מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1166 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שבע
ה' ינואר 23, 2020 9:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גירסת הזהר שעמד לפני הרב שפתי כהן על התורה
תגובות: 1
צפיות: 99

Re: גירסת הזהר שעמד לפני הרב שפתי כהן על התורה

כהנה וכהנה נמצא בבני אותו דור-דעה
שהיו לומדים בעותקי זוהר 'מתוקנים' שהוגהו בין השיטין ע''י חכמים (ע''פ כת''י)
חלקם שרד בימינו, עין ראתה ותאשרם!

וראה בהקדמת 'אור הלבנה' לר''א אזולאי
ובסוף הקדמת 'ראשית חכמה'.
על ידי שבע
ה' ינואר 23, 2020 3:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'משולש' כסמל לחוזק, משובח וכדומה
תגובות: 4
צפיות: 117

Re: 'משולש' כסמל לחוזק, משובח וכדומה

ספרי:
יעקב חבל נחלתו
על ידי שבע
ה' ינואר 23, 2020 8:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעו מיניה מרב ששת דוקא
תגובות: 16
צפיות: 462

Re: בעו מיניה מרב ששת דוקא

אין כאן אלא 20 תוצאות
כי 11 ו-12 חד הם
על ידי שבע
ד' ינואר 22, 2020 11:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשרת הרוגי מלכות - מי כיפר על מי?
תגובות: 22
צפיות: 2540

Re: עשרת הרוגי מלכות - מי כיפר על מי?

ואיידי דאתא לידן נימא מילתא דשוויא לתרוייהו: סתם מתניתין - רבי מאיר (תפארת) סתם תוספתא - רבי נחמיה (נצח - לבר מגופא) סתם ספרא - רבי יהודה בן אלעאי (הוד - קו ההעלאה) סתם ספרי - רבי שמעון (יסוד) סדר עולם - רבי יוסי (מלכות, ודוק) כל אלין תנאי (וחבירם רבי אלעזר בן שמוע) - הם תלמידי רבי עקיבא 'סתימתאה', ...
על ידי שבע
ד' ינואר 22, 2020 10:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשרת הרוגי מלכות - מי כיפר על מי?
תגובות: 22
צפיות: 2540

Re: עשרת הרוגי מלכות - מי כיפר על מי?

סנהדרין יג, ב: ורבי יהודה בן בבא שמו, שאלמלא הוא נשתכחו [בטלו] דיני קנסות מישראל... ידיו רב לו לסמוך ה' תנהי''ם - גיבורים לעמוד בפרץ: ר''מ - תפארת; ר''א - נצח; ר' יהודה - הוד; ר' שמעון - יסוד; ר' יוסי - מלכות. ולדעת רב אויא המוסיף - עלה ר''י בן בבא במסירות נפשו אל הבינה ויסמוך משם ששה קני מנורה: ר''...
על ידי שבע
ד' ינואר 22, 2020 9:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבי יהושע בן לוי - תנא או אמורא?
תגובות: 26
צפיות: 515

Re: כיצד מתייחסים לרבי יהושע בן לוי ?

בס' יוחסין:
רבי יהושע בן לוי הוא מהאמוראים, וכן כתב רש''י בפרק כל היד. אבל הרב מנאו עם התנאים, והוא בסוף המשנה, וגם הוא בפרק 'שנו חכמים' שהוא מחובר מברייתות.


רש''י נדה יח, ב:
שמעתתא - ר' יהושע בן לוי אמורא הוא.
על ידי שבע
ד' ינואר 22, 2020 7:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשרת הרוגי מלכות - מי כיפר על מי?
תגובות: 22
צפיות: 2540

Re: עשרת הרוגי מלכות - מי כיפר על מי?

באותו ענין: רבי עקיבא - כתר (דורש כתרי אותיות) רבי ישמעאל כהן גדול - חכמה (כהן גדול כנודע) רבן שמעון בן גמליאל - בינה (שמיעה בלבא תליא) רבי אלעזר בן שמוע - חסד (חסד א-ל) רבי יהודה בן בבא - גבורה (ידיו רב לו לסמוך ה' תנהי''ם *) רבי חנינא בן תרדיון - תפארת (ס''ת עמו) רבי אלעזר בן דמא - נצח (ענף החסד) ...
על ידי שבע
ד' ינואר 22, 2020 5:55 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 1007
צפיות: 147431

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הוד_והדר כתב:
בריושמא כתב:3. להיותו בעלה דמטרוניתא כשם
4. שבפעם הראשונה גס לבו עמה

7. ולו"א, בערך. מילה בראשי תיבות שמשמעה: ולכן אמר.


תודה


7. ולז''א [= ולזה אמר]
על ידי שבע
ג' ינואר 21, 2020 6:17 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 1007
צפיות: 147431

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

ברי עדיף
על ידי שבע
ג' ינואר 21, 2020 6:09 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 1007
צפיות: 147431

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

למיתה(?), אלא בעה''ז

2 האותיות שלפני 'בעה''ז' סומנו למחיקה
על ידי שבע
ב' ינואר 20, 2020 4:44 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שני
תגובות: 28
צפיות: 676

Re: מסכת ברכות - פרק שני

יז, א מרגלא בפומיה דרב: לא כעולם הזה העולם הבא העולם הבא אין בו - לא אכילה ולא שתיה ולא פריה ורביה ולא משא ומתן ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה שנאמר: ויחזו את הא-להים ויאכלו וישתו. ובסוד הענין: העולם הזה יש בו - אכילה (ושתיה), פריה ורביה, ומשא ומת...
על ידי שבע
ו' ינואר 17, 2020 7:58 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק שני
תגובות: 28
צפיות: 676

Re: מסכת ברכות - פרק שני

-
על ידי שבע
ה' ינואר 16, 2020 12:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסירות נפש אצל 'קל שבקלים' - תניא
תגובות: 15
צפיות: 306

Re: מסירות נפש אצל 'קל שבקלים' - תניא

'שיחות וסיפורים' לרבי אברהם חזן, בתוך 'כוכבי אור' (ברסלב) , אות ח: לולא השרשת נקודת האמונה בלב נפשות ישראל, לא היו עומדים רובם ככולם בנסיונות רדיפתם מהאומות ובנסיונות יציאת נפשם ממש, שנתנסו מאז היו לגוי. ושקר וכזב בפי כל הבודים מלבבם פירושים על זה. עוד שם : שכל עצם נשמת ישראל נמשכת מנשמת האבות שבעצם...
על ידי שבע
ד' ינואר 15, 2020 11:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסירות נפש אצל 'קל שבקלים' - תניא
תגובות: 15
צפיות: 306

Re: מסירות נפש אצל 'קל שבקלים' - תניא

קדושת לוי (פ' יתרו):
זה שאמר הקב''ה בעצמו 'אנכי' ו'לא יהיה לך' נרשם ונחקק בלב כל איש ישראל
עד שאפילו הקל שבקלים מוסר נפשו על קידוש שמו ית'

עיין שם עוד

לעיל צוטט מ'נתיב מצוותיך' להרה''ק מקומרנא
ויש עוד כהנה וכהנה בשאר ספריו
על ידי שבע
ד' ינואר 15, 2020 8:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסירות נפש אצל 'קל שבקלים' - תניא
תגובות: 15
צפיות: 306

Re: מסירות נפש אצל 'קל שבקלים' - תניא

לקוטי הלכות לרבי נתן מברסלב, הל' ע''א ה''ב, אות ח: וְעַל-כֵּן עַל שְׁפִיכַת דָּמִים גַּם כֵּן - יֵהָרֵג וְאַל יַהֲרֹג כִּי זֶה מִצַּד הַסְּבָרָא כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ ז''ל: מַאי חָזֵית דְּדָמָא דִּידָךְ סוּמָק טְפֵי וְכוּ'. כִּי הָעִקָּר מַה שֶּׁנֶּפֶשׁ מִיִּשְֹרָאֵל דּוֹחָה כָּל הַמִּצְווֹ...
על ידי שבע
ד' ינואר 15, 2020 8:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסירות נפש אצל 'קל שבקלים' - תניא
תגובות: 15
צפיות: 306

Re: מסירות נפש אצל 'קל שבקלים' - תניא

וראה בשיחות הר''ן סי' מט, בתו''ד:
וּכְמוֹ שֶׁמְּסַפְּרִים מֵהַדּוֹרוֹת הַסְּמוּכִים לְפָנֵינוּ
כַּמָּה מִינֵי עִנּוּיִים שֶׁסָּבְלוּ הַקְּדוֹשִׁים בִּשְׁבִיל קִדּוּשׁ הַשֵּׁם
אַשְׁרֵי לָהֶם
על ידי שבע
ד' ינואר 15, 2020 8:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסירות נפש אצל 'קל שבקלים' - תניא
תגובות: 15
צפיות: 306

Re: מסירות נפש אצל 'קל שבקלים' - תניא

לקוטי מוהר''ן ח''א סי' פ: וּלְכָך אֲפִלּוּ פּוֹשְׁעֵי יִשְׂרָאֵל הֶעֱרוּ אֶת נַפְשָׁם לָמוּת עַל קִדּוּשׁ הַשֵּׁם כִּי יִשְׂרָאֵל עָלָה בְּמַחֲשָׁבָה וְכוּ' וַאֲפִלּוּ פּוֹשְׁעֵי יִשְׂרָאֵל אַך שֶׁעֲדַיִן הוּא מְכֻנֶּה בְּשֵׁם יִשְׂרָאֵל יֵשׁ לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַך תַּעֲנוּג גָּדוֹל מִמֶּנּוּ כְּמוֹ ש...
על ידי שבע
ד' ינואר 15, 2020 12:03 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 1007
צפיות: 147431

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

57. זוז
48. ונמצא
60. אמת ?
73. הץ' ?
על ידי שבע
ג' ינואר 14, 2020 8:36 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 1007
צפיות: 147431

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

6. לפתוח 9. מקפחות 17. שכ''כ הוא שכרו 24. עמך 31-32. שהממון 33. הרבית 34. ולא 35. כשוכח 38. שפי' עליו על המלוה 48. ומ.ל.. ומורים היתר לעצמ ם 51. ומתרצה 54. שוין 56. להחליפו כשוה 57. ששוה עשרה אלפ' .. 58. דנימא דמחיל 62. מטעותו 63. ביום, וירגיש שנתהנה ומה 64. ששוה אחד שמת אותו שלשה במרמה 67. כך 70. ת...
על ידי שבע
ב' ינואר 06, 2020 8:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3123
צפיות: 319880

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

הדברים ללא ספק - תורת רבינו משה קורדואירו
והם כנראה מספר הדרשות שלו האבוד
וראה לע''ע בהקדמת הרמ''ע לספר פלח הרמון

בברכת
ושא נס לקבץ גליותינו

תשואות חן חן לו
ישא ברכה מאת ה'
על ידי שבע
ו' ינואר 03, 2020 6:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הכירו נא - הלנו הוא או...? (כת"י ס' חמדת ימים, או ספק שבתאי?)
תגובות: 10
צפיות: 786

Re: הכירו נא - הלנו הוא או...? (כת"י ס' חמדת ימים, או ספק שבתאי?)

עש''ק פה ברוקלין יע'א

קשת = תת

ה - צורתה: ד י
כנודע בכתבים

ובזאת יעלה 'הקשת' למנין 'תתיד'
גימטריא שבתאית מובהקת

תתיד = שבתי צבי (ימ''ש)
על ידי שבע
ו' ינואר 03, 2020 12:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעיל אליהו לר"א לואנץ על הרמב"ם - האמנם?
תגובות: 32
צפיות: 1916

Re: מעיל אליהו לר"א לואנץ על הרמב"ם - האמנם?

אין הקב''ה מקפח שכר כל בריה
ובאשר משפטו - שם פעלו
ואכמ''ל
על ידי שבע
ד' ינואר 01, 2020 8:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעיל אליהו לר"א לואנץ על הרמב"ם - האמנם?
תגובות: 32
צפיות: 1916

Re: מעיל אליהו לר"א לואנץ על הרמב"ם - האמנם?

מפליא הוא ששני בני אדם בעלי אותו שם, ודרכיהם שונות זו מזו בתכלית. הראשון (ולא במעלה) הוא זה שלכבודו נפתח האשכול, מזייף ספרים בלי בושה. השני - הרב משה הלל, בנו של המקובל הרב יעקב הלל, חושף זיופים ישנים וחדשים!.. וסימן: ז ייפנא ר בא י תקרי ולשאלת: מזה בידך? יען: עט שקר סופרים כי הוא ... והוא עון פלילים
על ידי שבע
ד' ינואר 01, 2020 5:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מעיל אליהו לר"א לואנץ על הרמב"ם - האמנם?
תגובות: 32
צפיות: 1916

זיוף עלוב

חמד לו
מאן דהוא לצון

כתב את שכתב
הגיגים ורסיסים

ובעברת זדון
ייחס אותם לרבי אליהו לואנץ

תוך שהוא מצרף צילום מכתב יד
(אוטוגרף) של רא''ל על תיקוני זוהר!

וכדי בזיון וקצף

שם החיבור (''מעיל'') מעיד על אופיו וזיופו
כדרך מועלי מעל אשר סבאם מהול במים
על ידי שבע
ב' דצמבר 30, 2019 6:40 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: קטעי גניזה *אפשריים* - מה זה?
תגובות: 1
צפיות: 541

Re: קטעי גניזה *אפשריים* - מה זה?

כת''י מהגניזה התפזרו לכל עבר
לפעמים לא ידוע בוודאות על כת''י מסוים - אם מקורו בגניזה

ולאו מחשש זיוף קא אתו
על ידי שבע
א' דצמבר 22, 2019 3:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורה: עשרות אלפי כת"י של הרב ריינס בספרייה הלאומית
תגובות: 2
צפיות: 445

Re: בשורה: עשרות אלפי כת"י של הרב ריינס בספרייה הלאומית

הכותרת מטעה

20 אלף דפים
אינם עשרות אלפי כת''י
על ידי שבע
ו' דצמבר 06, 2019 8:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "זכרון אהרן" דפוס או מכון לעריכה?
תגובות: 316
צפיות: 35465

Re: "זכרון אהרן" דפוס או מכון לעריכה?

עש''ק פה ברוקלין אתמול ראיתי בשו"ת של אחד מרבותינו הראשונים שיצא לאור ע"י מכון מכובד מאד, שמביאים גירסא בשם ראב"ן, בשעה שהיא אינה נמצאת בראב"ן כלל וכלל, אלא אחד המו"לים של הראב"ן הוסיפה מדעתו. זה שלא בדקו בכת"י של הראב"ן - מילא, זה שלא בדקו במהדורת דבליצקי המש...
על ידי שבע
ג' דצמבר 03, 2019 7:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3123
צפיות: 319880

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ראיתי בספר שמובא כך (התוכן). לאחר שמקדים בענין משה איש האלקים, ממשיך ש איש הו"ע בעל כנודע .. ע"כ. כמדומה שכוונת הדברים אינו דוקא לענין משרע"ה אלא כענין השייך גם בפ"ע, שאיש הו"ע בעל. כמובן, ששניהם הם כינויים לאיש -- אמנם, לפו"ר מהכתובים בהושע ב' יח (ועוד) רואים ש"א...
על ידי שבע
ב' דצמבר 02, 2019 7:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "זכרון אהרן" דפוס או מכון לעריכה?
תגובות: 316
צפיות: 35465

Re: "זכרון אהרן" דפוס או מכון לעריכה?

יורקים עליך
ואתה קורא לזה ''גשם''
על ידי שבע
ב' דצמבר 02, 2019 4:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על מערכת החיפוש 'אלף' בספריה - וימיה האחרונים עלי אדמות
תגובות: 87
צפיות: 4456

Re: על מערכת החיפוש 'אלף' בספריה - וימיה האחרונים עלי אדמות

איך נדע מה נסרק מ-JTS ברשת?

מי המוצא את ידיו ואת רגליו
בחיפושיו באתר של JTS

יגלה נא מהי השיטה היעילה ביותר
לאחזר מידע משם
על ידי שבע
ב' דצמבר 02, 2019 4:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "זכרון אהרן" דפוס או מכון לעריכה?
תגובות: 316
צפיות: 35465

Re: "זכרון אהרן" דפוס או מכון לעריכה?

שקר גלוי אינו ''שקר''

השיבושים הבולטים שאתה ושכמותך נתקלים בהם
לא עליהם צווחו חז''ל על 'המשהה ספר שאינו מוגה בתוך ביתו'

התפעלות מיופי חיצוני
שבא על חשבון ההדר האמיתי
אינו אלא מעשה שטן, החל בעץ הדעת וכלה במעשיו היומיומיים
על ידי שבע
ב' דצמבר 02, 2019 4:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "זכרון אהרן" דפוס או מכון לעריכה?
תגובות: 316
צפיות: 35465

Re: "זכרון אהרן" דפוס או מכון לעריכה?

בימים כתיקונם
היו מנדים הוצאה פושעת שכזאת
המזלזלת בכל הקדוש והיקר בהתנהגות נלוזה וליצנית

אך מה לנו כי נלין,
בדור עקש ופתלתול שכזה
שכל המרבה לבזות את דרכיו - הרי זה משובח!!!

פיח כבשן
וזרקו השמימה
על ידי שבע
ב' דצמבר 02, 2019 3:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על מערכת החיפוש 'אלף' בספריה - וימיה האחרונים עלי אדמות
תגובות: 87
צפיות: 4456

Re: על מערכת החיפוש 'אלף' בספריה - וימיה האחרונים עלי אדמות

חברים!

אני לא מדבר על כ''י
שאין מהם צילום במתכ''י

כוונתי
לאלה שאינם מקוטלגים כלל וכלל
והדבר הרבה יותר גרוע!!!

השאלה הגדולה
אם הם מופיעים לפחות בקטלוג ברומר?!

ואגב, מי מכם המוצא את ידיו ואת רגליו
בחיפושיו באתר של JTS

יגלה נא את אזניי מהי השיטה היעילה ביותר
לאחזר מידע משם
על ידי שבע
ב' דצמבר 02, 2019 12:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על מערכת החיפוש 'אלף' בספריה - וימיה האחרונים עלי אדמות
תגובות: 87
צפיות: 4456

Re: על מערכת החיפוש 'אלף' בספריה - וימיה האחרונים עלי אדמות

כעת מתברר לי בבהירות
כי קיימים מספרי מדף רבים בספריית בהמ''ל NY JTS
שמשום מה לא מופיעים כלל בקטלוג הספריה הלאומית

למי פתרונים?!
על ידי שבע
ב' דצמבר 02, 2019 12:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על מערכת החיפוש 'אלף' בספריה - וימיה האחרונים עלי אדמות
תגובות: 87
צפיות: 4456

Re: על מערכת החיפוש 'אלף' בספריה - וימיה האחרונים עלי אדמות

על מה אתה סח?!

אני רואה מולי את ההודעה:
בשל מעבר למערכת מידע חדשה בספרייה קטלוג הספרייה הישן, "אלף", אינו זמין יותר.

ולא מוצא כדבריך

שלח קישור, בבקשה
על ידי שבע
א' דצמבר 01, 2019 11:04 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: עזרה בזיהוי חתימות
תגובות: 421
צפיות: 64943

Re: עזרה בזיהוי חתימות

משה בהה''צ הר''ר ישראל זצ''ל
על ידי שבע
א' דצמבר 01, 2019 10:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על מערכת החיפוש 'אלף' בספריה - וימיה האחרונים עלי אדמות
תגובות: 87
צפיות: 4456

Re: על מערכת החיפוש 'אלף' בספריה - וימיה האחרונים עלי אדמות

אחד הספרנים גילה את אזני
כי החיפוש ב'כתיב' באתר האנגלי
מעלה תוצאות טובות יותר
מרעהו העברי
על ידי שבע
ד' נובמבר 27, 2019 4:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על מערכת החיפוש 'אלף' בספריה - וימיה האחרונים עלי אדמות
תגובות: 87
צפיות: 4456

Re: על מערכת החיפוש 'אלף' בספריה - וימיה האחרונים עלי אדמות

כותב ידיד: ובכן, את הבלאגן עם ההחלפה למערכת 'עלמא' (בספריה הלאומית) אני כבר מתחיל להרגיש. כמה מרגיז! הנה דוגמה קטנה מאתמול: בגרסה הקודמת של קטלוג 'מפעל הביבליוגרפיה', בחיפוש המתקדם, היו לשוניות חיפוש של "מקום" ו"מוציא לאור". בגרסה הנוכחית זה לא קיים. אני רוצה למשל למצוא את כל הספ...
על ידי שבע
ד' נובמבר 27, 2019 4:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על מערכת החיפוש 'אלף' בספריה - וימיה האחרונים עלי אדמות
תגובות: 87
צפיות: 4456

Re: על מערכת החיפוש 'אלף' ז"ל

מצ"ב פרטי כתה"י בספריית המקור
אולי יהיה לעזר

עבור לחיפוש מתקדם

cron