מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 2732 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מעט דבש
א' דצמבר 08, 2019 4:04 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אם למקרא השלם מכת"י
תגובות: 68
צפיות: 2264

Re: אם למקרא השלם מכת"י - פרשת תולדות

כז, לד על 'בשמת' - 'אמנם נעלם ממנו דכאן הוא לא במתג רק בזקף קטן וגם קריאתו מלרע, וצריך להיות בקמץ גדול' - לא הבנתי, כאן יש מונח באותה מילה בה יש את הזקף קטן, ומונח זה בא במקום מתג (עיין מנחת שי במדבר כה, ז ועוד). ואולי כוונתו שמתג זר ראינו, מונח כזה לא ראינו. ומה שכתב שקריאתו מלרע, לא הבנתי מה זה מו...
על ידי מעט דבש
א' דצמבר 08, 2019 3:06 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אם למקרא השלם מכת"י
תגובות: 68
צפיות: 2264

Re: אם למקרא השלם מכת"י - פרשת תולדות

עוד לא זכינו ל'אם למקרא' על פרשת ויצא. בינתיים אכתוב הערה על פרשת תולדות. נקדים בקצרה את כללי המתג הקל (מתוך 'דקדוקי שי' ביאורים, סימן ז, פרק ב) : מתג קל בא בדרך כלל בהברה השניה שלפני הטעם, כגון הָֽאָדָ֖ם (בראשית ב, ח) . ובתנאי שהיא הברה פתוחה. אם ההברה השניה שלפני הטעם היא הברה סגורה, יבוא המתג בהב...
על ידי מעט דבש
א' דצמבר 08, 2019 5:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: פתיחת אריזות, היש מי שמחלק בין אוכל לשאר דברים?
תגובות: 7
צפיות: 221

Re: פתיחת אריזות, היש מי שמחלק בין אוכל לשאר דברים?

בחזו"א (או"ח סא, ב) כתב: ובקריעת המעטפה, אם אינו חושש למעטפה שתשחת, הו"ל כקורע עור שעל פי חבית [=תוספתא שבת פי"ז ה"ט], ואין כאן משום קורע. ומכאן הוכיחו בארחות שבת (פי"ב, הערה לז) שההיתר אינו לאוכלין בדוקא. אבל במשנה ברורה (שמ, מא) לא הזכיר היתר זה לגבי קריעת מעטפה. ובאג...
על ידי מעט דבש
ו' דצמבר 06, 2019 2:33 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד
תגובות: 151
צפיות: 12962

Re: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד

ואם מדובר בהשמטות שנעשו במכוון הלא יש לנו את החביב מכולם והוא פירוש הרשב"ם לבראשית א ה מד"ה ולחשך קרא לילה והלאה שכידוע נשמט ע"י כל ההוצאות החרדיות בטענות שונות וביניהם שזו הוספה של המשכילים, והנה לפני כמה שנים גילו כת"י נוסף מלפני 800 שנה עם אותו הפירוש כך שירדו טענותיהם. על רש...
על ידי מעט דבש
ד' דצמבר 04, 2019 9:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד
תגובות: 151
צפיות: 12962

Re: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד

במסכת ברכות מהדורת תשס"ו, ב'תורה אור' נשמטו כל הדגשים החזקים (לא בדקתי את כל הש"ס, אבל בשבת ועירובין הבעיה לא קיימת).
על ידי מעט דבש
ד' דצמבר 04, 2019 3:49 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה
תגובות: 671
צפיות: 393270

Re: גליונות 'היבטים לשוניים' ו'תורת הקורא' להורדה

עיין בדקדוקי שי (פרק ד הערה 14) שכן דעת הראשונים (ר' יהודה אבן חיוג' - שלשה ספרי דקדוק עמוד 130; דקדוקי הטעמים פסקה 33; רד"ק במכלול דף עא: - עב.; מחברת התיג'אן עמ' סו - סז) ששוא הבא באות הראשונה מאותיות הדומות הוא נח בדרך כלל (אלא אם כן בא מתג לפניו), וכן נוהגים התימנים עד היום. אבל רבי אליהו ב...
על ידי מעט דבש
ד' דצמבר 04, 2019 9:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול הוקרת והכרת הטוב לרב היקר והאהוב ה"ה הרב משה דביר שליט"א
תגובות: 33
צפיות: 1464

Re: אשכול הוקרת הטוב (הלחם) לרב היקר והאהוב ה"ה הרב משה דביר שליט"א

כישורים נדירים יש לו להרה"ג ר' משה
הפשטות והישרות בכל ענין, בדיון ענייני, יחד עם היכולת להבין גם את הצד השני,
עם מידות מופלאות של ענוה, והתייחסות לרצונו של כל אחד ואחד.
תודה על כל השיפורים בתוכנת האוצר, ובבקשה שאת הפורום דנן לא יעזוב.
ובברכה להצלחה בכל אשר יפנה.
על ידי מעט דבש
ה' נובמבר 28, 2019 11:13 am
פורום: עזר אחים
נושא: גמ''ח סלונים
תגובות: 2
צפיות: 139

Re: גמ''ח סלונים

הוראת קבע סלונים.pdf
(449.03 KiB) הורד 21 פעמים
על ידי מעט דבש
ה' נובמבר 21, 2019 11:38 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מצח - הניקוד הנכון
תגובות: 32
צפיות: 1622

Re: מצח - הניקוד הנכון

לפי ז'און-מוראוקה 96Ae יֶשע נֶצח חֶרֶם הם צורות הפסק ליֵשע נֵצח וחֵרם. דעתו צריכה אצלי עיון גדול (אלא אם כן אניח שבפניו היו ספרים אחרים שאינם כשלנו, אלא שלא מצאתי). חרם, מצינו רק בצירי - כולל כמה וכמה מקרי סוף פסוק, אבל בסגול - אין בכלל. לגבי ישע ונצח, הלוא גם הוא מודה כי - סגול ישנו גם שלא בהפסק (...
על ידי מעט דבש
ה' נובמבר 21, 2019 7:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מנהגי ההפטרות כיום
תגובות: 2
צפיות: 120

Re: מנהגי ההפטרות כיום

הסידורים מעתיקים אחד מן השני, ולא תמיד זה משקף את המנהג. למשל, בהפטרת ראשון של פסח, אין מנהג מוחלט האם מסיימים 'אין יוצא ואין בא' או מוסיפים בסוף 'ויהי ד' את יהושע' (שתי המנהגים מופיעים כבר בראשונים - באו"ז סימן שצ מובא שמסיימים 'אין יוצא ואין בא', ואילו ברי"ץ גיאת, בטור, ועוד, מובא שמוסיפ...
על ידי מעט דבש
ה' נובמבר 21, 2019 2:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מנהגי ההפטרות כיום
תגובות: 2
צפיות: 120

מנהגי ההפטרות כיום

אני מחפש רישום של מנהגי ההפטרות כיום (לא בזמן הראשונים, ולא בדורות שלפני השואה). מה שזכור לי כעת: לוח ארץ ישראל (הגר"י טוקצ'ינסקי) - מנהג אשכנזים פרושים (וראה גם כאן ). לוח ההלכות והמנהגים (הרב זלזניק) (כנ"ל). לוח ההלכות והמנהגים לחו"ל (מביא את מנהגי ליקווד וטלז). לוח מכון מורשת אשכנז...
על ידי מעט דבש
א' נובמבר 17, 2019 7:19 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד
תגובות: 151
צפיות: 12962

Re: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד

בחומש עם תרגום הרב מיכאל פוזן ('חומש בכתב אשורית') עיקר הנוסח הוא ב-ע', ובסוגריים הביא את הנוסחאות המצויות בשם 'ספרים אחרים' (וכדרכו בכה"ג). בדפוס סביוניטה שי"ז, אצל בני תימן, וכן ב'כתבי הקודש בארמית' של שפרבר, בכולם הוא ב-ע' (ושפרבר הביא בהערה הנוסח ב-א'). האם דפוס סביוניטה הוא המוסמך בי...
על ידי מעט דבש
ו' נובמבר 15, 2019 10:56 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אם למקרא השלם מכת"י
תגובות: 68
צפיות: 2264

Re: אם למקרא השלם מכת"י

(יח, ה) אחר תעבורו - בר"ן (נדרים לז:) כתב: "ובדברי מורי ראיתי דעטור סופרים היינו שכותבין טעם מפסיק באחר כי היכי דלישתמע אח"כ תלך ואח"כ תעבורו" וכבר העיר עליו הרש"ש שם, שלפנינו הוא בטעם משרת. (יח, יז) המכסה - משמע מדבריו שהשוא נע גם למנחת שי, וזה אינו, כי ב 'מאמר המאריך'...
על ידי מעט דבש
ו' נובמבר 15, 2019 10:31 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אם למקרא השלם מכת"י
תגובות: 68
צפיות: 2264

Re: אם למקרא השלם מכת"י

אם למקרא פרשת וירא1.png
אם למקרא פרשת וירא1.png (102.62 KiB) נצפה 405 פעמים


אם למקרא פרשת וירא2.png
אם למקרא פרשת וירא2.png (103.37 KiB) נצפה 405 פעמים


אם למקרא פרשת וירא3.png
אם למקרא פרשת וירא3.png (81.51 KiB) נצפה 405 פעמים


אם למקרא פרשת וירא4.png
אם למקרא פרשת וירא4.png (101.85 KiB) נצפה 405 פעמים


אם למקרא פרשת וירא5.png
אם למקרא פרשת וירא5.png (83.55 KiB) נצפה 405 פעמים


אם למקרא פרשת וירא6.png
אם למקרא פרשת וירא6.png (89.96 KiB) נצפה 405 פעמים


אם למקרא פרשת וירא7.png
אם למקרא פרשת וירא7.png (53.06 KiB) נצפה 405 פעמים
על ידי מעט דבש
ו' נובמבר 15, 2019 10:13 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד
תגובות: 151
צפיות: 12962

Re: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד

בחומש עם תרגום הרב מיכאל פוזן ('חומש בכתב אשורית') עיקר הנוסח הוא ב-ע', ובסוגריים הביא את הנוסחאות המצויות בשם 'ספרים אחרים' (וכדרכו בכה"ג).
בדפוס סביוניטה שי"ז, אצל בני תימן, וכן ב'כתבי הקודש בארמית' של שפרבר, בכולם הוא ב-ע' (ושפרבר הביא בהערה הנוסח ב-א').
על ידי מעט דבש
ו' נובמבר 15, 2019 7:20 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד
תגובות: 151
צפיות: 12962

Re: הערות והארות בפירושי רש"י בתנ"ך ובתלמוד

בסוטה יב ע"ב ד"ה שהלכה בזריזות כעלמה מפרש רש"י: שכל כחה עליה, כמו חזק ואמץ (דברים לא ז) תקיף ועלם (ת"א בדברים). ע"כ עיון בת"א לדברים מראה שמתרגם תקיף ואלים באל"ף, ואכן הרש"ש שהציון לפסוק מוטעה והכוונה לת"י ביהושע א ט! אך הגהתו צריכה עיון, שכן בכל המקומות...
על ידי מעט דבש
ה' נובמבר 14, 2019 9:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 745
צפיות: 148337

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

שייף נפיק כתב:התפרסם - גם בבתי כנסיות - וגם בפורום חוברת על בראשית עם המסורה וביאורי המסורה, והקדמה המבארת את כל עניני המסורה, מי יוכל להפנות או להביא לכאן את זה, ושכמ''ה.

הכונה לזה?
על ידי מעט דבש
ד' נובמבר 13, 2019 11:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 745
צפיות: 148337

Re: מה עם הרב שך?

האומנם אין כאן אשכול שמרכז חומר על הרב שך , הדמות שעליה גדלנו ואותה נשמנו. צריך לאחד אשכולות: http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=246047#p246047 https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=503004#p503004 https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=104604#p104604 http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=59...
על ידי מעט דבש
ד' נובמבר 13, 2019 9:59 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה - וורד
תגובות: 390
צפיות: 76843

Re: עזרה - וורד

על 'נעל עוגן': http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=478367#p478367 https://support.office.com/he-il/article/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98-%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91-word-becff26a-d1b9-4b9d-80f8-7e214557ca9f טבלה בעיקרו...
על ידי מעט דבש
ג' נובמבר 12, 2019 8:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלבושים מודרניים - ובחוקותיהם לא תלכו?!
תגובות: 54
צפיות: 2218

Re: מלבושים מודרניים בישיבת סלבודקא

אינני יודע את כל המקורות לענין זה. אך בהונגריה כולם הלכו עם שפם, ומי שהוריד את שפמו היה נקרא כסר מן הדרך. שמעתי הסבר לכך, כי דעת החת"ס שאסור לגלח את הזקן [גם במספריים] מדין לא ילבש, ולכך אמר שישאירו את השפם בכדי לא להידמות לאשה. החת"ס לא אסר במספריים אדרבא, כתב (או"ח קנט) "אין ב...
על ידי מעט דבש
א' נובמבר 10, 2019 2:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איפה אפשר לראות רשימה של כל הקרי וכתיב בתנ"ך או בחח"ת?
תגובות: 13
צפיות: 331

Re: איפה אפשר לראות רשימה של כל הקרי וכתיב בתנ"ך או בחח"ת?

סליחות כתב:
מעט דבש כתב:
סליחות כתב:אבל בן אשר עצמו היה חלק מהמסורה. לא כן?

ולכן?

אי אפשר להציג אותו כמי שהלך נגד המסורה...

אני הצגתי את בן אשר כהולך נגד המסורה? אדרבא, הוא גדול המכריעים, ראה מה שכתבתי כאן.

הודעתו של 'איש ספר' נמצאת כאן.
על ידי מעט דבש
א' נובמבר 10, 2019 10:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה ההבדל בין תנ"ך קורן, כתר ירושלים (ברויאר) ומקראות גדולות הכתר (בר אילן)?
תגובות: 17
צפיות: 765

Re: מה ההבדל בין תנ"ך קורן, כתר ירושלים (ברויאר) ומקראות גדולות הכתר (בר אילן)?

וראה במאמר (שכבר צויין אליו באשכול) 'הגהת נוסח המקרא בכתר ירושלים' (שם מפורטים השינויים הבודדים ששינה ברויאר מהכתר בכתיב התיבות).
על ידי מעט דבש
א' נובמבר 10, 2019 7:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה ההבדל בין תנ"ך קורן, כתר ירושלים (ברויאר) ומקראות גדולות הכתר (בר אילן)?
תגובות: 17
צפיות: 765

Re: מה ההבדל בין תנ"ך קורן, כתר ירושלים (ברויאר) ומקראות גדולות הכתר (בר אילן)?

רק הכרעות לגבי הכתיב, אבל לא לגבי ניקוד וטעמים (אבל ב'דעת מקרא' יש גם על זה).
על ידי מעט דבש
א' נובמבר 10, 2019 7:56 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איפה אפשר לראות רשימה של כל הקרי וכתיב בתנ"ך או בחח"ת?
תגובות: 13
צפיות: 331

Re: איפה אפשר לראות רשימה של כל הקרי וכתיב בתנ"ך או בחח"ת?

סליחות כתב:אבל בן אשר עצמו היה חלק מהמסורה. לא כן?

ולכן?
על ידי מעט דבש
ש' נובמבר 09, 2019 8:05 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אם למקרא השלם מכת"י
תגובות: 68
צפיות: 2264

Re: אם למקרא השלם מכת"י

אם כבר שמים לב להדגיש את המילה 'ממנו', אפשר כבר להדגיש כל 'ממנו', כמו דקיי"ל.
על ידי מעט דבש
ו' נובמבר 08, 2019 4:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה ההבדל בין תנ"ך קורן, כתר ירושלים (ברויאר) ומקראות גדולות הכתר (בר אילן)?
תגובות: 17
צפיות: 765

Re: מה ההבדל בין תנ"ך קורן לתנ"ך הכתר?

א) כל מה שהבאת הוא ביחס לנוסח התורה, שם כמעט לא השתייר מהכתר (ואדרבא, במקום שהמיעוט הוא מנהג הכתר במקומות אחרים, הלך אחריו אף נגד הרוב). ב) אנו כותבים כנוסח המסורה גם נגד הגמרא. עיין מנחת שי ויקרא ד, לב וכבר קדמתי לך כי בכל מקום שהגמ' או המדרש חולק על המסורת בחסרו' ויתירות אנו הולכים אחר המסורת ובגל...
על ידי מעט דבש
ו' נובמבר 08, 2019 2:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 255
צפיות: 25198

Re: מה רע בחוג אנגלית?

על ידי מעט דבש
ו' נובמבר 08, 2019 12:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 255
צפיות: 25198

Re: מה רע בחוג אנגלית?

אגרות משה או"ח ב, קיא ...לר' נהוראי שם (קידושין פב.) שאומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה, שמשמע שאינו מחייב להאב ללמד את בנו אומנות, נמי פשוט שגם הוא מודה שאין לסמוך על הנס, אבל סובר שכיון שרוב בנ"א בקטנותם א"א להם ללמד תורה כראוי אם ילמדו אז גם אומנות אף בזמנם...
על ידי מעט דבש
ו' נובמבר 08, 2019 10:08 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איפה אפשר לראות רשימה של כל הקרי וכתיב בתנ"ך או בחח"ת?
תגובות: 13
צפיות: 331

Re: איפה אפשר לראות רשימה של כל הקרי וכתיב בתנ"ך או בחח"ת?

בשתי הדוגמאות האחרונות אין ויכוח איך לכתוב את המילה - כולם כותבים חסר יו"ד. וכל הנידון הוא אם לציין כתיב וקרי במילה שבאה חסר יו"ד. ובשיטת סימון הכתיב והקרי יש הבדל בכתבי היד, וגם בדפוסים עד היום (למשל, גם בתנ"ך קורן בדוגמאות הנ"ל לא ציינו כתיב וקרי - ולא כמו שכתבת). זה נושא בפני ...
על ידי מעט דבש
ו' נובמבר 08, 2019 7:56 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 255
צפיות: 25198

Re: מה רע בחוג אנגלית?

אגרות משה או"ח ב, קיא ...לר' נהוראי שם (קידושין פב.) שאומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה, שמשמע שאינו מחייב להאב ללמד את בנו אומנות, נמי פשוט שגם הוא מודה שאין לסמוך על הנס, אבל סובר שכיון שרוב בנ"א בקטנותם א"א להם ללמד תורה כראוי אם ילמדו אז גם אומנות אף בזמנם,...
על ידי מעט דבש
ו' נובמבר 08, 2019 1:29 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 255
צפיות: 25198

Re: מה רע בחוג אנגלית?

אגרות משה יו"ד ג, פב איסור לבטל מלימוד התורה לעסוק בלימודי חול בע"ה מע"כ ידידינו וחברים בדעה ובהעבודה להרביץ תורה בישראל גם במדינה זו שהיתה רפויה בלמוד התורה, ה"ה ראשי המתיבתות והמנהלים להגדיל תורה ולהאדירה עד ביאת הגואל במהרה שלמכון יסגא. הנה ידוע לעולם התורה מה שדברתי הרבה פעמי...
על ידי מעט דבש
ו' נובמבר 08, 2019 1:27 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה רע בחוג אנגלית?
תגובות: 255
צפיות: 25198

Re: מה רע בחוג אנגלית?

אגרות משה יו"ד ד, לו י. החיוב שיש לכלל ישראל שיהיו חכמי תורה שיודעים לקבוע הלכה בכל ענייני התורה, ושחיוב זה מוטל דווקא על תלמידי הישיבות שלמדו כבר חשיבות לימוד התורה, ויודעים לעיין בה אבל ודאי איכא גם חיוב על מצווה זו דידיעת כל התורה בחכמה ובהשכל, להיות חכמים ממש בתורה ולידע גם להורות, שהוא על ...
על ידי מעט דבש
ו' נובמבר 08, 2019 12:50 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אם למקרא השלם מכת"י
תגובות: 68
צפיות: 2264

Re: אם למקרא השלם מכת"י - פרשת לך לך

יב, א: וּמִמּוֹלַדְתְּךָ – שווא נח בדלי"ת, ושווא נע בתי"ו. אך נהגו לקרוא גם הדלי"ת בנע. טז, יא: וְיֹלַדְתְּ – שני השוואים נחים, אך נהגו להניע השווא הראשון. כן נוהגים בני העדות ממוצא אשכנזי, בגלל שלשונם לקויה ואין בכחה לבטא דלית נחה לפני תיו נחה, ואף מתקשה לבטא דלית נחה לפני תיו שוויה...
על ידי מעט דבש
ה' נובמבר 07, 2019 3:08 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אם למקרא השלם מכת"י
תגובות: 68
צפיות: 2264

Re: אם למקרא השלם מכת"י

אם הבנים יב, ח - ויקרא בשם ד'. עיין מנחת שי שמות לד, ה וַיִקְרָ֥א בְשֵ֖ם ה': כתב רש"י ז"ל דמתרגמינן וקרא בשמא דה', עכ"ל. כלומ' שמשה הוא הקורא בשם ה', שאילו היה השם הקורא היה מתורגם וקרא בשמא ה', וכן תרגם ויקרא בשם ה' (פ' לך לך) וצלי בשמא דה'. והנה הם מטעים בעל הטעמים, ששם טפחא במלת בְ...

עבור לחיפוש מתקדם