מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2643 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי זקן ששכח
ג' יולי 07, 2020 11:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ... ונתחלף לך בין איוב לאויב.
תגובות: 15
צפיות: 333

Re: ... ונתחלף לך בין איוב לאויב.

רעיונות יפים, אבל לא בטוח שהם אמיתיים. וכל כך למה? כי לא שייך ליידע שם, כלומר: ה"א הידיעה מתאים שתבוא לפני חפץ וכדו' וכפי שנאמר השלחן הגדול, ודומיהם, אולם לא יימצא שנאמר או נכתוב 'המשה רבינו' או 'האברהם אבינו'. אם כן, כיון שנכתב לעיל 'על האויב / האיוב לרדוף', לא יתכן שנקרא 'איוב' כי אם 'אויב'. ...
על ידי זקן ששכח
ה' יוני 25, 2020 9:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מוצניפין?
תגובות: 14
צפיות: 517

Re: מוצניפין?

חיבור קדום משנות הש': ולכן אמרו הקדמונים כי שליח צבור צריך שני מוצניפין שהם עמו שלשה אחד מימינו ואחד משמאלו. והיינו לגבי כהן גדול שני סגני כהונה. שאלה לעצם הכתוב: האם מצינו שכהן גדול צריך שיהיו לו שני סגנים? על אלישבע אשת אהרן הכהן, אמרו חז''ל שראתה ביום השמיני, שני בניה סגני כהונה. אגב, מבואר בתור...
על ידי זקן ששכח
ג' יוני 23, 2020 11:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי כותב בספר בית לאבות (ירושלם תרס"ה)
תגובות: 9
צפיות: 984

Re: זיהוי כותב בספר בית לאבות (ירושלם תרס"ה)

בס"ד בספר בית לאבות (ירושלם תרס"ה) סוף מסכת אבות דף עז ע"ב: "כל מה שברא הקב"ה בעולמו... על כן אמרתי להביא פה מה שנמצא בכתבים מבהמ"ח . בענין מה שאמר הקב"ה לאדה"ר ואכלת את עשב השדה...." מי הוא בן המחבר? (ואולי בני המחבר? עי"ש סימן יא דף ק ע"ב) יי...
על ידי זקן ששכח
ב' יוני 22, 2020 11:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מוצניפין?
תגובות: 14
צפיות: 517

Re: מוצניפין?

שבע כתב:חיבור קדום משנות הש':
ולכן אמרו הקדמונים כי שליח צבור צריך שני מוצניפין שהם עמו שלשה
אחד מימינו ואחד משמאלו. והיינו לגבי כהן גדול שני סגני כהונה.


שאלה לעצם הכתוב:
האם מצינו שכהן גדול צריך שיהיו לו שני סגנים?
על ידי זקן ששכח
ב' יוני 22, 2020 11:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מוצניפין?
תגובות: 14
צפיות: 517

Re: מוצניפין?

חיבור קדום משנות הש': ולכן אמרו הקדמונים כי שליח צבור צריך שני מוצניפין שהם עמו שלשה אחד מימינו ואחד משמאלו. והיינו לגבי כהן גדול שני סגני כהונה. הכוונה על פי הענין הוא ששנים יסובבוהו מצידיו. וזכר לדבר בדברי רש"י (יחזקאל כד ה), שיתכן וזו כוונת המחבר: 'דור לשון עריכה וכן יצנפך צנפה כדור (ישעיה ...
על ידי זקן ששכח
ב' יוני 22, 2020 2:05 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: השכר הוא כדוגמת המעשה
תגובות: 6
צפיות: 292

Re: השכר הוא כדוגמת המעשה

היכן מצאנו בדברי חז"ל אמירה כללית שהשכר (או העונש) הוא כדוגמת המעשה. את המאמר "מדה כנגד מדה" אני מכיר, אבל זה לא מספק אותי. דרוש לי משהו יותר חד. מאמרים שאינם כלליים יש הרבה, למשל שבת כג ע"ב: "הרגיל בנר - הויין ליה בנים תלמידי חכמים, הזהיר במזוזה - זוכה לדירה נאה, הזהיר בצי...
על ידי זקן ששכח
ב' יוני 22, 2020 2:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתיבת אותיות יה'
תגובות: 51
צפיות: 3628

Re: מילה שנגמרת בסיום "יה"

יענקלה הכונס כתב:מי יודע היכן המקור שכשכותבים מילה שנגמרת בסיום "יה" וכגון היה, נחמיה, אוזניה וכדו' כותבים במקף על האות י' וכגון הי', נחמי', אוזני'?


עד שכבודו שואל מנא הני מילי,
אפשר שהשאלה הנכונה היא: האם צריך לנהוג כן?
על ידי זקן ששכח
ו' יוני 19, 2020 1:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אוטוגרפים / חתימות
תגובות: 48
צפיות: 5842

Re: אוטוגרפים / חתימות

מאיריחיאלק כתב:צפת"ו חתימות מי חותם ???


‏‏לכידה.PNG
‏‏לכידה.PNG (92.78 KiB) נצפה 140 פעמים

הק' יעקב במו"ה מרדכי הלוי זללה"ה
על ידי זקן ששכח
ה' יוני 18, 2020 10:35 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מעשה באלמנה
תגובות: 7
צפיות: 243

Re: מעשה באלמנה

בברכה המשולשת כתב:שוחר טוב מזמור א
ומשם לילקו"ש


תודה רבה. תבורך
על ידי זקן ששכח
ה' יוני 18, 2020 9:45 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מעשה באלמנה
תגובות: 7
צפיות: 243

מעשה באלמנה

ראיתי בילקוט מעם לועז שמביא סיפור שסיפר קורח כדי ללעוג על משה רבינו, מעשה באלמנה שהיה לה שדה וכו'.
האם יודע אי מי מקור הסיפור?
תודה רבה
על ידי זקן ששכח
ב' יוני 08, 2020 11:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש קדושה להר סיני מפני שניתנה בו תורה?
תגובות: 10
צפיות: 395

Re: האם יש קדושה להר סיני מפני שניתנה בו תורה?

עזריאל ברגר כתב:מהסיפור של רבה בר בר חנה שראה את הר סיני מוקף בעקרבים לבנים וכו' משמע שיש איזושהי נגיעה של קדושה שם.


מסתבר שזה מוכיח שהיתה שם קדושה והלכה.
וראה המשל שכתב באור החיים הקדוש ריש פרשת חוקת,
לבעל הבית שהיו לו שתי חביות.
על ידי זקן ששכח
ה' מאי 28, 2020 12:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי כתב יד
תגובות: 22
צפיות: 1686

Re: זיהוי כתב יד

לדעתי אלו דקדוקי עניות. ומדוע? טול לדוגמא את מה שפענחת מא"מ , וראה נא האם המם הראשונה והשניה שוות? כלומר, כשאדם כותב מהר או חותם יש בהחלט שינוי אותיות. ואם כבר, אז לדעתי אין הפענוח נכון, אלא י"ל מאיר הוא בן הרב... זאת בנוסף לכך שהנוסח אינו 'נשמע' הולם שיתחיל כן. ולעצם הטיעון, אכן הו' ארוכה...
על ידי זקן ששכח
ד' מאי 27, 2020 2:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי כתב יד
תגובות: 22
צפיות: 1686

Re: זיהוי כתב יד

לבי במערב כתב:תמונה
תבא כתב:הגאון
לפענ"ד, תיבה זו אין פענוחה כן, וילע"ע.

י"ל: הוא בן הרב
על ידי זקן ששכח
ש' מאי 23, 2020 11:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי כתב יד
תגובות: 22
צפיות: 1686

Re: זיהוי כתב יד

מאיריחיאלק כתב:מי חותם כאן תרל"ב
משה בהר"ר שלמה ?

משה בהרב מנחם שלמה.
על ידי זקן ששכח
ב' מאי 18, 2020 6:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הותר לכבוד שבת - הותר בהפסד מרובה?
תגובות: 7
צפיות: 343

Re: הותר לכבוד שבת - הותר בהפסד מרובה?

מהר"ם מינץ סי' טו עני כל השנה ועשיר בערב שבת, שוים הם, ויש לומר את הטעם, לזה מפני עניו ולזה מפני כבוד שבת, כדי שלא יתמהו שלפעמים אוסר ולפעמים מתיר, וכן בכנה"ג סי' צב בהגה"ט ס"ק כז, זב"צ ס"ק מד ומ"ה וכה"ח סק"ע. וכן הוא בחו"ד ס"ק כא, מש"ז ס&...
על ידי זקן ששכח
ה' מאי 14, 2020 5:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הותר לכבוד שבת - הותר בהפסד מרובה?
תגובות: 7
צפיות: 343

Re: הותר לכבוד שבת - הותר בהפסד מרובה?

עזריאל ברגר כתב:זכור לי שלכבוד שבת, דהיינו הפסד סעודת שבת, דינו כהפסד מרובה.אשמח אם יואיל אי מי לצטט מקור ברור.
על ידי זקן ששכח
ה' מאי 14, 2020 5:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הותר לכבוד שבת - הותר בהפסד מרובה?
תגובות: 7
צפיות: 343

הותר לכבוד שבת - הותר בהפסד מרובה?

האם והיכן מופיע כלל שכזה, כי דבר שהתירוהו או הקלו בו בערב שבת - משום כבוד השבת,
יהא מותר גם במצב שאם לא נתיר יהא בו הפסד מרובה?
האם יש במקום מסויים הקשר בין שני דברים אלו?
ייש"כ
על ידי זקן ששכח
ג' מאי 12, 2020 2:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשת עזרה: דרכי תשובה סי' רמב
תגובות: 10
צפיות: 413

Re: בקשת עזרה: דרכי תשובה סי' רמב

תודה רבה.
ברוכים תהיו
על ידי זקן ששכח
ג' מאי 12, 2020 12:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשת עזרה: דרכי תשובה סי' רמב
תגובות: 10
צפיות: 413

בקשת עזרה: דרכי תשובה סי' רמב

כתב בדרכי תשובה, שפירא, סימן צא ס"ק פט
דרכי תשובה, שפירא.PNG
דרכי תשובה, שפירא.PNG (14.06 KiB) נצפה 413 פעמים

אלא שככל שאני יודע אין בספרו סימן רמ"ב.

היש מי שיוכל להצביע איה מקומו?

יי"שכ
על ידי זקן ששכח
ב' מאי 11, 2020 12:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי שמת בספינה
תגובות: 30
צפיות: 1110

Re: מי שמת בספינה

חברים, תודה לכולם! מכל הדברים שם אין אמירה אחת ברורה שאכן הטלת גופה המיימה, בשעת הצורך, היא דבר תקין. כמובן, הרבנים שפסקו את אותו פסק לא היו גדולי הדור (הגם שהיה על הספינה אחד מגדולי הדור, אלא שהוא היה אז ילד...), וייתכן שלא פסקו כהלכה. עכ"פ, לא כסניף או כהוו"א על הטלת ציפורניים. שאלתי הי...
על ידי זקן ששכח
ב' מאי 11, 2020 12:35 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: אדמו"רים שביקרו בארץ ישראל בשנים תר"ס-תרצ"ט
תגובות: 41
צפיות: 1445

Re: אדמו"רים שביקרו בארץ ישראל בשנים תר"ס-תרצ"ט

שייף נפיק כתב:האדמו''ר מסלונים הי''ד ביקר בארץ

?!
שב לביתו ונפטר שם בצעירותו, זצוק"ל.

היה גם האדמו"ר מבויאן - לייפציג. לצערי לא ידועים לי פרטים נוספים כרגע.

ומה עם האדמו"ר ר' שמחה בונם מאוטבוצק?
ביקר בארץ ושב לפולין ולאחר זמן שב והשתקע בירושלים ואחר כך בטבריה, שם נפטר.
על ידי זקן ששכח
ד' מאי 06, 2020 7:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טעות אחריות סופר - על טעויות סופרים ומדפיסים
תגובות: 123
צפיות: 22858

Re: טעות סופר כת"י

י. אברהם כתב:יומא כא. עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, ברש"י

לכידה.PNG

ובכת"י
ונתרווח.PNG


זה נראה כאילו יש טעות בכתב היד ולא בנדפס,
שהרי כאן פשטות הענין היא שאכן המקום הפיזי נתרווח
שיהיה מקום עבורם להשתחוות.
על ידי זקן ששכח
ד' מאי 06, 2020 9:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול מכירת ספרים
תגובות: 335
צפיות: 74962

Re: אשכול מכירת ספרים

אשמח אם יוכל מי מבאי פורום זה לתת הערכת מחיר.
מדובר בש"ס שלם בכרך אחד.
תודה רבה

IMG_2447.JPG
IMG_2447.JPG (5.38 MiB) נצפה 542 פעמים
על ידי זקן ששכח
ג' מאי 05, 2020 11:07 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?
תגובות: 51
צפיות: 8641

Re: נוסח ברכת הספירה, לעומר או בעומר?

את ה'שערי תשובה' על השו"ע, כתב רבינו חיים מרדכי מרגליות, וכמדומני היה רב בעיירה בליטא. הוא כותב [סי' תפט, ב]: 'וגם בלשון בני אדם נופל יותר לשון לעומר בלמ"ד, וכן נהגו במדינתנו'.
ומעניין מהיכן המנהג ה'ליטאי' הנוכחי להקפיד על בעומר.
על ידי זקן ששכח
ב' אפריל 27, 2020 11:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק רביעי
תגובות: 18
צפיות: 1040

Re: מסכת שבת - פרק רביעי

מה לא מובן? יתכן שנתכוין רש"י שהיה ר' יוסי גדול מרבי, ויתכן שכלפי ר' ישמעאל בנו נאמר שהיה גדול מרבי.
על ידי זקן ששכח
א' אפריל 26, 2020 8:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק רביעי
תגובות: 18
צפיות: 1040

Re: מסכת שבת - פרק רביעי

תודה רבה, יאושר כחם וחילכם לאורייתא.
על ידי זקן ששכח
א' אפריל 26, 2020 4:44 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק רביעי
תגובות: 18
צפיות: 1040

Re: מסכת שבת - פרק רביעי

עיקר הקושי שלי בענין הוא מה שמותיר התרומה והקדשים בביתו, בלא כל אפשרות להתפטר מהם, עד אשר יתקלקלו, ובינתיים עלול חלילה לבוא על ידם לידי מכשול ותקלה. שאלה יפה. שאלתי חכ"א שליט"א ואמר לי לעיין בפסחים דף כ שהגמרא מדבר בענין ספק טומאה ותקלה. וחכם אחר כתב לי ליישב ע"פ דברי הנתיבות בחו&quo...
על ידי זקן ששכח
ה' אפריל 23, 2020 7:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק רביעי
תגובות: 18
צפיות: 1040

Re: מסכת שבת - פרק רביעי

עיקר הקושי שלי בענין הוא
מה שמותיר התרומה והקדשים בביתו,
בלא כל אפשרות להתפטר מהם,
עד אשר יתקלקלו,
ובינתיים עלול חלילה לבוא על ידם לידי מכשול ותקלה.
על ידי זקן ששכח
ה' אפריל 23, 2020 3:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק רביעי
תגובות: 18
צפיות: 1040

מסכת שבת - פרק רביעי

מח ע"ב כי היכי דלא אתי למישרף עליה תרומה וקדשים. להבנתי מדובר כשנגע השרף בכירה, כי באופן שהיה באויר - כלל לא נטמאו, ושאלתי היא היות וקבעו חז"ל שהתרומה שבבית התבלין וכדו' נטמא, מה יעשו בה? לאכול - אסור, כי טמאה היא, וגם לשרוף אסור - כפי שאמרה הגמרא 'כי היכי דלא אתי למישרף', אז מה יעשו בתרו...
על ידי זקן ששכח
ה' אפריל 23, 2020 3:47 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8510
צפיות: 1540548

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

גל של אגוזים כתב:הראשון מימין נראה כהאדמו"ר מנדבורנה חדרה זצ"ל, הראשון משמאל נראה כהאדמו"ר [רבי הרשל'ה] מקרעטשניף כפר אתא זצ"ל.

האמצעי כנראה ג"כ מאדמור"י בית נדבורנה


האדמו"ר ר' אברהם אבא מפיטסבורג זצל
על ידי זקן ששכח
ג' אפריל 21, 2020 10:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 543
צפיות: 85821

Re: עזרה בתרגום מילים

אינני יודע. יתכן מאד,
ובכל מקרה לשונו: 'בעד ארבעה העלער' מסתברת יותר כמטבע ולא כמידה.
על ידי זקן ששכח
ג' אפריל 21, 2020 10:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 543
צפיות: 85821

Re: עזרה בתרגום מילים

העלער.PNG אני צריך עזרה בפענוח מילולי בהנכתב בתמונה המצורפת עבור חולה במחלה הידועה. תשו"ח להמבארים. מדובר כאן על הקטע המצורף כאן המתחיל 'לטחורים', אשמח לדעת מה המכוון בדבריו 'אלאהן, ו'בליי עסיג', ושאר שלל הביטויים שפחות נפוצים שמוזכרים בדבריו. אלאהן הוא אלוורה לכאורה. בליי עסיג הוא עופרת אצטט ...
על ידי זקן ששכח
א' אפריל 19, 2020 1:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'שקץ' במשנת האוה"ח - מה הוא?
תגובות: 0
צפיות: 258

'שקץ' במשנת האוה"ח - מה הוא?

כתב רבינו, ויקרא יא י: שקץ הם לכם... ואפילו ב שוגג וזה הוא שרמז כאן באומרו ושקץ יהיו לכם, פירוש לרבותא אפילו בשוגג שלא תתכוונו לאוכלם אף על פי כן ישקצו את הנפש. ולהלן פסוק מג כתב: ואומרו ולא תטמאו בהם - אולי שיכוין לומר שצריכין ישראל להזהר לבל יכנסו לפיהם אפילו בהיסח הדעת, כי ההפרש שבין השוגג למזיד ...
על ידי זקן ששכח
ו' אפריל 17, 2020 11:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ 'היכל הבעש"ט' הופעה מחודשת
תגובות: 26
צפיות: 5174

Re: קובץ 'היכל הבעש"ט' הופעה מחודשת

א איד כתב:"הקובץ הבעל"ט יופיע אי"ה בחודש ניסן תש"פ" (מתוך גל' לט (חורף תש"פ)).

יצא לפועל? או שנעצרה הופעתו מפני המגפה?


כפי ששיער מר, הופעתו נתעכבה, עד ירחם ה', לעת עתה מפאת חומר המצב.
על ידי זקן ששכח
ו' אפריל 17, 2020 11:26 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת פרק שלישי
תגובות: 16
צפיות: 1115

Re: מסכת שבת פרק שלישי

דף טל ע"א בסוף העמוד פלוגתא לגבי חמי טבריה. שיטת רבנן דהיא תולדות חמה. ויש להבין מדוע? ואם בפשטות שסוברים שנתחממו המים מהחמה. קשה להבין זאת, שהרי בסמוך יש את הכנרת, ואיך יתכן שמימיו לא נתחממו מהשמש? כלומר, קשה להבין שרבנן סוברים שהמציאות היא שמימי חמי טבריה הגיעו לחום כה גדול מהשמש. ובעצם יש לה...
על ידי זקן ששכח
ה' אפריל 02, 2020 3:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: יומא דף כב ע"ב
תגובות: 4
צפיות: 606

Re: יומא דף כב ע"ב

ביקורת תהיה כתב:
זקן ששכח כתב:ולכאורה הכתוב מכחיש זאת.
קושיית מהרש"א.

צודק.
לא שמתי לב.
על ידי זקן ששכח
ה' אפריל 02, 2020 12:02 am
פורום: בית התלמוד
נושא: יומא דף כב ע"ב
תגובות: 4
צפיות: 606

יומא דף כב ע"ב

'אמר רבי שמואל בר נחמני רבי יונתן רמי כתיב והיה מספר בני ישראל כחול הים וכתיב אשר לא ימד ולא יספר לא קשיא כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום כאן בזמן שאין עושין רצונו של מקום'. פשטות תשובתו היא שכשעושים רצון המקום, אזי 'לא ימד ולא יספר', אולם בזמן שאין עושים רצונו, אז הם 'כחול הים' ואפשר למנות. ולכ...
על ידי זקן ששכח
ד' אפריל 01, 2020 11:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תמיהה: תחת הצאן ישלם חמש?!
תגובות: 2
צפיות: 303

תמיהה: תחת הצאן ישלם חמש?!

כתב מהרש"א יומא דף כב, ב ד"ה איפרעו מיניה כו',
'כדין הגונב צאן של חבירו וטבחו, דישלם חמשה,
דהיינו הא' שהוא הקרן ועוד ארבעתים נוסף'.

האם טעיתי בהבנת דבריו, ושמא יש מי שדן בכך?
ייש"כ
על ידי זקן ששכח
ג' מרץ 24, 2020 11:01 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: האם יש מקור להגדת הילדים שנציב המלח שהיה אשת לוט זה ים המלח של היום ?
תגובות: 9
צפיות: 2444

Re: האם יש מקור להגדת הילדים שנציב המלח שהיה אשת לוט זה ים המלח של היום ?

ומסתבר באמת שלא היה במעשה בראשית כי כל המציאות של ים המלח כאן ובעוד מקומת בעולם זה שיש מקום נמוך שאין החלפת מינרלים כיון שיש לו רק כניסה למים, ואין יציאה ולכן המינרלים הופכים למלחים. נראה, שרק אחר הפיכת סדום, שהפך השם הסלע, נהייתה הארץ נמוכה כפי שהיא כיום, ולכן מפאת החום המים מתאדים ונהיה מלח. אבל ...
על ידי זקן ששכח
ג' מרץ 24, 2020 10:54 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: התנא נמשך אחר הרגל לשונו - חיפוש מקור
תגובות: 5
צפיות: 646

Re: התנא נמשך אחר הרגל לשונו - חיפוש מקור

אם זכרוני אינו מטעני, יש בש"ס במספר מקומות שהגמ' מתרצת שהתנא נמשך אחרי הרגל לשונו וציין דבר נוסף (ולפעמים לא התכוון למעשה לחדש משהו בדבריו הנוספים). אשמח למקורות. נ.ב. ראיתי מה שכתוב בנתיבי א"ש כלל מ"א עמ' שח. בכ"א כוונתי לחפש אחר המקום שבו זה מצוין בפירוש בגמ', ולא בראשונים. הי...

עבור לחיפוש מתקדם