החיפוש הניב 619 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שבע
ב' ספטמבר 18, 2017 11:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1868
צפיות: 45302

Re: פולמוס העופות תשע"ז

מענין לענין באותו ענין - כתב הרמ"ק בספר " אור יקר " (על תיקוני זוהר, כרך ה', עמ' קז) : וטעם הריב הזה ואין המשנה נוחה כימי הקדמונים שלא היה בה מחלוקת אלא הלכה למשה מסיני, ומשמאי והלל התחיל המחלוקת - בגין בעלה דאיהו עמודא דאמצעיתא - שראוי להתייחד עמה, דהיינו דאיהו כליל שית סטרין - הראוי...
על ידי שבע
ב' ספטמבר 18, 2017 1:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בינו שנות דור ודור
תגובות: 13
צפיות: 615

Re: בינו שנות דור ודור

עוד מצאתי להרמ"ק בהקדמה לספרו " שיעור קומה " (אור יקר, כרך יח, עמ' קח) : וענינה ממש כענין היחוד בגלות שהמעט המושג הוא חשוב כמרובה בזמן הישועה [...] שהרי בזמנינו אין קרבנות ואין טומאה וטהרה, והמועט המושג הוא חשוב כמרובה בזמן בית המקדש, ואדרבא על המייחד בזמן הזה נאמר לעתיד: שישו אתה משו...
על ידי שבע
ב' ספטמבר 18, 2017 1:04 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לערבב את השטן
תגובות: 2
צפיות: 397

Re: לערבב את השטן

בענין זה מצאנו לרבינו הרמ"ק דברים נוראים בספר " אור יקר " (על תיקוני זוהר, כרך ה', עמ' קצט-ר) - על דברי רשב"י בספר התיקונים (תיקוני זוהר, תיקון כא, דף נא, ב) " יהיבת לון עיטא לאתערא בשופר , דאיהו עתיד קב"ה ביה לאתכנשא לישראל מן גלותא מד' סטרין, הדא הוא דאמר תקע בשופר גד...
על ידי שבע
א' ספטמבר 17, 2017 7:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: [הבו עצה] כיצד נשמור על עצמנו מהיסחפות במחשב?
תגובות: 18
צפיות: 653

Re: [הבו עצה] כיצד נשמור על עצמנו מהיסחפות במחשב?

בספר " קהלת יעקב " לרבי משה גלאנטי (צפת שלח, דף סא, א) - בביאור פסוק " כי העושק יהולל חכם ויאבד את לב מתנה " - והחכם כ"ר אברהם אחי נר"ו פירש [...] ואם תאמר, למה תכביד על העניין כל כך, וכי בשביל שאשב לשמוע שיר כסילים שעה אחת יגרום שאהיה נטרד מן העולם כמו שאמרת, הרי אחר ש...
על ידי שבע
ש' ספטמבר 16, 2017 9:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בינו שנות דור ודור
תגובות: 13
צפיות: 615

Re: בינו שנות דור ודור

דברי ה" ראשית חכמה " וה" חסד לאברהם " הנ"ל - מובאים בספר " בן פורת יוסף " (לרי"י מפולנאה, תלמידו הגדול של הבעש"ט) פרשת וירא (מהדו' אייכן, י-ם תשע"א, ח"א עמ' קצב) , בשם " חכמי המוסר ": וְהַשָּׂכָר הַרְבֵּה, וּבַעַל הַבַּיִת דּוֹחֵק (אבו...
על ידי שבע
ו' ספטמבר 15, 2017 5:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל המרבה לספר בבריאת העולם
תגובות: 2
צפיות: 116

Re: כל המרבה לספר בבריאת העולם

בשפת הקבלה:
הדיבור (וכח הסיפור) נפתח ביציאת מצרים

פסח
פה - סח

ורמיזא בקרא דתהלים:
אנכי ה' אלקיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו
על ידי שבע
ו' ספטמבר 15, 2017 5:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל המרבה לספר בבריאת העולם
תגובות: 2
צפיות: 116

Re: כל המרבה לספר בבריאת העולם

תשובת שאלה זו תלויה בשאלה אחרת
''אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים''
ולא אמר 'אשר בראתי העולם'

ונודעה תשובת ריה''ל בזה
על ידי שבע
ו' ספטמבר 15, 2017 5:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1868
צפיות: 45302

Re: פולמוס העופות תשע"ז

אל-קבר
ברקאל

ויש לדון אי שרי לעשות כן
א''ד תקלה לרבים שאני
על ידי שבע
ה' ספטמבר 14, 2017 4:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בינו שנות דור ודור
תגובות: 13
צפיות: 615

Re: בינו שנות דור ודור

וראה עוד בדברי הרמ"ק - ב" אור יקר " (כרך יג, עמ' פא) , על דברי הזוהר (פ' אחרי, דף עה, סוף עמוד א) : "אף על גב דאתרחקת מן מלכא - אשגחותא דמלכא בה תדירא, ובעי לאסתמרא לקבלא יתיר ולא תיחוב גבה" - ירצה עם היות שאנו אומרים שהיא נבדלת מבעלה, עם כל זה יש עדיין קצת אשגחותא, דהיינו ש...
על ידי שבע
ד' ספטמבר 13, 2017 11:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בינו שנות דור ודור
תגובות: 13
צפיות: 615

Re: בינו שנות דור ודור

וראה משל נאה בענין זה האחרון - ב" אור יקר " (כרך ה, פ' ויצא, עמ' ריט) : אמנם עתה בגלותנו זה שנסתם שער השפע מכל וכל, וכל העושה מצוה אינו מושך למלכות שפע אלא כזיעה בעלמא, סמך בעלמא - ועם כל זה יש לו שכר טוב בעמלו, ועל כזה נאמר: שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה, והשכר צפון בהארתה ובשמחתה בה. וא...
על ידי שבע
ד' ספטמבר 13, 2017 11:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בינו שנות דור ודור
תגובות: 13
צפיות: 615

Re: בינו שנות דור ודור

וראה עוד בדברי הרמ"ק בספר " אור יקר " (תקוני זוהר, כרך א', עמ' יח-יט) - שהאריך לתאר את הגלות בכמה אנפי, ובתוך דבריו: ועוד, היא (- השכינה בזמן הגלות) נשפעת דינים ותוכחת לעולם, ואין בעולם אלא דין. וכל משפחות העולם בגריעות - מהצמח והחי והמדבר: אין פירות העולם באותה הברכה שהיה בימי קדם, ו...
על ידי שבע
ג' ספטמבר 12, 2017 3:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2136
צפיות: 283487

Re: בשורת ספרים חדשים

נוסח ליטא
על ידי שבע
ג' ספטמבר 12, 2017 2:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בינו שנות דור ודור
תגובות: 13
צפיות: 615

Re: בינו שנות דור ודור

וזה לשונו ב" אור יקר " (כרך ז, עמ' נב) - על דברי הזוהר (שמות, דף ט, ב) "ואיהי בגלותא" וכו': אמנם בגלות אדום היא בעצם בגלות, שהתחילה לרדת מדרגותיה ממש, ולכך לא יתייחס לה גלות שלימה אלא גלות אדום, וזהו שאמר: ואיהי בגלותא בכל אינון תריסר שבטין ומשריין דילהון , מפני שעם היות י"ב...
על ידי שבע
ב' ספטמבר 11, 2017 11:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בינו שנות דור ודור
תגובות: 13
צפיות: 615

Re: בינו שנות דור ודור

וראה עוד ב" אור יקר " (כרך טו, עמ' פד-פה) - על דברי הרעיא מהימנא (זוהר כי תצא, דף רעח, ב - רעט, א) : "עד דמטי לתהום רבה, דתמן 'כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב' (חבקוק ב, ג) , ואוקמוה דהאי קרא נוקב ויורד עד תהום רבה (= ר' סנהדרין צז, ב) . מאן נחית לתהום רבה לאשכחא זמנא דא, אלא אנת,...
על ידי שבע
ב' ספטמבר 11, 2017 4:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בינו שנות דור ודור
תגובות: 13
צפיות: 615

Re: בינו שנות דור ודור

ולי מה יקרו רעיך א-ל מה עצמו ראשיהם, בראותי אחד קדוש מדבר בסגנון אחר, הוא רבינו הרמ"ק , שבכמה מקומות בספריו הרבים, קורא לראשונים בשם "מפרשים", ולאחרונים בשם "פוסקים" - שכן מצאנו בספרו תפלה למשה , שער חמישי, סימן יג (על דברי הזוהר, פ' פקודי, דף רסא, סוף ע"ב) : " רזא...
על ידי שבע
ב' ספטמבר 11, 2017 1:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בינו שנות דור ודור
תגובות: 13
צפיות: 615

Re: בינו שנות דור ודור

אודות דברי האר"י ב שער רוח הקודש שציטטתי לעיל: "ונבאר דרך כללות ענין סדר הדורות ... והנה הזקנים והשופטים... והנביאים... ואנשי כנסת הגדולה... והזוגות... ואנטיגנוס איש סוכו... והתנאים... וכן האמוראים... ורבנן סבוראי... והגאונים... ופוסקים... והדורות כולם שאחר הפוסקים... ואח"כ יבא המשיח ...
על ידי שבע
ב' ספטמבר 11, 2017 1:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בינו שנות דור ודור
תגובות: 13
צפיות: 615

Re: בינו שנות דור ודור

מעט מקורות על חלוקת הדורות - בתורת הקבלה: דברי האר"י שהביא הרח"ו בשער רוח הקודש (מהדו' אהבת שלום תשע"ז, עמ' ו-ז) בדילוג: "ונבאר דרך כללות ענין סדר הדורות ... והנה הזקנים והשופטים היו... ויש בהם... והנביאים כולם... ואנשי כנסת הגדולה היו... והזוגות הם... ו אנטיגנוס איש סוכו היה... ...
על ידי שבע
א' ספטמבר 10, 2017 11:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בינו שנות דור ודור
תגובות: 13
צפיות: 615

Re: בינו שנות דור ודור

והנה כפי הנודע כלל דוד המלך ע"ה בספר תהלים את כל המאורעות שהיו ושיהיו ואם אמנם חמשה ספרים בתהלים הם, אולם כשנתבונן בכל ספר בפרק הפותח ובפרק המסיים - נמצא בם רמז נפלא ל- 10 התקופות הנזכרות. ספר ראשון : א - אשרי האיש - מבואר בזוהר כי "אשרי" מורה על ספירת הכתר , וכל הפרק נדרש בחז"ל ...
על ידי שבע
א' ספטמבר 10, 2017 11:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בינו שנות דור ודור
תגובות: 13
צפיות: 615

בינו שנות דור ודור

וכד עיילי רבנן לעיוני ברזא דשנין אמרתי אענה אף אני חלקי בס"ד: "זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור " וכאשר עיינתי בספר היפה " תורת הדורות " (לרמ"מ רייך שליט"א, הוצאת 'תורהסטר') המסדר דור אחר דור - דבר דבור על אפניו, בטבלאות נאות ראיתיו מונה סדר הדורות כדלהלן: כ"...
על ידי שבע
ש' ספטמבר 09, 2017 11:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תעלומה שנפתרה: רבי ישראל סלנטר זצ"ל למד קבלה
תגובות: 69
צפיות: 2827

Re: תעלומה שנפתרה: רבי ישראל סלנטר זצ"ל למד קבלה

חיבור נשמה וגוף נקרא ''חיים'' הנגלה הוא הגוף והנסתר היא הנשמה בעולם הזה - הנגלה - נמצאים בגוף, ועבודת ה' היא בהתאם, כך שהעיקר כאן הם ''גופי הלכות'' בעולם הבא - הנסתר - נפשוט את הגוף, והשכר יהיה בהתאם, כך שעיקר העיסוק יהיה בנשמת התורה לפעמים, כשהגוף חולה, יש להעצים בו את אור הנשמה - שבכוחה לרפאות ולה...
על ידי שבע
ו' ספטמבר 08, 2017 3:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 225
צפיות: 28375

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

דוגמה ממס' יומא, דף ב שערכתי במהירות - ע"מ להראות את יופי הנוסח ששרד בכתבי-יד, ועדיין חבוי בסתר המדרגה, וחבל! אכן שינויים קטנים, אך גדולים זוהרים ונוצצים ככוכבים! ההדגשות מציינות את השינוי (לעומת נוסח הדפוס) בסוגריים עגולות הסגרתי את שאינו מופיע בנוסח כתה"י מפרישין כהן גדול - שכל עבוד ו ת ...
על ידי שבע
ו' ספטמבר 08, 2017 1:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 225
צפיות: 28375

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

כתב יד של רש"י למסכת יומא ציינתי למספר במכון תצלומי כ"י - רק במקרה שכתה"י אינו קיים (לע"ע) ברשת פרמה - פלטינה 2903 כתיבה אשכנזית, מאה יג-יד אוקספורד - בודלי , קטלוג נויבאואר 419 ‬- מתכ"י: F 18407 כתיבה איטלקית, מאה יד ההתחלה חסרה אסקוריאל 1/4-II-G ‬- מתכ"י: F 8849 כתיב...
על ידי שבע
ו' ספטמבר 08, 2017 9:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תעלומה שנפתרה: רבי ישראל סלנטר זצ"ל למד קבלה
תגובות: 69
צפיות: 2827

Re: תעלומה שנפתרה: רבי ישראל סלנטר זצ"ל למד קבלה

דברי הנביאים גם הם מקורם בסיני, וכמבואר בחז''ל ע''פ ''מעת היותה שם אני'', ועוד
על ידי שבע
ה' ספטמבר 07, 2017 11:48 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הבשורה הגדולה של תשע"ח .שנת הוד שבהוד שבהוד
תגובות: 11
צפיות: 623

Re: הבשורה הגדולה של תשע"ח .שנת הוד שבהוד שבהוד

וכד עיילי רבנן לעיוני ברזא דשנין
אמרתי אענה אף אני חלקי בס"ד:

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=36145&p=400255#p400254
על ידי שבע
ה' ספטמבר 07, 2017 9:01 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הבשורה הגדולה של תשע"ח .שנת הוד שבהוד שבהוד
תגובות: 11
צפיות: 623

Re: הבשורה הגדולה של תשע"ח .שנת הוד שבהוד שבהוד

והמ"י כמה המתקה צריכה מדה זו ולע"ע נתנני שוממה כל היום דוה והודי נהפך עלי למשחית כנודע והלואי בשנת עת חש יכנע לבבנו כראוי ונכרע ברך לפניו תחל שנה בברכות ו הוד אות לשמו הגדול "הלוא מעתה קראת לי אבי אלוף נעורי אתה" גם נודע בח"ן כי עיקר הבירור הוא עד הוד שבהוד ומשם ואילך - כללו...
על ידי שבע
ה' ספטמבר 07, 2017 8:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלאכים אינם בעלי בחירה
תגובות: 29
צפיות: 1039

Re: מלאכים אינם בעלי בחירה

ראה דברים בהירים וברורים בענין זה - בספר הדע"ה (לבעל הלשם) ח"א, דרוש ו', סימן ד: "והענין בביאור הוא: כי הנה בריאת הקב"ה את הטוב ואת הרע, הנה יסד את שיתופם ויחודם בהמציאות כולו רק בבחינת כח לבד, אבל הוצאתם מן הכח אל הפועל הנה הוא רק ע"י הנמצאים עצמן. וזהו הענין מה שיש פעולה ו...
על ידי שבע
ה' ספטמבר 07, 2017 8:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'ביטול' המלאכים בנהר דינור
תגובות: 10
צפיות: 201

Re: 'ביטול' המלאכים בנהר דינור

שו"ר מפורש בבראשית רבה עח, א : "אנדריינוס שחיק טמיא שאל את ר' יהושע בן חנניה, א"ל אתם אומרים אין כת של מעלה מקלסת ושונה אלא בכל יום ויום הקב"ה בורא כת של מלאכים חדשים והן אומרים שירה לפניו והולכין להן א"ל הין א"ל ולאן אינון אזלין אמר מן הן דאיתבריין א"ל ומן אן הן ...
על ידי שבע
ה' ספטמבר 07, 2017 7:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'ביטול' המלאכים בנהר דינור
תגובות: 10
צפיות: 201

Re: 'ביטול' המלאכים בנהר דינור

וראה עוד בפירוש רבינו יהודה בר יקר, תפלת יוצר: "ויש מפרשים על שם שהקב"ה מחדש בכל יום מלאכים חדשים לשבחו, והראשונים שורפן בנהר דינור ". פי' סידור התפלה להרוקח, ברכת יוצר 'ובורא את הכל': "... ואומ'רים שירה וחוזרי'ם לנהר דינור , כמו גלי הים שמגביהין אותן הרוח וחוזר מיד לים" ובס...
על ידי שבע
ה' ספטמבר 07, 2017 7:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'ביטול' המלאכים בנהר דינור
תגובות: 10
צפיות: 201

Re: 'ביטול' המלאכים בנהר דינור

שו"ר מפורש בבראשית רבה עח, א : "אנדריינוס שחיק טמיא שאל את ר' יהושע בן חנניה, א"ל אתם אומרים אין כת של מעלה מקלסת ושונה אלא בכל יום ויום הקב"ה בורא כת של מלאכים חדשים והן אומרים שירה לפניו והולכין להן א"ל הין א"ל ולאן אינון אזלין אמר מן הן דאיתבריין א"ל ומן אן הן א...
על ידי שבע
ה' ספטמבר 07, 2017 7:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'ביטול' המלאכים בנהר דינור
תגובות: 10
צפיות: 201

Re: 'ביטול' המלאכים בנהר דינור

בפירוש לסילוק הקלירי לפ' שקלים 'אז ראית וספרת' (ספר ח. שירמן, עמ' 24) : " ומשהן (מתפארין) [ מפארים ] עוד לא שונים - שהן בשנייה מיד עוברי'ם. כי בנהר דינור שחים (ונותנין) [ וניתנים ] - כלומ'ר מנהר דינור הם נבראים ורוחצים בו וניתנים שם. שחים - כמו וירחץ ומתרגמ'ינן ואסחי. ע"א שחים - לשון (טש)...
על ידי שבע
ה' ספטמבר 07, 2017 6:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'ביטול' המלאכים בנהר דינור
תגובות: 10
צפיות: 201

Re: 'ביטול' המלאכים בנהר דינור

ביטולם באופן אחר ראה ' סדר גן עדן ' (בסוף צוואת ר"א הגדול - נדפס באומ"ד, וילקוט מדרשים [דשא] ועוד) : "והחומה הזאת היא של אש האוכלת אש, ושם המלאכים שנבראו ביום שני, ובקרבתם אצל החומה הזאת אומרים שירה, והם נגשים ליכנס ונמוחים בלחיכת האש ההיא ושבים כמתחלה חדשים כראשונה, ועליהם נאמר חדשים...
על ידי שבע
ה' ספטמבר 07, 2017 6:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'ביטול' המלאכים בנהר דינור
תגובות: 10
צפיות: 201

Re: 'ביטול' המלאכים בנהר דינור

ב אור יקר (כרך ב', עמ' ג) על דברי הזהר (בראשית יז, ב) : "כדין אתבריאו כל אינון מלאכים דקטרגי למאריהון לעילא ואכיל לון נורא ואתוקדו וכן כל שאר אינון דמתבטלי ולית לון קיומא ואתאכלו בנורא " - כתב הרמ"ק : ' דקטריגו למאריהון וכו' - שאמרו מה אנוש כי תזכרנו וכו', והושיט הקב"ה אצבע קטנה ...
על ידי שבע
ב' ספטמבר 04, 2017 1:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה מקור הביטוי "אין טעם ברצון"
תגובות: 6
צפיות: 208

Re: מה מקור הביטוי "אין טעם ברצון"

אם ברצונך מקור קדום יותר, ראה ספר עבודת הקודש (לר' מאיר ן' גבאי) חלק ג', פרק ו'.
על ידי שבע
ו' ספטמבר 01, 2017 1:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2136
צפיות: 283487

Re: בשורת ספרים חדשים

אדרא רבא (ב' כרכים)
אדרא זוטא
נגלות האידרא
עם ביאור "הכתר והכבוד"

ע"י ישיבת "אביר יעקב" נהריה
מכון "אור לישרים" / "עוז והדר"
על ידי שבע
ד' אוגוסט 30, 2017 3:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתבי-יד מתקופת הראשונים (דורו של רש"י)
תגובות: 9
צפיות: 351

Re: כתבי-יד מתקופת הראשונים

הלכות גדולות
כתיבה ספרדית מרובעת, מאה י"א

שימש מקור למהדורת הילדסהיימר, ברלין תרמ"ח
Vatican - Biblioteca Apostolica ebr. 142
על ידי שבע
ד' אוגוסט 30, 2017 12:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתבי-יד מתקופת הראשונים (דורו של רש"י)
תגובות: 9
צפיות: 351

Re: כתבי-יד מתקופת הראשונים (דורו של רש"י)

ששה סדרי משנה - כ"י פרמה הנודע

הועתק כנראה ע"י אותו סופר שהעתיק את הספרא (כ"י וטיקן 31 הנ"ל, בשנת ד'תתל"ג)

Parma - Biblioteca Palatina Cod. Parm. 3173
על ידי שבע
ג' אוגוסט 29, 2017 10:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתבי-יד מתקופת הראשונים (דורו של רש"י)
תגובות: 9
צפיות: 351

Re: כתבי-יד מתקופת הראשונים (דורו של רש"י)

ספרא (תורת כהנים), ותנא דבי אליהו
כתיבה איטלקית, שנת ד'תתלג

Vatican - Biblioteca Apostolica ebr. 31
על ידי שבע
ג' אוגוסט 29, 2017 7:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתבי-יד מתקופת הראשונים (דורו של רש"י)
תגובות: 9
צפיות: 351

כתבי-יד מתקופת הראשונים (דורו של רש"י)

קובץ ספרי דקדוק: מחברת מנחם (בן סרוק), ותשובות דונש (בן לברט) כתיבה אשכנזית, שנת ד'תתנא כידוע לכל, מביא רש"י את דעותיהן השונות של מנחם ודונש (בפתרונן של מלים רבות בלשון-הקודש) - עשרות פעמים! לפנינו העתקה קדומה שהועתקה בחייו של רש"י, 5 שנים טרם גזירות תתנ"ו האיומות. London - British Li...
על ידי שבע
ג' אוגוסט 29, 2017 12:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1868
צפיות: 45302

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות 2

במסורת קבלנו על 'פרומערס' שכאלה, הפוסעים בגסות על עם קודש: " פרום " - פ 'יל ר 'שעות ו 'ייניג מ 'צות [=הרבה רשעות, מעט מצות] והמקרא צווח: הלא יראתך כסלתך ! וחז"ל טמנו בלשון קדשם (נדה ל, ב) : "משביעין אותו: תהי צדיק ואל תהי רשע" וסיפא למה לי? ללמדך שייתכן "צדיק" מלא...

עבור לחיפוש מתקדם