מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1224 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סליחות
ג' יולי 14, 2020 2:51 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: המושגים בהלכה של א. קורמן
תגובות: 0
צפיות: 24

המושגים בהלכה של א. קורמן

אם אפשר לצרף את הספר 'המושגים בהלכה' של א. קורמן ז"ל, לשאר ספריו הנמצאים באוצר, תע"ב.
על ידי סליחות
ג' יולי 14, 2020 2:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4871
צפיות: 777522

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

מעוניין בבקשה בפרק מילה ופריעה - פרק כ', מהספר "מושגים בהלכה" (קורמן) תשס"ב.
על ידי סליחות
ג' יולי 14, 2020 1:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבינו חננאל על מסכת סנהדרין
תגובות: 10
צפיות: 924

Re: רבינו חננאל על מסכת סנהדרין

פירוש ר"ח על סנהדרין דפים ב-לט: כאן
על ידי סליחות
ב' יולי 13, 2020 10:59 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אותה מילה (באותה משמעות) בניקוד כפול
תגובות: 5
צפיות: 73

Re: אותה מילה (באותה משמעות) בניקוד כפול

עזריאל ברגר כתב:במנחת שבת הקרובה (תחילת פרשת דברים) - מוֹל סוף
ובמנחת שבת שאחריה (תחילת פרשת ואתחנן) - מוּל בית פעור.


ייש"כ גדול! זכור לי שיש הרבה, ולא תיעדתי לצערי.
על ידי סליחות
ב' יולי 13, 2020 7:28 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אם = רק
תגובות: 5
צפיות: 109

Re: אם = רק

מצד מציאות של לשון כזאת בתנ"ך אני בספק מאוד גדול אם ייתכן דבר כזה, מאחר שהביטוי 'רַק אִם' קיים שם מספר פעמים. (אם 'אם' הוא 'רק', אז למה צריך לומר 'רק אם'?!). ומכיון שזה לא מוכרח חיפשתי בקונקורדנציה (דבר שמן הסתם כת"ר כבר עשה) ולא מצאתי אם = רק.
אולי בספרות הפיוטים יהיה מי שימצא פירוש כזה.
על ידי סליחות
ב' יולי 13, 2020 5:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה על גוסס נהרגים ועל טריפה פטורים?
תגובות: 16
צפיות: 192

Re: למה על גוסס נהרגים ועל טריפה פטורים?

קיבלתי בהודעה אישית דומני שכתוב פה החילוק של תוס' במנא תבירא תבר, בין זורק כלי מראש הגג ואחר שברו במקל פטור, שנעשה שינוי בגוף הכלי, ובין זורק חץ על כלי דודאי ישבר עוד חצי רגע, והשוברו במקל קודם שהגיע החץ חייב, דעדיין לא נעשה מעשה בגופו של כלי. ודוק. והשבתי: קשה לדמות מדיני ממונות לדיני נפשות. ובכל ...
על ידי סליחות
ב' יולי 13, 2020 2:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה על גוסס נהרגים ועל טריפה פטורים?
תגובות: 16
צפיות: 192

Re: למה על גוסס נהרגים ועל טריפה פטורים?

עיין מנחת חינוך מלאכה לד בזה באריכות ! וחלק הראשון שכתבתי תמצא שם לגבי רוב בד"נ , לגבי מאי חזית כמדומני תמצא במנח"ח האם יש יהרג ואל יעבור בהורג את הטריפה ומשתמש כמדומני במאי חזית .[כמכנ"כ] https://www.sefaria.org.il/Minchat_Chinukh.34.1?lang=he לא עיינתי שם. אבל איך אפשר לומר שאין הו...
על ידי סליחות
ב' יולי 13, 2020 2:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה על גוסס נהרגים ועל טריפה פטורים?
תגובות: 16
צפיות: 192

Re: למה על גוסס נהרגים ועל טריפה פטורים?

ראיתי מכבר דברים תמוהים, בספה"ק דרך פיקודיך לבעל בני יששכר זצ"ל (מצוה לד אות ד') כתב בזה"ל: המעמץ עם יציאת הנפש הרי"ז שופך דמים וכו' אבל אינו חייב מיתה על זה אפילו במזיד ובהתראה, דלא גרע מהורג את הטריפה דפטור ואין לך טריפה גדולה מזה , עכ"ל ודברי קדשו צע"ג מד' הגמ' סנהד...
על ידי סליחות
ב' יולי 13, 2020 1:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: איזה דינים נשתנו בגמרא בעקבות שינוי המציאות?
תגובות: 3
צפיות: 94

Re: איזה דינים נשתנו בגמרא בעקבות שינוי המציאות?

יישר כוח! בעקבות דבריך בדקתי ומצאתי שם דוגמה אחת בלבד מהגמרא (וליתר דיוק חצי דוגמה). אך דא עקא, הוא עוסק בשינוי הטבעים בפרט ולא בשינוי במציאות בכלל, שהוא נושא רחב יותר ואמור לכאורה לכלול יותר דוגמאות.
על ידי סליחות
ב' יולי 13, 2020 5:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: איזה דינים נשתנו בגמרא בעקבות שינוי המציאות?
תגובות: 3
צפיות: 94

איזה דינים נשתנו בגמרא בעקבות שינוי המציאות?

איזה דינים (בבירור) נשתנו בגמרא (ולא אחריו) בעקבות שינוי המציאות?
נ.ב. השאלה רק על דינים שנשתנו בגמ' ולא בתקופות מאוחרות יותר.
על ידי סליחות
א' יולי 12, 2020 5:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה על גוסס נהרגים ועל טריפה פטורים?
תגובות: 16
צפיות: 192

Re: למה על גוסס נהרגים ועל טריפה פטורים?

באמת הסברא לכאורה מובנת לחלוטין, כי גוסס חי פחות מטריפה (י"ב חודש) כמו שהעליתי בשאלה. והוא תנא דמסייע.
על ידי סליחות
א' יולי 12, 2020 5:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה על גוסס נהרגים ועל טריפה פטורים?
תגובות: 16
צפיות: 192

Re: למה על גוסס נהרגים ועל טריפה פטורים?

קיבלתי בהודעה אישית דומני שכתוב פה החילוק של תוס' במנא תבירא תבר, בין זורק כלי מראש הגג ואחר שברו במקל פטור, שנעשה שינוי בגוף הכלי, ובין זורק חץ על כלי דודאי ישבר עוד חצי רגע, והשוברו במקל קודם שהגיע החץ חייב, דעדיין לא נעשה מעשה בגופו של כלי. ודוק. והשבתי: קשה לדמות מדיני ממונות לדיני נפשות. ובכל ז...
על ידי סליחות
א' יולי 12, 2020 5:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה על גוסס נהרגים ועל טריפה פטורים?
תגובות: 16
צפיות: 192

Re: למה על גוסס נהרגים ועל טריפה פטורים?

לא עיינתי שם.
אבל איך אפשר לומר שאין הולכים בד"נ על פי רוב בזמן שבסנהדרין מכריעים ע"פ רוב והורגים?! (כדאיתא ברמב"ם מפורש בסנהדרין פ"ט).
אדרבה, אם כולם מסכימים שצריך להרוג אותו אז לא הורגים אותו.
על ידי סליחות
א' יולי 12, 2020 5:03 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אותה מילה (באותה משמעות) בניקוד כפול
תגובות: 5
צפיות: 73

אותה מילה (באותה משמעות) בניקוד כפול

אודה לחכמי הפורום דכאן באם יכתבו כאן מילים בתנ"ך שיש בהן אותן אותיות ואותה משמעות, אבל עם וריאנט אחר של ניקוד.
נ.ב. למעט שינויי ניקוד של מילים באס"ף (כגון הגֶפן והגָפן...).
יישר כוח!
על ידי סליחות
א' יולי 12, 2020 2:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב עבד עברי במצוות
תגובות: 22
צפיות: 3299

Re: חיוב עבד עברי במצוות

ואולי מקורו בזוהר פרשת בהר דף קח ע"א: ובשביעית יצא לחפשי חנם, חנם מהו חנם, דלא יהיב למאריה כלום, אלא, דא רזא הכא אוליפנא כתיב (במדבר יא) זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם, בלא ברכה, דלא הוה עלנא במצרים עול דלעילא, ת"ח עבדין פטורין מעול מלכותא דלעילא ועל דא פטורין מן המצות ועיין עוד במה שכת...
על ידי סליחות
א' יולי 12, 2020 2:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה על גוסס נהרגים ועל טריפה פטורים?
תגובות: 16
צפיות: 192

Re: למה על גוסס נהרגים ועל טריפה פטורים?

בסנה' עח. מבארת הגמ' את מחלוקת התנאים בהכוהו י' בנ"א האם הוי כגוסס בידי שמים או כטריפה בידי אדם יעוי"ש, והלא שם לא נחלקו אי בודאי ימות. ומבואר שהחילוק הוא, שטריפה נעשה בו מעשה חיצוני שפעל בו מיתה . אבל גוסס נחשב שחייו לא נפגעו אלא שאנחנו יודעים שחייו יסתיימו בקרוב כמו שכל אדם סופו למיתה, ...
על ידי סליחות
א' יולי 12, 2020 1:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה על גוסס נהרגים ועל טריפה פטורים?
תגובות: 16
צפיות: 192

למה על גוסס נהרגים ועל טריפה פטורים?

מה הסברא בהלכה שההורג את הגוסס נהרג בעוד שההורג טריפה פטור מדיני אדם? (רמב"ם הלכות רוצח פ"ב ה"ז-ח)
טריפה יכול לחיות י"ב חודש וגוסס בלאו הכי היה מת בדקות בודדות.
על ידי סליחות
א' יולי 12, 2020 1:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב עבד עברי במצוות
תגובות: 22
צפיות: 3299

Re: חיוב עבד עברי במצוות

דבר תמיהה מצאתי בספר מגלה צפונות (פרשת צו) להגה"ק בעל שבט מוסר זי"ע, וז"ל: מגלה צפונות.png והוא דומיית העבד הנרצע לאדונו, שאין לו שכר לעולם הבא על אותה עבודה שעובד אותו, דמה מצוה עושה לעובדו, אדרבא ראוי לעונש, כיון שמכניס עצמו בבחינת אשה דפטורה ממצות עשה שהזמן גרמא. והלא הנרצע שהוא ע...
על ידי סליחות
ו' יולי 10, 2020 4:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשה לרבות גיורות ושפחות
תגובות: 9
צפיות: 117

Re: אשה לרבות גיורות ושפחות

באדיבות פרוייקט השו"ת: ראבי"ה תשובות וביאורי סוגיות סימן תתק"נ: וא"ת למה לי קרא תיפוק ליה מלה לה מאשה. תריץ כדמשנינן בפ"ק דכריתות (ז ע"ב) אהא דתנן אלו מביאות קרבן ונאכל המפלת וכו' עד וכן השפחה, ומפ' בגמרא שפחה מנלן דתניא בני ישראל אין לי אלא בני ישראל גיורת ושפחה מניין ...
על ידי סליחות
ו' יולי 10, 2020 3:09 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: עיסוי - משמעות בלשה"ק ובעברית החדשה
תגובות: 1
צפיות: 56

עיסוי - משמעות בלשה"ק ובעברית החדשה

1. מה האלטרנטיבה בלשון הקודש למילה עיסוי בעברית החדשה? 2. מה המשמעות של עיסוי בלשון הראשונים? במילונים ללשון העברית כתוב שמקור המילה הזאת מהעברית החדשה. האמנם? בעזרת פרוייקט השו"ת ליקטתי קצת מקורות שישפכו אור על הנושא. במקורות הבאים עיסוי מופיע במשמעויות שונות . (אולי נתחלף עם עישוי בחלק מהמקומ...
על ידי סליחות
ה' יולי 09, 2020 11:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה לרבות גיורות ושפחות
תגובות: 9
צפיות: 117

Re: אשה לרבות גיורות ושפחות

כל פרשה הפותחת בנוסח 'דבר אל בני ישראל', אם אין משמעות אחרת בפרשה, הנשים והגרים מוּצאים מן הכלל. אומר הספרא: פרשת יולדת הלוא מיועדת לנשים, וממילא, כשם שאין הנשים מוּצאות מכלל 'בני ישראל', כמו כן אין הגרים מוּצאים מן הכלל. וזהו שאמר: תלמוד לומר 'אשה'. ניחא נשים נתרבו כי כך כתוב בפירוש "אשה"...
על ידי סליחות
ה' יולי 09, 2020 9:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה לרבות גיורות ושפחות
תגובות: 9
צפיות: 117

האם יש מקום בתורה שבו "[אשה" לא כוללת שפחה וגיורת?

1. האם יש מקום בתורה שבו "אשה" לא כוללת שפחה וגיורת?
2. אם יש, אז קשה ממה נלמד הריבוי כאן? הרי לא די במילה אשה כדי לרבות.
3. ואין אין אז גם כן קשה, מאי ריבותא לומר את זה כאן הרי בכל מקום שפחה נכללת באישה!
על ידי סליחות
ה' יולי 09, 2020 8:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה לרבות גיורות ושפחות
תגובות: 9
צפיות: 117

Re: אשה לרבות גיורות ושפחות

שמואל דוד כתב:מדברי הח״ח מבואר שאין זה רבוי, רק השם אשה כולל גיורות כו׳

פשוט, והא גופא קשיא.
על ידי סליחות
ד' יולי 08, 2020 6:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה לרבות גיורות ושפחות
תגובות: 9
צפיות: 117

אשה לרבות גיורות ושפחות

בתו"כ (תזריע א) על אשה כי תזריע זרע וכו' בני ישראל בענין הזה ואין הגוים בענין הזה בני ישראל אין לי אלא בני ישראל מנין לרבות את הגיורות ואת השפחות בין משוחררת ובין אין משוחררת תלמוד לומר ואשה . מסתמא יש כאן ט"ס וצ"ל אשה. בכל אופן איך אשה מרבה גיורות ושפחות? בביאור של הח"ח על תורת ...
על ידי סליחות
ד' יולי 08, 2020 6:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת קלב ע"ב - מקור חדש לרמב"ם על מילה בצרעת ע"פ כת"י
תגובות: 10
צפיות: 646

Re: בקציצת בהרת יש עשה ול"ת?

עזריאל ברגר כתב:ההנחה הפשוטה - מהגמרא.
ואת"ל שאיכשהו הרמב"ם לא סבור שדברי הגמרא האלו נפסקו להלכה - הרי על זה הוא ממשיך ומקשה "בשר למה לי".

קודם כל ייש"כ על העתקת הגמ'.

ואיך באמת הרמב"ם ודעימיה יתרצו בשר למה לי? ע"פ רנ"ג המובא לעיל זה בדיוק למטרת שלילת הסברא שמדובר בעשה.
על ידי סליחות
ד' יולי 08, 2020 5:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת קלב ע"ב - מקור חדש לרמב"ם על מילה בצרעת ע"פ כת"י
תגובות: 10
צפיות: 646

Re: שבת קלב ע"ב - מקור חדש לרמב"ם על מילה בצרעת ע"פ כת"י

וכפי שהוסבר לעיל, רנ"ג ובה"ג פי' את הילפו' מ'בשר' דבקציצת בהרת באמת ליכא עשה, וישנה גירסא התומכת קצת בפירוש זה. (וק' ע"ז משה"ק לעיל מה הצד לחלק בזה בין גדול לקטן). ואמנם נאמרו עוד תי' על הרמב"ם, למה נטה מפשטות דברי הגמ', אבל כמדומה שאחרי דברי הגאונים אין טעם לחפש דרך אחרת. ...
על ידי סליחות
ד' יולי 08, 2020 4:47 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - פרק רבי אליעזר דמילה
תגובות: 0
צפיות: 54

מסכת שבת - פרק רבי אליעזר דמילה

שבת קלה. אמר רב יוסף מנא אמינא לה דתניא רבי אליעזר הקפר אומר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על נולד כשהוא מהול שצריך להטיף ממנו דם ברית על מה נחלקו לחלל עליו את השבת בית שמאי אומרים מחללין עליו את השבת ו בית הלל אומרים אין מחללין עליו את השבת (וכמובן כך הלכה כב"ה בשו"ע יו"ד סי' רס"ו ...
על ידי סליחות
ד' יולי 08, 2020 5:56 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת קלב ע"ב - מקור חדש לרמב"ם על מילה בצרעת ע"פ כת"י
תגובות: 10
צפיות: 646

Re: בקציצת בהרת יש עשה ול"ת?

מאיזה גמרא?
בגמרא בשבת מובא שבשר (ערלתו) זה לרבות צרעת.
איך ניתן להסיק מכך שזו מצוות עשה? ואולי לצורך מ"ע שדוחה ל"ת לא מתייחסים לזה כמ"ע (וזה למעט מקרה כזה של ריבוי)?
או שלא הבנתי את דבריך.
על ידי סליחות
ד' יולי 08, 2020 1:34 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת קלב ע"ב - מקור חדש לרמב"ם על מילה בצרעת ע"פ כת"י
תגובות: 10
צפיות: 646

בקציצת בהרת יש עשה ול"ת?

ראיתי בספר באר יהודה על הרמב"ם בהלכות מילה פ"א ה"ט (ועוד אחרונים) שמקשה על הרמב"ם מתוך הנחה שבקציצת בהרת יש עשה ול"ת וזה לשונו: "מילה בזמנה דוחה את השבת וכו' ובין בזמנה ובין שלא בזמנה דוחה את הצרעת וכו'. ואף על גב דקציצת הבהרת ל"ת היא יבוא עשה ודחי ל"ת וכן הוא...
על ידי סליחות
ג' יולי 07, 2020 4:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים/מראי מקומות בנושא... ◆
תגובות: 227
צפיות: 31267

ספרים על הלכות טומאת צרעת עם תמונות - בקשה מידע

1. האם קיימים ספרים עם תמונות בנושא טומאת צרעת? בינתיים מצאתי שקיים ספר בשם "פרשת נגעי עור אדם", ואם יש מי שמחזיק בו ויוכל לתת סקירה או ביקורת קצרה במה מדובר, זה יועיל מאוד ויהיה שכרו מן השמים. 2. כמו כן אם אפשר לסקור את ספרי המחקר החשובים שחקרו נושא זה מזוית והיבט היסטורי -מעשי, או כאלה ש...
על ידי סליחות
ג' יולי 07, 2020 4:31 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת קלב ע"ב - מקור חדש לרמב"ם על מילה בצרעת ע"פ כת"י
תגובות: 10
צפיות: 646

Re: מקור חדש לרמב"ם על מילה בצרעת ע"פ כת"י

מעניין.
האם עיינתם בפיה"מ שבת פי"ט מ"ה?
על ידי סליחות
ג' יולי 07, 2020 2:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: ללשונות הרמב"ם:
תגובות: 7
צפיות: 591

Re: ללשונות הרמב"ם:

לע"ע בינתיים מצאתי בשו"ת עטרת פז ח"א כרך ג, חו"מ סי' י אות ד': ומילה בלשוני, כי הנה ראיתי עתה בשו"ת שיח כהן הנדפ"מ ח"ב (חחו"מ סי' ג) שג"כ עמד בהערה זו מדוע הרמב"ם נקט להאי דינא דהגמ' דבב"מ (עא ע"א) בלשון " מצוה ", וכתב לתרץ שם, דה...
על ידי סליחות
ג' יולי 07, 2020 2:24 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יום במספר בלבד בתנ"ך - קיים?
תגובות: 6
צפיות: 130

Re: יום במספר בלבד בתנ"ך - קיים?

(טוב. מתוך הקיצור לא הבנתיך.) רד"ק מפרש את "בשני" (דברי הימים ב ג ב) בשני בשבת (דלא כגמרא ר"ה הנ"ל). זה עוזר לך? למאי נפק"מ? ב'סדר היום' בהנהגת ער"ש דקדק בפסוק והיה ביום הששי והכינו דהול"ל והיה בששי https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=41230&st=&...
על ידי סליחות
ג' יולי 07, 2020 12:31 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יום במספר בלבד בתנ"ך - קיים?
תגובות: 6
צפיות: 130

Re: יום במספר בלבד בתנ"ך - קיים?

לענין כתב:ואימא בשני בשבת, חדא דלא אשכחן שני בשבת דכתיב.
ר"ה ג' א'.

אחר המחילה, לא זכיתי להבין כיצד זה עונה על השאלה הנ"ל.
על ידי סליחות
ג' יולי 07, 2020 12:18 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יום במספר בלבד בתנ"ך - קיים?
תגובות: 6
צפיות: 130

Re: יום במספר בלבד בתנ"ך - קיים?

האם קיים (אפילו) מקום אחד בתנ"ך שבו יש התייחסות ליום במספר בלבד מבלי שקודמת למספר זה המילה "יום"? לדוגמה ובעשירי כשהכוונה ליום העשירי. (כל מספר כמובן טוב, ונקטתי בדוגמה בלבד כמובן) ובעשור לחודש השביעי בעשירי באחד לחדש בעשירי בחמשה לחדש בשנים עשר לחדש ועוד הרבה כל מה שציינת מתייחס ל ת...
על ידי סליחות
ב' יולי 06, 2020 10:34 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יום במספר בלבד בתנ"ך - קיים?
תגובות: 6
צפיות: 130

יום במספר בלבד בתנ"ך - קיים?

האם קיים (אפילו) מקום אחד בתנ"ך שבו יש התייחסות ליום במספר בלבד מבלי שקודמת למספר זה המילה "יום"?
לדוגמה ובעשירי כשהכוונה ליום העשירי. (כל מספר כמובן טוב, ונקטתי בדוגמה בלבד כמובן)
על ידי סליחות
ב' יולי 06, 2020 3:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: ללשונות הרמב"ם:
תגובות: 7
צפיות: 591

מצווה או חובה?

שאלה חדשה - ולא קשורה לנושא הקודם:

לפענ"ד אם הרמב"ם רוצה לכתוב שהמצווה אינה חובה אז הוא כותב מצווה מן המובחר.
אך אם הוא כותב מצווה בלבד מה משמעותו?

רמב"ם, הלכות לווה ומלווה פ"ה ה"ז:
"מצוה להקדים הלואת ישראל בחנם להלואת עכו"ם ברבית".
מצווה או חובה?
על ידי סליחות
א' יולי 05, 2020 10:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תנאי בטל - מקח קיים?
תגובות: 2
צפיות: 81

Re: תנאי בטל - מקח קיים?

שש ושמח כתב:מדובר באופן שהיא מחלה על התנאי, ולכן המקח לא התבטל. [ועדיין סברת הט"ז קשה]

מה המקור לזה בטושו"ע חו"מ שהמקח לא מבוטל אם מוחלים על התנאי? בחו"מ סימן ר"ז לא ראיתי את זה בהדיא.
על ידי סליחות
א' יולי 05, 2020 6:25 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מחפש ראיה אחת מוכרחת ברמב"ם שירוק זה גע"ל (צהוב)
תגובות: 8
צפיות: 147

Re: מחפש ראיה אחת מוכרחת ברמב"ם שירוק זה גע"ל (צהוב)

עיין סוכה לא: תוד"ה הירוק, שמציין לכמה גמרות. וראה משנה תורה להרמב"ם הל' שחיטה פרק ז' הל' י"ז והל' י"ט. יפה זו ראיה מצויינת. יישר כוח! המראה מקום הזה (הלכה י"ז) כבר הובא לעיל בציון לדברי רבי יעקב אלאמאשטי, עיי"ש, ואדרבה מה שהוספתי כעת לציין להלכה י"ט עלול קצת לצנן...
על ידי סליחות
א' יולי 05, 2020 6:09 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מחפש ראיה אחת מוכרחת ברמב"ם שירוק זה גע"ל (צהוב)
תגובות: 8
צפיות: 147

Re: מחפש ראיה אחת מוכרחת ברמב"ם שירוק זה גע"ל (צהוב)

וונדרבר כתב:עיין סוכה לא: תוד"ה הירוק, שמציין לכמה גמרות.
וראה משנה תורה להרמב"ם הל' שחיטה פרק ז' הל' י"ז והל' י"ט.

יפה זו ראיה מצויינת. יישר כוח!

עבור לחיפוש מתקדם