החיפוש הניב 2548 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי זקן ששכח
ה' נובמבר 23, 2017 2:18 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: דגש בנו"ן שבאנא, מדוע
תגובות: 0
צפיות: 12

דגש בנו"ן שבאנא, מדוע

בפסוק אנא ה' הושיעה נא, וכן בשאר אנא יש דגש בנו"ן.
אודה למאיר עיני בסיבת הדגש.
ראיתי במנחת שי, תהלים קטז ד, על הפסוק אנה ה' מלטה נפשי, שמביא טעם ושוללו, אבל לא הצלחתי להבין מה הסיבה האמיתית לדגש.

תודה רבה
על ידי זקן ששכח
ה' נובמבר 23, 2017 7:48 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "אף אין יש רוח בפיהם"
תגובות: 27
צפיות: 974

Re: "אף אין יש רוח בפיהם"

"אף אין יש רוח בפיהם". (תהלים קל"ה ונאמר בפסקד"ז בשבת.) היוכל איש לבאר משמעות הפסוק שנראה לכאורה כפול, 'אין יש', ואמאי לא אמר 'אין' גרידא? וראה באמ"ת קנ"ה להגר"מ מאזוז שליט"א וינוחם מאבלו, שכתב מכאן מקור למנהג הספרדים בדורות שלפנינו לכתוב 'לא יש'. אמנם אכתי צ...
על ידי זקן ששכח
ב' נובמבר 20, 2017 2:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 196
צפיות: 9871

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

רש"י שמות יט ה: ועתה - אם עתה תקבלו עליכם יערב לכם מכאן ואילך.
אודה למקור קדום לפתגם זה: 'מכאן ואילך יערב לכם'.
תודה רבה
על ידי זקן ששכח
ב' נובמבר 13, 2017 7:55 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שני חיי שרה - טעות בשווא
תגובות: 9
צפיות: 388

Re: שני חיי שרה - טעות בשווא

כתב ראב"ע שמות טו יז:
כי אין מנהג בכל המקרא דגש אחר שוא נע חוץ מגזרת שתים.
על ידי זקן ששכח
א' נובמבר 12, 2017 2:18 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קריאת שם הנביא: מלאכי - האות א' בקמץ או בפתח
תגובות: 47
צפיות: 853

Re: קריאת שם הנביא: מלאכי - האות א' בקמץ או בפתח

פלתי כתב:פרשת במדבר רגילים העולם לומר במ"ם קמוצה אעפ"י שהיא פתוחה.

גם האות בי"ת פתוחה, בעוד שבכתוב היא שואי"ת.
אלא שהיא איננה בסומך ונסמך וממילא הניקוד משתנה.
על ידי זקן ששכח
ה' נובמבר 09, 2017 7:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "שבע *מיני* ענני הכבוד"
תגובות: 12
צפיות: 238

Re: "שבע *מיני* ענני הכבוד"

אציע דברי ואסייג כי הם בדרך אפשר, בשעה שאין הסבר טוב יותר. מינים שונים הכוונה שהם משמשים לדבר שונה. היינו: הענן שלפניהם יודע כל אחד שהיה שונה מכולם, בכך שהוא מורה את הדרך והשאר לא, בזה שהוא מיישר את הדרך והורג את הנחשים וכו'. בדרך זו ניתן לומר שהענן מעליהם הוא סוג ענן שבא להיות להם לצל. זה שתחתם בא ...
על ידי זקן ששכח
ג' נובמבר 07, 2017 7:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 268
צפיות: 10890

Re: תרגום מיידיש

תודה רבה. אנסה עוד משפט (גם פענוח האותיות קשה): די ווערטער וועגען ... האט ער געזאגט נאכדעם/ס, ווי אינ'ם ... האט מען איהם אווי געהאט געויידעלט און מיט א טאג פריהער איידער אויף צומארגענס... המלים אודות.... אמר לאחר שבאמצע.....הם ׳ אווי׳ (זה לא מלה) ׳געויידעלט׳ (וויידעל פירושו זנב. געויידעלט אמור להיו...
על ידי זקן ששכח
א' נובמבר 05, 2017 11:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 268
צפיות: 10890

Re: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆

מחולת המחנים כתב:להציג/להעמיד את עצמו כחבר. (נשמע קצת כמו אידיש אמריקאית וד' וט' מתחלפות).

תודה על הנסיון לסייע. בכל אופן מדובר בטקסט מלפני עשרות שנים מאיזור ליטא. ולא. לא זו המשמעות.
על ידי זקן ששכח
ו' נובמבר 03, 2017 6:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 268
צפיות: 10890

Re: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆

מה הכוונה זיך שטעלן ווי א פרענט! (זה אמור להיות ביודיש ליטאית, בתקוה שהמילה מועתקת נכון)
להתייצב כמו ???
תודה רבה
על ידי זקן ששכח
ד' אוקטובר 25, 2017 5:11 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בגדי קין והבל
תגובות: 8
צפיות: 252

Re: בגדי קין והבל

דרומי כתב:לקין והבל היתה אמא שתדאג להם.

ולעצמה לא ידעה האמא לדאוג?
על ידי זקן ששכח
ג' אוקטובר 24, 2017 2:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בגדי קין והבל
תגובות: 8
צפיות: 252

בגדי קין והבל

בראשית ג כד:
ויעש ה"א לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם.
מדוע לא נזכר שהכין הקב"ה בגדים גם לקין והבל, או שמא להם לא הכין [כמשמעות פשטות לשון הכתוב 'לאדם ולאשתו' דלאפוקי אתי] וטעמא בעי מדוע.
אשמח לקבל מקורות הדנים בענין.
תודה רבה
על ידי זקן ששכח
ה' אוקטובר 19, 2017 2:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'בני אדם שכפה את הטובה'
תגובות: 1
צפיות: 99

'בני אדם שכפה את הטובה'

רש"י בראשית יא ה: בני האדם - אלא בני מי שמא בני חמורים וגמלים אלא בני אדם הראשון שכפה את הטובה ואמר האשה אשר נתתה עמדי אף אלו כפו בטובה למרוד במי שהשפיעם טובה ומלטם מן המבול. לא הבנתי מפני מה מדגישים דווקא אצל בני דור הפלגה את ענין כפיות הטובה, וכי כל אדם שחוטא אינו כפוי טובה כלפי בוראו שמעניק ...
על ידי זקן ששכח
א' אוקטובר 01, 2017 4:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טעויות בספרי הנ"ך החדשים
תגובות: 16
צפיות: 928

Re: טעויות בספרי הנ"ך החדשים

טעויות כתב:מה שדיברו שם זה על עצם זה שיש טעויות.
כאן חשבתי לרכז את הטעויות ויועיל לי ולשכמותי, אמנם מן הנראה אין זה מעניין.

יותר נכון יהיה לומר 'כי רבים הם ואי אפשר לפורטם'...
אגב, ככל הזכור לי, אין נ"ך המאור כמותם. האם טעות בידי?
על ידי זקן ששכח
ה' ספטמבר 14, 2017 7:23 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שתלמידו כגופו. מנין?
תגובות: 3
צפיות: 255

Re: שתלמידו כגופו. מנין?

אם ניתן להסביר כן בדברי משה 'אחרי מותי', מה נעשה עם דבר ה' אל משה 'הנך שוכב... וקם העם הזה וזנה'. שהוא לא אמר 'אחרי'?
על ידי זקן ששכח
ג' ספטמבר 12, 2017 8:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהג אשכנזי בילקוט מעם לועז
תגובות: 3
צפיות: 204

Re: מנהג אשכנזי אצל רבי יעקב כולי

מה שנכון נכון כתב:מעם לועז לכי תבוא כתב ר"ש קרויזר.

תודה רבה
על ידי זקן ששכח
ג' ספטמבר 12, 2017 8:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהג אשכנזי בילקוט מעם לועז
תגובות: 3
צפיות: 204

מנהג אשכנזי בילקוט מעם לועז

בפרשת כי תבוא כותב ר"י כולי בספר מעם לועז אודות כך שחלק מהאשכנזים נוהגים להגביה את ספר התורה טרם קריאת התורה.

שאלתי היא לאיזה קהילות מהאשכנזים כוונתו?
ובכלל, האם היה במגע עם אשכנזים? האם בקטנותו בירושלים היתה קהילה אשכנזית מסודרת? מסתבר שאחר כך בטורקיה בודאי לא הכיר אשכנזים.
על ידי זקן ששכח
ג' ספטמבר 12, 2017 8:04 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שתלמידו כגופו. מנין?
תגובות: 3
צפיות: 255

שתלמידו כגופו. מנין?

רש"י דברים לא כט: אחרי מותי כי השחת תשחיתון. והרי כל ימות יהושע לא השחיתו שנאמר ויעבדו ישראל את ה' כל ימי יהושע מכאן שתלמידו של אדם חביב עליו כגופו כל זמן שיהושע חי היה נראה למשה כאילו הוא חי. אמנם, לכאורה דברי רש"י אלו נסתרים מדבריו במספר מקומות בהם הוא נוקט בפשטות כדברי המדרש ש'כל אחרי –...
על ידי זקן ששכח
ד' ספטמבר 06, 2017 7:24 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: זבת... ודבש
תגובות: 15
צפיות: 631

Re: זבת... ודבש

תרגום יונתן דברים כו ט: ויהב לנא ית ארעא הדא ארע דפירהא שמינין כחלב וחליין כדבש. כלומר: ארץ שפירותיה שמנים כחלב ומתוקים כדבש. [אגב, בימים עברו החלב היה סמל לשומן? ואולי אולי הכוונה לחלב עזים, אלא שגם בזה אינני יודע האם זה אכן שמן במיוחד]. ייש"כ כבודו כנראה שותה חלב שכתוב על אריזתו "הומוגנ...
על ידי זקן ששכח
ג' ספטמבר 05, 2017 7:22 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: זבת... ודבש
תגובות: 15
צפיות: 631

Re: זבת... ודבש

קו ירוק כתב:'יונתן' זה אינו חז"ל, כך שא"ז נ"מ כ"כ

ואם זה לא חז"ל אין זה מוזר שמפרש באופן שונה כאן וכאן?
על ידי זקן ששכח
ב' ספטמבר 04, 2017 7:47 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: זבת... ודבש
תגובות: 15
צפיות: 631

זבת... ודבש

תרגום יונתן דברים כו ט: ויהב לנא ית ארעא הדא ארע דפירהא שמינין כחלב וחליין כדבש. כלומר: ארץ שפירותיה שמנים כחלב ומתוקים כדבש. [אגב, בימים עברו החלב היה סמל לשומן? ואולי אולי הכוונה לחלב עזים, אלא שגם בזה אינני יודע האם זה אכן שמן במיוחד]. אבל להלן כז ג: ארעא דפירהא שמינין כחלב ועבדין דבש. כלומר: הפי...
על ידי זקן ששכח
א' ספטמבר 03, 2017 2:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 196
צפיות: 9871

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הגיונות כתב:ראה בתשובותיו סי' ז': "מימי לא למדתי חכמת הדקדוק" (וזהו ממענה הרמ"א למהרש"ל).

תודה רבה.
על ידי זקן ששכח
א' ספטמבר 03, 2017 2:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 196
צפיות: 9871

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הגיונות כתב:
זקן ששכח כתב:זכור לי שיש מכתב מהרמ"א אל מרן הבית יוסף ובו כותב בין הדברים שאינו בקי בחכמת הדקדוק.
אודה למי שיראני איה מקום המכתב.
בברכה

מפורסמת האיגרת שכתב המהרש"ל לרמ"א ובה מוכיח את הרמ"א על שגיאותיו בתחביר ובדקדוק.

לא לכך כוונתי אלא לאגרת בה כותב הרמ"א בעצמו שאינו יודע בחכמה זו.
על ידי זקן ששכח
א' ספטמבר 03, 2017 1:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 196
צפיות: 9871

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

זכור לי שיש מכתב מהרמ"א אל מרן הבית יוסף ובו כותב בין הדברים שאינו בקי בחכמת הדקדוק.
אודה למי שיראני איה מקום המכתב.
בברכה
על ידי זקן ששכח
ג' אוגוסט 29, 2017 2:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "דך" - סימן הפנייה להערות
תגובות: 10
צפיות: 610

Re: "דך" - סימן הפנייה להערות

מרדכי וינטרויב כתב:
וונדרבר כתב:מעניין המשפט הזה "דוכתיה כאן", חציו בלשון ארמי, וחציו בלשון הקודש!
למה לא כתבו דוכתיה הכא?

זאת בהחלט סיבה לא לקבל את הצעתו של רנ"נ רבינוביץ

האם הדחיה היא מפאת שיש מי שהציע רעיון טוב יותר או שבלא"ה נמי?
על ידי זקן ששכח
ד' אוגוסט 23, 2017 1:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לדרוך על רגל הכלה!
תגובות: 29
צפיות: 1471

Re: לדרוך על רגל הכלה!

אה, אז לא הסגולה מטופשת אלא אנשים מסויימים,
ועל כך נאמר: הזהרו בדבריכם.
על ידי זקן ששכח
ד' אוגוסט 23, 2017 8:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לדרוך על רגל הכלה!
תגובות: 29
צפיות: 1471

!

היה פעם מישהו שפעל גדולות ונצורות למען שלום הבית האוניברסלי, ולא ע"י פרסום סגולה מטופשת , אלא ע"י צו מלכותי שתועלתו אינה מוטלת בספק. הוא קיווה מן הסתם לקבל פרס נובל לשלום, אבל מה שקרה בפועל הוא שכל מי ששמע הצו המלכותי הגיע לאוזניו סובב אצבע על הרקה, וכך קנה לו הנ"ל שם עולם של שוטה מו...
על ידי זקן ששכח
ג' יולי 18, 2017 2:16 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אבד"ק בוטשאטש - בעל אשל אברהם, דעת קדושים
תגובות: 12
צפיות: 834

Re: אבד"ק בוטשאטש - בעל אשל אברהם, דעת קדושים

האם יש קשר לר' משה ווארמאן, בעל 'דברי תורה' ועוד ספרים שהדפיסם בעילום שם?
על ידי זקן ששכח
ו' יולי 14, 2017 7:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לדרכו של רש"י
תגובות: 8
צפיות: 484

Re: לדרכו של רש"י

שש ושמח כתב:http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=46&t=11382&p=107776&hilit=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%A7%D7%99%D7%9F#p107279

תודתי הכנה.
כבר לפני פתחי האשכול דנן חפשתי ולא מצאתי אשכול הדן אודות הנדון, ומעתה האשכול מיותר.
על ידי זקן ששכח
ה' יולי 13, 2017 1:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לדרכו של רש"י
תגובות: 8
צפיות: 484

Re: לדרכו של רש"י

קאצ'קלה כתב:
בברכה המשולשת כתב:אולי על דרך משפחת אם אינה קרויה משפחה...

כבר כתבו כן כמה מפרשים. וראה באשכול 'זרעו של קין'.

חפשתי את האשכול ולא מצאתיו. תוכל לתת קישור?
תודה רבה
על ידי זקן ששכח
ד' יולי 12, 2017 8:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לדרכו של רש"י
תגובות: 8
צפיות: 484

לדרכו של רש"י

האם יש ורש"י נוקט בפשטות עובדה שלכאורה אינו מסכים לה ואף כותב כן מפורש במקום אחר? לדוגמא: רש"י [בראשית ד כב] כותב: 'נעמה - היא אשתו של נח בב"ר'. משמע מדבריו שכן הוא לפשוטו של ענין והיינו שבניו של נח ממנה נולדו. וכפי שכותב הרמב"ן על אתר: 'ואם נאמר שאינה האשה שהוליד נח ממנה שלשת בנ...
על ידי זקן ששכח
ד' יולי 12, 2017 7:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חמור על גב הנכשל בלשונו
תגובות: 19
צפיות: 1071

Re: חמור על גב הנכשל בלשונו

שאלתי פעם את מרן הגרש"ז זצ"ל היות שמנהג אבותי הוא להתפלל בהברה חסידית אך הורגלתי מנעורי בהברה ירושלמית/ליטאית, אם עלי לחזור להברה החסידית או לחילופים אם מותר לי לחזור להברה החסידית, והשיב לי רבנו שלא אשנה, כי ההברה החסידית מקורה בטעות מודעת, כאשר גדולי החסידות נלחמו במשכילים שקידשו את הדק...
על ידי זקן ששכח
ב' יולי 03, 2017 3:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי חי יותר הזכר או הנקבה?
תגובות: 23
צפיות: 1164

Re: מי חי יותר הזכר או הנקבה?

דמשק כתב:פירוש המשניות להרמב"ם נדה פ"ה מ"ו

viewtopic.php?p=378232#p278835
על ידי זקן ששכח
ג' יוני 20, 2017 8:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איזה הוצאה של ספרי חסידות מומלצת?
תגובות: 104
צפיות: 3725

Re: איזה הוצאה של ספרי חסידות מומלצת?

לגבי אחת ההוצאות הנזכרות לעיל בההדרת ספרי חסידות [אגב, אם אינני טועה הרי שהלוגו הרשמי שלהם הוא 'המכון להאדרת ספרי חסידות'...]. בהזדמנות מסויימת חלקו בבימ"ד חוברת דוגמא ובה ראיתי דבר מדהים! שלא מצאו מקור לדבר מסויים שכותב ההר"א מליזענסק וציינו למשנה ברורה. כנראה סברו שהרר"א עיין תמידים...
על ידי זקן ששכח
ו' יוני 16, 2017 12:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איזה הוצאה של ספרי חסידות מומלצת?
תגובות: 104
צפיות: 3725

Re: איזה הוצאה של ספרי חסידות מומלצת?

ראיתי דעתם של מספר מגיבים אודות הקומיקס תניא. אם כי דעתי הכללית לגבי דור הקומיקס היא די שלילית, בענין זה דעתי שונה. היות והקומיקס שולט מאד מאד בנתח גדול ומדהים של ספרי קריאה לצעירים, חשוב מאד לתת לצעירים גם קומיקס שיש בו העשרת ידע. כלומר, אם בכל אופן יש קומיקס וכמעט אין סיכוי שנוכל בכוחותינו הדלים ל...
על ידי זקן ששכח
ו' יוני 16, 2017 7:31 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: בעל 'הברכת אברהם' מסלונים זצ"ל
תגובות: 42
צפיות: 2088

Re: בעל 'הברכת אברהם' מסלונים זצ"ל

מתפעל כתב:מי מסביבותיו מזוהה?


rav1.jpg

מימין לשמאל: ר' דוד גולינסקי ממשמשיו, ר' משה גולינסקי, ר' מרדכי בר"ש וינברג, צדודיתו של ר' יחזקאל וינברג ממשמשיו, ר' זעליג וינברג, הרבי, ר' מרדכי איידלשטיין, ר' אהרן וינברג.
על ידי זקן ששכח
ב' יוני 12, 2017 7:28 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: בעל 'הברכת אברהם' מסלונים זצ"ל
תגובות: 42
צפיות: 2088

Re: ל"ו שנה למרן בעל 'הברכת אברהם' מסלונים זצ"ל

ומה הפשט שקוראים לדברי שמואל 'דער פאטער' , כאילו גדלותו ושמו באו לו כיון שהוא אבי הבית אברהם, וכך גם לאחיו הגדול בכל המובנים 'דער עלטערער'. לא קשור בכלל להיותו אבי הרבי בעל בית אברהם. אלא כינוי לאבא - רבי די עלטערער הוא כן משום שהוא היה האח המבוגר של הרבי, אבל בוודאי חסידיו לא קראו אותו כן. ככל היד...
על ידי זקן ששכח
א' יוני 11, 2017 10:21 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בעל 'הברכת אברהם' מסלונים זצ"ל
תגובות: 42
צפיות: 2088

Re: ל"ו שנה למרן בעל 'הברכת אברהם' מסלונים זצ"ל

הוא היה רבי מאד מעניין, הוא הגיע מעולם העסקונה, שימש לפני כהונתו כאדמו"ר כמנהל בית יעקב בטבריה, ואף חבר מועצת העיר, אך תמיד היה לפיד אש של עבודת ה', וחכימא דיהודאי. הרי גם בנו הר"ר שמואל וינברג ז"ל (איש פא"י) חמיו של האדמו"ר מסלאנים, שימש כראש עיריית ב"ב, הלא כן? תרי ש...
על ידי זקן ששכח
ג' מאי 16, 2017 7:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש מקור לסיפור על רב שרירא גאון שהובא ב"אוהב ישראל"?
תגובות: 5
צפיות: 384

Re: האם יש מקור לסיפור על רב שרירא גאון שהובא ב"אוהב ישראל"?

שערי חכמה כתב:ובכן, מתברר שהיו רבים שהעתיקו את הסיפור, אך השאלה מאין שאב אותו בעל "אוהב ישראל" ? ? ?

כמובן מתוך לשון הספר בהודעה הראשונה לא קרא זאת ה'אוהב ישראל' בשום ספר, אלא 'שמע'. מסתבר ששמע מאחד מרבותיו, אף כי אינו מוכרח.
על ידי זקן ששכח
ב' מאי 15, 2017 2:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדריכי כשרות של ou, מי מכיר?
תגובות: 5
צפיות: 331

Re: מדריכי כשרות של ou, מי מכיר?

הרב בר ישראל, תודה על המידע. אכן ראיתי את הדפים בידיו של משגיח כשרות מטעמם. עכ"פ עיינתי כעת בספרו של הגר"י בעלסקי המצוי באוצר, ומצאתיו מלא וגדוש בכל מילי דמיטב. רק אשאל בקצרה, בנוגע להמצו"ב, האם עד היום כך הוא המצב שבא"י לא מוציאים את חוטי הדם מהלשון? הכשרת הלשון - הרב בעלסקי.PD...
על ידי זקן ששכח
ה' מאי 11, 2017 2:17 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: תמונות ותיעודים ממירון ומאנשי מירון
תגובות: 63
צפיות: 2454

Re: דחוף! תמונות ממירון ומאנשי מירון

ביום ו' העבר נפטר בבני ברק החסיד ר' ישראל פרידמן זצ"ל, כבן 92. איש של מסירות נפש כפשוטו וכמשמעו שנים רבות מאחורי מסך הברזל = רוסיא.
היה ראוי לאשכול, אך העצלות מונעת, ועכ"פ תמונה אחת במירון אעלה.

ר' ישראל פרידמן במירון.jpg
ר' ישראל פרידמן במירון.jpg (64.97 KiB) נצפה 846 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם