פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 563 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ההוא גברא
ה' אוגוסט 16, 2018 11:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד בבלי כתבי יד תימניים
תגובות: 9
צפיות: 496

Re: תלמוד בבלי כתבי יד תימניים

באתר "אוצר כתבי יד תלמודיים" מופיעים צילומים טובים של כתבי יד תימניים (אולי לא כולם) ואפשר לפתוח אותם לפי דף. היום טוענים שהיו שתי מסורות נפרדות לכל מסכת כבר בגניזת קהיר, ובדרך כלל מסורת אחת הגיעה לאשכנז ואיטליה ואחת לספרד ותימן. כך שלא בהכרח שהם שומרים על הנוסח המקורי, אבל חלק מהראשונים ה...
על ידי ההוא גברא
א' אוגוסט 12, 2018 4:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים
תגובות: 101
צפיות: 2731

Re: למה אין לנו כמו הראשונים והתנאים

אז למה אם מישהו מביא עדות היסטורית בשם כהן שזכה לשמש בבית המקדש ונגדה יש עדויות של אמוראים מאוחרים שלא זכו להיות בארץ הקודש אז אומרים שהוא אפיקורס? הכלל הוא שאין למדין מן האגדות. למעשה שיטת הלימוד משתנה ולכן אי אפשר לחלוק. התנאים הוציאו הלכה מן הפסוקים והאמוראים מדברי התנאים והגאונים והראשונים מדברי...
על ידי ההוא גברא
א' אוגוסט 12, 2018 3:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרו החדש של בנימין בראון - תנועת המוסר הליטאית
תגובות: 19
צפיות: 2660

Re: ספרו החדש של בנימין בראון - תנועת המוסר הליטאית

יש להעיר על מה שכתב שם עמ' 82 על דברי הסבא קדישא מקלם שכל התורה בלי יראה אינה כלום שהדברים היו מקוממים את החזון איש ומן הסתם מזעזעים גם היום את המחזיקים בתפיסה הליטאית הקלאסית, שבשולחן ערוך יו"ד רמג סעיף ט נפסק שולחן ערוך יורה דעה נפסק ש"תלמיד חכם המזלזל במצות ואין בו יראת שמים, הרי הוא כ...
על ידי ההוא גברא
ד' אוגוסט 08, 2018 4:29 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: איך מלמדים דברי הימים?
תגובות: 21
צפיות: 2262

Re: איך מלמדים דברי הימים?

הרי לא כתבו מדעתם אלא ברוח הקודש. אם כן אנחנו דנים למה הקב"ה רצה שיכתבו בספר מלכים כך ובדברי הימים כך. לכאורה הטעם הוא שכל אחד הוא נבואה לבני אותו דור. את ספר מלכים כתבו הנביאים שבזמן המלכים, אחיה השילוני דברי שלמה ואליהו דברי אחאב ואלישע דברי יהורם ויהושפט, וישעיהו דברי עוזיהו יותם אחז וחזקיהו...
על ידי ההוא גברא
א' אוגוסט 05, 2018 4:52 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו
תגובות: 64
צפיות: 4123

Re: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו

כתבו באשכול אחר: https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=48&t=41160&start=160 מנסיוני כבחור ישיבה: מעט מאוד בחורים מוכשרים ומפולפלים יכולים לשבת חודש שלם על הד"ה הראשון של המסכת. השאר פשוט מתביישים להפוך את הדף שמא יחשבו ל"שטחיים" = עמראצים... והתוצאה: קרומקייט מוחי בלתי הפיך ...
על ידי ההוא גברא
א' אוגוסט 05, 2018 4:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו
תגובות: 64
צפיות: 4123

Re: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו

כשאתה לומד נדרים לדוגמא, וברא"ש יש גירסה אחת ובר"ן יש גירסה אחרת ואתה בא לרשב"א ואתה מנסה להבין מתוכו מה היתה גירסתו בגמרא, זה דבר שיש בו עמל גדול. למה אין זה עמל התורה? הרי אי אפשר להבין באמת מה התכוון הרשב"א בלי לדעת מה גרס, וצריך לחשבן את דברי הרשב"א לפי שתי הגירסאות עד ש...
על ידי ההוא גברא
ד' אוגוסט 01, 2018 7:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם יש מתנגדים לחידושי רשב"א חדשים או רק למאירי?
תגובות: 12
צפיות: 882

Re: האם יש מתנגדים לחידושי רשב"א חדשים או רק למאירי?

ר' בצלאל אשכנזי גם בשיטמ"ק על בבא קמא הוא מצטט דברי המאירי הרבה פעמים, בדרך כלל לשם סיכום ההלכה. המאירי כתוב בעצמו בצורת סיכום. בשו"ת ר' בצלאל אשכנזי ובשו"ת הרדב"ז המאירי מובא פעמים רבות לפסוק הלכה על פיו והם מתייחסים אליו כאחד הראשונים החשובים. גם בשטמ"ק הוא מובא בכל מסכת ...
על ידי ההוא גברא
ד' אוגוסט 01, 2018 7:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם יש מתנגדים לחידושי רשב"א חדשים או רק למאירי?
תגובות: 12
צפיות: 882

Re: האם יש מתנגדים לחידושי רשב"א חדשים או רק למאירי?

שם כתוב שלא לומדים לא ב"ח ולא מאירי. אין מכאן ראיה לענייננו כי על הב"ח יש מסורת... וזו לשונו: שמעתי פעם (מכלי שני) שניגש אליו אברך חברונאי לדבר בלימוד ולהציג את עצמו (אולי לפני קבלת היתר הוראה?) ותוך כדי הדברים אומר האברך 'הב"ח כתב...' ענה לא הגאון שליט"א 'מי לומד ב"ח? ' בהמ...
על ידי ההוא גברא
ד' אוגוסט 01, 2018 2:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם יש מתנגדים לחידושי רשב"א חדשים או רק למאירי?
תגובות: 12
צפיות: 882

Re: האם יש מתנגדים לחידושי רשב"א חדשים או רק למאירי?

שלחו לי בפרטי "בכל מקרה אין הבדל בין 200 שנה ל50 שנה הרעיון הוא הנתק של מאות שנים". ואיני יודע למה התכוונו. על המאירי אין נתק במסורת. להיפך, הסוחר שמכר את כתב היד לספרית פרמה ראה את דברי החיד"א בשם הגדולים ולפי זה חיפש אצל היורשים לאיפה התגלגל כתב היד. לפני החיד"א השתמשו בו רק אח...
על ידי ההוא גברא
ד' אוגוסט 01, 2018 2:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם יש מתנגדים לחידושי רשב"א חדשים או רק למאירי?
תגובות: 12
צפיות: 882

האם יש מתנגדים לחידושי רשב"א חדשים או רק למאירי?

ראיתי שמזכירים את הטענה שאסור לסמוך על כתבי יד חדשים רק על המאירי ולא על הרמב"ן רשב"א וריטב"א שחלק מחידושיהם נדפסו רק בדור האחרון (רמב"ן של הגרא"ז מלצר זה הדור האחרון גם אם נדפס בכתב רש"י ובדפוס גרוע). וגם יש מסכתות שהמאירי נדפס לפני מאתים שנה ולא ראיתי שהיחס אליו שונה....
על ידי ההוא גברא
ד' אוגוסט 01, 2018 1:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו
תגובות: 64
צפיות: 4123

Re: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו

נראה לי שקבוצה ב' אינם מדברים על החידושים האלה במקום ללמוד אלא במקום לדבר על מחלוקת פוניבז' וכו'. זה מעניין אותם כמו שאחרים מתעניינים באקשן. אלא שבלימוד דרכם להבין את שיטת הרמב"ם בקלות לפי הר"י מיגאש ורבנו חננאל ולא לפי תרוצים מפולפלים שאינם מתאימים לשיטת הלימוד שלו, ולכן לא תשמע אותם מתלה...
על ידי ההוא גברא
ג' יולי 31, 2018 8:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו
תגובות: 64
צפיות: 4123

Re: הרוצה לברבר ירחיק מחקריו

פגשתי כמה בני אדם שיש להם נערווין בקריאת שמע מהסוג הראשון הנ"ל, וכמדומני שאינם מקפידים בדרך כלל על ח' ןע' שהן גמרא מפורשת אלא על דברים אחרים. לעומת זאת, הרב אברהם יצחק הכהן הופמן מגאולה לכאורה שייך לקבוצה הראשונה, אבל היה מקפיד לקרוא תרגום אונקלוס דווקא מהוצאת שפרבר בניקוד עליון ולא מהדפוסים המ...
על ידי ההוא גברא
ה' יולי 26, 2018 4:48 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: איך להוסיף מפתח העניינים לPDF
תגובות: 3
צפיות: 529

Re: איך להוסיף מפתח העניינים לPDF

התוכנה שצויינה קודם עולה 53 ש"ח. לכאורה הוספת סימניות בחינם היא בדיוק מה שאני צריך
על ידי ההוא גברא
ד' יולי 25, 2018 4:54 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: איך להוסיף מפתח העניינים לPDF
תגובות: 3
צפיות: 529

איך להוסיף מפתח העניינים לPDF

יש לי פידיאפים של כתבי יד רבי עמודים ואני רוצה להוסיף להם תוכן, שלא אצטרך לפענח את ראשי העמודים ולזהות את הנושא בכל פעם מחדש .
ראיתי כמה PDF כאלו שיש בהם תוכן צמוד, שאפשר ללחוץ עליו ולהגיע לפרק המבוקש.
יש דרך לעשות זאת למשתמש פשוט?
על ידי ההוא גברא
ג' יולי 17, 2018 11:51 am
פורום: אספקלריא
נושא: היתכנו שינויים בביהמ"ק השלישי מהמתואר ביחזקאל
תגובות: 15
צפיות: 743

Re: היתכנו שינויים בביהמ"ק השלישי מהמתואר ביחזקאל

זה תלוי אם ייבנה מאבנים או מבטון. ולזה אין ראיה ביחזקאל. (אבל בבטון יש ברזל וזה בעייה אבל לא איסור)

למה צריך תקשורת אלחוטית בבית המקדש? בשביל לעיין בפורום?
על ידי ההוא גברא
א' יולי 15, 2018 12:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה גרסא ברמב"ם
תגובות: 5
צפיות: 255

Re: עזרה גרסא ברמב"ם

כנראה צריך לבדוק כמה מעתיקים כתבו בקיצור והצל', שמתפרש לתרי אנפי.
על ידי ההוא גברא
ד' יולי 11, 2018 5:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "הלכות שביתת העשור" אף שביתה מאכילה ושתיה בכלל, מקור לרמב"ם
תגובות: 5
צפיות: 165

Re: "הלכות שביתת העשור" אף שביתה מאכילה ושתיה בכלל, מקור לרמב"ם

יישר כוח גדול. לא שמתי לב שהברייתא שבספרא מוסיפה על הבבלי גם אכילה ושתיה.
עדיין אינה ממש כדברי הרמב"ם. שהוא לומד אכילה ושתיה משבת.
על ידי ההוא גברא
ד' יולי 11, 2018 3:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ציבא עבד בית שאול
תגובות: 4
צפיות: 271

Re: ציבא עבד בית שאול

בכל התנ"ך ובספר שמואל בפרט עבדי מלכים אינם עבדים אלא בני חורין שמשרתים מלכים ומקורבים להם.
נראה שהוא היה הממונה על נכסי שאול המלך, ולכן היה עשיר בעל עבדים וכשכלו בית שאול החזיק בנכסים לעצמו.
על ידי ההוא גברא
ד' יולי 11, 2018 3:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "הלכות שביתת העשור" אף שביתה מאכילה ושתיה בכלל, מקור לרמב"ם
תגובות: 5
צפיות: 165

"הלכות שביתת העשור" אף שביתה מאכילה ושתיה בכלל, מקור לרמב"ם

הרמב"ם בספר זמנים קבע סתם "הלכות שבת" "הלכות יום טוב", אבל אין "הלכות יום הכיפורים" אלא "הלכות שביתת העשור". וגם בתוך ההלכות מודגש שהעינוי מאכילה ושתיה הוא שביתה. וז"ל בפרק א': ד מצות עשה אחרת יש ביום הכיפורים, והיא לשבות בו מאכילה ושתייה : שנאמר &qu...
על ידי ההוא גברא
ד' יולי 11, 2018 2:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 202
צפיות: 9767

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

אבל טענתי שגילוי השם לא יועיל לזה. אם מישהו יכתוב ששמו משה שטיינברג , מי יבדוק כל משה שטיינברג שבעולם עד שימצא שאין זה שם אמיתי?
ונפל פותא בבירא.
על ידי ההוא גברא
ד' יולי 11, 2018 2:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?
תגובות: 202
צפיות: 9767

Re: מה עדיף: פרסום הודעות בניקים או בשם האמיתי?

פרסום בשם האמיתי הוא בחירה. אבל אי אפשר לחייב את השימוש בשם האמיתי עד שיתחילו לדרוש ראיון לפני הפתיחה. הרי אפשר להמציא שם שנשמע אמיתי ולפתוח בו חשבון מייל ואיך ידע המנהל מי הוא?
על ידי ההוא גברא
ג' יולי 10, 2018 1:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בדצי"ם למינהם
תגובות: 261
צפיות: 11647

Re: בדצי"ם למינהם

לא מפרטים לך על כל חתיכת בשר מה הקולות שסמכו עליהן בשביל להכשיר אותה, ואיך נראתה הריאה.
בחמץ לאחר הפסח ברוב המאכלים כל אחד יכול לבדוק לפי התאריך, ולכן החומרה התפשטה כל כך.
"רחוק מן העין רחוק מן הלב".
על ידי ההוא גברא
א' יולי 08, 2018 12:35 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: להוריד בחור לקרקע המציאות
תגובות: 33
צפיות: 2629

Re: להוריד בחור לקרקע המציאות

אבל התכוונתי להביא ראיה להיפך מהרב דורשי יחודך. אם אתה לומד אחרת מהאחרונים המצויים לא מוכרח שאתה טועה והם צודקים. יש גם מקרים שדבריך ניתנים להיאמר.
על ידי ההוא גברא
א' יולי 08, 2018 12:32 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: להוריד בחור לקרקע המציאות
תגובות: 33
צפיות: 2629

Re: להוריד בחור לקרקע המציאות

לא הבנתי הקושיא. מעשה שהיה כך היה שבאותו בית מדרש לא קנו אליה רבה בפני עצמו (שהוא נדיר יחסית בבתי מדרשות גם היום ובדפוסים הישנים משובש כמו שכתבו האחרונים) אלא קנו לבוש זכרון אהרן שהוא מצוי מאוד בבתי מדרשות ובתוכו אליה רבה מסודר על פי הלבוש ומתוקן היטב. והלוואי שכל מהדירי זכרון אהרן היו כמו מהדיר האל...
על ידי ההוא גברא
א' יולי 08, 2018 12:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמב"ם: "שאין כח באדם בעולם להיות זוכר כל התלמוד"!
תגובות: 23
צפיות: 1032

Re: הרמב"ם: "שאין כח באדם בעולם להיות זוכר כל התלמוד"!

כשתעיין בכל הפיסקה שם הוא מתכוון לדעת ש"ס ברמה שתוכל לפסוק בתוך רגע מתוך כל הש"ס על שאלה שנשאלה לפניך, לא לידיעת המילים בעל פה.
על ידי ההוא גברא
ו' יולי 06, 2018 12:29 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: להוריד בחור לקרקע המציאות
תגובות: 33
צפיות: 2629

Re: להוריד בחור לקרקע המציאות

אגב, אני מכיר אברך שבטוח שהוא ידען גדול ומוציא חוברות וקונטרסים לחלוק על גדולי האחרונים שלדעתו לא הגיעו להבנת הסוגיא כמוהו. פעם למדתי קצת טוש"ע או"ח והיה נראה לי כמה פעמים דלא כמג"א וט"ז, וחשבתי שיש לי בעיה והיה לי צער גדול. עד שקנו בביהמ"ד שלמדתי בו לבוש זכרון אהרן והתחלתי...
על ידי ההוא גברא
ב' יולי 02, 2018 11:43 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)
תגובות: 301
צפיות: 37945

Re: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)

ראיתי את הדברים לפני שנים בציטוט חלקי במאמר ישן משנת תש"ו, ועתה בדקתי בספר עצמו ואכן לא כתוב שם כמה בחורים מקולקלים היו באותו דור אלא שמשמע שהיו מצויים והיו מצויות בעיות והיה חשש גדול. ספר משמרת הקדש לה"ר משה מסאטנב, זולקווא ת"ק? (הוא היה בדורו של הבעש"ט ומתאר מנהגי חסידות שבאותו...
על ידי ההוא גברא
ה' יוני 28, 2018 12:48 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)
תגובות: 301
צפיות: 37945

Re: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)

לגבי הפרנקיסטים נראה לי שהם נכחדו באזור תקופת הבעש"ט ובודאי לא הם אלה שקלקלו את צעירי החסידות של היום לגבי עיקר דבריך מחלוקת חסידים וליטאים - פותח האשכול כבר הגדיר את זה כך והוא התלבט מה לעשות למעשה. השיחה בנושאים אלה שלא לצורך מוגדרת כנבול פה כבר ע"י חז"ל הרבה לפני ראש הישיבה שלך. מ...
על ידי ההוא גברא
ה' יוני 28, 2018 12:38 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: בחורים הלומדים את סברת כרסם
תגובות: 44
צפיות: 5811

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

בתור אחד מהתלמידים לשעבר אכתוב מה שאני מרגיש, ואיני יודע כמה הרגישו כמוני: יש דורות ששיטת הלימוד מתאימה לאופי של אותו דור, והם אינם מרגישים שהם מנסים להבין שיטה של מישהו אחר אלא שזו הדרך שבאמת חושבים בה. יש שיטות לימוד שהיו בדורות קודמים והיום נדרש מאמץ להבין אותם, ואין צריך לומר שנדרש מאמץ לחשוב בא...
על ידי ההוא גברא
ה' יוני 28, 2018 12:21 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)
תגובות: 301
צפיות: 37945

Re: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)

איני יודע אם רוב בעיות של חטאת נעורים מגיע מחוסר מודעות, אבל ודאי שחלר נכבד מגיע מחוסר מודעות, וחלק נכבד מבעיות של נשירה בדרגות שונות, וגם סתם חוסר חשק ומוטיבציה ללימוד התורה ועבודת השי"ת, מגיע מבעיות בעניני קדושה, ומהבלבול העצום בקרב בני הנעורים, שמתביישים לשאול, ואינם יודעים איך להתמודד, רגש...
על ידי ההוא גברא
ה' יוני 21, 2018 10:57 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)
תגובות: 301
צפיות: 37945

Re: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)

כבר כתבו פה בדיון על האייפונים שיש בחורים תמימים שרואים את המודעות נגד האייפונים ובסוף משתכנעים מהם שאייפון הוא ההנאה הגדולה ביותר בעולם והולכים וקונים אייפון. בדבר כזה לכאורה הדרך הטובה היא שידעו משהו כשהם קטנים ולא יותר, אבל יש הרבה קיצונים (כידוע זה אופי ולא שיטה, ולמשפחת לפיד יש אותו אופי כמו לג...
על ידי ההוא גברא
ד' יוני 20, 2018 7:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 392
צפיות: 32402

ספר 'תלפיות' שהכתב והקבלה מזכיר ואינו נמצא בשום מקום

בהערה להקדמת הספר הכתב והקבלה, עמוד 12 בספרות רומיות, הוא מביא בקיצור דברי איזה מחבר "במחברת תלפיות שיצא לאור העולם זה זמן לא כביר" שדן על הכלל שאין אדם דן גזרה שווה מעצמו, ודן על הקושיא איך יש גזרה שווה מפסוק בתורה לפסוק בנ"ך, עד דאתא אותו נביא מנא לן. רציתי לראות את הדברים בפנים, מי...
על ידי ההוא גברא
ג' יוני 19, 2018 1:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הופעה בישיבה מעורבת של אברהם פריד
תגובות: 82
צפיות: 3916

Re: הופעה בישיבה מעורבת של אברהם פריד

בבית המקדש מוזכרת הפרדה בין גברים לנשים רק בשמחת בית השואבה, כשלא רקדו בעצמם אלא צפו בריקודים של גדולי הדור.
על ידי ההוא גברא
א' יוני 17, 2018 3:02 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: על חלוקת התורה לפרקים ולספרים
תגובות: 25
צפיות: 1407

Re: על חלוקת התורה לפרקים ולספרים

חלוקת הפרקים היא כנראה של גוים, אבל מנין לך שגם חלוקת הספרים. החלוקה של שמואל מלכים ודברי הימים נמצאת כבר בתרגום היווני העתיק המכונה "תרגום השבעים", שתרגמו יהודים באלכסנדריה. אחר כך היא נשכחה מישראל כמו שהתרגום הנ"ל השתכח מהם (וגם תרגום עקילס שהאמוראים בארץ ישראל השתמשו בו), והם למדו ...
על ידי ההוא גברא
א' יוני 17, 2018 11:09 am
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 194
צפיות: 14428

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

אם נניח מתוך מאה שמתחילים להשתמש בסמים לעשרה נהרסים החיים, יש כאן גם הימור על העתיד שלך וגם מעשה בלתי מוסרי כשאתה מאפשר סביבה שזה מקובל בה. (את מה שטענתי לא ברור מצאתי אחר כל מפורש בגמרא לפי קצת נוסחאות בסוטה מז ע"ב: משרבו הולכי אחרי עצת לבם רבו האומרי' לטוב רע ולרע טוב. ורש"י פירש כן גם ב...
על ידי ההוא גברא
ו' יוני 15, 2018 11:35 am
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 194
צפיות: 14428

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

אתה מתווכח אם אפשר לקרוא מוסריות לוויתור לתועלת אחרים, אבל אני טוען שמה שאנחנו דנים עליו בפועל הוא בני אדם שעושים כרצונם אפילו במקום שזה יביא לנזק לאחרים ולא היית צריך להיכנס לכל הפילוסופיות האלה.
על ידי ההוא גברא
ו' יוני 15, 2018 11:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי הוא "מונטסון" בשו"ת הרשב"א?
תגובות: 16
צפיות: 743

Re: מי הוא "מונטסון" בשו"ת הרשב"א?

יישר כח. וגם אותו סופר כותב פעם אחת בראש התשובה סתם שנשלחה מפרפינייאן, ועל התשובה הבאה כותב שהשיב דון וידאל שלמה, הוא המאירי.
משמע שדרך כל הדור היתה לקרוא לפעמים לרב היא בשם העיר סתם.
על ידי ההוא גברא
ה' יוני 14, 2018 12:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 194
צפיות: 14428

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

אני רואה שהכל באשמתי שלא פירטתי: מעשית, הכלל של היתר ההפלות עושה את החיים של כל החילונים קלים יותר. הם מדברים כאילו יש מאחורי זה אידיאולוגיה, אבל הם מסכימים שסמים היא בעיה שצריך להילחם בה, ובכל אופן הם משתמשים בהמוניהם בסמים קלים. הרי לפני מאה שנה כשארה"ב היתה דתית לא היה חופש גמור לכל פרט לעשו...
על ידי ההוא גברא
ה' יוני 14, 2018 11:43 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: קצב הלימוד של דורינו - המצאה של הדור האחרון?
תגובות: 22
צפיות: 2176

Re: קצב הלימוד של דורינו - המצאה של הדור האחרון?

באותו זמן לא היה לימודי חול. היו מתחילים ללמוד גמרא כל היום(כמו ישיבה קטנה של היום) בערך בגיל שבע ומגיעים לישיבה בגיל שש עשרה והמוכשרים עוד קודם, ורובם לא למדו קדשים. הבחורים כבר היו בקיאים בעיקר תלתא סדרי לפני השיעור. בעיקרון גם העיון בזמננו מיועד לבחור שלמד כל בבא קמא בישיבה קטנה ולכן אפשר להתחיל ...

עבור לחיפוש מתקדם