החיפוש הניב 921 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שבע
א' יוני 24, 2018 8:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזוהר - ענייני נוסח
תגובות: 6
צפיות: 313

Re: ספר הזוהר - ענייני נוסח

מתעמק יקר
טרם תסיק מסקנות
טול ספר ''אור יקר'' ובדוק

המצוי בכתבי-היד והבקי בספר הזהר
לא אמור להתרגש מכגון דא, צא ולמד!
על ידי שבע
א' יוני 24, 2018 2:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התגברות החושך לפני עלות השחר
תגובות: 18
צפיות: 246

Re: התגברות החושך לפני עלות השחר

המושג מוזכר בכתבי האר''י
בשם:
קדרותא דצפרא
על ידי שבע
ו' יוני 22, 2018 6:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עת לקצר - מפניני הרמ"ק
תגובות: 6
צפיות: 137

Re: עת לקצר - מפניני הרמ"ק

כמו שהאדם עם היותו מלא מיינה של תורה צריך שלא יהא פגום במדותיו -
כן הכוס מלא - ירצה יין - ושלם.
(אור יקר, רעיא מהימנא, שער חמישי, סי' ח - נדפס בכרך טז, עמ' סג)
על ידי שבע
ו' יוני 22, 2018 6:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עת לקצר - מפניני הרמ"ק
תגובות: 6
צפיות: 137

Re: עת לקצר - מפניני הרמ"ק

כי האומר אהיה כשר בכל התורה חוץ ממצוה פלונית - נקרא משומד למצוה ההיא!

(אור יקר, רעיא מהימנא, שער ב', סימן ג - נדפס בכרך טו, עמ' קיג, עיין שם בסוד הדברים)
על ידי שבע
ו' יוני 22, 2018 5:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עת לקצר - מפניני הרמ"ק
תגובות: 6
צפיות: 137

Re: עת לקצר - מפניני הרמ"ק

מציאות המצוות ועשיית המצוות הגשמיות - ידענום על מתכונתם בלי שיחסר דבר ! והחושב או מהרהר שאם יבא משה רבינו ע"ה עתה - יבאר לנו דרך אחר בתפילין או בציצית או בסוכה או בלולב, ודרך זה שאנו עושים יש בו טעות, המאמין זה הוא מין, כופר, אפיקורוס! רק שיש לנו ספיקות בדינים, כגון תיק"ו שבתלמוד, שאם היה...
על ידי שבע
ו' יוני 22, 2018 4:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עת לקצר - מפניני הרמ"ק
תגובות: 6
צפיות: 137

Re: עת לקצר - מפניני הרמ"ק

העשיר אינו משער חסרון העני בכל דבר, ולא צער גופו.
(אור יקר, כרך ו, עמ' יא - על זוהר וישלח, קסח, ב)
על ידי שבע
ו' יוני 22, 2018 3:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עת לקצר - מפניני הרמ"ק
תגובות: 6
צפיות: 137

עת לקצר - מפניני הרמ"ק

כי החיים בדברים הגשמיים הם חיים שאינם חיים, וחיים שקריים וכוזבים.
(אור יקר, כרך ה, עמ' פח - על זוהר חיי שרה, קלא, ב: חיין דאינון חיין)
על ידי שבע
ו' יוני 22, 2018 3:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזוהר - ענייני נוסח
תגובות: 6
צפיות: 313

Re: ספר הזוהר - ענייני נוסח

כתב רבינו הרמ"ק בספרו אור יקר , פ' נח , סימן ג (כרך ד, עמ' ז-ח, מוגה מכ"י ) : בענין הפסוק [- "לכו חזו מפעלות א-להים אשר שם שמות בארץ", ראה זוהר בראשית נח, ב; נח ס, א] - הם שני פסוקים, הא' במזמור מ"ו לכו חזו מפעלות ה' אשר [שם] שמות בארץ. הב' במזמור ס"ו לכו וראו מפעלות א-...
על ידי שבע
ה' יוני 21, 2018 2:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזוהר - ענייני נוסח
תגובות: 6
צפיות: 313

ספר הזוהר - ענייני נוסח

בדפוסי הזוהר פרשת חוקת , דף קפ, ב: כל מלה דהאי פרה היא בשבע, ז' כבוסים וכו' , והא אתמר. מצ"ב הנוסח המלא : כל מלה דהאי פרה היא בשבע, יש בה שבעה משבעה: שבע פרות, שבע שריפות, שבע הזיות, שבע כבוסים, שבע טמאים, שבע טהורים, שבע כהנים - ומשה ואהרן בכלל, דהא כתיב וידבר יי' אל משה ואל אהרן לאמר זאת חקת ...
על ידי שבע
ו' יוני 15, 2018 5:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאמר זהר שלא ראה אור בדפוסי הזוהר!
תגובות: 14
צפיות: 1093

Re: מאמר זהר שלא ראה אור בדפוסי הזוהר!

עוד מאמר זוהר - קטוע וחסר - שעדיין לא ראה אור: ר' יהודה ור' יוסי הוו אזלי באורחא, אקדימו למיפק מכפר כובסין בצפרא. א'מר ר' יהודה לר' יוסי: ניתיב הכא בהאי אתר דאלין עשבין דריחין טבין, דהא נפשאן דבני נשא אתהנן בריחא, ולא עוד אלא ריחא דצפרא עד לא אכיל בר נש ולא שתי - על ריחא אתהני נפשא. יתבו, כיון דאתהנ...
על ידי שבע
ג' יוני 12, 2018 8:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 320
צפיות: 54626

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

הסריקות המעולות של כתבי-היד מספריית פרמה - מופיעים אך ורק באתר ''כתיב''
והדרך היחידה ל''הורדה'' - היא צילום מסך!

כשמתרגלים לכך, זה לא כ''כ נורא...
על ידי שבע
ג' יוני 12, 2018 1:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מיהו "החכם הרב יעקב ארי"ז ז"ל"?
תגובות: 2
צפיות: 113

Re: מיהו "החכם הרב יעקב ארי"ז ז"ל"?

ר' יעקב ארזין
על ידי שבע
ב' יוני 11, 2018 4:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 320
צפיות: 54626

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

חד ברנש כתב:מישהו יודע מה קורה לאחרונה עם אתר 'כתיב'? לאחרונה, מזה חמשה שבועות, לא העלו כתבי יד חדשים. המיזם נתקע, חלילה וחס? או משהו אחר ארע?


בתאריכים - 18, 6, 3-9
הועלו לאתר למעלה מ-200 כתבי יד.

המיזם אוחז כבר ב-69%!
כה לחי.
על ידי שבע
ג' יוני 05, 2018 11:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמ"ק - קורדובירו או קורדואירו
תגובות: 13
צפיות: 519

Re: הרמ"ק - קורדובירו או קורדואירו

עוד מקור חשוב לבירור העניין,
בספר ''פירוש סדר עבודת יום הכפורים למוהר''ר משה קורדואירו זצ''ל'' - 'נדפס... לבקשת כמהר''ר גדליה קורדואירו בנו י''ץ' (ויניציאה שמ''ז), מופיע בדף מ, ע''א שירו של ר''ש ארקיוולטי, אך שם תוקן לנכון: קורדואירו.
על ידי שבע
ג' מאי 29, 2018 8:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול טעויות שנמצאו בדפוסי רש"י ספר מלכים
תגובות: 15
צפיות: 829

Re: Re אשכול טעוית שנמצאו בדפוסי רש"י ספר מלכים

אִיךְ-מֶיְין כתב:מה אומרות הנקודות בכתבי יד?


הנקודות אומרות לשכל את האותיות ('שכל את ידיו') שהתחלפו בטעות ע''י המעתיק
על ידי שבע
א' מאי 27, 2018 5:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול טעויות שנמצאו בדפוסי רש"י ספר מלכים
תגובות: 15
צפיות: 829

Re: Re◆ אשכול טעוית שנמצאו בדפוסי רש"י ספר מלכים ◆

אִיךְ-מֶיְין כתב:והתשובה לשאלה הב':
בכתבי היד של רש"י למלכים נכתב 'נולכיות'


לא שמת לב לנקודות שמעל האותיות בכ''י פארמה
שמורות לתקן את התיבה:
בנוכליות.
על ידי שבע
ש' מאי 26, 2018 12:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמ"ק - קורדובירו או קורדואירו
תגובות: 13
צפיות: 519

Re: הרמ"ק - קורדובירו או קורדואירו

ערב שבת קודש, פה עיר בית לחם, במדינת ניו המפשייר, ארה''ב לא ערכתי רשימה מדויקת, אבל לפי ההתרשמות מעיון בכתבי היד - השם קורדואירו נמצא בכתיבות איטלקיות , והשם קורדובירו בשאר הכתיבות. אבל צריך עיון מדוקדק. בשנת של''ה, כותב חכם איטלקי, ר' שמואל (ב"ר אלחנן יעקב) ארקיוולטי, בכתיבה איטלקית, בעצם כתב...
על ידי שבע
ד' מאי 23, 2018 7:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה
תגובות: 22
צפיות: 473

Re: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה

א.
אצל הר''י מ[י]גש לב''ב.

ב.
האם בדקת בתשובה תש''ב בשו''ת הרשב''א?

ד.
לא העלת לפורום את הסריקה של הקטע

בסוף הקטע:
ומ''מ מתרץ בגמ'.
על ידי שבע
ד' מאי 23, 2018 7:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה
תגובות: 22
צפיות: 473

Re: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה

ג.

ב''ג א' [בני גיל אחד]

וכנודע שאין המשמעות 'גיל' כאשר בימינו.
על ידי שבע
ג' מאי 22, 2018 11:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הישר לר"ת חלק החידושים לקראת מהדורה מחודשת
תגובות: 98
צפיות: 6462

Re: ספר הישר לר"ת חלק החידושים לקראת מהדורה מחודשת

הרגיל בכ''י קורא כאן ברורות:
ר' אברהם

ואין כל צורך ב''צריך לומר''...
על ידי שבע
ג' מאי 22, 2018 4:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לרב חד ברנש לאירוסי בתו
תגובות: 44
צפיות: 1605

Re: מזל טוב לרב חד ברנש לאירוסי בתו

בשמע בשורות
מן אורה אורות

אמרות טהורות
תשובה סודרות

גימטריאות סופרות
וקב קושיות עודרות

סגולה לישראל עוטרות
בנפה אחר נפה נבררות

פירותיך מתוקים, צלך נאה
אמת המים עוברת תחתיך

יהי רצון שכל נטיעות שנוטעים ממך
יגל בהן יעקב, ישמח בהן ישראל
לתפארת כל בית ישראל


בשבע שמחות
על ידי שבע
ג' מאי 22, 2018 1:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 320
צפיות: 54626

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

תמידין כסדרן
ומוספין כהלכתן

כמי שעוקב אחר הליכות האתר
הרי שתמיד היו הפוגות ורווח בין עדר לעדר...

ולעת עתה כל הנפש הבאה ''ששים ושש''
מי יתן ובמהרה נפש אדניו למאה ישלים
על ידי שבע
ג' מאי 22, 2018 1:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: מלאכים זכרים ושדות נקיבות
תגובות: 6
צפיות: 188

Re: מלאכים זכרים ושדות נקיבות

המפתח לכל אלה:

חיבורו המונומנטלי של הרמ''ק
''דרישות בעניני המלאכים''
המופיע בתחלת פירושו על זוהר שיר השירים
''אור יקר'' (כרך יז)

נמצא באוצר,
וכן באתר ''הלכה ברורה''.

כדאי גם לעיין בספר הנפלא ''מלאכי עליון'' לר' ראובן מרגליות - בהוצאת ''מוסד הרב קוק''.
על ידי שבע
ב' מאי 21, 2018 10:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך וועל גוט זיין (מקור?)
תגובות: 4
צפיות: 237

Re: איך וועל גוט זיין (מקור?)

הנוסח בגני הילדות באידיש - הוותיקים (עד היום): ''מודה אני... רבה אמונתך. ראשית חכמה יראת ה'... תהלתו עומדת לעד. תורה צוה לנו משה... קהלת יעקב. שמע בני... ואל תטוש תורת אמך. תורה תהא אמונתי וא-ל שד-י בעזרתי. ואתם הדבקים... חיים כולכם היום. לישועתך קויתי ה' גאט, לעבעדיגער גאט, איך האפ צו דיר אין אלע צ...
על ידי שבע
ב' מאי 21, 2018 5:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 320
צפיות: 54626

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

המספר שאתה זקוק לו הינו:
MS Opp. 348

קרי: אוסף אופנהיים, מס' 348.


המספר השני (771) הינו מספר ישן (Old no),
הוא יכול להועיל לעתים נדירות.


המספר הנוסף - של קטלוג נויבאואר (492)
לא משמעותי עבור ספרני אוקספורד.

הם דורשים את שם האוסף הספציפי,
ומספר עדכני של הכותר (כת''י לדוגמא).
על ידי שבע
ו' מאי 18, 2018 7:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמ"ק - קורדובירו או קורדואירו
תגובות: 13
צפיות: 519

Re: הרמ"ק - קורדובירו או קורדואירו

בריושמא כתב:לא ערכתי רשימה מדויקת, אבל לפי ההתרשמות מעיון בכתבי היד -
השם קורדואירו נמצא בכתיבות איטלקיות, והשם קורדובירו בשאר הכתיבות.
אבל צריך עיון מדוקדק.


תיכף אעלה לאשכול צילום מכתב ידו של רבי אברהם גלאנטי
(תלמידו הגדול של הרמ''ק)
הכותב בכתיבה ספרדית מובהקת
ובו הוא קורא שם רבו: קורדואירו.
על ידי שבע
ה' מאי 17, 2018 12:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמ"ק - קורדובירו או קורדואירו
תגובות: 13
צפיות: 519

Re: הרמ"ק - קורדובירו או קורדואירו

היו שמצאו ב''קורדואירו'' - רמז דק ל''אור יקר'' ( פירושו המונומנטלי על הזוהר)
על ידי שבע
ה' מאי 17, 2018 2:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמ"ק - קורדובירו או קורדואירו
תגובות: 13
צפיות: 519

Re: הרמ"ק - קורדובירו או קורדואירו

באשכול אוטוגרפים הבאתי צילום מחתי''ק:
קורדואירו
על ידי שבע
א' מאי 06, 2018 8:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 366
צפיות: 28486

Re: מיהו רנ"פ שי'?

מר' נפתלי
על ידי שבע
ש' מאי 05, 2018 11:26 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 730
צפיות: 48016

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

ראה בספרו הנחמד של ידידנו חו''ב ר' משה הלל - ''אהל רא''ם'' רשימת כתבי היד באוצר הספרים של רבי אברהם מרדכי אלתר האדמו''ר מגור (עמ' 261): '' מאמרי זעירא מהזוהר - אשר היה לו להרב המקובל הרח''ו זלה''ה, כמ''ש הרב חיד''א שראה מאמרי זעירא מכת''י הרח''ו זלה''ה, ובכל מאמר מתחיל: פתח זעירא, ובאחד מתחיל: א''ר ...
על ידי שבע
ו' מאי 04, 2018 6:56 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 730
צפיות: 48016

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

תודה רבה

מאמרי זעירא
על ידי שבע
ו' מאי 04, 2018 2:57 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 730
צפיות: 48016

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

את השורה הרביעית לא ידעתי לפענח - מדובר כנראה באחת החטיבות של ספר הזוהר - הבו עצה הלום!

שיר השירים מהזוהר

חסרונות ממדרש רות הנעלם

מדרש איכה מהזוהר

מ...

קו המדה

חסרונות מהתיקונין

סתרי אותיות מהשי"ת

חסרונות מהזוהר

מאמר ואתה תחזה
על ידי שבע
ד' אפריל 18, 2018 11:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "מגילת סתרים" המובאת כמה וכמה פעמים בספר ציוני על התורה
תגובות: 5
צפיות: 253

Re: "מגילת סתרים" המובאת כמה וכמה פעמים בספר ציוני על התורה

בספר ציוני על התורה מצטט כמה וכמה פעמים "מגילת סתרים". מגילת סתרים זו אינה רשומה אצלו בהקדמתו בראש הספר, כספרים אשר השתמש בהם. דרך משל פיסקא זו: ציוני פ' לך לך שוב מצאתי במגילת סתרים למה אנו מברכין באות ברית קדש דע כי שדי הוא חותמו של הקדוש ברוך הוא וכאשר ראשו של אדם ושתי זרועותיו זקופין ...
על ידי שבע
ו' מרץ 30, 2018 12:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: Re: קטלוג יריד הספרים מוסד הרב קוק תשע"ח
תגובות: 4
צפיות: 678

Re: קטלוג יריד הספרים מוסד הרב קוק תשע"ח

צילומים רבים שהיו בספרייתו של רש''ל נמצאים במכון שוקן בי-ם
על ידי שבע
ג' מרץ 20, 2018 10:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאמר זהר שלא ראה אור בדפוסי הזוהר!
תגובות: 14
צפיות: 1093

Re: מאמר זהר שלא ראה אור בדפוסי הזוהר!

נער הייתי גם זקנתי ספרים חמותי אף בינותי ו עומרים שלמים לא ראיתי! אכן לקט שכחה ופאה לקטתי ולרגל המלאכה אשר לפני, אמרתי אתנהלה לאטי, ומקצתם פה רשמתי ברם לדידך דברי לך, וכל רז לא אניס לך במטו מינך, גליא לדרעך ואנהיר בנהורך ואי תעייל קמן אפי' חד קומצא מן עומרך מישבק נישבוק לך, ויתיר לא נטרחינך! ולקוצר ...
על ידי שבע
ג' מרץ 20, 2018 4:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאמר זהר שלא ראה אור בדפוסי הזוהר!
תגובות: 14
צפיות: 1093

Re: מאמר זהר שלא ראה אור בדפוסי הזוהר!

אך לגופו של דבר יש להעיר, א. כת"י טורנטו הנ"ל וכן בחלק גדול של כתבי היד של הזוהר, ישנם קטעים רבים שלא נדפסו. ואין לדבר סוף. אם נדפיס את כל אותם קטעים, יש לשער ש הזוהר יכפיל את עצמו . ובכתבי היד יש עוד כהנה וכהנה . ולמה לרשום לקט, שכחה ופאה כאשר עומרים שלמים ניצבים לפנינו? שדות קוצר ואלומי...
על ידי שבע
ב' מרץ 19, 2018 5:52 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 730
צפיות: 48016

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

שרה עלקע מאוושאוויץ

מ-נאווארעדאק
על ידי שבע
ה' מרץ 15, 2018 6:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת "סודות" בקבלה
תגובות: 100
צפיות: 5964

Re: אסופת "סודות" בקבלה

קלט המשך אסופת סודות מכ"י ניו-יורק בהמ"ל 1883 , כתיבה ביזנטית, מאה י"ד, בדף 107א-ב: קלט ("קרבן מנחה'') " וענין מנחה , כל המנחות הם מצה או סלת, והם באות להשפיע מאותה* מדה הנקראת [מצה] ולהמשיך ממנה ברכה לכל אוכלוסיה ומחנותיה* החוני'ם סביבותיה - ע''ב קתדראות שרים כחצי גורן עגול...

עבור לחיפוש מתקדם