה במהרי"ל מובא ברמ"א סי' תריט' לומר בליל יוכ"פ ג' פעמים סלחתי כדבריך. והרי א.זה לא ...
על ידי עליך עיננו
ג' יוני 01, 2021 6:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ועתה אעשה אותך לגוי גדול מה עם שבט לוי?
תגובות: 26
צפיות: 1071

Re: ועתה אעשה אותך לגוי גדול מה עם שבט לוי?

לגבי מה שכ' כאן שלכא' שבט לוי היו בחטא המרגלים עי' בעל הטורים פ' וזאת הברכה עה"פ ואת בניו לא ידע חסר י' לומר שלא היו בעשרה נסיונות.וציינו שם למ"ר במדבר פ"ג ז.
על ידי עליך עיננו
ג' יוני 01, 2021 6:27 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הוצאת דיבה טובה?
תגובות: 5
צפיות: 235

Re: הוצאת דיבה טובה?

כך גם אני הבנתי.אבל מכיון שבשאר מקומות כ' דיבה רעה מהיכ"ת לומר שיש דיבה טובה?
על ידי עליך עיננו
ג' יוני 01, 2021 6:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "מיריחו היו שומעים... מריחים..." - נס או טבע?
תגובות: 4
צפיות: 156

Re: "מיריחו היו שומעים... מריחים..." - נס או טבע?

בריטב"א יומא לט' כ' בשם הירושלמי שהיה זה נס וכך גם דייק מרש"י, אבל רק גבי שמיעת שם ה' מהכה"ג.וכן כ' גבי פתיחת השער אבל לא גבי שאר דברים.
בפשטות אפש"ל שהכל היה נס אבל לא מנו רק מה שהיה במקדש ממש, או דברים שקרו בירושלים.
על ידי עליך עיננו
ג' יוני 01, 2021 5:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הוצאת דיבה טובה?
תגובות: 5
צפיות: 235

הוצאת דיבה טובה?

ברש"י פ"יד פסוק לו' כל הוצאת דיבה לשון חינוך דברים יש לטובה ויש לרעה, לכך נאמר כאן מוציאי דיבת הארץ רעה. וברמב"ן חלק עליו וכ' שאין דיבה טובה אלא תמיד זה רע. וצ"ב היכן רש"י מצא שיש דבה שהיא טובה? מלבד הפסוק שהביא דובב שפתי ישנים, לכא' יש לחלק בין סתם דבה למוציא דבה. ועוד, בפ'...
על ידי עליך עיננו
ג' יוני 01, 2021 10:04 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בן עמרם לשון גנאי?
תגובות: 5
צפיות: 240

Re: בן עמרם לשון גנאי?

ברש"י ויהס כלב את העם וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם וכ'ו משמע שאמר כך כדי שי ישמע לשון גנאי ויקשיבו לדבריו. וכך משמע מרש"י תהילים פ"ד פסוק ג שקראו לדוד בן ישי כדי לבזותו להורות שאין לו שם. מאידך בגמ' שבת פט' שאמר הקב"ה לשטן לך אצל בן עמרם,וודאי אין בזה ענין גנאי. האם יש מי שמדבר ב...
על ידי עליך עיננו
ב' מאי 31, 2021 6:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בן עמרם לשון גנאי?
תגובות: 5
צפיות: 240

Re: בן עמרם לשון גנאי?

בקרו טלה כתב:
עליך עיננו כתב:האם יש מי שמדבר בענין אשמח למקורות.

נחלת יעקב_עמוד_1.png
נחלת יעקב_עמוד_2.png

שו"ר שהרב טברייני כבר כתב זאת viewtopic.php?f=28&t=39903&p=452905#p453466

ייש"כ !
וגם שם העירו מהגמ' בשבת וצ"ע
על ידי עליך עיננו
ב' מאי 31, 2021 6:28 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: דרוש מקור - הפרושים לא רצו להשקות לנשיהם שלא לגרום מחיקת שם ד'
תגובות: 4
צפיות: 212

Re: דרוש מקור - הפרושים לא רצו להשקות לנשיהם שלא לגרום מחיקת שם ד'

בספר מקרי דרדקי פרשת נשא אות רפ מובא דבר נפלא בשם הרמב"ם דפרושים לא היו רוצים לגרום מחיקות השם והיו בוחרים יותר לגרש נשותיהם, והביא ע"ז "קושיית העולם" למה לא חששה חנה שאלקנה ישקה אותה ואחר החיפוש לא מצאתי בשום מקום אודות רמב"ם כזה אם מישהוא יודע מקור לדברי הרמב"ם או ל ...
על ידי עליך עיננו
ב' מאי 31, 2021 6:11 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בן עמרם לשון גנאי?
תגובות: 5
צפיות: 240

בן עמרם לשון גנאי?

ברש"י ויהס כלב את העם וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם וכ'ו משמע שאמר כך כדי שי ישמע לשון גנאי ויקשיבו לדבריו. וכך משמע מרש"י תהילים פ"ד פסוק ג שקראו לדוד בן ישי כדי לבזותו להורות שאין לו שם. מאידך בגמ' שבת פט' שאמר הקב"ה לשטן לך אצל בן עמרם,וודאי אין בזה ענין גנאי. האם יש מי שמדבר בע...
על ידי עליך עיננו
א' מאי 30, 2021 10:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וכי נפסול ש"ץ קרח או שריח פיו רע?
תגובות: 18
צפיות: 1217

Re: וכי נפסול ש"ץ קרח או שריח פיו רע?

אולי כסיוע לדברי כב' בשו"ת בנין ציון ח"א סי' ה' כ' שע"כ כל דברי המג"א הוא רק גבי ש"ץ קבוע אבל באקראי אין חיסרון בזה אפי' לשיטתו,משמע שדין זה של הקריבהו הוא סברא רק שנראה ממש כשליח קבוע ואז אין זה כבוד למקום.
על ידי עליך עיננו
א' מאי 30, 2021 8:47 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות במסכת יומא
תגובות: 737
צפיות: 33540

Re: הערות והארות במסכת יומא

דף מז' ברש"י ד"ה לא ראו קורות ביתי,כ' בשם הירושלמי כל כבודה בת מלך פנימה וכו' ממשבצות זהב.
שמעתי לבאר בד"א עפי"ז,
שמוכח שקימחית השתמשה ביופי החיצוני רק לבעלה שאפי' קירות ביתה לא ראו יופי זה כלל.והשכילה להשתמש עם היופי רק לפנימיות.
ולכן זכתה שבניה ישמשו לפני ולפנים.
על ידי עליך עיננו
א' מאי 30, 2021 4:50 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: שמים ככינוי לה' בתנ"ך
תגובות: 16
צפיות: 291

Re: שמים ככינוי לה' בתנ"ך

ראה כאן https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=51&t=46638&p=562953&hilit=%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%94#p562957 ייש"כ מענין מאד מסקנתו שהמילה יראת שמים נובעת מטעות של יראת שמו. קשה מאד שמהגמ' והראשונים אף אחד לא עמד ע"ז (ראיתי שהוא העיר את זה אבל עדי...
על ידי עליך עיננו
א' מאי 30, 2021 3:33 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: להגיד שבחו שלא שינה.מה החידוש?
תגובות: 12
צפיות: 1134

Re: להגיד שבחו שלא שינה.מה החידוש?

ייש"כ גדול!
אמנם רוב התי' שם על דרך החסידות ועדין קשה בפשט.
על ידי עליך עיננו
א' מאי 30, 2021 1:30 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: שמים ככינוי לה' בתנ"ך
תגובות: 16
צפיות: 291

Re: שמים ככינוי לה' בתנ"ך

בד"א למה מוזכר יראת שמים בכל מקום ולא יראת ה'?

עבור לחיפוש מתקדם