מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 9714 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בברכה המשולשת
ו' אוגוסט 23, 2019 10:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי קודם למי בהצלת נפשות, איש או אישה?
תגובות: 6
צפיות: 88

Re: מי קודם למי בהצלת נפשות, איש או אישה?

מצ"ב מש"כ בזה בס"ד בספרי
על ידי בברכה המשולשת
ה' אוגוסט 22, 2019 11:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם נבואה לא יכולה להיות בחו"ל?
תגובות: 7
צפיות: 107

Re: האם נבואה לא יכולה להיות בחו"ל?

דן בזה רבינו הרשב"א באגרת תשובה שלו בעניין רבי אברהם אבועלפיה
על ידי בברכה המשולשת
ו' אוגוסט 16, 2019 10:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפסק בקריאה ב"כי תשתרר עלינו גם השתרר"
תגובות: 30
צפיות: 2788

Re: הפסק בקריאה ב"כי תשתרר עלינו גם השתרר"

נתבקשתי להכניס:

לאחרונה כתב על כל ענין מיקום ההפסקה לעליות הרב משה גנץ שליט"א, ר"מ ישיבת שעלבים, בקובץ המעין (עורך הרב יואל קטן שליט"א) ניסן תשע"ט, ובקובץ הבא תמוז תשע"ט הוסיף על כך דברים אאמו"ר שליט"א
עמיחי כנרתי
על ידי בברכה המשולשת
ה' אוגוסט 15, 2019 9:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיבוד הורים או זריזין מקדימין?
תגובות: 19
צפיות: 327

Re: כיבוד הורים או זריזין מקדימין?

יש ברייתא בריש פסחים: כל היום כשר למילה, אלא שזריזין מקדימין למצות, ואולי שמעת לגבי תפילין. ותפילין הואיל ואתא לידן נימא בה מילתא, יש שרצו לומר היות ומצוותו כל היום וכל היום זמנו אין איסור לאכול לפני התפילין כמו לפני כל מצווה. (וכ"ש שאין דין זריזין מקדימין) נפק"מ לשינה ביום בתשעה באב קודם...
על ידי בברכה המשולשת
ה' אוגוסט 15, 2019 9:10 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: זכר לחורבן: השארת אמה על אמה בלא סיד.
תגובות: 44
צפיות: 5695

Re: זכר לחורבן

לכאו' לפי''ז, מי שקרע עם כניסתו לעיר העתיקה, יצטרך לקרוע שוב כשיגיע אל הכותל עצמו, שהרי הקריעה הראשונה לא היתה במקום שהוא בר חיוב קריעה. זה נכון גם למי שסובר לקרוע בימינו על ירושלים, כי הקריעה על מקום המקדש החרב היא חיוב נפרד מהקריעה על ירושלים עיה"ק. האמנם? קורעים פעמיים? כשנכנסים לעיר העתיקה...
על ידי בברכה המשולשת
ה' אוגוסט 15, 2019 8:53 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: זכר לחורבן: השארת אמה על אמה בלא סיד.
תגובות: 44
צפיות: 5695

Re: זכר לחורבן

פרנקל תאומים כתב: לכאו' לפי''ז, מי שקרע עם כניסתו לעיר העתיקה, יצטרך לקרוע שוב כשיגיע אל הכותל עצמו, שהרי הקריעה הראשונה לא היתה במקום שהוא בר חיוב קריעה.


זה נכון גם למי שסובר לקרוע בימינו על ירושלים, כי הקריעה על מקום המקדש החרב היא חיוב נפרד מהקריעה על ירושלים עיה"ק.
על ידי בברכה המשולשת
ה' אוגוסט 15, 2019 2:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פירות הפקר בתרו"מ
תגובות: 11
צפיות: 108

Re: פירות הפקר בתרו"מ

לענ"ד, השאלה היא גם באיזה סוג של הפקר מדובר. בסיפור שלי זה כבר לא נוגע אולם לידיעת התורה הקדושה אשמח לשמוע על החילוקים בשוע לא מצאתי עז וברמבם שכן הביא הלכה זו אשמח לשמוע צדדי החילוק התכוונתי לחילוק מעשי בימינו- יש עצי פרי שניטעו ע"י רשויות מקומיות ויש מחלוקת אם דינם כהפקר (וכבר נדון בדבר...
על ידי בברכה המשולשת
ה' אוגוסט 15, 2019 2:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פירות הפקר בתרו"מ
תגובות: 11
צפיות: 108

Re: פירות הפקר בתרו"מ

לענ"ד, השאלה היא גם באיזה סוג של הפקר מדובר. בסיפור שלי זה כבר לא נוגע אולם לידיעת התורה הקדושה אשמח לשמוע על החילוקים בשוע לא מצאתי עז וברמבם שכן הביא הלכה זו אשמח לשמוע צדדי החילוק התכוונתי לחילוק מעשי בימינו- יש עצי פרי שניטעו ע"י רשויות מקומיות ויש מחלוקת אם דינם כהפקר (וכבר נדון בדבר...
על ידי בברכה המשולשת
ה' אוגוסט 15, 2019 1:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פירות הפקר בתרו"מ
תגובות: 11
צפיות: 108

Re: פירות הפקר בתרו"מ

לענ"ד, השאלה היא גם באיזה סוג של הפקר מדובר.
על ידי בברכה המשולשת
ד' אוגוסט 14, 2019 5:00 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אתרוג בעל ענף ארוך או עלים בראשו
תגובות: 62
צפיות: 872

Re: אתרוג בעל ענף ארוך או עלים בראשו

בהרבה פריטים מהאמנות העתיקה (מזמן התנאים והאמוראים) מתואר האתרוג כשהעוקץ (הוא החלק בו האתרוג היה מחובר לאילן) ארוך מאוד, ולפעמים גם בעל עלים, ותיאורים אחרים מציגים אתרוג ללא עוקץ ארוך אך עם עלים. למישהו יש הסבר מדוע נהגו כן אבותינו הקדמונים? אפשר ש(רק) ציירו כן, ע"מ שייראה בבירור כי אתרוג הוא ...
על ידי בברכה המשולשת
ד' אוגוסט 14, 2019 3:36 pm
פורום: עזר אחים
נושא: איזה חלק בעכו נחשב חוץ לארץ לפי ר"ת?
תגובות: 45
צפיות: 440

Re: איזה חלק בעכו נחשב חוץ לארץ לפי ר"ת?

אציע לו לבינתיים מקום חילופי שדינו כחוץ לארץ. יכול הבן יקיר לומר דעדיין ידי נדרך לא יצאת דהלא בנדרים הלך אחר לשון בני אדם וקרו חו"ל רק למה שנוסעים לשם באוירון גדול לכאורה, זה לא נדר זה אלא שבועה (כי זה על הגברא ולא על החפצא) והרי שבועה לא חלה על מעשה איסור. ממילא לענ"ד יש לפרש שכונת האבא ...
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוגוסט 13, 2019 9:59 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "לך והבא ג' הדיוטות"
תגובות: 6
צפיות: 158

Re: "לך והבא ג' הדיוטות"

לענין כתב:מה שצ"ע הוא איך יהיו בכלל בני גולה. הרי אם משה רבינו היה נכנס לארץ, לא היה נחרב ביהמ"ק, וממילא לא היתה גלות אלא כל ישראל היו לעולם בארץ ישראל.


אולי על דרך מאמר חז"ל בעניין שלח נא ביד תשלח ואליהו הנביא
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוגוסט 13, 2019 8:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קבלה "מעשית" נוסח אשכנז
תגובות: 8
צפיות: 227

Re: קבלה "מעשית" נוסח אשכנז

-
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוגוסט 13, 2019 8:18 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: פסוקי ברכת כהנים שלאחר ברכות התורה
תגובות: 14
צפיות: 226

Re: פסוקי ברכת כהנים שלאחר ברכות התורה

האם יש היתר בט' באב לומר את פסוקי ברכת כהנים לאחר ברכות התורה? לכאורה זה לשם לימוד תורה ואין להחשיב זאת חלק מסדר התפילה, משום מה לא ראיתי שכתבו זאת כתבו הפוסקים שכל סדר היום מותר, וזהו בכלל. וכמדומני שכך נוהגים גם באבלות יחיד. מה ההיתר? הרי זה ממש בכוונה לשם לימוד תורה מיד לאחר הברכה ומה ההיתר של ק...
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוגוסט 13, 2019 5:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם הס"מ אורב לפורום אוצר החכמה ?
תגובות: 61
צפיות: 2394

Re: האם הס"מ אורב לפורום אוצר החכמה ?

אני יכול להעיד רק על עצמי. אני משתדל להגיב רק באשכולות בהם יש לי מה לתרום (לענ"ד).
לצערי, בהרבה מהאשכולות של הרה"ג ח"ב שליט"א אין לי מה להוסיף, לגודל בורותי בנושאים תורניים רבים.
אמנם, אני משתדל לא לכתוב לאשכולות בעייתיים (אם כי אני נכשל בזה, לצערי)
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוגוסט 13, 2019 4:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שבת. סוחט תולדה דמלבן.
תגובות: 40
צפיות: 1260

Re: שבת. סוחט תולדה דמלבן.

לכאורה יש לחלק שבזמננו בדר"כ סתם אדם (שאיננו מכיר את החולה או שיש לו הכשרה מתאימה בעניין) לא יכולה להיות לו ידיעה על מה נצרך עבור החולה. ממילא, לא בטוח שלב"ב של החולה מותר להתייחס לדבריו הנחרצים של מאן דהוא, יהא אשר יהא, אא"כ הוא בר סמכא בתחום. (ואגב, לאו דווקא רופא. יש רופאים רבים שא...
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוגוסט 13, 2019 4:44 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8025
צפיות: 949780

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מתפעל כתב:הנה תמונה יפה של הרב טכורש להשוואה, נראה דומה?


הרב טכורש3.jpg


viewtopic.php?f=19&t=8838&hilit=%D7%98%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%A9#p78847
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוגוסט 13, 2019 4:07 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: בגדי שבת בליל ת"ב במוצ"ש.
תגובות: 43
צפיות: 2771

Re: בגדי שבת בליל ת"ב במוצ"ש.

לגוף עניין האשכול דן בזה מרן הגר"ש דבליצקי זצ"ל בספרו על ת"ב שחל להיות ביום ראשון או שחל בשב"ק ונדחה ליום ראשון
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוגוסט 13, 2019 4:04 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: פסוקי ברכת כהנים שלאחר ברכות התורה
תגובות: 14
צפיות: 226

Re: פסוקי ברכת כהנים שלאחר ברכות התורה

האם יש היתר בט' באב לומר את פסוקי ברכת כהנים לאחר ברכות התורה? לכאורה זה לשם לימוד תורה ואין להחשיב זאת חלק מסדר התפילה, משום מה לא ראיתי שכתבו זאת כתבו הפוסקים שכל סדר היום מותר, וזהו בכלל. וכמדומני שכך נוהגים גם באבלות יחיד. מה ההיתר? הרי זה ממש בכוונה לשם לימוד תורה מיד לאחר הברכה ומה ההיתר של ק...
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוגוסט 13, 2019 10:59 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם הס"מ אורב לפורום אוצר החכמה ?
תגובות: 61
צפיות: 2394

Re: האם הס"מ אורב לפורום אוצר החכמה ?

אם אינך מבין את הטענות. גש לקרוא שניים-שלושה אשכולות תורניים ישנים, מלפני חמש שנים, ותענה לעצמך מתי לאחרונה היו בפורום אשכולות כאלו. http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=46934#p567067 http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=46932#p567050 http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&...
על ידי בברכה המשולשת
ו' אוגוסט 09, 2019 9:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על מה כינויו של הרמב"ם בפי' הרמב"ן: רבנו משה הספרדי?
תגובות: 20
צפיות: 661

Re: על מה כינויו של הרמב"ם בפי' הרמב"ן: רבנו משה הספרדי?

לא הבנתי. הפירוש התימני להפטרות הנז"ל הרי כותב שמה שהרמב"ם הוא מזרע המלוכה הוא מפני שהוא מבני ספרד, שמוצאם בזרע המלוכה של בית דוד. ואין שום סיבה להניח שהוא סבר כך בגלל אגרת רבי אהרן מלוניל, כשהוא כותב את מקורו והוא אחר. ונמלכתי שמא מחמת שקיצרתי לא הובנו דברי במה שהבאתי משם, ועל כן אביא דב...
על ידי בברכה המשולשת
ה' אוגוסט 08, 2019 10:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על מה כינויו של הרמב"ם בפי' הרמב"ן: רבנו משה הספרדי?
תגובות: 20
צפיות: 661

Re: על מה כינויו של הרמב"ם בפי' הרמב"ן: רבנו משה הספרדי?

מה שנכון נכון כתב:לא ברור שהרמב"ן ראה את פיה"מ. אמנם הרמב"ם כותב כך גם בהקדמת משנ"ת.


זכורני שיש מאמר של פרופ' ר"ד הכהן הנשקה שנוגע בשאלה אם הרמב"ן ראה את פירוש המשניות (מסביב לאמור בדרשת ר"ה של הרמב"ן)
על ידי בברכה המשולשת
ה' אוגוסט 08, 2019 9:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על מה כינויו של הרמב"ם בפי' הרמב"ן: רבנו משה הספרדי?
תגובות: 20
צפיות: 661

Re: על מה כינויו של הרמב"ם בפי' הרמב"ן: רבנו משה הספרדי?

לכאורה גם הרמב"ן הוא רבנו משה הספרדי וא"כ לכאורה קצת מוזר שיבחור לכנותו בכינוי המשתייך גם לו עצמו. עלה במחשבה כמה אופנים: א] הרמב"ן היה בקטלוניה וחכמי קטלוניה לא החשיבו עצמם כספרדים (האמנם?). ב] לא הרמב"ן כינהו בשם זה, אלא הרמב"ם הוא שקרא לעצמו כן כמו בהקדמת פיה"מ: 'אנ...
על ידי בברכה המשולשת
ד' אוגוסט 07, 2019 10:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזלא טבא וגדיא יאה לידידנו "קמצן קדוש"
תגובות: 17
צפיות: 692

Re: מזלא טבא וגדיא יאה לידידנו "קמצן קדוש"

ג"א הקטן מצטרף לברכות


בברכת כהנים באהבה
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוגוסט 06, 2019 7:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד ניתן לספרדי לאכול במלון שמבשלים בו בישול אשכנזי
תגובות: 2
צפיות: 201

Re: כיצד ניתן לספרדי לאכול במלון שמבשלים בו בישול אשכנזי

רק הערה: בהחלט יש גם פוסקים אשכנזים שאסרו בזה (ולא רק מטעמו של מרן הגרשז"א) ובראשם אדוננו הגר"א
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוגוסט 06, 2019 5:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2655
צפיות: 217102

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

גולד כתב:שלום ברכה. הנני צריך דחוף מר"מ מקור שאותו האיש יהיה לו תיקון לעתיד. [מצאתי בספר אמונת עתך לר' משה וואלפסון שליט"א שהביא כן בשם כתבי האר"י ז"ל. אבל לא ציין מקורו].
תודה רבה לכל מי שיכול לעזור בזה.


זה מפורש בלשם, אך אין לי דרך לאתר כרגע את המר"מ, לצערי.
על ידי בברכה המשולשת
ב' אוגוסט 05, 2019 5:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 705
צפיות: 123714

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

מעט דבש כתב:
בברכה המשולשת כתב:הוראת הגרי"ז זצ"ל בעניין הבדלה על יין בת"ב (לחולים וכה"ג).

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=99112#p99112


תודה רבה!
על ידי בברכה המשולשת
ב' אוגוסט 05, 2019 2:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 705
צפיות: 123714

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הוראת הגרי"ז זצ"ל בעניין הבדלה על יין בת"ב (לחולים וכה"ג)

תודה רבה
על ידי בברכה המשולשת
ב' אוגוסט 05, 2019 9:36 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''אנעים זמירות'' בנוסח אשכנז ויוצאי ליטא
תגובות: 5
צפיות: 257

Re: ''אנעים זמירות'' בנוסח אשכנז ויוצאי ליטא

יעויין מעשה רב אות נ"ג ו- ק"ע
על ידי בברכה המשולשת
ב' אוגוסט 05, 2019 9:22 am
פורום: אספקלריא
נושא: תרגילי יוגה
תגובות: 2
צפיות: 410

Re: תרגילי יוגה

העליתי פעם באשכול אחר. תשובה של מע"כ ידידי הרה"ג שלמה אליעזר גליקסברג שליט"א (פורסם בספרו שו"ת ניצני ארץ ח"ב. יש באוצר)
על ידי בברכה המשולשת
א' אוגוסט 04, 2019 10:41 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: זכר לחורבן: השארת אמה על אמה בלא סיד.
תגובות: 44
צפיות: 5695

Re: זכר לחורבן: השארת אמה על אמה בלא סיד.

פרנקל תאומים כתב:גירדתי עם שפכטל את האמה על אמה, והנה השכבות שמתחתיה הינן ג''כ לבנות (כנראה הקבלן צבע כמה שכבות), כך שה''זכר לחורבן'' כמעט ולא מורגש. האם עליי להתאמץ ולגרד עוד ועוד, או סגי בהכי?


בדידי הוה עובדא (בבית הקודם שלנו) וגירדתי עד כמה שהצלחתי (למיטב זכרוני שלוש שכבות)
על ידי בברכה המשולשת
ה' אוגוסט 01, 2019 8:50 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 59
צפיות: 2443

Re: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?

על ברכה זו: http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=11233&hilit=%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D#p105913 http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=45&t=33074&p=369146&hilit=%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D#p355309 http://forum.otzar.org...
על ידי בברכה המשולשת
ה' אוגוסט 01, 2019 8:42 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגאון בעל אבן האזל זי"ע
תגובות: 191
צפיות: 26553

Re: מרן הגאון בעל אבן האזל זי"ע

אשתדל להגיב ברוח הימים - בעדינות. אנכי הק' גדלתי על ברכי סיפורי העיר רחובות. סבי זצ"ל ועמו עוד מבני משפחתו אחיות וגיסים עלו ארצה לאחר שחוו את מאורעות השואה וגולת סיביר, והתיישבו ברחובות, תחילה בכל מיני צריפים, ולאחר מכן במשכן קבע בתוככי שיכון פא"י. הרב מלצר זצ"ל היה בקשר הדוק עמם. לש...
על ידי בברכה המשולשת
ד' יולי 31, 2019 9:38 pm
פורום: אספקלריא
נושא: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"
תגובות: 122
צפיות: 4451

Re: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"

קופת העיר השקיעה אך ורק מכספי 'ערבים', שבאם לא יושקעו בעוד שנים כשיבואו לחתן עם זה יתומים לא יהיה לזה שום ערך. איני מתמצא במבנה קופת העיר: האם הכספים לערבים מופרשים מתרומות לקופת העיר או הם תרומות בפני עצמן? אם הם תרומות בפני עצמן הנתרמות תחת השם ערבים והתורמים מודעים במה מדובר והיכן מושקעים הכספים...
על ידי בברכה המשולשת
ד' יולי 31, 2019 12:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתיקה כהודאה
תגובות: 22
צפיות: 550

Re: שתיקה כהודאה

אגדיר במילים "למדניות" את שאלת השואל: מאי שנא מדיני ממונות שיכול לומר "משטה הייתי בך", "שלא להשביע את עצמי נתכוונתי" וכיו"ב? ואולי באמת רק כששתק בדרך הודאה והסכמה אז נאמן העד? מעין דברי רה"ג לגבי עד שיזימו את עצמם? (ושוב, לענ"ד נראה שזה גופא החילוק בין מ...
על ידי בברכה המשולשת
ד' יולי 31, 2019 10:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: שתיקה כהודאה
תגובות: 22
צפיות: 550

Re: שתיקה כהודאה

אגדיר במילים "למדניות" את שאלת השואל: מאי שנא מדיני ממונות שיכול לומר "משטה הייתי בך", "שלא להשביע את עצמי נתכוונתי" וכיו"ב? ואולי באמת רק כששתק בדרך הודאה והסכמה אז נאמן העד? מעין דברי רה"ג לגבי עד שיזימו את עצמם? (ושוב, לענ"ד נראה שזה גופא החילוק בין מ...
על ידי בברכה המשולשת
ג' יולי 30, 2019 7:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שתיקה כהודאה
תגובות: 22
צפיות: 550

Re: שתיקה כהודאה

אבהיר את שאלת השואל: ראובן בא לשמעון ואומר "נטמאו טהרותיך". שמעון שתק. למחרת בא שמעון ואכל מזה - ב"ד ילקוהו. מדוע?! מדוע אנו דנים את שתיקתו כהודאה? תודה רבה על ההבהרה (גם אני הבנתי כך את שאלת הרה"ג פותח האשכול שליט"א, ואני שמח שגם כתר"ה הבין כך את הדברים) כוונת דבריי ה...
על ידי בברכה המשולשת
ג' יולי 30, 2019 7:01 pm
פורום: אספקלריא
נושא: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"
תגובות: 122
צפיות: 4451

Re: איסוף צדקה ע"י לומדי תורה, והנהגת ה"שנוררים"

לגבי הדיור, מצ"ב מש"כ בס"ד בעניין משיק בספרי

עבור לחיפוש מתקדם