החיפוש הניב 848 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שבע
ו' פברואר 23, 2018 4:36 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: אהלי יעקב - נברשת
תגובות: 0
צפיות: 12

אהלי יעקב - נברשת

שו"ת אהלי יעקב למהריק"ש, חסר דף א, עמוד ב'

ובמקומו מופיעה סריקה מספר "נברשת"
על ידי שבע
ו' פברואר 23, 2018 4:34 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: ביאור ברכת הרב את ריבנו - למהריק"ש
תגובות: 0
צפיות: 26

ביאור ברכת הרב את ריבנו - למהריק"ש

בשו"ת אהלי יעקב למהריק"ש (רבינו יעקב קשטרו, ליוורנו תקמ"ג), סימן ט', מצאתי ביאור ברכת "הרב את ריבנו"

ואציגו הנה לתועלת הלומדים, ודבר בעתו - מה טוב
על ידי שבע
ב' פברואר 19, 2018 1:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נוסח וידוי הגדול של בעל ברית אברהם
תגובות: 17
צפיות: 314

Re: נוסח וידוי רבינו נסים

לתועלת חכמי הפורום, ובפרט משהד, ישראל אליהו, דעת האברך

סידור מנהג ספרד (קטלוניא), מן המאה הי"ד

Oxford - Bodleian Library MS Opp. Add. Oct. 18
על ידי שבע
ו' פברואר 16, 2018 1:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרייתו של הרב פחד יצחק למפרונטי ז"ל
תגובות: 2
צפיות: 151

Re: ספרייתו של הרב פחד יצחק למפרונטי ז"ל

כ''י ''פחד יצחק'' נמצאים בספריית פריס
על ידי שבע
ד' פברואר 14, 2018 12:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "וכבר שמעתם מה שאירע אותנו בבית המקדש מן הצרות ומן הביזה"
תגובות: 6
צפיות: 261

Re: "וכבר שמעתם מה שאירע אותנו בבית המקדש מן הצרות ומן הביזה"

''והביאנו לציון עירך ברנה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם''
על ידי שבע
ג' פברואר 13, 2018 3:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "וכבר שמעתם מה שאירע אותנו בבית המקדש מן הצרות ומן הביזה"
תגובות: 6
צפיות: 261

"וכבר שמעתם מה שאירע אותנו בבית המקדש מן הצרות ומן הביזה"

מי יודע פשר דבר? קטע גניזה, מן המאה הי"א https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=38798#p435853 ועכשיו אחינו יש'ראל תהוא יודעים בשלומכם, שע ם מה חלק הקו'דש עליכם מכבודן שלבית דויד כבר שהכפיל כבודו שלנש יא עליכם במ'ה שהנחילו מכבוד אבותיו, והגיעו ועשאו נשיאינו וראש דורינו, ועיני כל ישר'אל ...
על ידי שבע
ב' פברואר 12, 2018 6:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאוצרות חז"ל - בכתבי יד
תגובות: 7
צפיות: 364

Re: מאוצרות חז"ל - בכתבי יד

והרי הקטע במלואו - אוצר לא יסולה בפז! קטע גניזה, מן המאה הי"א היאך כל השבט מתפלל בפי מלא לפני הקו'דש ו ר חמים קרובים מהם - דויד או'מר: הטה אלי אזנך מהרה הצילני, וכן יחזקיהו: הטה יי' אזנך ושמע וג', וכן דניאל: הטה א-להי אזנך ושמע. והקו'דש שומע תפיל[תן], כשם שביקש עליהן מש'ה, שנ'אמר: שמע יי' קול י...
על ידי שבע
ב' פברואר 12, 2018 8:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאוצרות חז"ל - בכתבי יד
תגובות: 7
צפיות: 364

Re: מאוצרות חז"ל - בכתבי יד

מה שנכון - נכון!

יישר כחך.
על ידי שבע
ב' פברואר 12, 2018 12:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאוצרות חז"ל - בכתבי יד
תגובות: 7
צפיות: 364

Re: מאוצרות חז"ל - בכתבי יד

קטע גניזה, מן המאה הי"א היאך כל השבט מתפלל בפי מלא לפני הקו'דש ו ר חמים קרובים מהם - דויד או'מר: הטה אלי אזנך מהרה הצילני, וכן יחזקיהו: הטה יי' אזנך ושמע וג', וכן דניאל: הטה א-להי אזנך ושמע. והקו'דש שומע תפיל[תן], כשם שביקש עליהן מש'ה, שנ'אמר: שמע יי' קול יהודה , הרי לצדיקים, יכול אף לא לצדיקי...
על ידי שבע
א' פברואר 11, 2018 11:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאוצרות חז"ל - בכתבי יד
תגובות: 7
צפיות: 364

Re: מאוצרות חז"ל - בכתבי יד

"מעשה בחבר" (תנחומא פ' תרומה, סי' ב) כ"י מן הגניזה, מאה יג-יד. בנוסחה מחוורת יותר. ...עמדו בני המדינה כשראו אותו [...] נהגו בו כבוד גדול, ועשו לו פסיקתו כראוי וכהוגן בגדולה ובכבוד. [והתחילו] גדולי הקהל לילך מימינו ומשמאלו ולווין אותו. וכשראו הפרקמ טו טין כך, באו אצלו ופייסו אותו. ואמר...
על ידי שבע
א' פברואר 11, 2018 11:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאוצרות חז"ל - בכתבי יד
תגובות: 7
צפיות: 364

מאוצרות חז"ל - בכתבי יד

כ"י מן הגניזה, כתיבה מזרחית מרובעת, מאה יא-יב. כת'יב כי לקח טוב נתתי לכם. מעשה בחבר אחד שהיה בספינה אחת והיו בה פרקמטיין הרבה. היו או'מרים לו: היכן פרקמטיא שלך? והיה או'מר להם: פרקמטיא שלי גדולה מישלכם. והיו מחזירין בכל הספינה ולא מצאו לו כלום, והיו שוחקין ממנו. באו עליהן הפורטין ונטלו כל מה ש...
על ידי שבע
א' פברואר 11, 2018 9:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת "סודות" בקבלה
תגובות: 80
צפיות: 4226

Re: אסופת "סודות" בקבלה

קט המשך אסופת סודות מכ"י ניו-יורק בהמ"ל 1883 , כתיבה ביזנטית, מאה י"ד, בדף 103ב: קט ("יין נסך") " וטעם היין נסך שנאסר בנגיע'ה - לפי שיש יין חמר מלא מסך, ואם נוגע בו הגוי מתערב הנוגע שהוא מצד הטומאה עם כח היין המטעה, ונמצא שאפי'לו יין מותר* הבא מכחו נהפך לאויב, והוא נלחם...
על ידי שבע
א' פברואר 11, 2018 12:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול מכירת ספרים
תגובות: 252
צפיות: 29866

Re: אשכול מכירת ספרים

כמדומני שיש בהיברו-בוקס
על ידי שבע
א' פברואר 11, 2018 12:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת "סודות" בקבלה
תגובות: 80
צפיות: 4226

Re: אסופת "סודות" בקבלה

קו-קח המשך אסופת סודות מכ"י ניו-יורק בהמ"ל 1883 , כתיבה ביזנטית, מאה י"ד, בדף 103א-ב: קו ("בגדי כהונה") " וטעם ח' בגדים של כהן - לפי שהוא צריך להמשיך הדברי'ם ממקום מוצאם במחשבה, כי אין לפחות פחות מח'. ואם עבר קצץ* בנטיעות, ודי למבין. וכהן* הדיוט בד' - כי בהם נכללים ח', ...
על ידי שבע
ש' פברואר 10, 2018 7:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת "סודות" בקבלה
תגובות: 80
צפיות: 4226

Re: אסופת "סודות" בקבלה

קג-קה המשך אסופת סודות מכ"י ניו-יורק בהמ"ל 1883 , כתיבה ביזנטית, מאה י"ד, בדף 103א: קג ("לחם הפנים") " וטעם לחם הפנים למה לא היה הלחם מונח* על השלחן אלא על הקשוות*, המעיין הכלים שאמרנו, ובפסו'ק הבשר* עודנו בין שניהם טרם יכרת, יבין טעמו למה הלחם מונח על הקשוות". הלח...
על ידי שבע
ו' פברואר 09, 2018 2:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת "סודות" בקבלה
תגובות: 80
צפיות: 4226

Re: אסופת "סודות" בקבלה

לקראת הפרשיות הבאות העוסקות ב מעשה המשכן , חזרתי לאשכול המופלא דנן צד-קב המשך אסופת סודות מכ"י ניו-יורק בהמ"ל 1883 , כתיבה ביזנטית, מאה י"ד, בדף 102ב-103א: צד-צה ("יריעות המשכן" / "פרוכת") " ומה שהיה המשכן עשר יריעות - רמז לעשרה רקיעים שהם* דירה לכבודו, ואומ'ר...
על ידי שבע
ו' פברואר 09, 2018 1:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת "סודות" בקבלה
תגובות: 80
צפיות: 4226

Re: אסופת "סודות" בקבלה

עוד בהקשר ל סוד צב ("סוד שבת") בהערותיי ל סוד פד ("שבעה צדיקים") כתבתי: "וראה כל זה בארוכה ב זוהר-חדש פ' תולדות שציינתי לעיל, הפותח: "תא חזי שבעה יומין עילאין ברא קב"ה בעלמא... ולקביל אינון... ברא בארעא שבעה זכאי קשוט..."; ובנוסח המלא המופיע בכתבי-היד (כולם בכ...
על ידי שבע
ג' פברואר 06, 2018 4:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עיפוש השכל
תגובות: 6
צפיות: 196

Re: עיפוש השכל

תודה לארז בלבנון - ישגה!
על ידי שבע
ג' פברואר 06, 2018 4:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עיפוש השכל
תגובות: 6
צפיות: 196

עיפוש השכל

חכם ארץ-ישראלי משנות השי"ן פורך טענה מסוימת עם הביטוי דלהלן:
וזה עיפוש השכל...


האם ישנן מקבילות לכך?
על ידי שבע
ה' פברואר 01, 2018 11:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פנינים מתוך ספר אם לבינה כת"י לבעל פמ"ג
תגובות: 21
צפיות: 724

Re: פנינים מתוך ספר אם לבינה כת"י לבעל פמ"ג

הלצה בשם רבי ישראל בעל שם ז"ל זית - ידוע בל'שון א'שכנז איל בוים , והפרי ג'ם כ'ן דיע איל בירן . זית שמן - כי יש שאין עושים שמן, ע' רד"ק ז"ל וברא"ם ז"ל פ' עקב ופ' תבוא וסתירת דבריו, ועיין בצידה לדרך, וכעת א'יני י'ודע ליישב דבריו. ורמז פ' תבוא: זיתים יהיו לך בכל גבולך ושמן לא ...
על ידי שבע
ג' ינואר 30, 2018 1:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הזהרת האר"י שלא לכוון ע"פ הזוהר.
תגובות: 2
צפיות: 136

Re: הזהרת האר"י לא לכוון ע"פ הזוהר.

האר"י רב גובריה. אולם אנו אין בידינו לכוון ע"פ הזוהר, רק המסורה בידינו ממרן האר"י
על ידי שבע
ב' ינואר 29, 2018 6:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול על שלשה העולם עומד - אברהם יצחק ויעקב
תגובות: 126
צפיות: 3341

Re: אשכול על שלשה העולם עומד - אברהם יצחק ויעקב

תתצ. רש"י פ' יתרו: טובת המן (הנבלע ברמ"ח איברים) , הבאר (מסטרא דיצחק) , והתורה. תתצא. גלות מצרים כנגד אברהם, בבל כנגד יצחק, וגלות האחרון כנגד יעקב - לבנת הספיר (וראה לעיל פה.) . תתצב. סוטה יב . (כינויי מרים) : צֶרֶת, וצֹחַר, ואתנן. תתצג. שם: וְאֵלֶּה בָנֶיהָ - יֵשֶׁר שישר את עצמו, וְשׁוֹבָ...
על ידי שבע
א' ינואר 28, 2018 10:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה שינים יש לגוי
תגובות: 31
צפיות: 2062

Re: כמה שינים יש לגוי

בכתב יד (לרב אשכנזי מפורסם, שנלב"ע בשנות הת"מ) - המצוי בשלבי ההדרה בס"ד:
וכתבנו במקום אחר ענין נפלא
טעם למה בעכו"ם ל"א שינים, וסימן: לא עשה כן לכל גוי,
ומשפטים - לישראל שיש להם משפטים - בל.
וכאן קצר המצע להשתרע.
על ידי שבע
ו' ינואר 26, 2018 12:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 299
צפיות: 43839

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

צילום מסך עם מקש PrtScn (הנמצא בצד ימין של המקלדת)
והעתקה Ctrl+v לתוכנת צייר וכדו'
על ידי שבע
א' ינואר 21, 2018 7:35 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי מנחם נחום מקוברין זצ"ל.
תגובות: 5
צפיות: 404

Re: רבי מנחם נחום מקוברין זצ"ל.

''היכל מנחם'' (חב''ד) ברח' ישעיהו
על ידי שבע
ה' ינואר 18, 2018 5:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 299
צפיות: 43839

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

במכון לתצלומי כתבי-יד אתה מבקש את המיקרו-פילם הדרוש לך
(כל מספר שציינתי לעיל שפותח ב-F)
על ידי שבע
ד' ינואר 17, 2018 3:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 299
צפיות: 43839

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

כ''י לריטב''א גיטין : 1. לונדון 9159 - מכון תצלומי כת''י: F 6589 2. סינסינטי - היברו יוניון קולג’ 79.3 ‬- סרוק באתר ''כתיב'', ראה: http://aleph.nli.org.il:80/F/?func=direct&doc_number=000106235&local_base=NNLMSS 3. כת''י ניו יורק בהמ''ל 713 - מכון תצלומי כ''י: 39352 F 4. שם 914 - 42337 F 5....
על ידי שבע
ב' ינואר 08, 2018 12:32 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 976
צפיות: 74589

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

בשיעור על פ' חלק (מס' 393) , בסופו: אני מספר תמיד שרבי לוי יצחק ברדיטשוב'ר היה אומר להקב''ה לפני ר''ה: ''שיק מיר א שנה-טובה אז מיין ווייב זאל עס אויך קענען ליינען...'' [''שלח לי מין 'שנה-טובה' כזאת שאשתי גם תדע לקרוא את זה...''] אנו מאמינים שבאמת הכל לטובה, והקב''ה מנהיג הכל לטובה, אבל מבקשים ''הראנ...
על ידי שבע
ו' ינואר 05, 2018 1:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עישון
תגובות: 16
צפיות: 581

Re: עישון

בדרך צחות

בפיוטי הקליר למוסף יום כפור ("אשא דעי למרחוק"):

רַחֲצוּ וְהִזַּכּוּ מֵעִשּׁוּנִים / לְאִוֶּלֶת מִהְיוֹת שׁוֹנִים
על ידי שבע
ד' ינואר 03, 2018 9:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המצוות 'מאירות' לעושיהן
תגובות: 3
צפיות: 132

Re: המצוות 'מאירות' לעושיהן

ראה דבר נחמד בליקוטי מוהר''ן סי' ער''ה: דַּע, שֶׁכָּל מִצְוָה וּמִצְוָה שֶׁעוֹשִׂין, נַעֲשֶׂה מִמֶּנָּה נֵר אֶחָד. וּכְשֶׁנִּסְתַּלֵּק הָאָדָם, אִם הִיא נְשָׁמָה גְּדוֹלָה, שֶׁהִיא יְקָרָה מְאֹד בְּעֵינֵי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, אֲזַי נוֹתְנִין לָהּ לִהְיוֹת מְחַפֵּשׂ בְּגִנְזַיָּא דְּמַלְכָּא, שֶׁיְּח...
על ידי שבע
ג' ינואר 02, 2018 2:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ר' יהודה אבן שושן
תגובות: 6
צפיות: 394

Re: ר' יהודה אבן שושן

אוטוגרף: לה"ו חכם ונעלה / לשם ולתהלה, אלופי ומיודעי / גבירי ושועי מרוב כל אשר כתבתי ושניתי ושלשתי / האמת לפני חכמתך הגדתי, כי עד היום לא ראיתי תשובה / מעוטה כן מרובה, ועתה בראותי איש עתי מהלך דרך שם / יהיה בעיני כאשום אשם, אם לא אוסיף לדבר מלין / ואתך משוגתי תלין, ואפן כה וכה ולא אמצא ארוחה / ו...
על ידי שבע
ב' ינואר 01, 2018 7:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ר' יהודה אבן שושן
תגובות: 6
צפיות: 394

Re: ר' יהודה אבן שושן

מוזכר רבות בס' מנות הלוי לר"ש אלקבץ
על ידי שבע
ב' ינואר 01, 2018 7:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אוסף בניהו
תגובות: 3
צפיות: 362

Re: אוסף בניהו

כתבי יד רבים נגישים כיום אונליין בפרויקט "כתיב"
על ידי שבע
ד' דצמבר 27, 2017 8:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שו"ת לרבי יצחק דמן עכו
תגובות: 38
צפיות: 1046

Re: שו"ת לרבי יצחק דמן עכו

סוף דברי ריד"ע : וראה כמה גדולה מעלת העוסק בתלמוד לשם שמים, שהוא מקשט הכלה הכלולה מכל הברכות - ברוב משאו ומתנו בקושיות ותירוצין, והמרבה בהן הרי זה משובח, כי בכך מוסיף קשוט, ר'ל' לתקן התכשיטין. וברדתו מתוך רוב משאו ומתנו בקושיא ותירוץ אל סוף דעת כונת ההלכה עד שידענה על בוריה, הרי זה קשט הכלה בת...
על ידי שבע
ד' דצמבר 27, 2017 7:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שו"ת לרבי יצחק דמן עכו
תגובות: 38
צפיות: 1046

Re: שו"ת לרבי יצחק דמן עכו

בספר " מאירת עינים " פ' וזאת הברכה: וכאשר הקרני השם ית' לפני איש נאמן רוח, חכם חסיד ומקובל, ר' דוד כהן נ'ר', ששימש את ה'ר'מ'ב'ן' ז'ל' , הרמוז בכל מקום במ'ר'ד'כ'י' - הודה לדברי, ואמ'ר שבאמת זו היא כונתו של הרב ז'ל' כאשר אמרת. ראה דברי ריד"ע בקישור דלהלן - אודות חכם, חסיד, מקובל : http...
על ידי שבע
ב' דצמבר 25, 2017 5:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שו"ת לרבי יצחק דמן עכו
תגובות: 38
צפיות: 1046

Re: שו"ת לרבי יצחק דמן עכו

נחזור לענין רבי דוד הכהן - תלמיד הרמב"ן בספר " מאירת עינים " פ' וזאת הברכה (בתוך דברי תוכחה-מגולה מאהבה-מסותרת לרודפי הקבלה בדורו המדלגים על חלק הפשט שבדברי הרמב"ן) מביא ריד"ע סיעתא לדבריו מ"איש נאמן רוח, חכם, חסיד ומקובל, ר' דוד כהן נ"ר, ששימש את הרמב"ן "...
על ידי שבע
ב' דצמבר 25, 2017 1:47 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל
תגובות: 484
צפיות: 33206

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

עתידה יבנאל שתתפשט בכל העולם כולו...
על ידי שבע
ב' דצמבר 25, 2017 8:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שו"ת לרבי יצחק דמן עכו
תגובות: 38
צפיות: 1046

Re: שו"ת לרבי יצחק דמן עכו

בספר " שם הגדולים " לחיד"א (מערכת "תלמוד") : תלמוד - כמה גדלה מעלת העוסק בתלמוד לשם שמים כל ימיו שהוא מקשט הכלה הכלולה במשאו ומתנו בקושיות ותירוצים - עד שידע ההלכה על בוריה הרי זה קישוט הכלה כראוי. זהו תורף קיצור דברי רבינו יצחק דמן עכו [...] בספר מאירת עינים כ"י בפ' וי...
על ידי שבע
א' דצמבר 24, 2017 3:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שו"ת לרבי יצחק דמן עכו
תגובות: 38
צפיות: 1046

Re: שו"ת לרבי יצחק דמן עכו

סוף דברי ריד"ע : ואני ראיתי אנשים מהמתפלספים אומרים, וכי לא די לו לאדם שיעסוק במשנה תורה, הוא החבור אשר חבר ה'ר'ם' ב'מ'ז'ל' (= הרמב"ם) ופסקי ההלכות לדעת בהם ההוראות בעיון הקל, וישתדל כל ימיו בחכמת הטבע וחכמת התכונה, כי מתוכם ידע את בוראו וזהו תכלית המבוקש, אבל בתלמוד הואיל והוא עמוק מאד, ו...

עבור לחיפוש מתקדם