החיפוש הניב 2051 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי גם זו לטובה
ו' נובמבר 24, 2017 1:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: עשיה באמצעות מכונה במשנת החזו"א- מאמר להורדה.
תגובות: 0
צפיות: 21

עשיה באמצעות מכונה במשנת החזו"א- מאמר להורדה.

רבים מצטטים את החזו"א בספרו על שבת שאדם הלוחץ על כפתור טרקטור ומפעילו, גם כשל"צ ללחוץ כל הזמן, כל משך פעולתו נחשב למעשהו וחייב בשבת ובשביעית, ומבינים שמדובר במכונה חשמלית, ומדמים שה"ה לענין מכונות זמננו, וכן שה"ה לכל דיני תורה, כגון מצות מכונה, ציצית, תפילין וכו'. אכן לא רבים שמ...
על ידי גם זו לטובה
ג' נובמבר 21, 2017 3:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה
תגובות: 30
צפיות: 998

Re: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה

האם שפיר דמי לקרוא (בשעה"ד) ב' הפטרות ולא הוי הפסק
בשערי אפרים כתוב שבקראו בטעות הפטרת השבוע ולא ברכו ברכה שלאחריה אינו מברך שוב, וכמבואר לעיל מקור האי דינא מהדב"מ ע"פ הגינ"ו.
על ידי גם זו לטובה
ג' נובמבר 21, 2017 3:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה
תגובות: 30
צפיות: 998

Re: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה

מעשה שהיה, כפי ששמעתי: והשלישי מכריע ביניהם לאמור: יקרא הילד את אשר הכין, ואיש אחר המזומן לכך יקרא את ההפטרה השנית, יברך הנער קודם הפטרה ראשונה, ולאחריה של הפטרה שניה, ויבוא הכל על מקומו בשלום. שמעתי שהגרמ"ש קליין הורה לקרוא קודם הפטרת מחר חודש (ולא שמעתי מה טעמו ואפשר משום דיש להקדים ההפטרה ש...
על ידי גם זו לטובה
ג' נובמבר 21, 2017 2:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה
תגובות: 30
צפיות: 998

Re: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה

מפטיר הפטרת השבוע במקום מחר חודש האם יצא בדיעבד בשערי אפרים (ט, יט-כ ) כתב "שכח וקרא בטעות הפטרה של שבוע זה במקום השמים כסאי או במקום הפטרת מחר חודש, קורא שוב בלא ברכה" והו"ד במ"ב [המ"ב (תכה,יד) כתב "שכח וקרא בהפטרה של שבוע קורא אחריה השמים כסאי ואם נזכר אחר שכבר בירך ...
על ידי גם זו לטובה
ג' נובמבר 21, 2017 1:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה
תגובות: 30
צפיות: 998

Re: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה

לשנות מהפטרה האמורה בחז"ל. איתא במגילה (לא.) "יו"ט אחרון קורין כל הבכור מצות וחוקים ובכור ומפטירין ויהי ככלות שלמה, למחר קורין וזאת הברכה ומפטירין ויעמוד שלמה". אמנם הרמב"ם (פי"ג מתפילה הי"ב) הביא בזה ב' מנהגים וז"ל, "ולמחר קורין וזאת הברכה ומפטירין ויעמ...
על ידי גם זו לטובה
ב' נובמבר 20, 2017 3:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה
תגובות: 30
צפיות: 998

Re: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה

...וצ"ע אי חשיב דעת יחיד למיסמך עליה.... לכאו' זה הרי נגד הגמ' במגילה. הבתים — שערי קריאת התורה שער ראשון ראש חדש שחל להיות באחד בשבת מפטירין בשבת שלפניו ויאמר לו יהונתן מחר חדש, יש מי שכתב שלא נאמר זה אלא כשחל ראש חדש בשבת ובאחד בשבת הואיל ונדחית, אבל אם אין ראש חדש אלא באחד בשבת בלבד אין דוח...
על ידי גם זו לטובה
ב' נובמבר 20, 2017 12:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה
תגובות: 30
צפיות: 998

Re: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה

אם יש לקרא בשעה"ד הפטרת ה' עזי בפ' בהר ט' אדר ב' תשי"ד. מע"כ ידידי הרה"ג מוהר"ר משה ישכר גאלדבערג שליט"א רב בנוא ארלינס. מה שאירע ששני ילדים למדו הפטרת ה' עזי שנוהגין להפטיר בפ' בחקתי ואפשר לבא עי"ז למחלוקת בביהכ"נ והפסד להקהלה משום שאין רוצים ליחלק לשני מנינ...
על ידי גם זו לטובה
ב' נובמבר 20, 2017 12:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה
תגובות: 30
צפיות: 998

Re: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה

כאן מופיע סיפור אחר קצת, ואם כך - יש לחלק. ישורון - הספד הגר''מ גרוס על הגרש''ז אויערבאך.png א' פורסם בעיתונות ובספרים שהגרשז"א צעד בבוקר לבית הכנס של הילד וכו'- ובאמת לא היה ולא נברא, כדרכם של כזבים, אין בזה כ"כ נפקותא, אלא ללמד על הכלל יצאת. ב' דיברתי עם נער הבר מצווה ועוד, והנער הכין ה...
על ידי גם זו לטובה
ו' נובמבר 17, 2017 2:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יצחק רוצה ילדים דווקא מרבקה וכן להיפך
תגובות: 6
צפיות: 155

Re: יצחק רוצה ילדים דווקא מרבקה וכן להיפך

המדרש לא מתייחס לאפשרות שלא יהיו ילדים, אלא רק לבקשה שהילדים יבואו רק עם בן הזוג הזה. לאחרונה שמעתי מהרב טל דבר תורה בשבע ברכות בנוגע לאברהם אבינו שקשור לכך - אברהם התבשר פעמיים על הזרע, ואילו רק בפעם השנייה כתוב שהוא השתחווה ושמח (צחק, ואונקלוס מתרגם חדי). מדוע הוא לא שמח כך גם בפעם הראשונה? בפעם ...
על ידי גם זו לטובה
ה' נובמבר 09, 2017 4:25 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב נתן צבי שולמן זצ"ל
תגובות: 54
צפיות: 6175

Re: הרב נתן צבי שולמן זצ"ל

יש"כ
על ידי גם זו לטובה
א' אוקטובר 22, 2017 8:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דברי החזו"א שנכתבו שלא בעיון כל הצורך
תגובות: 1
צפיות: 260

דברי החזו"א שנכתבו שלא בעיון כל הצורך

וז"ל הגרח"ק בהקדמה לשונה הלכות ח"ב
הננו להעיר שהעתקנו גם הסימנים שמרן כתב עליהן שלא בעיון כל הצורך במקום שלא מצינו סתירה מפורשת לזה מאחר שאין הספר הלכה למעשה והמעיין יראה במקורו
על ידי גם זו לטובה
א' אוקטובר 22, 2017 8:21 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"ה; הגאון רבי יצחק דז'ימיטרובסקי זצ"ל
תגובות: 49
צפיות: 2850

Re: בד"ה; הגאון רבי יצחק דז'ימיטרובסקי זצ"ל

שמעתי שב"לקראת שבת" כתבו אודותיו, אשמח אם מישהו יעלה לכאן.
על ידי גם זו לטובה
א' אוקטובר 22, 2017 1:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: אכילת דגים אחרי המבול
תגובות: 22
צפיות: 2222

Re: אכילת דגים אחרי המבול

יל"ע במה שנאסר על אדה"ר וזרעו לאכול בשר של בע"ח, (או להרוג ולאכול), האם זה כולל גם דגים. ובגמ' סנהד' נט: מפו' שהדגים בכלל, ובלא"ה נמי צ"ע אם יש לחלק. וצ"ע למה זה הותר אח"כ לפי מש"כ הרמב"ן בטעם ההיתר שהוא מפני הצלתם מהמבול ע"י נח, והדגים הרי לא היו מ...
על ידי גם זו לטובה
א' אוקטובר 15, 2017 4:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקורות למנהגים / מנהגים ללא מקור
תגובות: 86
צפיות: 4651

Re: מקורות למנהגים / מנהגים ללא מקור

איש_ספר כתב:לא הבנתי מה רצונך. כל שכתבתי שאין שום קשר בין מושב יקרו/כסא כבודו לשבתאות, ואיש גם לא טען כך מעולם.

אמת, אולם בייחס לנושא העקרוני מה הנפק"מ אם ההוספה שבתאית או נוצרית? אמנם גם אני הבנתי כעו"ח שלכ' אין כאן הוספה נוצרית, אל רק הימנעות מרמז לנוצרי.
על ידי גם זו לטובה
א' אוקטובר 15, 2017 3:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקורות למנהגים / מנהגים ללא מקור
תגובות: 86
צפיות: 4651

Re: מקורות למנהגים / מנהגים ללא מקור

מצאתי אצלי מאמר שהתפרסם פעם, קל לנחש מי הכותב. בתוך הדברים יש מקורות רבים לנושא המדובר כאן בכלליות. להורדה; דעות קדומות ומנהגים מוטעים.pdf הקי"ד? והנה פנינה אחת: "רעיונות וקטעים משל תלמידי שבתי צבי חדרו לסידור התפילה" (!!!) ב. לפי הגר"א "מושב יקרו" הנאמר בעלינו לשבח הו...
על ידי גם זו לטובה
ג' ספטמבר 19, 2017 3:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיירי הפתילות והדסקיות וכד' בהדלקת נרות ימים רצופים
תגובות: 19
צפיות: 546

Re: שיירי הפתילות והדסקיות וכד' בהדלקת נרות ימים רצופים

כגון השתא, בעז"ה נדליק נרות של יו"ט ראשון, שני, ושבת. אמנם להמדליקים בפתיל צף, או בפרפין, וכד', אז אחר כיבוי נרות יום הראשון, נשארים בכוסיות פתילות משומשות או דיסקיות, ולכאו' יש לאסור להוציאם משם מדין מוקצה. מה הורו על כך המורים, ומה נוהגים למעשה? (יש כאן נידון בהיתר של 'מתוך' על איסור מו...
על ידי גם זו לטובה
ו' ספטמבר 15, 2017 3:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1959
צפיות: 66936

Re: פולמוס העופות תשע"ז

ברזלים כתב:מאחר והרב בוקוולד סובר כמו הרבה פוסקים שגם הפטם וגם הבראקל כשרים, למה לשלם 85 ₪ לקילו לעוף לא טעים.

שמעתי שהברקאל כבר לא קיים, מגדליו המיתו כל כל התרנגולים, חוסר כדאות מסחרית.
על ידי גם זו לטובה
ו' ספטמבר 15, 2017 3:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות העירובין במקומות שונים
תגובות: 96
צפיות: 7606

Re: כשרות העירובין במקומות שונים

האם אין בכל ביתר פילפינים מומרים וכו' ? הערת את לבי להרהר בענין, שכן הגרד"צ אמר דבר זה לפני שנים רבות כשהעיר היתה קטנה וצעירה ולא היו בה חששות אלו, אולי באמת שינה דעתו מאז, יש לברר. היו פרסומים מהבד"צ בביתר שמבקשים מכל מי שיודע על מחלל שבת בעיר, שיודיעו לב"ד, כדי לקבל ממנו שליחות. כך...
על ידי גם זו לטובה
ו' ספטמבר 15, 2017 12:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות העירובין במקומות שונים
תגובות: 96
צפיות: 7606

Re: כשרות העירובין במקומות שונים

עליי להתארח בשבת ב"בית הארחה בית וגן". א' מה לגבי העירוב? האם המקום נמצא בתוך העירוב השכונתי החרדי של בית וגן? ב' האם מתארחים שם גם אנשים שאינם שות"מ? (בעלי המקום מסתמא שותו"מ הלא כן?) א' כן (בעירוב של בו"ג עדיין יש כמה חילונים) ב' שכרו מהבעלים (או מהמנכ"ל) את כל בית ה...
על ידי גם זו לטובה
ו' ספטמבר 15, 2017 10:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1959
צפיות: 66936

Re: פולמוס העופות תשע"ז

מאמר נוסף מהרב בוקוולד
על ידי גם זו לטובה
ו' ספטמבר 15, 2017 1:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1959
צפיות: 66936

Re: פולמוס העופות תשע"ז

מאמר חדש ויסודי מאת הרב בוקוולד (שגם בעבר לפני כחמש עשרה הוא היה זה שבירר היטב את המציאות והלכה)
על ידי גם זו לטובה
ו' ספטמבר 15, 2017 1:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות העירובין במקומות שונים
תגובות: 96
צפיות: 7606

Re: כשרות העירובין במקומות שונים

עליי להתארח בשבת ב"בית הארחה בית וגן". א' מה לגבי העירוב? האם המקום נמצא בתוך העירוב השכונתי החרדי של בית וגן? ב' האם מתארחים שם גם אנשים שאינם שות"מ? (בעלי המקום מסתמא שותו"מ הלא כן?) א' כן (בעירוב של בו"ג עדיין יש כמה חילונים) ב' שכרו מהבעלים (או מהמנכ"ל) את כל בית ה...
על ידי גם זו לטובה
ה' ספטמבר 14, 2017 2:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות העירובין במקומות שונים
תגובות: 96
צפיות: 7606

Re: כשרות העירובין במקומות שונים

חשב האפד כתב:מי שנמצא בב"ב ברח' ירושלים באיזור העירייה, וצריך להגיע עם עגלת תינוק וכיו"ב ל'קונטיננטל' באיזור 'משכנות',
האם ישנה דרך בה יוכל לעשות כן ללא חשש? (לעבור רק דרך עירובין שכונתיים המחוברים זה לזה שאין בהם מחללי שבת וכו').

תברר אצל הרב אנגלד 0548483320
על ידי גם זו לטובה
ה' ספטמבר 14, 2017 2:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות העירובין במקומות שונים
תגובות: 96
צפיות: 7606

Re: כשרות העירובין במקומות שונים

עליי להתארח בשבת ב"בית הארחה בית וגן". א' מה לגבי העירוב? האם המקום נמצא בתוך העירוב השכונתי החרדי של בית וגן? ב' האם מתארחים שם גם אנשים שאינם שות"מ? (בעלי המקום מסתמא שותו"מ הלא כן?) א' כן (בעירוב של בו"ג עדיין יש כמה חילונים) ב' שכרו מהבעלים (או מהמנכ"ל) את כל בית ה...
על ידי גם זו לטובה
ו' ספטמבר 01, 2017 1:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1959
צפיות: 66936

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות 2

לא ראיתי עדיין שום מומחה האומר שלא יכליא ממינים אלו תרנגול (שם מדעי: gallus) הוא סוג של עוף יער ממשפחת הפסיוניים. התרנגולים נבדלים משאר הפסיוניים, בכך שאצל התרנגולים הזכרים יש כרבולת בשרנית על ראשם. הם כוללים ארבעה מיני בר שחיים כיום ותת מין מבוית: תרנגול בנקיבה (Gallus gallus) תת-מין תרנגול הבית (...
על ידי גם זו לטובה
ד' אוגוסט 23, 2017 3:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1959
צפיות: 66936

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות 2

אכן מדובר במחבר הספר הנפלא קרית אריאל.
על ידי גם זו לטובה
ב' אוגוסט 21, 2017 2:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1959
צפיות: 66936

Re: עופות מזן חדש/ישן ללא חשש הכלאות

אשכול כ"כ גדול, ודברי החכמה מועטים, חבל. לדעתי אפשר לפתוח אשכול חדש, ולהשאיר את האשכול הישן לדברי הבל רכילות וכד'. אין עתותי בידי, ובכל אופן כמה הערות בקצרה ע"פ מה ששמעתי והבנתי: א. הכתוב לעיל בדעת הגר"נ קופשיץ- שקר. ב. התרנגול שהיה מצוי בארץ הוא הבלאדי הדומה לברקאל והשוחטים שהעידו בפ...
על ידי גם זו לטובה
ב' אוגוסט 14, 2017 3:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות העירובין במקומות שונים
תגובות: 96
צפיות: 7606

Re: העירוב בשכונת "רמת שלמה".

הבהרה והודעה חשובה על דבר העירוב בשכונת "רמת שלמה" והחיבור לעיר בעקוב הבנייה להרחבת השכונה • תושבי רמת שלמה ורמות המבקשים לצאת בהליכה רגלית במהלך השבת לעבר שכונות העיר ירושלים, נדרשים לברר לפני שבת במוקד בסיור מקיף ויסודי שנערך בראשות המרא דאתרא הגאון רבי מתתיהו דייטש שליט"א ובהשתתפו...
על ידי גם זו לטובה
ב' אוגוסט 14, 2017 2:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם אפשר לתרום כסף ל'לקראת' שבת
תגובות: 48
צפיות: 2402

Re: האם אפשר לתרום כסף ל'לקראת' שבת

ביררתי באופן יותר יסודי את הענין של כולל רינה של תורה, ובכן, רשת הכוללים רינה של תורה קמה לא למטרות רווח, אלא לשם שמים להגדיל תורה ולהאדירה, שלא על מנת לקבל פרס. מייסד הכוללים ומנהלם מתפרנס ממקום אחר ולא מרינה של תורה. ברשת הכוללים לומדים אברכים במשך 365 יום בשנה, "תורה" - כ350 אברכים, בכ...
על ידי גם זו לטובה
ב' אוגוסט 14, 2017 2:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם אפשר לתרום כסף ל'לקראת' שבת
תגובות: 48
צפיות: 2402

Re: האם אפשר לתרום כסף ל'לקראת' שבת

האם חברי הפורום תורמים לאותם קופות שמטמטמים את הציבור?
ראוי להקפיד לתרום לקרן מסויימת, ולא סתם לקופה.
על ידי גם זו לטובה
ב' אוגוסט 14, 2017 2:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: לצלם הליקוי חמה, שיקרה בארה"ב בער"ח אלול הבעל"ט, מותר או אסור?
תגובות: 8
צפיות: 540

Re: לצלם הליקוי חמה, שיקרה בארה"ב בער"ח אלול הבעל"ט, מותר או אסור?

קו ירוק כתב:בקובץ על יד לפני עשרות שנים, התפרסם מהגר"נ קרליץ וכו'.

כמד' שהכל נדפס בחוט שני.
על ידי גם זו לטובה
ב' אוגוסט 14, 2017 2:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: לצלם הליקוי חמה, שיקרה בארה"ב בער"ח אלול הבעל"ט, מותר או אסור?
תגובות: 8
צפיות: 540

Re: לצלם הליקוי חמה, שיקרה בארה"ב בער"ח אלול הבעל"ט, מותר או אסור?

חצי חמה מותר, אולם כוכבים שלמים אסור לצייר, ולכן אסור להדפיס את התמונה, ואף שהט"ז מתיר לכ' העיקר כדת הש"ך לאסור ועוד שראוי להחמיר באיסור תורה. צילום במצלמה דיגיטלית- יש לדון האם תמונה המופיעה ע"ג המסך נחשבת עשייה, והאם תלוי בנידון הפוסקים לענין כתיבה בשבת, ובדר"כ הוי כתב שאינו מת...
על ידי גם זו לטובה
ד' אוגוסט 09, 2017 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: פיצול מניין גדול לכמה קטנים כשיש ריבוי אבלים החפצים להיות ש"ץ
תגובות: 18
צפיות: 643

Re: פיצול מניין גדול לכמה קטנים כשיש ריבוי אבלים החפצים להיות ש"ץ

יהודה בן יעקב כתב:שמעתי שגם הגאון רבי שריה דבילצקי שליט"א כך הורה שלא לחלק את הציבור לכמה מניינים, דעדיף רוב עם.


גם כשהאבלים אינם אחים?
על ידי גם זו לטובה
ב' אוגוסט 07, 2017 11:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פיצול מניין גדול לכמה קטנים כשיש ריבוי אבלים החפצים להיות ש"ץ
תגובות: 18
צפיות: 643

פיצול מניין גדול לכמה קטנים כשיש ריבוי אבלים החפצים להיות ש"ץ

לא עייניתי בספרים ואדרבה אשמח לקבל מ"מ למי שהאריך בזה
א' יתכן שמעלת ברוב עם עדיפא.
ב' כשכל האבלים בני אב אחד, לכ' ודאי לא עשו כלום בפיצול המניינים, דאין בזה תוספת זכות לאביהם, דמה לי מנין אחד גדול או כמה קטנים.
על ידי גם זו לטובה
ב' אוגוסט 07, 2017 11:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ציור שמש באריזות משקה
תגובות: 15
צפיות: 536

Re: ציור שמש באריזות משקה

א' מבוזים מתיר גם את את איסור חשדא דע"ז [אולם לא מתיר חשד כעשייה, ונראה דהעיקר להלכה דלא חיישינן לחשד דעשייה] ב' קרטון ח"פ המיועד להניחו אחר השימוש בפח אשפה נ"פ דדינו כמבוזה. ג' כמד' ששבחו"ש כתבו בשם הגרנ"ק לדון שמצעל המייצר תבנית מסוימת לרבים, ליכא חשד] ד' איסור עשייה איכא ...
על ידי גם זו לטובה
ה' אוגוסט 03, 2017 2:54 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האבילה מבלי בניה והשוממה מאין יושב
תגובות: 138
צפיות: 5466

Re: האבילה מבלי בניה והשוממה מאין יושב

מעניין אותי מה יאמר שב"ח וסיעתו על החרוזים בשיר היחוד (על השורה השניה ליושבי ארה"ק): ומים אין להעביר טומאה ואנחנו על אדמה טמאה. האם חלילה מלשנות ועלינו לומר אותה כצורתה? ומה יאמר הנ"ל במקום "והביאנו לשלום מד' כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו" אני חושב שהכוונה על הכלל, שעד...
על ידי גם זו לטובה
א' יולי 30, 2017 2:28 am
פורום: אספקלריא
נושא: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"
תגובות: 183
צפיות: 11102

Re: "דברים הנהוגים בישיבת חברון (מסורת!) הצרכים שינוי"

מי שרוצה לטעום בעצמו מן החויה, יחכה ל'שבת נחמו' או לשבת חגיגית מרובת שמחות אחרת, יתארח בבני ברק המזיעה המרוקנת מיושביה, לאחר שישבע דיו מן ה'שלום עליכם' ומן הקוגעל ומכל האוירה המדהימה ב'יוצאי חברון' ברח' מהרש"ל 4, יחפש את מזלו ב'אהל תמר' שברח' יונה הנביא. ומה יעשה האורח בב"ב המזיעה, אם אחר...
על ידי גם זו לטובה
ו' יולי 28, 2017 6:36 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: תכנון דירה בתשעת הימים
תגובות: 7
צפיות: 361

Re: תכנון דירה בתשעת הימים

מה דין הבנייה ביום י' באב עד חצות? כתב הרש"ל (בתשובה צ"ב) שיום העשירי אסור ג"כ במרחץ וכו' דעכשיו שנהגו וקבלו עליהם בתשעת הימים איסור אכילת בשר ושתיית יין ורחיצה מה שלא אסרה התלמוד משום צער בעלמא לזכור חורבן הבית ולהעלות על לבם תוגה א"כ כ"ש בעשירי שהרי מצינו בירושלמי שהחכמים...

עבור לחיפוש מתקדם