מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 577 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אורח
א' פברואר 07, 2021 9:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הנושא אשה לש"ש כאילו ילדה
תגובות: 6
צפיות: 204

Re: הנושא אשה לש"ש כאילו ילדה

שאלתי לגריח"ס שליט"א והראה לי דברי ש"ב הגה"ק רבינו יוסף חיים מבגדד בבן יהוידע שם "בזה שאמרו כאלו ילדה, נ"ל בס"ד מה שאמרו רז"ל בת בתחילה סימן יפה לבנים, דאם נושא לשם שמים כאלו ילדה שנקראת בתו, ואם כן מעת הנשואין נחשב שבאה לו בת בתחילה, וזהו סימן יפה לבנים הבאים...
על ידי אורח
א' פברואר 07, 2021 9:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הנושא אשה לש"ש כאילו ילדה
תגובות: 6
צפיות: 204

הנושא אשה לש"ש כאילו ילדה

למדתי בגמרא סוטה יב ע"א אמר ר"י הנושא אשה לשם שמים מעלה עליו הכתוב כאילו ילדה

מאי קאמר ומאי רבותא ונפקותא איכא בהא דכאילו ילדה
ותחת ידי כעת ש"ס וגשל ולא ראיתי שפירשו בזה, וילע"ע במפרשים
על ידי אורח
ו' נובמבר 20, 2020 12:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלות בפרשת תולדות
תגובות: 1
צפיות: 125

שאלות בפרשת תולדות

בפרשת השבוע תולדות,
1 נשאלתי האם ידוע באיזה גיל היו יעקב ועשו כשיצחק אבינו הלך לגרר

2 היה רעב בארץ כנען ולכן יצחק אבינו הולך לגרר שבארץ פלשתים, שם לא היה רעב? ומדוע לא היה ומ"ש מארץ כנען.

3 האם ידוע כמה זמן היה יצחק אבינו בארץ פלשתים?

תודה מראש
על ידי אורח
ג' נובמבר 03, 2020 12:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דברי גדולי ישראל על החוקר צונץ
תגובות: 19
צפיות: 1651

Re: דברי גדולי ישראל על החוקר צונץ

בספר כל כתבי מהר"ץ חיות ח"ב עמ' תתע"א ט"א: ספר הדרשות מהחכם המופלא מהו' יום טוב ליפמן צונץ מברלין וכו' החכם רי"ל צונץ וכו' ונראה שכתב כן מסיבת המאורע שכתוב שם. ושם עמ'תתעג סט"ב, החכם הגדול מהרי"ל צונץ מברלין, ועמ' תתפז טו"א החכם ר"י יום טוב ליפמן צונץ, וע...
על ידי אורח
ג' אוקטובר 27, 2020 10:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: והיך אבא דרדי לבריה
תגובות: 6
צפיות: 397

והיך אבא דרדי לבריה

משלי פרק ג פסוק יא: מוסר ה' בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו, כי את אשר יאהב ה' יוכיח, וכאב את בן ירצה. וז"ל רש"י וכאב את בן ירצה, שרוצה בבנו להטיב לו, ויפייסהו לאחר שמכהו בשבט, כן יערב לך הטובה אחר המכה. ובתרגום תרגם: מטול דלמאן דרחם ליה אלהא רדיה ליה, והיך אבא דרדי לבריה. מה הביאור במה שתרגם...
על ידי אורח
ג' ספטמבר 08, 2020 11:06 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: לא לתקוע בשופר שחור
תגובות: 12
צפיות: 1165

Re: לא לתקוע בשופר שחור

ראה viewtopic.php?f=30&t=47689#p577330

אבל שם איתא שחרחר ודו"ק
וכדאי לשאול פרטים מנכדו אי"ס ואולי זוכר בדיוק
על ידי אורח
ג' ספטמבר 08, 2020 10:23 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ונתן לך רחמים ורחמך (א)
תגובות: 4
צפיות: 347

Re: ונתן לך רחמים ורחמך (א)

ישכ"ח, אבל אין שייכות מהמאמרים שהבאת לדברי החת"ס, שלפענ"ד כוונתו שאם אתה מרחם על חברך, זה סימן שמהשמים ריחמו עליך מקודם, בעבר , ולכן גם אתה עכשיו מרחם על החבר, והמאמרים שהבאת מדברים שאם אתה מרחם על החבר, אז גם עליך בעתיד ירחמו, והיית יכול להביא מגמרא שבת דף קנ"א כל המרחם על הבריו...
על ידי אורח
ב' אוגוסט 31, 2020 10:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר עתרת החיים
תגובות: 2
צפיות: 225

ספר עתרת החיים

נחוץ לי לדעת אם ספר עתרת החיים של רבי חיים פלג'י ז"ל נדפס מחדש והיכן יש לרכשו תודה
על ידי אורח
ו' יולי 24, 2020 12:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגהות מהר"ץ חיות על מסכת עבודה זרה
תגובות: 4
צפיות: 419

Re: הגהות מהר"ץ חיות על מסכת עבודה זרה

ייש"כ לרב משנ"ן דכל רז לא אנס ליה כמפורסם
אבל עצם הדבר צ"ב מדוע על כל המסכתות הנ"ל אין הגהות מהרצ"ח
אין מסתבר משום חסרון כיס, האם בספר שצטטת דן ומסביר הענין
על ידי אורח
ה' יולי 23, 2020 6:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגהות מהר"ץ חיות על מסכת עבודה זרה
תגובות: 4
צפיות: 419

הגהות מהר"ץ חיות על מסכת עבודה זרה

מדוע אין בש"ס שלי (צילום וילנא) וכן בש"ס נהרדעא הגהות מהר"ץ חיות ז"ל למסכת עבודה זרה?
זכורני שבאחד הספרים של הגריח"ס שליט"א הרגיש בזה ואיני זוכר דבריו

האם מחמת צנזורה, האם בדפוס ווינא כן נדפסו?
אולי מעלת ושא נס הי"ו יאיר עינינו. תודה
על ידי אורח
ה' יולי 16, 2020 10:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתורתו של הרמ"ק
תגובות: 17
צפיות: 1077

Re: הרמ"ק

ברוך הוא וברוך שמו לכאו' כוונת הרמ"ק פשוטה, שאין לאדם לסמוך על בני ביתו, כי אם על עצמו. וכוונתו שאין להם במה להועיל לו דוקא "בהיותו נשפט לפני הבורא או בעת סלוק נשמתו", כי אז באמת מוכרע לו הדין כפי מעשיו. ואם הבנים יעסקו בתורה וכו' ויצילהו, זה ענין אחר. אבל עצם העמדתו במשפט ("בהי...
על ידי אורח
ג' יוני 30, 2020 1:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מפניני הרמ"ק
תגובות: 18
צפיות: 3104

Re: מפניני הרמ"ק

שבע כתב:בכ''י מסוף שנות הש':
שמעתי אומרים בשם החכם בעל הפרדס:
כי הבית הכנסת - מאסר הכסילים ומנוחת החכמים.
ראה ספר חרדים פרק סו: אמרו החכמים בתי כנסיות ובתי מדרשות פרדס הצדיקים ומאסר הרשעים

היתכן שכוונתו לרמ"ק בעל הפרדס? היו קשרים ביניהם? האם ראה והשתמש בחיבורי הרמ"ק?
על ידי אורח
ד' יוני 24, 2020 11:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסילת ישרים
תגובות: 4
צפיות: 652

Re: מסילת ישרים

לא כדאי להסיק מכך על אופן התקבלות המסילת ישרים במדינת ליטא, על כך יש להתרשם, מלבד העדויות המפליגות בשם רבינו הגר"א מן המובאות בספרים כדלהלן: הקדמת ספר חיי אדם (ציטוט מפרק יט). ספר מעלות התורה לר"א אחי הגר"א. ספר נפש החיים שער ד פרק לב בהגה"ה. כמובן שמכח תנועת המוסר התרבה הלימוד ...
על ידי אורח
ה' יוני 11, 2020 4:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סליחות כ' סיון
תגובות: 0
צפיות: 350

סליחות כ' סיון

אבקש את עזרתכם האם אומרים היום בבתי הכנסת סליחות לכ' סיון? או אולי מחר?
ובאיזה בתי כנסת אומרים ובאיזו שעה תתברכו בכט"ס
על ידי אורח
ג' יוני 09, 2020 10:34 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל
תגובות: 20
צפיות: 1950

Re: בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל

יוסף חיים אוהב ציון כתב:http://olamot.net/shiur/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99


בקישור הנ"ל צוין למאמר מר"א סגל שנתפרסם בקובץ תחומין בענין זה האם אפשרי להעלותו לכאן תודה
על ידי אורח
ה' אפריל 30, 2020 9:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דעת מרן הגרע"י בענין סב"ל
תגובות: 6
צפיות: 878

דעת מרן הגרע"י בענין סב"ל

דעת מרן הגרע"י בענין סב"ל כנודע הרדב"ז סובר דכל שנחלקו הפוסקים אם לברך או לא אומרים סב"ל, אבל אם המחלוקת במצוה (כגון אם אתרוג זה כשר או פסול) בכה"ג לא אומרים סב"ל, ואם פסקו שהאתרוג כשר גם מברכים עליו דהברכה נמשכת אחר המצוה. והמחבר ז"ל בשו"ע אין דעתו כך אלא גם ...
על ידי אורח
א' מרץ 15, 2020 10:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: וי"ו במשמעות של ברירה ברמב"ם
תגובות: 7
צפיות: 982

Re: וי"ו במשמעות של ברירה ברמב"ם

ראה 'לקוטי שיחות' חלק כט עמ' 36 ובהערה 31 שם. ייש"כ, אך לא הצלחתי לפענח את האמור בהערה... אוצר.png בהערה 31* מפנים ליד מלאכי כללי הפוסקים אות לא. לא מפורש לאיזה מן הפוסקים. מסתמא בדקתי ביד מלאכי כללי הפוסקים רמב"ם אות ל"א וזה מה שכתוב שם, ולכן לא הצלחתי להבין את הקשר: אוצר.png ושוב ב...
על ידי אורח
ה' פברואר 27, 2020 11:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: ויכוין למה שכיון הרוקח
תגובות: 12
צפיות: 2217

Re: ויכוין למה שכיון הרוקח

תם מה הוא אומר כתב:
עושה חדשות כתב:
רמע מפאנו - אלהא דמאיר ענני.png


היכן הם דברי הרמ"ע במקורם? המ"מ שצויין בספר הנ"ל ככל הנראה אינו נכון.


היטב עיין שם בדברי הרמ"ע ותבין.
על ידי אורח
ה' פברואר 27, 2020 11:30 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חיפוש דבר מיוחס לרמב"ם (חתימתו על עבירתו בישיבה במצרים)
תגובות: 11
צפיות: 1526

Re: חיפוש דבר מיוחס לרמב"ם (חתימתו על עבירתו בישיבה במצרים)

בקרו טלה כתב:
סליחות כתב:ראיתי בעבר שכמה פעמים הרמב"ם כתב במכתביו דבר בסגנון "אני משה בן מימון אשר עובר בכל יום על מצוות לא תעשה" לגבי ישיבתו בארץ מצרים. מה המקור לכך?


שמא יראונו היכן מצאנו שהרמב"ם בתשובותיו ואיגרותיו כותב וחותם כך העובר בכל יום בשלשה לאוין
על ידי אורח
ו' פברואר 21, 2020 1:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגר"א קרא ק"ש בהברה ספרדית
תגובות: 8
צפיות: 1319

Re: הגר"א קרא ק"ש בהברה ספרדית

להד"ם מתייחס לאומר שהגר"א קרא ק"ש בהברה ספרדית
על ידי אורח
ה' פברואר 20, 2020 3:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגר"א קרא ק"ש בהברה ספרדית
תגובות: 8
צפיות: 1319

Re: הגר"א קרא ק"ש בהברה ספרדית

להד"ם, ואין אחד מתלמידי הגר"א שמעיד על כך לא במעשה רב, ולא בתוספת מעשה רב וכו'
על ידי אורח
ו' פברואר 07, 2020 12:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר דרכי השינויים
תגובות: 0
צפיות: 717

ספר דרכי השינויים

בספר דרכי השינויים שנמצא באוצר יש הרבה דפים מטושטשים ראה שם. נא לתקן.
על ידי אורח
ו' ינואר 24, 2020 12:29 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 548103

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

וכיון שכל יום הערב שבת הוא בתרדימת הבלי עולם האיך אפשר שיטעם לו נועם שבת ושירגיש בלבו איזה חמדה לכבוד יום השבת. משל לחביות של דבש כל שאתה מכניס אצבעו כו' . על איזה משל כוונתו? ע"ד אפשר, שמא הוחלף שמן בדבש? כי לגבי שמן יש בשיר השירים רבה עה"פ שמן תורק שמך, שאם הייתה כוס מלאה שמן ונכנס טיפת...
על ידי אורח
ה' דצמבר 19, 2019 11:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפסק טהרה בבין השמשות
תגובות: 84
צפיות: 7492

Re: הפסק טהרה בבין השמשות

גם בספר נשמת ישראל עמ' קי"ט העיד שהגרב"צ אבא שאול ז"ל הורה הלכה למעשה שאפילו איחרה רק כחצי דקה אחר השקיעה הפסידה את אותו היום ע"ש. וכן פסקו הגר"מ אליהו ז"ל בס' דרכי טהרה עמ' ק"ל, והגר"ש משאש ז"ל בשו"ת שמש ומגן ח"ג יו"ד סימן מ"ט אות ג',...
על ידי אורח
ג' דצמבר 10, 2019 3:18 pm
פורום: חנוכה
נושא: הפך שמן היה מימות שמואל הנביא
תגובות: 5
צפיות: 1032

Re: הפך שמן היה מימות שמואל הנביא

שייף נפיק כתב:קצת פלא שהפך היה מאז, בית המקדש כבר נחרב, ואיפה היה הפך עד אז, מי שמר עליו בטהרה כל הזמן?ובכלל למה אז המתינו כל כך הרבה זמן ולא השתמשו בו?


הגרי"ח סופר שליט"א בס' חוקי רצונך חלק א ס"ס ו הביא ממדרשים שהפך היה מונח בשיתין וא"ש ודו"ק ראה שם.
על ידי אורח
ו' דצמבר 06, 2019 2:11 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון ר' שמואל חרקובער זצ"ל
תגובות: 29
צפיות: 5840

Re: הגאון ר' שמואל חרקובער זצ"ל

על קצה הקולמוס כתב:
מתפעל כתב:הנה תמונת ר' שמואל בשנחאי יחד עם האריות מישיבת מיר, ר"ש הוא במרכז עם עניבת פסים וחליפה בהירה.

מישהו מזהה אחרים?


הרב חרקובר מספר זכרם לברכה.PNG


נדמה לי שהעומד מצד ימין בעל הזקן הוא הג"ר נחום לסמן זצ"ל.
על ידי אורח
ו' דצמבר 06, 2019 2:09 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה יעקב התאחר בנשיאת אשה, והגיל של רחל ולאה בנישואיהן
תגובות: 24
צפיות: 2464

Re: גיל רחל ולאה בזמן הנישואין ליעקב

הגרי"ח סופר שליט"א בחוברת מגיד דבריו ליעקב (תנינא פרשת ויצא) האריך בענין בטוט"ד. ראה שם. (יצא לאור השבוע).
על ידי אורח
ד' אוקטובר 16, 2019 11:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ''אלמלא יותם בן עוזיהו עמי''
תגובות: 19
צפיות: 4131

Re: ''אלמלא יותם בן עוזיהו עמי''

בפי' ר"ח בסוכה שם כ' "רשב"י היה במערה י"ג שנה ונראה לו בדרך מראות אלהים גודל כבודו והיה יודע בעצמו שהוא חסיד גדול והיה אומר ... ואילמלי יותם כו' ולמה יותם לפי שנתברר לו כי לא קבל מזכיותיו בעוה"ז כלום שכל צדיקים קבלו בעוה"ז מעין השמור להן לעוה"ב ור' שמעון ובנו ויותם...
על ידי אורח
ג' ספטמבר 03, 2019 4:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר פתוח - שכחה?
תגובות: 14
צפיות: 3023

Re: ספר פתוח - שכחה?

ראה גם דברי המגיה בספר זכירה "זכירת מנחם" הנמצא באוצר החכמה
33.GIF
33.GIF (39.97 KiB) נצפה 1514 פעמים
על ידי אורח
ג' ספטמבר 03, 2019 3:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר פתוח - שכחה?
תגובות: 14
צפיות: 3023

Re: ספר פתוח - שכחה?

כאן נראה שמקור ה"שומר דפין" הלזה הוא באגדה שנדפסה לכאורה בהוספות לפירוש רש"י על הפסוק ושעירים ירקדו שם ומשם הגיעה לש"ך בשם ספרי האמת, ומשם לאורח חיינו, כאשר אין כל מקור אמיתי לאגדה משונה זו המקור מסידור האר"י קול יעקב סלויטא תקס"ד דף קפ"ז ב' והתעוררתי לזה מספרו המי...
על ידי אורח
א' אוגוסט 18, 2019 9:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת מעין שלוש, מדאורייתא או מדרבנן
תגובות: 9
צפיות: 1065

Re: ברכת מעין שלוש, מדאורייתא או מדרבנן

בספר נר יהודה סי' ו האריך בדבר אם ברכה מע"ג מה"ת עיי"ש ותראה נפלאות מתורתו.
על ידי אורח
ה' יולי 11, 2019 12:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל ימי ענ"י - עירובין נדה יבמות
תגובות: 12
צפיות: 1848

Re: כל ימי ענ"י - עירובין נדה יבמות

שאלתי לגריח"ס שליט"א והראה לי זוהר חלק ג' רעו א: ובגין דא כתיב ביה במשיח, (זכריה ט) עני ורוכב על חמור. עני איהו תמן בסימן, ערובין נדה יבמות, ושאר מתניתין בכלל.
על ידי אורח
ג' אפריל 30, 2019 5:59 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: קדיש קודם ההפטרה בתשעה באב
תגובות: 7
צפיות: 3377

Re: קדיש קודם ההפטרה בתשעה באב

הנה מאמר מקיף בענין
על ידי אורח
ה' אפריל 18, 2019 10:48 pm
פורום: פסח
נושא: להלכה - קיום מצוות אכילת מצה הוא בפרוסה האמצעית לרי"ף רמב"ם ורא"ש
תגובות: 5
צפיות: 1037

Re: להלכה - קיום מצוות אכילת מצה הוא בפרוסה האמצעית לרי"ף רמב"ם ורא"ש

המביא מצות נוספות לבני המשפחה הרבים, ישבור את כולם לפני ברכת המוציא, ויחלק להם מן הפרוסה דווקא לקיים דרכו של עני בפרוסה, ולא גרע מהמברך שמברך על בצועה במחילת הרב, איך כזה חידוש לא נזכר בפוסקים? אולי גם תחדש שצריך לשבור אותם בעת אמירת יחץ? וישמור החצאים השניים שלהם לאפיקומן לשאר בני הבית כמו המצה הא...
על ידי אורח
ד' מרץ 27, 2019 10:22 am
פורום: עזר אחים
נושא: מגיד דבריו ליעקב עה"ת, מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א
תגובות: 132
צפיות: 36150

Re: מגיד דבריו ליעקב עה"ת, מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א

במגד"ל פרשת ויקרא, עמוד י בהערה, הובא ההקשר של חטא עץ הדעת - חטא העגל, ובסיום הדברים במוסגר הובא: "וסימנם 'ערב רב' בגימטריא 'עץ הדעת'. תעשו חשבון ותראו". ונפלה כאן טעות בעריכה, וצ"ל בגימטריא עץ 'הדעת', ומקור הדברים בדברי הרמ"ז במקדש מלך והגר"א בכמה מקומות [כ"ה בספ...
על ידי אורח
ב' מרץ 18, 2019 12:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "המדבר בצדקה" - מיהו אשר נשאו לבו נגד התורת חסד?
תגובות: 2
צפיות: 755

Re: "המדבר בצדקה" - מיהו אשר נשאו לבו נגד התורת חסד?

אחרי התורת חסד היו רבני לובלין הבית הלל על חו"מ שמונה מיד אחרי התורת חסד, ואחריו ר"א קלצקין, גאוני עולם
וזה "המדבר בצדקנות" לא עלתה בידו לזכות למנהיג "נאור" בעירו, אלא לגאונים שהכינו את הקרקע להקמתה של ישיבת חכמי לובלין המעטירה
על ידי אורח
א' פברואר 03, 2019 9:15 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 548103

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

האם יש מקור שלעת"ל מזכירים לאדם כל מה שלמד בעוה"ז? במדרש משלי פ' י מבואר להיפך, שנשאל על כל פרט ופרט לעת"ל. אבל זכורני שראיתי מובא פעם שלעת"ל מזכירים לאדם כל תורה שהוציא מפיו, וביארו בזה ענין המעלה שיש גם בגירסא בעלמא, ולפי שעה איני מוצא מקור כזה, וכל היודע בה דבר יודיענו נא ושכ...
על ידי אורח
א' פברואר 03, 2019 9:02 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 548103

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

[quote="דרופתקי דאורייתא"]היכן המקור לכך ש"קרבנות" זה מלשון "קירבה"?

רמב"ן ויקרא א ס"פ ט
על ידי אורח
ב' ינואר 07, 2019 11:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם אדה"ר בתחילת יצירתו היה בדרגת חיה?
תגובות: 10
צפיות: 1821

Re: האם אדה''ר בתחילת יצירתו היה בדרגת חיה?

שמעתי מהגאון ר' יעקב חיים סופר שליט"א. שביאר את הפס': "עיר פרא אדם יולד" היינו שהאדם נולד כחמור קטן והוא צריך להוליד את האדם שבו ע"י מעשיו הטובים. אשמח למי שיביא מקור הדברים. http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?22823&pageid=P0037.LST&rect=5,2945,1398,3274&pagewidth...

עבור לחיפוש מתקדם