מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1916 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פלתי
ה' מרץ 18, 2021 7:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זכויות יוצרים בתוכנות ישנות
תגובות: 1
צפיות: 153

Re: זכויות יוצרים בתוכנות ישנות

תוכנת בר אילן בנויה משני מרכיבים. א. ספרים מוקלדים. שהם לא משתנים אלא רק מתווספים. ב. ותוכנה שמשתכללת עם הזמן.
אז אפילו נימא שהתוכנה עצמה כבר אינה נסחרת בשוק ואולי משום כך יש צד של פקיעת הזכויות (?????) מ״מ הספרים עצמם באיזה צד יפקע הזכות עליהם?
על ידי פלתי
ב' מרץ 15, 2021 7:37 am
פורום: פסח
נושא: היכן המצוה לקבל ולזרוק דם הפסח ולהקטיר אימוריו?
תגובות: 24
צפיות: 1490

Re: היכן המצוה לקבל ולזרוק דם הפסח ולהקטיר אימוריו?

פשוט לי כי זה כתוב בתורה בהדיא שמי שלא הקריב פסח דינו כרת. וזה אחד משני מצוות עשה שבתורה שחיובן כרת.
על ידי פלתי
א' מרץ 14, 2021 10:58 pm
פורום: פסח
נושא: היכן המצוה לקבל ולזרוק דם הפסח ולהקטיר אימוריו?
תגובות: 24
צפיות: 1490

Re: היכן המצוה לקבל ולזרוק דם הפסח ולהקטיר אימוריו?

יישר כוח! הנה כל דבריו בזה: לשחוט וכו'. לאו דוקא השחיטה אלא היינו הקרבה עד זריקת הדם ואי לא נזרק הדם כהלכתו לא קיים העשה. ע' ש"ס ור"מ. ואכילת הפסח הוא מצוה בפ"ע, אבל מצוה זו קיים, ואפילו לא הקטיר האימורים פטור מפסח שני כי עיקר הקרבן עד הזריקה, ש"ס ור"מ. במשפט שהדגשתי מה ההג...
על ידי פלתי
ב' מרץ 08, 2021 10:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האיך הזר מפגל בשחיטת קדשי קדשים?
תגובות: 5
צפיות: 366

Re: האיך הזר מפגל בשחיטת קדשי קדשים?

לכאורה אם על מנת שיאכיל לכלבים הוי פיגול, דחשיב בידו, ואע״פ שאסור להאכיל קדשים לכלבים. אלמא חשיבא אכילה אע״פ שהיא באיסור. א״כ הכי נמי זר השוחט בקדשי קדשים משכחת לה שחושב בעצמו לאכול חוץ לזמנו אע״פ שאסור באכילה. דלא גרע מאכילת כלבים.
על ידי פלתי
ב' פברואר 15, 2021 8:48 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים
תגובות: 196
צפיות: 18621

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

פסחים עח: רד״ה לא מעכבא - כפרה בדיעבד. איזה כפרה יש בפסח? היה לך לציין קושייתך על הגמרא לעיל ס"א ע"ב, שחטו למולין ע"מ שיתכפרו בו ערלים. ולעצם השאלה, ראיתי ברש"י סוטה ו ע"ב דתניא התם "כיפרה [המנחה] ספיקה והלכה לה", ופירש רש"י: האי כפרה לאו כפרת עון הוא ולא הזכ...
על ידי פלתי
ה' דצמבר 17, 2020 6:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ערבא ערבא צריך
תגובות: 3
צפיות: 280

Re: ערבא ערבא צריך

מסתמא צ״ל הערבים דהיינו רי״ש בציר״י
על ידי פלתי
א' נובמבר 22, 2020 11:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: היכן מצינו שבעלי חיים יענשו- הארבה בימי יואל- ואינם בעלי בחירה
תגובות: 34
צפיות: 2083

Re: היכן מצינו שבעלי חיים יענשו- הארבה בימי יואל- ואינם בעלי בחירה

אולי ראוי לדון אם שייך עונש בבע"ח גם אם לא כתוב במפורש אבל הדיון צריך להיות אם שייך ולא הרי מצינו דבר כזה ואיך זה הגיוני. חוץ מזה, אם מסברא זה לא הגיוני אז למה לדון בזה כל עוד שאיןעל מה לבסס זאת קורה שאדם מתחבט באיזו שאלה גם אם היא נוגדת את ההגיון והסברא הפשוטה. ובאשר לפותח האשכול הרי הוא שמע ...
על ידי פלתי
א' נובמבר 22, 2020 10:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: היכן מצינו שבעלי חיים יענשו- הארבה בימי יואל- ואינם בעלי בחירה
תגובות: 34
צפיות: 2083

Re: היכן מצינו שבעלי חיים יענשו- הארבה בימי יואל- ואינם בעלי בחירה

אולי ראוי לדון אם שייך עונש בבע"ח גם אם לא כתוב במפורש אבל הדיון צריך להיות אם שייך ולא הרי מצינו דבר כזה ואיך זה הגיוני. חוץ מזה, אם מסברא זה לא הגיוני אז למה לדון בזה כל עוד שאיןעל מה לבסס זאת קורה שאדם מתחבט באיזו שאלה גם אם היא נוגדת את ההגיון והסברא הפשוטה. ובאשר לפותח האשכול הרי הוא שמע ...
על ידי פלתי
ו' נובמבר 20, 2020 11:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: היכן מצינו שבעלי חיים יענשו- הארבה בימי יואל- ואינם בעלי בחירה
תגובות: 34
צפיות: 2083

Re: היכן מצינו שבעלי חיים יענשו- הארבה בימי יואל- ואינם בעלי בחירה

פלתי כתב:איפה כתוב שזה עונש לארבה?

בכלל האם מיתה לבעל חיים זה משנה לו משהו? הוא אפילו לא יודע שהוא מת. אולי אתה מתכוון ליסורי המיתה של השריפה באש? אולי זו היתה מיתה בלא יסורים?
על ידי פלתי
ה' נובמבר 19, 2020 11:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היכן מצינו שבעלי חיים יענשו- הארבה בימי יואל- ואינם בעלי בחירה
תגובות: 34
צפיות: 2083

Re: היכן מצינו שבעלי חיים יענשו- הארבה בימי יואל- ואינם בעלי בחירה

אולי ראוי לדון אם שייך עונש בבע"ח גם אם לא כתוב במפורש אבל הדיון צריך להיות אם שייך ולא הרי מצינו דבר כזה ואיך זה הגיוני. חוץ מזה, אם מסברא זה לא הגיוני אז למה לדון בזה כל עוד שאיןעל מה לבסס זאת קורה שאדם מתחבט באיזו שאלה גם אם היא נוגדת את ההגיון והסברא הפשוטה. ובאשר לפותח האשכול הרי הוא שמע ...
על ידי פלתי
ה' נובמבר 19, 2020 8:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היכן מצינו שבעלי חיים יענשו- הארבה בימי יואל- ואינם בעלי בחירה
תגובות: 34
צפיות: 2083

Re: היכן מצינו שבעלי חיים יענשו- הארבה בימי יואל- ואינם בעלי בחירה

לא הבנתי למה הדיון ראוי אם הוא לא מפורש בשום מקום מה הענין להניח הנחה ולהקשות עליה קושיא. לדעתי הוא כתב שזה לא כתוב במפורש ומר הוא זה שהמציא את הנקודה לאחר המלה "לא" לדעתך רק על מה שכתוב מפורש ראוי לדון. לדידי ראוי לדון גם בנושא עצמו. האם שייך עונש בבעלי חיים. לגבי הנקודה. הרי הוא חי לפני...
על ידי פלתי
ה' נובמבר 19, 2020 7:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היכן מצינו שבעלי חיים יענשו- הארבה בימי יואל- ואינם בעלי בחירה
תגובות: 34
צפיות: 2083

Re: היכן מצינו שבעלי חיים יענשו- הארבה בימי יואל- ואינם בעלי בחירה

מצליח כתב:הדיון הזה הוא בתשובות הגאונים בדבר הנחש שנענש

מראה מקום בבקשה.
על ידי פלתי
ה' נובמבר 19, 2020 7:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היכן מצינו שבעלי חיים יענשו- הארבה בימי יואל- ואינם בעלי בחירה
תגובות: 34
צפיות: 2083

Re: היכן מצינו שבעלי חיים יענשו- הארבה בימי יואל- ואינם בעלי בחירה

כדכד כתב:איפה כתוב?

למעלה הוא כתב. שמעתי מישהו אומר. אח״כ כתב שזה כתוב מפורש. כנראה ראה באיזה ספר. אבל הדיון ראוי גם אם אינו מפורש בשום מקום.
על ידי פלתי
ה' נובמבר 19, 2020 1:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היכן מצינו שבעלי חיים יענשו- הארבה בימי יואל- ואינם בעלי בחירה
תגובות: 34
צפיות: 2083

Re: היכן מצינו שבעלי חיים יענשו- הארבה בימי יואל- ואינם בעלי בחירה

נראה לי שהתירוץ הוא. שעונש הכתוב לגבי בעלי חיים ושאר נבראים נטולי בחירה, אין פירושו עונש כפשוטו, אלא הכוונה שמעשיהם הביאו לתוצאה שנראית בעינינו כעונש.
על ידי פלתי
ה' נובמבר 19, 2020 12:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: היכן מצינו שבעלי חיים יענשו- הארבה בימי יואל- ואינם בעלי בחירה
תגובות: 34
צפיות: 2083

Re: היכן מצינו שבעלי חיים יענשו- הארבה בימי יואל- ואינם בעלי בחירה

הנחש גם נענש
וגם תוכן שאל על האילנות במעשה בראשית
על ידי פלתי
ב' נובמבר 16, 2020 5:38 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: משנה ברורה מנוקד
תגובות: 2
צפיות: 316

Re: משנה ברורה מנוקד

במהדורה 15 נכנס משנה ברורה מהדורת אור החיים שהוא מנוקד. ואצ"ל מהדורת עוז והדר ג"כ מנוקד.
על ידי פלתי
ב' נובמבר 16, 2020 1:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אוצר החכמה גירסא 19 הבאה עלינו לטובה
תגובות: 197
צפיות: 117597

Re: אוצר החכמה גירסא 19 הבאה עלינו לטובה

כידוע שכל מי שעושה חיפוש בתוכנה רוצה שהתוצאות הרלוונטיות יותר יהיו בקדמת רשימת התוצאות, עד עתה היתה אפשרות ללחוץ על חלונית שנפתחת (ועד שהיא נפתחת אצלי במחשב האיטי...) ולסמן 'מיין לפי רלוונטיות', האם בשדרוג החדש תהיה אפשרות לסמן מראש שכל התוצאות יוצגו בצורה רלוונטית? (ללא החלונית הנ"ל). גם בממש...
על ידי פלתי
ו' נובמבר 13, 2020 12:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שני לטומאה נמנה על קרבן פסח?
תגובות: 19
צפיות: 1181

Re: שני לטומאה נמנה על קרבן פסח?

השאלה שלך לעיל לא ברורה. הרי באדם אין שני. האם אתה מתכוון לשאול אם תמצי לומר שבאדם יש שני מדרבנן אזי האם נמנה על קרבן פסח? אם זו כוונתך אזי אני שואל מה הקשר לשני? הרי בכל טומאה דרבנן תשאל אם נמנה על הפסח. זהו.
על ידי פלתי
ו' נובמבר 13, 2020 11:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: שני לטומאה נמנה על קרבן פסח?
תגובות: 19
צפיות: 1181

Re: שני לטומאה נמנה על קרבן פסח?

לכאורה אין קשר לשני. השאלה היא אם טמא דרבנן הותר לאכול פסח. האם העמידו דבריהם במקום כרת או לאו.
שאלה זו שייכא מן הסתם לאשכול מידי דלר רמיזא באוצר.
על ידי פלתי
ד' נובמבר 11, 2020 1:05 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אדיר מישרים
תגובות: 9
צפיות: 1518

Re: אדיר מישרים

העלון עצמו אכן מתוק מדבש, בעודו בכפי בלעתיו, ממש מחזק ומענג [וכמובן הוי הספד כהלכה לת"ח גאון וצנוע]. נניח שקוראים לך פלתי. נניח שאתה בעל תשובה (הלואי שאזכה). מה דעתך לקרוא עלון בבית הכנסת, ולהוכח בתדהמה שמסופר בו על 'בעל תשובה אחד ששמו היה פלתי'? זה סיפור מדהים מלפני כ 35 שנה. על בעל תשובה מקס...
על ידי פלתי
ד' נובמבר 11, 2020 1:07 am
פורום: אספקלריא
נושא: אדיר מישרים
תגובות: 9
צפיות: 1518

Re: אדיר מישרים

לענין כתב:היום ראיתי את זה, וזה ממש הצחיק והתמיה אותי סגנון הכתיבה ביחס לאדם מפורסם חי ופעיל.

מה בדיוק מצחיק? זה מתוק מדבש.
על ידי פלתי
ב' נובמבר 09, 2020 6:37 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ר' אברהם מונסא זצ"ל
תגובות: 15
צפיות: 725

Re: ר' אברהם מונסא זצ״ל

שכחת להוסיף זצ״ל. שנאמר זכר צדיק לברכה.
על ידי פלתי
א' נובמבר 08, 2020 6:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יום הולדת - התייחסות לא חב"דית
תגובות: 34
צפיות: 4151

Re: יום הולדת - התייחסות לא חב"דית

מכון חכמי ספרד כתב:
חד ברנש כתב:ספר ימי שנותינו
http://aleph.nli.org.il:80/F/?func=dire ... ase=NNLALL


תודה.

לא הכרתי, אין באוצר.

https://tablet.otzar.org/pages/?&pagenum=1&book=633453
על ידי פלתי
ג' אוקטובר 27, 2020 6:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "ויובל בלשון המקרא אינו שבת יובל" - לאוקמי גירסא בד' ר"ת בסה"י
תגובות: 13
צפיות: 676

Re: "ויובל בלשון המקרא אינו שבת יובל" - לאוקמי גירסא בד' ר"ת בסה"י

הכוונה שלימדתי זכות שכתבת מבלי לעיין בגמ' ולכן חזרתי והעתקתי ד' הגמ' בשלימות ושם תראה שלשון "אמרה תורה" הטעך. אני מעתיק את לשון ספר הישר סימן מג אות א: דע לך רבינו כי גירסת מנה שנים וקדש יובל כך נראה בעיני שהיא עיקר, כי לא מצינו בכל התלמוד גירסא אמרה תורה אלא בדבר פשוט ומפורש שהצדוקים מור...
על ידי פלתי
ב' ספטמבר 14, 2020 1:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב וכו' האם ה"ה בשאר מצוות?
תגובות: 31
צפיות: 6059

Re: העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב וכו' האם ה"ה בשאר מצוות?

כלי יקר פרשת ניצבים
‏‏‫תמונת מפת ‫סיביות ‫חדשה (2).jpg
‏‏‫תמונת מפת ‫סיביות ‫חדשה (2).jpg (65.47 KiB) נצפה 1806 פעמים
על ידי פלתי
ג' ספטמבר 01, 2020 7:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היכי תמצי על קרבן שאם לא שוחטים אותו ביום מסוים עוברים על לאו
תגובות: 6
צפיות: 560

Re: היכי תמצי על קרבן שאם לא שוחטים אותו ביום מסוים עוברים על לאו

סליחות כתב:אותו דייקא?

אם אמר הרי זה. אז אותו דוקא.
על ידי פלתי
ה' אוגוסט 27, 2020 12:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלות שאינן שאלתיות
תגובות: 14
צפיות: 880

Re: שאלות שאינן שאלתיות

דעתן כתב:לא שייך להקשות סתירה ברש"י דעשה כמה קונטרסים ופעמים שחזר בו (עיין יד מלאכי)

מה הכוונה לא שייך להקשות? בודאי שייך להקשות, שהרי פעמים הרבה יש תירוצים וחילוקים, ושייך להקשות ולתרץ. אלא מאי, לעתים התשובה תהיה שחזר בו.
על ידי פלתי
ו' אוגוסט 14, 2020 1:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לא יסתכל גוי על יין?
תגובות: 16
צפיות: 1234

Re: לא יסתכל גוי על יין?

כמדומה שבחב״ד כך נוהגים.
על ידי פלתי
ג' אוגוסט 04, 2020 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אהבת חנם
תגובות: 80
צפיות: 11575

Re: אהבת חנם

זה שיש סיבה לשנוא זה כמובן סיבה ולא ״תמורה״.
על ידי פלתי
ג' אוגוסט 04, 2020 6:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אין נזירה אלא הפרשה
תגובות: 6
צפיות: 868

Re: אין נזירה אלא הפרשה

לא הבנתי את השאלה. המילה נזיר שמופיעה בתורה אין בה שום משמעות פרישה. חוץ מהפסוק מיין ושכר יזיר. ואעפ שנזיר הוא פרוש מיין וטומאה, אבל מאן יימר שהתואר נזיר הוא על שם כך?
על ידי פלתי
ג' אוגוסט 04, 2020 6:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אהבת חנם
תגובות: 80
צפיות: 11575

Re: אהבת חנם

לעניות דעתי
אהבת חנם. היא אהבה ללא סיבה. כפשוטו. ואה״נ שהתורה ציוותה לאהוב כל יהודי בלי שום סיבה, דהיינו אהבת חינם. ולזה אמר הרב קוק זצ״ל שהלוואי שנקיים את זה שציוותה לנו התורה. אמן כיה״ר.
על ידי פלתי
ג' אוגוסט 04, 2020 6:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אהבת חנם
תגובות: 80
צפיות: 11575

Re: אהבת חנם

חנם - אינו שאין לו טעם. אהבת חנם - היינו אהבה שאין לה סיבה. לאהבת יהודים גם ללא סיבה ספציפית, יש סיבה - כך נצטווינו! ממתי "חנם" פירושו "ללא סיבה"? בכל התורה כולה "חנם" פירושו "ללא תמורה". למה כאן צריך הפירוש להיות שונה? האם גם שנאת חנם אתה מפרש שנאה ללא תמורה...
על ידי פלתי
ד' יוני 03, 2020 1:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בדיני חמש חטאות המתות
תגובות: 42
צפיות: 5933

Re: יומא דף נ': שיטת רבי שמעון בחטאות המתות

מענין לענין, בחטאת שאבדה והפריש אחרת תחתיה ואח"כ נמצא זה אחד מחמש חטאות המתות בזכרוני שהקשו המפרשים למה לא נאמר שמה שהקדיש אחרת תחתיה היתה הקדש בטעות ותצא לחולין, ולא מצאתיה כעת, (ואולי זו גמרא מפורשת) איפה דנו בזה? בגמרא ב"ק ק"י ע"ב פריך אלא מעתה חטאת שמתו בעליה תיפוק לחולין דא...
על ידי פלתי
ג' יוני 02, 2020 7:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בדיני חמש חטאות המתות
תגובות: 42
צפיות: 5933

Re: יומא דף נ': שיטת רבי שמעון בחטאות המתות

מענין לענין, בחטאת שאבדה והפריש אחרת תחתיה ואח"כ נמצא זה אחד מחמש חטאות המתות בזכרוני שהקשו המפרשים למה לא נאמר שמה שהקדיש אחרת תחתיה היתה הקדש בטעות ותצא לחולין, ולא מצאתיה כעת, (ואולי זו גמרא מפורשת) איפה דנו בזה? בגמרא ב"ק ק"י ע"ב פריך אלא מעתה חטאת שמתו בעליה תיפוק לחולין דא...
על ידי פלתי
ב' יוני 01, 2020 5:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידי דלא רמיזא באוצר?
תגובות: 975
צפיות: 171468

Re: מידי דלא רמיזא באוצר?

בכריתות יג א, תינוק שינק מאמו שהיא טמאת מת, אינו נטמא טומאת אוכלין שספק אם אכל שיעור של חצי פרס ואם אכל חצי פרס שמא לא אכל אותו בשיעור של כדא"פ. ושאל ג"א שליט"א נניח ששיעור כא"פ הוא חמשה רגעים. בחמישה רגעים הראשונים יש לנו רק ספק אחד , אם אכל שיעור של חצי פרס או לא. ומה אכפת לן ...
על ידי פלתי
ה' מאי 07, 2020 6:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חידוש מפליא בענין בריה - פסקים מאת הרב נ"א רבינוביץ
תגובות: 67
צפיות: 12730

Re: חידוש מפליא בענין בריה

הרב רבינוביץ כנראה מבין שכדי לחייב מלקות בב"ד צריך עדות ברורה שהבריה היתה שלמה יתכן לומר, דכל מה דלא אומרים על דבר שהוא ספק במקום שאין סיבה להסתפק, זהו רק במקום דאפשר לדעת באופן וודאי כל צד וכן שאפשר לדעת כשהוא ספק, ולכן אין לנו לקבוע סתם על דבר שהוא ספק בלא שנדע באמת שספק הוא. אבל במקום דא&qu...

עבור לחיפוש מתקדם