מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 96 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ראש חכם
א' מאי 15, 2016 6:04 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מי הוא הרב דסלאטווינע
תגובות: 7
צפיות: 2161

Re: מי הוא הרב דסלאטווינע

בכל המקומות שציינתי כתוב "סלאטווינא", וכפי שהבנתי מספר אהלי שם אין זו העיר סלאטווינא שבמחוז סיגעט אלא שבמחוז סטאניבלאב. כיון שאיני בקי בגיאוגרפיה יתכן שאני טועה וסטאניסלאב וסיגעט קרובות זו לזו והיא בעצם אותו מקום. מה שכתבתי שר' דובער ברעניר היה מו"ץ בטשערנאוויץ לקוח מאציקלופדיה של ר&q...
על ידי ראש חכם
א' מאי 15, 2016 10:25 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מי הוא הרב דסלאטווינע
תגובות: 7
צפיות: 2161

Re: מי הוא הרב דסלאטווינע

לא משנה לאן שייך, אודה אם מישהו יענה לי.
על ידי ראש חכם
ש' מאי 14, 2016 10:27 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מי הוא הרב דסלאטווינע
תגובות: 7
צפיות: 2161

מי הוא הרב דסלאטווינע

בספר שאילת שלום לר' שלום טויבש מבאטאשען (ח"ב סימן נט) ובספר אוריין תליתאי להרב משה תאומים מהאראדענקא (ח"ג סי' פ) ובספר אבני צדק לר' יקותיאל יהודה טייטלבוים מסיגעט (חיו"ד סימן כ) יש דין ודברים בין שני אברכים בנידון נפולה בבהמה, שני האברכים הם ר' דובער ברעניר [שהיה דיין בסלאטווינע ואח&q...
על ידי ראש חכם
ג' מרץ 01, 2016 12:05 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אסתר ברוח הקודש נאמרה
תגובות: 12
צפיות: 2697

Re: אסתר ברוח הקודש נאמרה

אגב, רש"י מפרש "ויודע הדבר למרדכי" שנאמר לו בחלום, וחיפשתי מקור בחז"ל ע"ז ולע"ע לא מצאתי כי אם בפיוט ר"א הקליר לשמונה עשרה לפורים [הנאמר בכמה קהלות ונדפס בסידור] עיין בקטעים הנוספים בסידור אוצר התפלות. וכידוע שדברי הפייטנים הקדומים היוו מקור לרש"י.
על ידי ראש חכם
ב' פברואר 29, 2016 2:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול בירור מקור לשם או מהות השם
תגובות: 358
צפיות: 29310

Re: משמעות השם 'עטיל'

בשורה לא טובה להנקראות 'הינדל' [או 'הינדא'?], עיין היטב שו"ת חתם סופר אבהע"ז ח"ב סימן לח.
על ידי ראש חכם
ב' יוני 02, 2014 8:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש תיבת 'היסת'
תגובות: 4
צפיות: 1342

Re: פירוש תיבת 'היסת'

תנוח דעתך שהנחת את דעתי
על ידי ראש חכם
א' יוני 01, 2014 6:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש תיבת 'היסת'
תגובות: 4
צפיות: 1342

פירוש תיבת 'היסת'

בספר 'שערי שבועות' הנדפס בדפוס וילנא מסכת שבועות אחרי המרדכי כתוב וז"ל: ופירוש לשון 'היסת' הטלה והשלכה, כמי שמטיל על אדם דבר המכביד עליו. והזכיר רבינו האי זצ"ל בספרו פי' זה בשלש לשונות, עברית ושל משנה ושל תלמוד, כי תיבת 'היסת' נשרשה מן 'היסת', עכ"ל. ילמדנו רבותי: א. האם פירוש הראשון ל...
על ידי ראש חכם
א' אפריל 13, 2014 11:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי מומלץ לברך שהחיינו?
תגובות: 7
צפיות: 1874

Re: מתי מומלץ לברך שהחיינו?

א. הב"ח כתב שברכת 'שהחיינו' הוא ברכת הרשות וכאשר אכן 'מתחשק', כלומר שבאמת לבו שמח, מותר לברך אף על דבר שלא אמרו חז"ל בפירוש לברך. ב. על מה שאין מברכין 'שהחיינו' על ספירת העומר - כתב הלבוש שהוא נכלל בברכת שהחיינו על קידוש בכוס ראשון. ויש הרבה לפלפל בדבריו, עכ"פ לא רחוק דבריך שראוי לכוי...
על ידי ראש חכם
א' אפריל 13, 2014 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ר"ש אוסטרופולר נסתר מההגדה ???
תגובות: 8
צפיות: 1574

Re: ר"ש אוסטרופולר נסתר מההגדה ???

ומדוע לא הקשית מפסוק מפורש "וישלח מלאך ויוציאני ממצרים"? וידוע תירוצים על כל קושיות אלו בהרבה הגדות ובמפרשי התורה, עיין שם.
על ידי ראש חכם
א' מרץ 30, 2014 11:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מָשְחִי בא רב ורב דימי לנבל / ויוחנן עקיבא פרשני
תגובות: 23
צפיות: 3165

Re: ביאור טור שיר עמום

אולי משחי הכונה לדוד המלך שנבל לא רצה לתת לו צדקה, וא"כ יתכן שרת ורב דימי אמרו משהו בנוגע לסיפור ההוא של דוד ונבל.
על ידי ראש חכם
א' מרץ 23, 2014 12:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה לחבר הזקוק להיוושע בזש"ק
תגובות: 54
צפיות: 8829

Re: עזרה לחבר הזקוק להיוושע בזש"ק

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה א: הלכו להם אצל רבי שמעון בן יוחאי ועמד והתפלל עליהם ונפקדו ללמדך מה הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות אף צדיקים פוקדים עקרות. ועיין מה שכתב הגאוה"ק בעל חידושי הרי"ם להגאוה"ק בעל דברי חיים בשו"ת הרי"ם אבהע"ז סימן ל"ו בסוף הסימן.
על ידי ראש חכם
ש' מרץ 22, 2014 8:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1538
צפיות: 205947

Re: שו"ת מוהר"צ

כדאי לבדוק בשו"ת חכם צבי.
על ידי ראש חכם
ד' מרץ 12, 2014 9:22 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים-כפורים
תגובות: 54
צפיות: 8562

Re: פורים-כפורים

מופנה ל כרם : עיין תיקוני זוהר תיקון כ"א. ומכאן ואילך תלמד לא ללעוג על דברים קדושים. איני מאשים אותך על אי ידיעת הזוה"ק אלא על זלזולך במה שלא מתחשק לך! מקובלני מרבותי שכך אמר מרן החתם סופר [שמעת עליו? או שגם הוא זצ"ל אינו מקובל עליך ח"ו]: מי שבנגלה [בפרהסיה] כופר בנסתר [תורת הקבל...
על ידי ראש חכם
ה' פברואר 13, 2014 10:50 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מידי דלא רמיזא באוצר <הנעלמים>
תגובות: 34
צפיות: 5076

Re: מידי דלא רמיזא באוצר <הנעלמים>

בשדי חמד ח"ו בקונטרס בענין מציצה בפה מביא תשובה של חכם אחד בשם ר' חיים יעקב רש"ל, ומתוכן הדברים נראה שהיה ת"ח ומשנתו סדורה. האם יש פרטים עליו?
על ידי ראש חכם
א' ינואר 26, 2014 6:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הסיפור הנודע על הילד שידע את כל התורה והשכיחה ממנו מוהר"א
תגובות: 107
צפיות: 26165

Re: הסיפור הנודע על הילד שידע את כל התורה והשכיחה ממנו מוהר"

אני עצמי שמעתי כמה וכמה פעמים [גם ברבים ולאו דוקא מפה לאוזן] הסיפור מפי הגאון המפורסם רבי נתן גשטטנר זצ"ל בעמח"ס 'נתן פריו' 'שו"ת להורות נתן', איש רציני לכל הדעות, שהיה ידיד משפחת מאנדעל עוד מהונגריה, והתפללו ביחד בביהכ"ס בעלזא ב'חיי עולם' ובשטיבל ברחוב יצחק שולל. והסיפור הוא אמת...
על ידי ראש חכם
ד' ינואר 15, 2014 11:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכמים תורניים בעלי 'חוש ביקורתי'
תגובות: 31
צפיות: 4204

Re: חכמים תורניים בעלי 'חוש ביקורתי'

אני מציע את גאון עוזנו 'הש"ך' בספריו, כידוע להוגים בספריו הק'.
על ידי ראש חכם
ד' ינואר 08, 2014 9:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש מאחז"ל
תגובות: 9
צפיות: 1762

Re: חיפוש מאחז"ל

תודה לכל העונים, ובפרט ליאיר.
על ידי ראש חכם
ג' ינואר 07, 2014 10:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש מאחז"ל
תגובות: 9
צפיות: 1762

חיפוש מאחז"ל

אודה מאוד למי שימצא לי מאחז"ל: 'כל מה שברא ה' בשמים ברא דוגמתו בארץ וכנגדו בים'. או משהו דומה. (בזוה"ק יש לי, נא לא לטרוח).
על ידי ראש חכם
ה' ינואר 02, 2014 10:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השואל ומשיב: רוב מבארי השו"ע היו כהנים או לוים
תגובות: 34
צפיות: 4679

Re: בדברי שו"ת שואל ומשיב כהנים ולויים רוב מפרשי השו"ע

עיין שו"ת חת"ס חאו"ח סימן ר"ח בענין זה.
על ידי ראש חכם
ה' ינואר 02, 2014 8:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לעשות סנפלינג בשבת
תגובות: 8
צפיות: 1783

Re: האם מותר לעשות סנפלינג בשבת

ולמה לא שאלת אם מותר להחזיק חתול שחור באמצע בין ברוך שאמר לישתבח?
על ידי ראש חכם
ב' דצמבר 30, 2013 10:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אמירת 'לשם יחוד' בחוג הגר"א ותלמידיו
תגובות: 10
צפיות: 2061

Re: אמירת 'לשם יחוד' בחוג הגר"א ותלמידיו

לכנסת ישראל: תודה על שהחזרת לי אבדתי. ובכל זאת אינו מספיק למה שאני מחפש, כי שם לא הכניס 'לשם יחוד' בתוך תפלותיו המרובים אלא כתב בכותרות של כל עמוד 'לשיקב"ה' ואין משם ראיה לעצם אמירתו, וגם לא כתוב שם 'ושכינתיה'. והבן.
על ידי ראש חכם
ב' דצמבר 30, 2013 8:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אמירת 'לשם יחוד' בחוג הגר"א ותלמידיו
תגובות: 10
צפיות: 2061

Re: אמירת 'לשם יחוד' בחוג הגר"א ותלמידיו

שוב עיינתי בסידור 'אור השנים' שעליו הסכים הגר"א ולא מצאתי נוסח 'לשם יחוד', וממילא אין ראיה משם לא לחיוב ולא לשלילה.
על ידי ראש חכם
ב' דצמבר 30, 2013 8:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אמירת 'לשם יחוד' בחוג הגר"א ותלמידיו
תגובות: 10
צפיות: 2061

Re: אמירת 'לשם יחוד' בחוג הגר"א ותלמידיו

עדיין אני מסופק, מאחר שב'אדרת אליהו' כתוב כדבר הפשוט שנהגו לאמרו, בצירוף עם הסכמת הגר"א לסידור 'אור השנים', וב'מעשה רב' לא מוזכר כלל ענין זה, האם אין הדברים מכריעים? ילמדנו רבותי מה טיבו של כת"י סינסנטי האם הוא מוסמך? האם ר' אליהו לנדא הכותב [המו"ל?] סדור 'אשי ישראל' בר סמכא הוא למנהג...
על ידי ראש חכם
ו' דצמבר 27, 2013 12:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אמירת 'לשם יחוד' בחוג הגר"א ותלמידיו
תגובות: 10
צפיות: 2061

אמירת 'לשם יחוד' בחוג הגר"א ותלמידיו

מצאתי ב'אדרת אליהו' פרשת דברים עה"פ רב לכם שמשמע מדבריו כדבר פשוט שהיו אומרים 'לשם יחוד' כמנהג האריז"ל, אבקש ממי שיוכל לחכמני במקורות בענין זה. כוונתי רק בנוגע להגר"א ותלמידיו ולא בענין אמירתו בשאר מקורות שיש אתי הרבה, וכ"ש לא להגרר לפולמוס הכללי של מתנגדים וחסידים.
תודה למפרע.
על ידי ראש חכם
ג' דצמבר 24, 2013 7:40 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8939
צפיות: 1874392

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

לדעתי נעשה כאן מעשה אשר לא יעשה בפרסום תמונת רג"נ בגילוי ראש, ויש למחות על כך! א. יתכן שזה תמונת פספורט שהיו מקומות שהקפידו על כך. ב. יתכן שהתמונה צולמה בגרמניה בימי טרום-שואה שהיו יהודים שבפרהסיה לא הזדהו כיהודים. ג. ידוע שבמדינות ההם לא כ"כ הקפידו על גילוי ראש אפילו החרדים, ואכמ"ל. ...
על ידי ראש חכם
ב' דצמבר 23, 2013 8:59 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: צעדת הרבנים בוושינגטון - עשי"ת תש"ד'
תגובות: 92
צפיות: 24597

Re: צעדת הרבנים בוושינגטון - עשי"ת תש"ד'

אחר הרבנים שכתבו עליו כמה המשתמשים לעיל שהוא האדמו"ר מבוסטון - נדמה לי שטעות היא, והאמת שהוא הרה"צ ר' יעקב הלברשטם מטשאקווע, כן זכור לי מתמונות משפחתיות שראיתי בילדותי.
על ידי ראש חכם
ד' דצמבר 18, 2013 2:00 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור רח"ו עיקר האדם הוא השלום בית
תגובות: 8
צפיות: 1752

Re: מקור רח"ו עיקר האדם הוא השלום בית

ז"ל בסידור זאלקווא [לצערי ולבשתי אינני בקיא בספרי הקבלה בכדי לדעת אם הוא לשון בעל הסידור או שהוא לשון רח"ו, ומסתבר כלישנא בתרא] שם בסדר ראש חדש אלול: שער יחודים. פרק ה'. נבאר בו תנאים הצריכים אל היחודים. א. הוא צריך שמלבד שיהיה נקי מן העבירות, גם צריך שיהיה בו מדות הענוה ושפלות ויראת חטא, ...
על ידי ראש חכם
ג' דצמבר 17, 2013 11:00 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור רח"ו עיקר האדם הוא השלום בית
תגובות: 8
צפיות: 1752

Re: מקור רח"ו עיקר האדם הוא השלום בית

יתכן הכוונה למה שכתוב בסידור האריז"ל זאלקווא תקמ"א בהקדמה לימים הנוראים [ומן הסתם כתוב דברים הנ"ל גם בשאר כתבי האריז"ל אלא שאין המאגרים עכשיו בידי] עיי"ש ותרוה נחת.
על ידי ראש חכם
ד' דצמבר 11, 2013 10:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כוחו של בין השיטין | הרבי מסאדיגורא זצ"ל
תגובות: 16
צפיות: 3034

Re: כוחו של בין השיטין | הרבי מסאדיגורא זצ"ל

דברים דומים יש בסה"ק בית אהרן (קרלין).
על ידי ראש חכם
ד' דצמבר 11, 2013 9:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבעש"ט והילד הכפרי - סיפורים מבארות זרים
תגובות: 17
צפיות: 3668

Re: הבעש"ט והילד הכפרי - סיפורים מבארות זרים

דברי בלע אלו [בספר שם] ראויים למי שטעם טעם נצרות!!!
על ידי ראש חכם
ג' דצמבר 10, 2013 9:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "ספר החייט"
תגובות: 8
צפיות: 2220

Re: "ספר החייט"

לצערי אין לי DBS
על ידי ראש חכם
ג' דצמבר 10, 2013 7:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "ספר החייט"
תגובות: 8
צפיות: 2220

Re: "ספר החייט"

בסה"ק עבודת ישראל תחילת פרשת בראשית מביא בשם ספר החייט ביאור על מח' ב"ש וב"ה אם שמים נבראו תחלה וכו', נלאיתי למצוא מקור הדברים בספר החייט, אודה מאוד למי שיורני מקור מדוייק.
על ידי ראש חכם
ה' דצמבר 05, 2013 10:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: אפשר לחזור בתושבה על פתחו של גיהונם?
תגובות: 15
צפיות: 2548

Re: אפשר לחזור בתושבה על פתחו של גיהונם?

ווארט בדרך צחות בהקשר: באשת לוט כתוב 'ותבט אשתו מאחריו' ופירש"י מאחוריו של לוט, ולכאורה מה משמיענו הרי עיקר ההקפדה היה שלא להביט על שריפת והפיכת סדום? ועפ"י מאחז"ל 'רשעים אפי' על פתחו של גהנם וכו', ניחא, שהרי אמחז"ל שהתווכחו ביניהם אם לתת מלח לפני האורחים, ולכן אשת לוט, הגם שכבר ...
על ידי ראש חכם
ב' נובמבר 25, 2013 11:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בין כוס לגביע
תגובות: 17
צפיות: 2714

Re: בין כוס לגביע

להכהן: א. מתוס' בלבד אין כ"כ ראיה כי יתכן שפירשו מלשון 'גבעה' כדברי הרמב"ן [ו'גבעה' אינו הר גבוה אלא ההיפך] על כן הבאתי דברי הפנים יפות שפירש דברי התוס' שהוא מלשון 'גובה'. ב. אכן כוונתי לרש"י שם.
על ידי ראש חכם
ב' נובמבר 25, 2013 9:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בין כוס לגביע
תגובות: 17
צפיות: 2714

Re: בין כוס לגביע

אל תתמה על גביע=גובה, כי לא דבר ריק הוא מכם. ועיין תוס' גיטין ז' ע"א ד"ה בזמן ובפנים יפות שמות כח, ד; ועיין רש"י ורד"ק יחזקאל מ, ב.
על ידי ראש חכם
ב' נובמבר 25, 2013 9:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החולק על מלכות בית דוד כחולק על השכינה
תגובות: 2
צפיות: 883

Re: החולק על מלכות בית דוד כחולק על השכינה

עיין ב"ר פצ"ד סי' ט'.
על ידי ראש חכם
א' נובמבר 24, 2013 6:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על פי דע"ת, יש עניין למנוע הכחדת בעלי חיים?
תגובות: 19
צפיות: 2803

Re: על פי דע"ת, יש עניין למנוע הכחדת בעלי חיים?

מענין לענין באותו ענין. עיין שו"ת נוב"י מהדו"ת יו"ד סי' י'.
על ידי ראש חכם
ה' נובמבר 21, 2013 7:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המלאך הגואל
תגובות: 5
צפיות: 1291

Re: המלאך הגואל

א. בתחילה לא הבהרת טוב.
ב. מה לא טוב במה שכתבתי?
על ידי ראש חכם
ה' נובמבר 21, 2013 7:26 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הנשר האלקי
תגובות: 4
צפיות: 1508

Re: הנשר האלקי

נשר הוא אחד מחיות המרכבה, וכנראה שתלמידיו הקדושים שודאי ידעו סוד הנשר שבמרכבה החליטו שמדרגת רבם הק' הוא בבחינה זו. ומי יבוא בסוד קדושים שרפי מעלה.
על ידי ראש חכם
ה' נובמבר 21, 2013 7:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כהן בקברים שגילה האריז"ל
תגובות: 65
צפיות: 9339

Re: כהן בקברים שגילה האריז"ל

כונת בנימין אריה היא, שהאר"י בק' הרגיש קדושה במקום מסויים ועפ"י הרגשה זו אמר שהוא קבר, ולדעת בנימין אריה אין זה בגדר 'תורה מן השמים' אלא כטעימת קפילא. ורק שרוה"ק ששרתה עליו זצ"ל היתה לציין מי מונח באותו קבר.

עבור לחיפוש מתקדם