החיפוש הניב 3994 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי תוכן
ד' אפריל 17, 2019 2:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: התקיימות הברכות והקללות בזמן הזה- כרת בזמן הזה
תגובות: 30
צפיות: 454

Re: התקיימות הברכות והקללות בזמן הזה- כרת בזמן הזה

יש למישהו צל של ספק שהחרדים חיים כאן בעוה"ז הרבה יותר טוב מהחילונים? מה יש לאדם חילוני בחיים? לא שבת, לא פורים ולא פסח, לא משמעות, לא סיפוק, לא נחת, לא משפחה, לא אשה, לא בעל. החיים האישיים שלו מאופיינים בחוסר אימון, בבגידות, בניצול, בהתגוננות, בחוסר חברים של אמת, בחוסר תמיכה חברתית, בהתמכרות בר...
על ידי תוכן
ג' אפריל 16, 2019 1:36 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 99
צפיות: 6631

Re: נשיקת הילדים

לא עלי תלונתך אלא על המדרש. גם המדרש ידע על הפסוקים הנ"ל, ומכל מקום אמר שכל נשיקה אחרת היא נשיקה של תפלות. ובאשר לפסוקים אלו, קל ליישבם שמדובר בנשיקה של פרידה וכיוצא, וכמו שכבר עמדו המפרשים על כל זה שוב, חוסר בהבנת הנקרא. אותו מדרש שהבאת, אותו מדרש במדוייק כותב שנשיקה של קרבה אינה נשיקה של תפל...
על ידי תוכן
ג' אפריל 16, 2019 1:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 99
צפיות: 6631

Re: נשיקת הילדים

יש עוד הרבה, נלאיתי מלהעתיק. גם רוב מה שהעתקת היה מיותר (חוץ מדברי הכתב והקבלה). לא אמרתי ש'תפלות' אין פירושה פריצות, אלא אמרתי שפירושה 'פריצות' וגם דבר זול ובטל. ראה ירמיה כ"ג י"ג: 'ובנביאי שמרון ראיתי תפלה', ופירש במצודת ציון: 'תפלה, ענין דבר גרוע מבלי טעם'. וכן מצאנו שימוש דומה לזה בחז...
על ידי תוכן
ג' אפריל 16, 2019 11:59 am
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 99
צפיות: 6631

Re: נשיקת הילדים

אשתף את מר שליט"א בהתלבטות שהיתה לי כשבני היה קטן, ואם זה היה היום לא היתה לי שום התלבטות וזה דוגמא למה שאני מבקש לומר. בני למד בחיידר בשכונה בירושלים שם למדו כל המשפחות הטובות לפני עשר שנים. אני באופיי פרומר וכאשר בני ביקש שאקנה לו נעלי ספורט לא הסכמתי והתלבטתי וכו'. אם זה היה היום זה היה עוו...
על ידי תוכן
ג' אפריל 16, 2019 11:58 am
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 99
צפיות: 6631

Re: נשיקת הילדים

לעצם העניין אתה צודק שאין ראיה מכל אלה שבכל אלה נשאלת השאלה למה שישק סתם אדם את רעהו ועל זה אומר המדרש אה"נ אהרן לא סתם נושק למשה אא"כ נפרד ממנו ופגשו. אבל אב הנושק לבנו, ושוב בלי קשר לדיון כאן, וודאי מטרתו להראות חיבת האב לבן ואין שאלה מדוע שיעשה ואינו קשור לדברי המדרש. לענ"ד אינך צ...
על ידי תוכן
ג' אפריל 16, 2019 11:54 am
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 99
צפיות: 6631

Re: נשיקת הילדים

במה דברים אמורים, באמא, אבל באבא שהוא אמור להשלט על ידי השכל, אז הקשר בינו לבין בנו אמור להיות מאופיין בחשיבה ובאיפוק. וכן הם דברי בראשית רבה פ"ע סימן י"ב: 'כל נשיקה לתפלות בר מן תלת, נשיקה של גדולה, נשיקה של פרקים, נשיקה של פרישות. נשיקה של גדולה, (שמואל א' י') ויקח שמואל את פך השמן ויצו...
על ידי תוכן
ג' אפריל 16, 2019 11:38 am
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 99
צפיות: 6631

Re: נשיקת הילדים

אף שהדברים נכונים וברורים בלא פקפוק שהרגש האימהי נועד בשביל זה בדיוק, בשונה מהאבא שמתוקף מהותו הוא הסמכותיות ["חכה עד שאבא יבא"....] עדיין יש בספקטרום מספיק מקום גם להישאר סמכותי וגם להראות גילויי חיבה כפי הצרכים של הילד. ודאי שלא התכוונתי שהאבא צריך להיות אמא ח"ו שזה היפך צורת המשפח...
על ידי תוכן
ג' אפריל 16, 2019 11:03 am
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 99
צפיות: 6631

Re: נשיקת הילדים

יש להבחין בין נשיקת האבא והאמא. האשה שכולה רגש, אינה יכולה להכיל את רגשותיה ועל כן מחבקת ומנשקת ילדיה, וכן הוא בשיר השירים ח' א': 'אמצאך בחוץ אשקך'. וכן מבואר בתוספתא טהרות פ"ג ה"ח: 'ארבע ספיקות אמרו חכמים בתינוק. הניחתו אמו ובאת ונמצאת כמו שהוא, טהור. אמר ר' יהודה, במה דברים אמורים בזמן ש...
על ידי תוכן
ג' אפריל 16, 2019 9:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: להנות מחבירו במקום שזה נהנה וזה אינו חסר
תגובות: 3
צפיות: 70

Re: להנות מחבירו במקום שזה נהנה וזה אינו חסר

קראקובער כתב:אם כבר נחתת לדינים של זה נהנה וזה לא חסר ברכב הדלק עולה פרוטה וזה כבר לא 'בדין' של זה לא חסר.


אפילו שהדלק עולה פרוטה, דומה שבכגון דא, בטח בנסיעות קצרות, לא קפדי אינשי, וממילא הדרינן לדינא של זה נהנה וזה אינו חסר.
על ידי תוכן
ג' אפריל 16, 2019 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: להנות מחבירו במקום שזה נהנה וזה אינו חסר
תגובות: 3
צפיות: 70

להנות מחבירו במקום שזה נהנה וזה אינו חסר

הכי אמרינן חולין ז' ב': 'אמרו עליו על ר' פנחס בן יאיר, מימיו לא בצע על פרוסה שאינה שלו, ומיום שעמד על דעתו לא נהנה מסעודת אביו'. כאן הוא המקור שאין לו לאדם להנות משל אחרים, ורבו המקורות בחז"ל על זה ונלאיתי לחפשם ולהעתיקם. ויש לחקור, מהי ההנהגה הנכונה אם נהנה מאחרים במקום שזה נהנה וזה אינו חסר. ...
על ידי תוכן
ב' אפריל 15, 2019 8:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יסודו של ר' משה הדרשן - מהו 'יסודו'?
תגובות: 6
צפיות: 230

יסודו של ר' משה הדרשן - מהו 'יסודו'?

רש"י מביא פעמים רבות 'מיסודו של ר' משה הדרשן', מה פשר המונח 'יסודו' בהקשר זה?
על ידי תוכן
ב' אפריל 15, 2019 6:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2053
צפיות: 169420

Re: פולמוס העופות תשע"ז

הסיפור מהחזון איש הוא חשוב מאד לשני טעמים. א. כי כפי שכתוב החזו"א הכריע שכל שניכר לעין כד חד כלשהו, נחשב כד חד, ולא צריך למיחש כלל. ב. ששאלה זו כבר עלתה לפני יותר מששים שנה. הכלאת עופות בצורה כלכלית החלה רק לפני לערך מאה שנה, כך שיש לדון אם ביצה זו הגיעה מעוף מוכלא או עוף עם מסורה. ומכל מקום, כ...
על ידי תוכן
ו' אפריל 12, 2019 5:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2053
צפיות: 169420

Re: פולמוס העופות תשע"ז

שלמה משלם כתב:לפני שאתה רץ למסור הנפש כדאי לגשת לעשות בדיקת ראיה (כולם כד חד).


מהו כד כד או חד חד לדעתך?
על ידי תוכן
ו' אפריל 12, 2019 2:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2053
צפיות: 169420

Re: פולמוס העופות תשע"ז

תבנית בצים שנקנה היום, הכיל את הבצים המוצגות למטה. הראשונה היא חד חד, השניה כד כד, השלישית והרביעית יותר בצורה הרגילה של כד חד. אי אפשר לראות את הביצים הללו ולהשאר אדישים. אם ברוסיה יהודים מסרו את נפשם לאכול כשר, למה פה אי אפשר למסור קצת את הנפש כדי לאכול כשר...
על ידי תוכן
ו' אפריל 12, 2019 1:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אלקים אחרים ?!?
תגובות: 34
צפיות: 2746

Re: כינוי וקריאת שמות הקדושים

לענין כתב:
תוכן כתב:בכתבי יד איטלקיים, כתוב אלוקים אחרים.


תודה על המידע
שמתי לב לכך בכתבי רמ''ד ואלי, ועכשיו אני מבין שזו תופעה רחבה, וכאשר ציינו בראש האשכול שכן הוא גם בכתיבת יד רמח"ל.וגם בכתיבת ר' אליעזר נחמן פואה.
על ידי תוכן
ה' אפריל 11, 2019 7:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרשב"א בהקדמה לחידושי האגדות
תגובות: 9
צפיות: 246

Re: הרשב"א בהקדמה לחידושי האגדות

יש שתי מהדורות של ביאורי הרשב"א על האגדות, והן שונים זה מזה, הקודם יש בו חומר שאין בשני, ודומה שלא כל הדברים שם הם מהרשב"א.
על ידי תוכן
ד' אפריל 10, 2019 10:07 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אריה לוין זצ"ל
תגובות: 82
צפיות: 5120

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

לר' אריה לא חסרו סיבות לשנוא ולתעב את הקנאים, 'וישטמוהו בעלי חיצים', הוא היה כמטרה לחיציהם ומלא את אשפתו מן הבזיונות ומן החירופים הפומביים שקבל מהם באהבה וברצון. אך תחת שנאתם וקנאתם – הוסיף עליהם אהבה!! ולא זו בלבד, אלא הוסיף ונהג בהם כבוד והערכה, כאשר היתה באמנה אתו מימים ימימה, על מעלות שמצא בהם,...
על ידי תוכן
ד' אפריל 10, 2019 12:28 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קושיה עצומה ברש"י בישעיה
תגובות: 10
צפיות: 188

Re: קושיה עצומה ברש"י בישעיה

באופן כללי יש לזכור בשאלות מסוג זה את דברי הראב"ד בהקדמתו לפירוש תורת כהנים. כל מקום שמנו חכמים צריך מנין למניניהם ומספר למספריהם. כמעט ולא נמצא שחז"ל סופרים משהו בצורה חלקה.
על ידי תוכן
ו' אפריל 05, 2019 1:24 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת תזריע יג כט - ואיש או אשה כו׳
תגובות: 26
צפיות: 381

Re: פרשת תזריע יג כט - ואיש או אשה כו׳

שמואל דוד כתב:גם יש חילוק בין ״כל אדם״ ל״איש או אשה״


אבל העיקרון הוא דומה. מהו הכינוי המתאים לאנשים רבים כשמדברים על כל אחד.
על ידי תוכן
ו' אפריל 05, 2019 1:24 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת תזריע יג כט - ואיש או אשה כו׳
תגובות: 26
צפיות: 381

Re: פרשת תזריע יג כט - ואיש או אשה כו׳

עזריאל ברגר כתב:המילה "כל" בדברי ב"ש אינה באותה משמעות בדברי ב"ה.
בתרגום ליידיש: "כל אדם" דב"ש משמעותו "אלע מענטשן", ודב"ה - "יעדער מענטש".


למה אותו בטוי כמעט באותו שורה, אתה מתרגם בשני אופנים שונים?
על ידי תוכן
ו' אפריל 05, 2019 1:04 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת תזריע יג כט - ואיש או אשה כו׳
תגובות: 26
צפיות: 381

Re: פרשת תזריע יג כט - ואיש או אשה כו׳

כשמדברים על כל אחד מהרבים האם כותבים לשון יחיד או לשון רבים. רואים במשנה שזה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. ושיטת בית הלל קרוב לפסוק שהבאת.
על ידי תוכן
ו' אפריל 05, 2019 12:13 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת תזריע יג כט - ואיש או אשה כו׳
תגובות: 26
צפיות: 381

Re: פרשת תזריע יג כט - ואיש או אשה כו׳

שמואל דוד כתב:וְאִישׁ אוֹ אִשָּׁה כִּי יִהְיֶה בוֹ נָגַע בְּרֹאשׁ אוֹ בְזָקָן. לכאורה הול״ל כי יהיה ״בהם״ וצ״ע.


בית שמאי אומרים: בערב כל אדם יטו ויקראו, ובבקר יעמדו, שנאמר: "ובשכבך ובקומך" (דברים ו, ז). ובית הלל אומרים: כל אדם קורא כדרכו, שנאמר: "ובלכתך בדרך" (שם).
על ידי תוכן
ה' אפריל 04, 2019 5:48 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה
תגובות: 46
צפיות: 1373

Re: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה

הצגתי לו את הצעתו של הרב ברוך שרגא, לבוא יחד לבי"ד שיכריעו. הוא סירב. אם הוא סירב, אז איהו דאפסיד אנפשיה. והטוב בעיניך עשה. רק שתדאג שיהיה לך תיעוד מסודר שבדעתך להוציא את זה מחדש אונליין, ושאתה מציע לו להתדיין בכל בית דין שהוא רוצה. כך שאם יבוא בטענות אח"כ תוכל להראות לו שאתה עשית כל מה ש...
על ידי תוכן
ה' אפריל 04, 2019 11:08 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: האם צריך לעמוד בדיבורו על חשבון מישהו אחר
תגובות: 2
צפיות: 106

האם צריך לעמוד בדיבורו על חשבון מישהו אחר

ראובן קבע עם גרפיקאי שיש לו כישורים מסויימים על בסיס 90 ש"ח לשעה. עוד לא התחילו בעבודה ומישהו אחר פנה לראובן עם יותר כישורים והוא מבקש רק 60 ש"ח לשעה. למעשה, שמעון הוא שמשלם על עבודה זו, וראובן הוא רק משגיח על העבודה שהיא תעשה בצורה טובה. האם ראובן צריך לעמוד בדיבורו על חשבון שמעון?
על ידי תוכן
ה' אפריל 04, 2019 2:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מתי למד הרמב"ם תורה
תגובות: 7
צפיות: 426

מתי למד הרמב"ם תורה

ידועים דברי הרמב"ם באגרתו לר' שמואל ן' תבון: ואמנם מה שזכרת מעניין בואך אצלי, בוא ברוך ה' ומבורך שבבאים! ואני שש ועלז ושמח בזה, וחפץ ונכסף ומשתוקק לחברתך, ותאב ומתאווה לראות פניך הנעימים יותר משמחתך בי ואף על פי שיקשה עלי רכבך סכנת הים. ואמנם אודיעך שלא תסתכן על עצמך, כי לא יגיעך מבואך אלי זולת...
על ידי תוכן
ד' אפריל 03, 2019 10:54 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה
תגובות: 46
צפיות: 1373

Re: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה

אם אתה עושה עסקים, אז אפשר לדון כמו שאתה אומר בדיני ממונות. (וגם אז היה הרבה מקום לתהות, למה לבחור דוקא בעסק שעשה רע למישהו אחר. אבל בכל מקרה, זה היה יותר מובן אם היית דן בו רק מבחינת חושן משפט.) אבל פה אתה עושה "לשם שמים", אם זה אכן "לשם שמים" אז זה צריך להיות נקי וטהור מכל רבב....
על ידי תוכן
ד' אפריל 03, 2019 8:35 pm
פורום: עזר אחים
נושא: בדיקת ראיה ומשקפיים בירושלים
תגובות: 6
צפיות: 221

Re: בדיקת ראיה ומשקפיים בירושלים

תודה לכל העונים והמסייעים, ברכת ה' עליכם.
על ידי תוכן
ד' אפריל 03, 2019 8:32 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה
תגובות: 46
צפיות: 1373

Re: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה

אם אתה כל כך רוצה לההדיר ספרים חשובים, אתה יכול להתחיל עם ספר פחד יצחק לר' יצחק למפרונטי, שגם הוא סגנונו דומה לשדי חמד ומצבו עוד יותר גרוע. פחד יצחק מכיל בתוכו המון חומר חשוב ביותר, ולא רק שמהדורה קמא כמעט ולא בנמצא ומה שנמצא הוא בדפוס צילום גרוע ביותר, אבל המהדורה בתרא רובו נמצא בכת"י ולעולם ל...
על ידי תוכן
ד' אפריל 03, 2019 11:46 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה
תגובות: 46
צפיות: 1373

Re: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה

איני מבין את ההתלהבות לדקור יהודי ככה בריש גלי. והכל "לשם שמים". אני רואה כאן רשעות טהורה. חסרים ספרים חשובים שאפשר להוציא? למה דוקא צריך להוציא ספר שיגרום אוקיינוס של עגמת נפש ליהודי אחר.
על ידי תוכן
ג' אפריל 02, 2019 3:17 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: דרוש גרפיקאי
תגובות: 0
צפיות: 133

דרוש גרפיקאי

דרוש גרפיקאי שיודע לצייר ציורים מתמטיים ואסטרונומיים, קרי קוים, עיגולים, אליפסות, לפי מעלות ומידות. ציור תלת מימד לפי היטלים וכיוצא.

נא לענות כאן או בפרטי כולל מחיר לשעה. (אני רוצה לעבוד דוקא לפי שעה ולא לפי פרויקט.)
על ידי תוכן
ג' אפריל 02, 2019 12:35 pm
פורום: עזר אחים
נושא: חסד גדול - זקוק להסרטות
תגובות: 2
צפיות: 202

Re: חסד גדול - זקוק להסרטות

היא דוברת אידיש? כי אם כן, אני יכול לשלוח לה את טביה דער מילכיגער, שחובה על כל אחד מישראל לצפות בו. ובודאי שנשות ישראל שאינן מחוייבות בתלמוד תורה, יתבעו אותם לאחר 120 אם לא ראו את הסרט ההוא.
על ידי תוכן
ב' אפריל 01, 2019 5:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם דבש נחשב "מן החי"?
תגובות: 14
צפיות: 218

Re: האם דבש נחשב "מן החי"?

בנדרים הלך אחר לשון בני אדם, ועל כן יש לברר מה אנשים רגילים חושבים.
על ידי תוכן
ב' אפריל 01, 2019 9:42 am
פורום: עזר אחים
נושא: בדיקת ראיה ומשקפיים בירושלים
תגובות: 6
צפיות: 221

בדיקת ראיה ומשקפיים בירושלים

רציתי לברר על חנות זולה בירושלים שעושים שם גם בדיקות ראיה.
תודה רבה.
על ידי תוכן
א' מרץ 31, 2019 8:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעניין כבוד האשה
תגובות: 6
צפיות: 372

Re: בעניין כבוד האשה

אם היא מתנהגת בסדר מכבדה יותר מגופו, אם היא לא, מכה אותה בשוט. איך יעלה על הדעת, שהיא תתנהג איך שבא לה, והוא צריך לכבדה יותר מגופו?!
על ידי תוכן
ד' מרץ 27, 2019 10:48 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה
תגובות: 46
צפיות: 1373

Re: ההדרה משותפת של ספר שדי חמד, לרבי חיים חזקיהו מדיני זלה"ה

שבענו מטובך כתב:
אברהם בן ארוש כתב:ככל הנראה הוא לא מעוניין שידפיסו את תורתו של החח"מ, וכיון שאין לי צורך באישורו מה יועיל לי לשוחח עימו?

אטו ברשיעי עסקינן? סתם עכברא דשכיב אדינרי?


הוא מהדיר את זה מחדש, ולא מסכים שידפיסו כדי שלא יפסיד את השקעתו. למעשה, אני מתרשם שהספר לא מתקדם יותר מדי, מפני חוסר תקציב.
על ידי תוכן
ד' מרץ 27, 2019 3:08 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: זהר פקודי רל"ז א' - האם מלכות יון קריבין לארחי מהימנותא
תגובות: 2
צפיות: 262

Re: זהר פקודי רל"ז א' - האם מלכות יון קריבין לארחי מהימנותא

תודה רבה על התשובה המפורטת. החכמתני! כתבת: ב. עי' באור יקר כרך י"א עמ' רי"א שלא גורס מילות אלו בזוהר. ועיין היטיב בפירושו שם שמפרש מילות "אשר אין בה מום" - שנזכרות בזהר לעיל שם, על עם ישראל, ולא על מלכות יון. וברור לפי"ז שלא שייך ואין טעם לגרוס את המשפט 'דאינון קריבין לארחי ...
על ידי תוכן
ד' מרץ 27, 2019 2:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הוספה מאוחרת ברמב"ן? (שמות א, י)
תגובות: 5
צפיות: 255

Re: הוספה מאוחרת ברמב"ן? (שמות א, י)

בספר "תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל" של יוסף עופר ויהונתן יעקבס, קטע זה אינו מופיע שם. מה עוד, שאפשר לפרש דבריו בקלות. שכיון שהכל התחכמות וכמו שפירשת, לפי זה ניתן לפרש מה שאמרו ישראל למשה 'אשר הבאשתם את ריחנו', שלא יצטרכו יותר להתחכם אלא יהרגום במוצהר.
על ידי תוכן
ד' מרץ 27, 2019 12:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תרגום חדש לחומש רש"ר הירש?
תגובות: 25
צפיות: 1835

Re: תרגום חדש לחומש רש"ר הירש?

העברי.
על ידי תוכן
ג' מרץ 26, 2019 8:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תרגום חדש לחומש רש"ר הירש?
תגובות: 25
צפיות: 1835

Re: תרגום חדש לחומש רש"ר הירש?

עכשיו השוויתי את התרגום העברי לתרגום האנגלי בראשית כ"ב י"א. בתרגום האנגלי יש התקפה חריפה על אברהם גייגר שר"י, ובתרגום העברי פשוט צינזרו את הדברים. חוץ מזה, התרגום האנגלי שונה בהרבה פרטים מהתרגום העברי, וניכר שהמתרגמים לקחו לעצמם חופש מרובה מדי.
על ידי תוכן
ג' מרץ 26, 2019 8:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1589
צפיות: 206842

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

בברכה המשולשת כתב:לתועלת הבירור


שם כתוב בבירור שיעשו ישיבה על שמו, וא"כ המעשה כמו שסיפרו הרב הנוטר בודאי לא מדויק. ואידך זיל גמור.

עבור לחיפוש מתקדם