מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 563 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בן ראובן
ה' דצמבר 05, 2019 2:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: מהו ה'טעמא דקרא' של פטור קלב"מ
תגובות: 11
צפיות: 172

Re: מהו ה'טעמא דקרא' של פטור קלב"מ

חלוקים אנו בגדר "טעם"...
על ידי בן ראובן
ד' דצמבר 04, 2019 10:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו ה'טעמא דקרא' של פטור קלב"מ
תגובות: 11
צפיות: 172

Re: מהו ה'טעמא דקרא' של פטור קלב"מ

עושה חדשות כתב:?


פתח את הר"ת, ולהפתעתך תראה את הטעם.
על ידי בן ראובן
ד' נובמבר 27, 2019 10:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: גארטל מזויף, צדיק מזויף, ענין מזויף
תגובות: 16
צפיות: 667

Re: גארטל מזויף, צדיק מזויף, ענין מזויף

לכאורה הבחינה פשוטה - מה יקרה אם המוכר יגלה ללוקח את עמדתו/את הידוע לו. אם עמדתו של הלוקח לא תשתנה, לכאורה אין כאן שום אונאה.
על ידי בן ראובן
ה' נובמבר 21, 2019 6:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?
תגובות: 53
צפיות: 715

Re: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?

השאלה שבפנינו אינה קשורה לנידון הזה לכאורה. כי לית מאן דפליג שאין חיוב לפני הבישול בפועל (בשבת או במוצאי שבת), וכיון שכמעט לכל הדעות שבת רק דחויה מפני פיקוח נפש ולא הותרה, מאיזה סיבה בעולם נתיר לו להתחייב אם הפיקוח נפש כבר עבר מן העולם? תחילה סברתי שגם אם נאמר הותרה אין להתיר, כיון שהאיסור טרם נעשה...
על ידי בן ראובן
ה' נובמבר 21, 2019 9:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?
תגובות: 53
צפיות: 715

Re: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?

ביקורת תהיה כתב:אומר רש"י: אפילו על ידי אחרים.


וקי"ל (שוע"ר רסמ"ג) שאינו אלא אסמכתא בעלמא לאיסור מלאכה ע"י נכרי שהוא מדבריהם. ואין זה נוגע לעניננו.
על ידי בן ראובן
ה' נובמבר 21, 2019 3:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?
תגובות: 53
צפיות: 715

Re: האם חייבים להסיר הקדירה מעל גבי האש?

איני רואה את הצד להשאיר על האש. המלאכה נעשית כשמאכל נעשה מבושל כמב"ד, כלומר, עד כה עוד לא נתחללה השבת בשביל החולה, ומה הסברא להתיר לחללה עתה? אין איסור שתיעשה מלאכה. יש איסור לעשות מלאכה, ואותו מעשה שעשה (שאמנם גדר מלאכה אין עליו אלא לאחר שיתבשל המאכל כמב"ד) נעשה בהיתר. אינני אומר שזה מוכ...
על ידי בן ראובן
ב' נובמבר 18, 2019 6:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מלים כפולות בתורה
תגובות: 5
צפיות: 163

Re: מלים כפולות בתורה

ומקורו טהור לפנינו בש"ס (כתובות מה, ב): "ללקות - לוקה מכל מקום".
על ידי בן ראובן
ד' נובמבר 13, 2019 2:53 am
פורום: אספקלריא
נושא: תפילה מתוך סמרטפון
תגובות: 50
צפיות: 1898

Re: תפילה מתוך סמרטפון

הוגה כתב:במסך לפחות בשעה שמופיעים בו ד"ת
אף על פי שנאמר שכתיבה במחשב לא נחשבת "כתובה", מי אמר שסיבת הקדושה לספרי קודש מצד זה שהם כתובים, אולי מפני שהם משמשים לנו ללימוד?


נפק"מ אם הוא תשמיש קדושה או תשמיש מצוה.
על ידי בן ראובן
ג' נובמבר 12, 2019 8:09 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברוך ה' המבורך לעולם ועד
תגובות: 14
צפיות: 409

Re: ברוך ה' המבורך לעולם ועד

בפשוטו, וכן נהגו העולם (ונעימת ימים הנוראים תוכיח, שם כולם אומרים במתון ומדקדקים): ברוך ה' המבורך - לעולם ועד. (חוץ מהמגלים עצמם לראשונה מהרהרים בפירוש המילות ומנסים..) ואת"ל שברוך ה' לחודיה, היה צריך לומר ברוך ה' שיהא מבורך לעולם ועד. כך משמע לכאורה גם מאמירת הש"ץ "ברכו את ה' המבורך...
על ידי בן ראובן
ג' נובמבר 05, 2019 10:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: ההיתר של שתיית הקפה לפני התפילה
תגובות: 39
צפיות: 1146

Re: ההיתר של שתיית הקפה לפני התפילה

בוודאי שאני הייתי מגיד השיעור הזה (וכבר אמרתי הרבה פעמים שאני אוהב מאוד לצטט את עצמי). ולי כן ידוע שקפה מזיק, ואה"נ ראוי לאסרו תמיד, אז לכה"פ לפני התפילה. לפי המחקרים העדכניים התועלת הבריאותית בשתיית קפה מתונה (כ-3 כוסות ביום) גדולה בהרבה על הנזק האפשרי. ביררתי. מדובר דווקא על קפה לא קלוי...
על ידי בן ראובן
ג' נובמבר 05, 2019 9:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: ההיתר של שתיית הקפה לפני התפילה
תגובות: 39
צפיות: 1146

Re: ההיתר של שתיית הקפה לפני התפילה

בוודאי שאני הייתי מגיד השיעור הזה (וכבר אמרתי הרבה פעמים שאני אוהב מאוד לצטט את עצמי). ולי כן ידוע שקפה מזיק, ואה"נ ראוי לאסרו תמיד, אז לכה"פ לפני התפילה. לפי המחקרים העדכניים התועלת הבריאותית בשתיית קפה מתונה (כ-3 כוסות ביום) גדולה בהרבה על הנזק האפשרי. ביררתי. מדובר דווקא על קפה לא קלוי...
על ידי בן ראובן
ג' נובמבר 05, 2019 1:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: ההיתר של שתיית הקפה לפני התפילה
תגובות: 39
צפיות: 1146

Re: ההיתר של שתיית הקפה לפני התפילה

בברכה המשולשת כתב:בוודאי שאני הייתי מגיד השיעור הזה (וכבר אמרתי הרבה פעמים שאני אוהב מאוד לצטט את עצמי).
ולי כן ידוע שקפה מזיק, ואה"נ ראוי לאסרו תמיד, אז לכה"פ לפני התפילה.


לפי המחקרים העדכניים התועלת הבריאותית בשתיית קפה מתונה (כ-3 כוסות ביום) גדולה בהרבה על הנזק האפשרי.
על ידי בן ראובן
ו' אוקטובר 18, 2019 1:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: נענוע הלולב למזרח העולם או למזרח שמש
תגובות: 40
צפיות: 1119

Re: נענוע הלולב למזרח העולם או למזרח שמש

עזריאל ברגר כתב:תיקון:
המעיין בהלכות קדה"ח להרמב"ם פי"ט - לומד שהשמש תמיד זורחת מדרום לארה"ק, אפילו בזמנים שהיא זורחת "בצפון".


מדרום לאה"ק, אבל לא מדרום לאמצע המזרח של יושבי אה"ק, כי אמצע המזרח הוא תמיד על קו המשוה (ראה בארוכה שוע"ר סצ"ד).
על ידי בן ראובן
ב' ספטמבר 16, 2019 3:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: 'אומר' במשנה ובברייתא - 'אמר' בגמרא
תגובות: 28
צפיות: 2004

Re: 'אומר' במשנה ובברייתא - 'אמר' בגמרא

ל"רכוב" ו"חלוק" אין מושא ישיר.

אבל אכן "גמירי לה" הוא ראיה ניצחת לדבריך. ואם כך גם "גמיר וסביר" יתפרש על דרך בינוני פעול.
על ידי בן ראובן
ב' ספטמבר 16, 2019 2:58 am
פורום: בית התלמוד
נושא: 'אומר' במשנה ובברייתא - 'אמר' בגמרא
תגובות: 28
צפיות: 2004

Re: 'אומר' במשנה ובברייתא - 'אמר' בגמרא

עלה בדעתי שייתכן שבפעלים השכיחים בשקו"ט התלמודי חלה הידמות בין הווה לעבר. ומכאן "סבר" ו"גזר" בתוך השקו"ט, ו"סביר" ו"גזיר" במנותק מהשקו"ט.
על ידי בן ראובן
ב' ספטמבר 16, 2019 2:53 am
פורום: בית התלמוד
נושא: 'אומר' במשנה ובברייתא - 'אמר' בגמרא
תגובות: 28
צפיות: 2004

Re: 'אומר' במשנה ובברייתא - 'אמר' בגמרא

איך זה מתיישב במשמעות? וגם "גמיר" פעמים רבות מופיע עם מושא, ולכאורה אין לזה מקום בבינוני פעול (השווה: "גמרא גמיר לה" - "מתניתא שמיע ליה").

וגם מצינו: "סביר" ("גמיר וסביר") ואפילו "גזיר" ("שכם נסיב ומבגאי גזיר").
על ידי בן ראובן
ב' ספטמבר 16, 2019 2:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: 'אומר' במשנה ובברייתא - 'אמר' בגמרא
תגובות: 28
צפיות: 2004

Re: 'אומר' במשנה ובברייתא - 'אמר' בגמרא

אתה בטוח שר' נחשבת גרונית לענין זה?

וראיה לסתור - "גמיר".
על ידי בן ראובן
ב' ספטמבר 16, 2019 1:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: 'אומר' במשנה ובברייתא - 'אמר' בגמרא
תגובות: 28
צפיות: 2004

Re: 'אומר' במשנה ובברייתא - 'אמר' בגמרא

אי קשיא הא קשיא, שבדרך כלל לשון הווה בבניין קל בארמית הוא במשקל "פעיל" (כמו יתיב, אזיל וכו'), ולמה כאן "אמר" ולא "אמיר".
על ידי בן ראובן
ה' ספטמבר 12, 2019 1:00 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: תקלה: חץ ההפניה של הפורום לא עובד ?!?
תגובות: 32
צפיות: 1820

Re: תקלה: חץ ההפניה של הפורום לא עובד ?!?

אצלי עדיין לא עובד.
על ידי בן ראובן
ד' ספטמבר 11, 2019 2:22 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: תביר איננו טעם מפסיק?
תגובות: 53
צפיות: 2123

Re: תביר איננו טעם מפסיק?

בקיצור, כללי הטעמים משתמשים במושג "מפסיק" ומחלקים אותו לדרגות שונות, ואתה מעדיף לקרוא לשתי הדרגות העליונות "מפסיק" ולשתי הדרגות התחתונות "עיצור". אני מציע לחלק עוד יותר, ולקרוא לדרגה העליונה "מפסיק", לדרגה השניה "מגליז", לדרגה השלישית "משציר&quo...
על ידי בן ראובן
ד' ספטמבר 11, 2019 2:15 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: תביר איננו טעם מפסיק?
תגובות: 53
צפיות: 2123

Re: תביר איננו טעם מפסיק?

ואם נכתוב "הבית הגדול והאדום נפל ואיננו" כאן נוכל בודאי לתת פסיק אחרי ה'נפל', כך: "הבית הגדול והאדום נפל, ואיננו" כשארבעת המילים הראשונות מחוברות והאחרון ייפרד מהם (מכיון שיש כאן שני חלקים בסיפור, 1) הבית (איזה?...) נפל, 2) כעת הוא איננו). בנגינה נוסיף בו ג"כ עיצורים כנ&quo...
על ידי בן ראובן
ד' ספטמבר 11, 2019 2:03 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: תביר איננו טעם מפסיק?
תגובות: 53
צפיות: 2123

Re: תביר איננו טעם מפסיק?

ואם נכתוב "הבית הגדול והאדום נפל ואיננו" כאן נוכל בודאי לתת פסיק אחרי ה'נפל', כך: "הבית הגדול והאדום נפל, ואיננו" כשארבעת המילים הראשונות מחוברות והאחרון ייפרד מהם (מכיון שיש כאן שני חלקים בסיפור, 1) הבית (איזה?...) נפל, 2) כעת הוא איננו). בנגינה נוסיף בו ג"כ עיצורים כנ&quo...
על ידי בן ראובן
ד' ספטמבר 11, 2019 1:52 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: תביר איננו טעם מפסיק?
תגובות: 53
צפיות: 2123

Re: תביר איננו טעם מפסיק?

תבנית ג' הנ"ל באה בד"כ במשפט ארוך (ומורכב) יותר, כאשר המילה עם הטיפחא נמשכת למעלה, ולכן א"א לתת לפניה טעם מפסיק שיחתוך שם את המשפט ויבודד את המילה שלאחריה, שכן מילה זו (האחרונה) נמשכת לתחילת המשפט. זו טענה חסרת בסיס. קח למשל את המשפט "הבית הגדול הוא אדום". המלים "הוא א...
על ידי בן ראובן
ד' ספטמבר 11, 2019 1:51 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: תביר איננו טעם מפסיק?
תגובות: 53
צפיות: 2123

Re: תביר איננו טעם מפסיק?

אינני מבין את תמיהתך כלל, וכי אפשר להחליף גרש ברביעי, והרי אדרבה זה ההבדל ביניהם, שהרביעי הוא טעם מפסיק (קטן אמנם), ותפקידו להפסיק ולחלק המשפט, משא"כ הגרש איננו מפסיק ומחלק אלא עוצר את שטף הקריאה, אך נמשך אל הטעמים שאחריו. בקיצור, אתה אומר שהגרש אינו "מפסיק" אלא "עוצר", וגם...
על ידי בן ראובן
ד' ספטמבר 11, 2019 12:12 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: תביר איננו טעם מפסיק?
תגובות: 53
צפיות: 2123

Re: תביר איננו טעם מפסיק?

תבנית ג' הנ"ל באה בד"כ במשפט ארוך (ומורכב) יותר, כאשר המילה עם הטיפחא נמשכת למעלה, ולכן א"א לתת לפניה טעם מפסיק שיחתוך שם את המשפט ויבודד את המילה שלאחריה, שכן מילה זו (האחרונה) נמשכת לתחילת המשפט. זו טענה חסרת בסיס. קח למשל את המשפט "הבית הגדול הוא אדום". המלים "הוא א...
על ידי בן ראובן
ג' ספטמבר 10, 2019 8:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מוצר שנתקע במכונת שתיה - האם מותר לגרום לו לצאת?
תגובות: 24
צפיות: 650

Re: מוצר שנתקע במכונת שתיה - האם מותר לגרום לו לצאת?

עזריאל ברגר כתב:עכשיו תהיתי שמא היה כאן קנין משיכה, שהרי הקונה גרם להזיז את הבקבוק.
אלא שצ"ע אם משיכה מועילה בתוך הכלי של המוכר.


למה צ"ע? הרי אפילו ברה"ר או בחצר שאינה שניהם אין משיכה מועילה, וק"ו ברשות המוכר.

ועוד, שאין משיכה מועילה אלא בדבר שאין דרכו להגביה.
על ידי בן ראובן
ג' ספטמבר 10, 2019 6:23 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: תביר איננו טעם מפסיק?
תגובות: 53
צפיות: 2123

Re: תביר איננו טעם מפסיק?

טעמי המקרא - טעמים מפסיקים - אם למקרא.pdf הבעיה היא שבמציאות בדרך כלל אין שום סיבה להפסיק שום הפסקה בתביר, הוא ממש מחובר לטעם שלאחריו, מצד הרכב ומבנה המשפט, ונראה שתפקידו רק להאט את שטף הקריאה. וכן הגרשיים בד"כ אין שום טעם להפסיק בו. ולכן המסקנא היא שהחלוקה הרגילה של 2 מחלקות, דהיינו טעמים מחב...
על ידי בן ראובן
ג' ספטמבר 10, 2019 2:28 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: תביר איננו טעם מפסיק?
תגובות: 53
צפיות: 2123

Re: תביר איננו טעם מפסיק?

כל הנ"ל כללים ידועים ומפורסמים, ובחלקם גם נידונו כאן בעבר.
על ידי בן ראובן
ו' ספטמבר 06, 2019 4:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מוצר שנתקע במכונת שתיה - האם מותר לגרום לו לצאת?
תגובות: 24
צפיות: 650

Re: מוצר שנתקע במכונת שתיה - האם מותר לגרום לו לצאת?

ובעלי המכונה קנאוהו בקנין חצר/כלי... אלא שהוא במצב של "אבידה", שהרי יכול אדם לבוא ולהתחכם ולקחתו. א"כ יש לדון אם היא חצר המשתמרת. למיטב זכרוני, הגדרת חצר המשתמרת היא מקום שאדם מתבייש להיכנס אליו בלא רשות, ולא בעינן שיהיה מקום שאי אפשר לגנוב ממנו. מלבד זאת שבקנין "כלי" לכאור...
על ידי בן ראובן
ה' ספטמבר 05, 2019 11:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מוצר שנתקע במכונת שתיה - האם מותר לגרום לו לצאת?
תגובות: 24
צפיות: 650

Re: מוצר שנתקע במכונת שתיה - האם מותר לגרום לו לצאת?

ובעלי המכונה קנאוהו בקנין חצר/כלי... אלא שהוא במצב של "אבידה", שהרי יכול אדם לבוא ולהתחכם ולקחתו. א"כ יש לדון אם היא חצר המשתמרת. למיטב זכרוני, הגדרת חצר המשתמרת היא מקום שאדם מתבייש להיכנס אליו בלא רשות, ולא בעינן שיהיה מקום שאי אפשר לגנוב ממנו. מלבד זאת שבקנין "כלי" לכאור...
על ידי בן ראובן
ה' ספטמבר 05, 2019 9:00 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה
תגובות: 70
צפיות: 3268

Re: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה

בהיות ואני רואה כמה חברים שהסכימו לדעתי, אני חוזר ומעתיק כאן את ההודעה שכתבתי בלילה ומחקתי בגלל שראיתי שעומד להתפתח וויכוח משונה על מציאות שלא היה לי חשק להיגרר אליו. וזה לשוני: אני רוצה לעשות פה איזה חשבון דמיוני. שבס"ה הופך את השאלה של הכותרת ל《חידה-מיעוט האוכולוסין ביהדות ספרד》 משפחה ממוצעת...
על ידי בן ראובן
ה' ספטמבר 05, 2019 7:23 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה
תגובות: 70
צפיות: 3268

Re: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה

למה לא להתחיל את החשבון מימי נח? אם לפני 4000 שנה היו 8 אנשים, ובכל 100 שנה מספר האנשים גדל פי 500, גודל האוכלוסייה בימינו היה צריך להימדד במספרים בני מאות ספרות.
על ידי בן ראובן
ה' ספטמבר 05, 2019 5:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מוצר שנתקע במכונת שתיה - האם מותר לגרום לו לצאת?
תגובות: 24
צפיות: 650

Re: מוצר שנתקע במכונת שתיה - האם מותר לגרום לו לצאת?

עזריאל ברגר כתב:ובעלי המכונה קנאוהו בקנין חצר/כלי... אלא שהוא במצב של "אבידה", שהרי יכול אדם לבוא ולהתחכם ולקחתו.


א"כ יש לדון אם היא חצר המשתמרת.
על ידי בן ראובן
ה' ספטמבר 05, 2019 2:55 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה
תגובות: 70
צפיות: 3268

Re: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה

יקים כתב:
בן ראובן כתב:
יקים כתב:משפחה ממוצעת במזרח אירופה ילדה 10-14 ילדים מהם שרדו בממוצע 8 ילדים


חלומות באספמיא (או במקרה הזה בפולניא).

על איזה חלק אתה מתכוון?


על שניהם.
על ידי בן ראובן
ה' ספטמבר 05, 2019 2:53 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה
תגובות: 70
צפיות: 3268

Re: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה

יקים כתב:משפחה ממוצעת במזרח אירופה ילדה 10-14 ילדים מהם שרדו בממוצע 8 ילדים


חלומות באספמיא (או במקרה הזה בפולניא).
על ידי בן ראובן
ה' ספטמבר 05, 2019 1:21 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה
תגובות: 70
צפיות: 3268

Re: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה

יש כאן ערבוב של שתי שאלות: התרבות יהדות אשכנז בכלל ב-1000 השנים האחרונות, והנס הדמוגרפי שפקד את יהדות פולין לפני כמה מאות שנים. גם לפני הנס הדמוגרפי הזה יהדות אשכנז לא היתה כ"כ "קטנטנה". אולי לא קטנטנה, אבל בהחלט קטנה, או לכה''פ לא גדולה. כיצד יתכן שהיתה לה השפעה גנטית כה מכרעת על כל...
על ידי בן ראובן
ד' ספטמבר 04, 2019 9:37 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה
תגובות: 70
צפיות: 3268

Re: מה הסיבה שיהדות אשכנז כ״כ התרבה

יש כאן ערבוב של שתי שאלות: התרבות יהדות אשכנז בכלל ב-1000 השנים האחרונות, והנס הדמוגרפי שפקד את יהדות פולין לפני כמה מאות שנים. גם לפני הנס הדמוגרפי הזה יהדות אשכנז לא היתה כ"כ "קטנטנה".
על ידי בן ראובן
ג' ספטמבר 03, 2019 12:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: חששות בשמן זית כתית מעולה
תגובות: 11
צפיות: 524

Re: חששות בשמן זית כתית מעולה

סגי נהור כתב:(גריסין של פול?).


בורגול הוא חיטה.
על ידי בן ראובן
ב' ספטמבר 02, 2019 12:11 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד המילה "מוסר" (מלשין)
תגובות: 10
צפיות: 515

Re: ניקוד המילה "מוסר" (מלשין)

בכל המקורות שראיתי, ה"מויסר" מופיע כ" מסור ". [כגון ר"ה י"ז ע"א "המינים והמסורות והאפיקורסין"]. לכאורה הכוונה שהוא "מוסר" ממון חבירו, א"כ למה הוא מנוקד "מסור" כאילו שמסרו אותו? והאם צריך לנקד "מסוֹרוֹת" (חולם חולם), או ...
על ידי בן ראובן
ב' ספטמבר 02, 2019 1:58 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה זו אמונה פשוטה?
תגובות: 66
צפיות: 2436

Re: מה זו אמונה פשוטה?

אינני רואה צורך להתדיין עם מישהו שחושב שהוא בהכרח מבין טוב ממני מאחר שקרא ספרים של עוד כמה אנשים שהביעו דעה בנושא, והוא גם יודע טוב ממני להתנסח בלועזית. חס ושלום, חלילה לי הדבר. לא עלה על דעתי כלל להביע את עמדתי ממרום שבתי, תוך התנשאות שכזו ('אד הומינם' בלע"ז :-) ...). להיפך, אני לגמרי שמח לדו...

עבור לחיפוש מתקדם