החיפוש הניב 861 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ידידיה
א' נובמבר 11, 2018 1:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 42466

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

לרב צדק צדק ומלבב. א) המלצה: תעדנו סגנון, גם נגד המתווכים, וגם נגד מאות מגדולי הפוסקים במאות שנים האחרונות שסברו כן בוודאות. לאף ניק אין סמכות לקבוע על החתם סופר ועוד מאות מגדולי האחרונים שדבריהם ומנהגם למעשה בחמורות שבחמורות הם 'טעות', ואפילו לא לרב ממוצע בן ימינו. ב) ענו כבר הרבה תשובות, אלא שלדע...
על ידי ידידיה
ש' נובמבר 10, 2018 11:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 42466

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

איך יתכן שמיליוני יהודים במשך יותר מ2000 שנה יודעים שקובעים את הלילה ע"י כוכבים בהלכות החמורות ביותר ולא צריך להזהיר ולהסביר מה הם הכוכבים, את המשפט הזה אני לא מבין. כולם יודעים מה הם הכוכבים והא ראיה שגם במאה שנים האחרונות עדיין כל הנשים הסתכלו בכוכבים. אתה זה שממציא שצריך לדעת על איזה כוכבים...
על ידי ידידיה
ג' אוקטובר 30, 2018 3:07 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם יונה חס על הקיקיון?!
תגובות: 15
צפיות: 859

Re: האם יונה חס על הקיקיון?!

הרי ברור שהקב"ה לא ברא את נינוה ואנשיה לחינם, ויש לו מהם איזושהי תועלת, ועפ"ז קושיא מעיקרא ליתא. ברור שלא, השאלה היא שהאם סיבת אי-השמדת נינוה היה מחמת התועלת שיוצא מזה להקב"ה כביכול, או מחמת שחס על אנשי נינוה, מצד האנשים. וכן חידוש הואשהק"ה זקוק לנינוה כמו יונה לקקיון, כדאי לעיי...
על ידי ידידיה
ב' אוקטובר 29, 2018 11:11 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם יונה חס על הקיקיון?!
תגובות: 15
צפיות: 859

Re: האם יונה חס על הקיקיון?!

לענ"ד התירוץ שתירצו בכמה סגנונות (וגם באשכול הסמוך) הוא תירוץ ברור ומרווח. בגלל השמש הקופחת יונה לומד להעריך ולא לזלזל אפילו בדבר פעוט כמו הקקיון שבן לילה היה, ומכאן הוא לומד בקל וחומר כמה יש לחוס ולא לזלזל כשמדובר בבריות הרבה יותר חשובות ומשמעותיות. עדיין הנמשל לא דומה למשל. סוף סוף יונה לא &...
על ידי ידידיה
ב' אוקטובר 29, 2018 8:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם יונה חס על הקיקיון?!
תגובות: 15
צפיות: 859

Re: האם יונה חס על הקיקיון?!

כנראה שזהו גופא המשל:
כביכול הקב"ה מתאווה לתשובה ומעשים טובים של בני אדם , לא פחות ממה שיונה רצה את הקקיון.

וכדברי הרמב"ם בהלכות תשובה:
"ועושה מצות ומקבלין אותן בנחת ושמחה שנאמר כי כבר רצה האלהים את מעשיך ולא עוד אלא שמתאוים להם "
על ידי ידידיה
ד' אוקטובר 24, 2018 4:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 42466

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

מלבב, אתה שוב ושוב מתעלם מהוכחותי שגם הראשונים לא נהגו לפי מעלות, ועל כרחך שחיכו לשלוש כוכבים או קצת יותר מזה ולא יותר. בישובים הצפוניים ללונדון לא שמענו מעולם שחודשיים לא היה להם לילה, והיו שם בעלי תוספות רבים. מה שכתבת שלא עלה בדעת הגר"א והגרש"ז הבנה זו, עלתה גם עלתה, אלא שהפריכו אותה ב...
על ידי ידידיה
ב' אוקטובר 22, 2018 9:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגביע של מרן הגרי"ש אליישיב זצ"ל שקבלו מזקנו בעל הלש"ם
תגובות: 6
צפיות: 450

Re: הגביע של מרן הגרי"ש אליישיב זצ"ל שקבלו מזקנו בעל הלש"ם

שמא נהג כהכרעת המ"ב שבערב בשיעור הגדול ובקידוש היום מדרבנן בקטן.
והשתמש בב גביעים שונים.
על ידי ידידיה
ב' אוקטובר 22, 2018 5:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 42466

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

לא הבנתי, איך יתכן שיהיה יותר קטן מבארץ ישראל ובבל? ואיפה זה כתוב בשמו? זה כתוב באגרות משה, שמעתי שאמר שחז״ל דברו על אירופה, לכן באמריקה ובא״י השיעורים מתקטנים לפי ערך. ח"ו לומר בשמו שחז"ל דברו על אירופה. אלו דבריו: http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=24&t=30699&hilit=אגרות+משה...
על ידי ידידיה
ד' ספטמבר 26, 2018 2:53 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לווין בחלל מעל הסוכה
תגובות: 95
צפיות: 3960

Re: לווין בחלל מעל הסוכה

ואן השאלה המפורסמת כיצד הגמ' קבעה לדעת רבי זירא יחס של עשרים אמות לארבע אמות - כאשר זה מניב זוית שמש של 81.5 מעלות, שתואמת לשמש בסודן בסוכות אך לא בא"י ובבבל. מפורסמת?? לא נראה לי. בכל אופן, מה התשובה? אני באופן אישי הייתי עונה שחז"ל קבעו לפי השיעור של א"י, שהיא עיקר העולם וכו' (עיין...
על ידי ידידיה
ב' ספטמבר 17, 2018 12:34 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התחברות לעירוי נוזלים ביוכ"פ כדי להקל על הצום
תגובות: 23
צפיות: 631

Re: התחברות לעירוי נוזלים ביוכ"פ כדי להקל על הצום

לא רק הרב מלצר מרחובות ככה נהגו עוד כו"כ מגדולי הדור האחרון זצ"ל ושליט"א. הסיבה היא פשוטה ביותר, הגם שלחולה שיש בו סכנה מותר לאכול מ"מ לא הותר לו אלא כדי צורכו, ובכל אכילה ואכילה היה לו לשאול לרופא האם יש לו צורך באכילה זו ובפרט לפני השקיעה. לצערי, וביודעי ומכירי קא אמינא, הרבה ...
על ידי ידידיה
א' ספטמבר 16, 2018 7:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרה אדומה בזמן הזה
תגובות: 40
צפיות: 2888

Re: פרה אדומה בזמן הזה

מה נעשה עם הטהורים?
יתחילו הכהנים לאכול תרומה?

שמא יש לחוש ללא מעט מכשלות במצב הנ"ל.
על ידי ידידיה
ש' ספטמבר 08, 2018 8:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 42466

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

מה שכתב ר' ידידיה ליישב המנהג על פי דברי המנחת כהן, כבר כתבנו בזה לפני הרבה שנים בזה"ל: אלא שמדברי המנחת כהן נראה שלא היה יודע מהמציאות בארץ ישראל, שחשב שלא נראים הכוכבים כלל בארץ ישראל אלא לאחר שעה וחומש, שאז נראים השלשה כוכבים הראשונים, וכמו שכתב להדיא (מאמר א פרק ז ד"ה גם אין לומר), וז...
על ידי ידידיה
ש' ספטמבר 08, 2018 8:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 42466

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

חשוב לדעת את המציאות!
באירופה, גם בימי החורף הקצרים ביותר, עדיין בין שקיעת החמה לחושך של ג כוכבים יש זמן רב, הרבה יותר מאשר כאן

מחמת הסיבוב האיטי יותר של כדור הארץ בחלקים שהקוטר שלו קטן.
כמבואר בתחילת האשכול כאן.
על ידי ידידיה
א' ספטמבר 02, 2018 9:25 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בגדי שבת בסליחות?!
תגובות: 41
צפיות: 2057

Re: בגדי שבת בסליחות?!

יום כיפור זה נראה לי חידוש. תשובה בעיקרה זה צום ובכי ומספד וללבוש שק ולשבת על האפר. נקודה מעניינת, בעקבות הדיון כאן יצאתי לבדוק ברמב"ם תשובה, ובינתיים לא מצאתי שק. ולכאורה אם אכן לא הזכיר, מדוע השמיט? הרי בכתובים ובחז"למפורש שק בראובן , מרדכי, נינוה . ואולי ע"פ האמור במדרש רבה בראשית...
על ידי ידידיה
א' ספטמבר 02, 2018 9:06 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בגדי שבת בסליחות?!
תגובות: 41
צפיות: 2057

Re: בגדי שבת בסליחות?!

יום כיפור זה נראה לי חידוש. תשובה בעיקרה זה צום ובכי ומספד וללבוש שק ולשבת על האפר. נכון. אבל אין הבדל בין בגדי חול לשבת לעניין זה, שניהם לא שק. ומגוחך יהיה לומר שיש כאן "בחינה" שבגד חול הוא "קצת" שק. ובדרך אגב, נדמה לי שבזמנינו אין דרך לקיים את השק. לובשי השק דהשתא, המיוצר בהזמ...
על ידי ידידיה
א' ספטמבר 02, 2018 4:35 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 721
צפיות: 65291

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הרב מעט דבש ואיש ספר- יש"כ גדול! לגבי החידוש של ישיבת הש"ץ באמצע החזרה, אף שאולי אי"ז מקומו כאן. הנה יל"ע האם טעם ההיתר משום שכעת אינו בשמו"ע, וא"כ אף יחיד אם חש חולשה באמצע תפילתו יכול להפסיק ולפוש מעט בישיבה (והדבר נשמע מחודש ומתמיה). או שדוקא הש"ץ? ואולי מפני ש...
על ידי ידידיה
א' ספטמבר 02, 2018 4:33 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בגדי שבת בסליחות?!
תגובות: 41
צפיות: 2057

Re: בגדי שבת בסליחות?!

אני דיי בהלם שיש מי שמרגיש ניגוד בין בגדי שבת לסליחות. כידוע הרמ"א כותב שבימות השנה אין לנו שמחה אלא ביו"ט בסוף מוסף שעומדים ללכת הביתה לקיים שמחת יו"ט, וב... יום כיפור בגלל שמחת הכפרה! סליחות הוא זמן תשובה לעומת יו''כ שהוא זמן כפרה, וראה לעיל הנהגת הגרשז''א לא ראיתי שום סמך לכך שהגר...
על ידי ידידיה
א' ספטמבר 02, 2018 11:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: מוצרים כשרים ללא הכשרים
תגובות: 25
צפיות: 1929

Re: מוצרים כשרים ללא הכשרים

קיבלתי בימים האחרונים. IMG-20180831-WA0029.jpg מדובר על ארץ ישראל. ובזה לדעתי איש לא חולק שכשיש לפנינו בהשגחה, אין לקנות ללא כשרות. הנדון כמובן הוא במקומות שאין. אינני רואה חילוק אמיתי ביניהם. לו היה מדובר בדבר שזקוקים לו לצרכי בריאות - אולי היה מקום להקל במקום הצורך. אבל וכו' מה שכתב מר "מקיל...
על ידי ידידיה
א' ספטמבר 02, 2018 11:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: מוצרים כשרים ללא הכשרים
תגובות: 25
צפיות: 1929

Re: מוצרים כשרים ללא הכשרים

קיבלתי בימים האחרונים. IMG-20180831-WA0029.jpg מדובר על ארץ ישראל. ובזה לדעתי איש לא חולק שכשיש לפנינו בהשגחה, אין לקנות ללא כשרות. הנדון כמובן הוא במקומות שאין. אינני רואה חילוק אמיתי ביניהם. לו היה מדובר בדבר שזקוקים לו לצרכי בריאות - אולי היה מקום להקל במקום הצורך. אבל וכו' אשריך. יה"ר שלעו...
על ידי ידידיה
א' ספטמבר 02, 2018 5:47 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בגדי שבת בסליחות?!
תגובות: 41
צפיות: 2057

Re: בגדי שבת בסליחות?!

אני דיי בהלם שיש מי שמרגיש ניגוד בין בגדי שבת לסליחות.
כידוע הרמ"א כותב שבימות השנה אין לנו שמחה אלא ביו"ט בסוף מוסף שעומדים ללכת הביתה לקיים שמחת יו"ט, וב...
יום כיפור בגלל שמחת הכפרה!
על ידי ידידיה
ש' ספטמבר 01, 2018 11:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מוצרים כשרים ללא הכשרים
תגובות: 25
צפיות: 1929

Re: מוצרים כשרים ללא הכשרים

עזריאל ברגר כתב:קיבלתי בימים האחרונים.
IMG-20180831-WA0029.jpg

מדובר על ארץ ישראל.
ובזה לדעתי איש לא חולק שכשיש לפנינו בהשגחה, אין לקנות ללא כשרות.

הנדון כמובן הוא במקומות שאין.
על ידי ידידיה
ה' אוגוסט 30, 2018 11:56 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7415
צפיות: 707113

Re: תמונה של רבי ישראל יצחק רייזמן דיין בעדה דחוף להערב

ביילא כתב:תמונה של רבי ישראל יצחק רייזמן דיין בעדה דחוף להערב

viewtopic.php?p=484300#p484328


עיי"ש עד הסוף
על ידי ידידיה
ה' אוגוסט 30, 2018 11:55 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תמונות ◆
תגובות: 200
צפיות: 32689

Re: ◆ אשכול בקשת תמונות ◆

ביילא כתב:נחוץ לי דחוף להערב, תמונה של רבי ישראל יצחק רייזמן דיין בנעדה החרדית

viewtopic.php?f=19&t=3405&start=1560#p160410

כאן לשמאל רפ"ע.
ראה בהמשך הדף שם הזיהוי
על ידי ידידיה
ה' אוגוסט 30, 2018 11:48 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תמונות ◆
תגובות: 200
צפיות: 32689

Re: ◆ אשכול בקשת תמונות ◆

ביילא כתב:נחוץ לי דחוף להערב, תמונה של רבי ישראל יצחק רייזמן דיין בנעדה החרדית

http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=3455#p289868
על ידי ידידיה
ה' אוגוסט 30, 2018 4:23 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 721
צפיות: 65291

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

קצת בקשר לסידור[י] הגרש"ד שהאריכו לעיל ומעניני דיומא יש להזכיר את מחזור המבואר לר"ה ויהוכ"פ בהוצ' מכון אור הספר (בראון) י-ם תשמ"ה שמשובץ בפסקים והלכות שכתב ר' שריה. ( באוצר יש את המחזור הנ"ל בנוסח ספרד) מאחר והתפללתי כמה שנים במחזורים אלו (מהד' תשמ"ז) הייתי שמח לדעת עד...
על ידי ידידיה
ד' אוגוסט 29, 2018 7:50 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 721
צפיות: 65291

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

"עושר ואושר ילווך כל ימיך"

היו ימים...
על ידי ידידיה
ד' אוגוסט 29, 2018 10:51 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: קבלה לעתיד - מחשבה מועלת
תגובות: 5
צפיות: 348

Re: קבלה לעתיד - מחשבה מועלת

רש"י סנהדרין כו


ל״א מחשבה שאדם מחשב כך וכך אעשה כך וכך תעלה בידי מועלת להשבית הדבר שאין מחשבתו מתקיימת אפילו לדבר תורה כגון האומר עד יום פלוני אסיים כך וכך מסכתות בגירסא
על ידי ידידיה
ד' אוגוסט 29, 2018 8:58 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: קבלה לעתיד - מחשבה מועלת
תגובות: 5
צפיות: 348

Re: קבלה לעתיד - מחשבה מועלת

על ידי חוסר בטחון בהצלחה, ותפילה בכל זאת להצליח.
על ידי ידידיה
ג' אוגוסט 28, 2018 10:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מוצרים כשרים ללא הכשרים
תגובות: 25
צפיות: 1929

Re: מוצרים כשרים ללא הכשרים

להלן המצב שהיה ב2013 למסתמכים על ou

http://www.bhol.co.il/news/132097OU מבהירה: קוקה קולה כשרה - רק בצפון אמריקה ובאירופה
ארגון הכשרות OU מצהיר: תמציות הייצור של משקה הקוקה קולה מיוצרות בפיקוחנו באטלנטה, אך רק בצפון אמריקה ובמדינות האיחוד האירופי ניתן לשתות אותו ללא חשש
על ידי ידידיה
ג' אוגוסט 28, 2018 9:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1332
צפיות: 153625

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

נוטר הכרמים כתב:
אוהב אוצר כתב:האם מישהו יכול בבקשה לעזור לי על הנהגתו בחג הסוכות בכל מה שנוגע לאושפיזין? נצרך לי ביותר.
מקורות כמובן.

יעויין בספר תפארת שמואל של הרב ויינר עמ' שח, קשה עלי ההעתקה.
על ידי ידידיה
ב' אוגוסט 20, 2018 3:34 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 721
צפיות: 65291

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

איש_ספר כתב:"הלשון הממהרת להורות אמרי שפר, בעונות איך עתה מלחכת את העפר"
20180820_105031.jpg

https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?9415&lang=eng
על ידי ידידיה
ב' אוגוסט 13, 2018 5:34 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 721
צפיות: 65291

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אשמח לשמוע עוד על הכיסוי הלבן שעל ראשו, מה המקור, ומה נהגו שאר מתפללי המניין. בתודה מראש. לשון המטה אפרים: מי שצריך לילך לבית הכיסא ליפנות, לא ילך לבוש בקיטול וצריך לפושטו מעליו, מאחר שהוא בגד מיוחד לתפילה (ט"ז סימן כא). אבל אם אין צריך לגדולים, רק לקטנים להשתין לבד, נראה שמותר. ואף אם נכנס לב...
על ידי ידידיה
ש' אוגוסט 11, 2018 9:21 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 721
צפיות: 65291

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

מוסף ש"ק יתד נאמן

1  מאושר-1.jpg
1 מאושר-1.jpg (410.93 KiB) נצפה 939 פעמים
10-1.jpg
10-1.jpg (412.68 KiB) נצפה 939 פעמים
11-1.jpg
11-1.jpg (486.73 KiB) נצפה 939 פעמים

12-1.jpg
12-1.jpg (569.14 KiB) נצפה 939 פעמים

13-1.jpg
13-1.jpg (421.93 KiB) נצפה 939 פעמים

14-1.jpg
14-1.jpg (561.98 KiB) נצפה 939 פעמים

15-1.jpg
15-1.jpg (533.75 KiB) נצפה 939 פעמים

16-1.jpg
16-1.jpg (434.09 KiB) נצפה 939 פעמים

17-1.jpg
17-1.jpg (425.41 KiB) נצפה 939 פעמים

18-1.jpg
18-1.jpg (444.57 KiB) נצפה 939 פעמים

19-1.jpg
19-1.jpg (521.93 KiB) נצפה 939 פעמים

20-1.jpg
20-1.jpg (566.99 KiB) נצפה 939 פעמים

21-1.jpg
21-1.jpg (487.37 KiB) נצפה 939 פעמים

22-1.jpg
22-1.jpg (415.63 KiB) נצפה 939 פעמים

23-1.jpg
23-1.jpg (488.71 KiB) נצפה 939 פעמים

24-1.jpg
24-1.jpg (494.98 KiB) נצפה 939 פעמים

25-1.jpg
25-1.jpg (484.43 KiB) נצפה 939 פעמים

26-1.jpg
26-1.jpg (336.02 KiB) נצפה 939 פעמים

27-1.jpg
27-1.jpg (453.67 KiB) נצפה 939 פעמים

28-1.jpg
28-1.jpg (420 KiB) נצפה 939 פעמים

29-1.jpg
29-1.jpg (470.32 KiB) נצפה 939 פעמים
30-1.jpg
30-1.jpg (455.42 KiB) נצפה 939 פעמים

31-1.jpg
31-1.jpg (555.56 KiB) נצפה 939 פעמים
32-1.jpg
32-1.jpg (446.36 KiB) נצפה 939 פעמים
על ידי ידידיה
ו' אוגוסט 10, 2018 3:43 pm
פורום: עזר אחים
נושא: חבר שלי מתלבט אם לטעון
תגובות: 19
צפיות: 3216

Re: חבר שלי מתלבט אם לטעון

כיום ביד של רבנות אסור לו לדון בממונות שלא משפחה
על ידי ידידיה
ה' אוגוסט 09, 2018 5:38 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7415
צפיות: 707113

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

גלאגוזים כתב:נ"ל שזה הרב יצחק דוד סגל זצ"ל ר"י קרלין לצעירים בבני ברק.

או אחיו שהיה מנהל את אולם וגשל. הם היו דומים באופן שקשה להבדיל ביניהם.
על ידי ידידיה
ה' אוגוסט 09, 2018 5:37 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7415
צפיות: 707113

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

כאמור מייסד הישיבה רש"ז קוריץ היה חסיד קרלין.
וקרא לישיבה ע"ש רא"א מקרלין.
עוד לפני כן הוא ייסד וניהל את ת"ת שליד בית כנסת הגדול בבני ברק.
בתקופה ההיא כנראה היה מותר שיהודי מחסידות מסויימת, יקים מוסד עבור כל בני העיר.
על ידי ידידיה
א' אוגוסט 05, 2018 4:05 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1332
צפיות: 153625

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

בעז"ה הרב פרנקל תאומים נראה לי שאתה קצת נסחף, לא מכיר אחד שלוקח את מטבע לשון זו כפשוטה, ומתיימר לחשוב שהגר"ש מאפיל על אביו, (ואדרבה יש לי קצת תחושה שאצל תלמידי הגר"ש חזר היחס הראוי גם לגרש"ז, במקום היחס המזולזל יחסית שיש לרבים שהושפעו מחוגי תלמידי החזו"א). נכון שהגרש"ז...
על ידי ידידיה
א' אוגוסט 05, 2018 11:19 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חסידי וילנא
תגובות: 215
צפיות: 15922

Re: חסידי וילנא

הרבים ממכריך בשנות החמישים כיום עלו לדבריך בשנות השבעים דהיינו כילדים קטנים. לאן נעלמו אחיהם , שהיו בשנות השבעים נערים, ובוגרים. והיום הם בשנות השישים השבעים והשמונים לחייהם? חלקם עמנו לאויש"ט וחלקם כבר נלב"ע. נקטתי ילדים לרבותא. ילד בן 10 שנשאר "חסידי" הוא רבותא בעיניך יותר מאח...
על ידי ידידיה
א' אוגוסט 05, 2018 11:02 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חסידי וילנא
תגובות: 215
צפיות: 15922

Re: חסידי וילנא

]
הרבים ממכריך בשנות החמישים כיום עלו לדבריך בשנות השבעים דהיינו כילדים קטנים.
לאן נעלמו אחיהם , שהיו בשנות השבעים נערים, ובוגרים.
והיום הם בשנות השישים השבעים והשמונים לחייהם?
על ידי ידידיה
א' אוגוסט 05, 2018 10:49 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חסידי וילנא
תגובות: 215
צפיות: 15922

Re: חסידי וילנא

[/quote]

למה אינך קורא את ההודעות הקודמות?

לא נשאר כי החסידים יצאו מרוסיה, רובם בתש"ו-ז ומיעוטם בתשכ"ט-ל"ג.[/quote]
כמה מליוני חסידים יצאו?

עבור לחיפוש מתקדם