החיפוש הניב 375 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בן ראובן
ד' ינואר 23, 2019 1:40 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מה ההבדל בין לשון "רק" ללשון "אלא"?
תגובות: 7
צפיות: 135

Re: מה ההבדל בין לשון "רק" ללשון "אלא"?

[quote="כדכד"]למיטב ידיעתי "רק" בלשון "אלא" אינו משמש בלשון חכמים, ונכנס בתקופות מאוחרות יותר. שימוש זה עשוי לגרום לבלבול ולכך שמשפט יכול להתפרש בשני אופנים מנוגדים. [לדוגמא: "אינני אוכל רק מלפפונים". לפי המשמעות המקורית, והמקובלת בלשון ימינו, פירוש המשפט הוא ...
על ידי בן ראובן
ב' ינואר 14, 2019 5:45 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?
תגובות: 20
צפיות: 277

Re: ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים''?

אתמול התפללתי מנחה ועלה חזן אחד מפרחי חסידים והנה אני שומע אותו חותם את ברכת ולמלשינים ''שובר אויבים ומכניע מינים זדים'' לתמיהתי הרבה אמר שכך נוסח סקווער אני לא הולך להתווכח עם החסידות המפוארה אבל קצת תמוה הנוסח שנראה כאילו מצמצם רק למינים שהם זדים. ואולי מרוב המהירות נמלט לו הו' ואמר ''מינים וזדים...
על ידי בן ראובן
א' ינואר 13, 2019 9:41 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: למה נקרא שמה מזוזה?
תגובות: 22
צפיות: 473

Re: למה נקרא שמה מזוזה?

אף כדברַי מתיישב הלשון על נכון, שכן "כי נקרא תפילין מלשון תפילה" הוא המשך המשפט "מלשון שנקרא תפילין כו' ", ו"התפילין שייכים אל התפלה" הוא סיכום הענין. ועכ"פ, אין בדיוקים כאלו להוציא מפשוטם הנהיר של דברים. אדרבה, גם התחלת המשפט אינה מתאימה לפירושך, ולדבריך הול"...
על ידי בן ראובן
א' ינואר 13, 2019 8:53 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: למה נקרא שמה מזוזה?
תגובות: 22
צפיות: 473

Re: למה נקרא שמה מזוזה?

. . מלשון שנקרא תפילין הי' נראה שראוי שיהיו התפילין עליו בשעת תפלה אף במנחה כי נקרא תפילין מלשון תפלה, כי התפלה הוא על צרכו וחיותו ובתפילין אמרו כל המניח תפילין מאריך ימים שנאמר ה' עליהם יחיו ר"ל כי מאחר שעל ידי תפילין שם ה' נקרא עליו דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך וכאשר ה...
על ידי בן ראובן
א' ינואר 13, 2019 6:57 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: למה נקרא שמה מזוזה?
תגובות: 22
צפיות: 473

Re: למה נקרא שמה מזוזה?

אם צדי הדלת נקראים בעצמם בשם 'מזוזות', מה טעם נקרא הקלף שכותבים ושמים עליהם בשם 'מזוזה', ולא נתנו לו שם מיוחד בפני עצמו? אם שיחת האדם עם קונו נקראת בעצמה בשם 'תפילה', מה טעם נקרא הקלף שמניח על ידו וראשו בשעת התפילה בשם 'תפילה' (וברבים 'תפילין'), ולא נתנו לו שם מיוחד בפני עצמו? תפילין מלשון פלילה וה...
על ידי בן ראובן
א' ינואר 13, 2019 4:16 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: למה נקרא שמה מזוזה?
תגובות: 22
צפיות: 473

Re: למה נקרא שמה מזוזה?

איני מבין מה אתה רוצה. הרי אתה רואה שהכוה"ק התקשה בלשון הברכה 'לקבוע מזוזה', ולא נחה דעתו עד שביאר הענין באופן מחודש מאוד. שאלתי היא אם יש הסבר יותר פשוט גם בלשון הברכה 'להניח תפילין' התקשה בדיוק באותה מידה כפי שהביא הרב איש בער. על דרך הפשט אין זו קושיא אם בלשון חכמים נתייחדה למלה פלונית משמע...
על ידי בן ראובן
א' ינואר 13, 2019 4:09 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: למה נקרא שמה מזוזה?
תגובות: 22
צפיות: 473

Re: למה נקרא שמה מזוזה?

אם צדי הדלת נקראים בעצמם בשם 'מזוזות', מה טעם נקרא הקלף שכותבים ושמים עליהם בשם 'מזוזה', ולא נתנו לו שם מיוחד בפני עצמו? אם שיחת האדם עם קונו נקראת בעצמה בשם 'תפילה', מה טעם נקרא הקלף שמניח על ידו וראשו בשעת התפילה בשם 'תפילה' (וברבים 'תפילין'), ולא נתנו לו שם מיוחד בפני עצמו? תפילין מלשון פלילה וה...
על ידי בן ראובן
ו' ינואר 11, 2019 2:37 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: למה נקרא שמה מזוזה?
תגובות: 22
צפיות: 473

Re: למה נקרא שמה מזוזה?

דרומי כתב:אם צדי הדלת נקראים בעצמם בשם 'מזוזות', מה טעם נקרא הקלף שכותבים ושמים עליהם בשם 'מזוזה', ולא נתנו לו שם מיוחד בפני עצמו?


אם שיחת האדם עם קונו נקראת בעצמה בשם 'תפילה', מה טעם נקרא הקלף שמניח על ידו וראשו בשעת התפילה בשם 'תפילה' (וברבים 'תפילין'), ולא נתנו לו שם מיוחד בפני עצמו?
על ידי בן ראובן
ו' ינואר 11, 2019 1:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו
תגובות: 204
צפיות: 16741

Re: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו

הרב דורשי יחודך, לא. אין זה נכון כלל וכלל. כי אין מחלוקת בין המקובלים ובין החסידים, ואין מחלוקת בין המקובלים ובין הרש"ז מלאדי. דוק: המקובלים והרש"ז נוסעים בשתי רכבות מקבילות. לכל רכבת מסלול שלה. שלם, עצמאי. הרכבות אינן נפגשות. אינן חוצות זו את זו, כי אין צומת של המסלולים. אתה דוחק את המקו...
על ידי בן ראובן
ב' דצמבר 31, 2018 8:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפוח ואתרוג
תגובות: 9
צפיות: 357

Re: תפוח ואתרוג

לענין כתב:מי חשב אחרת?


כך הבנתי מדבריך, וכנראה טעיתי.
על ידי בן ראובן
ב' דצמבר 31, 2018 8:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפוח ואתרוג
תגובות: 9
צפיות: 357

Re: תפוח ואתרוג

לענין כתב:כידוע אי' כמה פעמים בש"ס תפוח, והתו' פירשו שהכוונה לאתרוג.


לענ"ד ברור שכוונת התוס' היא רק לתפוח בלישנא דקרא, אבל פשוט שתפוחים הנזכרים לרוב (ולא רק "כמה פעמים") בדחז"ל הם תפוחים שלנו. וראה מעשרות פ"א מ"ד: "התפוחים והאתרוגין".
על ידי בן ראובן
א' דצמבר 30, 2018 6:35 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?
תגובות: 118
צפיות: 3130

Re: דע מה שתשיב: מאי אהנו לן רבנן?

פגשתי הרבה שאלות מלומדות שטחיות להחריד, למשל: הרי מקובל במדע שכל הוכחה מדעית צריכה שתהיה אפשרות לפרוך אותה, כלומר צריכה לעמוד במבחן הניסוי. ואיך אתה אומר שיש הוכחות ליהדות והרי אין ציור תיאורטי שבו יתברר משהו שיוכיח שהתורה אינה אמת. ב"ה היתה לי תשובה, אותו פרופסור הוא בן לניצולי שואה ועניין הש...
על ידי בן ראובן
א' דצמבר 23, 2018 9:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בענין שנים מקרא ואחד תרגום
תגובות: 28
צפיות: 2310

Re: שאלה בענין שנים מקרא ואחד תרגום

וכבר ידועה הסתירה בזה, שבסי' רפה (ס"ק יח) כתב המ"ב: "וביום הו"ר יקרא שמו"ת פרשת וזאת הברכה ואם קרא ביום שמ"ע לא הפסיד", ואילו בסימן תרסט (ס"ק ד) כתב "שבליל שמחת תורה יקרא הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום שעתה הוא זמנה", וצ"ע. ויש לבאר שלכתחילה זמנה ב...
על ידי בן ראובן
ו' דצמבר 21, 2018 1:18 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: יקום ינקום
תגובות: 7
צפיות: 513

Re: יקום ינקום

מרדכי וינטרויב כתב:הדבר נמצא כבר בספרים המאוחרים במקרא (ראה אסתר ו, יג: החלות לנפול לפניו).


אין זו ראיה. בשם הפועל אין הנו"ן נופלת בלשון המקרא.

ועד שאתה מביא מאסתר, מקרא מלא הוא בבמדבר "ולמה ה' מביא אותנו אל הארץ הזאת לנפל בחרב".
על ידי בן ראובן
ב' דצמבר 10, 2018 11:24 pm
פורום: חנוכה
נושא: להסיר מכשול: סופגניות אפויות ברכתן 'המוציא'
תגובות: 21
צפיות: 865

Re: להסיר מכשול: סופגניות אפויות ברכתן 'המוציא'

לבי במערב כתב:(א) לכאורה יש לחשב אף את כמות המים שבנוזלים אלו עצמם, ובמציאות - יתכן מאד שישנה את המסקנא הנ"ל.


אם כוונתך למים הנמצאים באופן טבעי במי פירות וכיו"ב - הם אינם מים מבחינה הלכתית.
על ידי בן ראובן
ד' דצמבר 05, 2018 11:16 am
פורום: חנוכה
נושא: אם חנוכה חג הוא
תגובות: 11
צפיות: 423

Re: אם חנוכה חג הוא

מועד, יו"ט, אבל מה הקשר לחג? וכי מביאים בו קרבן חגיגה?
על ידי בן ראובן
א' דצמבר 02, 2018 5:25 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ברכנו בברכה המשולשת בתורה
תגובות: 14
צפיות: 1421

Re: ברכנו בברכה המשולשת בתורה

נראה לי פשוט: בברכה המשולשת, בתורה הכתובה ע"י משה עבדך. כלומר, שהתורה כתובה ע"י משה עבדך, ולא שהברכה המשולשת כתובה ע"י משה עבדך. באר נא כוונתך. מה זה "בתורה"? אהאי קאי? ואניי בעניי עוד לא מצאתי ביאור הגון למשמעות "ברכנו בברכה המשולשת , בתורה הכתובה על ידי משה עבדך"...
על ידי בן ראובן
ג' נובמבר 27, 2018 8:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה גרם לאנטישמיות של היטלר ווגנר - הרב בן-פורת.
תגובות: 145
צפיות: 2317

Re: מה גרם לאנטישמיות של היטלר ווגנר - הרב בן-פורת.

ב. הציונות אשמה בהעברה על הדת של הרבה יהודים כמו ילדי טהרן ועולי תימן מרוקו ועוד מדינות שהגיעו לכאן כשומרי תו"מ והוכרחו להמיר את דתם לדת החילוניות. לגבי עולי מרוקו וכו', כדאי להשוות עם מצבם הרוחני של אלו שהיגרו משם לצרפת, קנדה ועוד. לא בטוח שניתן להשוות, כי ייתכן שמדובר בשכבות חברתיות שונות.
על ידי בן ראובן
ג' נובמבר 27, 2018 8:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "וילך ראובן, - טעמים
תגובות: 8
צפיות: 307

Re: "וילך ראובן, - טעמים

בחומשים רבים נשמט הרביע שבתיבת "ראובן", ורבים טועים ומטעימים בה זקף (גם כשקורין בטעם העליון).
על ידי בן ראובן
ב' נובמבר 26, 2018 2:32 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'של שירים לחצאין'. למה נקדו בסדורים המילה 'שירים', בצורה זוגית?
תגובות: 11
צפיות: 844

Re: 'של שירים לחצאין'. למה נקדו בסדורים המילה 'שירים', בצורה זוגית?

עיין סידור רבי שבתי סופר עמ' 41. נאמר שם: אבל מלת 'שִׁירֵי' ביו"ד נחה הוא לשון שירה. לאו דוקא, בכת"י קאופן מנוקד 'שִׁירֵי הדם' (צורת הסמיכות של 'שִׁירַיִם'), וכ"ה בסידור הרב: 'שִׁירֵי הדם'. מן הענין, כי שם ספרו של הצדיק מקאלאמיי 'שִׁירֵי מַשְׂכִּיל', שנכתב בעקבי הספר 'משכיל אל דל', נ...
על ידי בן ראובן
ד' נובמבר 21, 2018 2:52 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הלכך נימרינהו מעומד
תגובות: 18
צפיות: 866

Re: הלכך נימרינהו מעומד

מלומד הוא מי שלימדוהו. מעומד הוא מי שעימדוהו, לכן הספר מעומד. מיושב הוא מי שיישבוהו, לכן הקושיא מיושבת. מי שהעמידוהו הוא מועמד, ואילו מי שעמד בעצמו הוא - עומד. מה זה "תקיעות מעומד"? ובכלל, מיהו בדיוק האיש המעומד, התוקע? השומע? לפי הניקוד הספרדי הכל ברור ומחוור. תקיעות מֵעֹמֶד (במלעיל) - ת...
על ידי בן ראובן
ד' נובמבר 21, 2018 2:19 am
פורום: חנוכה
נושא: להסיר מכשול: סופגניות אפויות ברכתן 'המוציא'
תגובות: 21
צפיות: 865

Re: להסיר מכשול: סופגניות אפויות ברכתן 'המוציא'

סגי נהור כתב:כיון שהסופגניות מתוקות מאוד, נראה שהסוכר נחשב "הרבה תבלין" המוזכר ברמ"א סי' קסח ס"ז, ודינן כפת הבאה בכסנין להדעה המובאת שם.


דומני שבצק הסופגניות אינו מתוק בהרבה מכל בצק של חלה מתוקה. הטעם המתוק נמצא בעיקר בציפויים ובמילויים למיניהם.
על ידי בן ראובן
ב' נובמבר 19, 2018 10:24 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הלכך נימרינהו מעומד
תגובות: 18
צפיות: 866

Re: הלכך נימרינהו מעומד

יש לך דוגמא נוספת למ"ם השימוש במובן תיאור מצב? או לשמות עצם במשקל "עומד" ו"יושב" במובן דומה?
על ידי בן ראובן
ו' נובמבר 09, 2018 8:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פיקוח נפש להלכה ולא למעשה
תגובות: 21
צפיות: 676

Re: פיקוח נפש להלכה ולא למעשה

לא הבנתי כלל את החקירה. וכי הדין שצריך להדליק נרות שבת במוצאי שבת דוקא (או בערב שבת דוקא) הוא פחות מערקתא דמסאנא?
על ידי בן ראובן
ד' אוקטובר 24, 2018 10:08 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מהו לבוש יהודי?
תגובות: 163
צפיות: 3686

Re: מהו לבוש יהודי?

המציאות היא שיצרני הפראקים ליהודים שינו בפירוש את מבנה הבגד המקורי כדי שייסגר ימין על שמאל. ידוע גם שיש ענין כזה. אבל אתה מתעקש לטעון שאין שום קשר בין השניים. יהי לך אשר לך. המתעקש הוא אתה ידידי, ולמענך אחזור שוב על מה שכתבתי כי כנראה מרוב ריתחא דקדושה לא טרחת לקרוא, או להבין את הנקרא. הנה: לרובא ד...
על ידי בן ראובן
ד' אוקטובר 24, 2018 7:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מהו לבוש יהודי?
תגובות: 163
צפיות: 3686

Re: מהו לבוש יהודי?

זאב ערבות כתב:תמונה של בגדי אפיפיור למכירה באיביי. הכפתורים נראים בבירור תפורים על צד שמאל! האם עכשיו ניתן לומר שזה חוקות הגויים?


הואל נא להתבונן שוב בתמונה (במיוחד בקטע שמעל שני הכפתורים האחרונים). הבגד המצולם רכוס, והוא רכוס שמאל על ימין.
על ידי בן ראובן
ד' אוקטובר 24, 2018 7:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מהו לבוש יהודי?
תגובות: 163
צפיות: 3686

Re: מהו לבוש יהודי?

כלומר שלכו"ע יש ענין בסגירה ימין על שמאל (הפראק הגויי המקורי נסגר שמאל על ימין), השאלה היא רק אם הקפידו על ענין זה בחולצות. לא. כלומר שלרובא דרובא דעלמא אין שום עניין בסגירת ימין על שמאל (עכ"פ אין שום עניין הלכתי), והא ראיה שהם לובשים חולצות ומכנסיים ומעילים הנסגרים שמאל על ימין, ואלה מהם...
על ידי בן ראובן
ד' אוקטובר 24, 2018 2:31 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מקור תפילת א-ל מלך יושב על כסא רחמים
תגובות: 11
צפיות: 1023

Re: מקור תפילת א-ל מלך יושב על כסא רחמים

סגי נהור כתב:עיין מאמר על דקדוק לשון המשנה להמשכיל שלמה לויזון, הנדפס (על דברי האפיקורסות שבו) בראש כרכי משניות וילנא.


לא הבנתי מה אתה מסיק משם - שכל ביטוי חז"לי מקורו ארמי?

אילו מצאת ביטוי כזה בתרגומים או בירושלמי (לא בדקתי), לחיי. אבל הימצאותו בתלמוד בבלי לכאורה אינה ראיה מספקת.
על ידי בן ראובן
ד' אוקטובר 24, 2018 1:59 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מקור תפילת א-ל מלך יושב על כסא רחמים
תגובות: 11
צפיות: 1023

Re: מקור תפילת א-ל מלך יושב על כסא רחמים

סגי נהור כתב:מעניין, כי לכאורה הביטוי "מעביר ראשון ראשון" מיוסד על לשון הברייתא (ר"ה יז, א), ולפי דברי הרמ"ק נצטרף לומר להפך, שהברייתא נקטה לשון התפילה.
ובכל אופן זאת לשון חז"לית, שמקורה לכאורה ארמי (קמא קמא בטיל).


לשון תנא דבי ר' ישמעאל מקורה בארמית בבלית?
על ידי בן ראובן
ד' אוקטובר 24, 2018 12:26 am
פורום: אספקלריא
נושא: מהו לבוש יהודי?
תגובות: 163
צפיות: 3686

Re: מהו לבוש יהודי?

כלומר שלכו"ע יש ענין בסגירה ימין על שמאל (הפראק הגויי המקורי נסגר שמאל על ימין), השאלה היא רק אם הקפידו על ענין זה בחולצות.
על ידי בן ראובן
ד' אוקטובר 24, 2018 12:11 am
פורום: אספקלריא
נושא: מהו לבוש יהודי?
תגובות: 163
צפיות: 3686

Re: מהו לבוש יהודי?

פרנקל תאומים כתב:ובינתיים אתה לועג על הליטאים וטוען שהגויים "נוהגים כהליטאים", על מי אתה מלעיג? על 85 אחוז מחכמי הדור והדורות הקודמים שאינם מכפתרים ימין על שמאל וגם אינם חושבים שיש צורך לעשות כן?!


הפראקים הליטאיים אינם נסגרים ימין על שמאל?
על ידי בן ראובן
ג' אוקטובר 16, 2018 10:44 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם היה דלת לפתח שבתיבת נח
תגובות: 22
צפיות: 1010

Re: האם היה דלת לפתח שבתיבת נח

ולמה יש צורך בחלון אחר שכבר יש באותו מקום פתח? ומדוע פתח נח דווקא את חלון התיבה לראות הקלו המים ולא פתח את הפתח? אלא ודאי משום שלא היו באותו מקום אלא החלון היה במכסה התיבה המשופע והדלת מן הצד בקומה השניה ולכן פתח נח דווקא את חלון התיבה כדי לראות דברים שלא יכול לראות דרך הפתח שהוא מן הצד אפשר שהיו ש...
על ידי בן ראובן
ג' אוקטובר 16, 2018 1:55 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם היה דלת לפתח שבתיבת נח
תגובות: 22
צפיות: 1010

Re: האם היה דלת לפתח שבתיבת נח

ולמה יש צורך בחלון אחר שכבר יש באותו מקום פתח? ומדוע פתח נח דווקא את חלון התיבה לראות הקלו המים ולא פתח את הפתח? אלא ודאי משום שלא היו באותו מקום אלא החלון היה במכסה התיבה המשופע והדלת מן הצד בקומה השניה ולכן פתח נח דווקא את חלון התיבה כדי לראות דברים שלא יכול לראות דרך הפתח שהוא מן הצד אפשר שהיו ש...
על ידי בן ראובן
ג' אוקטובר 16, 2018 12:13 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 736
צפיות: 74932

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אולי אפשר להמחיש לי את צורת הביטוי של אישראל ושל ישראל באותיות אנגלית (עם אותיות ניקוד)? EE YEE YEESRAEL זה אישראל או ישראל? פעמיים EE זה חיריק כמו I? EE = חיריק (I אנגלית אינה חיריק אלא דומה לשבא נע). כשהצירוף הזה מופיע ללא הקדמת עיצור הוא נשמע כאל"ף חרוקה. YEE = יו"ד חרוקה. אז YEESRAEL ...
על ידי בן ראובן
ב' אוקטובר 15, 2018 11:30 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 736
צפיות: 74932

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פרנקל תאומים כתב:
בן ראובן כתב:
פרנקל תאומים כתב:אולי אפשר להמחיש לי את צורת הביטוי של אישראל ושל ישראל באותיות אנגלית (עם אותיות ניקוד)?


EE

YEE

YEESRAEL זה אישראל או ישראל?

פעמיים EE זה חיריק כמו I?


EE = חיריק (I אנגלית אינה חיריק אלא דומה לשבא נע). כשהצירוף הזה מופיע ללא הקדמת עיצור הוא נשמע כאל"ף חרוקה.

YEE = יו"ד חרוקה.
על ידי בן ראובן
ב' אוקטובר 15, 2018 11:06 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 736
צפיות: 74932

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פרנקל תאומים כתב:
סגי נהור כתב:
בן ראובן כתב:
אברך כתב:מדוע הבדל בין אה [עם סגול] ו יא [עם סגול] ברור, ועם חיריק לא ברור?


כי תנועת חיריק מבוצעת בפה קרוב מאוד לעיצור יו"ד (כנ"ל).

כלומר, תנועת יֶה נשמעת דומה לאִיאֶה. וכנ"ל.

אולי אפשר להמחיש לי את צורת הביטוי של אישראל ושל ישראל באותיות אנגלית (עם אותיות ניקוד)?


EE

YEE
על ידי בן ראובן
ב' אוקטובר 15, 2018 9:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 736
צפיות: 74932

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אברך כתב:מדוע הבדל בין אה [עם סגול] ו יא [עם סגול] ברור, ועם חיריק לא ברור?


כי תנועת חיריק מבוצעת בפה קרוב מאוד לעיצור יו"ד (כנ"ל).
על ידי בן ראובן
ב' אוקטובר 15, 2018 2:13 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 736
צפיות: 74932

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אני לא יודע איך אתה מבטא. אני מבחין בדיבור בין ישראל מלידה לבין איסור גיורא. ואני מתכוון להברה הראשונה. אשריך, אולי תלמד אותי איך לעשות זאת? אני באמת לא יודע כיצד. הנה, כולנו מכירים את הצירוף "ישראל איסר" (רבינו משה איסר'ליש, היינו בן רבי ישראל), ממנו באמת נראה שלא הבחינו בין יש לאיס. אול...
על ידי בן ראובן
ה' אוקטובר 11, 2018 4:38 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: חדש עלינו את החודש "הזה"
תגובות: 26
צפיות: 2094

Re: שתחדש עלינו את החודש הבא

ומענין לענין, 'ראש חדש... יהיה ביום ראשון הבא עלינו לטובה' - מי בעל''ט, החודש או היום? בפשטות זה הולך על היום, ולכן כשיש ב' ימים ר''ח לכאו' צ''ל 'הבאים'. ג"ז נוסח מחודש (מרוו"ה). הנוסח המקורי הוא ראש חודש פלוני ביום פלוני (אזור אליהו) וכן נוסח סידור בעל התניא, ולפי זה מתיישב היטב גם נוסח ...
על ידי בן ראובן
ב' אוקטובר 08, 2018 3:20 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מה כלול בהגדרת "לשון הקודש"
תגובות: 93
צפיות: 3738

Re: מה כלול בהגדרת "לשון הקודש"

מה נעשה שלשון חז"ל איננה לשון שנחתה מן השמים, אלא לשון שניתן לעקוב אחר מקורותיה - אם ממלים שנקלטו משפות אחרות, אם ממלים ששינוי משמעותם ואם משיבושים הדרגתיים של לשון המקרא (כגון בלבול בין גזרת ל"א לגזרת לי"ה, שיצר מלים כמו לקרות, למלאות, יצתה ועוד), כדרכה של שפה משתנה ומתפתחת. ויעויין...

עבור לחיפוש מתקדם