מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1372 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שבע
ו' נובמבר 27, 2020 6:50 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ההדרת כתבי יד שאינם בבעלות הספריה הלאומית.
תגובות: 10
צפיות: 956

Re: ההדרת כתבי יד שאינם בבעלות הספריה הלאומית.

אם לבינה תקרא
ראש דבריי לא היו אלא תשובה לאיקטורין
על ידי שבע
ה' נובמבר 26, 2020 9:09 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ההדרת כתבי יד שאינם בבעלות הספריה הלאומית.
תגובות: 10
צפיות: 956

Re: ההדרת כתבי יד שאינם בבעלות הספריה הלאומית.

אפשר לצלם שם כ''י שלמים
גם עם מצלמה
וידים מוכיחות

שאלת השאלות היא:
האם הספרייה פתוחה כעת לציבור?
על ידי שבע
ה' נובמבר 26, 2020 9:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קבצים תורניים שעדיין יוצאים לאור
תגובות: 41
צפיות: 8165

Re: קבצים תורניים שעדיין יוצאים לאור

ומאוצר מתנת חנם חננו
על ידי שבע
ב' נובמבר 16, 2020 9:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אבימלך הודיע לשרה שיוולד לה בן ובסוף ימיו יתעוור בשתי עיניו?
תגובות: 6
צפיות: 141

Re: אבימלך הודיע לשרה שיוולד לה בן ובסוף ימיו יתעוור בשתי עיניו?

בזוהר מבואר כחו (הטמא) של אבימלך
חפש לפי מלת מפתח ''וישקף''
על ידי שבע
ב' נובמבר 16, 2020 11:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב למנהל הפורום "איש_ספר" להולדת בנו
תגובות: 89
צפיות: 2083

Re: מזל טוב למנהל הפורום "איש_ספר" להולדת בנו

מזל טוב! מזל טוב! ה' יעזור שהברית יהיה בעתו ובזמנו ותזכו לגדלו ולחנכו לתורה ולחופה ולמעשים טובים ואגב אעלה לכבוד ידידנו הגדול ממה שכתבתי מכבר (ושייך ג''כ לענין הפרשה) , בביאור מטבע הלשון ''לתורה ולחופה ולמעשים טובים", גם ידועה התמיהה: הרי מעשים טובים עושה הבן גם טרם היכנסו לחופה? ע"פ תורה ...
על ידי שבע
ב' נובמבר 16, 2020 10:05 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תיקונים בפירש"י על התלמוד
תגובות: 51
צפיות: 5947

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

סוכה כא: (עם שינוים ע"פ כ"י ) אמר רבי שמעון: מעשה בטבי עבדו כו' . תניא, אמר רבי שמעון: מ ס יחתו של רבן גמליאל למדנו שני דברים למדנו שעבדים פטורין מן הסוכה, ולמדנו שהישן תחת המטה בסוכה לא יצא ידי חובתו. למה ליה למימרא מסיחתו ו לימא מדבריו של רבן גמליאל ? מילתא אגב אורחיה קא משמע לן, כי הא ד...
על ידי שבע
ב' נובמבר 16, 2020 10:04 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תיקונים בפירש"י על התלמוד
תגובות: 51
צפיות: 5947

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

סוכה כא: אמר רבי שמעון: מעשה בטבי עבדו כו' . תניא, אמר רבי שמעון: מ ס יחתו של רבן גמליאל למדנו שני דברים למדנו שעבדים פטורין מן הסוכה, ולמדנו שהישן תחת המטה בסוכה לא יצא ידי חובתו. למה ליה למימרא מסיחתו ו לימא מדבריו של רבן גמליאל ? מילתא אגב אורחיה קא משמע לן, כי הא דאמר רב אחא [color=#FFBFFF]בר אד...
על ידי שבע
ה' נובמבר 12, 2020 11:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תיקונים בפירש"י על התלמוד
תגובות: 51
צפיות: 5947

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

קטע קצר לדוגמא (שלמדתי בסמוך) : סוכה יח, א [עם שינויים מועטים ע"פ כ"י (ומסומנים בכוכב) ותיקונים ברש"י ע"פ כ"י]: כי הא דאמר אביי: האי צחנתא דבב נהרא שריא . צחנתא - מין דגים קטנים הם . דבב נהרא - הנהר כך שמו. / בדפוסים מאוחרים : הנהר בב שמו מאי טעמא? אילימא משום דרדיפי מיא והא...
על ידי שבע
ה' נובמבר 12, 2020 8:36 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תיקונים בפירש"י על התלמוד
תגובות: 51
צפיות: 5947

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

שם
בלי
עקיצות

וּנְהוֹרָא עִמֵּהּ שְׁרֵא
וָ' אַתְמִים

אֶת וָהֵב בְּסוּפָה
על ידי שבע
ה' נובמבר 12, 2020 7:47 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תיקונים בפירש"י על התלמוד
תגובות: 51
צפיות: 5947

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

כנראה דוי"ו דגחון שנו כאן, ואתנהלה לעטיו, וכעובדא דרב פרידא: והילך לשון רש"י (מתוקן ע"פ כת"י, ולשון הגמרא מודגש ) : ופרכינן: למה ליה למימרא להו - שחרית - בלאו הכי נמי לא הוו משמשי, ד הא אמר רב הונא כו' [ ישראל קדושים הם ] ואין משמשין ביום - דכתיב בוזה דרכיו ימות, דבעי צניעותא שלא...
על ידי שבע
ה' נובמבר 12, 2020 6:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תיקונים בפירש"י על התלמוד
תגובות: 51
צפיות: 5947

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

והטפל - שלא הבנת
על ידי שבע
ה' נובמבר 12, 2020 5:28 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תיקונים בפירש"י על התלמוד
תגובות: 51
צפיות: 5947

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

רש''י לא חוזר על לשון הגמ' אלא שוזר את דברי רב הונא בדבריו (וכדרכו בכל מקום) וגם כאן מטעה ולוקה נוסח הדפוסים שהציבו ד''ה (נפרד) '' דקאמר רב הונא'' והנכון כבכתה''י (ובעיקר הדווקני) : '' דהא אמר רב הונא [ישראל קדושים הן] ו אין משמשין [מטותיהן] ביום'' והכל דיבור אחד עם ד''ה ופרכינן (אלא שהשזירה אילצה א...
על ידי שבע
ה' נובמבר 12, 2020 10:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תיקונים בפירש"י על התלמוד
תגובות: 51
צפיות: 5947

Re: תיקונים בפירש"י על התלמוד

לדעתי הגהה זו מיותרת אף שנתמכת בכתבי יד כי רש"י כותב בדיבור הזה בתחילתו בלשון רבים דאין משמשין ביום ועל זה מסיים יסתכלו, והוא שבח לכל ישראל שאין משמשים ביום וע"כ ראוי לפרשו בלשון רבים, משא"כ בדיבור השני שהוא על יחידים תלמידי חכמים ראוי לכתוב כולו בלשון יחיד והוא נכון! ולדעתי אין ספק ...
על ידי שבע
ה' נובמבר 12, 2020 9:15 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 1140
צפיות: 232251

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

מי יכול לעזור א[....] דברי [....] הפו"ש בלונ"ח כה"י, מחכה להישועה קרובה ולבשו"ט, ויהי חילך ברוך בעבור כתיבתך [... ... ....] וה חיוני אד [עד] לאחת. [...] הק' משה א"ש אבד"ק זידיטשוב, חופ"ק הנ"ל יע"א אדקדק?... ד ו''ש... ויהי חיל ו ברוך בעבור כתיבת ו וספין ב...
על ידי שבע
ד' נובמבר 11, 2020 5:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ספר חסד לאברהם הוא קיצור מתוך ספר אילימה להרמ''ק??
תגובות: 15
צפיות: 960

Re: האם ספר חסד לאברהם הוא קיצור מתוך ספר אילימה להרמ''ק??

ספר אור החמה הוא הוא ספר קרית ארבע
אלא ש'אור הגנוז' - נעלם מאתנו (ורק מעט שרד)
על ידי שבע
ד' נובמבר 11, 2020 10:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היעב"ץ: כת ש"ץ שר"י והנגררים אחריהם שטופי זמה
תגובות: 80
צפיות: 10441

Re: היעב"ץ: כת ש"ץ שר"י והנגררים אחריהם שטופי זמה

כה שמעתי מפי אחד ששמע מפיו בעצמו מתפאר ומסיח לפי טומא'ו שגם בזקנותו הוא חוטא ו'אין אדם' - משים עצמו רשע כי נבל הוא ונבלה עמו דל גאה וזקן... ולחלאה: גש הלאה! אבל אשמים אנחנו בבא פריצים ויחללוה לא עכברא גנב אלא חורא גנב יגעו חרשו וזרעו קדמונים כל נשאר חבוי במטמונים וימסרו רזי תורה לחיצונים ועל דא ודאי...
על ידי שבע
ד' נובמבר 04, 2020 2:36 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 1140
צפיות: 232251

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

-
על ידי שבע
ב' נובמבר 02, 2020 11:17 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי הם אנשי האמנה שאבדו?
תגובות: 15
צפיות: 465

Re: מי הם אנשי האמנה שאבדו?

הרמ''ק בספרו הנורא ''תפלה למשה''
מבאר את הסליחה הזו לאורך כמה דפים!!!
טעמו וראו כי טוב
על ידי שבע
ו' אוקטובר 30, 2020 11:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לתעלומת 'אבגא דבי רב'
תגובות: 17
צפיות: 846

Re: לתעלומת 'אבגא דבי רב'

על הגאון ר' שמואל אהרן פלדמן זצ"ל מסופר
ואיה מקום כבוד התוספות הזה?
על ידי שבע
ו' אוקטובר 30, 2020 1:10 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: כת"י חצי קולמוס - מס' פיענוחים
תגובות: 25
צפיות: 1991

Re: כת"י חצי קולמוס - מס' פיענוחים

הרב ברי ושמא
החכמתני!

יוסף ה' עליך
כל טוב ויברכך
על ידי שבע
ה' אוקטובר 29, 2020 10:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לתעלומת 'אבגא דבי רב'
תגובות: 17
צפיות: 846

Re: לתעלומת 'אבגא דבי רב'

תשואות חן חן לו
ממש לענין!

ומענין לענין,
דיו רב שפך הח. מ''א על פירושי שם בן מ''ב הקדמונים (ובפרט אלה של ר' נחמיה 'הנביא')
והשתקפותם בכתבי האר''י ז''ל (כגון העתקתו פי' ''האוחז ביד'')

חבל שמלאכה כבירה זו
נעשית בדר''כ ע''י רחוקים

עתה
אתה ברוך ה'
על ידי שבע
ה' אוקטובר 29, 2020 9:50 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: כת"י חצי קולמוס - מס' פיענוחים
תגובות: 25
צפיות: 1991

Re: כת"י חצי קולמוס - מס' פיענוחים

אשמח לקבל פענוח גם לשורות אלו עולו? כ'ל ז'ה לע'ניות ד'עתי. אך בדבר אחר נ''ל לכאורה סתירה בראותה? שבחי''ד (סי' מ''ה) נר'אה דאפי' בדלא קיץ להו כל הדרך? אזלי ואתו אחריני לאו בעלים מיקרו, דהא לא כתב הא דלא קיץ בפעם הבאה ישמח לב כל לקבל חמדה טובה ורחבה אל תקרי קמ'ץ אלא פת'ח וכשם שנכתב - כך נקרא! במדה שמ...
על ידי שבע
ה' אוקטובר 29, 2020 12:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סוגריים בבאבער
תגובות: 2
צפיות: 209

Re: סוגריים בבאבער

אין צורך להרחיק לכת לכתבי-יד שלא היו לפני האיש

גם אלו שעמדו לפניו ושרדו בידינו
מעידים על שגיאות אין קץ שנפלו בספריו
כך שמומלץ לבדוק במקור ולא לסמוך על העתקתו

מבחינה זו
העושר שבידינו כיום
לא יסולא בפז!

חדרים ימלאו
ודעת אין!

''חדלו מלהיות עניים
והשתמשו באוצרותיכם''
על ידי שבע
ד' אוקטובר 28, 2020 2:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לשון חכמים - אקטואליה
תגובות: 1
צפיות: 158

לשון חכמים - אקטואליה

ספרי (פ' האזינו) : "הֲלַה' תִּגְמְלוּ זֹאת" משל לאחד שהיה עומד וצוהב כנגד בוליוטוס בשוק אמרו השומעין: שוטה שבעולם! כנגד בוליוטוס אתה עומד וצוהב? מה אם רצה להכותך ולקרע את כסותך ולחבשך בבית האיסורין את יכול לו?! אם היה קיטרון (= מפקד פלוגה) שגדול הימנו - על אחת כמה וכמה! אם היה הפתקס (= משר...
על ידי שבע
ד' אוקטובר 28, 2020 2:08 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: כת"י חצי קולמוס - מס' פיענוחים
תגובות: 25
צפיות: 1991

Re: כת"י חצי קולמוס - מס' פיענוחים

אשמח לקבל עזרה בפענוח שורות אלו מתוך גליון כתב יד וראיתי בת'שובה כ''י להר''ש סבע דאסר, ושכן דנו רבני זמנו, ודהתוס' בעברו וגירדו. אך ראיתי ת'שובת הר''י צונצין והר''ם צרפתי כ''כ, דשרו ע''פ התו' ושכן נהגו קצת סופרים בשאלוניקי וקושטנדינה. והכנסת לא הזכיר אלו המתירים, אך הזכירם במה שאסרו לקדור. = והכנסת...
על ידי שבע
ב' אוקטובר 26, 2020 4:40 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי יסד את הפסוק שאינו פסוק?
תגובות: 14
צפיות: 3012

Re: מי יסד את הפסוק שאינו פסוק?

עזריאל ברגר כתב:
שבע כתב:סדור מנהג אשכנז המערבי
משנת ה'מ
ZURICH Jes 17

שימו לב לשינויים גם בפסוק השני!

שימו לב גם לכמה תוספות של ואו החיבור שאינן בלשונות הפסוקים המקוריים.

למצוי בכתבי-יד קשה לייחס חשיבות לתוספות הללו - כי רבו למעלה ראש!
על ידי שבע
ב' אוקטובר 26, 2020 10:28 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי יסד את הפסוק שאינו פסוק?
תגובות: 14
צפיות: 3012

Re: מי יסד את הפסוק שאינו פסוק?

סדור מנהג אשכנז המערבי
משנת ה'מ
ZURICH Jes 17

שימו לב לשינויים גם בפסוק השני!
על ידי שבע
ש' אוקטובר 24, 2020 10:20 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח הערות חכם איטלקי על תוספתא מאה 13
תגובות: 14
צפיות: 471

Re: עזרה בפענוח הערות חכם איטלקי על תוספתא מאה 13

האם כתב-היד הזה של התוספתא מוכר?
על ידי שבע
ש' אוקטובר 24, 2020 10:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5257
צפיות: 924531

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

יאיר אתמר כתב:
שבע כתב:
יאיר אתמר כתב:ראיתי מציינים למאמר של בן-ציון פישלר על גלגולי האמרה 'ברא כרעא דאבוה' בקובץ הציונות הדתית. האם ידוע למישהו באיזה מאמר מדובר? תודה מראש!

קובץ הציונות הדתית: ספר יובל לד"ר זרח ורהפטיג (2001), דף 102

תודה רבה! התוכל להעלותו הנה?

זכרו רשמתי
אותו לא ראיתי
על ידי שבע
ו' אוקטובר 23, 2020 1:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5257
צפיות: 924531

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

יאיר אתמר כתב:ראיתי מציינים למאמר של בן-ציון פישלר על גלגולי האמרה 'ברא כרעא דאבוה' בקובץ הציונות הדתית. האם ידוע למישהו באיזה מאמר מדובר? תודה מראש!

קובץ הציונות הדתית: ספר יובל לד"ר זרח ורהפטיג (2001), דף 102
על ידי שבע
ג' אוקטובר 20, 2020 7:26 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שמות חולי קורונה - לתפלה לרפו"ש
תגובות: 353
צפיות: 45175

Re: שמות חולי קורונה - לתפלה לרפו"ש

נא לתקן:
חיים מאיר שלמה בן חיה שרה
(בהוראת הגרי''מ שכטר שליט''א)
על ידי שבע
ב' אוקטובר 19, 2020 10:30 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חטא חוה
תגובות: 6
צפיות: 245

Re: חטא חוה

אור יקר בראשית (כרך ב, עמ' קצו) כמה טעמים בארוכה, והילך תחלת דבריו: הא' . שאין מעשה האשה לעצמה גומר ענין הפגם וקל להתקן, מפני שהיא חצי אדם הטפל, ואחר שחצי האדם העיקר שומר המצוה - אין הספירות העליונות נפגמות בעצם, וקל להתקן על ידי שישיבנה אדם בתשובה. אמנם כשחטא אדם נגמר ונשלם הפגם ונתמלאה סאתם, ואין ...
על ידי שבע
ש' אוקטובר 17, 2020 8:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חטא חוה
תגובות: 6
צפיות: 245

Re: חטא חוה

ברמ''ק מבואר שאדם היה מתקן את חטאה של חוה
על ידי שבע
ד' אוקטובר 14, 2020 9:42 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שמות חולי קורונה - לתפלה לרפו"ש
תגובות: 353
צפיות: 45175

Re: שמות חולי קורונה - לתפלה לרפו"ש

העתירו רחמים
מאיר שלמה בן חיה שרה

אדם יקר שביקרים!
על ידי שבע
ב' אוקטובר 12, 2020 12:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על גילויי תורה לאחר ההסתלקות - שו"ת משנות הש'
תגובות: 0
צפיות: 166

על גילויי תורה לאחר ההסתלקות - שו"ת משנות הש'

על דברי הזוהר (האזינו רצז.) : מכאן אוליפנא, ההוא זכאה דחכמתא עילאה ביה, כד מטי יומא לאסתלקא מעלמא, בעי לגלאה ההיא חכמתא לאינון די רוח קדישא בינייהו. מנא לן, ממשה, דכתיב בֶּן מֵאָה וְעֶשְׂרִים שָׁנָה אָנֹכִי הַיּוֹם, וכתיב וְעַתָּה כִּתְבוּ לָכֶם אֵת הַשִּׁירָה הַזֹּאת וְלַמְּדָהּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָא...
על ידי שבע
ב' אוקטובר 12, 2020 3:43 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: כשל לוגי בטיפול השלטוני בקורונה
תגובות: 163
צפיות: 6996

Re: כשל לוגי בטיפול השלטוני בקורונה

במחתרת - בלי ידיעת הרשויות: כך מטופלים מאות חולים קשים חרדים תיעוד יוצא דופן: מערך חשאי של טיפול בחולים במצב קשה בחברה החרדית פועל בלי שמערכת הבריאות יודעת • מאות חולי קורונה מסרבים להתפנות לבתי חולים, נשארים בביתם ומקבלים סיוע רפואי מארגונים בקהילה מבלי לדווח למדינה • מייעץ לקהילות במאה שערים: &qu...
על ידי שבע
א' אוקטובר 11, 2020 10:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איזו 'מקרא גדולה' הגיה ר"מ די לונזאנו?
תגובות: 5
צפיות: 289

Re: איזו 'מקרא גדולה' הגיה ר"מ די לונזאנו?

בספר שהזכרת יש ג"כ סריקות רבות מהגהותיו של רמד"ל (אוטוגרפים)
ואולי ילמדונו בינה בנידון של אשכול זה
על ידי שבע
א' אוקטובר 11, 2020 2:36 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: כשל לוגי בטיפול השלטוני בקורונה
תגובות: 163
צפיות: 6996

Re: כשל לוגי בטיפול השלטוני בקורונה

פרופ' ערן סגל: "אחוז החולים הקשים והנפטרים במגזר החרדי קטן יותר ממה שציפינו, הנתונים מאוד מפתיעים אותנו!" למרות שאחוז הבדיקות החיוביות גבוה בהרבה מבשאר המגזרים, עדות ליותר מאומתים בפועל, ציפינו לאחוז גבוה הרבה יותר בחולים הקשים והנפטרים. *תופעה מוזרה בקרב החולים הקשים ערן סגל מציג; חרדים ...
על ידי שבע
א' אוקטובר 11, 2020 11:03 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: כשל לוגי בטיפול השלטוני בקורונה
תגובות: 163
צפיות: 6996

Re: כשל לוגי בטיפול השלטוני בקורונה

באשר לתמותה העודפת וכמו כל הסיפורים הטרגיים והסנסציוניים שהתקשורת דוחפת ללא הפסק - השאלה הכי החשובה היא: אז מה? אתם שבים וטועים ומתעים בדיונים כלל לא לעניין כאילו מישהו מכחיש שיש נגיף וכאילו מישהו מכחיש שהוא מסוכן לאוכלוסיות מסוימות ומסיחים את הדעת מהנקודות המרכזיות: מה הסיכון של הנגיף ביחס למחלות ...

עבור לחיפוש מתקדם