מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 98 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הלמד מכל אדם
ב' מאי 16, 2016 8:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הדרשה לביטול ברוב הנלמדת מאחרי רבים להטות, מתחילה רק בראשונים?
תגובות: 25
צפיות: 3084

Re: הדרשה לביטול ברוב הנלמדת מאחרי רבים להטות, מתחילה רק בראשונים?

לא הבנתי את כל הדיון. אין כאן דרשה מיוחדת, אלא הרחבה של דין. והאחרונים לא הבינו בפשטות, והראשונים כן. למה אם הגמ' הייתה אומרת את זה בפשטות, והאחרונים לא היו מבינים היה ניחא לך? יש לך מד למדידת כוחם של הראשונים לפי דרשות מסויימות? אם הגמ' היתה דורשת את זה גם לא היינו מבינים, אלא שהיינו אומרים שיש לה...
על ידי הלמד מכל אדם
א' מאי 15, 2016 8:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הדרשה לביטול ברוב הנלמדת מאחרי רבים להטות, מתחילה רק בראשונים?
תגובות: 25
צפיות: 3084

Re: הדרשה לביטול ברוב הנלמדת מאחרי רבים להטות, מתחילה רק בראשונים?

לראשון האם יש עוד דוגמה מעין זו, על דרשה שכל רבותינו האחרונים דשים ומעיינים בה, כיצד נלמדות הלכות אלו מהדרשה הנ"ל? לא זכורה לי דוגמה מובהקת שכל הראשונים מסבירים אותו דבר. אבל עצם חידוש דרשה להסביר דין קיים ניתן למצוא במקומות נוספים. בדין טבילה לנדה מדאורייתא דנו הגאונים והראשונים מה המקור לחוב...
על ידי הלמד מכל אדם
א' מאי 15, 2016 8:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הדרשה לביטול ברוב הנלמדת מאחרי רבים להטות, מתחילה רק בראשונים?
תגובות: 25
צפיות: 3084

Re: הדרשה לביטול ברוב הנלמדת מאחרי רבים להטות, מתחילה רק בראשונים?

לראשון האם יש עוד דוגמה מעין זו, על דרשה שכל רבותינו האחרונים דשים ומעיינים בה, כיצד נלמדות הלכות אלו מהדרשה הנ"ל? לא זכורה לי דוגמה מובהקת שכל הראשונים מסבירים אותו דבר. אבל עצם חידוש דרשה להסביר דין קיים ניתן למצוא במקומות נוספים. בדין טבילה לנדה מדאורייתא דנו הגאונים והראשונים מה המקור לחוב...
על ידי הלמד מכל אדם
א' מאי 15, 2016 1:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הדרשה לביטול ברוב הנלמדת מאחרי רבים להטות, מתחילה רק בראשונים?
תגובות: 25
צפיות: 3084

Re: הדרשה לביטול ברוב הנלמדת מאחרי רבים להטות, מתחילה רק בראשונים?

ואגב, זו לא הדרשה היחידה שמתחילה בראשונים או בגאונים. יש עוד "גשרים" שכאלו. מה שבאמת מחודש ומפליא זה לראות גם מקורות שבהם התחדשו דינים גמורים על בסיס דרשות, ולא רק "גשר" בין ההלכה ובין המקור שלה. בזמנו בדקתי ואין הרבה מקרים כאלה (ויעויין ביד מלאכי ערך דרשות מעצמנו ובשד"ח בע...
על ידי הלמד מכל אדם
ו' מאי 13, 2016 9:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הדרשה לביטול ברוב הנלמדת מאחרי רבים להטות, מתחילה רק בראשונים?
תגובות: 25
צפיות: 3084

Re: המקור מהתורה לביטול ברוב?

בחז"ל ברור שיש דין ביטול ברוב. כל כך ברור עד שלא צריך להשמיע את הדבר המחודש הזה. מסתבר שהראשונים ניסו להבין איזה מקור ברור ומפורש יש בנושא, וזה המקור שהם מצאו. ואגב, יתכן שהבנה מעמיקה בנושא של הכרעת הדיינים עפ"י הרוב תבהיר שבעצם ההשלכה לעניין תערובות היא דווקא פשוטה ומחוורת. שאלתי היתה כי...
על ידי הלמד מכל אדם
ה' מאי 12, 2016 6:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הדרשה לביטול ברוב הנלמדת מאחרי רבים להטות, מתחילה רק בראשונים?
תגובות: 25
צפיות: 3084

הדרשה לביטול ברוב הנלמדת מאחרי רבים להטות, מתחילה רק בראשונים?

ברש"י ואחריו עוד ראשונים מבואר שדין ביטול ברוב נלמד מהכתוב אחרי רבים להטות
וכבר עמדו בזה רבים מן האחרונים, איך נלמד מכאן הדין המחודש שהאיסור נהיה מותר לגמרי
וצ"ב מהיכן מקורם של רש"י והראשונים שנלמד מן הפסוק הנ"ל, האם דרשו דרשה כה מחודשת מעצמם?
על ידי הלמד מכל אדם
ד' אפריל 27, 2016 2:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עבודה תורנית בחוה"מ
תגובות: 6
צפיות: 1131

Re: עבודה תורנית בחוה"מ

האיסור ליטול שכר נאמר להדיא במקרה שמותר לעשות את המלאכה הזו. ומקור הדבר בסוגיא מו"ק יב, א בהני אבונגרי. וכתב המרדכי שם: ושמעינן מהכא דאסור לאדם להשכיר את עצמו אף למלאכה המותרת, דקבלת שכר הוי עובדא דחול. וכ"כ הרא"ש (סי' ט), והו"ד בב"י (ריש סי' תקמב). ולשון השו"ע ריש ס' ...
על ידי הלמד מכל אדם
א' אפריל 24, 2016 10:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עבודה תורנית בחוה"מ
תגובות: 6
צפיות: 1131

Re: עבודה תורנית בחוה"מ

אני לא בקי בענין
אבל כמדומני שאין שום איסור בעצם העבודה ע"מ לקבל שכר, שלא אסרו אלא מלאכות שיש בהם משום איסור עשיה בחול המועד, אבל הכתיבה במחשב, שאין בה איסור מלאכה, גם לקבל שכר מותר
תקן אותי אם אני טועה
על ידי הלמד מכל אדם
ד' נובמבר 11, 2015 1:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החילוק בין מי גשמים למים הנוטפים ממזגן
תגובות: 7
צפיות: 1100

Re: איסור נולד במים הנוטפים ממזגן

עדיאל ברויאר כתב:בגלל הדימוי לעננים, הרב קאפח זצ"ל פסק שאין במי מזגן נולד

היכן?
על ידי הלמד מכל אדם
ד' נובמבר 11, 2015 1:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החילוק בין מי גשמים למים הנוטפים ממזגן
תגובות: 7
צפיות: 1100

Re: איסור נולד במים הנוטפים ממזגן

עד כמה שזכור לי שעסקנו בסוגיא לפני שנים, האיסור הוא בעקבות שזה ניכר, דהיינו אם הצינור של המזגן נכנס לתוך מים קיימים, יהיה ניתן להשתמש עם המים. אינני מבין את דבריך, סיבת האיסור היא משום נולד, וע"כ יש נידון אם מותר להניח כלי בשבת תחת הדלף, וכשמערב לתוך מים קיימים יש נידון להתיר שאי"ז ביטול ...
על ידי הלמד מכל אדם
ד' נובמבר 11, 2015 12:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החילוק בין מי גשמים למים הנוטפים ממזגן
תגובות: 7
צפיות: 1100

החילוק בין מי גשמים למים הנוטפים ממזגן

מים הנוטפין מן המזגן, הורו רבים מגדולי ישראל, שאסור לטלטלם בשבת משום דחשיב נולד גמור, ומשום שנהפך מאדים למים. והדברים תמוהים דמ"ש ממטר היורד בשבת שכתבו כל הפוסקים להתיר עפ"י ד' הב"י או"ח סי' שי בשם א' מן הגאונים, עפ"י ד' הגמ' בעירובין מה ב דמיא בעיבא מינד ניידי, ושם מתבאר לה...
על ידי הלמד מכל אדם
ב' אוגוסט 31, 2015 4:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תורה - במשנת המסילת ישרים וחובות הלבבות
תגובות: 53
צפיות: 6733

Re: למי נכתב המסילת ישרים?

שאלה נכבדה שאל מבי מדרשא והיא מנסרת מכבר בחלל בית המדרש, ויש לצרף לה כמובן את התמיהה הידועה מפני מה פתח רמח"ל את ספרו במידת הזהירות ולא בתורה, אחר שספרו מיוסד ברייתא דרבי פנחס בן יאיר, הפותחת בתורה שהיא המביאה לידי זהירות. וכמה קולמסין נשתברו סביב פליאה זו הלא הם בספרתם. לגבי חובת הלבבות, ידוע...
על ידי הלמד מכל אדם
ה' יולי 23, 2015 4:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקור - ירושת מטלטלין
תגובות: 37
צפיות: 3917

Re: מקור - ירושת מטלטלין

יש הרבה שכתבו בענין זה, אך יתכן בהחלט כמו שכתב הרב אלי כהן דכיון שלא ניתנה עדיין פרשת נחלות הרי כל הקודם זכה. אם כי יתכן גם שנהגו כמנהג הגויים שהבן והבת יורשים וממילא אכן ירשום. [יש לציין למדרש 'נתן תתן' אף המטלטלין, וכן מבואר בגמ' יש נוחלין לענין יתידות האוהלים שירשו בנות צלפחד מכח הפרשה שנתחדשה ע...
על ידי הלמד מכל אדם
ג' יולי 21, 2015 5:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עלון "אז נדברו"
תגובות: 13
צפיות: 5039

Re: עלון "אז נדברו"

גם אני שמעתי עליו השבוע
עדיין לא ראיתי אותו
מהו כתובת המייל לבקשת העלון?
על ידי הלמד מכל אדם
ג' יולי 21, 2015 4:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מקור - ירושת מטלטלין
תגובות: 37
צפיות: 3917

Re: מקור - ירושת מטלטלין

רבותיי כתב:האם יכול אחד מן החברים להפנותינו למקור בתורה לכך שיש ירושה במטלטלין ולא רק במקרקעי???

אחדד את שאלתך
בתורה מסופר על בנות צלפחד שבאו לפני משה קודם כיבוש הארץ.....
מדוע באו לשאול רק עכשיו?
הרי מסתבר שהיו לו גם קצת מטלטלים?
ומה עשו אתם עד שניתנה פרשת ירושה?
על ידי הלמד מכל אדם
ג' יולי 07, 2015 9:39 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: קברו של הגרב"ד ליבוביץ - ר' ברוך בער
תגובות: 26
צפיות: 4923

Re: קברו של הגרב"ד ליבוביץ - ר' ברוך בער

א. המציאות הזו שהאב היה חסיד והבן לא, [וכן להיפך] נשמעת כחידוש בימינו בעולם הממוסגר והממוסד. בימים עברו לפני שהחסידויות הפכו ל'חצרות' זה כלל לא היה מוכרח שאם האב חסיד גם בנו ימשיך בכך. גם אביו של ר' יצחק אלחנן היה חסיד. ב. שאלתי את א' מבני המשפחה (הוא עצמו נהפך לחסיד ועוד איזה חסיד -קרעטשניף-) ולפי...
על ידי הלמד מכל אדם
ב' יולי 06, 2015 5:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור המנהג לא להפגש לפני החתונה
תגובות: 44
צפיות: 6859

Re: מקור המנהג לא להפגש לפני החתונה

יוס'ל כתב:
פרנצויז כתב:לא כולם מקפידים על המנהג הנפוץ בקהילות הליטאים שלא להפגש שבוע לפני החתונה. יש מנהג בחסידויות מסוימות, שכמובן לא נפגשים כלל בין ה"תנאים" לחתונה, אבל יום לפני החתונה עושים "חתן מאל" (זה מנהג עתיק) ושם מתראים החתן והכלה.


ב'חתן מאל' הכלה מכוסה (פרה עיוורת)

לא נכון.....
על ידי הלמד מכל אדם
ג' יוני 16, 2015 9:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ת"ת דביקות או אמצעי לידיעת המצוות
תגובות: 15
צפיות: 1874

Re: ת"ת דביקות או אמצעי לידיעת המצוות

עתניאל בן קנז כתב:
ישא ברכה כתב:בשיטה זו, הוא כמעט יחיד בדבר - בין הראשונים המקובלים.

אלו ראשונים מקובלים מצאת שחולקים עליו?
כמדומני שהחוה"ל שם מוכיח שיטתו מסדר לימוד הראשונים שלפניו
על ידי הלמד מכל אדם
ג' יוני 16, 2015 7:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ת"ת דביקות או אמצעי לידיעת המצוות
תגובות: 15
צפיות: 1874

Re: ת"ת דביקות או אמצעי לידיעת המצוות

אגב, מד' חוה"ל שם נראה להדיא כשיטת בעל התניא בשו"ע הרב שמצוות הלב (אמונה אהבה יראה) חשובות ממצות תלמוד תורה. (ולענ"ד זו השיטה הרווחת יותר ברבותינו, ורק בדור אחרון שינו הדברים ואכמ"ל). אינני יודע מה אומר שו"ע הרב, אבל החוה"ל שם לא מדבר על מצות אמונה ויראה, אלא על תיקון ...
על ידי הלמד מכל אדם
ג' יוני 16, 2015 3:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ת"ת דביקות או אמצעי לידיעת המצוות
תגובות: 15
צפיות: 1874

Re: ת"ת דביקות או אמצעי לידיעת המצוות

כמדומני שיש לציין דברי חובת הלבבות בהקדמה ונשאל אחד מן החכמים על שאלה נכרית מענין דין הגרושין, והשיב את שואלו: אתה האיש השואל על מה שלא יזיקנו, אם לא ידענו, הידעת כל מה שאתה חייב לדעתו מן המצוות, אשר אינך רשאי להתעלם מהם ואין ראוי לך לפשוע בהם, עד שנפנית לחשוב בשאלות נכריות, אשר לא תקנה בידיעתן מעלה...
על ידי הלמד מכל אדם
ו' מרץ 27, 2015 10:40 am
פורום: פסח
נושא: אכילת מצה תוך כדי אכילת פרס
תגובות: 13
צפיות: 1653

Re: אכילת מצה תוך כדי אכילת פרס

ככל הידוע לי, כן מדקדקים, רק שבשאר ימות השנה פשוט הרבה יותר קל משום שבשתי אכילות כבר יש לך כזית
והערתך נכונה לגבי כל ימות הפסח, שצריך להקפיד
על ידי הלמד מכל אדם
ה' פברואר 05, 2015 4:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המקום להורדת גירסאות חדשות
תגובות: 17
צפיות: 17549

Re: המקום להורדת גירסאות חדשות

מעולה!!!!!!!!!!
תודה רבה
על ידי הלמד מכל אדם
ג' פברואר 03, 2015 5:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המקום להורדת גירסאות חדשות
תגובות: 17
צפיות: 17549

Re: המקום להורדת גירסאות חדשות

האחד כתב:אולי אפשר בבקשה לכתוב כל פעם את מספר הגירסה העדכנית בהורדה

מצטרף לבקשתו, אם אפשר לציין בבקשה ליד ההורדה את מספר הגירסה כמו 13.0.0.8
על ידי הלמד מכל אדם
ה' דצמבר 04, 2014 1:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המפקיד עצמו בידי אמונת חכמים
תגובות: 11
צפיות: 1308

Re: המפקיד עצמו בידי אמונת חכמים

תוכן כתב:הרבה עשו כן והועילו להם, והרבה עשו כן ולא עלתה בידם... מתקבל הרושם שהחכם צריך להיות ראוי למעשים מעין אלו. ומעניין היה לדעת אם ר' חיים דרב גובריה אכן יצאה מכשלה מתחת ידו בענין זה.

ומדוע כבר קבעת שהיא "מכשלה"?
על ידי הלמד מכל אדם
ב' יולי 21, 2014 1:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג קצת אנשים לעמוד באמירת אלוקינו בברכת הזימון
תגובות: 11
צפיות: 1317

Re: מנהג קצת אנשים לעמוד באמירת אלוקינו בברכת הזימון

גם זו לטובה כתב:שמעתי שהמקור היחיד הוא בא"א מבוטשאטש

נכון
וזה לא קצת אנשים, אלא אין כמעט מי שלא קם
והוא פלא, איך התפשט מנהג זה לכל כלל ישראל
על ידי הלמד מכל אדם
א' ספטמבר 23, 2012 9:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ידיעה ע"י אמצעי טכנולוגיה ונאמנותה
תגובות: 34
צפיות: 3671

Re: ידיעה ע"י אמצעי טכנולוגיה ונאמנותה

כמדומני שהגר"ח נימק את פסקו מן הכתוב בקהלת כַּאֲשֶׁר אֵינְךָ יוֹדֵעַ מַה דֶּרֶךְ הָרוּחַ כַּעֲצָמִים בְּבֶטֶן הַמְּלֵאָה
על ידי הלמד מכל אדם
ד' יולי 25, 2012 1:48 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: למה מחמירים בדיני תשעת הימים?
תגובות: 6
צפיות: 1042

Re: למה מחמירים בדיני תשעת הימים?

חכם באשי כתב:בגלל שזו אבילות דרבים מעמידים את הדבר על עיקר הדין. ויש תשובה בענין ב'אגרות משה'.

אתה יכול להסביר בבקשה מה ענית?
והיכן האגרות משה שציינת?
על ידי הלמד מכל אדם
ד' יולי 25, 2012 1:29 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: למה מחמירים בדיני תשעת הימים?
תגובות: 6
צפיות: 1042

למה מחמירים בדיני תשעת הימים?

מפורש בגמ' וכן בראשונים דקי"ל באבילות הלך אחר המיקל וקאי גם על אבלות דת"ב.
ולאידך גיסא מסוף תקופת הראשונים ואחריהם בעלי המנהגים עד לאחרונים, נראה מהם שכל חומרה מתקבלת בברכה ובכל פלוגתא וספק מחמירים, וכן מצינו לשונות רבותינו בענינים אלו כשמעיקר הדין מותר, מ"מ המחמיר תע"ב.
וצ"ע.
על ידי הלמד מכל אדם
ג' מאי 01, 2012 3:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפקר ב"ד הפקר - מי הם הב"ד המפקירים?
תגובות: 1
צפיות: 460

הפקר ב"ד הפקר - מי הם הב"ד המפקירים?

מצינו בגמ' הרבה פעמים דיני הפקר ב"ד הפקר כמו פרוזבול או דינא דמלכותא דינא וכיו"ב. האם פירושו שהב"ד הראשון שקבע דין זה הוא המפקיר לאורך כל הדורות, או שהב"ד שבכל דור ודור עושה את ההפקר, ואם כהצד השני הרי צריך לכאו' שיהיה מישהו שחושב על זה ועושה את זה בפועל, שהרי אינו נעשה ממילא. או...
על ידי הלמד מכל אדם
א' אפריל 08, 2012 4:28 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: בירור דברי הרמב"ם על קבלת חז"ל על זמן קרבן העומר
תגובות: 2
צפיות: 1265

בירור דברי הרמב"ם על קבלת חז"ל על זמן קרבן העומר

לשון הרמב"ם תמידין ומוספין ז יב וכל כך למה מפני אלו הטועים שיצאו מכלל ישראל בבית שני, שהן אומרין שזה שנאמר בתורה ממחרת השבת הוא שבת בראשית, ומפי השמועה למדו שאינה שבת אלא יום טוב וכן ראו תמיד הנביאים והסנהדרין בכל דור ודור שהיו מניפין את העומר בששה עשר בניסן בין בחול בין בשבת, ושאילתי, מנין לו ...
על ידי הלמד מכל אדם
ב' אפריל 02, 2012 11:53 am
פורום: פסח
נושא: לא למכור חמץ בעין - יסודות החומרא
תגובות: 121
צפיות: 28121

Re: לא למכור חמץ בעין

רבותי נא לא להיסחף.
איסור בל יראה לחוד
ואיסור חמץ שעבר עליו הפסח לחוד.
דאיסור חמץ לאחר הפסח אינו אלא מדרבנן, ומשום שקנסו אותו על שעבר בב"י. וא"כ נראה ברור שאחר שהרבה פוסקים ראשונים ואחרונים התירו בשופי למכור חמץ לגוי, כמנהגינו, שוב אין לקנסו כלל, הגם שבאמת לאיסור תורה יש מקום גדול לחשוש.
על ידי הלמד מכל אדם
ו' מרץ 30, 2012 10:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כחם של בעלי התוספות לחלוק על כל הגאונים והראשונים
תגובות: 69
צפיות: 5917

Re: כחם של בעלי התוספות לחלוק על כל הגאונים והראשונים

והראשונים חולקים על הגאונים פעמים רבות, וזוהי דרכה של תורה, וכפי שכתב אדוננו הרמב"ם בהקדמתו למשנ"ת. ההדגשה שלי בפתיחת האשכול שכאן בעלי התוספות חולקים על כל הגאונים לדורותיהם וגם על כל הראשונים לדורותיהם, ועל כל עם ישראל שמסתבר שאכן נהג כך וכמו שכ' התוס' שכך כתוב בכל הסדרים. ובזה לא נמצא ל...
על ידי הלמד מכל אדם
ה' מרץ 29, 2012 2:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כחם של בעלי התוספות לחלוק על כל הגאונים והראשונים
תגובות: 69
צפיות: 5917

Re: כחם של בעלי התוספות לחלוק על כל הגאונים והראשונים

הדוגמא פה היא על דבר שהתוס' חולקים על כל הגאונים ועל כל הראשונים יחד, עם מסורת קדומה של כל הסדרים, ואפ"ה זה נחשב לגורם מספק עד כדי שהב"י הכריע לא לברך משום כך, זהו דבר שלא מצאתי לו חבר בכל התורה
על ידי הלמד מכל אדם
ה' מרץ 29, 2012 12:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כחם של בעלי התוספות לחלוק על כל הגאונים והראשונים
תגובות: 69
צפיות: 5917

כחם של בעלי התוספות לחלוק על כל הגאונים והראשונים

בדין דבר שטיבולו במשקה המבואר בגמ' בפסחים קטו דצריך נטילת ידים. מדברי כל הגאונים והראשונים מפורש שצריך נט"י בברכה כדין נט"י ורק בעלי התוס' שם נחלקו על כולם ועל כל הסדרים שכתוב בהם שנוטל ידים בברכה.
ומכח זה פסק הב"י שאין לברך מספק.
קצת מתמיה?
על ידי הלמד מכל אדם
ה' מרץ 15, 2012 10:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלה הלכתית מהו תפקידו של הש"צ ומתי?
תגובות: 24
צפיות: 2166

Re: שאלה הלכתית מהו תפקידו של הש"צ ומתי?

אם כן הרי דעתך כמוני, שאין ראוי לעשות כן.
אלא ששאלתי שאילה זו את רב ביהכ"נ (חסידי), ולא הסכים איתי.
על ידי הלמד מכל אדם
ד' מרץ 14, 2012 11:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלה הלכתית מהו תפקידו של הש"צ ומתי?
תגובות: 24
צפיות: 2166

Re: שאלה הלכתית מהו תפקידו של הש"צ ומתי?

כנראה שלא קראת מה שכתבתי.
שבמנין שלי יש חיוב שניגש רק לישתבח ולקדיש שאחריו וברכו, וזהו. ואחריו חוזר החזן של פסוקי דזמרה וממשיך את התפילה עד אשרי

עבור לחיפוש מתקדם